Informacja o ogłoszeniu postanowień kończących postępowanie odwoławcze wydanych na posiedzeniu niejawnym - marzec 2021

W dniu 31 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BRAT-BUD Łódź K&K s.c. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Stowarzyszenie "Hospicjum Łódzkie" na: "PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA ORAZ WYPOSAŻENIEM ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA POTRZEBY HOSPICJUM DLA DOROSŁYCH W ŁODZI" (sygn. akt: KIO 544/21).

W dniu 31 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Majerczyk Maciej Firma Usługowo Transportowa w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Tatrzański Park Narodowy na: "usługi leśne. Numer referencyjny: ZP/43-46/2021." (sygn. akt: KIO 561/21).

W dniu 31 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FARMAX Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu na: "sukcesywne dostawy leków dla Domu Pomocy Społecznej w SieradzuNr. ref. DP.GiO.ZP.271.01.2021." (sygn. akt: KIO 549/21).

W dniu 31 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Realism Technology Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" na: "kompleksową obsługę drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych będących własnością Instytutu „CZMP” wraz z dzierżawą dodatkowych urządzeń drukujących. Numer referencyjny: ZP/174/2020." (sygn. akt: KIO 550/21).

W dniu 31 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Gabos Software Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy na: "dostawę, instalację i konfigurację sprzętu informatycznego oraz implementację e-usług w ramach projektu pn. „Rozbudowa istniejącej infrastruktury informatycznej oraz wdrożenie e-usług w Dolnośląskim …
Numer referencyjny: DWOMP.V.221.01.2021.ZP" (sygn. akt: KIO 818/21).

W dniu 31 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Infonet Projekt S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu na: "zawarcie umowy ramowej na dostawę sprzętu komputerowego. Numer referencyjny: CUI-ZZ.3201.5.2020" (sygn. akt: KIO 831/21).

W dniu 31 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CONTROL PROCESS S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. na: "modernizację instalacji do sortowni odpadów – dostawa i montaż maszyn w ramach
przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”. Numer referencyjny: 53/PN/2020" (sygn. akt: KIO 693/21).

W dniu 31 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Biachem Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wielkopolskie Centrum Onkologii na: "zakup i dostawę środków dezynfekujących." (sygn. akt: KIO 898/21).

W dniu 31 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Promed S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na: " projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach projektu „Zakup niezbędnego sprzętu, aparatury medycznej oraz dostosowanie Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, celem przeciwdziałania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Zakup niezbędnych urządzeń do dezynfekcji, środków dezynfekcyjnych oraz testów i odczynników do badania próbek dla Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, celem przeciwdziałania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.” Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia-2 typ projektu. Dostawa wyposażenia medycznego: Zad. 1 – Aparat do mierzenia ciśnienia Zad. 2 – Pulsoksymetr Zad. 3 – Inhalator Zad. 4 – Kapnograf. Numer referencyjny: DZ.3321.282.2020" (sygn. akt: KIO 786/21).

W dniu 31 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel System Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu na: "usługę kompleksowego utrzymania czystości i stanu sanitarno-higienicznego oraz transportu odpadów medycznych i komunalnych świadczona dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu. Numer referencyjny: 04/21," (sygn. akt: KIO 800/21).

W dniu 31 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy COMFORT-THERM Łukasz Krawczyk w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Repki na: "TERMOMODERNIZACJĘ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ OŚRODKA ZDROWIA W GMINIE REPKI. Numer referencyjny:
In.G.Km.271.27.2020." (sygn. akt: KIO 864/21).

W dniu 30 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: "dostawę układów sterujących hydraulicznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny – nr grupy 295-27-17. Numer referencyjny: 512100075." (sygn. akt: KIO 859/21).

W dniu 29 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Autocomp Management Sp. z o.o w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Transportu Kolejowego na: "dostawę trzech symulatorów pojazdów kolejowych przeznaczonych do przeprowadzania jazd egzaminacyjnych
dla kandydatów na maszynistów, wraz z ich instalacją oraz adaptacją pomieszczeń (...), numer referencyjny: BDG-WZPU.2501.15.2020" (sygn. akt: KIO 691/21).

W dniu 29 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Recycling Group Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych na: "wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Studziennej 30 oficyna i ul. Studziennej 31 oficyna oraz rozbiórki budynku mieszkalnego, budynków garażowych i budynków gospodarczych przy ul. Studziennej 32 oficyna w Szczecinie, wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu. Numer referencyjny: ZBiLK.DZP.ACH.171-62-PN/20" (sygn. akt: KIO 835/21).

W dniu 26 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AMB Budownictwo Krzysztof Prokop w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gminę Żytno na: "budowę sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borzykowie." (sygn. akt: KIO 862/21).

W dniu 25 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Thales Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "realizację robót budowlanych dla zadania „Modernizacja układu torowo-peronowego i infrastruktury kolejowej na stacji Olsztyn Główny”. Numer referencyjny: 9090/IRZR1/19277/05058/20/P," (sygn. akt: KIO 729/21).

W dniu 25 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PORR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku na: "modernizację budynku Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, zlokalizowanego przy ul. Elektrycznej 12 – etap I. Numer referencyjny: ZP.26.01.2021." (sygn. akt: KIO 642/21).

W dniu 24 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy S&A Service Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "świadczenie usługi utrzymania czystości w wybranych lokalizacjach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP S.A. – obszar Wrocław numer referencyjny: 6060/ILG 7/14994/04125/20/P" (sygn. akt: KIO 502/21).

W dniu 24 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Consultronix S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. na: "dostarczenie rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń, numer referencyjny: 332/ZP/2020" (sygn. akt: KIO 631/21).

W dniu 22 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TMS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na: "zakup tomografu komputerowego, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie Ośrodka Udarowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie”. Numer referencyjny: ZP/2501/111/2020" (sygn. akt: KIO 574/21).

W dniu 22 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: DGP Clean Partner Sp. z o.o., Partner Medica Sp. z o.o., SEBAN Sp. z o.o., 7 MG Spółka z o. o., DGP PROVIDER Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu na: "usługę sprzątania obiektów Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz podległych jednostek na terenie woj. wielkopolskiego, numer referencyjny: 3001-ILZ.260.22.2020" (sygn. akt: KIO 712/21).

W dniu 22 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Radom METEO Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. na: "badania meteorologiczne dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. Numer referencyjny: 184/20/LSP/3/PZP/AM/100" (sygn. akt: KIO 789/21).

W dniu 22 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy RATOWNIK-AMBULANSE Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi na: "dostawę ambulansów typu C/B wraz z wyposażeniem dla WSRM w Łodzi. Numer referencyjny: DEA.ZP-291/15/2020" (sygn. akt: KIO 680/21).

W dniu 22 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Lafrentz Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na: "opracowanie dokumentacji technicznej w podziale na 4 części. Numer referencyjny: O.ZG.D-3.2413.12.2020" (sygn. akt: KIO 637/21).

W dniu 18 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SIMPLE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie na: "zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dostosowanego do potrzeb Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wraz z utrzymaniem, rozwojem i gwarancją. Numer referencyjny: EZ-p/PNO/p-214/12/2020" (sygn. akt: KIO 746/21).

W dniu 18 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie na: "dostawę materiałów opatrunkowych i środków pielęgnacyjnych" (sygn. akt: KIO 686/21).

W dniu 18 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Operator Chmury Krajowej Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Informatyki Statystycznej na: „zakup subskrypcji licencji systemu wideokonferencyjnego dla tysiąca użytkowników oraz ich integracja w środowisku teleinformatycznym Zamawiającego, numer referencyjny: CIS-WAZ.271.12.2020” (sygn. akt: KIO 513/21).

W dniu 18 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Polskie Linie Oceaniczne S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - LOTOS Petrobaltic S.A. na: „postępowanie publiczne mające na celu zawarcie umowy ramowej na dostawy żywności na potrzeby platform wiertniczo-wydobywczych zamawiającego. Numer referencyjny: LPB/ZP-2/2020” (sygn. akt: KIO 727/21).

W dniu 18 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Ciepłownik Ekoinwestycje Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o. o. na: „przebudowę i remont budynków wielorodzinnych Kilińskiego 4 i Kilińskiego 5. Numer referencyjny: ZP.201.48.2020” (sygn. akt: KIO 684/21).

W dniu 17 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Energia Ciepła S.A. na: „zaprojektowanie i budowę instalacji kotłów wodnych gazowo-olejowych w PGE EC S.A., Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków. Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/ZSR/01920/2020” (sygn. akt: KIO 723/21).

W dniu 17 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Lipusz na: „budowę odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma – INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE. Numer referencyjny: RG.271.19.2020” (sygn. akt: KIO 540/21).

W dniu 16 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Speed Invest Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ na: „zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr ew. 27/1, 29/1 i 12/4 w obrębie 4-18-11 przy ul. Jagiellońskiej 47 w Warszawie, w ramach zadania pn.„Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 w Warszawie”. Numer referencyjny: UD-VII.WZP.271.30.2020” (sygn. akt: KIO 545/21).

W dniu 16 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel System Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji na: „świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku w Śląskim Centrum Rehabilitacji i Prewencji” (sygn. akt: KIO 524/21).

W dniu 16 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Marvel Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach na: „dostawę samochodów osobowych w wersji nieoznakowanej segment „C”. Numer referencyjny: 128/PN/2020” (sygn. akt: KIO 704/21).

W dniu 16 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych "EKO-WOD" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Sobótka na: „uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka etap I. Numer referencyjny: RIiGK.271.3.19.2020.WG” (sygn. akt: KIO 403/21).

W dniu 15 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ETP S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na: „„Remont zbiornika Przeworno, zlokalizowanego w km 15+350 rzeki Krynki, gmina Przeworno – remont wieży i pozostałego zakresu wynikającego z nakazu DWINB”. Numer referencyjny: WR.ROZ.2810.153.2020” (sygn. akt: KIO 548/21).

W dniu 15 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie na: „kontynuację  projektowania i budowę drogi ekspresowej S7 od granicy województwa świętokrzyskiego do Krakowa, odcinek: węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła Nowa Huta), numer referencyjny: O.KR.D-3.2410.8.2020” (sygn. akt: KIO 677/21).

W dniu 15 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WebChili sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Świętokrzyska na: „dostawę wraz z wdrożeniem systemu informatycznego monitorującego wydajność infrastruktury badawczej Politechniki Świętokrzyskiej. Numer referencyjny: AZA-381-16/2020” (sygn. akt: KIO 654/21).

W dniu 12 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Medlab Products Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. na: „DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW, TESTÓW I DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO DLA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I MIKROBIOLOGICZNEJ Z BANKIEM KRWI ORAZ DLA ZAKŁADU PATOMORFOLOGII Z PROSEKTORIUM. Numer referencyjny: DZP/42/20” (sygn. akt: KIO 640/21).

W dniu 12 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Biachem Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego na: „DOSTAWĘ PREPARATÓW DO DEZYNFEKCJI. Numer referencyjny: DZP.3311-35/2020” (sygn. akt: KIO 650/21).

W dniu 12 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Net Marine - Marine Power Service sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Portu Wojennego Świnoujście na: „naprawę dokową SD-11” (sygn. akt: KIO 681/21).

W dniu 12 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "Ka-Bo" Karol Borkowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Lipno sp. z o. o. na: „poprawę jakości świadczonych usług medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. – przebudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z wyposażeniem w aparaty i urządzenia medyczne. Numer referencyjny: ZP/16/2020” (sygn. akt: KIO 521/21).

W dniu 11 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "MELIOREX" Sp. z o. o.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na: „zadanie IV.2 Budowa kolektora Wiślanego – etap I, numer referencyjny: 01823/WS/PW/JRP-DNP/B/2020” (sygn. akt: KIO 518/21).

W dniu 11 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PPHU Sauerkraut sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wilkołaz na: „budowę oświetlenia drogowego w technologii LED na terenie Gminy Wilkołaz. Numer referencyjny: IG.271.13.2020” (sygn. akt: KIO 665/21).

W dniu 11 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PPHU Sauerkraut sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa – 1. Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu na: „dostawę przetworów warzywnych kwaszonych do jednostek wojskowych i ośrodków szkolenia poligonowego, numer referencyjny: 95/2020” (sygn. akt: KIO 466/21).

W dniu 11 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ESE Sp. z o.o.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Eko-Region Sp. z o.o. na: „pojemniki plastikowe/ 2020” (sygn. akt: KIO 560/21).

W dniu 11 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TELBUD S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Energia Odnawialna S.A. na: „modernizację systemów zabezpieczeń technicznych w Oddziałach PGE Energia Odnawialna S.A, numer referencyjny: POST/EOD/EOD/BM/00103/2019” (sygn. akt: KIO 464/21).

W dniu 10 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Vendi Cleaning Sp. z o.o., Naprzód Hospital Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu na: „kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach Oddziału ZUS w Zabrzu oraz na terenach zewnętrznych. Numer referencyjny: 480000/271/4/2020-ZAP” (sygn. akt: KIO 580/21).

W dniu 10 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Usługi Handel Transport Anna Chmiel w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej na: „dowożenie i odwożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Koziegłowy, numer referencyjny: ZEAOS-ZP 05/2020” (sygn. akt: KIO 465/21).

W dniu 10 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Usługi Leśne Piotr Polak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Nadleśnictwo Polanów na: „wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Polanów w roku 2021., numer referencyjny: SA.270.21.2020.ZN” (sygn. akt: KIO 455/21).

W dniu 10 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "Auto Punkt Krystian Ruszczyk" w Kętrzynie w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji na: „świadczenie usług holowania i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do i powyżej 3,5 t oraz ich części składowych na rzecz 13 jednostek Policji województwa warmińsko-mazurskiego (17 zadań częściowych), numer referencyjny: Z-t-P/32/2020” (sygn. akt: KIO 441/21).

W dniu 10 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy na: „rozbiórkę 5 budynków wraz z instalacjami i sieciami uzbrojenia podziemnego wchodzących w skład Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Numer referencyjny: PN-20/21/ZS.” (sygn. akt: KIO 539/21).

W dniu 9 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ELEKTROTIM S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Sobótka na: „uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka etap I. Numer referencyjny: RIiGK.271.3.19.2020.WG” (sygn. akt: KIO 394/21).

W dniu 9 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy INTER-PROFIL Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Mokotów na: „przebudowę i rozbudowę budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Warszawie, Dzielnica Wilanów ul.
Wiertnicza 81, numer referencyjny: SZP.26.1.22.2020” (sygn. akt: KIO 438/21).

W dniu 9 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Usługowe Spółka z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „świadczenie usługi utrzymania czystości w wybranych lokalizacjach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP S.A. – obszar Wrocław. Numer referencyjny: 6060/ILG 7/14994/04125/20/P” (sygn. akt: KIO 433/21).

W dniu 9 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Facility Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej na: „kompleksowe utrzymanie czystości, transport wewnętrzny oraz czynności pomocnicze przy obsłudze pacjenta niewymagające przygotowania medycznego na oddziałach szpitala SPZOZ przy ul. Starowiejskiej 15. Numer referencyjny: utrzymanie czystości/2/2021” (sygn. akt: KIO 395/21).

W dniu 9 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Budowlany "Most-Bud" Eugeniusz Klimczak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej na: „budowę  mostu w ciągu ul. Lipnickiej w Bielsku – Białej w ramach zadania: Rozbudowa ul. Lipnickiej w Bielsku-Białej, numer referencyjny: 355-20/IZ/67/B/PN” (sygn. akt: KIO 444/21).

W dniu 9 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. na: „opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla Zadania „Budowa linii kolejowych: nr 54 Trawniki – Krasnystaw i 56 Wólka Orłowska – Zamość – Tomaszów Lubelski – Bełżec”. Numer referencyjny: 178/20/KRI/18/PZP/JOK/99” (sygn. akt: KIO 150/21).

W dniu 9 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy „Zakład Techniki Ochrony Środowiska Foleko” Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. na: „rozbudowę obiektów Centrum Utylizacji Odpadów w formule „zaprojektuj i wybuduj” wraz z zakupem linii technologicznej w ramach projektu – etap II, numer referencyjny: 1/NIZ/2020/RPO” (sygn. akt: KIO 508/21).

W dniu 9 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KONSORCJUM BIURO KLUB Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucję Gospodarki Budżetowej w Krakowie oraz Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie na: „dostawę materiałów biurowych na rzecz sądów powszechnych. Numer referencyjny: WZP-421-39/2020” (sygn. akt: KIO 567/21).

W dniu 9 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Globus Medical Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab.med. Eleonory Reicher na: „dostawę systemu do stabilizacji pezeznasadowej i międzytrzonowej kręgosłupa. Numer referencyjny: 41/PN/2020/BK” (sygn. akt: KIO 583/21).

W dniu 9 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego -Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. na: „opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla projektu pn.: „001000009 Budowa Węzła kolejowego CPK". Numer referencyjny: 169/20/KRI/15/PZP/JOK/92” (sygn. akt: KIO 149/21).

W dniu 9 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Firma Usługowa MARKAL Marcin Karczewski, Zakład Usług Leśnych Dawid Zalewski, Zakład Usług Leśnych Wojciech Kołosowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego -Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kalisz Pomorski na: „wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kalisz Pomorski w roku 2021 – pakiet V. Numer referencyjny: SA.270.2.17.2020” (sygn. akt: KIO 536/21).

W dniu 8 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Archimmodicus Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Miejski w Miastku Sp. z.o.o. na: „wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego wraz z opracowaniem kosztorysowym w zakresie przebudowy istniejących pomieszczeń Szpitala Miejskiego w Miastku przy ul. Wybickiego 30 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego, numer referencyjny:  21/PN/2020” (sygn. akt: KIO 390/21).

W dniu 8 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane "CZĘSTOBUD" Damian Świącik, Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polskie Koleje Państwowe S.A. na: „„przebudowę dworca kolejowego Opalenica”. Numer referencyjny: KFZ/2020/WNP-01185” (sygn. akt: KIO 543/21).

W dniu 8 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: NDI S.A., NDI SOPOT S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Medyczny w Lublinie na: „budowę parkingu wielopoziomowego przy ulicy Gębali w Lublinie w formule zaprojektuj i wybuduj (UMZP-262-48/20). Numer referencyjny: UM-ZP-262-48/20” (sygn. akt: KIO 471/21).

W dniu 8 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy System Data Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Proszowice na: „dostawę i wdrożenie infrastruktury sprzętowo-programowej w ramach projektu pn. Cyfrowe Proszowice – nowoczesne zarządzanie w administracji realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja. Numer referencyjny: BI.271.7.2020” (sygn. akt: KIO 423/21).

W dniu 8 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: „dostawę części zamiennych do obudów ścianowych typu KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A., Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny – nr grupy 295-27-17, numer referencyjny: 512100025” (sygn. akt: KIO 614/21).

W dniu 8 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Obsługi Administracji Rządowej na: „dostawę urządzeń biurowych na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej. Numer referencyjny: 2021/03” (sygn. akt: KIO 459/21).

W dniu 8 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NEWKOM-EKO Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Czarna na: „odbiór, transport i zagospodarowanie osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, skratek o kodzie 19 08 01, zawartości piaskowników o kodzie 19 08 02 z Oczyszczalni Ścieków w Czarnej, oraz osadów z klarowania wody o kodzie 19 09 02 ze Stacji Uzdatniania Wody Krzemienicy, Czarnej i Pogwizdowie, numer referencyjny: WI.271.1.11.2020” (sygn. akt: KIO 606/21).

W dniu 8 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Straży Granicznej na: „doposażenie Straży Granicznej w sprzęt KRG na potrzeby systemu EES, numer referencyjny: 1/BF/BŁiI/21” (sygn. akt: KIO 511/21).

W dniu 5 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Legionowski na: „przebudowę drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt”, na odcinku od km 2+479,70 do km 4+620,60 tj. na długości 2.140,90 m” (sygn. akt: KIO 581/21).

W dniu 5 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Usług Hydrauliczno-Budowlanych Zbigniew Ćwikła w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Słaboszów na: „budowę  przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Słaboszów oraz budowę sieci wodociągowej w miejscowości Słupów, numer referencyjny: ROŚI.271.4.2020” (sygn. akt: KIO 533/21).

W dniu 5 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Vendi Cleaning Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej na: „świadczenie usług kompleksowego sprzątania i transportu wewnętrznego” (sygn. akt: KIO 359/21).

W dniu 4 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Quizit Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. na: „dostawę i wdrożenie systemu wspierającego funkcjonowania aptek szpitalnych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego, Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie i Szpitala w Ciechanowie. Część nr: 1” (sygn. akt: KIO 579/21).

W dniu 4 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Quizit Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. na: „dostawę i wdrożenie systemu wspierającego funkcjonowania aptek szpitalnych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego, Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie i Szpitala w Ciechanowie. Część nr: 1” (sygn. akt: KIO 579/21).

W dniu 4 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: „dostawę części zamiennych do przenośników zgrzebłowych RYFAMA dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., nr grupy 292-10-01. Numer referencyjny: 702001423” (sygn. akt: KIO 558/21).

W dniu 3 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ZAZ sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 17 Terenowy Oddział Lotniskowy na: „opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej dla kompleksu lotniskowego 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego ŚWIDWIN” (sygn. akt: KIO 528/21).

W dniu 3 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju na: „przeglądy okresowe aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, numer referencyjny: BZP.38.382-44.20” (sygn. akt: KIO 514/21).

W dniu 3 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Głubczycki na: „przebudowę drogi powiatowej nr 1220O na odcinku Lewice-Michałkowice oraz drogi powiatowej nr 1241O w miejscowości Lewice. Numer referencyjny: OR.272.13.2020” (sygn. akt: KIO 566/21).

W dniu 3 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: CATERMED S.A., JOL-MARK Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu na: „usługę w zakresie żywienia pacjentów SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu. Numer referencyjny: P/16/2020” (sygn. akt: KIO 406/21).

W dniu 3 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Storio Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie na: „wdrożenie systemu backupu danych i archiwizacji danych z replikacją wraz z zapewnieniem infrastruktury dla PWSZ w Chełmie w ramach projektu „Kompleksowy program rozwoju uczelni – II edycja”. Numer referencyjny: K-ZP.251.44.2020” (sygn. akt: KIO 371/21).

W dniu 2 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BBC BEST BUILDING CONSULTANTS Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. na: „kompleksową  przebudowę obiektów Palmiarni Poznańskiej  - wykonanie koncepcji, prac projektowych, dokumentacji towarzyszącej oraz świadczenie usług zgodnie z zakresem określonym Umowie, w tym świadczenie usług nadzoru autorskiego (prawo opcji) wraz z uzyskaniem wykonalnego pozwolenia na budowę, numer referencyjny: PIM/08/20/ZP49/2020-258” (sygn. akt: KIO 360/21).

W dniu 2 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: ECO-ABC Sp. z o.o., Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie na: „kompleksowe świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych. Numer referencyjny: 50/2020.” (sygn. akt: KIO 534/21).

W dniu 2 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Recycling Group Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych na: „wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Studziennej 30 oficyna i ul. Studziennej 31 oficyna oraz rozbiórki budynku mieszkalnego, budynków garażowych i budynków gospodarczych przy ul. Studziennej 32 oficyna w Szczecinie, wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu. Numer referencyjny: ZBiLK.DZP.ACH.171-62-PN/20” (sygn. akt: KIO 501/21).

W dniu 2 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budowlane „CZĘSTOBUD” Damian Świącik w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina na: „modernizację energetyczną budynku OSiR przy ulicy Sportowej 4 w Będzinie, numer referencyjny: BZP.271.44.2020” (sygn. akt: KIO 284/21).

W dniu 2 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu na: „doprojektowanie i zbudowanie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego budynku dla Sądu Rejonowego w Nysie przy ul. Chopina. Numer referencyjny: Z-2502-26/20” (sygn. akt: KIO 152/21).

W dniu 1 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CELMAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu na: „utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej toalet samoobsługowych na terenie: Parku Wschodniego, Polany Karłowickiej, Parku Klecińskiego, Górki Skarbowców, Parku Zachodniego, Parku Skowroniego, Parku Szczytnickiego, przy ul. Purkyniego oraz kompleksowa obsługa szaletu publicznego, położonego we Wrocławiu przy ul. Nowowiejskiej/Prusa, numer referencyjny: ZP/PN/76/2020/DO” (sygn. akt: KIO 231/21).

W dniu 1 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu na: „dostawę i montaż wyposażenia poprawiającego ergonomię w środowisku pracy na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, numer referencyjny: SP.2611.11.2020” (sygn. akt: KIO 264/21).

W dniu 1 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IMPEL Defender Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Energia Odnawialna S.A. na: „usługę ochrony osób i mienia w Centrali i Oddziałach PGE Energia Odnawialna S.A., numer referencyjny: POST/EOD/EOD/BM/00004/2021” (sygn. akt: KIO 323/21).

W dniu 1 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Usług Hydrauliczno-Budowlanych Zbigniew Ćwikła w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Słaboszów na: „budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Słaboszów oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupów, numer referencyjny: ROŚI.271.4.2020” (sygn. akt: KIO 351/21).

W dniu 1 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Rotomat Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kąty Wrocławskie na: „opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka” zadanie ścieżka rowerowa Małkowice - stacja kolejowa Sadowice, numer referencyjny: ZP.271.55.2020” (sygn. akt: KIO 532/21).

W dniu 1 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DXC Technology Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. na: „opracowanie, implementację i wdrożenie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) wraz z usługami wspierającymi. Numer referencyjny: 2020/WNP-0242-CEDU-MŻ” (sygn. akt: KIO 470/21).

W dniu 1 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp.z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych dla fazy I projektu pn. Prace na linii E75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, numer referencyjny: 9090/IRZR3/22981/06114/20/P” (sygn. akt: KIO 529/21).

W dniu 1 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych dla fazy I projektu pn. Prace na linii E75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk. Numer referencyjny: 9090/IRZR3/22981/06114/20/P” (sygn. akt: KIO 546/21).

W dniu 1 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Zakład Budowlany "Most-Bud" Eugeniusz Klimczak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Łękawica na: „remont kładki dla pieszych „Na Pyrle” w Kocierzu Moszczanickim, numer referencyjny: RI.271.1.11.2020.IS” (sygn. akt: KIO 313/21).

W dniu 1 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ABRAMSS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Białymstoku na: „usługi likwidacji śliskości zimowej i odśnieżania nawierzchni dróg parkingów zatok autobusowych oraz ciągów pieszo-rowerowych administrowanych przez GDDKiA, O. Białymstoku w sezonie 2020–2024, numer referencyjny: GDDKiA.O.BI.D-3.2413.32.2020” (sygn. akt: KIO 324/21).

W dniu 1 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia na: „dostawę nożyków/zgrzewów do jałowego łączenia drenów oraz dzierżawę zgrzewarek do jałowego łączenia drenów wraz z dostawą nożyków/zgrzewów. Części 1–3. Postępowanie znak: ZZP-23/21. Numer referencyjny: ZZP-23/21” (sygn. akt: KIO 496/21).

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00