W dniu 20 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Linde Gaz Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu na: "dostawy gazów medycznych i technicznych dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu. Numer referencyjny: M-7/2018”(sygn. akt: KIO 700/18).

W dniu 20 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Zespolony na: "dostawę rezonansu magnetycznego oraz tomografu komputerowego w ramach projektu „Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach”. Numer referencyjny: EZ/ZP/42/2018/RI”(sygn. akt: KIO 689/18).

W dniu 19 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: DGP Security Partner Sp. z o.o., P.U. Gos-Zec Sp. z o.o., DGP Provider Sp. z o.o., Dersław Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 31 Baza Lotnictwa Taktycznego na: "całodobową ochronę fizyczną osób i mienia na rzecz JW1517 i WKU Leszno będących na zaopatrzeniu 31 BLT”(sygn. akt: KIO 686/18).

W dniu 19 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "KONCEPT" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie na: "zakup i dostawę sprzętu oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji projektu Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne. Numer referencyjny: PBWR-7/2018/PEBP”(sygn. akt: KIO 676/18).

W dniu 19 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlane "DOMBUD" S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Katowice na: "budowę hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach. Numer referencyjny: BZP.271.1.32.2018”(sygn. akt: KIO 683/18).

W dniu 18 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PHU BAUMARK Robert Siemieniewski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku na: "pełnienie funkcji Inżyniera na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 – odcinek C od m. Mojusz do m. Kartuzy” w trakcie realizacji robót i w okresie rękojmi i gwarancji. Numer referencyjny: 43/DZS/2017/PN/WRI”(sygn. akt: KIO 664/18).

W dniu 18 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SIEMAG TECBERG POLSKA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Katowicki Holding Węglowy S.A. na: "„budowę instalacji klimatyzacji centralnej o mocy chłodniczej 3 MW z możliwością rozbudowy do 6 MW w KHW S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła””(sygn. akt: KIO 816/17).

W dniu 18 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Elekta Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. na: "dostawę akceleratorów wysokoenergetycznych wraz z montażem i wyposażeniem dla Ośrodka Radioterapii. Numer referencyjny: ZP/N/6/18”(sygn. akt: KIO 632/18).

W dniu 18 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Office Plus Kraków Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Muzeum Warszawy na: "dostawę wyposażenia pomieszczeń biurowych - meble standardowe, realizowana w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. Działanie 5.3 Dziedzictwo Kulturowe "Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie”. Numer referencyjny: MW/ZP/2/PN/2018”(sygn. akt: KIO 651/18).

W dniu 18 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ECO-ABC Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A. na: "świadczenie usług polegających na odbieraniu odpadów medycznych, ich transporcie i unieszkodliwianiu.
Numer referencyjny: PZOZSA/DZP/3321-06/18r”(sygn. akt: KIO 634/18).

W dniu 18 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Remontu i Montażu Urządzeń Energetycznych "Energoserwis" S.A., INSTAL-FILTER Przemysłowe Systemy Ochrony Powietrza S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGNiG TERMIKA S.A. na: "modernizację kotłów wodnych WR25 nr K12 i K13 w Elektrociepłowni Pruszków wraz z budową instalacji ochrony środowiska i układu magazynowania popiołu. Numer referencyjny: 17DFZZ525”(sygn. akt: KIO 654/18).

W dniu 18 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Fights On Logistics Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 1. Baza Lotnictwa Transportowego na: "wykonanie usługi szkolenia teoretycznego i symulatorowego personelu latającego wykonującego loty na śmigłowcu Mi-8 w latach 2018–2019”(sygn. akt: KIO 695/18).

W dniu 18 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy na: "przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii stacjonarnej, stacjonarnej w standardzie GSM oraz dostępu do Internetu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Numer referencyjny: WSzSL/DZ-15/18”(sygn. akt: KIO 671/18).

W dniu 17 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Clar System S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie na: "kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach Urzędu Morskiego w Szczecinie. Numer referencyjny: PO-II-370/ZZP-3/58/17”(sygn. akt: KIO 631/18).

W dniu 17 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: WhyNotTravel Sp. z o.o. sp.k., Why Not Fly Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na: "rezerwację, sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych na przewozy pasażerskie, rezerwacja i pośrednictwo w sprzedaży noclegów, pośrednictwo wizowe, usługi dodatkowego transportu oraz ubezpieczeń. Numer referencyjny: 19/2018”(sygn. akt: KIO 657/18).

W dniu 17 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy HOCHTIEF Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na: "budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Numer referencyjny: 03/MSN/PO/20189”(sygn. akt: KIO 647/18).

W dniu 17 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Fights On Logistics Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 1. Baza Lotnictwa Transportowego na: "wykonanie usługi szkolenia teoretycznego i symulatorowego personelu latającego wykonującego loty na śmigłowcu Mi-8 w latach 2018–2019”(sygn. akt: KIO 695/18).

W dniu 13 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie na: "dostawę pomocy dydaktycznych: materiałów i sprzętu budowlanego, instalatorskiego i elektrycznego oraz geodezyjnego i komputerowego w ramach projektu pn.: „Omnibus Budowlany”. Numer referencyjny: ZSB/4/PN/2017/OB”(sygn. akt: KIO 611/18).

W dniu 12 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Nextbike Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot na: "dostawę, uruchomienie oraz zarządzanie i kompleksową eksploatację Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S. Numer referencyjny: OMGGS/PN/01/2018”(sygn. akt: KIO 603/18).

W dniu 12 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TRADEX SYSTEMS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut Hematologii i Transfuzjologii na: "dostawę, konfigurację i wdrożenie infrastruktury serwerowej oraz macierzowej. Numer referencyjny: IHiT/P/67/2017”(sygn. akt: KIO 549/18).

W dniu 12 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BSP Service Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie w postępowaniu prowadzonym przez Areszt Śledczy w Koszalinie na: "adaptację pomieszczeń technicznych na pomieszczenia produkcyjne na terenie Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie Aresztu Śledczego w Koszalinie. Numer referencyjny: DKW-2233-1-2018”(sygn. akt: KIO 649/18).

W dniu 12 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "Blixen" Dorota Michalak z siedzibą w Łodzi w postępowaniu prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu na: "dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego do Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego „Nie jesteś sam” w ramach projektu pn.: ”Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu „Nie Jesteś Sam”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych”. Numer referencyjny: PCPR-I.251.1.10.2018”(sygn. akt: KIO 648/18).

W dniu 12 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Wydawnictwo Samorządowe Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu w postępowaniu prowadzonym przez Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach na:" usługę polegającą na opracowaniu redakcyjnym i graficznym, korekcie językowej, przygotowaniu do druku i wydruku artykułów prasowych promujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ) na terenie województwa świętokrzyskiego. Numer referencyjny: DOA-III.272.1.13.2018”(sygn. akt: KIO 620/18).

W dniu 12 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kosieniak i Partnerzy Centrum Doradztwa z siedzibą w Bygdoszczy w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Osielsko na: "świadczenie usług geodezyjnych dla potrzeb Gminy Osielsko w 2018 r. Numer referencyjny: iiZP.271.U.3.2018”(sygn. akt: KIO 619/18).

W dniu 12 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Innogy Polska Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Ursus na: "wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Henryka Pobożnego, rozbudowę oświetlenia działki drogowej położonej przy ul. Ryżowej, doświetlenie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Zagłoby i Orląt Lwowskich na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Numer referencyjny: UD-XI-ZZP.271.4.WIR.2018”(sygn. akt: KIO 625/18).

W dniu 12 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kancelaria Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy Sp. p. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Chorzów Biuro Zamówień Publicznych na:" kompleksową obsługę prawną Urzędu Miasta Chorzów. Numer referencyjny: RZP.271.314.2018”(sygn. akt: KIO 638/18).

W dniu 12 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CS  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie na: "usługi sprzątania w III Oddziale ZUS w Warszawie. Numer referencyjny: 550000/271/8/2018-ZAP”(sygn. akt: KIO 593/18).

W dniu 11 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołań wykonawców Gabos Software Sp. z o. o. oraz Medhub Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na: "wdrożenie e-usług w Szpitalu w Wołominie – II ETAP w podziale na zadania. Numer referencyjny: 04/2018/ZAM”(sygn. akt: KIO 590/18 oraz KIO 601/18).

W dniu 11 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Farmacol-Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w postępowaniu prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na: "dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251. Numer referencyjny: ZP/3/2018”(sygn. akt: KIO 609/18).

W dniu 11 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Regionalne Centrum Administracyjne "Małopolska" sp. z o.o. na: "wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu budynków usługowych (biurowych) (...)")"”(sygn. akt: KIO 602/18).

W dniu 11 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mostostal Warszawa S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Regionalne Centrum Administracyjne "Małopolska" sp. z o.o.  na: "wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu budynków usługowych (biurowych) (...)")"”(sygn. akt: KIO 616/18).

W dniu 11 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Vendi Servis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie na: "kompleksowe, całodzienne, całodobowe żywienie pacjentów hospitalizowanych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie wraz z dzierżawą pomieszczeń. Numer referencyjny: SZP-332-13PNU-2018”(sygn. akt: KIO 589/18).

W dniu 11 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NBIT Sp. z o.o w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Nowa Sól - Miasto na: "rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej, stworzenie Portalu Podatkowego oraz uruchomienie rozbudowanej platformy e-usług dla Gminy Nowa Sól – Miasto. Numer referencyjny: ZP.271.42.2017”(sygn. akt: KIO 604/18).

W dniu 10 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Nadleśnictwo Żednia na: "„dostawę i montaż wyposażenia do pomieszczeń budynku biurowego Nadleśnictwa Żednia". Numer referencyjny: SA.270.04.2018.AS”(sygn. akt: KIO 577/18).

W dniu 9 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: RDF Sp. z o.o., Zarządca masy sanacyjnej MPK Pure Home Sp. z o.o. Sp.k. w restrukturyzacji w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Ostrołęka na:" wykonanie usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęka”(sygn. akt: KIO 608/18).

W dniu 9 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MPTechnology Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Jeleniej Górze  na: "rozbudowę Systemu Informacji Pasażerskiej. Numer referencyjny: PN/3/2018”(sygn. akt: KIO 548/18).

W dniu 9 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KARMAR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Regionalne Centrum Administracyjne "Małopolska" sp. z o.o.  na: "wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu budynków usługowych (biurowych) (...)")"”(sygn. akt: KIO 600/18).

W dniu 9 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu na: "dostawę komputerów wraz z systemem operacyjnym. Numer referencyjny: USK/DZP/PN-18/2018”(sygn. akt: KIO 581/18).

W dniu 6 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CS  Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie  na: "usługi sprzątania w II Oddziale ZUS w Warszawie. Numer referencyjny: 450000/271/3/2018-ZAP”(sygn. akt: KIO 564/18).

W dniu 6 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Biuro Realizacji Inwestycji KOLTECH INWESTOR Sp. z o.o., Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o., KOLTECH INFRA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych w ramach projektu: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap I – część przejazdowa” POIiŚ 5.2-9. Numer referencyjny: 6060/ICZ 7/22245/00492/17/P”(sygn. akt: KIO 597/18).

W dniu 6 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Electronic Control Systems S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Chmielnik na: "modernizację oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w systemie „zaprojektuj-wybuduj". Numer referencyjny: Znak.IPS.271.12.2018”(sygn. akt: KIO 569/18).

W dniu 6 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych "EKO-WOD" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie na: "budowę kanalizacji sanitarnej w Karszowie. Numer referencyjny: ZP.2.2018”(sygn. akt: KIO 559/18).

W dniu 6 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PHU AVI SYSTEM Arkadiusz Maciejowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki na: "usługę w zakresie naprawy i serwisowania komputerów, laptopów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, telefaksów i kserokopiarek będących na wyposażeniu AWL. Numer referencyjny: WNP/14/PN/2018”(sygn. akt: KIO 585/18).

W dniu 6 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sanito Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Mełgiew na: "zakup i instalacja solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej. Instalacje solarne zostaną zamontowane na 392 obiektach prywatnych w Gminie Mełgiew o łącznej mocy 1451 kW. Numer referencyjny: ZP.271.11.2017”(sygn. akt: KIO 546/18).

W dniu 5 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie na: "zakup taboru kolejowego do przewozów osób organizowanych przez Województwo Lubelskie w ramach RPO WL 2014-2020. Numer referencyjny: OP-IV.272.10.2018.ŁB”(sygn. akt: KIO 578/18).

W dniu 5 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: SKB S.A., OCMER Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. na: "modernizację istniejącej zajezdni autobusowej przy ul. Limanowskiego 147/149 w Łodzi wraz z budową nowej siedziby Zakładu Przewozu Osób Niepełnosprawnych MPK – Łódź Spółka z o.o. Numer referencyjny: WZ-091-54/17”(sygn. akt: KIO 561/18).

W dniu 5 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ASSECO Poland S. A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Izba Administracji Skarbowej w Krakowie reprezentująca Ministerstwo Finansów na: "modernizację, rozbudowę i rozwój Systemów SEAP i SZPROT dla potrzeb współpracy z komponentami realizowanymi w ramach projektu PUESC. Numer referencyjny: 1201-ILL-5.260.95.2017”(sygn. akt: KIO 543/18).

W dniu 5 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NIVER Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie na: "wsparcie techniczne dla urządzeń serwerowych firmy HP [OP-IV.272.20.2018.PWW]. Numer referencyjny: OP-IV.272.20.2018.PWW”(sygn. akt: KIO 557/18).

W dniu 4 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SEEN Technologie Sp.  z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - TAURON Wytwarzanie S.A. na: "odtworzenie stacji przygotowania wody zdemineralizowanej SDW w Tauron Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie, nr referencyjny 2017/TW/TW/04814/L”(sygn. akt: KIO 495/18).

W dniu 4 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ZUE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Pabianice (Lider) Gmina Ksawerów (Partner) na: "wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”. Numer referencyjny: ZPK.271.3.2018”(sygn. akt: KIO 514/18).

W dniu 4 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy UAB ELGMA - ELEKTRONIKA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Energa-Operator S.A. na: "dostawę liczników komunalnych. Numer referencyjny: P/1/AZ/00002/18”(sygn. akt: KIO 536/18).

W dniu 4 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SAT-GUARD Security sp. z o.o. sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota na: "świadczenie usługi ochrony osób i mienia w Urzędzie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy”(sygn. akt: KIO 545/18).

W dniu 4 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy RATOWNIK M. Wnorowski Sp. j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: "dostawę ambulansu sanitarnego typu C z wyposażeniem. Numer referencyjny: ZP/AS/3/18”(sygn. akt: KIO 562/18).

W dniu 4 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "LECHPOL" Lech Modzelewski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. na: "sukcesywne naprawy podzespołów tramwajowych. Numer referencyjny: PN/40/2017”(sygn. akt: KIO 555/18).

W dniu 3 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy OTICON POLSKA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: "dostawy sukcesywne aparatów słuchowych na okres 12 miesięcy. Numer referencyjny: 16/2018”(sygn. akt: KIO 575/18).

W dniu 3 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Medlab Products Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach na: "dostawę zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi; sprzętu jednorazowego użytku do badań mikrobiologicznych i laboratoryjnych dla Szpitala wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. Numer referencyjny: 09/PN/WU/2018”(sygn. akt: KIO 576/18).

W dniu 30 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy OSKARBUD Artur Stolarzak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy na: "całoroczną pielęgnację zieleni niskiej, utrzymanie czystości oraz konserwację małej architektury na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy. Numer referencyjny: 23/PN/2018”(sygn. akt: KIO 532/18).

W dniu 29 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Ventus Communications Sp. z o.o., S&T Services Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na: "zakup systemu uwierzytelniania i kontroli dostępu dla sieci LAN, WLAN i VPN. Numer referencyjny: DPiZP.2610.33.2017”(sygn. akt: KIO 516/18).

W dniu 29 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Nadzór Ruchu Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. na: "prowadzenie kontroli biletów w pociągach Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o.”(sygn. akt: KIO 523/18).

W dniu 29 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Facility Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jednostka Wojskowa nr 2063 na: "dozór i ochronę mienia WSzW i WKU Warszawa - Mokotów przy ul. Winnickiej 1 oraz nadzór nad technicznymi systemami zabezpieczenia zainstalowanymi w LCN w obiekcie przy ul. Radiowej 2 w Warszawie. Numer referencyjny: 14/18”(sygn. akt: KIO 518/18).

W dniu 29 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Jarosław Grzegorz Głowacki Fordewind w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Bank Gospodarstwa Krajowego na: "zapewnienie usług hotelarsko – gastronomiczno – konferencyjnych dla pracowników BGK (uczestników szkoleń) na lata 2018/2019 (część I i część II). Numer referencyjny: DZZK/129/DHR/2017”(sygn. akt: KIO 505/18).

W dniu 27 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A., INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali S.p.A., NDI Sp. z o.o., NDI S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: "budowę drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta z podziałem na 2 części: Część nr 1: Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta. Zadanie 3: w. Luzino (bez węzła) – w. Szemud (z węzłem); Część nr 2: Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta. Zadanie 4: w. Szemud (bez węzła) – w. Gdynia Wielki Kack (z węzłem)”(sygn. akt: KIO 500/18).

W dniu 27 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki w Krakowie na: "dzierżawę analizatorów, wirówki laboratoryjnej, urządzenia wielofunkcyjnego i drukarki kodów kreskowych, drukarki laserowej oraz dostawa odczynników i materiałów zużywalnych.(DFZP-AJ-271-198/2017). Numer referencyjny: DFZP-AJ-271-198/2017”(sygn. akt: KIO 492/18).

W dniu 27 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane "ERBUD" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Rybnik  na: "budowę łącznika ulic Pocztowa-Hallera w Rybniku. Numer referencyjny: ZP.271.197.2017”(sygn. akt: KIO 522/18).

W dniu 27 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Data Systems S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na: "zakup systemu uwierzytelniania i kontroli dostępu dla sieci LAN, WLAN i VPN. Numer referencyjny: DPiZP.2610.33.2017”(sygn. akt: KIO 510/18).

W dniu 27 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy P.I.W. "Camco" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. na: "dostawę i montaż urządzenia UPS o mocy 120 kVA wraz z bateriami. Numer referencyjny: ZP 3/Log/2018”(sygn. akt: KIO 509/18).

W dniu 27 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: S4H Sp. z o.o., WPU Sp. z o.o., Clean Service Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. na: "usługę kompleksowego utrzymania czystości dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.DZP/01PN/2018. Numer referencyjny: DZP/01PN/2018”(sygn. akt: KIO 502/18).

W dniu 27 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impresa Pizzarotti & C. S.p.A w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: "projekt i budowę drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Łomża Zachód (z węzłem) – węzeł Kolno (bez węzła), na długości około 12,922 km [S61] + DK64 [GP] 6,963 km. Numer referencyjny: O.BI.D-3.2410.1.2017”(sygn. akt: KIO 498/18).

W dniu 27 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Energia Ciepła S.A. na: "program przedłużenia żywotności turbozespołów TG-1 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie oraz TG-4 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże. Numer referencyjny: 1000930500”(sygn. akt: KIO 519/18).

W dniu 26 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Optimed Pro-Office Piotr Szewczyk w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na: "wyroby medyczne jednorazowego użytku, siatki, porty naczyniowe. Numer referencyjny: DZP/412/2017”(sygn. akt: KIO 530/18).

W dniu 26 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PKP Energetyka S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - "PKP Intercity" S.A. na: "dostawy oleju napędowego do lokomotyw spalinowych. Numer referencyjny: 24/11/PRZ/2017”(sygn. akt: KIO 467/18).

W dniu 26 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Prusice na: "świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Prusice z nieruchomości zamieszkałych i PSZOK. Numer referencyjny: ZP.271.1.4.2018”(sygn. akt: KIO 482/18).

W dniu 26 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kancelaria Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy Sp. j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad na: "obsługę prawną Oddziału GDDKiA w Kielcach”(sygn. akt: KIO 483/18).

W dniu 26 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PW ELSERWIS Roland Fikus w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zarząd Dróg Opole na: "remonty i bieżące utrzymanie dróg – zakup usług pozostałych, w zakresie utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola w latach 2018-2020. Numer referencyjny: NP.260.03.2018.P”(sygn. akt: KIO 460/18).

W dniu 26 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy P.P.H.U. "ALEX" Sp.j. T. Tomiczek, J. Tomiczek-Przygoda, J. Zdziebczok i S. Tomiczek w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku na: "dostawy materiałów budowlanych, elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych i wyrobów metalowych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Numer referencyjny: DZp.DGT.722.10.2017”(sygn. akt: KIO 384/18).

W dniu 26 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WASKO S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Małopolskie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie na: "dostawę sprzętu i oprogramowania wraz z wdrożeniem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Numer referencyjny: CF-IX.272.2.2017”(sygn. akt: KIO 461/18).

W dniu 26 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PARTNER PAPES Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Wrocławska na: "sukcesywną dostawę materiałów biurowych dla Politechniki Wrocławskiej. Numer referencyjny: ZP/BZP/28/2018”(sygn. akt: KIO 487/18).

W dniu 23 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Healthcare S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - SZPITAL POMNIK CHRZTU POLSKI na: "usługi elektroniczne Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie dla zwiększenia efektywności i dostępności realizowanych świadczeń medycznych. Numer referencyjny: 4IT/UE/II/2018”(sygn. akt: KIO 452/18).

W dniu 23 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IZAN+ Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny na: "usługi transportu sanitarnego dla SP CSK – 2 pakiety. Numer referencyjny: DZP.262.12.2018”(sygn. akt: KIO 478/18).

W dniu 21 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IZAN+ Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu na: "czynności pomocnicze będące w ścisłym związku z usługami medycznymi służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia obejmujące m. in. utrzymanie stanu epidemiologiczno–sanitarnego części medycznej Szpitala oraz usługa sprzątania części niemedycznej, utrzymania porządków terenów zielonych i utwardzonych, transport wewnętrzny. Numer referencyjny: DA271-15/18”(sygn. akt: KIO 453/18).

W dniu 21 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ZUE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie na: "przebudowę ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramw., sieci trakcyjnej, odwodnieniem, ośw. i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej. Numer referencyjny: 5/I/2018”(sygn. akt: KIO 450/18).

W dniu 21 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy bioMerieux Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu na: "dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatu do posiewu krwi oraz płynów ustrojowych dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu. Numer referencyjny: M-3/2018”(sygn. akt: KIO 481/18).

W dniu 20 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CEZ ESCO Polska Sp.z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kamień Pomorski na: "modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kamień Pomorski wraz z zapewnieniem finansowania. Numer referencyjny: PIGK.271.113.2017”(sygn. akt: KIO 455/18).

W dniu 20 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SEVENET S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie na: "modernizację i rozbudowę sieci teleinformatycznej oraz modernizację infrastruktury okablowania, zasilania i klimatyzacji w ramach realizacji Projektu „Nowoczesna Policja dla Małopolski”. Numer referencyjny: ZP.37.2018”(sygn. akt: KIO 420/18).

W dniu 20 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Warbud S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie na: "wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Budowa budynku warsztatowo-magazynowo-garażowego” w Legionowie. Numer referencyjny: 34/U/2017”(sygn. akt: KIO 468/18).

W dniu 20 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Grafiko sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Portu Wojennego  Gdynia na: "wykonywanie pomiarów i badań instalacji elektrycznych oraz piorunochronnych w obiektach budowlanych w kompleksach administrowanych przez Komendę Portu Wojennego Gdynia. Numer referencyjny: 6/KPW/INFR/2018”(sygn. akt: KIO 426/18).

W dniu 19 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Orange Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na: "usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów. Numer referencyjny: ZP/23/17”(sygn. akt: KIO 445/18).

W dniu 19 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Inko Consulting Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: "zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru nad zadaniem „Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 odcinek granica woj. świętokrzyskiego – Kraków odc. realizacyjny węzeł Szczepanowice – węzeł Widoma. Numer referencyjny: O.KR.D-3.2410.1.2017”(sygn. akt: KIO 466/18).

W dniu 19 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Projekt-Solartechnik Group Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy na: "budowę elektrowni fotowoltaicznej opartej na urządzeniach produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł o mocy ponad 100 kWp. Numer referencyjny: DA.262-02/2018”(sygn. akt: KIO 475/18).

W dniu 19 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. na: "zakup, dostawę cyfrowego rentgenowskiego tomografu komputerowego z dodatkowymi urządzeniami wraz z demontażem i odkupieniem używanego przez Zamawiającego tomografu komputerowego Brilliance 6 Power marki Philips, rok produkcji 2006, adaptacja zespołu pomieszczeń stanowiących Pracownię Tomografii Komputerowej”(sygn. akt: KIO 428/18).

W dniu 19 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IntraOp Europe GmbH w postępowaniu prowadzonym przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie na: "dostawę aparatu do radioterapii śródoperacyjnej wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.(NSSU.DFP.271.5.2018.AB).”(sygn. akt: KIO 440/18).

W dniu 19 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Luxury Medical Care Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny z siedzibą w Warszawie na: "usługi transportu sanitarnego dla SP CSK – 2 pakiety. Numer referencyjny: DZP.262.12.2018”(sygn. akt: KIO 441/18).

W dniu 19 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Systemy Pobierania Opłat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na: "dostawę i kompleksową obsługę serwisowo – eksploatacyjną mobilnych automatów biletowych. Numer referencyjny: DWZ/112/2017”(sygn. akt: KIO 409/18).

W dniu 15 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu prowadzonym przez Centrum Zasobów Informatycznych z siedzibą w Warszawie na: "budowę infrastruktury teleinformatycznej oraz linii światłowodowej pomiędzy kompleksami wojskowymi w m. Mrzeżyno - wykonanie robót budowlanych. Numer referencyjny: Sprawa nr 251.02.18.SP”(sygn. akt: KIO 465/18).

W dniu 15 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: S&T Services Polska sp. z o.o., Sputnik Software Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Kalisz na: "zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Numer referencyjny: Oznaczenie sprawy: WGK.271.01.1.2017”(sygn. akt: KIO 430/18).

W dniu 15 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Piekarnia Radosław Jaskulski z siedzibą w miejscowości Konstancn-Jeziorna w postępowaniu prowadzonym przez Miasto i Gmina Piaseczno na: "dostawę artykułów żywnościowych do Przedszkola nr 5 w Piasecznie. Numer referencyjny: Spr. 3/2018”(sygn. akt: KIO 215/18).

W dniu 15 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NMG S.A z siedzibą w Bydgoszczy w postępowaniu prowadzonym przez innogy Stoen Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie na:" stworzenie i wdrożenie zintegrowanego Systemu informatycznego - centralnej aplikacji CBO (Centralnej Bazy Odczytowej), wraz z systemem klasy MDMS (Meter Data Management System)”. Numer referencyjny: PZ-2790”(sygn. akt: KIO 439/18).

W dniu 15 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy VECTOR SMART DATA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szczecińska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na: "wdrożenie systemu zdalnego odczytu ciepłomierzy i monitoringu węzłów cieplnych drogą GSM oraz systemu nadzoru dla sieci wykonanych w technologii rur preizolowanych na sieci ciepłowniczej Szczecina”(sygn. akt: KIO 407/18).

W dniu 14 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Intelimedical Poland Sp.  z o.o. z siedzibą w Olsztynie w postępowaniu prowadzonym przez Wojewódzki Szpital Zespolony z siedzibą w Płocku na: "dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu pt. „Rozbudowa systemów informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. E-zdrowie 2.0”(sygn. akt: KIO 415/18).

W dniu 14 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "MWM" Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gliwicach w postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kalisz na: "dostawę wraz z montażem sprzętu i rozbudowa systemu TV do monitoringu przeciwpożarowego w Nadleśnictwie Kalisz, Numer referencyjny: SA.270.11.2017”(sygn. akt: KIO 401/18).

W dniu 13 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: TRAKCJA PRKil S.A., Mostostal Warszawa S.A., Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na: "projekt i budowę drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: odc. Szczuczyn – węzeł Ełk Południe; Zadanie nr 2: odc. węzeł Ełk Południe – węzeł Wysokie (wraz z wyplotem w ciągu dk 16); Zadanie nr 3: odc. węzeł Wysokie – m. Raczki.”(sygn. akt: KIO 405/18).

W dniu 13 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NEWIND S.A. z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu prowadzonym przez "Nowy Szpital Wojewódzki" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na: "dostawę macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem, podzespołów do rozbudowy serwerów HP DL360p Gen8 oraz systemu backupu. Numer referencyjny: ZP/PN/4/2018”(sygn. akt: KIO 427/18).

W dniu 13 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Furmanek Renewal SP. z o.o. S.K.A z siedzibą w Daleszycach w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Szydłów na: "kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych”(sygn. akt: KIO 424/18).

W dniu 13 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Impel Facility Services Sp. z o.o., Impel Tech Solutions Sp. z o.o. sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku na: "usługę konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, Numer referencyjny: PN-KiS/2018”(sygn. akt: KIO 374/18).

W dniu 13 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ENERIS Surowce S.A. z siedzibą w Kielcach w postępowaniu prowadzonym przez Związek Celowy Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim na: "odbieranie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Sektora II Związku Celowego Gmin MG-6. Numer referencyjny: RGW.271.1.2.2018”(sygn. akt: KIO 364/18).

W dniu 13 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Trakcja PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy z siedzibą w Krakowie na: "zaprojektowanie i wykon. robót budowlanych w st. Rzeszów Gł. w ramach projektu „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap III Rzeszów Główny. Numer referencyjny: IREZA3e-216-04/POIiŚ 5.1-19.1/2017”(sygn. akt: KIO 438/18).

W dniu 12 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie na: "dostawę mebli biurowych do Biura Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”(sygn. akt: KIO 416/18).

W dniu 12 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PCO S.A. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez 2 Regionalna Baza Logistyczna z siedzibą w Warszawie na: "usługę naprawy noktowizyjnych przyrządów optycznych i celowniczych”(sygn. akt: KIO 350/18).

W dniu 12 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Salus International Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w postępowaniu prowadzonym przez Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na: "dostawę Leków Różnych, Programy Lekowe, Chemioterapia. Numer referencyjny: 402/ZP/2017”(sygn. akt: KIO 413/18).

W dniu 12 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy S&T Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na: "opracowanie Systemu Sprzedaży Biletów, Numer referencyjny: PZP1-25-15/2018”(sygn. akt: KIO 385/18).

W dniu 12 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Diag-Med Grażyna Konecka z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku na: "dostawę systemu do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów. Numer referencyjny: 12/2018”(sygn. akt: KIO 342/18).

W dniu 12 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUEZ Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Miedźna na: "świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miedźna”(sygn. akt: KIO 414/18).

W dniu 12 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Inżynieria Rzeszów S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku na: „rozbudowę oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej oraz usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym”. Numer referencyjny: 1/02/2018/JRP”(sygn. akt: KIO 357/18).

W dniu 9 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Neckerit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Komendę Główną Policji z siedzibą w Warszawie na: "modernizację urządzeń wielofunkcyjnych poprzez zakup urządzeń wielofunkcyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi (Modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkc. Numer referencyjny: 274/BŁiI/17/JSz/PMP”(sygn. akt: KIO 394/18).

W dniu 9 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Obsługi Administracji Rządowej na: "sukcesywną dostawę komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych i tabletów dla JAP”(sygn. akt: KIO 378/18).

W dniu 9 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy LeasingTeam Sp z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Obrót S.A. na: "zakup usługi pozyskania zasobów pracowniczych niezbędnych do realizacji procesów bezpośredniej obsługi klienta oraz procesów wspierających bezpośrednią obsługę klienta. Numer referencyjny: 21/RZ/DL/2017”(sygn. akt: KIO 373/18).

W dniu 9 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: DGP Security Partner Sp.z.o.o., Dersław Sp.z.o.o., DGP Provider Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: "świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na 2018 rok: Części nr 1 – nr 9. Numer referencyjny: CZOK/49/17/18”(sygn. akt: KIO 358/18).

W dniu 8 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Philips Lighting Poland Sp.  z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Ełk na: "modernizację oświetlenia drogowego w Gminie Ełk wraz z zapewnieniem finansowania, Numer referencyjny: IZP.271.3.12.2018”(sygn. akt: KIO 372/18).

W dniu 8 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DGP Clean Partner Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie na: "kompleksowe usługi: sprzątania, dezynfekcji powierzchni Szpitala z uwzględnieniem transportu wewnętrznego w obiektach SPSK Nr 1 zlokalizowanych w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1 i ul. Broniewskiego 26 oraz w Policach przy ul. Siedleckiej 2”(sygn. akt: KIO 352/18).

W dniu 8 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CONTROL PROCESS S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na: "realizację inwestycji w formule „zaprojektuj, wybuduj, wyposaż” pn. Utworzenie ośrodka radioterapii dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. Numer referencyjny: WSz – II.4.291.52.2017.UE”(sygn. akt: KIO 381/18).

W dniu 8 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie na: "przebudowę Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie, dla procedury Zaprojektuj i zbuduj”(sygn. akt: KIO 339/18).

W dniu 7 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Visa Handling Services S.A.R.L., Capago S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej z siedzibą w Moskwie na: "usługi przyjmowania wniosków wizowych na rzecz polskich placówek zagranicznych w Federacji Rosyjskiej, Numer referencyjny: AMB.MOSK.741.1.2017”(sygn. akt: KIO 362/18).

W dniu 7 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: DGP Clean Partner Sp. z o. o., PU GOS-ZEC Sp. z o. o., Seban Sp. z o. o., 4 OP Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: "usługi utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych budynków, zewnętrznych powierzchni utwardzonych oraz utrzymania terenów zielonych w jednostkach i instytucjach wojskowych zlokalizowanych na terenie administrowanym przez 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy Krosno Odrzańskie w miejscowościach: Czerwieńsk, Krosno Odrzańskie, Nowogród Bobrzański, Szklarka K. Radnicy, Sulechów, Zielona Góra. SPRAWA NR 93/PN/2017”(sygn. akt: KIO 328/18).

W dniu 7 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie na: "zakup taboru kolejowego do przewozów osób organizowanych przez Województwo Lubelskie w ramach RPO WL 2014-2020.Numer referencyjny: OP-IV.272.10.2018.ŁB”(sygn. akt: KIO 338/18).

W dniu 7 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Zakład Wsparcia Produkcji na: "dostawę pięciu przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1200 mm dla JSW S.A. KWK Knurów - Szczygłowice Ruch Szczygłowice. Numer referencyjny: 3/P/18”(sygn. akt: KIO 406/18).

W dniu 7 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Ventus Communications Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na: "zakup przełączników sieciowych dostępowych oraz urządzeń Firewall. Numer referencyjny: DPiZP.2610.23.2017”(sygn. akt: KIO 400/18).

W dniu 6 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Sprawiedliwości na: "usługę eksploatacji i rozwoju Systemu Dozoru Elektronicznego. Numer referencyjny: BA-F-II-3710-2/18”(sygn. akt: KIO 337/18).

W dniu 6 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Facility Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Sprawiedliwości na: "usługę eksploatacji i rozwoju Systemu Dozoru Elektronicznego. Numer referencyjny: BA-F-II-3710-2/18”(sygn. akt: KIO 333/18).

W dniu 6 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Zakład Usług Leśnych "Jodła" Krzysztof Kopeć, Firma Handlowo Usługowa Józef Szczęch w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolbuszowa na: "wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kolbuszowa w latach 2018 - 2020 - III Przetarg, Numer referencyjny: SA.270.19.2017”(sygn. akt: KIO 347/18).

W dniu 6 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: DGP Clean Partner Sp. z o. o., PU GOS-ZEC Sp. z o. o., Seban Sp. z o. o., 4 OP Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego na: "usługi sprzątania w strefie biurowej i socjalnej na potrzeby Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu. Numer referencyjny: ZP/PN/54/2017/NFM”(sygn. akt: KIO 324/18).

W dniu 6 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Vendi Servis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Opieki Zdrowotnej na: "usługi przygotowania, gotowania i rozwożenia posiłków oraz prowadzenia bufetu, Numer referencyjny: DSUiZP 252/JK/6/2018r”(sygn. akt: KIO 379/18).

W dniu 6 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich na: "przebudowę linii tramwajowej w al. Śmigłego-Rydza - Przebudowa wiaduktów na al. Śmigłego-Rydza na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Przybyszewskiego. Numer referencyjny: ZIM-DZ.3322.26.2017”(sygn. akt: KIO 386/18).

W dniu 6 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Biuro Usług Inżynierskich "KOSZTBUD" Alicja Mikołajczak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na: "zawarcie umów ramowych na usługi wyceny nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Oddziału Terenowego w Gorzowie W. Numer referencyjny: GOR.WOP.260.11.2017”(sygn. akt: KIO 368/18).

W dniu 6 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach na: "budowę drogi ekspresowej S1 Pyrzowice-Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. Pyrzowice – w. Lotnisko), Numer referencyjny: O.KA.D-3.2410.9.2018”(sygn. akt: KIO 355/18).

W dniu 5 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ZUE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Elektryfikacja linii nr 71 Ocice - Rzeszów. Numer referencyjny: IREZA3g-216-02/18”(sygn. akt: KIO 360/18).

W dniu 5 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie na: "usługę wdrożenia i dostawę Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z internetowym portalem e-usług i aplikacją mobilną do komunikacji z podmiotami zewnętrznymi. Numer referencyjny: 02/17/18/SZP/U”(sygn. akt: KIO 304/18).

W dniu 5 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ADT Group Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na: "zakup urządzeń VTL/backup to disc (deduplikatory) na potrzeby systemu backupu w ARiMR. Numer referencyjny: DPiZP.2610.17.2017”(sygn. akt: KIO 300/18).

W dniu 5 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MOL Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi na: "dostawę, wdrożenie, dostosowanie do potrzeb Zamawiającego, uruchomienie oraz serwis gwarancyjny i usługi wsparcia technicznego Systemu informatycznego Łódzkiej Karty Bibliotecznej”. Numer referencyjny: DOA-ZP-VIII.271.54.2017”(sygn. akt: KIO 375/18).

W dniu 5 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Remondis Szczecin sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie na: "świadczenie usług w zakresie odbioru i wywozu odpadów komunalnych niesegregowanych i odpadów kuchennych oraz surowców wtórnych dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Numer referencyjny: DZ-262-05/2018”(sygn. akt: KIO 344/18).

W dniu 5 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Wrocławska na: "dostawę wraz z montażem wielofunkcyjnych urządzeń sieciowych dla jednostek Politechniki Wrocławskiej, Numer referencyjny: ZP/BZP/192/2017”(sygn. akt: KIO 308/18).

W dniu 2 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Healthcare S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich na: "dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich”(sygn. akt: KIO 310/18).

W dniu 2 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TRIAS AVI Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - AMW SINEVIA Sp. z o.o. na: "dostawę urządzeń multimedialnych dla budynku nr 3 w Łodzi WCKM (zad. 11280). Numer referencyjny: SVA/G/4620/005/2018”(sygn. akt: KIO 316/18).

W dniu 2 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Catering sp. z o.o. sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. na: "usługi sukcesywnego przygotowywania, dostarczania oraz dystrybucji posiłków - całodobowe żywienie około 530 pacjentów. Numer referencyjny: TZ.372.8.2018”(sygn. akt: KIO 332/18).

W dniu 2 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DGP Clean Partner Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o. na: "usługi z zakresu: utrzymania czystości i wykonywania zabiegów sanitarnych u Zamawiającego zgodnie z zasadami sanitarno-epidemiologicznymi, pomocy przy opiece nad pacjentem, pomocy przy żywienia pacjentów, gospodarowania bielizną szpitalną a także wykonywanie prac porządkowych, transportowych oraz usługi z zakresu gospodarki odpadami oraz higieny otoczenia przez okres 12 miesięcy- PNE.U.LN-NH.3.18”(sygn. akt: KIO 313/18).

W dniu 1 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Enigma Group Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Burmistrz Brzeska na: "remont cząstkowy dróg w GMINIE BRZESKO w roku 2018. Numer referencyjny: ITK.III.271.1.2018.AB”(sygn. akt: KIO 348/18).

W dniu 1 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe URBUD Krzysztof Urbański w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu na: "budowę ogrodzenia, na terenie Auschwitz II w ramach Projektu Bezpieczeństwa Miejsca Pamięci Auschwitz- Birkenau etap III”(sygn. akt: KIO 318/18).

W dniu 1 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie na: "usługę wdrożenia i dostawę Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z internetowym portalem e-usług i aplikacją mobilną do komunikacji z podmiotami zewnętrznymi. Numer referencyjny: 02/17/18/SZP/U”(sygn. akt: KIO 304/18).

W dniu 1 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Healthcare S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Solec Sp. z o.o. na: "dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego typu HIS, Numer referencyjny: PN/02HIS/01/2018”(sygn. akt: KIO 311/18).

W dniu 1 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Medhub Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Solec Sp. z o.o. na: "dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego typu HIS, Numer referencyjny: PN/02HIS/01/2018”(sygn. akt: KIO 303/18).

W dniu 1 marca 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. na: "realizację Projektu nr RPMA.023.01.01-14-2553/15 pn. „Informatyzacja procesów wymiany danych o pacjentach w Szpitalu Grochowskim oraz platformy e-pacjent” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu. Numer referencyjny: ZP/5/2018”(sygn. akt: KIO 312/18).

W dniu 28 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sprint S.A. z siedzibą w Olsztyn w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gminę Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa działający w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie na: "rozbudowę przystankowej infrastruktury ITS. Numer referencyjny: CZ-D.271.63.229.2017”(sygn. akt: KIO 289/18).

W dniu 28 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy INGRIFO Sp. z o.o. Sp. k z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Najwyższą Izbę Kontroli z siedzibą w Warszawie na: "świadczenie usługi rozszerzonego wsparcia technicznego dla środowiska HP Service Manager. Numer referencyjny: BGO−BGZ.261.041.2017”(sygn. akt: KIO 306/18).

W dniu 26 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Prezydent Miasta Tarnobrzega na: "odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tarnobrzeg odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”(sygn. akt: KIO 255/18).

W dniu 26 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Eclipse Sp. z o.o. Sp.K. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: "sukcesywne dostawy zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi wraz z dzierżawą czytnika do OB. Numer referencyjny: ZP-270-3-2018”(sygn. akt: KIO 294/18).

W dniu 26 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CONTROL PROCESS S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu na: "przebudowę i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu. Numer referencyjny: JRP/4/2017”(sygn. akt: KIO 248/18).

W dniu 23 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Impel Safety Security Partner sp. z o.o. sp.k., Impel Facility Services sp. z o.o w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na: "świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz usług szatniarskich dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Numer referencyjny: AZZP.243.93.2017”(sygn. akt: KIO 288/18).

W dniu 23 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FUJIFILM Europe GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie na: "zakup i dostawę mammografu cyfrowego. Numer referencyjny: CSKDZMIZP-2375/26/01/01/2018”(sygn. akt: KIO 252/18).

W dniu 23 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Promed S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. S. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na: "wykonanie przebudowy Oddziału Urologicznego wraz z dostawą wyposażenia oraz dostawą sprzętu medycznego realizowany w ramach projektu nr POIS.09.02.00-00-0058/16. Numer referencyjny: ZP/7/9/2018/PN/7”(sygn. akt: KIO 296/18).

W dniu 22 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MIRBUD S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. na: "utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj współfinansowanego ze środków. Numer referencyjny: TZ.372.15.2018”(sygn. akt: KIO 265/18).

W dniu 22 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowe "TRASBUD" Ryszard Gronkowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Zachodniopomorskie w imieniu którego postępowanie prowadzi Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich na: "zarządzanie Projektem pt.: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna odcinek Siekierki – Trzcińsko Zdrój – etap I. Numer referencyjny: ZZDW.6/391/253/8-2/2017”(sygn. akt: KIO 286/18).

W dniu 22 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Atut Centrum Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Warszawska na: "dostawę zautomatyzowanego stolika X-Y do mikroskopu ze sterownikiem stolika. Numer referencyjny: 01/IMiF/2018”(sygn. akt: KIO 279/18).

W dniu 22 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Greentec-Studio Wojciech Bobek w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasta Zakopane na: "wykonanie specjalistycznego opracowania dendrologicznego – ekspertyzy (opinii) dendrologicznej 326 szt. drzew położonych na terenie Gminy Miasta Zakopane. Numer referencyjny: BZP.271.74.2017”(sygn. akt: KIO 253/18).

W dniu 22 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Impel Defender Security Partner Sp. z o.o. Sp. k., Impel Safety Security Partner Sp. z o.o. Sp. k., Impel Provider Security Partner Sp. z o.o. Sp. k. , Impel Facility Services Sp. z o.o. , Impel Monitoring Sp. z o.o. Sp. k., ITM Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy na: "ochronę fizyczna osób, obiektów i mienia na terenie Muzeum oraz podczas transportów zbiorów organizowanych przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Numer referencyjny: MOB.D.271.6pn.17”(sygn. akt: KIO 257/18).

W dniu 22 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FUJIFILM Europe GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Brodnicki na: "zakup mammografu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy wraz z pracami adaptacyjnymi pomieszczeń pracowni. Numer referencyjny: ZE.272.10.2017”(sygn. akt: KIO 281/18).

W dniu 22 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Elektro Med Grzegorz Pałkowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu na: "dostawę, montaż, uruchomienie aparatury dla Zakładu Patomorfologii wraz z adaptacją pomieszczeń i wyposażeniem w niezbędne meble w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu. Numer referencyjny: ZP/PN/04/18/LAM/JG”(sygn. akt: KIO 230/18).

W dniu 22 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum:European Dynamics Luxemburg SA, European Dynamics S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Cyfryzacji na: "zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Platformy e-Zamówienia wraz z usługą hostingu. Numer referencyjny: 11/MC/PN/17i”(sygn. akt: KIO 261/18).

W dniu 21 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GE Medical Systems Polska Sp. z  o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu na: "zakup i dostawę wraz z montażem i uruchomieniem specjalistycznego sprzętu kardiologicznego oraz przeszkolenie personelu z zakresu ich obsługi”(sygn. akt: KIO 277/18).

W dniu 20 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Alstal Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Bydgoszcz na: "wykonanie robót budowlanych polegających na budowie basenu przy ul. Królowej Jadwigi 23 w Bydgoszczy. Numer referencyjny: WZP.271.49.2017.E”(sygn. akt: KIO 264/18).

W dniu 20 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego TORGAN Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Biała Podlaska na: "wykonanie projektu budowlanego zawierającego elementy projektu wykonawczego na budowę ul. Koncertowej z kanalizacją deszczową w Białej Podlaskiej. Numer referencyjny: ZP.271.3.1.2018.IMO2”(sygn. akt: KIO 278/18).

W dniu 20 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Medhub Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Medhub Sp. z o.o. na: "dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz dostawa oprogramowania HIS wraz z jego wdrożeniem w ramach projektu pn. „Dolnośląskie e-Zdrowie – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna: Rozwój. Numer referencyjny: ZP-231-01/2018”(sygn. akt: KIO 242/18).

W dniu 20 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Polski Instytut Rozwoju Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Projektów Polska Cyfrowa na: "świadczenie usługi eksperckiej w zakresie informatyki i teleinformatyki w kontrolach prowadzonych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Numer referencyjny: ZP/12/2017”(sygn. akt: KIO 224/18).

W dniu 19 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Atende S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na: "leasing operacyjny macierzy hybrydowych klasy enterprise na potrzeby systemów aplikacyjnych ARiMR. Numer referencyjny: DPiZP.2610.29.20178”(sygn. akt: KIO 218/18).

W dniu 19 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Wielkopolskie Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa ANMED Przychodzka Maria w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gdański Uniwersytet Medyczny na: "dostawę myjni oraz maceratora, Numer referencyjny: ZP/5/2018”(sygn. akt: KIO 232/18).

W dniu 16 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy LIT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie na: "dostawę implantów ortopedycznych, Numer referencyjny: GZP/3800/33/2017”(sygn. akt: KIO 203/18).

W dniu 16 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Zakład Usług Leśnych Perfect Piotr Nawrocki, Zakład Usług Leśnych Marek Niekrasz-Richert, Zakład Usług Leśnych Świerk Piotr Burek, Zakład Usług Leśnych "DĄB" Józef Polejczuk w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin na: "wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Rzepin w latach 2018 - 2019. Numer referencyjny: SA.270.3.2.2017”(sygn. akt: KIO 202/18).

W dniu 15 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: "usługę transportu sanitarnego pacjentów Szpitala Wolskiego. Numer referencyjny: EP/03/2018”(sygn. akt: KIO 225/18).

W dniu 15 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k., Infralinx Capital Polska Sp. z o.o., Fundacja "Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego", Ove Arup & Partners International Limited w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na: "umowę ramową na doradztwo i warsztaty specjalistyczne w zakresie przygotowania do realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego”(sygn. akt: KIO 199/18).

W dniu 15 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Facility Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: "usługi utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych budynków, zewnętrznych powierzchni utwardzonych oraz utrzymania terenów zielonych w jednostkach i instytucjach wojskowych zlokalizowanych na terenie administrowanym przez 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy Krosno Odrzańskie w miejscowościach: Czerwieńsk, Krosno Odrzańskie, Nowogród Bobrzański, Szklarka K. Radnicy, Sulechów, Zielona Góra. SPRAWA NR 93/PN/2017.”(sygn. akt: KIO 195/18).

W dniu 15 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WASKO S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa na: "dostawę, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby realizacji Projektów – II podejście”(sygn. akt: KIO 193/18).

W dniu 15 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AG-COMPLEX Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy na: "prace ogrodniczo-porządkowe we wskazanych lokalizacjach m.st. Warszawy. Numer referencyjny: 5/PN/2018”(sygn. akt: KIO 192/18).

W dniu 14 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Usług Technicznych Budownictwa Andrzej Osiecki w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Bielsk na: "budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zągoty, Cekanowo, Bielsk. Numer referencyjny: RRiRG.I.271.1.2018”(sygn. akt: KIO 243/18).

W dniu 14 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy 4Visions Sp. z o.o. Sp. K. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych na: "dostawę telewizyjnych monitorów kontrolnych i podzielników obrazu, Numer referencyjny: ZP/TITT/64/2017”(sygn. akt: KIO 208/18).

W dniu 13 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Michalczewski Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Transportu Miejskiego na: "wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach, Numer referencyjny: 4/2017”(sygn. akt: KIO 176/18).

W dniu 12 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ALNAG Barbara Wróbel w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki na: "dostawę mebli wraz ze sprzętem AGD do Domu Studenckiego nr 2 Politechniki Krakowskiej położonego przy ul. Skarżyńskiego 5 w Krakowie. Numer referencyjny: KA-2/115/2017”(sygn. akt: KIO 149/18).

W dniu 12 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Medhub Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego na: "dostawę diagnostycznej i leczniczej aparatury medycznej dla poprawy dostępności i skuteczności leczenia onkologicznego, Numer referencyjny: Zp/10/PN-5/18”(sygn. akt: KIO 222/18).

W dniu 12 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy EKO-SOLAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Ożarowice na: "budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarowice. Numer referencyjny: ROPO.271.3.2017”(sygn. akt: KIO 182/18).

W dniu 12 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Filip Ireneusz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ośrodek Rozwoju Edukacji na: "autorzy uszczegółowień do efektów kształcenia PPKZ. Numer referencyjny: 195/ORE/US/2017”(sygn. akt: KIO 101/18).

W dniu 12 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: TPF Sp. z o.o., TPF Getinsa Euroestudios S.L. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "budowę nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze”. Numer referencyjny: IREZA3c-216-04/2017”(sygn. akt: KIO 189/18).

W dniu 9 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PB Tenders Jakub Pawulski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Szkół nr 1 w Choszcznie im. Bolesława Krzywoustego na: "dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach Projektu „Wiedza kluczem do sukcesu” realizowanego w Zespole Szkół Nr 1 im. Bolesława III Krzywoustego w Choszcznie, Numer referencyjny: ZP.271.1.2018.”(sygn. akt: KIO 181/18).

W dniu 9 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Facility Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Obrony Narodowej na: "wykonywanie usług sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń oraz terenu zewnętrznego (powierzchnia zewnętrzna utwardzona oraz pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni) w kompleksach urzędu MON, Numer referencyjny: 59/ZP/17”(sygn. akt: KIO 147/18).

W dniu 8 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Dutka Magdalena w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wrocławski Zespół Żłobków na: "dostawę oczyszczaczy powietrza do sal wielofunkcyjnych (bawialni) oraz sypialni w 15 obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków. Znak postępowania ZP 5/WZŻ/2018”(sygn. akt: KIO 143/18).

W dniu 8 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina na: "świadczenie usług transportu pacjentów dializowanych, transportu sanitarnego pacjentów oraz transportu materiałów biologicznych. Numer referencyjny: Sygnatura sprawy: KSW.XII.252/T-E/3/18, Postępowanie nr 8”(sygn. akt: KIO 170/18).

W dniu 7 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Lyreco Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny w Lublinie na: "dostawę artykułów biurowych na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej. Numer referencyjny: Zp 2130-146/17”(sygn. akt: KIO 175/18).

W dniu 7 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy EDUCARIUM Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Kształcenia Praktycznego na: "dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK w ramach doposażenia 90 szkolnych pracowni matematycznych dla 47 szkół na potrzeby realizacji projektu „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania. Numer referencyjny: 5/PN/CKP/2017”(sygn. akt: KIO 184/18).

W dniu 7 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Althea Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Wojewódzki w Poznaniu na: "przeglądy i naprawy tomografu komputerowego z wyposażeniem. Numer referencyjny  SZW/SZP/9/2018”(sygn. akt: KIO 179/18).

W dniu 6 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Conbelts S.A.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: "dostawę taśm przenośnikowych tkaninowo-gumowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku. Numer referencyjny: 701701288”(sygn. akt: KIO 194/18).

W dniu 6 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budmax REGAŁY Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Puck na: "dostawę i montaż regałów przesuwnych z napędem elektrycznym i stacjonarnych oraz szyn jezdnych w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Pucku przy ul. Kolejowej 7B. Numer referencyjny: WZ.272.2.3.2018”(sygn. akt: KIO 164/18).

W dniu 6 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Perro Marzena Golańska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Ostrowiec Świętokrzyski na: "przyjęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2018 roku, Numer referencyjny: Or.271.35.2017”(sygn. akt: KIO 174/18).

W dniu 6 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śl. SP ZOZ na: "dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz dostawa oprogramowania HIS wraz z jego wdrożeniem w ramach projektu pn. „Dolnośląskie e-Zdrowie – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna: Rozwój ..., Numer referencyjny: ZP-231-01/2018”(sygn. akt: KIO 163/18).

W dniu 6 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Kutno na: "zakup i dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla kutnowskich placówek oświatowych
Numer referencyjny: ZP.271.33.2017.TMa”(sygn. akt: KIO 172/18).

W dniu 6 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Fix Forum lider Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Straż Miejska Miasta Stołecznego Warszawy na: "dostawę samochodów służbowych dla Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Numer referencyjny: SM-WZP-2131-34/17”(sygn. akt: KIO 140/18).

W dniu 6 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Eversoft S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Sprawiedliwości na: "świadczenie usług z zakresu IT. Numer referencyjny: BA-F-II-3710-59/17”(sygn. akt: KIO 117/18).

W dniu 5 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Vendi Servis Sp. z o.o., Izan+ Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. na: "świadczenie usług związanych z przygotowaniem całodziennego wyżywienia z uwzględnieniem diet i kaloryczności dla pacjentów Szpitala Świętej Trójcy oraz Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Płocku”. Nr PZOZ/DZP/382/01US/18”(sygn. akt: KIO 168/18).

W dniu 5 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Vendi Servis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. na: "przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu II. Numer referencyjny: 14/2017/ZP”(sygn. akt: KIO 169/18).

W dniu 1 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy INDUSTRIA PROJECT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpitale Wielkopolski sp. z o.o. na: "wykonanie modelu BIM oraz weryfikacji dokumentacji wykonawczej i przedmiaru robót w pełnym zakresie, przy użyciu modelu BIM w związku z realizacją przedsięwzięcia „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”. Numer referencyjny: SzW/1/2018”(sygn. akt: KIO 151/18).

W dniu 1 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CONTROL PROCESS S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektów p.n.: „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap II Gdańsk Główny”, projekt POIiŚ 5.1-19.2 (PKP PLK S.A.) oraz „Przebudowa dworca kolejowego Gdańsk Główny” (PKP S.A.). Numer referencyjny: 9090/IREZA2/00061/00029/18/P”(sygn. akt: KIO 136/18).

W dniu 1 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane Unimax Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Instalacyjne Unimax Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach na: "budowę Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego. Numer referencyjny: CKP.720.1.261.3.2017 - AS”(sygn. akt: KIO 130/18).

W dniu 1 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DGP Clean Partner Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie na: "kompleksowe usługi: sprzątania, dezynfekcji powierzchni Szpitala z uwzględnieniem transportu wewnętrznego w obiektach SPSK Nr 1 zlokalizowanych w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1 i ul. Broniewskiego 26 oraz w Policach przy ul. Siedleckiej 2”(sygn. akt: KIO 118/18).

W dniu 1 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "RDM" S.R.L. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "dostawę 25 szt. jednotokowych stanowisk pomiarowych do defektoskopowego ciągłego badania szyn metodą ultradźwiękową. Numer referencyjny: ILG6e-231-12/2017”(sygn. akt: KIO 110/18).

W dniu 1 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Firma Budowlana "Anna Bud" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach na: "budowę Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego, Numer referencyjny: CKP.720.1.261.3.2017 - AS”(sygn. akt: KIO 124/18).

W dniu 31 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ZUE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie na: "przebudowę ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, ośw. i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej. Numer referencyjny: 5/I/2018”(sygn. akt: KIO 134/18).

W dniu 31 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Heli Faktor Sp. z o.o w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem na: "wykonanie budowy oświetlenia, przebudowy przyłącza kanalizacji deszczowej, oznakowanie pola wzlotów i likwidacji przeszkód lotniczych na istniejącym lądowisku sanitarnym dla śmigłowców położonym w Zakopanem przy ul. Kamieniec 10 F. Numer referencyjny: ZP / 21 / 17”(sygn. akt: KIO 121/18).

W dniu 31 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Healthcare S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich na: "dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich”(sygn. akt: KIO 137/18).

W dniu 29 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Torpol S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa, reprezentowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, w imieniu i na rzecz którego działa Metro Warszawskie Sp. z o.o. na: "projekt i budowę II linii metra w Warszawie – III Etap realizacji odcinka zachodniego – od szlaku za stacją C04 Powstańców Śląskich do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory. Numer referencyjny: EH.25.00008.2017.K.I.PAWA”(sygn. akt: KIO 105/18).

W dniu 29 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DIM System Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Zarząd Służby Więziennej na: "system bezpieczeństwa dla systemów teleinformatycznych. Numer referencyjny: 25/17/PA”(sygn. akt: KIO 92/18).

W dniu 29 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Zakład Usług Leśnych Adam Nakonieczny, Zakład Usług Leśnych Jarosław Gliniecki, Serwis Usług Leśnych "TOPOL" Sp. z o.o., Zakład Usług Leśnych Andrzej Gliniecki, TASTE FACTORY S.C. Agnieszka i Krzysztof Barszcz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino na: "wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Warcino w roku 2018. Numer referencyjny: ZG.270.14.2017.MM”(sygn. akt: KIO 85/18).

W dniu 29 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Ekocentrum- Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu prowadzonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski z siedzibą we Wrocławiu na: "pełnienie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi na linii E 30 w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie”, Numer referencyjny: IREZA4-216-10/CEF/2017”(sygn. akt: KIO 80/18).

W dniu 29 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Odzieżowe "DRWAL" Adam Zieliński z siedzibą we Włocławku w postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie na: "dostawę odzieży roboczej oraz ochronnej. Numer referencyjny: EH.270.2.4.2017”(sygn. akt: KIO 100/18).

W dniu 29 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zulrik sp. z o.o. z siedzibą w Bytowie w postępowaniu prowadzonym przez Nadleśnictwo Przymuszewo na:" wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Przymuszewo w roku 2018. Numer referencyjny: NN.270.1.7.2017”(sygn. akt: KIO 84/18).

W dniu 26 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Urząd Morski w Szczecinie na: "zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i pogłębiarskich w ramach modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m. Numer referencyjny: PO-II-370/ZZP-3/59/17”(sygn. akt: KIO 88/18).

W dniu 24 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Fundacja Zdrowie w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa" na: "usługi społeczne pn. Świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w okresie 1.2.2018-31.1.2019. Numer referencyjny: CUS/ZP/1/2017”(sygn. akt: KIO 81/18).

W dniu 24 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ASSECO Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Starogardzki – Zarząd Powiatu Starogardzkiego na: "dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim. Numer referencyjny: PG.042.1.2017”(sygn. akt: KIO 87/18).

W dniu 24 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budoprimex Budownictwo Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina  Koniecpol na: "budowę łącznika hali sportowej z budynkiem dydaktycznym szkoły w Koniecpolu, ul. Szkolna 17. Numer referencyjny:
ZP.271.23.2017”(sygn. akt: KIO 73/18).

W dniu 23 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy EDUCARIUM Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Kształcenia Praktycznego na: "dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK w ramach doposażenia 90 szkolnych pracowni matematycznych dla 47 szkół na potrzeby realizacji projektu „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”. Numer referencyjny: 5/PN/CKP/2017”(sygn. akt: KIO 99/18).

W dniu 23 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy LubCom Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej na: "wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej wszystkich branż w zakresie budowy zespołu dwóch budynków dydaktycznych oraz sprawowanie nadzorów autorskich, Numer referencyjny: PN/64-2017/DOP-p”(sygn. akt: KIO 71/18).

W dniu 22 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DREW-PLAK Sławomir Wikieł w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy na: "wykonanie prac związanych z pielęgnacją zieleni oraz obsługą placów zabaw na terenie zarządzanym przez ZGN w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Numer referencyjny: ZGN-P-30/17”(sygn. akt: KIO 60/18).

W dniu 22 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w postępowaniu prowadzonym przez Powiat Chojnicki na: "dostawę wyposażenia do pracowni, laboratoriów z podziałem na części w ramach projektu „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Chojnickim – rozwój infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z zakupem wyposażenia”. Część I: Oprogramowanie graficzne dla zawodu technik mechatronik Część II: Oprogramowanie edukacyjne dla zawodu technik mechatronik Część III: Oprogramowanie do symulacji dla zawodu technik mechatronik Część IV: Dostawa sprzętu komputerowego dla zawodu technik pojazdów samochodowych Część V: Dostawa sprzętu komputerowego dla zawodu technik elektronik i technik mechatronik Część VI: Dostawa sprzętu komputerowego dla zawodów medyczno-społecznych Część VII: Dostawa zestawu dron z kamerą. Numer referencyjny: ID.272.34.2017”(sygn. akt: KIO 77/18).

W dniu 19 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlane i Rewaloryzacji Zabytków RENBUD Maciej Malec w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Ząbkowice Śląskie na: "usługę inżynieryjną, realizowaną w ramach zadania „budowa krytego basenu w Ząbkowicach Śląskich. Numer referencyjny: ZP.271.2.19.2017”(sygn. akt: KIO 62/18).

W dniu 19 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CONTROL PROCESS S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Kultury i Sztuki w Koninie na: "przebudowę i rozbudowę obiektu Centrum Kultury I Sztuki W Koninie - Dom Kultury Oskard. Numer referencyjny: DKO.392-5-3/17”(sygn. akt: KIO 61/18).

W dniu 18 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AZD PRAHA s.r.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "zabudowę systemu ERTMS/ETCS Poziom 2 na linii E20 Kunowice – Terespol (z wyłączeniem Węzła Warszawskiego) i systemu ERTMS/ETCS Poziom 1 na linii C-E20 Łowicz – Łuków. Numer referencyjny: 6060/ICZ5/25920/10640/16/P”(sygn. akt: KIO 43/18).

W dniu 17 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronix s.c. Rafał Sowiński, Krystyna Sowińska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy na: "konserwację techniczną targowisk: Banacha, Zieleniak, Zastępcze oraz Mołdawska. Numer referencyjny: DOK 3411/35/2017”(sygn. akt: KIO 35/18).

W dniu 17 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Firma Usługowa MARKAL Marcin Karczewski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złocieniec na: "wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Złocieniec w roku 2018. Numer referencyjny: ZG.270.1.1.2017”(sygn. akt: KIO 37/18).

W dniu 17 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: InfoStrategia Andrzej Szczerba i Wspólnicy s.j., InfoStrategia Sp. z o.o., GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi sp.p. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Cyfryzacji na: "świadczenie usług wsparcia eksperckiego w procesie aktualizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego w ramach projektu „Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych etap – I''”(sygn. akt: KIO 16/18).

W dniu 17 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Trakcja PRKil S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "wykonawstwo zastępcze na wykonywanie robót budowlanych na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Numer referencyjny: 9090/IRZR1/26487/09185/17/P”(sygn. akt: KIO 36/18).

W dniu 16 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Usługi Budowlane Marek Siuchta w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: "przebudowę niskiego parteru budynku bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego w Węgrowie, Numer referencyjny: ZP/RS/3/17”(sygn. akt: KIO 41/18).

W dniu 16 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Lyreco Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu na: "dostawę artykułów biurowych na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji wrocławskiej, Numer referencyjny: Z-362-21/17”(sygn. akt: KIO 25/18).

W dniu 16 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Vendi Servis Sp. z o.o., Izan+ Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP na: "usługę żywienia pacjentów Szpitala w systemie bemarowym z pełną obsługą pacjenta w ciągu 12 miesięcy. Numer referencyjny: 97/8/2017”(sygn. akt: KIO 38/18).

W dniu 16 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Stadler Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - "PKP Intercity" S.A. na: "dostawę 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług utrzymania. Numer referencyjny: 33/11/TUT/2017”(sygn. akt: KIO 57/18).

W dniu 15 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Cultware Sp. z o.o., MONGUZ Információtechnológiai Kft w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Muzeum Narodowe w Krakowie na: "modernizację i rozwój programu bazodanowego do zarządzania zbiorami i procesami muzealnymi. Numer referencyjny: EP-271-29/17”(sygn. akt: KIO 30/18).

W dniu 15 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PARAMEDICA MIL-SYS J.POSMYK spółka jawna w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojskowy Ośrodek Farmacji  i Techniki Medycznej Celestynów na: "dostawę zestawów medycznych: Plecak Ratownika Medycznego (PRM), Plecak Ratownika Sanitariusza (PRS) oraz Torba Lekarza (TL)", Numer referencyjny: Sprawa WOFiTM/2/2018/PN”(sygn. akt: KIO 28/18).

W dniu 15 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Stańczyk Barbara Neomed w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojskowy Ośrodek Farmacji  i Techniki Medycznej Celestynów na: "dostawę zestawów medycznych: Plecak Ratownika Medycznego (PRM), Plecak Ratownika Sanitariusza (PRS) oraz Torba Lekarza (TL)", Numer referencyjny: Sprawa WOFiTM/2/2018/PN”(sygn. akt: KIO 22/18).

W dniu 12 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Luxury Medical Care Sp. z o. o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu na: "świadczenie usług transportu sanitarnego, Numer referencyjny: USK/DZP/PN-263/2017”(sygn. akt: KIO 46/18).

W dniu 12 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Orange Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi na: "serwis pogwarancyjny i wsparcie techniczne środowiska TNMS i NE Coriant eksploatowanego w CWT SZ. Numer referencyjny: 17/3/10/17”(sygn. akt: KIO 20/18).

W dniu 12 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SIMPLE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej na: "dostawę, instalację i konfigurację infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania informatycznego wraz z migracją danych, dostawę infrastruktury PKI dla personelu Szpitala, szkolenia dla personelu Szpitala oraz działania promujące e-usługi w ramach projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Szpitalu im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy”. Numer referencyjny: PN/e-usługi/2017/3”(sygn. akt: KIO 2732/17).

W dniu 12 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Łodzi na: "świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych z wyposażeniem dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Numer referencyjny: ZP 68/2017”(sygn. akt: KIO 10/18).

W dniu 12 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: OPA-ROW Sp. z o.o., Elektrobudowa S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na:" modernizację rozdzielni głównej 6kV R-801 dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch Marcel, Numer referencyjny: 491600406”(sygn. akt: KIO 1/18).

W dniu 12 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Andrychów na: "budowę krytego basenu w Andrychowie. Numer referencyjny: BZP.271.44.2017”(sygn. akt: KIO 32/18).

W dniu 12 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Philips Lighting Poland Sp.  z o. o. z siedzibą w Pile w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Ełk na:" modernizację oświetlenia drogowego oraz dobudowę nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Ełk wraz z zapewnieniem finansowania, Numer referencyjny: IZP.271.3.49.2017”(sygn. akt: KIO 19/18).

W dniu 11 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DGP Clean Partner Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku na: "świadczenie usług z zakresu kompleksowego sprzątania, transportu wewnętrznego oraz czynności pomocniczych. Numer referencyjny: 85/2017”(sygn. akt: KIO 14/18).

W dniu 11 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AZD PRAHA s.r.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "zabudowę systemu ERTMS/ETCS Poziom 2 na linii E20 Kunowice – Terespol (z wyłączeniem Węzła Warszawskiego) i systemu ERTMS/ETCS Poziom 1 na linii C-E20 Łowicz – Łuków. Numer referencyjny: 6060/ICZ5/25920/10640/16/P”(sygn. akt: KIO 8/18).

W dniu 11 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Norge Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Strzelce Krajeńskie na: "świadczenie usług utrzymania czystości: Część I – Budynek Urzędu Miejskiego przy al. Wolności 48 w Strzelcach Kraj., Część II – Budynki Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Ks. J. Popiełuszki 31 w Strzelcach Kraj., Część III - Budynki Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. J. Słowackiego 14 w Strzelcach Kraj”(sygn. akt: KIO 6/18).

W dniu 10 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WASKO S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Płock na: "dostawę i montaż 11 tablic Dynamicznej Informacji Pasażerskiej wraz z systemem monitoringu i powiadamiania SOS w wiatach przystankowych. Numer referencyjny: WZP. 271.1.133.2017.AR”(sygn. akt: KIO 2742/17).

W dniu 10 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AZD PRAHA s.r.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "zabudowę systemu ERTMS/ETCS Poziom 2 na linii E20 Kunowice – Terespol (z wyłączeniem Węzła Warszawskiego) i systemu ERTMS/ETCS Poziom 1 na linii C-E20 Łowicz – Łuków. Numer referencyjny: 6060/ICZ5/25920/10640/16/P”(sygn. akt: KIO 2741/17).

W dniu 10 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp. k., BBC Best Building Consultants Nadzory i Doradztwo Budowlane Łukasz Zdziebłowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Ekonomiczny w Lublinie na: "wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej wszystkich branż w zakresie budowy zespołu dwóch budynków dydaktycznych oraz sprawowanie nadzorów autorskich, Numer referencyjny: PN/64-2017/DOP-p”(sygn. akt: KIO 15/18).

W dniu 10 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy LUBMEDICAL Sp. z o.o. Sp. k.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli na: "dostawę sprzętu do anestezjologii i intensywnej terapii jednorazowego i wielorazowego użytku. Numer referencyjny: COZL/ZPZ/MK/3411/PN-122/17”(sygn. akt: KIO 5/18).

W dniu 10 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GROVIS Bogdan Grochowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli na: "dostawę sprzętu do anestezjologii i intensywnej terapii jednorazowego i wielorazowego użytku. Numer referencyjny: COZL/ZPZ/MK/3411/PN-122/17”(sygn. akt: KIO 4/18).

W dniu 10 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Climamedic Sp. z o. o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. na: "rozbudowę Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. o budynek Bloku Operacyjnego wraz z budową szybu windowego. Etap II: Budowa Bloku Operacyjnego wraz z wyposażeniem i Centralną Sterylizatornią. Numer referencyjny: Szp.12/21/17”(sygn. akt: KIO 2733/17).

W dniu 8 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Betacom S.A w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi na: "dostawę serwerów i wyposażenia do serwerów. Numer referencyjny: 17/4/37/17”(sygn. akt: KIO 2658/17).

W dniu 8 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mӧlnlycke Health Care Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca na: "dostawę bielizny i pościeli jednorazowej. Numer referencyjny: DZ/3321/150/17”(sygn. akt: KIO 2724/17).

W dniu 5 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Fundacja "ANIMALSI", Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "ANIMALS" w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Piła na: "wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu miasta Piły w roku 2018, Numer referencyjny: BZP.271.36.2017”(sygn. akt: KIO 2714/17).

W dniu 5 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Ativa J. Kuratow w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika na: "usługi polegające na funkcji Inwestora zastępczego wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim dla Inwestycji: „Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD poprzez przebudowę obiektu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie przy ulicy Strzeleckiej 2”. Numer referencyjny: DZP.271-21/17”(sygn. akt: KIO 2642/17).

W dniu 4 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Zdrowia na: "dostawę i montaż mebli biurowych dla Ministerstwa Zdrowia. Numer referencyjny: FGZ.270.2.2017.AB”(sygn. akt: KIO 2691/17).

W dniu 4 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Centrum Aktywizacji Zawodowej ATUT Beata Kałuska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Szczebrzeszyn na: "usługę w zakresie przeprowadzenia kursów i szkoleń dla uczniów i nauczycieli. Numer postępowania: IBM.271.9.2017”(sygn. akt: KIO 2697/17).

W dniu 3 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PROMOCJA Biuro Handlowe w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "dostawy odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży identyfikującej na lata 2018 i 2019. Numer referencyjny: ILG6e-231-10/2017”(sygn. akt: KIO 2695/17).

W dniu 3 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Wawrzaszek ISS Sp. z o. o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" na: "zakup dwóch lotniskowych pojazdów ratowniczo-gaśniczych wodno-pianowych oraz lotniskowego pojazdy ratowniczo-ewakuacyjnego dla LSP. Numer referencyjny: 132/PN/ZP/TLLZP/17”(sygn. akt: KIO 2659/17).

W dniu 3 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Eclipse Sp. z o.o. Sp.K. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II na: "dostawę zamkniętego systemu do pobierania krwi wraz z dzierżawą aparatu do pomiaru OB i wirówki laboratoryjnej oraz innego sprzętu jednorazowego dla Laboratorium Analitycznego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Numer referencyjny: AG.ZP 3320.68.17”(sygn. akt: KIO 2688/17).

W dniu 3 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FBSerwis Karpatia spółka z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasta Tarnowa na: "świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy znajdujących się na terenie Gminy Skrzyszów”(sygn. akt: KIO 2635/17).

W dniu 2 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy OMC ENVAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy na: "dostawę synoptycznych stacji automatycznych z kompletem czujników. Numer referencyjny: AZ/22/PN/D/PS/um2061/17”(sygn. akt: KIO 2689/17).

W dniu 2 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ASO AUTOLUX - Janusz Obtułowicz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach na: "„świadczenie kompleksowych usług napraw powypadkowych pojazdów służbowych o DMC do 3,5t, użytkowanych przez KWP w Katowicach oraz jednostki terenowe i komórki organizacyjne podległe KWP w Katowicach.” Numer referencyjny: ZP-2380-311-78/2017”(sygn. akt: KIO 2679/17).

W dniu 2 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ERBUD S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka na: "budowę przychodni ze szpitalem jednodniowym na terenie dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Numer referencyjny: ZP/9/2017”(sygn. akt: KIO 2680/17).

W dniu 2 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Greenpol Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy na: "dostawę sterylizatora niskotemperaturowego plazmowego wraz z sukcesywnymi dostawami czynnika sterylizującego. Numer referencyjny: WSZSL/DZ-58A/17”(sygn. akt: KIO 2655/17).

W dniu 2 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DahliaMatic Sp. z o.o.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Obsługi Administracji Rządowej na: "usługę dostępu do platformy zakupowej dla Jednostek Administracji Państwowej. Numer referencyjny: 2017/36”(sygn. akt: KIO 2662/17).

W dniu 29 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: "projekt i budowę drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odcinek granica województwa świętokrzyskiego – Kraków: Część nr 1: odc. realizacyjny granica województwa świętokrzyskiego – węzeł Szczepanowice (bez węzła), długości ok. 23,3 km. Część nr 2: odc. realizacyjny węzeł Szczepanowice (z węzłem) – węzeł Widoma (z węzłem), długości ok. 14 km. Część nr 3: odc. węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska), długości ok. 18,3 km”(sygn. akt: KIO 2667/17).

W dniu 29 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Koncesjonowana Firma Ochrony Osób i Mienia "ADLER" Ryszard Szarejko w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. na: "strzeżenie obiektów i mienia PGK Sp. z o. o. w Barlinku w okresie od 02.01.2018 r. do 02.01.2019 r. Numer referencyjny: 04/2017”(sygn. akt: KIO 2656/17).

W dniu 29 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AZD PRAHA s.r.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "zabudowę systemu ERTMS/ETCS Poziom 2 na linii E20 Kunowice – Terespol (z wyłączeniem Węzła Warszawskiego) i systemu ERTMS/ETCS Poziom 1 na linii C-E20 Łowicz – Łuków. Numer referencyjny: 6060/ICZ5/25920/10640/16/P”(sygn. akt: KIO 2672/17).

W dniu 29 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Ekotrade Sp. z o.o., Ekotrade Ochrona Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Fundacja "Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie" na: "usługę ochrony osób i mienia w obiektach Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w roku 2018”(sygn. akt: KIO 2696/17).

W dniu 29 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Galeria Czystości Jarosław Żentkowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. na: "utrzymanie ekranów akustycznych, obiektów inżynierskich, pomników, miejsc pamięci narodowe i innych powierzchni na terenie Miasta Krakowa w zakresie mycia i usuwania graffiti. Numer referencyjny: TZ/TT/30/2017”(sygn. akt: KIO 2644/17).

W dniu 29 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ARSO Serwis P.U. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie na: "dzierżawę i świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą i wdrożeniem Systemu Obsługi Wydruku dla Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Numer referencyjny: 1801-ILZ1.260.62.2017””(sygn. akt: KIO 2701/17).

W dniu 28 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Intelimedical Polska Sp.  z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Zespolony na: "dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu pt. „Rozbudowa systemów informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. E-zdrowie 2.0””(sygn. akt: KIO 2648/17).

W dniu 28 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MPO Sp. z o.o.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Siemiatycze na: "odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Siemiatycze. Numer referencyjny: Kn.271.6.2017”(sygn. akt: KIO 2550/17).

W dniu 28 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: DGP Clean Partner Sp. z o. o., PU GOS-ZEC Sp. z o. o., Seban Sp. z o. o., Partner Medica Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej na: "wykonywanie usług kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej. Numer referencyjny: SPZZOZ.XII.381.22/2017”(sygn. akt: KIO 2661/17).

W dniu 27 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Disco-BAR Michał Dombrzalski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na: "przygotowanie, załadunek, dostawę i rozładunek gorących jednodaniowych posiłków dla osób uczęszczających do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie oraz dla dzieci klientów pomocy społecznej, objętych dożywianiem w szkołach na terenie Gminy Gniewkowo”(sygn. akt: KIO 2675/17).

W dniu 27 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Vendi Servis Sp. z o.o., Izan+ Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP na: "usługę żywienia pacjentów Szpitala w systemie bemarowym z pełną obsługą pacjenta w ciągu 12 miesięcy. Numer referencyjny: 97/8/2017”(sygn. akt: KIO 2607/17).

W dniu 27 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Vendi Servis Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w postępowaniu prowadzonym przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej na: "świadczenie usługi przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej”(sygn. akt: KIO 2692/17).

W dniu 27 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe Koltech Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu w postępowaniu prowadzonym przez "PKP Intercity" S.A. z siedzibą w Warszawie na: "dostawę tokarki podtorowej wraz z modernizacją stanowiska pomiarowego. Numer referencyjny: 03/07/TUT/2017”(sygn. akt: KIO 2610/17).

W dniu 22 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: PKP Utrzymanie Sp. z o.o., Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o.o., Almaviva S.p.A., Aitek S.p.A., Exatel S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "projekt, dostawę, instalację i uruchomienie urządzeń w ramach realizacji projektu pn. „Projekt, dostawa i instalacja elementów prezentacji dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu”. Numer referencyjny: 9090/IRZR1/14513/05228/17/P”(sygn. akt: KIO 2676/17).

W dniu 22 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych "EKO-WOD" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Jelcz-Laskowice na: "budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Minkowice Oławskie. Numer referencyjny: RI.271.27.2017”(sygn. akt: KIO 2693/17).

W dniu 22 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Szpital Specjalistyczny „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" SPZOZ w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP na: "dostawę mieszanin w postaci worków dla niemowląt w ciągu 12 miesięcy – 2 pakiety. Numer referencyjny: 109/8/2017”(sygn. akt: KIO 2604/17).

W dniu 22 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IZAN+ Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy na: "usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób: trzy karetki przewozowe zabezpieczające dowóz pacjentów MClChPiG na badania i konsultacje. Numer referencyjny: 25PN/2017”(sygn. akt: KIO 2640/17).

W dniu 22 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku na: "dostawę sprzętu jednorazowego użytku, materiałów do sterylizacji, taśm i siatek, implantów piersi”(sygn. akt: KIO 2634/17).

W dniu 22 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Autobox Innovations Sp. z o.o. Sp.k., Auto Special Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Inspektorat  Uzbrojenia na: "dostawę samochodów ciężarowo-osobowych wysokiej mobilności”(sygn. akt: KIO 2622/17).

W dniu 22 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., ROSOMAK S.A., Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Inspektorat  Uzbrojenia na: "dostawę samochodów ciężarowo-osobowych wysokiej mobilności”(sygn. akt: KIO 2617/17).

W dniu 22 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Polski Holding Obronny Sp. z o.o., Concept Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Inspektorat  Uzbrojenia na: "dostawę samochodów ciężarowo-osobowych wysokiej mobilności”(sygn. akt: KIO 2601/17).

W dniu 22 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: SKB Drivetech S.A., RENAULT TRUCKS Defense SAS w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Inspektorat  Uzbrojenia na: "dostawę samochodów ciężarowo-osobowych wysokiej mobilności”(sygn. akt: KIO 2599/17).

W dniu 22 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IT arte Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Mazowieckie - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie na: "dostawę, montaż, instalację sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz sprzętu techniczno-biurowego na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Numer referencyjny: OR-D-IV.ZP.D.272.44.2017.MK”(sygn. akt: KIO 2664/17).

W dniu 21 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PKS Gdynia S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Krokowa na: "wykonywanie przewozów młodzieży szkolnej z terenu gminy Krokowa”(sygn. akt: KIO 2555/17).

W dniu 21 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TMS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab.med. Eleonory Reicher na: "dostawę różnego sprzętu medycznego (3 części), Numer referencyjny: 30/PN/2017/ALK”(sygn. akt: KIO 2621/17).

W dniu 21 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Drogowa Trasa Średnicowa S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu na: "wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz do granicy województwa”. Numer referencyjny: WP.3211.27.2017”(sygn. akt: KIO 2615/17).

W dniu 21 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi "ODRA-NYSA-BÓBR" w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: "usługę wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych transportem wykonawcy oraz przekazanie ich do składowania i utylizacji, z terenu administrowanego przez 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Krośnie Odrzańskim ul. Słubicka 10. Sprawa nr 89/P/PN/2017”(sygn. akt: KIO 2596/17).

W dniu 21 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Paweł Hallman E.P.T. Master Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasta Gdańsk, Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Zamówień Publicznych na: "sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 do celów grzewczych. Numer referencyjny: BZP.271.48.2017”(sygn. akt: KIO 2603/17).

W dniu 20 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Perceptus Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny na: "dostawę sprzętu informatycznego na potrzeby sądów powszechnych apelacji gdańskiej. Numer referencyjny: I.391.8.2017”(sygn. akt: KIO 2636/17).

W dniu 20 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Intaris Sp. z o.o., Egida IT Solutions Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Komendę Stołeczną Policji z siedzibą w Warszawie na: "dostawę komputerów przenośnych. Numer referencyjny: WZP-4259/17/222/Ł”(sygn. akt: KIO 2638/17).

W dniu 20 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przewóz Osobowo - Towarowy Józef Pazdur z siedzibą w Trzemeśnej w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Wiśniowa na: "świadczenie usług dowozu i odwozu dzieci i młodzieży szkolnej na podstawie biletów miesięcznych do Zespołu Placówek Oświatowych w Wiśniowej. Numer referencyjny: BRGK.271.26.2017”(sygn. akt: KIO 2637/17).

W dniu 20 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy InterHall Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Gliwice na: "budowę nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Gliwicach (4). Numer referencyjny: ZA.271.131.2017”(sygn. akt: KIO 2641/17).

W dniu 20 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Cleaning Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu prowadzonym przez SP WZOZ MSW w Bydgoszczy na: "świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości oraz świadczenie prac personelu pomocniczego w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy, Numer referencyjny: 17/2017”(sygn. akt: KIO 2625/17).

W dniu 20 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AZD PRAHA s.r.o. w postępowaniu prowadzonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na: "zabudowę systemu ERTMS/ETCS Poziom 2 na linii E20 Kunowice – Terespol (z wyłączeniem Węzła Warszawskiego) i systemu ERTMS/ETCS Poziom 1 na linii C-E20 Łowicz – Łuków. Numer referencyjny: 6060/ICZ5/25920/10640/16/P ”(sygn. akt: KIO 2619/17).

W dniu 20 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Cleaning Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki z siedzibą w Warszawie na:" świadczenie usług utrzymania czystości i wykonywanie prac porządkowych w gmachu i na terenie posesji Ministerstwa Finansów oraz pielęgnacja zieleni na terenie posesji otaczającej gmach. Numer referencyjny: C/676/17/BL/B/265-1”(sygn. akt: KIO 2611/17).

W dniu 20 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: SYSTRA S.A., Biuro Projektowo - Konsultingowe BPK mosty S.C. Sławomir Biegański, Jerzy Broś w postępowaniu prowadzonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na: "opracowanie dokumentacji projektowej dla projektu „Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork – Oleśnica – Wrocław Mikołajów”. Numer referencyjny: 9090/IRZU/08516/04665/17/P”(sygn. akt: KIO 2614/17).

W dniu 20 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FCC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Bytom na: "odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Bytom. Numer referencyjny: PA.271.1.37.2017”(sygn. akt: KIO 2494/17).

W dniu 18 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "usługę doradztwa prawnego w zakresie wybranych projektów inwestycyjnych realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji (Regiony) świadczone w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ) oraz Pomocy Technicznej Connecting Europe Facility na lata 2014-2020 (CEF) na potrzeby wsparcia zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków UE w ramach POIiŚ i CEF”(sygn. akt: KIO 2578/17).

W dniu 18 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PORR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na: "projekt i budowę autostrady A-1 Tuszyn–gr. woj. łódzkiego/śląskiego. Zad. I Odc. A 335+937,65–351+800. Zad. II Odc. B 351+800–376+000. Zad. III Odc. C 376+000–392+720. Zad. IV Odc. D 392+720–399+742,51. Numer referencyjny: O/Ł.D3.2411.3.2017.jo”(sygn. akt: KIO 2646/17).

W dniu 18 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: FBSerwis S.A., FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Skrzyszów na: "odbiór,transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gm. Skrzyszów z nieruchomości  zamieszkałych, ze wskazanych budynków,miejsc użyteczności publicznej w tym przystanków autobusowych wraz z ich sprzątaniem”(sygn. akt: KIO 2624/17).

W dniu 18 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TBK Medical Partner Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie na: "dostawę na potrzeby SPZOZ w Augustowie aparatury medycznej. Numer referencyjny: 20/ZP/2017”(sygn. akt: KIO 2595/17).

W dniu 18 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ASSECO Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa – Główny Inspektorat Transportu Drogowego na: "utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Naruszeń. Numer referencyjny: BDG.ZPB.230.15.2017”(sygn. akt: KIO 2572/17).

W dniu 18 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: RDF Sp. z o.o., MPK PURE HOME Sp. z o.o. Spółka komandytowa w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Miejski w Wyszkowie na: "odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Wyszków w latach 2018-2019”(sygn. akt: KIO 2620/17).

W dniu 18 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Usług Technicznych "ENERGOAUDYT" Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. na: "kompleksowe usługi transformatorowe”(sygn. akt: KIO 2553/17).

W dniu 15 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Impel Defender Security Partner Sp. z o.o. sp.k., Impel Safety Security Partner Sp. z o.o., sp.k., Impel Security Polska Sp. z o.o., Impel Provider Security Partner Sp. z o.o. sp.k., Impel Monitoring Sp. z o.o. sp.k., ITM Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polskie Koleje Państwowe S.A. na: "świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia na dworcach kolejowych oraz terenach przyległych, znajdujących się w zarządzie Zamawiającego. Numer referencyjny: KIZ/2017/WNP-007065”(sygn. akt: KIO 2488/17).

W dniu 15 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kolej Bałtycka S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - "PKP Intercity" S.A. na: "świadczenie kompleksowej obsługi manewrowej wagonów i składów pociągów „PKP Intercity” S.A. Numer referencyjny: 42/07/PRZ/2017”(sygn. akt: KIO 2612/17).

W dniu 15 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Vernity Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej na: "wdrożenie interpretacyjnych i zintegrowanych systemów e – zdrowia w UCMMIT wraz z niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą. Numer referencyjny: 15/UCMMiT/PN/EL/2017”(sygn. akt: KIO 2560/17).

W dniu 14 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KD INVEST GROUP w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie na: "dostawę mebli biurowych i kuchennych do Dziekanatu Studiów Licencjackich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Numer referencyjny: ADZ.25.29.2017”(sygn. akt: KIO 2011/17).

W dniu 14 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DahliaMatic Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Obsługi Administracji Rządowej na: "usługę dostępu do platformy zakupowej dla Jednostek Administracji Państwowej. Numer referencyjny: 2017/36”(sygn. akt: KIO 2510/17).

W dniu 14 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Fundacja na rzecz Ochrony Praw Zwierząt Mondo Cane w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Burmistrz Miasta Turku na: "prowadzenie w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Turek. Numer Referencyjny: Gim.6140.36.2017”(sygn. akt: KIO 2589/17).

W dniu 14 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AquaRD Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. na: "zadanie V.3.2 – zakup przenośnych mierników natężenia przepływu i napełnienia – 50 szt. Numer referencyjny: 01186/WS/PW/PRO-JRP-T2/D/2017”(sygn. akt: KIO 2582/17).

W dniu 14 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AZD PRAHA s.r.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "zabudowę systemu ERTMS/ETCS Poziom 2 na linii E20 Kunowice – Terespol (z wyłączeniem Węzła Warszawskiego) i systemu ERTMS/ETCS Poziom 1 na linii C-E20 Łowicz – Łuków. Numer referencyjny: 6060/ICZ5/25920/10640/16/P”(sygn. akt: KIO 2580/17).

W dniu 14 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy bezpieczne.it Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Muzeum Historii Polski w Warszawie na: "zakup infrastruktury informatycznej do instalacji i wdrożenia systemu DAM. Numer referencyjny: 06/PN/D/17”(sygn. akt: KIO 2537/17).

W dniu 14 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FUJIFILM Europe GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego na: "dostawę diagnostycznej i leczniczej aparatury medycznej dla poprawy dostępności i skuteczności leczenia onkologicznego na terenie województwa dolnośląskiego na potrzeby Specjalistycznego Szpitala im. dra. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu. Numer referencyjny: Zp/91/PN-75/17”(sygn. akt: KIO 2577/17).

W dniu 14 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Trade Projekt mgr inż. Katarzyna Aftyka-Kustra w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na: "konserwację terenów zielonych na stacjach gazowych. Numer referencyjny: ZP/2017/06/0051/REM”(sygn. akt: KIO 2497/17).

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00