Informacja o ogłoszeniu postanowień kończących postępowanie odwoławcze wydanych na posiedzeniu niejawnym - lipiec 2021

W dniu 30 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Wingu Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum e-Zdrowia na: „rozbudowę środowiska VMware. Numer referencyjny: WRZ.270.130.2021” (sygn. akt: 2013/21)

W dniu 30 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na: " rozbudowę systemu telekomunikacyjnego Alcatel Lucent OmniPCX Enerprise będącego własnością Zamawiającego znajdującego się w budynku przy ul. Podchorążych 2 w Krakowie. Numer referencyjny: 3/TP/DAG/2021" (sygn. akt: KIO 1926/21).

W dniu 30 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "JAWAL" sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiatowy Zarząd Dróg w Busku Zdroju na: " rozbiórkę istniejącego mostu, budowę mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0084T Siesławice – Skorocice w Siesławicach gmina Busko – Zdrój wraz z przebudową drogi Nr 0084T. Numer referencyjny: 261.5.PN.2021" (sygn. akt: KIO 2143/21).

W dniu 29 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DiaHem Diagnostic Products Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na: " dostawę odczynników, krwinek wzorcowych, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do wykonywania badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą analizatora i systemu "back up" na okres 36 miesięcy. Numer referencyjny: D-22/P/21," (sygn. akt: KIO 2103/21).

W dniu 29 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Klüh Facility Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Łódzki Ośrodek Geodezji na: " Kompleksowe, stałe świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości i porządku w budynku położonym w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23, w części administrowanej przez Łódzki Ośrodek Geodezji. Numer referencyjny: OAZP.2610/25/2021 " (sygn. akt: KIO 2177/21).

W dniu 28 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Impel Safety Sp. z o.o., Impel Defender Sp. z o.o., Impel Facility Services Sp. z o.o., Impel Provider Sp. z o.o., Biuro Szybkiej Interwencji Z. Mroczek i Wspólnicy Sp. z o.o. Sp. k., Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Biłgoraju na: " usługę ochrony obiektów, osób i mienia Oddziału ZUS w Biłgoraju oraz podległych terenowych jednostek organizacyjnych. Numer referencyjny: 030000/271/101/2021-ZAP" (sygn. akt: KIO 2075/21).

W dniu 28 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CATERMED S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu na: " przygotowanie, dystrybucję posiłków do łóżka pacjenta, „dieta mamy”. Numer referencyjny: DL-271-15/21" (sygn. akt: KIO 2087/21).

W dniu 28 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TAYLOR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lubartowie na: " budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,98 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Numer referencyjny: DRI/261/1/2021/UE," (sygn. akt: KIO 2078/21).

W dniu 27 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy UNIBEP S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof Jana Mazurkiewicza na: „poprawę efektywności energetycznej i dostosowanie do obowiązujących przepisów pawilonów I i VIIB MSCZ w Pruszkowie Numer referencyjny: ZP/AM/5/2021” (sygn. akt: 2029/21)

W dniu 27 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ETP S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie na: " kontrakt 1A.2 „Ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad Odrą. Modernizacja polderu Marwickiego etap III – modernizacja stacji pomp Krajnik” Numer referencyjny: SZ.JRP.2801......1A.2.2020" (sygn. akt: KIO 2081/21).

W dniu 27 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. na: " usługę transportu krwi, preparatów krwiopochodnych, materiałów biologicznych i szczepionek oraz materiału do i po sterylizacji dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. Numer referencyjny: D25M/251/N/15-22rj/21" (sygn. akt: KIO 2155/21).

W dniu 27 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Facility Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach na: " świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wraz ze stałą dostawą materiałów
eksploatacyjnych oraz inne usługi. Numer referencyjny: ZP/1/PN/2021" (sygn. akt: KIO 2037/21).

W dniu 27 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Tauron Wydobycie S.A. na: " dostawę -  najem kombajnu ścianowego wraz z wyposażeniem oraz obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu dla Tauron Wydobycie S.A. ZG Brzeszcze. Numer referencyjny: 2020/TWD/TWD/02394/L/229/P/PR" (sygn. akt: KIO 2132/21).

W dniu 26 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Computex Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów na: " świadczenie kompleksowej usługi hostingowej, bazując na infrastrukturze chmury publicznej, dla systemu KRONIK@ Numer referencyjny: PN-49/2020" (sygn. akt: KIO 2163/21).

W dniu 26 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie na: " budowę budynku dydaktyczno-administracyjnego pn. „Centrum Przestrzeni Innowacyjnej” przy ul. Batorego 8 w Warszawie. Numer referencyjny: ADZP.25.36.2020" (sygn. akt: KIO 2133/21).

W dniu 23 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy UMO Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Policji na: " dostawę karabinów wyborowych kal. 7,62 x 51 mm. Numer referencyjny: 15/Cut/21/AP" (sygn. akt: KIO 1828/21).

W dniu 23 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DROGOPOL Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zarząd Ulic i Mostów na: " remont ul. Wieniawskiego na odcinku od nr 22 do nr 48 w Tychach. Numer referencyjny: 13/DZP/21" (sygn. akt: KIO 2084/21).

W dniu 23 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej na: " wdrożenie EDM i usług z zakresu e-zdrowia oraz telemedycyny w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Numer referencyjny: 16/UCMMiT/PN/2020" (sygn. akt: KIO 1816/21).

W dniu 22 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy HBF Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Biebrzański Park Narodowy na: " usługę sprzątania pomieszczeń biurowych i terenów zewnętrznych przy budynku CEiZ oraz pomieszczeń budynku TOE w Trzyrzeczkach. Numer referencyjny: ZP.26.4.2021" (sygn. akt: KIO 1991/21).

W dniu 22 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Juvenes - Projekt sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego na: " opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego na wykonanie adaptacji Młyna Górnego w Grudziądzu. Numer referencyjny: WZP.272.19.2021" (sygn. akt: KIO 2006/21).

W dniu 22 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sprint S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Raszyn na: " budowę monitoringu w Gminie Raszyn. Numer referencyjny: ZP.271.1.7.2021.DC " (sygn. akt: KIO 1993/21).

W dniu 22 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy T-Mobile Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na: " usługę dostarczenia i utrzymania pomiędzy lokalizacjami Zamawiającego sieci IP VPN w oparciu o sieć MPLS oraz usługi dostępu do Internetu w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Numer referencyjny: BBA-2.262.16.2021" (sygn. akt: KIO 2038/21).

W dniu 22 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Centrum Ochrony Security Spółka z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie na: " świadczenie ciągłej usługi ochrony fizycznej terenu oraz obiektów szpitalnych (budynki i budowle) w tym również Ośrodka Zdrowia Psychicznego. Numer referencyjny: 8/2021" (sygn. akt: KIO 1719/21).

W dniu 22 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Supply24 Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Stołeczna Policji na: " dostawę urządzeń do kontroli pojazdów. Numer referencyjny: WZP-2040/21/131/Z" (sygn. akt: KIO 2040/21).

W dniu 22 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy REBUS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na: " świadczenie usług żywieniowych dla pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – Szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim - V postępowanie. Numer referencyjny: PCZ.ZP.07/2021," (sygn. akt: KIO 1772/21).

W dniu 22 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Facility Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego na: " świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w budynku Poradni Specjalistycznych i Dyrekcji Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Numer referencyjny: RSS/SZP/P-14/2021" (sygn. akt: KIO 2010/21).

W dniu 22 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MAX-BUD Grzegorz Pawłowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: " modernizację budynków SPZOZ w Lubartowie. Numer referencyjny: ZP/TP/12/2021" (sygn. akt: KIO 2111/21).

W dniu 22 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu na: " zakup, dostawę, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego. Numer referencyjny: DZP/2-23/233/73/2021" (sygn. akt: KIO 1912/21).

W dniu 22 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ALTOR Spółka z o.o w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Makowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim na: " przebudowę dogi powiatowej nr 2132W Krasnosielc - Pienice - Młynarze na odcinku o długości 4,128 km. Numer referencyjny: ZDP.DB.261.2.4.2021," (sygn. akt: KIO 2036/21).

W dniu 22 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Łągów na: " „poprawę efektywności energetycznej na terenie gminy Łagów”.  Numer referencyjny: IZP.271.12.2021" (sygn. akt: KIO 1955/21).

W dniu 22 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Bako Sport G. Baran, R. Koziołek Spółka Jawna w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wadowice Urząd Miejski na: " pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwest. nad realizacją zadania: Budowa boiska pełnowym. do piłki nożnej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w m. Wadowice w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Numer referencyjny: I.271.44.2021" (sygn. akt: KIO 2107/21).

W dniu 21 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe DELPHINUS Sport Promotion w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na: " świadczenie usługi obsługi ratowniczej obiektów basenowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o., wg. zadań 1–2. Numer referencyjny: ZZP.261.02.2021," (sygn. akt: KIO 1721/21).

W dniu 21 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sorted Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Złotów na: " PODNIESIENIE JAKOŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ NA OBSZARZE GMINY MIASTO ZŁOTÓW: GÓRA ŻYDOWSKA – PARK NASTROJÓW. Numer referencyjny: ZP.271.16.2021" (sygn. akt: KIO 1471/21).

W dniu 21 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KADIMEX Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej na: " dostawę ubrań specjalnych. Numer referencyjny: WT 2370.4.2021" (sygn. akt: KIO 2112/21).

W dniu 21 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ERBUD S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa - Wojewoda Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie na: " wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa Drogowego Przejścia Granicznego w Malhowicach”. Numer referencyjny: 2020/31" (sygn. akt: KIO 1831/21).

W dniu 21 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MBA System Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Białystok na: " dostawę sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. „Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19”. Numer referencyjny: BSC.271.1.2021" (sygn. akt: KIO 2109/21).

W dniu 21 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CA Consulting S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych na: " wykonanie studium wykonalności projektów w Centrali. Numer referencyjny: 993200/271/101/2021" (sygn. akt: KIO 2104/21).

W dniu 21 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GISS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego na: " budowę modułowej strzelnicy kontenerowej w formule zaprojektuj i wykonaj. Numer referencyjny: 9/DIR/2021," (sygn. akt: KIO 1822/21).

W dniu 21 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GISS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego na: " budowę modułowej strzelnicy kontenerowej w formule zaprojektuj i wykonaj. Numer referencyjny: 9/DIR/2021," (sygn. akt: KIO 1556/21).

W dniu 21 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TDC Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Muzeum Gdańska na: " opracowanie treści multimedialnych do wystawy stałej Muzeum Bursztynu w Gdańsku wraz z dostawą i montażem urządzeń. Numer referencyjny: NZP26.4.2021(ZP-PN/03)" (sygn. akt: KIO 1939/21).

W dniu 21 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Centrum Techniczno-Aranżacyjne Władysław Ciemnicki, Niver Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Muzeum im. Jacka Malczewskiego na: " wykonanie aranżacji wystawy stałej w ramach zadania: aranżacja i realizacja stałej wystawy Muz. His. Radomia wraz z wyposażeniem pomieszczeń nieekspozycyjnych.... Numer referencyjny: MJM-ZP.26-2/D/2021," (sygn. akt: KIO 1877/21).

W dniu 20 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Facility Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie na: " obsługę komórek organizacyjnych szpitala w zakresie usług porządkowo-czystościowych – SP ZOZ Sulechów. Numer referencyjny: 2/ZP-PN/2021" (sygn. akt: KIO 1971/21).

W dniu 20 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Praxima Krakpol Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. na: " świadczenie usług prania bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej oraz jej transport. Numer referencyjny: ZP/1/2021" (sygn. akt: KIO 1961/21).

W dniu 20 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Rejonowy w Białymstoku na: " świadczenie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń oraz obsługi szatni Sądu Rejonowego w Białymstoku. Numer referencyjny: G-026-14/21" (sygn. akt: KIO 1927/21).

W dniu 20 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Sanoku w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. KS. B. Markiewicza na: " dostawę pieczywa 30.2021. Numer referencyjny: SZSPOO.SZPiGM.3810/30/2021" (sygn. akt: KIO 1954/21).

W dniu 20 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DROGOPOL Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Dąbrowa Górnicza na: " przebudowę ul. Letniej w Dąbrowie Górniczej w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych (...) – pełna nazwa w sekcji III.1.1 pkt VIII. Numer referencyjny: ZP.WID.271.4.3.2021" (sygn. akt: KIO 1887/21).

W dniu 20 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Usługowy Sprzątanie Wnętrz A. Nowakowski, M. Nowakowska Spółka Jawna w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Poznańska na: " usługę mycia okien i powierzchni przeszklonych w budynkach dydaktycznych i domach studenckich Politechniki Poznańskiej w 2021/2022 roku z podziałem na części (pakiety). Numer referencyjny: RD/ZP/17/21" (sygn. akt: KIO 1919/21).

W dniu 20 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CATERMED S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na: " całodzienne wyżywienie chorych hospitalizowanych w Szpitalu w Wołominie. Numer referencyjny: ZAM/08/2021" (sygn. akt: KIO 1810/21).

W dniu 19 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PROMAT Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. na: " opracowanie kompleksowej pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla Wielospecjalistycznego Zespołu Opieki Ambulatoryjnej obejmującego POZ oraz specjalistyczne poradnie zachowawcze. Numer referencyjny: 56/ZP/2021," (sygn. akt: KIO 2046/21).

W dniu 19 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PROMAT Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. na: " opracowanie kompleksowej pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla apteki szpitalnej.
Numer referencyjny: 55/ZP/2021" (sygn. akt: KIO 2045/21).

W dniu 19 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Murkrak Sp. z o.o. Sp. k., Zygmunt Murdza Zakład Remontowo-Budowlany "Murdza" w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Jerzmanowice-Przeginia na: " przebudowę i zmiana sposobu użytkowania poddasza oraz wybranych pomieszczeń Szkoły
Podstawowej w Jerzmanowicach, na działce nr 519/2 w miejscowości Jerzmanowice, gmina Jerzmanowice - Przeginia. Numer referencyjny: IR.271.1.2.2021.JRM" (sygn. akt: KIO 1615/21).

W dniu 19 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Network Experts Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Prokuratura Krajowa na: " zakup zestawów wideokonferencyjnych na potrzeby powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Numer referencyjny: PK XF 261.11.2021" (sygn. akt: KIO 1634/21).

W dniu 19 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ERBUD S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie na: " budowę dodatkowego pawilonu dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie. Numer referencyjny: ZP/1/2021" (sygn. akt: KIO 1575/21).

W dniu 19 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "SZADEK" Dariusz Szadkowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Łódź, Zarząd Inwestycji Miejskich na: " projekt „OdNowa Parku Helenów”  - rewitalizację Parku Helenów polegającą na zmianie sposobu zagospodarowania terenu, budowie małej architektury, a także przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku usługowego wraz z towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz wykonaniem rozbiórek w systemie „ zaprojektuj i wybuduj”. Numer referencyjny: ZIM-DZ.2621.28.2020" (sygn. akt: KIO 1960/21).

W dniu 19 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Dabex Kołodziej i Jęczmionka Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach na: " dostawę środków czyszcząco-myjących oraz pojemników na odpady medyczne. Numer referencyjny: RZP/TP/19/21" (sygn. akt: KIO 2035/21).

W dniu 16 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na: " zapewnienie użytkowania systemu telekomunikacyjnego oraz świadczenie usług serwisowych, administracyjnych wraz z pracami konserwacyjnymi. Numer referencyjny: BDG.zp.23.1.6.2021" (sygn. akt: KIO 1782/21).

W dniu 16 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Sp. jawna w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Łódź- Urząd Miasta Łodzi na: " zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących. Nr referencyjny: DSR-ZP-III.271.6.2021" (sygn. akt: KIO 1547/21).

W dniu 16 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska i Cedrowa Sp. z o.o. na: " budowę ulicy Nowej Olchowej w Gdańsku. Numer referencyjny: 31/BZP-U.510.21/2021/KB" (sygn. akt: KIO 2047/21).

W dniu 16 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WILD BEAR Rafał Janikowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 4 Regionalna Baza Logistyczna na: " MAT/46/2021 dostawę termosów na napoje 10–12 l z kranem, termosów na napoje 18–20 l z kranem, termosów na napoje 35–40 l z kranem, pojemników plecakowych 25 l. Numer referencyjny: MAT/46/2021" (sygn. akt: KIO 1883/21).

W dniu 16 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o., Comp S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Tauron Dystrybucja S.A. na: „wdrożenie aplikacji wspierającej proces przyłączania w Tauron Dystrybucja S.A. Numer referencyjny: 2020/TD-CN/TD-CN/02652/L” (sygn. akt: 1447/21).

W dniu 16 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach na: „budowę odcinka drogi krajowej nr 74 łączącego DK 9 i DK 74 – łącznik północny. Numer referencyjny: O.Ki.D-3.2412.11.2021.jr” (sygn. akt: 1914/21).

W dniu 16 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DRO-MAR Marcin Dróżdż w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu na: „przebudowę wszystkich istniejących węzłów sanitarnych i budowę wc dla osób niepełnosprawnych – ETAP I. Numer referencyjny: 1/2021” (sygn. akt: 1695/21).

W dniu 16 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Creator-Comm Sp. z o.o w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1 na: „zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z modernizacją pomieszczeń pracowni. Numer referencyjny: AD.ZP.3810-8/2021/KZ” (sygn. akt: 2024/21).

W dniu 16 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MULTIKOM  Adam Papierski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Regionalny we Wrocławiu na: „zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukująco-kopiujących wraz z sukcesywną dostawą do Oddziału Regionalnego KRUS we Wrocławiu i podległych PT w Wałbrzychu. Numer referencyjny: 1500-OP.261.1.2021” (sygn. akt: 1779/21).

W dniu 16 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy LK INWEST Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - GMINA POLANICA-ZDRÓJ  na: „budowę budynku przedszkola i żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Polanicy –Zdrój przy ul. Wojska Polskiego 23. Numer referencyjny: CRZP/7/2021” (sygn. akt: 1894/21).

W dniu 16 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie na: „rozbudowę drogi powiatowej Nr 2326W Wiśniewo - Wola Szydłowska na odcinku od km 2+945,00 do km 4+441,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne. PZD. DT - 2310.2.2021” (sygn. akt: 1915/21).

W dniu 15 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy JANASZEK ELECTRIC Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: " kompleksowe utrzymanie urządzeń nietrakcyjnej elektroenergetyki kolejowej w latach 2022–2025. Numer referencyjny: 6060/ILG 7/00547/00469/21/P" (sygn. akt: KIO 1881/21).

W dniu 15 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  GRETASPORT Ilona Stańczyk w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Człuchów na: „przebudowę kompleksu lekkoatletycznego na stadionie OSiR w Człuchowie. Numer referencyjny: RI.271.08.2021” (sygn. akt: 1956/21).

W dniu 15 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy JANASZEK ELECTRIC Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „kompleksowe utrzymanie urządzeń nietrakcyjnej elektroenergetyki kolejowej w latach 2022–2025. Numer referencyjny: 6060/ILG 7/00547/00469/21/P” (sygn. akt: 1881/21).

W dniu 15 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Bluehill Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna na: „kompleksową organizację etapu krajowego wraz z organizacją logistyczną warsztatów oraz świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków i oceny strategii ekspansji w projekcie PMT na 12 rynkach. Numer referencyjny: BPR.CZP.25.07/2020” (sygn. akt: 1896/21).

W dniu 15 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: „dzierżawę kombajnu ścianowego wraz z zabezpieczeniem pełnej serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy do ścian 579, 559a i 578 dla PGG S.A., Oddział KWK Mysłowice-Wesoła. Numer referencyjny: 602100088” (sygn. akt: 1876/21).

W dniu 15 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PORR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku na: „zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie WSZ w Płocku (2)”. Numer referencyjny: SIR.2910.05.(15/SIR/11/ZP/21).2021” (sygn. akt: 1963/21).

W dniu 15 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Polimex Infrastruktura Sp. z o.o., Polimex Mostostal S.A., B4 Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Łódzkie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi na: „rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 715 na odcinku od km 8+200 do km 9+040 wraz z rozbiórką i budową wiaduktu nad torami PKP w Koluszkach. Numer referencyjny: DZ.342.87.2020” (sygn. akt: 1651/21).

W dniu 15 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na: „remont autostrady A-2 na odcinku od węzła Emilia do węzła Stryków, od km341+844 do km 361+800. Numer referencyjny: O.Ł.D3.2412.2.2021.ig” (sygn. akt: 1850/21).

W dniu 14 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej na: „usługę dozoru i ochrony osób i mienia świadczona dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach. Numer referencyjny: P/16/05/2021/OCHR” (sygn. akt: 1835/21).

W dniu 14 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. na: „usługi ochrony osób i mienia MPWiK S.A. we Wrocławiu” (sygn. akt: 1907/21).

W dniu 14 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Office Plus Wrocław Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Śrem na: „przebudowę obiektu sportowego w Parku im. Powstańców Wlkp. - II części. Numer referencyjny: BP.271.28.2021.BS” (sygn. akt: 1853/21).

W dniu 14 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy LODROM Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Opolska na: „opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.: „Budowa Innowacyjnego Centrum Zintegrowanych Usług Dydaktycznych i Bibliotecznych” dla Politechniki Opolskiej. Numer referencyjny: ZP/U/1/2021” (sygn. akt: 1631/21).

W dniu 14 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego na: „dostawę odczynników do RKZ wraz z dzierżawą analizatora, testów antygenowych i odczynników do wykrywania SARS-CoV-2, testów kasetkowych, odczynników oraz akcesoriów laboratoryjnych. Numer referencyjny: DA.ZP.242.16.2021” (sygn. akt: 1966/21).

W dniu 14 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Obsługi Administracji Rządowej na: „dostawę urządzeń biurowych na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej. Numer referencyjny: 2019/2” (sygn. akt: 1793/21).

W dniu 14 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. na: „zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach inwestycji „Budowa i przebudowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka i ul. Wolskiej". Numer referencyjny: DWZ/50/2020” (sygn. akt: 2015/21).

W dniu 14 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ERBUD Operations Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy na: „budowę parkingu wielopoziomowego na terenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy przy ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie. Numer referencyjny: PN-39/21/ZS” (sygn. akt: 2016/21).

W dniu 14 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie na: „świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie. Numer referencyjny: AE/ZP-27-14/21” (sygn. akt: 1711/21).

W dniu 13 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: K35 Usługi przyjazne Środowisku Łukasz Kowalczyk, Żelichowski Marek Firma Usługowa w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina na: „zaprojektowanie i rozbudowę instalacji odgazowania kwatery II składowiska odpadów. Numer referencyjny: UA.271.1.4.2021” (sygn. akt: 1990/21).

W dniu 13 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NETPRINT s.c. J. Wasiela, B. Szostak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „dostawę materiałów eksploatacyjnych. Numer referencyjny: 13/ZP/D/WYCH/ŁĄCZ/2021” (sygn. akt: 1994/21).

W dniu 13 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Gremedig Sp. z o.o., Firma Transportowa "OMEGA" Agnieszka Ignacyk w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na: „transport sanitarny pacjentów, transport pacjentów z lekarzem, transport osób dializowanych na i z oddziału hemodializ. Numer referencyjny: DZP/09/2021” (sygn. akt: 1815/21).

W dniu 13 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralna Komisja Egzaminacyjna na: „utrzymanie w ruchu i rozwój systemu informatycznego SIOEPKZ w tym prace programistyczne oraz usługi im towarzyszące. Numer referencyjny: CKE/2/2021,” (sygn. akt: 1836/21).

W dniu 13 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Voessing Polska Sp. z o.o., Instytut Kolejnictwa w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. na: „opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) dla Zadania: „Budowa linii kolejowej nr 29 na odc. Ostrołęka – Łomża – Pisz – Giżycko”. Numer referencyjny: 174/20/KRI/17/PZP/MAK/101” (sygn. akt: 1808/21).

W dniu 13 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Voessing Polska Sp. z o.o., Instytut Kolejnictwa w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. na: „opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla projektu nr 00100016 „Budowa linii kolejowych nr 267 i 268 na odc. Żarów – Świdnica – Wałbrzych – granica państwa”. Numer referencyjny: 176/20/KRI/17/PZP/MP/96” (sygn. akt: 1788/21).

W dniu 13 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach na: „pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Rozbudowa istniejącego mostu przez rzekę Wisłę w miejscowości Sandomierz w ciągu drogi krajowej nr 77”. Numer referencyjny: O.Ki.D-3.2413.25.2020.jr” (sygn. akt: 1623/21).

W dniu 13 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PROKOM Construction Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach na: „pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Rozbudowa istniejącego mostu przez rzekę Wisłę w miejscowości Sandomierz w ciągu drogi krajowej nr 77”. Numer referencyjny: O.Ki.D-3.2413.25.2020” (sygn. akt: 1626/21).

W dniu 13 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: "STEKOP" S.A.,  "STEKOP-OCHRONA" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie na: „ochronę obiektu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Numer referencyjny: SP-271-1/21” (sygn. akt: 1863/21).

W dniu 13 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MMT IDEA Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu na: „konserwację i utrzymanie 20 stacji prostownikowych oraz linii kablowych SN i nN na terenie Wrocławia wraz ze świadczeniem zdalnego sterowania i obsługi Centralnej Dyspozytorni Mocy z prawem opcji. Numer referencyjny: KU.241/pn6_2021/PC” (sygn. akt: 1715/21).

W dniu 13 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Ergo Ekologia Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Piszczac na: „dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie gminy Piszczac. Numer referencyjny: INW.271.10.2020” (sygn. akt: 1765/21).

W dniu 13 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy HIGIENA-KATOWICE Grzegorz Łagan w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie na: „zakup wraz z dostawą środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Szpitala Powiatowego oraz placówek podległych Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29. Numer referencyjny: SP ZOZ/DZ/19/2021” (sygn. akt: 1942/21).

W dniu 13 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Grifols Polska sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o. w restrukturyzacji na: „dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora, sprzętu do badań immunohematologicznych wykonywanych za pomocą metod z użyciem technologii aglutynacji mikrokolumnowej. Numer referencyjny: ZP-2200-18/21” (sygn. akt: 1969/21).

W dniu 12 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy LTT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Radwanice na: „kompleksowe wykonanie technologii sceny wraz z dostawą i montażem trybun oraz sprzętu i urządzeń multimedialnych na potrzeby domu kultury w Radwanicach w ramach projektu pn. „Rozwój oferty kulturalno-edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice i Zagłębia Miedziowego poprzez utworzenie nowoczesnego Domu Kultury w Radwanicach”. Numer referencyjny: InII.271.62.2020” (sygn. akt: 1697/21).

W dniu 12 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy T-Mobile Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Dozoru Technicznego na: „świadczenie usług kolokacji dla Głównego i Zapasowego CPD – ZP-DI-54/21. Numer referencyjny: ZP-DI-54/21” (sygn. akt: 1666/21).

W dniu 12 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IZAN+ Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. na: „świadczenie usług agencji pracy tymczasowej na potrzeby Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie. Numer referencyjny: ZP/10/POŚREDNICTWO PRACY/2021/UE” (sygn. akt: 1510/21).

W dniu 12 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Informatyki Resortu Finansów na: „zawarcie umowy ramowej na dostawę komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem oraz dedykowanymi stacjami dokującymi. Numer referencyjny: PN/71/20/HGEA” (sygn. akt: 1646/21).

W dniu 12 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Doosan Babcock Energy Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na: „remont  turbozespołu i urządzeń pomocniczych TG-5 dla PGE GiEK S.A., Oddział Elektrownia Rybnik. Numer referencyjny: POST/GEK/CSS/PME-ELR/01883/2021” (sygn. akt: 1873/21).

W dniu 12 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Remondis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo na: „odbieranie i zagospodarowanie odpadów kom. od właścicieli nieruchomości na których zam. mieszkańcy, położonych na terenie gminy miejskiej Legionowo, z PSZOK oraz przeterminowanych leków z aptek.  Numer referencyjny: Rz.271.6.2021” (sygn. akt: 1446/21).

W dniu 12 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Integrated Solutions Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Ośrodek Informatyki na: „dostawę sprzętu i oprogramowania wraz ze wsparciem technicznym (4 części). Numer referencyjny: COI-ZAK.262.4.2021” (sygn. akt: 1688/21).

W dniu 9 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Andrzej Szybka P.P.U.H.T STALBET-2 w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „rozbiórkę obiektów położonych na terenie byłego Ruchu Wirek w Rudzie Śląskiej przy ul. ks. Tunkla 112 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. Numer referencyjny: ZP-KCL-0033/20” (sygn. akt: 1867/21).

W dniu 9 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wiązów na: „świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych miasta i gminy Wiązów. Numer referencyjny: BS.271.1.2021” (sygn. akt: 1941/21).

W dniu 9 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ERBUD S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie na: „budowę nowej siedziby II Komisariatu Policji w Rzeszowie przy ul. Błogosławionej Karoliny. Numer referencyjny: ZP/1/2021” (sygn. akt: 1964/21).

W dniu 9 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GE Medical Systems Polska Sp. z  o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach na: „dostawę rezonansu magnetycznego wraz z niezbędnymi pracami adaptacyjno-budowlanymi w pawilonie D Szpitala oraz dodatkowym wyposażeniem. Numer referencyjny: ZP.26.1.13.2021” (sygn. akt: 1628/21).

W dniu 9 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Warszawska na: „świadczenie usług sprzątania w budynkach Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku Numer referencyjny: BZP.261.5.2021” (sygn. akt: 1511/21).

W dniu 9 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mota-Engil Central Europe S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu na: „realizację projektu Trasa Sudecka – budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 382 w Piławie Górnej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 ul. Batalionów Chłopskich w Dzierżoniowie) – etap III. Numer referencyjny: NI.2720.22.2021” (sygn. akt: 1967/21).

W dniu 8 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tarkett Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Łańcut na: „budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w miejscowości Rogóżno. Numer referencyjny: RZP.271.12.2021” (sygn. akt: 1953/21).

W dniu 8 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Multiconsult Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu na: „opracowanie STEŚ z elementami KP dla zadania pod nazwą: „Budowa obwodnicy Złotego Stoku w ciągu dk nr 46” wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Numer referencyjny: O.WR.D-3.2413.249.2020,” (sygn. akt: 1599/21).

W dniu 8 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy InterHall Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Garwoliński - Starostwo Powiatowe w Garwolinie na: „budowę zadaszenia boiska piłkarskiego przy POSiZL w Miętnem. Numer referencyjny: INW 272.15.2021” (sygn. akt: 1551/21).

W dniu 8 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SAFEGE S.A.S. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Opec-Ineko Sp. z o.o. na: „świadczenie usług inżyniera kontraktu dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę biomasowej jednostki kotłowej w Elektrociepłowni Łąkowa w Grudziądzu”. Numer referencyjny: PN/03/21” (sygn. akt: 1699/21).

W dniu 8 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Biachem sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Skarżyski na: „dostawę asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID – 19 na terenie powiatu skarżyskiego IX. Numer referencyjny: IM.272.1.2021” (sygn. akt: 1490/21).

W dniu 7 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MIRBUD S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu na: „budowę budynku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu przy ul. Zielińskiego, Piłsudskiego, Kolejowej, wraz z przebudową układu drogowego w rejonie ul. Kolejowej i ul. Zielińskiego. Numer referencyjny: Z-2502-23/20” (sygn. akt: 1515/21).

W dniu 7 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STAPRO POLAND Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku na: „dostawę oprogramowania serwera komunikacyjnego eCareMed (OSK) dla części wspólnej projektu ECAREMED. Numer referencyjny: DW-35-PN/14-2021” (sygn. akt: 1792/21).

W dniu 7 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku na: „usługę kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach i terenów zewnętrznych. Numer referencyjny: 10/PN/2021” (sygn. akt: 1776/21).

W dniu 7 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: DGP Clean Partner Sp. z o.o., Seban Sp. z o.o., 7 MG Sp. z o.o., Partner Medica Sp. z o.o., DGP Provider Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie na: „usługi kompleksowego sprzątania oraz utrzymania czystości w budynkach i wokół budynków w Oddziale ZUS W Krakowie. Numer referencyjny: 180000/271/1/2021-ZAP” (sygn. akt: 1830/21).

W dniu 7 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: MABUD INVEST Sp. z o.o., Mabud s.c. M. Chojecki, A. Atras w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kobierzyce na: „przebudowę ul. Kwiatowej i ul. Spokojnej w miejscowości Kobierzyce” (sygn. akt: 1781/21).

W dniu 7 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: „KONCEPT” Sp. z o.o., KONCEPT SERWIS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy na: „dostawę, instalację i konfigurację mobilnych pracowni komputerowych MPK. Numer referencyjny: ZZOSE.2111.1.2021.30.RST [KNMFiPR]” (sygn. akt: 1717/21).

W dniu 7 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Stołeczny Zarząd Infrastruktury na: „wykonanie robót budowlanych (...): budowa hali remontowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą z przeznaczeniem do wykonania obsługi i napraw czołgów Leopard 2” (sygn. akt: 1872/21).

W dniu 7 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy INWEST-SERWIS Krzysztof Popczyk w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie na: „świadczenie usług nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego „V Komisariat Policji w Krakowie – budowa nowej siedziby”” (sygn. akt: 1499/21).

W dniu 7 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. na: „zawarcie umowy ramowej dotyczącej opracowania studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych (STEŚ) dla inwestycji kolejowych związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Numer referencyjny: 10/21/JK/PZP/132” (sygn. akt: 1625/21).

W dniu 6 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PRIMOST POŁUDNIE Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta na: „remont mostu Zwierzynieckiego w zakresie wymiany płyty chodnikowej i zabezpieczeń antykorozyjnych” (sygn. akt: 1866/21).

W dniu 6 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MBA System Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Białystok na: „dostawę sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. „Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19”. Numer referencyjny: BSC.271.1.2021” (sygn. akt: 1841/21).

W dniu 6 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Medikol Solution Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na: „pogwarancyjną obsługę serwisową Rezonansu Magnetycznego typ Ingenia 1,5T Omega Firmy Philips” (sygn. akt: 1645/21).

W dniu 6 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy "PRIMEX" mgr inż. Marek Łyszczarz, Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne "WUDIMEKS" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie na: „świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu oraz nadzór i rozliczenie robót przy realizacji projektu pod nazwą: Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z [...]. Numer referencyjny: MZDiT.ZP.26.93.2021” (sygn. akt: 1864/21).

W dniu 6 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Gmsynergy Sp. z o.o. Sp. j w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na: „zapewnienie usług w związku z misją gospodarczą przedstawicieli Dolnego Śląska do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA). Numer referencyjny: DU-Z-IV.272.8.2021” (sygn. akt: 1861/21).

W dniu 6 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Seris Konsalnet Ochrona Sp. z o.o., Seris Konsalnet Security Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie na: „ochronę obiektu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Numer referencyjny: SP-271-1/21” (sygn. akt: 1857/21).

W dniu 6 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Simplicity sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala na: „zakup platformy do konteneryzacji. Numer referencyjny: BAG-SZP.261.1.14.2021” (sygn. akt: 1495/21).

W dniu 5 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: „dostawę elementów sterowania pilotowego obudową zmechanizowaną dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 295-30. Numer referencyjny: 702000973” (sygn. akt: 1450/21).

W dniu 5 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AIR-POL sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Inspektorat Uzbrojenia na: „dostawę sprzętu spadochronowo - desantowego” (sygn. akt: 1369/21).

W dniu 5 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BAG-POL S.A. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego na: „dostawę mleka i przetworów mlecznych. Numer referencyjny: 8/DZZ/2021” (sygn. akt: 1674/21).

W dniu 5 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Informatyki Resortu Finansów na: „postępowanie o zawarcie umowy ramowej na dostawę akcesoriów komputerowych Numer referencyjny: PN/73/20/VBC” (sygn. akt: 1338/21).

W dniu 5 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe "Transgór" S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Jastrzębie-Zdrój na: „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój. Numer referencyjny: BZP.271.13.2021” (sygn. akt: 1733/21).

W dniu 5 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BBC BEST BUILDING CONSULTANTS Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Michałowice na: „pełnienie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad budową przedszkola w Regułach. Numer referencyjny: ZP.271.1.6.2021” (sygn. akt: 1731/21).

W dniu 5 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BBC BEST BUILDING CONSULTANTS Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Michałowice na: „pełnienie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad budową przedszkola w Regułach. Numer referencyjny: ZP.271.1.6.2021” (sygn. akt: 1731/21).

W dniu 5 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Czernichów - Urząd Gminy na: „„odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Czernichów”. Numer referencyjny: GRO.271.1.2021” (sygn. akt: 1827/21).

W dniu 5 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Biameditek sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu na: „„dostawę sprzętu medycznego oraz wyposażenia oddziałów szpitalnych w ramach proj.: Zakup sprzętu med., zakup wyp. oddz. Szpit., zakup amb., zakup sprzętu komp., zakup urządz. do dezynf. i środ. dez.” Numer referencyjny: 103/PNE/DOT/2020” (sygn. akt: 1888/21).

W dniu 5 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ROKOM Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie na: „przebudowę skrzyżowania Rondo Dmowskiego. Numer referencyjny:  ZDM/UM/DZP/21/TP/17/21” (sygn. akt: 1694/21).

W dniu 5 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Airly Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa na: „zakup, montaż, uruchomienie i utrzymanie sieci czujników jakości powietrza wraz z oprogramowaniem. Numer referencyjny: ZP/GP/271/III-24/21” (sygn. akt: 1691/21).

W dniu 5 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe "REKOP” Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie na: „kompleksowe utrzymanie dróg krajowych będących w administracji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, Rejon w Rzeszowie OUA Dębica. Numer referencyjny: O.RZ.D-3.2413.14.2021” (sygn. akt: 1647/21).

W dniu 5 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ELDA Zakład Naprawy Autocystern Edward Prósiński w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 2 Regionalna Baza Logistyczna na: „usługę naprawy cystern paliwowych CN-33D, CND-27, CD-10, CD-7,5B/7,5 oraz CP-11/CP-11B. Numer referencyjny: U/25/2021” (sygn. akt:1618/21).

W dniu 2 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TRANSPRZĘT Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Lesko na: „odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Lesko. Numer referencyjny: PIK.271.1.1.2021” (sygn. akt: 1769/21).

W dniu 2 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji na: „najem kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu wraz z niezbędnym osprzętem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Budryk”. Numer referencyjny: 29/P/21” (sygn. akt: 1800/21).

W dniu 2 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MAR-FOUR Marian Siekierski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Wojewódzki w Poznaniu na: „zakup odczynników, kasetek oraz akcesoriów używanych do badań histopatologicznych w Zakładzie Patomorfologii. Numer referencyjny: SZW/DZP/9/2021” (sygn. akt: 1802/21).

W dniu 2 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Computex Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Ośrodek Informatyki na: „dostawę sprzętu i oprogramowania wraz ze wsparciem technicznym (4 części). Numer referencyjny: COI-ZAK.262.4.2021” (sygn. akt: 1675/21).

W dniu 2 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AARSLEFF Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Radzionków na: „zagospodarowanie terenu wokół osiedla robotniczego w Radzionkowie – Etap III (renowacja kanału deszczowego ø1800mm)” (sygn. akt: 1842/21).

W dniu 2 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Ricco Polska Sport Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie na: „remont nawierzchni boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy na terenie Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego z kompleksem ,,Moje Boisko - ORLIK 2012'' przy ul. Ojca Stefana Tarasiuka w Kleosinie. Numer referencyjny: ZS.III.341/2/2021” (sygn. akt: 1598/21).

W dniu 2 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Tauron Wydobycie S.A. na: „dostawę – najem kombajnu ścianowego wraz z wyposażeniem oraz obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu dla Tauron Wydobycie S.A. ZG Brzeszcze. Numer referencyjny: 2020/TWD/TWD/02394/L/229/P/PR” (sygn. akt:1856/21).

W dniu 1 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Healthcare S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku na: „dostawę oprogramowania serwera komunikacyjnego eCareMed (OSK) dla części wspólnej projektu ECAREMED. Numer referencyjny: DW-35-PN/14-2021” (sygn. akt: 1505/21).

W dniu 1 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: ZUE S.A., Yörük Holding z siedzibą w Stmabule/Turcja w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. na: „zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa zajezdni Annopol”. Numer referencyjny: DWZ/97/2020” (sygn. akt: 1814/21).

W dniu 1 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie na: „budowę hali remontowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łomży – postępowanie nr 22/RB” (sygn. akt: 1849/21).

W dniu 1 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: WhyNotTravel Sp. z o.o. sp. k., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bokka Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wspólny Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; NCBR+ Sp. z o.o. na: „świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na przewozy pasażerskie w kraju i poza jego granice, wraz z ubezpieczeniem na czas podróży delegowanych pracowników. Numer referencyjny: 15/21/TPZNW” (sygn. akt: 1710/21).

W dniu 1 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa wymiana sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 22 etap III”. Numer referencyjny: 9090/IRZR3/08211/02379/21/P” (sygn. akt: 1523/21).

W dniu 1 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie na: „zakup rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej. Numer referencyjny: 5/21” (sygn. akt: 1756/21).

W dniu 1 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Facility Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc na: „usługi kompleksowego sprzątania, transportu wewnętrznego oraz wykonywania czynności pomocniczych. Numer referencyjny: SOZ.383.17.2021” (sygn. akt: 1658/21).

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00