W dniu 14 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Getinge Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Specjalistyczny Szpital Wojewódzki na: "zusługę okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej. Numer referencyjny: 51/PN/2018" (sygn. akt: KIO 1504/18).

W dniu 14 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A., Paweł Żytnowski "Adventure&Cruises" Paweł Żytnowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Lubelskie na: "zakup usługi pełnienia funkcji operatora pilotażowego programu akceleracji start-upów pn. „NLAB – Nevada – Lubelskie Acceleration Bridge” [OP-IV.272.77.2018.LK]. Numer referencyjny: OP-IV.272.77.2018.LK" (sygn. akt: KIO 1553/18).

W dniu 14 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum Energo-Pomiar s.c. Paweł i Urszula Wieczorkiewicz, Piotr Skaskiewicz Simple Energy w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Białogard-Urząd Miasta Białogard na: "modernizację oświetlenia miejskiego na terenie Białogardu" (sygn. akt: KIO 1536/18).

W dniu 14 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kłos Capital Partners Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Bank Gospodarstwa Krajowego na: "wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Wejście kapitałowe” w ramach Funduszu Funduszy Województwa Lubelskiego. Numer referencyjny: DZZK/15/DIF/2018" (sygn. akt: KIO 1535/18).

W dniu 13 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ECO-ABC Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus na: "świadczenie usługi odbioru, transportu oraz utylizacji odpadów medycznych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie. Numer referencyjny: DZP/15/KH/2018" (sygn. akt: KIO 1506/18).

W dniu 13 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ETMAL Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - LOTOS Petrobaltic S.A. na: "remont dźwigu pokładowego DH-40 SANDERS (prawa burta) na platformie PETROBALTIC" (sygn. akt: KIO 1517/18).

W dniu 10 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Centrum-Bruk Rafał Ratyński w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Burmistrz Miasta Piastowa na: "przebudowę terenu targowiska w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” w ramach Projektu „Kompleksowy remont i modernizacja Willi Millera wraz z otaczającym parkiem i przebudową terenu targowiska” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działanie 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. Numer referencyjny: ZP.271.28.2018" (sygn. akt: KIO 1523/18).

W dniu 10 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: WhyNotTravel Sp. z o.o. sp. k., Why Not Fly Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Badań Kosmicznych PAN na: "świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na przewozy pasażerskie dla potrzeb Centrum Badań Kosmicznych PAN. Numer referencyjny: KP.ZP.26.14.2018" (sygn. akt: KIO 1519/18).

W dniu 10 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DGP Security Partner Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ośrodek Reprezentacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej na: "świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia na rzecz Ośrodka Reprezentacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej. Numer referencyjny: 5/SOO/PN/2018" (sygn. akt: KIO 1505/18).

W dniu 10 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o., Medassist Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II na: "świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie podstawowym i specjalistycznym oraz transportu na rzecz osób dializowanych. Numer referencyjny: AG.ZP.3320.28.18" (sygn. akt: KIO 1490/18).

W dniu 10 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DS. Comp Sylwia Dulak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Fundusz Zdrowia Dolnośląski Oddział Wojewódzki na: "część I Zakup serwerów, część II Rozbudowa serwerów, część III Zakup macierzy, część IV Rozbudowa macierzy, część V Zakup licencji, część VI Zakup zestawów komputerowych, część VII Zakup stacji roboczych, część VIII Zakup komputerów przenośnych" (sygn. akt: KIO 1537/18).

W dniu 10 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DS. Comp Sylwia Dulak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Fundusz Zdrowia Dolnośląski Oddział Wojewódzki na: "część I Zakup serwerów, część II Rozbudowa serwerów, część III Zakup macierzy, część IV Rozbudowa macierzy, część V Zakup licencji, część VI Zakup zestawów komputerowych, część VII Zakup stacji roboczych, część VIII Zakup komputerów przenośnych" (sygn. akt: KIO 1537/18).

W dniu 10 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy COVERTECH Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 3 Regionalna Baza Logistyczna na: "dostawę radiotelefonów UKF przenośnych oraz przewoźnych. Numer referencyjny: 120/2018" (sygn. akt: KIO 1562/18).

W dniu 10 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy A.P.N. Promise S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Policji na: "budowę Systemu Elektronicznej Poczty Policji (SEPP). Numer referencyjny: 5/BŁiI/18/RG/PMP" (sygn. akt: KIO 1516/18).

W dniu 10 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Tauron Wydobycie S.A. na: "dostawę elementów do modernizacji przenośników taśmowych dla Tauron Wydobycie S.A. Numer referencyjny: 2018/TWD/TWD/02409/L/162/P/MNI" (sygn. akt: KIO 1531/18).

W dniu 9 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Bringmore Advertising Włodzimierz Rajczyk w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Śląskie na: "usługę zaplanowania, przygotowania i przeprowadzenia kampanii informującej o RPO WSL na lata 2014-2020 w 2018 roku. Numer referencyjny: ZN-ZP.272.1.16.2018.RK" (sygn. akt: KIO 1488/18).

W dniu 9 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Medlab-Products Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem na: "dostawę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku. Numer referencyjny: ZP/12/18" (sygn. akt: KIO 1507/18).

W dniu 9 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DROG-BUD Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu na: "poprawę dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Zadanie 9. Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901. Numer referencyjny: WP.6021.13.2018" (sygn. akt: KIO 1497/18).

W dniu 8 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Polkomtel Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta na:"świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miasta Torunia oraz jednostek organizacyjnych GMT w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych oraz modemów i routerów mobilnego Internetu . Numer referencyjny: 118/2018" (sygn. akt: KIO 1509/18).

W dniu 8 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Siemens Mobility Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "projekt i zabudowę urządzeń sterowania ruchem i sygnalizacji oraz urządzeń kolejowej sieci telekomunikacyjnej na odcinku Słonice - Szczecin Dąbie (LCS Stargard). Numer referencyjny: 9090/IRZR3/02577/03066/18/P" (sygn. akt: KIO 1457/18).

W dniu 8 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Thales Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "projekt i zabudowę urządzeń sterowania ruchem i sygnalizacji oraz urządzeń kolejowej sieci telekomunikacyjnej na odcinku Słonice - Szczecin Dąbie (LCS Stargard). Numer referencyjny: 9090/IRZR3/02577/03066/18/P" (sygn. akt: KIO 1411/18).

W dniu 8 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Data Systems S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych na: "świadczenie usług ciągłości działania dla środowiska systemowego Mainframe. Numer referencyjny: TZ/271/4/18" (sygn. akt: KIO 1472/18).

W dniu 8 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Ekokanwod Czyszczoń i Półtorak Sp. j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na: "budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczaworyż gm. Busko - Zdrój. Numer referencyjny: TI/Sz/1/2018" (sygn. akt: KIO 1502/18).

W dniu 8 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Healthcare S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: "informatyzację SPS ZOZ w Lęborku służąca poprawie jakości i efektywności obsługi pacjentów. Numer referencyjny: ZP-PN/UE/30/18" (sygn. akt: KIO 1475/18).

W dniu 8 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Polski Związek Pracodawców Budownictwa w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na: "budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości" (sygn. akt: KIO 1495/18).

W dniu 8 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie na: "dostawę, montaż i uruchomienie 12 sztuk respiratorów oraz dwóch systemów monitorowania pacjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pn.„Poprawa dostępności i jakości...Numer referencyjny: ZP/220/57/18" (sygn. akt: KIO 1480/18).

W dniu 8 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Partner XXI Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jednostka Wojskowa Nr 6021 na: "dostawę artykułów biurowych, plastycznych, ozdobnych i dekoracyjnych, artykułów papierniczych, tablic oraz sprzętu i urządzeń mechanizacji prac biurowych. Numer referencyjny: 24/2018/PN/SZKOL/UZBR/OPBMR" (sygn. akt: KIO 1482/18).

W dniu 8 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SIMPLE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach na: "dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla SP ZZOZ w Kozienicach wraz z dostawą i uruchomieniem infrastruktury informatycznej. Numer referencyjny: 03/PN/ND.ZP/2018" (sygn. akt: KIO 1474/18).

W dniu 7 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: "zaprojektowanie i budowa drogi krajowej nr 47 Rabka Zdrój – Zakopane na odcinku Rdzawka – Nowy Targ od ok. km 5+064,20 do km ok. 21+200 długości ok. 16,13 km. Numer referencyjny: O.KR.D-3.2411.26.2017" (sygn. akt: KIO 1456/18).

W dniu 7 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TMS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ na: "dostawę tomografu komputerowego wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem i uruchomieniem" (sygn. akt: KIO 1508/18).

W dniu 7 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "TRANSKOM" Robert Białdyga w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu na: "rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 423 w M. Januszkowice Od km 41+954 DO KM 42+245.Numer referencyjny: WP.3211.28.2018" (sygn. akt: KIO 1514/18).

W dniu 7 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Integrated Solutions Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Dystrybucja SA Oddział Rzeszów na: "dostawę Urządzeń Transmisji Danych" (sygn. akt: KIO 1511/18).

W dniu 7 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: "dostawę mebli typu biurowego na potrzeby pierwszego wyposażenia Klinicznego Oddziału Psychiatrycznego i Zespołu Leczenia Środowiskowego – Pawilon nr 5. Numer referencyjny: EP/28/2018" (sygn. akt: KIO 1467/18).

W dniu 6 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GE Medical Systems Polska Sp. z  o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. na: "zakup i dostawę cyfrowego rentgenowskiego tomografu komputerowego z dodatkowymi urządzeniami, montaż, uruchomienie oraz wykonanie niezbędnej adaptacji zespołu pomieszczeń stanowiących Pracownię Tomografii Komputerowej, przeznaczonej na ich instalację, a także odkupienie tomografu komputerowego Brilliance 6 Power marki Philips, rok produkcji 2006, będącego w posiadaniu Zamawiającego" (sygn. akt: KIO 1499/18).

W dniu 6 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Warszawski na: "wykonanie, dostawę i montaż wyposażenie ruchomego dla Wydziału Nauk Politycznych Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Numer referencyjny: DZP 361-77/2018" (sygn. akt: KIO 1466/18).

W dniu 3 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy OLAX Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie na: "przebudowę budynku handlowo - usługowego z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących przepisów p-poż. - 2 etap - w Knurowie przy ul. Szpitalnej 8 na działce 1790/5. Numer referencyjny: TA.181.9.18" (sygn. akt: KIO 1464/18).

W dniu 2 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "zaprojektowanie i wykonanie robót na odcinku Mielec – Dębica w ramach projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew – Mielec – Dębica”. Numer referencyjny: IREZA3e-216-05/2017" (sygn. akt: KIO 1434/18).

W dniu 2 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MM MARKET Małgorzata Małecka w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jednostka Wojskowa Nr 6021 na: "dostawę sprzętu nagłośnieniowego i RTV dla Jednostki Wojskowej Nr 6021 oraz jednostek organizacyjnych będących na jej zaopatrzeniu. Numer referencyjny: 34/2018/PN/KO" (sygn. akt: KIO 1418/18).

W dniu 2 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Food Investment S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Regionalny Szpital w Kołobrzegu na: "świadczenie usług żywienia pacjentów szpitala i inne usługi żywieniowe dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu. Numer referencyjny: EP/12/2018" (sygn. akt: KIO 1422/18).

W dniu 1 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Usługi - Handel - Transport Anna Chmiel w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Stopnica na: "dowóz uczniów do placówek szkolnych w roku szkolnym 2018/2019. Numer referencyjny: Or.271.6.2018" (sygn. akt: KIO 1445/18).

W dniu 1 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: ERBUD S.A., ERBUD Rzeszów Sp. z o.o., VAMED Polska Sp. z o.o., VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na: "budowę Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem. Numer referencyjny: Szw/4/2018" (sygn. akt: KIO 1431/18).

W dniu 1 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: DGP Clean Partner Sp. z o.o., Seban Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usługowe GOS-ZEC Sp. z o.o., 7MG Sp. z o.o., DGP Provider Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. na: "świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz utrzymania zieleni na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o." (sygn. akt: KIO 1420/18).

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00