Informacja o ogłoszeniu postanowień kończących postępowanie odwoławcze wydanych na posiedzeniu niejawnym - grudzień 2021

W dniu 31 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na: „dostawę wraz z montażem standardowych mebli biurowych dla poszczególnych Katedr dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Numer referencyjny: FZ.201.22.2021” (sygn. akt: 3650/21).

W dniu 31 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Niechlów na: „odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Niechlów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na okres 24 msc. od dnia 01.03.2022 r. do dnia 29.02.2024 r. Numer referencyjny: RRIOŚ. 271.35.2021.AM” (sygn. akt: 3663/21).

W dniu 31 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku na: „DOSTAWĘ SZPITALNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO (SSI) WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DLA POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA S.A. W KLUCZBORKU. Numer referencyjny: 01EU/21” (sygn. akt: 3683/21).

W dniu 31 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy EKO-TRANS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - GMINA BARANÓW na: „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Baranów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Numer referencyjny: SG.271.11.2021” (sygn. akt: 3709/21).

W dniu 31 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CONTROL PROCESS S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na: „wykonanie robót budowlanych pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie (Etap II)” Numer referencyjny: JRP-P-Z/0010/2021” (sygn. akt: 3652/21).

W dniu 31 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie na: „dostawę i montaż wyposażenia w ramach zadania pn. Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego - wyposażenie - Etap II. Numer referencyjny: S.011.7.2021.KL” (sygn. akt: 3687/21).

W dniu 31 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MPO Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Sztabin na: „odbiór odpadów komunalnych. Numer referencyjny: OAG.271.7.2021.JL” (sygn. akt: 3714/21).

W dniu 30 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Gniewińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Fundacja D.T. SPORT w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie na: „świadczenie kompleksowej usługi ratowników wodnych w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie: WCRS Aquasfera przy al. Piłsudskiego 69b i ZKOS II przy ul. Mariańskiej. Numer referencyjny: A.171.7.2021” (sygn. akt: 3638/21).

W dniu 30 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji na: „najem na okres 486 dni kombajnu ścianowego wraz z osprzętem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Knurów - Szczygłowice” Ruch Szczygłowice. Numer referencyjny: 82/P/21” (sygn. akt: 3719/21).

W dniu 30 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STANISŁAWSKI - Jerzy Stanisławski w spadku w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Koźmin Wielkopolski na: „budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Staniewskiej i Południowej. Numer referencyjny: GK 271.8.2021” (sygn. akt: 3695/21).

W dniu 30 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji na: „najem czterech kombajnów chodnikowych o możliwości urabiania skał o twardości min. 90 MPa dla potrzeb JSW S.A. KWK „Pniówek”. Numer referencyjny: 73/P/21” (sygn. akt: 3644/21).

W dniu 30 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy F.H.U. WEDA Maria Dysarz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Somonino na: „usługi związane z zimowym utrzymanie dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych – w sezonie 2021/2022. Numer referencyjny: W3.271.2.23.2021.JB” (sygn. akt: 3569/21).

W dniu 29 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Koma Ełk sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Goniądz na: „„odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Goniądz w okresie 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.” Numer referencyjny: OŚ.6232.62.2021” (sygn. akt: 3699/21).

W dniu 29 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PreZero Service Wschód Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Tczów na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tczów oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w  Tczowie w roku 2022. Numer referencyjny: GPR.271.7.2021.KR” (sygn. akt: 3705/21).

W dniu 29 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MPO Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Grajewo na: „ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH. Numer referencyjny: ZW.271.12.2021” (sygn. akt: 3668/21).

W dniu 28 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Impel System Sp. z o.o., Impel Facility Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Oddział Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Bydgoszczy na: „USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI” (sygn. akt: 3643/21).

W dniu 28 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej na: „dostawę sprzętu komputerowego dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu. Numer referencyjny: AZ-P.2021.41” (sygn. akt: 3694/21).

W dniu 28 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Orlen Paliwa Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. na: „SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ PALIW CIEKŁYCH DO STACJI PALIW KALISKICH LINII AUTOBUSOWYCH SP. Z O.O. Numer referencyjny: KLA/ZI-ZP/01/2021” (sygn. akt: 3632/21).

W dniu 28 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Arkadis Sp. z o.o. S3 Sp. K. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Baranów Sandomierski na: „pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn: ,,Budowa drogi – łącznik dróg wojewódzkich nr 872 i 985 w miejscowości Skopanie. Numer referencyjny: SG.271.1.14.2021” (sygn. akt: 3632/21).

W dniu 28 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe LEKARO JOLANTA ZAGÓRSKA w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Zielonka na: „odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych (miejskich) pochodzących z terenu Miasta Zielonka.” (sygn. akt: 3622/21).

W dniu 28 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: ECO-ABC Sp. z o.o., Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o. na: „świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. Numer referencyjny: 5394/2021” (sygn. akt: 3601/21).

W dniu 28 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Knyszyn na: „odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Knyszyn od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Numer referencyjny: Gk.271.4.2021” (sygn. akt: 3702/21).

W dniu 28 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Hydratec sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Sianów na: „,,modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sianowie”. Numer referencyjny: Z.271.26.2021” (sygn. akt: 3664/21).

W dniu 28 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: ECO-ABC Sp. z o.o., Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - "Olmedica" w Olecku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na: „usługę odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych w "Olmedica w Olecku Sp. z.o.o.". Numer referencyjny: ZP/19-2021/TP” (sygn. akt: 3633/21).

W dniu 27 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku na: „dostawę mebli biurowych i medycznych oraz wyposażenia medycznego do Ośrodka Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Numer referencyjny: AZP.25.1.73.2021” (sygn. akt: 3610/21).

W dniu 27 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sygnity S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Informatyki Resortu Finansów na: „postępowanie o zawarcie umowy ramowej na Świadczenie usługi dot. wytwarzania, wdrażania lub utrzymania systemów informatycznych przez wyspecjalizowany zespół informatyczny. Numer referencyjny: PN/48/21/HGEA” (sygn. akt: 3625/21).

W dniu 27 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CATERMED Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F. O. S. A. na: „świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców DPS w Rąbieniu z jednoczesną dzierżawą pomieszczeń kuchennych pow.44,84m. Numer referencyjny: 03/2021” (sygn. akt: 3611/21).

W dniu 27 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: ZBM S.A., ZDI Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Magier Sterniczuk Zwolińska Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska na: „ŚWIADCZENIE USŁUGI INWESTORA ZASTĘPCZEGO DLA INWESTYCJI PN. „Budowa nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu”. Numer referencyjny: DZP.341.27.2021” (sygn. akt: 3591/21).

W dniu 27 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PARTNER Dariusz Apelski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Świercze na: „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Świercze. Numer referencyjny: IN.271.10.2021” (sygn. akt: 3658/21).

W dniu 23 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "ROL-MOT" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Archiwum Państwowe w Gdańsku na: „dostawę i montaż przesuwnych regałów magazynowych wraz z niezbędnymi pracami przygotowawczymi” (sygn. akt: 3590/21).

W dniu 23 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GB Aircraft Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki w Krakowie na: „dostawę fabrycznie nowego urządzenia treningowego klasy FNPT II MCC służącego do symulacji lotu samolotów w modułach SEP, MEP, MET na potrzeby Centrum Lotniczego PWSZ w Chełmie – II edycja. Numer referencyjny: K-ZP.251.78.2021” (sygn. akt: 3575/21).

W dniu 23 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PHU Komunalnik Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie na: „odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości pozostających w zorganizowanym przez Związek Celowy Gmin MG-6 systemie odbioru odpadów komunalnych w okresie 36 miesięcy. Numer referencyjny: DK.271.1.13.2021” (sygn. akt: 3647/21).

W dniu 23 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Warbud S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki w Krakowie na: „zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie budynku biurowego uzupełniającego Nową Siedzibę Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu (DFP.271.121.2021.AB). Numer referencyjny: DFP.271.121.2021.AB” (sygn. akt: 3626/21).

W dniu 22 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: DGP Security Partner Sp. z o.o.; DGP PROVIDER Sp. z o.o.; DERSŁAW Sp. z o.o.; Grupa KOK Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance na: „świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w obiektach i terenach Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. Numer referencyjny: 3794/EZP/PFR/2021” (sygn. akt: 3533/21).

W dniu 22 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji na: „najem na 1090 dni kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu wraz z niezbędnym wyposażeniem dla JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka”. Numer referencyjny: 75/P/21” (sygn. akt: 3646/21).

W dniu 22 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BIO-EKOS Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zarząd Ulic i Mostów na: „letnie ręczne utrzymanie obiektów drogowych i przystanków komunikacji miejskiej oraz utrzymanie koszy na terenie miasta Tychy w 2022 roku. Numer referencyjny: 39/DZP/21” (sygn. akt: 3619/21).

W dniu 22 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu na: „realizację projektu Trasa Sudecka – budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 382 w Piławie Górnej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 ul. Batalionów Chłopskich w Dzierżoniowie) – etap III. Numer referencyjny: NI.2720.91.2021” (sygn. akt: 3583/21).

W dniu 22 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Warbud S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na: „budowę nowego obiektu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 56. Numer referencyjny: ZP/AM/6/2021” (sygn. akt: 3557/21).

W dniu 22 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Kołobrzeg na: „usługę eksploatacji infrastruktury oświetleniowej Gminy Miasto Kołobrzeg przyłączonej do sieci oświetleniowej ENERGA-Oświetlenie sp. z o.o. Numer referencyjny: BZ.271.53.2021.I” (sygn. akt: 3636/21).

W dniu 21 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NETIA S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie na: „dzierżawę cyfrowych łączy telekomunikacyjnych. Numer referencyjny: ZP.51.2021” (sygn. akt: 3597/21).

W dniu 21 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy VARIMED Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. na: „dostawę i montaż systemu do wykonywania ultrasonografii endoskopowej. Numer referencyjny: DZPU.2632.61.2021” (sygn. akt: 3642/21).

W dniu 21 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: PETEK i Wspólnicy Sp. z o.o. Sp. k., MAS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: „dostawę części zamiennych do obudów ścianowych –KW/ZRP dla Polskiej GrupyGórniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 295-27-17. Numer referencyjny: 512100661” (sygn. akt: 3584/21).

W dniu 20 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: „serwis kolejek oraz zestawów transportowych dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Numer referencyjny: 702101297” (sygn. akt: 3586/21).

W dniu 20 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Arteria Customer Services Arteria Management sp. z o.o. sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów na: „dokończenie rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W w ramach zadania: „nabycie usług obsługi infolinii, konsultacji online w narzędziu chat i chatbot oraz dostarczenia i obsługi chatu i chat bota online jako narzędzi wsparcia w ramach Portalu RP. Numer referencyjny: PN-62/2021” (sygn. akt: 3553/21).

W dniu 20 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Granar Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Warszawski Zachodni - Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim na: „dokończenie rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W w ramach zadania: „Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W na odcinku Czarnów – Gawartowa Wola o dł. ok. 2 300mb w gm. Leszno”. Numer referencyjny: ZP-14/2021” (sygn. akt: 3616/21).

W dniu 20 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Korporacja Budowlana Doraco Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Zielona Góra - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na: „zagospodarowanie kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze. Numer referencyjny: A.2300.5.2021” (sygn. akt: 3585/21).

W dniu 17 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia "Twoje Nowe Możliwości" w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - UNIWERSYTET OPOLSKI na: „U/26/2021 usługi szkoleniowe dla: administracji Uniwersytetu Opolskiego, kadry dydaktycznej Uniwersytetu Opolskiego oraz dla koordynatorów kierunków Uniwersytetu Opolskiego w ramach projektu (...) Numer referencyjny: U/26/2021” (sygn. akt: 3567/21).

W dniu 17 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Golden Line Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie na: „dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących. Numer referencyjny: ZP-2401-3/21” (sygn. akt: 3539/21).

W dniu 17 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Doosan Babcock Energy Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - TAURON Wytwarzanie S.A. na: „remont maszynowni bloków nr 1 i 2 w zakresie turbin 13K225 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie. Numer referencyjny: PZP/TW/04511/2021” (sygn. akt: 3573/21).

W dniu 17 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Praxima Krakpol Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski  im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej na: „świadczenie usługi prania wraz z wynajmem bielizny szpitalnej dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej. Numer referencyjny: DZP.271.30.2021” (sygn. akt: 3556/21).

W dniu 17 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Yunex Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa- Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad na: „kompleksowe utrzymanie systemów bezpieczeństwa i urządzeń obsługi tunelu w ciągu S2 Południowej Obwodnicy Warszawy oraz budynku i usług Centrum Zarządzania Tunelem przy ul. Płaskowickiej 41 w Warszawie. Numer referencyjny: GDDKiA.O.WA.D-3.2413.74.2021” (sygn. akt: 3531/21).

W dniu 17 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Eurovia Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasta Wejherowa na: „budowę ul. Św. Anny w Wejherowie w ramach zadania „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” z opcją. Numer referencyjny: WZPiFZ.271.12.2021.BJ” (sygn. akt: 3543/21).

W dniu 17 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: EMKA S.A., Saba Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na: „usługę w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne dla zakładów leczniczych UCK WUM. DZPUCK.262.114.2021” (sygn. akt: 3564/21).

W dniu 17 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy 4Bau sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie na: „roboty budowlane rozbiórkowe budynku byłego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc i Gruźlicy w Białymstoku. Numer referencyjny: DZP.261.21.2021” (sygn. akt: 3565/21).

W dniu 16 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: NDI S.A., NDI SOPOT S.A., "SP" Sine Midas Stroy" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: „poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci TEN-T na drodze krajowej nr 91 (dawniej nr 1) – zadanie nr 2 – przebudowa odcinka Markowice-Brudzowice, Numer referencyjny: O.KA.D-3.2411.19.2021” (sygn. akt:3602/21).

W dniu 16 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STEMAR sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Usług Logistycznych na: „dostawę warzyw i owoców. Numer referencyjny: 22/WA/PN/2021” (sygn. akt: 3550/21).

W dniu 16 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Agencja Ochrony Kowalczyk Sp. z o.o., Agencja Ochrony MK Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polskie Radio Spółka Akcyjna na: „usługi ochrony obiektów Polskiego Radia S.A. Numer referencyjny: BZP.B5.40.2021” (sygn. akt: 3530/21).

W dniu 16 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: WATERWORLD Sylwia Galjan, WATERWORLD Marek Galjan Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na: „kompleksowe świadczenie czterech usług. Numer referencyjny: 90-DZP.261.87.2021” (sygn. akt: 3562/21).

W dniu 16 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sanito Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Łukowa na: „dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Łukowa. Numer referencyjny: BGK.2710.4.2021” (sygn. akt: 3518/21).

W dniu 15 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Optima Care Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie na: „świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Namysłów. Numer referencyjny: ZP.271.116.2021.KK” (sygn. akt: 3507/21).

W dniu 15 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CATERMED Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Ogólny w Kolnie na: „świadczenie usług gastronomicznych dla Szpitala Ogólnego w Kolnie. Numer referencyjny: Sz.O./ZP/12/2021” (sygn. akt: 3506/21).

W dniu 15 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ENERGOKON-PLUS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy na: „rozbiórkę nieużytkowanego budynku przy ul. Kaliskiej 9 w Warszawie. Numer referencyjny: DOK 3411/37/2021” (sygn. akt: 3568/21).

W dniu 14 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ebox.pl Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy Piaseczno na: „rozbudowę systemu monitoringu miejskiego w Piasecznie i dzierżawa łączy światłowodowych na potrzeby monitoringu. Numer referencyjny: Spr. 104/2021” (sygn. akt: 3496/21).

W dniu 14 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: S4H Sp. z o.o., Medicare Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej na: „wykonanie usługi całodobowego kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej. Numer referencyjny: SPZZOZ.XII.381.6/2021” (sygn. akt: 3458/21).

W dniu 14 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SYNTEA S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - POWIAT SZCZECINECKI na: „przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Zawodowcy przyszłości” – Kompleksowe wsparcie szkół zawodowych w Szczecinku. Numer referencyjny: ZP.272.1.17.2021” (sygn. akt: 3545/21).

W dniu 14 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. na: „wykonanie robót czerpalnych i zasypowych wraz z robotami budowlanymi i telekomunikacyjnymi w ramach projektu inwestycyjnego „Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia etap I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – etapy II i III”. Numer referencyjny: ZHB/DSP – 612/SWZ - 16/JC/KT/2021” (sygn. akt: 3475/21).

W dniu 14 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na: „rozbudowę systemu telekomunikacyjnego Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise będącego własnością Zamawiającego, znajdującego się w budynku przy ul. Podchorążych 2 w Krakowie. Numer referencyjny: 18/TP/DAG/2021” (sygn. akt: 3547/21).

W dniu 14 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy COPY CONTROL SERVICE s.c. Konrad Jaworski Tomasz Biegaj w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa na: „serwis urządzeń wielofunkcyjnych. Numer referencyjny: ZP/EM/271/III-113/21” (sygn. akt: 3493/21).

W dniu 14 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ABER Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia na: „sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 18 części. Numer referencyjny: 4/12/2020/D” (sygn. akt: 3486/21).

W dniu 13 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUPERSNOW S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku na: „dostawę armatek śnieżnych dla COS-OPO w Szczyrku. Numer referencyjny: DZP/Sz/11/2021” (sygn. akt: 3501/21).

W dniu 13 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Xcomp Sp. z o. o. sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy na: „dzierżawę sprzętu serwerowego wraz z możliwością wykupu i przedłużenia gwarancji. Numer referencyjny: sprzęt serwerowy-272-2021” (sygn. akt: 3549/21).

W dniu 13 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Progress Systemy Komputerowe Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Jagielloński na: „wyłonienie wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy komputerów przenośnych dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie. Numer referencyjny: 80.272.301.2021” (sygn. akt: 3498/21).

W dniu 13 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GRAPH’IT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowy Instytut Badawczy na: „opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy, rozbudowy i modernizacji Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Numer referencyjny: NzO-160/21/ZS” (sygn. akt: 3532/21).

W dniu 10 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: „dostawę przenośnika zgrzebłowego ścianowego i podścianowego, kruszarki, urządzenia przekładkowego wraz z wyposażeniem elektrycznym do ściany 530 w pokł. 510Az dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła. Numer referencyjny: 602101191” (sygn. akt: 3523/21).

W dniu 10 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Praxima Krakpol Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni na: „świadczenie usług prania bielizny szpitalnej różnego rodzaju oraz odzieży medycznej pracowników na rzecz SP ZOZ w Bogatyni. ZP 271 -N1/01/XI/2021” (sygn. akt: 3504/21).

W dniu 10 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Medical Market Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu na: „dostawę, montaż i uruchomienie aparatu RTG wraz z dostosowaniem pomieszczeń oraz niezbędną infrastrukturą IT dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Numer referencyjny: DZP.242.16.2021” (sygn. akt: 3473/21).

W dniu 9 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sanitbud Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie na: „budowę instalacji gazowej, ogrzewania oraz kotłowni gazowej dla zaplecza szatniowego Stadionu Miejskiego MOSiR przy ul. Dworcowej 28 w Knurowie. Numer referencyjny: MOSiR.2320.01.2021” (sygn. akt: 3484/21).

W dniu 9 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ThinkIT Consulting Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach na: „pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem zgodnie z OPZ. Numer referencyjny: 30/XI/2021/WP” (sygn. akt: 3527/21).

W dniu 9 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA sp. z o.o.; Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie na: „letnie i zimowe utrzymanie jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa. Numer referencyjny: ZP/SC/3410/009/00/21” (sygn. akt: 3551/21).

W dniu 8 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Becton Dickinson Polska sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach na: „dostawę odczynników oraz podłoży do hodowli drobnoustrojów wraz z najmem analizatora mikrobiologicznego i analizatora do hodowli drobnoustrojów z krwi. Numer referencyjny: ZP.26.1.31.2021” (sygn. akt: 3465/21).

W dniu 8 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MS-EKO Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wąchock na: „odbiór, transport i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych pochodzących z wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wąchock oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wąchocku od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. Numer referencyjny: GKE.271.1.2021” (sygn. akt: 3448/21).

W dniu 8 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Innergo Systems sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o. na: „dostarczenie, skonfigurowanie, uruchomienie i uzupełnienie istniejących sieci LAN wraz z przełącznikami sieciowymi” (sygn. akt: 3468/21).

W dniu 7 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sanito Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Niemce na: „dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w gminie Niemce. Numer referencyjny: IZP.271.6.2021” (sygn. akt: 3415/21).

W dniu 7 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sanito Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Spiczyn na: „dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Spiczyn. Numer referencyjny: UZP.271.7.2021” (sygn. akt: 3416/21).

W dniu 7 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie na: „budowę hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej 2098 w Bemowie Piskim – postępowanie nr 56/RB” (sygn. akt: 3472/21).

W dniu 7 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: "CERTUS ZKB” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne "CERTUS" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Europejskie Centrum Solidarności na: „świadczenie całodobowej kompleksowej usługi ochrony osób i mienia siedziby Europejskiego Centrum Solidarności. Numer referencyjny: WFZP.0261.02.21.AL” (sygn. akt: 3451/21).

W dniu 7 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Trakcja S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Bodzechów – Sandomierz w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz” (...) Numer referencyjny: 9090/IRZR3/18285/05177/21/P” (sygn. akt: 3452/21).

W dniu 7 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Skanowanie.pl Sp. z.o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu na: „usługę digitalizacji i mikrofilmowania części zbiorów Biblioteki Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Numer referencyjny: 21/2021/PMAB.Bibl.272.6.2021.RP” (sygn. akt: 3433/21).

W dniu 7 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CATERMED Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: „usługę cateringową polegającą na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków do kuchenek oddziałowych Oddziałów Szpitala Wolskiego wg. określonych przez Zamawiającego diet leczniczych. Numer referencyjny: EP/44/2021” (sygn. akt: 3417/21).

W dniu 6 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TDZ Technika dla Zdrowia Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. na: „dostawę wyposażenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (etap 1) dla Szpitala Bielańskiego w 11 częściach. Numer referencyjny: BZP.260.9.2021.AM” (sygn. akt: 3441/21).

W dniu 6 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Produkcji Pościeli "ŚWIT" Izabela Wintoniak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy na: „dostawę odzieży medycznej, roboczej, obuwia i dodatków. Numer referencyjny: NLZ.2021.271.41” (sygn. akt: 3464/21).

W dniu 6 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AWIMA Sp. j. B. Wiśniewski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jednostka Wojskowa nr 2063 na: „usługę sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych na terenie kompleksów wojskowych administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 2063 w Warszawie. Numer referencyjny: 38/21” (sygn. akt: 3488/21).

W dniu 6 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "IZAN +" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu na: „ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI, HIGIENY, PORZĄDKU ORAZ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE ZEWNĘTRZNYM I PIELĘGNACJI TERENÓW ZIELONYCH ORAZ TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO. Numer referencyjny: SSM.DZP.200.143.2021” (sygn. akt: 3438/21).

W dniu 6 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "IZAN +" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy na: „usługę kompleksowego utrzymania czystości oraz świadczenie prac personelu pomocniczego w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy. Numer referencyjny: 15/2021” (sygn. akt: 3410/21).

W dniu 3 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Muzeum Narodowe w Warszawie na: „modernizację centrali telefonicznej oraz związanej z tym infrastruktury - Gmach Główny Muzeum Narodowego w Warszawie; Muzeum Rzeźby Królikarnia; Kamienica Krystalla. Numer referencyjny: 48/2021” (sygn. akt: 3429/21).

W dniu 3 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polskie Koleje Państwowe S.A. na: „budowę dworca kolejowego Olsztyn Główny. Numer referencyjny: KFZ/2020/WNP-012168” (sygn. akt: 3409/21).

W dniu 2 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów na: „„letnie i zimowe utrzymanie pasa drogowego i konserwację zieleni w pasie drogowym na terenie miasta Bytomia do 30.4.2025” – zadanie 2. Numer referencyjny: DNP.260.35.2021.PN.U.” (sygn. akt: 3405/21).

W dniu 2 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Helmar Measurement Systems Jacek Dobrowiecki w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie-Państwowy Instytut Badawczy na: „dostawa sprzętu do realizacji zadania pn. „poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych”; PN-188/21/MSZ. Numer referencyjny: PN-188/21/MSZ” (sygn. akt: 3419/21).

W dniu 2 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Grupa EKOENERGIA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na: „przebudowę i modernizację pomieszczeń Budynku Zakaźnego - roboty budowlane. Numer referencyjny: ZP/2501/95/21” (sygn. akt: 3407/21).

W dniu 1 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji na: „najem na okres 740 dni kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu wraz z niezbędnym osprzętem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Budryk”. Numer referencyjny: 81/P/21” (sygn. akt: 3431/21).

W dniu 1 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Doosan Babcock Energy Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - TAURON Ciepło Sp. z o.o. na: „remont kapitalny kotła bloku BCF-100 w Zakładzie Wytwarzania Katowice. Numer referencyjny: PZP/TC/07037/2021” (sygn. akt: 3413/21).

W dniu 1 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji we Wrocławiu na: „najem na okres 760 dni kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu wraz z niezbędnym osprzętem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Budryk”. Numer referencyjny: 80/P/21” (sygn. akt: 3430/21).

W dniu 1 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne "Telekom Warmia" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych na: „Toruń. Budowę dowiązań światłowodowych pomiędzy kompleksami w garnizonie. Numer referencyjny: 2610.19.2021.MS” (sygn. akt: 3420/21).

W dniu 1 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BonaSoft Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na: „wykonanie i wdrożenie strony internetowej w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Numer referencyjny: KZ-35/2021” (sygn. akt: 3434/21).

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00