Informacja o ogłoszeniu postanowień kończących postępowanie odwoławcze wydanych na posiedzeniu niejawnym - Aktualne

W dniu 14 listopada 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Medservice PRO Bis Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie na: „dostawę wskaźników napromieniowania. Numer referencyjny: RCKiK.DOP.SZ_3321/42/19" (sygn. akt: KIO 2222/19).

W dniu 14 listopada 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Werfen Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie na: „dostawę odczynników do badania układu hemostazy wraz z dzierżawą analizatora z wyposażeniem. Numer referencyjny: GZP/3800/41/2019" (sygn. akt: KIO 2233/19).

W dniu 14 listopada 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MAAT4 Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.  na: „dokończenie obiektu sportowego obejmującego halę sportowo-widowiskową oraz stadion piłkarski w Radomiu przy ul. Struga oraz budowa dróg służących obsłudze Radomskiego Centrum Sportu. Numer referencyjny: 3/2019/ZP..." (sygn. akt: KIO 2258/19).

W dniu 14 listopada 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Opta-Tech Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki w Krakowie na: „dostawę wyposażenia Zakładu Diagnostyki Patomorfologicznej z Prosekturą dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu (NSSU.DFP.271.37.2019.LS). Numer referencyjny: NSSU.DFP.271.37.2019.LS" (sygn. akt: KIO 2245/19).

W dniu 14 listopada 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Philips Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: „zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczenia na potrzeby nowego sprzętu. Numer referencyjny: ZP-381-51/2019" (sygn. akt: KIO 2167/19).

W dniu 14 listopada 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Piotr Mieczkowski Autoryzowana Stacja Obsługi Serwis Pojazdów Szynowych w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Intercity S.A. na: „wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z odnowieniem oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 40 wagonów osobowych typu Z1A/Z1B. Numer referencyjny: 19/WNP-000695/TU" (sygn. akt: KIO 2184/19).

W dniu 14 listopada 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Hollywood Textile Service Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP na: „świadczenie usług pralniczych wraz z transportem i załadunkiem oraz wdrożeniem systemu RFID UHF. Numer referencyjny: DZP.26.117/2019" (sygn. akt: KIO 2231/19).

W dniu 14 listopada 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Egerton Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Opieki Zdrowotnej na: „zakup i dostawę łóżek ortopedycznych z wyposażeniem. Numer referencyjny: Sprawa ZP/32/2019" (sygn. akt: KIO 2221/19).

W dniu 14 listopada 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Operibus Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Zielona Góra - Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze na: „dostawę tablic elektronicznych wraz z ich montażem oraz rozbudową i poszerzeniem o nowe funkcje systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Numer referencyjny: 7/UE/JRP/2019" (sygn. akt: KIO 2224/19).

W dniu 13 listopada 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Surg-Tech Leki i Kucharski Sp.j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie na: „dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPSK nr 1 PUM.ZP 261 56 2019. Numer referencyjny: ZP 261 56 2019" (sygn. akt: KIO 2166/19).

W dniu 13 listopada 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych na: „zawarcie Umowy wykonawczej na "Modyfikację  oprogramowania dotyczącą zapisywania danych o wspólnikach spółek prawa handlowego oraz spółek cywilnych w systemach ZUS (KSI i PUE)" na podstawie Umów ramowych nr 1066671 oraz nr 1066673 dotyczących modyfikacji i rozbudowy oprogramowania KSI ZUS" (sygn. akt: KIO 2207/19).

W dniu 13 listopada 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Firma Handlowo Usługowa Wikant Emilia Magnuska, Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe WOL-PRIM Piotr Wolnicki, Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe GRAB-BUD Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Lokali Miejskich na: „roboty ogólnobudowlane, naprawy główne, naprawy bieżące, konserwację, usuwanie awarii oraz usuwanie skutków zimy oraz inne roboty nie wymienione w cenniku robót związane z przedmiotem zamówienia w nieruchomościach stanowiących zasoby Zarządu Lokali Miejskich. Numer referencyjny: DZP.26.1.308.2019" (sygn. akt: KIO 2170/19).

W dniu 13 listopada 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Boxmet Medical Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej - Celestynów na: „dostawę skrzyń izotermicznych do transportu szczepionek. Numer referencyjny: WOFiTM/39/2019/PN" (sygn. akt: KIO 2203/19).

W dniu 12 listopada 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ELECTE Sylwia Dobrzyńska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Policji na: „dostawę systemu kamer nasobnych dla jednostek organizacyjnych Policji, nr sprawy 271/Cut/19/DG/PMP" (sygn. akt: KIO 2215/19).

W dniu 12 listopada 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Integrale IT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Policji na: „dostawę systemu kamer nasobnych dla jednostek organizacyjnych Policji, nr sprawy 271/Cut/19/DG/PMP" (sygn. akt: KIO 2209/19).

W dniu 12 listopada 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych "Ostrada" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Szumowo na: „przebudowę i rozbudowę drogi gminnej Srebrna - Kalinowo - Ostrożne od km 3+700,00 do km 5+768,96. Numer referencyjny: RRG.271.8.2019" (sygn. akt: KIO 2195/19).

W dniu 12 listopada 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BWS Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie na: „wykonanie w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020 (GPR 2020) bezpośrednich pomiarów ruchu na odcinkach pomiarowych dróg krajowych GDDKiA Oddział w Olsztynie w wyznaczonych punktach pomiarowych. Numer referencyjny: O/OL.D-3.2413.25.2019.Z-1" (sygn. akt: KIO 2169/19).

W dniu 12 listopada 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy COVERTECH Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „zakup radiotelefonów oraz akumulatorków dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Numer referencyjny: 113/PN/2019" (sygn. akt: KIO 2243/19).

W dniu 8 listopada 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: EURO-LIGHT sp. z o.o., GR VISIO sp. z o.o. sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej na: „termomodernizację kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu. Numer referencyjny: SPZZOZ.ZP/47/2019" (sygn. akt: KIO 2193/19).

W dniu 8 listopada 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AbbVie Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: „sukcesywne dostawy leków. Numer referencyjny: DZP-270-41-2019" (sygn. akt: KIO 2202/19).

W dniu 8 listopada 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DHV HYDROPROJEKT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na: „aktualizację Zbiorczego Zestawienia Kosztów dla inwestycji „Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze w km 300+00 wraz z Ochroną przed powodzią doliny Odry w km 283,1 do 297 wraz z obiektami pozwalającymi na zapewnienie właściwych warunków odbudowy siedlisk rozrodczych flory i fauny wodnej.” w poziomie cen rynkowych z 2019 r. Numer referencyjny: WR.ROZ 281.387.2019" (sygn. akt: KIO 2185/19).

W dniu 8 listopada 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. na: „budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w m. Szklarka Mielęcka i Borek Mielęcki gm. Kępno. Numer referencyjny: ZP.271.4.2019" (sygn. akt: KIO 2162/19).

W dniu 7 listopada 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Morski w Słupsku na: „roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego systemu umocnień brzegowych na wysokości miejscowości Mielno”. Numer referencyjny: ZP 3510/I/25/1" (sygn. akt: KIO 2179/19).

W dniu 7 listopada 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki "CARBOAUTOMATYKA" S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: „dostawę mierników pomiaru stężeń gazów kopalnianych oraz osprzętu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., nr grupy 332-17. Numer referencyjny: 701802241" (sygn. akt: KIO 2156/19).

W dniu 7 listopada 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: World Systems Sp. z o. o., ALFA Guard Security Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie na: „świadczenie usług w zakresie nadzoru obiektów i mienia w Rejonach Drogowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie województwa mazowieckiego z podziałem na 5 części. Numer referencyjny: 120/19" (sygn. akt: KIO 2159/19).

W dniu 7 listopada 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Octapharma AG w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia na: „koncentrat czynnika krzepnięcia VIII wraz z dostawą do Centrów Leczenia Hemofilii oraz do RCKiK; postępowanie znak: ZZP-24/20. Numer referencyjny: ZZP-24/20" (sygn. akt: KIO 2208/19).

W dniu 6 listopada 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., Stecol Corporation, Sinohydro Corporation Limited w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „wykonanie robót budowlanych na odcinku Czyżew - Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew - Białystok”. Numer referencyjny: 9090/IRZR1/07339/01931/19/P" (sygn. akt: KIO 2196/19).

W dniu 6 listopada 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych na: „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach – roboty budowlane. Numer referencyjny: ZA.271.98.2019" (sygn. akt: KIO 2178/19).

W dniu 6 listopada 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych na: „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach – roboty budowlane. Numer referencyjny: ZA.271.98.2019" (sygn. akt: KIO 2181/19).

W dniu 6 listopada 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "IZAN +" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II na: „usługę utrzymania stanu epidemiologiczno-sanitarnego szpitala. Numer referencyjny: DZ.271.106.2019" (sygn. akt: KIO 2135/19).

W dniu 6 listopada 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NDI Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: „budowę drogi S16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61), odc. Borki Wielkie - Mrągowo. Numer referencyjny: O/OL.D-3.2410.3.2019.KP-11" (sygn. akt: KIO 2165/19).

W dniu 5 listopada 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NDI Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: „budowę drogi ekspresowej S-5 na odcinku Ornowo–Wirwajdy. Numer referencyjny: O/OL.D-3.2410.1.2019.KP-1" (sygn. akt: KIO 2164/19).

W dniu 5 listopada 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Medicus Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojskowy Instytut Medyczny na: „dostawę urządzeń medycznych: 1) unit laryngologiczny – 2 kpl. 2) aparat do znieczulenia – 1 kpl. Numer referencyjny: P/282/2019/SZ/WIM/MON - 137/ZP/19" (sygn. akt: KIO 2198/19).

W dniu 5 listopada 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie”. Numer referencyjny: 9090/IRZR2/20750/05698/19/P" (sygn. akt: KIO 2133/19).

W dniu 5 listopada 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Bombardier Transportation (ZWUS) Polska sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie”. Numer referencyjny: 9090/IRZR2/20750/05698/19/P" (sygn. akt: KIO 2132/19).

W dniu 5 listopada 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Wrocławski na: „usługi ubezpieczenia dla potrzeb Uniwersytetu Wrocławskiego. Zadanie 1, 2 Zadanie 1: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zadanie 2: Ubezpieczenie komunikacyjne. Numer referencyjny: BZP.2411.19.2019.BO" (sygn. akt: KIO 2119/19).

W dniu 5 listopada 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Up Led Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Termy Maltańskie Sp. z o. o. na: „dostawę, montaż i konfigurację wyświetlaczy wielkoformatowych (telebimy LED) dla spółki Termy Maltańskie Sp. z o.o. w Poznaniu. Numer referencyjny: ZP/TM/pn/12/2019" (sygn. akt: KIO 2151/19).

W dniu 5 listopada 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie na: „dostawę sprzętu informatycznego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Numer referencyjny: 49/57/19/SZP/D" (sygn. akt: KIO 2141/19).

W dniu 5 listopada 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CORRADO - Konrad Burczyński w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Lublin na: „dostawę wraz z usługą utrzymania ciągłości pracy dzierżawionych urządzeń w Gminie Lublin. Numer referencyjny: ZP-P-I.271.63.2019" (sygn. akt: KIO 2117/19).

W dniu 4 listopada 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Policji na: „dostawę systemu kamer nasobnych dla jednostek organizacyjnych Policji, nr sprawy 160/Cut/19/DG/PMP" (sygn. akt: KIO 2075/19).

W dniu 4 listopada 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Policji na: „dostawę systemu kamer nasobnych dla jednostek organizacyjnych Policji, nr sprawy 160/Cut/19/DG/PMP" (sygn. akt: KIO 2060/19).

W dniu 4 listopada 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy OPTeam S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Wrocławski na: „zakup i wdrożenie nowoczesnej Platformy Multiportalowej, umożliwiającej tworzenie nieograniczonej ilości portali internetowych oraz Intranetu w określonych modułach. Numer referencyjny: BZP.242.10.2019.ML" (sygn. akt: KIO 2157/19).

W dniu 31 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PGG "Geoprojekt - Śląsk" Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na: „kontynuację zadania inwestycyjnego: „Zaprojektowanie i budowa ekranów akustycznych przy drodze ekspresowej numer 8 na odcinku od Piotrkowa Trybunalskiego do granicy województwa łódzkiego, od km 324+772 do km 408+805” Numer referencyjny: O.Ł.D3.2412.16.2019.j" (sygn. akt: KIO 2160/19).

W dniu 31 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy LODROM Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta na: „opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej przebudowy istniejącego przejścia podziemnego ze zmianą przeznaczenia na funkcję socjalną i higieniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Numer referencyjny: RZP-II-WI/6/DZP-1/2019" (sygn. akt: KIO 2147/19).

W dniu 31 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Warbud S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Telewizja Polska S.A. na: „opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie hali zdjęciowej na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. przy ul. Woronicza 17 w Warszawie. Numer referencyjny: ZP/TINT/66/2019" (sygn. akt: KIO 2126/19).

W dniu 31 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy na: „dostawę Mobilnych Pracowni Komputerowych. Numer referencyjny: ZZ.2111.518.2019.RST[OSE-B][OSE-D][OSE-S]" (sygn. akt: KIO 2108/19).

W dniu 31 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: MAXTO ITS Sp. z o.o. Sp.k., SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny w Lublinie na: „dostawę komputerów stacjonarnych typu all in one na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej. Numer referencyjny: Zp 2130-204/19" (sygn. akt: KIO 2095/19).

W dniu 31 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy na: „dostawę Mobilnych Pracowni Komputerowych. Numer referencyjny: ZZ.2111.518.2019.RST[OSE-B][OSE-D][OSE-S]" (sygn. akt: KIO 2099/19).

W dniu 31 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ALMAX - DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego na: „dostawę artykułów spożywczych - 4 zadania. Numer referencyjny: DZP.3311-42/2019" (sygn. akt: KIO 2140/19).

W dniu 30 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Ski System Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut Sportu Państwowy Instytut Badawczy na: „zakup i dostawę sprzętu sportowego dla Ośrodków szkolenia młodzieżowego w hokeju na lodzie. Numer referencyjny: OOP.26.21.2019.MC" (sygn. akt: KIO 2150/19).

W dniu 30 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Opta-Tech Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki w Krakowie na: „dostawę wyposażenia Zakładu Diagnostyki Patomorfologicznej z Prosekturą dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu (NSSU.DFP.271.37.2019.LS). Numer referencyjny: NSSU.DFP.271.37.2019.LS" (sygn. akt: KIO 2109/19).

W dniu 29 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: SAFEGE S.A.S, Biuro Realizacji Inwestycji KOLTECH INWESTOR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Projekt i zabudowa systemu ERTMS/ETCS na linii E75 na odcinku Warszawa Rembertów – Białystok” w ramach projektów CEF I „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów Sadowne” i CEF II „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok”. Numer referencyjny: 9090/IRZU/10451/03446/19/P" (sygn. akt: KIO 2094/19).

W dniu 29 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zdziarski Paweł KARTEL TECH IMPORT-EKSPORT w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Eko-Region Sp. z o.o. na: „monitoring wizyjny w Julkowie/ 2019" (sygn. akt: KIO 2116/19).

W dniu 29 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: T-Mobile Polska S.A., ABARO Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. na: „usługę zdalnego odczytu układów pomiarowo-rozliczeniowych. Numer referencyjny: EZP/178/2019" (sygn. akt: KIO 2065/19).

W dniu 29 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Inspektorat  Uzbrojenia na: „taktyczne systemy symulacji pola walki" (sygn. akt: KIO 2092/19).

W dniu 29 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "PIOMAR" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gdańskie Centrum Informatyczne na: „dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska. Numer referencyjny: ZP/15/D/2019/D" (sygn. akt: KIO 2110/19).

W dniu 29 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TPF Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji na: „opracowanie dokumentacji projektowej wraz z elementami dokumentacji przedprojektowej z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 107 Nowy Zagórz – Łupków. Numer referencyjny: IREZA3b-216-03/19" (sygn. akt: KIO 2073/19).

W dniu 28 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Pracownia Projektowa Piotr Trybuś w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na: „remont obwałowania rzeki Bystrzycy w km 0+000 – 4+195 w m. Wrocław oś. Janówek” - wykonanie dokumentacji projektowej. Numer referencyjny: WR.ROZ.281.296.2019" (sygn. akt: KIO 2096/19).

W dniu 28 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ,,BYŚ'' Wojciech Byśkiniewicz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Stare Babice na: „odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Stare Babice. Numer referencyjny: RZP.271.23.2019" (sygn. akt: KIO 2079/19).

W dniu 28 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Decsoft S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe na: „klaster obliczeniowy i danych_II. Numer referencyjny: PN 15/10/2019" (sygn. akt: KIO 2120/19).

W dniu 28 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Integrated Solutions Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Policji na: „rozbudowę sprzętową KSIP pod nowotworzony RW. Numer referencyjny: 122/BŁiI/19/AP/PMP" (sygn. akt: KIO 2074/19).

W dniu 28 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy RAVEN INMEDIA Sp. z o.o. Sp. K. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Rejonowy w Częstochowie na: „kompleksową obsługę techniczną urządzeń drukujących w obiektach Sądu Rejonowego w Częstochowie" (sygn. akt: KIO 2124/19).

W dniu 28 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Gülermak Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: „zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) dł. ok. 10,3 km. Numer referencyjny: O.RZ.D-3.2410.1.2019" (sygn. akt: KIO 2064/19).

W dniu 28 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy S&A Service Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o. na: „interwencyjne prace porządkowe i konserwacyjne terenów pozostających w granicach administracyjnych Gminy Wrocław Numer referencyjny: 7/2019" (sygn. akt: KIO 2068/19).

W dniu 28 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ABBOTT Laboratories Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie na: „dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań biochemiczno-immunochemicznych, hematologicznych i koagulologicznych. Numer referencyjny: WSZ-EP-38/2019" (sygn. akt: KIO 2045/19).

W dniu 25 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Usługi Transportowe Przewóz Osób i Ładunków Bujak Sławomir w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Małopolski z siedzibą w Krakowie na: „zastępczą komunikację autobusową. Numer referencyjny: PRT3-251-7-2019" (sygn. akt: KIO 2106/19).

W dniu 25 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Intaris Sp. z o.o., Intaris Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie na: „dostawę sprzętu informatycznego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Numer referencyjny: 49/57/19/SZP/D" (sygn. akt: KIO 2037/19).

W dniu 25 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DGP Clean Partner Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej na: „usługę kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynku szpitala przy ul. Szpitalnej 1 i ul. Ekonomii 4 w Skarżysku - Kamiennej. Numer referencyjny: ZP-271.29.2019" (sygn. akt: KIO2049 /19).

W dniu 25 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Suwalski Ośrodek Kultury na: „remont i modernizację obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza 71 w Suwałkach" (sygn. akt: KIO 2070/19).

W dniu 25 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy EMPIREUM Dopieralski Piotr w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki w Krakowie na: „dostawę osłon RTG (NSSU.DFP.271.32.2019.AM). Numer referencyjny: NSSU.DFP.271.32.2019.AM" (sygn. akt: KIO 2063/19).

W dniu 25 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mostostal Kraków SA w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na: „rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego. Numer referencyjny: WZP.271-65/19" (sygn. akt: KIO 2100/19).

W dniu 25 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Rumia na: „budowę węzła integracyjnego wraz z drogami dojazdowymi w okolicy przystanku kolejowego Rumia Janowo zgodnie z dok. projektową pn. „Budowa węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi”. Numer referencyjny: ZP.271.35.2019" (sygn. akt: KIO 2103/19).

W dniu 25 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MIRBUD S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" na: „wykonanie w formule projektuj i wybuduj budynku Terminala na terenie lotniska Radom-Sadków, wraz z wyposażeniem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Numer referencyjny: 216/PN/ZP/TLLZP/19" (sygn. akt: KIO 2059/19).

W dniu 25 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy HOCHTIEF Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" na: „wykonanie w formule projektuj i wybuduj budynku Terminala na terenie lotniska Radom-Sadków, wraz z wyposażeniem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Numer referencyjny: 216/PN/ZP/TLLZP/19" (sygn. akt: KIO 2062/19).

W dniu 25 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" na: „wykonanie w formule projektuj i wybuduj budynku Terminala na terenie lotniska Radom-Sadków, wraz z wyposażeniem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Numer referencyjny: 216/PN/ZP/TLLZP/19" (sygn. akt: KIO 2067/19).

W dniu 25 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Neomed Barbara Stańczyk w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 22 Baza Lotnictwa Taktycznego na: „dostawę Indywidualnych Pakietów Medycznych -IPMed dla 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku oraz jednostek będących na zaopatrzeniu 22. BLT. Numer referencyjny: 22.BLT.SZP.2612.24.2019" (sygn. akt: KIO 2058/19).

W dniu 25 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Wardex Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie na: „utrzymanie i konserwację oznakowania poziomego na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w podziale na 4 zadania. Numer referencyjny: GDDKiA.O.WA.D-3.2412.65.2019" (sygn. akt: KIO 2082/19).

W dniu 25 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Maxto Sp. z o.o. S.K.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego  - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej na: „modernizację sieci infrastrukturalnej – zakup sprzętu sieciowego. Numer referencyjny: AZP-2222-9/45/2019" (sygn. akt: KIO 2077/19).

W dniu 24 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy HOCHTIEF Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na: „budowę budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego przy ul. Warszawskiej w Olsztynie. Numer referencyjny: 308/2019/PN/DZP" (sygn. akt: KIO 2019/19).

W dniu 24 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania
wykonawcy SINMED Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego -  Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy na: „dostawę sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku oraz innych materiałów medycznych. Numer referencyjny: NZZ/55/P/19" (sygn. akt: KIO 2085/19).

\W dniu 24 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania  wykonawcy ADD Polska Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego -  ENEA Operator Sp. z o. o. na: „dostawę specjalnych liczników energii elektrycznej. Numer referencyjny: RPUZ/P/0597/2019/DN/NU" (sygn. akt: KIO 2036/19).

W dniu 24 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania  wykonawcy Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Spółka z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Skomlin na: „budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wróblew i Bojanów. Numer referencyjny: ZP.2710.5.2019" (sygn. akt: KIO 2087/19).

W dniu 24 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania  wykonawcy Agencja Ochrony Kowalczyk Sp. z o.o.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „ochronę kompleksów wojskowych na terenie miasta Krakowa, Nowego Sącza, Tarnowa oraz miejscowości Rząska w zakresie bezpośredniej stałej i doraźnej ochrony fizycznej terenu, obiektów, urządzeń oraz osób i mienia realizowana przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO)" (sygn. akt: KIO 2028/19).

W dniu 24 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania  wykonawcy Konsorcjum: Basma Security Sp. z o. o.; CERBER OCHRONA Sp. z o. o.; STEKOP S.A.; Stekop - Ochrona Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „ochronę kompleksów wojskowych na terenie miasta Krakowa, Nowego Sącza, Tarnowa oraz miejscowości Rząska w zakresie bezpośredniej stałej i doraźnej ochrony fizycznej terenu, obiektów, urządzeń oraz osób i mienia realizowana przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO)" (sygn. akt: KIO 2023/19).

W dniu 24 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania  wykonawcy Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego -  Szpital Powiatowy w Sławnie na: „świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego osób, materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Sławnie. Numer referencyjny: ZP/20/2019" (sygn. akt: KIO 2115/19).

W dniu 23 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania
wykonawcy Warbud S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. na: „modernizację i rozbudowę Szpitala Bielańskiego im. ks. J. Popiełuszki, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Numer referencyjny: BZP.260.7.2019.AM" (sygn. akt: KIO 2022/19).

W dniu 23 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania
wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. na: „modernizację i rozbudowę Szpitala Bielańskiego im. ks. J. Popiełuszki, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Numer referencyjny: BZP.260.7.2019.AM" (sygn. akt: KIO 2020/19).

W dniu 22 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania  wykonawcy Konsorcjum: CELMAR Sp. z o. o., Zakład Robót Drogowych Orfin Sp. z o. o. Sp. k.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 na: „roboty remontowo – budowlane związane z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 w Gliwicach (2)," (sygn. akt: KIO 2047/19).

W dniu 22 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania  wykonawcy WASBUD Robert Wąs w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Burmistrz Lewina Brzeskiego na: „budowę ścieżek pieszo – rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski - zaprojektuj i wybuduj. Numer referencyjny: BI.I.271.12.2019," (sygn. akt: KIO 1983/19).

W dniu 22 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania  wykonawcy Zakład Budownictwa Ogólnego "DROBUD" Anna Stryczek-Janicka w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Burmistrz Lewina Brzeskiego na: „budowę ścieżek pieszo – rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski - zaprojektuj i wybuduj. Numer referencyjny: BI.I.271.12.2019," (sygn. akt: KIO 1998/19).

W dniu 22 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania  wykonawcy Impel System Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Okręgowy w Warszawie na: „świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości dla potrzeb Sądu Okręgowego w Warszawie. Numer referencyjny: ZP/OG/21/19" (sygn. akt: KIO 2080/19).

W dniu 21 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Deutsche Plasser Bahnbaumaschinen GmbH Oddział w Polsce w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "zakup i dostawę drobnego sprzętu do robót torowych. Numer referencyjny: ILG6d-231-01/2019" (sygn. akt: KIO 1982/19).

W dniu 18 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala na: „zakup infrastruktury użytkowej (w podziale na części). Numer referencyjny: 0000-ZP.261.17.2019," (sygn. akt: KIO 2003/19).

W dniu 18 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Iturri Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na: „dostawę odzieży ochronnej, najem, logistykę, pranie, serwis, impregnację, znakowanie odzieży dla pracowników Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Numer referencyjny: ZP/2019/09/0115/PH" (sygn. akt: KIO 1991/19).

W dniu 17 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Medtronic Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny na: „urządzenia medyczne. Numer referencyjny: DZPZ/333/19UEPN/2019" (sygn. akt: KIO 2042/19).

W dniu 17 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „wdrożenie systemu informatycznego do obsługi procesów kancelaryjnych i archiwizacji dokumentów (ODA). Numer referencyjny: 6060/ILG 8/08728/05548/19/P" (sygn. akt: KIO 1977/19).

W dniu 17 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Hogan Lovells (Warszawa) LLP Sp. p. Oddział w Polsce, Hogan Lovells (Paris) LLP w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: „świadczenie usług doradczych o charakterze prawnym dla projektów drogowych - model Partnerstwa Publiczno - Prywatnego" (sygn. akt: KIO 2013/19).

W dniu 17 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Medilab Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej na: „dostawę produktów dezynfekcyjnych dla SP ZOZ w Łęcznej. Numer referencyjny: SPZOZ-DZ/12/19" (sygn. akt: KIO 2014/19).

W dniu 17 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MINOSTAR Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance na: „wykonanie remontu i modernizacji kombajnu chodnikowego AM75Ex-S/140. Numer referencyjny: 983/IZP/PFR/2019" (sygn. akt: KIO 2011/19).

W dniu 17 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MINOSTAR Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance na: „dostawę fabrycznie nowych części zamiennych do kombajnów chodnikowych typu AM-75EX-S, MR340X-EX-S i wiertnicy BU 2900. Numer referencyjny: 982/IZP/PFR/2019" (sygn. akt: KIO 2010/19).

W dniu 17 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Końskowola na: „sprzedaż, dostawę i montaż wyposażenia do Ratusza w Końskowoli. Numer referencyjny: ZP.271.1.18.2019" (sygn. akt: KIO 2008/19).

W dniu 17 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Omnitec Sp. z o. o., Advanced Business Systems Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie na: „dostawę serwerów i urządzeń sieciowych dla systemu wirtualizacyjnego do zarządzania procesem dydaktycznym. Numer referencyjny: KC-zp.272-390/19" (sygn. akt: KIO 1958/19).

W dniu 17 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Eskom IT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Zachodniopomorskie - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego na: „usługi inżyniera kontraktu wraz z weryfikatorem jakości danych przyjmowanych do PZGiK (Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny). Numer referencyjny: WOiRZL.II.272.47.2019.PB" (sygn. akt: KIO 1989/19).

W dniu 17 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: „projekt i budowę autostrady A2 Warszawa–Kukuryki na odc. w. „Ryczołek” (koniec obwodnicy Mińska Maz.) – Siedlce, odc. IV od w. „Groszki” (bez węzła) do w. „Gręzów” (bez węzła) o dł. około 12,89 km. Numer referencyjny: GDDKiA.O.WA.D-3.2410.58.2019" (sygn. akt: KIO 1997/19).

W dniu 16 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comp S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „wdrożenie systemu informatycznego do obsługi procesów kancelaryjnych i archiwizacji dokumentów (ODA). Numer referencyjny: 6060/ILG 8/08728/05548/19/P" (sygn. akt: KIO 1976/19).

W dniu 16 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Biachem Sp. z o. o. z/s w Sowlanach w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. Mikołaja Kopernika na: „dostawę środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Numer referencyjny: EZ.28.31.2019" (sygn. akt: KIO 2016/19).

W dniu 16 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o. na: „świadczenie usług transportu medycznego dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. oraz usług ratowniczych na Izbie Przyjęć w godzinach pracy POZ-NS. Numer referencyjny: ZP15/PN/2019" (sygn. akt: KIO 1957/19).

W dniu 16 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Polkomtel Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe na: „świadczenie usług telefonii komórkowej GSM i stacjonarnej - 2 zadania. Numer referencyjny: ZP/3/IX/2019" (sygn. akt: KIO 1956/19).

W dniu 16 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GE Medical Systems Polska Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Śląskie Centrum Chorób Serca na: „dostawę angiografu wraz z adaptacją pomieszczenia. Numer referencyjny: 86/EZP/19" (sygn. akt: KIO 1979/19).

W dniu 15 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Computex Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala na: „zakup infrastruktury użytkowej (w podziale na części). Numer referencyjny: 0000-ZP.261.17.2019" (sygn. akt: KIO 1987/19).

W dniu 15 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy EKOL-KOT Systemy Grzewcze Zygmunt Nowak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „eksploatację zleconą systemu cieplnego kotłowni w obiektach administrowanych przez 18WOG wraz z dostawą opału. Numer referencyjny: 18WOG-SZP.2712.26.2019" (sygn. akt: KIO 2015/19).

W dniu 15 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Thales Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową stacji Warszawa Zachodnia. Numer referencyjny: 9090/IRZR1/14014/03959/19/P" (sygn. akt: KIO 1971/19).

W dniu 15 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Edwards Lifesciences Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego na: „dostawę wyposażenia dla nowo budowanego Bloku Operacyjnego i Sali Wybudzeń oraz Centralnej Sterylizacji.CZĘŚĆ IV. Numer referencyjny: ZP/p/29/19" (sygn. akt: KIO 1973/19).

W dniu 14 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IT Solution Factor Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Bank Gospodarstwa Krajowego na: „dostawę i wdrożenie systemu sieci bezprzewodowej (WiFi) w Banku Gospodarstwa Krajowego wraz z realizacją usług wdrożeniowych oraz świadczeniem usług serwisu przez okres 36 miesięcy. Numer referencyjny: DZZK/80/DI/2019" (sygn. akt: KIO 1996/19).

W dniu 14 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Zakład Wsparcia Produkcji na: „dostawę do JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice 6 przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1200 mm. Numer referencyjny: 066/P/19" (sygn. akt: KIO 1974/19).

W dniu 14 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego Transkol Sp. z o. o.; Infra Silesia S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „wykonanie robót budowlanych na odcinku Kaliska Kujawskie–Czerniewice – etap III w ramach zadania inwestycyjnego „Prace na linii kolejowej nr 18 na odcinku Kutno–Toruń Główny”" (sygn. akt: KIO 1969/19).

W dniu 14 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Usług Pogrzebowych HADES Rafał Żurawski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Prokuratura Okręgowa w Płocku na: „świadczenie usług przewozu i przechowywania zwłok i szczątków ludzkich na obszarze działania prokuratur okręgu płockiego i poza ich obszarem. Numer referencyjny: PO VII WB 261.6.2019" (sygn. akt: KIO 1943/19).

W dniu 10 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Multiconsult Polska sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa- Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad na: „pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czosnów”: Odcinek I, Odcinek II i Odcinek III. Numer referencyjny: GDDKiA.O.WA.D-3.2410.56.2019" (sygn. akt: KIO 1904/19).

W dniu 10 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Pruszków na: „dostawę i montaż mebli, urządzeń, sprzętu, elementów wykończeniowych wraz z robotami towarzyszącymi w ramach wyposażenia budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Pruszkowie. Numer referencyjny: BZP.271.52.2019" (sygn. akt: KIO 1924/19).

W dniu 10 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Almax-Dystrybucja Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego na: „dostawę artykułów spożywczych - 4 zadania. Numer referencyjny: DZP.3311-42/2019" (sygn. akt: KIO 1952/19).

W dniu 10 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej na: „świadczenie usług transportu sanitarnego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej. Numer referencyjny: SPZZOZ.XII.381.11/2019" (sygn. akt: KIO 1906/19).

W dniu 10 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Bergerat Monnoyeur Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance na: „dostawę fabrycznie nowych części zamiennych do przenośników typu PF-4/932. Numer referencyjny: 3174/IZP/PFR/2019" (sygn. akt: KIO 1909/19).

W dniu 10 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Jarosław Grzegorz Głowacki FORDEWIND w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Unijnych Projektów Transportowych na: „kompleksową organizację bieżących spotkań wyjazdowych dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych, polegającą na świadczeniu w szczególności usług: transportowych, restauracyjnych i hotelarskich. Numer referencyjny: 12.2019.ZAM" (sygn. akt: KIO 1918/19).

W dniu 9 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TDZ Technika dla zdrowia Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu na: „dostawę informatycznego systemu anestezjologicznego do monitorowania przebiegu zabiegu operacyjnego obsługującego elektroniczną dokumentację. Numer referencyjny: ZZ-ZP-2375-26/19" (sygn. akt: KIO 1925/19).

W dniu 9 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sanito Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Kalisz na: „poprawę jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza. Numer referencyjny: Oznaczenie sprawy: WRM.271.01.18.2019" (sygn. akt: KIO 1917/19).

W dniu 9 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Opieki Zdrowotnej na: „wykonywanie napraw, przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Numer referencyjny: Sprawa ZP/27/2019" (sygn. akt: KIO 1963/19).

W dniu 9 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Baxter Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza na: „dostawę sprzętu i wyposażenie w ramach realizacji zadania dofinansowanego ze środków UE" (sygn. akt: KIO 1881/19).

W dniu 9 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Aero-GSE Sp. z o. o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 3 Regionalna Baza Logistyczna na: „dostawę urządzeń do ciągłego pomiaru współczynnika tarcia sztucznych nawierzchni lotniskowych na lotniskach Sił Zbrojnych RP. Numer referencyjny: 90/2019" (sygn. akt: KIO 1910/19).

W dniu 9 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "ALLGAST" Rafał Janikowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „dostawę sprzętu gastronomicznego. Numer referencyjny: ŻYWN/477/2019" (sygn. akt: KIO 1913/19).

W dniu 8 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Immitis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Policji na: „zawarcie umowy ramowej na modernizację indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych poprzez zakup komputerów, sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania. Numer referencyjny: 103/BŁiI/18/TG/PMP" (sygn. akt: KIO 1953/19).

W dniu 8 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Medlab-Products Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Powiatowy im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem na: „dostawę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku. Numer referencyjny: ZP/14/19" (sygn. akt: KIO 1923/19).

W dniu 8 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Medlab-Products Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. na: „laboratorium - ZP/PN/2019/64" (sygn. akt: KIO 1944/19).

W dniu 8 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SiDLY Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Krosno na: „usługę teleopieki dla 100 uczestników projektu pn. „Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej VIII. Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Numer referencyjny: ZP.271.79.2019" (sygn. akt: KIO 1877/19).

W dniu 8 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Climamedic Sp. z o. o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab.med. Eleonory Reicher na: „przebudowę pomieszczeń na poziomie +5 w Bloku A na Centralny Blok Operacyjny - sprawa nr 37/PN/2019/JS. Numer referencyjny: 37/PN/2019/JS" (sygn. akt: KIO 1897/19).

W dniu 8 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Schiller Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej - Celestynów na: „dostawę sprzętu oraz wyposażenia medycznego - WOFiTM/23/2019/PN. Numer referencyjny: WOFiTM/23/2019/PN" (sygn. akt: KIO 1900/19).

W dniu 8 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Usługowe "ANKOR" Andrzej Dudziński w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie na: „realizację II etapu zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej 4 – Działanie 12.1.2 RPO.” Numer referencyjny: SZP/8/2019" (sygn. akt: KIO 1901/19).

W dniu 7 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PreZero Service Centrum Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Otwock na: „odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie miasta Otwocka. Numer referencyjny: WZP.271.61.2019" (sygn. akt: KIO 1914/19).

W dniu 7 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Tomaszowski na: „dostawę wyposażenia dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim. Numer referencyjny: IZP.272.25.2019" (sygn. akt: KIO 1888/19).

W dniu 7 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach na: „przetarg nieograniczony na dostawę odczynników, kalibratorów, kontroli wraz z dzierżawą dwóch analizatorów w postaci zintegrowanej platformy biochemiczno-immunochemicznej. Numer referencyjny: SAG ZP-12/2019" (sygn. akt: KIO 1872/19).

W dniu 7 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MINOSTAR Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance na: „dostawę fabrycznie nowych części zamiennych do kombajnów chodnikowych typu AM-75EX-S, MR340X-EX-S i wiertnicy BU 2900. Numer referencyjny: 982/IZP/PFR/2019" (sygn. akt: KIO 1866/19).

W dniu 7 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MINOSTAR Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance na: „wykonanie remontu i modernizacji kombajnu chodnikowego AM75Ex-S/140. Numer referencyjny: 983/IZP/PFR/2019" (sygn. akt: KIO 1865/19).

W dniu 7 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ROKOM Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Podkowa Leśna na: „budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 strona północna na odcinku od ul. Brwinowskiej (granicy miasta z Milanówkiem) do ul. Gołębiej na dz. nr 5 obr. 1 w Podkowie Leśnej, w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II” Numer referencyjny: ZP.271.8.2019" (sygn. akt: KIO 1867/19).

W dniu 7 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Poznań na: „przebudowę Rynku Łazarskiego w Poznaniu. Numer referencyjny: ZOU-XII.271.156.2019.MA" (sygn. akt: KIO 1868/19).

W dniu 7 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy EMPIREUM Dopieralski Piotr w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki w Krakowie na: „dostawę osłon RTG (NSSU.DFP.271.32.2019.AM). Numer referencyjny: NSSU.DFP.271.32.2019.AM" (sygn. akt: KIO 1907/19).

W dniu 7 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Althea Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej na: „przeglądy techniczne sprzętu medycznego firmy Siemens. Numer referencyjny: ZP/49/ZCOSzpSp/2019" (sygn. akt: KIO 1954/19).

W dniu 7 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „dostawę farb, lakierów, pędzli malarskich, produktów z gumy i tworzyw sztucznych, wyrobów ściernych oraz chemikaliów nieorganicznych i organicznych. Numer referencyjny: P/27/IW/19" (sygn. akt: KIO 1876/19).

W dniu 4 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Firma Handlowo-Usługowa ARKAN Wojciech Wasylewicz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Gdański na: „sukcesywną dostawę artykułów higienicznych dla Uniwersytetu Gdańskiego. Numer referencyjny: A120-211-90/19/MR" (sygn. akt: KIO 1921/19).

W dniu 4 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CONTROL PROCESS S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na „realizację pod klucz elektrociepłowni gazowo-parowej dla Kogeneracja S.A. w Siechnicach" (sygn. akt: KIO 1890/19).

W dniu 4 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: COLAS RAIL Polska Sp. z o. o., COLAS RAIL S.A.S. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na „zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża”. Numer referencyjny: IREZA2f-216-03/2019" (sygn. akt: KIO 1862/19).

W dniu 4 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. S. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na „doposażenie stanowisk pracy w ramach projektu RPO woj. Śląskiego na lata 2014-2020 nr WNDRPSL.08.03.02-24-086D/17 pn. „Poprawa warunków pracy personelu zatrudnionego w Szpitalu". Numer referencyjny: ZP/41/45/2019/PN/41" (sygn. akt: KIO 1858/19).

W dniu 4 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy T-Mobile Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Informatyki Resortu Finansów na " świadczenie usługi transmisji danych w sieci rozległej WAN resortu finansów. Numer referencyjny: PN/19/19/VBC”. Numer referencyjny: BDG-V.2611.13.2019.PS" (sygn. akt: KIO 1855/19).

W dniu 3 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ML System S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii na "wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie”. Numer referencyjny: BDG-V.2611.13.2019.PS" (sygn. akt: KIO 1898/19).

W dniu 3 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania WhyNotTravel Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Telewizja Polska S.A. na " obsługę podróży służbowych zlecanych przez Telewizję Polską S.A. w okresie 24 miesięcy. Numer referencyjny: ZP/TTVZ/16/2017” (sygn. akt: KIO 1893/19).

W dniu 3 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy HIGIENA-KATOWICE Grzegorz Łagan w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu "dostawę środków dezynfekcyjnych. Numer referencyjny: DZP-271-11/19" (sygn. akt: KIO 1896/19).

W dniu 3 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sygnity Business Solutions S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa " zakup usługi utrzymania i rozwoju systemu informatycznego EBS. Numer referencyjny: DPiZP.2610.5.2019" (sygn. akt: KIO 1891/19).

W dniu 2 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. "zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania I pn.: „Prace na linii 286 i w rejonie stacji Kłodzko” – stacja Ścinawka Średnia realizowanego w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej”. Numer referencyjny: IREZA4e-216-18/2019" (sygn. akt: KIO 1873/19).

W dniu 2 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SINMED Sp. z o. o.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie "dostawę wyrobów medycznych dla Apteki Szpitalnej - 5 zadań. Numer referencyjny: EZP-271-2-88/PN/2019" (sygn. akt: KIO 1871/19).

W dniu 1 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Boxmet Medical Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: "dostawę leków oraz indywidualnych pakietów medycznych dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Numer referencyjny: 61/PN/2019" (sygn. akt: KIO 1840/19).

W dniu 1 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TELEMEDIA Adam Smólski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie na: "dostawę przełączników sieciowych - 25 szt. - KC-zp.272-555/19. Numer referencyjny: KC-zp.272-555/19" (sygn. akt: KIO 1804/19).

W dniu 1 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny na: "świadczenie usług transportu sanitarnego. Numer referencyjny: DEZ.26.057.2019" (sygn. akt: KIO 1838/19).

W dniu 1 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Comarch Polska S.A., Comarch S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna na: "zakup i wdrożenie systemu finansowo - księgowego w Gminie Olsztyn. Numer referencyjny: CIUWO.232.12.2019" (sygn. akt: KIO 1823/19).

W dniu 1 października 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Skanska S.A., Skanska a.s. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka od km 1,675 do km 47,880 (Kalwaria Zebrzydowska – granica województwa). Numer referencyjny: 9090/IRZR1/15554/04182/19/P" (sygn. akt: KIO 1802/19).

W dniu 30 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: NIKMAR Ekologiczne Systemy Grzewcze Zakład Handlowo-Usługowy Nikanowicz Marian, Rakoczy Stal Sp. z o.o., Rakoczy Sp. j., Usługi Instalacji Grzewczych i Gazowych. Handel Zygmunt Habza w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Tuszów Narodowy na: " zakup i dostawę odczynników do badań, kalibratorów, materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatorów i sortera próbek Numer referencyjny: DZP/34/2019" (sygn. akt: KIO 1788/19).

W dniu 27 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Integrated Solutions Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Łódzki Ośrodek Geodezji na: " „IPS – wdrożenie elektronicznych usług na potrzeby projektu pn.: „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020’’. Numer referencyjny: OAZP.2710/45/2019" (sygn. akt: KIO 1857/19).

W dniu 27 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Abbott Laboratories Poland Sp. z o. o., Bio-Rad Polska Sp. z o. o.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na: " zakup i dostawę odczynników do badań, kalibratorów, materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatorów i sortera próbek Numer referencyjny: DZP/34/2019" (sygn. akt: KIO 1800/19).

W dniu 27 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Usability Lab Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna na: " wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania działalnością opiniodawczą Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie. Numer referencyjny: ZP 7/2019" (sygn. akt: KIO 1781/19).

W dniu 26 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Regionalne Centrum Animacji Kultury na: "przebudowę i remont budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury – dostawa wyposażenia" (sygn. akt: KIO 1831/19).

W dniu 26 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zespół Projektowo-Inwestycyjny Kontrapunkt V Projekt Aleksander Mirek w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. na: "wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na przebudowę, nadbudowę i remont konserwatorski wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków ul. Ogrodowa 24 w Łodzi. Numer referencyjny: BZU.2291.23.19" (sygn. akt: KIO 1776/19).

W dniu 26 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o. w  postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie na: "usługę: Dowóz osób na dializy. Numer referencyjny: 41/PN/DO/19" (sygn. akt: KIO 1853/19).

W dniu 26 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie w  postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego -Gmina Sianów na: "odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy i miasta Sianów w latach 2020-2023. Numer referencyjny: Z.271.11.2019" (sygn. akt: KIO 1782/19).

W dniu 26 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Saferoad Grawil Sp. z o. o. w  postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie na: "całoroczne kompleksowe utrzymanie drogi ekspresowej S-6 administrowanej przez GDDKiA Oddział w Szczecinie wraz ze wszystkimi jej elementami z podziałem na 3 części. Numer referencyjny: GDDKiA O.Sz.D-3.2413.20.2019" (sygn. akt: KIO 1806/19).

W dniu 25 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WEGNER Sp. z o. o. Sp. k. w  postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli na: "modernizację poprzez rozbudowę bloku operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. Numer referencyjny: DZP-280-1/14/2019" (sygn. akt: KIO 1794/19).

W dniu 25 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Integrated Solutions Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na: "dostawę, instalację, konfigurację i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, dostarczenie, konfigurację i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz metadanych SIPWW, przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania). Numer referencyjny: BGW-III.272.2.2017" (sygn. akt: KIO 1797/19).

W dniu 25 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI Mieczysław Jakubowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Zielonki na: "odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Zielonki, za wyjątkiem nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna, mechanika pojazdowa oraz cmentarze, jak również z 2 Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Numer referencyjny: GK.271.5.2019" (sygn. akt: KIO 1813/19).

W dniu 25 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Zielonki na: "odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Zielonki, za wyjątkiem nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna, mechanika pojazdowa oraz cmentarze, jak również z 2 Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Numer referencyjny: GK.271.5.2019" (sygn. akt: KIO 1798/19).

W dniu 24 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sport-Track Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Miasta Zielonka na: "remont/modernizację boiska do piłki nożnej na stadionie miejskim przy ul. Dziennikarskiej w Zielonce. Numer referencyjny: WI.ZP.2712.40.2019" (sygn. akt: KIO 1824/19).

W dniu 24 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AV Smart Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki w Krakowie na: "dostawę wraz z montażem i uruchomieniem w salach konferencyjnych / odpraw / seminaryjnych/ wykładowych / pomieszczeniach szkoleniowych w NSSU systemu audiowizualnego (NSSU.DFP.271.42.2019.KK). Numer referencyjny: NSSU.DFP.271.42.2019.KK" (sygn. akt: KIO 1784/19).

W dniu 24 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Althea Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich na: "usługę serwisową rezonansu magnetycznego, PET/CT, SPECT/CT wraz ze stacjami opisowymi dla Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Władysława Truchana 7. Numer referencyjny: SP ZOZ ZSM ZP/40/2019" (sygn. akt: KIO 1792/19).

W dniu 24 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IT Solution Factor Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na: "dostawę macierzy dyskowych oraz rozbudowa przełącznika SAN HP SN8000B, Numer referencyjny: WZP.270.181.2019" (sygn. akt: KIO 1814/19).

W dniu 24 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy JFC POLSKA Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kamionka na: "budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy Kamionka Numer referencyjny: RI.271.3.2019" (sygn. akt: KIO 1767/19).

W dniu 24 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Climamedic Sp. z o. o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: "modernizację Pawilonu nr 10 Szpitala Wolskiego na potrzeby Oddziału Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej wraz z zapleczem dydaktycznym. Numer referencyjny: EP/45/2019" (sygn. akt: KIO 1770/19).

W dniu 24 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojskowy Instytut Medyczny na: "budowę filii szpitala Wojskowego Instytutu Medycznego w Legionowie. Numer referencyjny: P/144/2019/SEN/WIM/MON - 76/ZP/19" (sygn. akt: KIO 1777/19).

W dniu 23 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sprint S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu na: "regionalne projekty wdrożeniowe – krajowy system zarządzania ruchem drogowym na sieci TEN-T etap 1. Numer referencyjny: O.WR.D-3.2410.169.2019" (sygn. akt: KIO 1780/19).

W dniu 23 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Bella Casa Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany na: " budowę budynku administracji publicznej „rewitalizację placu zabaw przy ul. Skalbmierskiej w Warszawie. Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.53.2019.EPI" (sygn. akt: KIO 1766/19).

W dniu 23 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy M-projekt biuro usług projektowych w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Katowice na: " wykonanie usług projektowych wraz z nadzorem autorskim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach - Szopienicach. Numer referencyjny: BZP.271.1.79.2019" (sygn. akt: KIO 1771/19).

W dniu 23 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na: " budowę budynku administracji publicznej „Centrum Usług Publicznych” - zadanie nr 1 i 2 wraz z zagospodarowaniem terenu w Opolu przy ul. Plebiscytowej. Numer referencyjny: ZP-VII/2019" (sygn. akt: KIO 1783/19).

W dniu 23 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy mToilet Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: " usługę najmu i serwisu przenośnych kabin WC z umywalką oraz umywalek w kompleksach administrowanych przez 6 Wojskowym Oddział Gospodarczy Ustka Lędowo – Sekcja Obsługi Infrastruktury Ustka, Słupsk, Lębork – Łeba, Chojnice i Czarne. Numer referencyjny: 71/INFR/6WOG/2019" (sygn. akt: KIO 1820/19).

W dniu 20 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie na: "usługę: Dowóz osób na dializy. Numer referencyjny: 41/PN/DO/19" (sygn. akt: KIO 1786/19).

W dniu 20 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Solid Security Sp. z o.o., Solid Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Łódzki na: "usługę ochrony fizycznej obiektów, osób i mienia Uniwersytetu Łódzkiego w okresie 34 miesięcy. Numer referencyjny: 29/ZP/2019/S" (sygn. akt: KIO 1785/19).

W dniu 20 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy American Systems Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa na: "rozbudowę systemu zarządzania uczelnią - dziekanat (ZSI). Numer referencyjny: PWSZ 2/2019/POWR.03.05.00-00-Z029/17-00" (sygn. akt: KIO 1760/19).

W dniu 19 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy URTICA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie na: "zakup i sukcesywne dostawa produktów leczniczych do programów terapeutycznych, chemioterapii, leków różnych, płynów infuzujnych, produktów do produkcji żywienia pozajelitowego. Numer referencyjny: CSKDZP-2375/26/08/01/2019" (sygn. akt: KIO 1775/19).

W dniu 19 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na: "usługi asysty technicznej i konserwacji, modyfikacji i rozwoju Systemu SODiR. Numer referencyjny: ZP/24/18" (sygn. akt: KIO 1740/19).

W dniu 19 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Bella Casa Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany na: "modernizację budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul.Cegłowskiej 39. Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.52.2019.EKR" (sygn. akt: KIO 1765/19).

W dniu 19 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MINOSTAR Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance na: "wykonanie remontu i modernizacji kombajnu chodnikowego AM75Ex-S/140. Numer referencyjny: 983/IZP/PFR/2019" (sygn. akt: KIO 1732/19).

W dniu 19 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MINOSTAR Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance na: "dostawę fabrycznie nowych części zamiennych do kombajnów chodnikowych typu AM-75EX-S, MR340X-EX-S i wiertnicy BU 2900. Numer referencyjny: 982/IZP/PFR/2019" (sygn. akt: KIO 1731/19).

W dniu 19 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Polski Związek Pracodawców Budownictwa w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: "kontynuację projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 2 części. Numer referencyjny: GDDKiA.O.BY.D-3.2410.12.2019.51" (sygn. akt: KIO 1737/19).

W dniu 19 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy UMO Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Policji na: "dostawę pistoletów samopowtarzalnych kal. 9x19 mm Parabellum. Numer referencyjny: 153/Cut/19/ESz" (sygn. akt: KIO 1742/19).

W dniu 18 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Philips Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie na: "utworzenie pracowni radiologii zabiegowej wraz z zakupem angiografu. Numer referencyjny: WSZ-EP-33/2019" (sygn. akt: KIO 1772/19).

W dniu 18 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy EMPIREUM Dopieralski Piotr w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki w Krakowie na: "dostawę osłon RTG (NSSU.DFP.271.32.2019.AM). Numer referencyjny: NSSU.DFP.271.32.2019.AM" (sygn. akt: KIO 1751/19).

W dniu 18 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Nexus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Solec Sp. z o.o. na: "na dostawę i wdrożenie systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów diagnostycznych PACS do Szpitala Solec Sp. z o.o. Numer referencyjny: PN/18PACS/06/2019" (sygn. akt: KIO 1745/19).

W dniu 17 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Softiq Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na: "usługi dotyczące systemu teleinformatycznego Centralna Baza Danych Cudzoziemców. Numer referencyjny: 12/DI/PN/2019" (sygn. akt: KIO 1721/19).

W dniu 17 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Apex.IT Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Naczelny Sąd Administracyjny na: "dostawę systemu kopii zapasowych i archiwizacji zasobów informatycznych NSA. Numer referencyjny: WAG.262.5.PN.2019" (sygn. akt: KIO 1734/19).

W dniu 17 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Portal PZP Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa na: "udostępnienie systemu obsługującego elektroniczny proces udzielania zamówienia publicznego w Urzędzie m.st. Warszawy. Numer referencyjny: ZP/LK/271/II-120/19" (sygn. akt: KIO 1696/19).

W dniu 17 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Obis2 Andrzej Ślązak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu na: "wykonanie robót budowlanych w inwestycji: Zadanie nr 91572 pn. „Przebudowa pomieszczeń po bloku operacyjnym Kliniki Chirurgicznej na Oddział Chirurgii Naczyniowej” na terenie 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu”. Numer referencyjny: 4WSzKzP.SZP.2612.69.2019" (sygn. akt: KIO 1727/19).

W dniu 16 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FBSerwis S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Olesno na: "odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Olesno. Numer referencyjny: Nr IX.271.25.2019" (sygn. akt: KIO 1723/19).

W dniu 16 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AWIMA Sp. J. B. Wiśniewski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: "utrzymanie czystości w obiektach kubaturowych oraz terenach zewnętrznych i terenach zieleni w kompleksach administrowanych przez 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy. Numer referencyjny: 65/ZP/19" (sygn. akt: KIO 1720/19).

W dniu 16 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: CATERMED S.A., JOL-MARK Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi na: "usługę przygotowania posiłków dla pacjentów Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi. Numer referencyjny: 39/ZP/U/19" (sygn. akt: KIO 1709/19).

W dniu 13 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Arena Media Communications Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Telewizja Polska S.A. na: "usługi planowania i zakupu mediów na potrzeby reklamy publicznej Telewizji Polskiej S.A. w okresie 12 miesięcy. Numer referencyjny: ZP/TBPR/32/2019" (sygn. akt: KIO 1741/19).

W dniu 13 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Polski Związek Pracodawców Budownictwa w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: "kontynuację projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego na odcinku od węzła „Białe Błota” (bez węzła) do węzła „Szubin” (bez węzła) o długości około 9,7 km. Numer referencyjny: GDDKiA.O.BY.D-3.2410.9.2019.44" (sygn. akt: KIO 1707/19).

W dniu 13 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Thales Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Inspektorat Uzbrojenia na: "taktyczne systemy symulacji pola walki" (sygn. akt: KIO 1735/19).

W dniu 12 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PRALMAG-SERWIS Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Andrzej Ceglarski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na: "usługi pralnicze. Świadczenie kompleksowej usługi prania wraz z transportem i najmem bielizny ogólnoszpitalnej oraz świadczenie kompleksowej usługi prania wraz z transportem bielizny ogólnoszpitalnej. Numer referencyjny: DZ.3321.134.2019" (sygn. akt: KIO 1714/19).

W dniu 11 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Centrum Diabetologii Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne na: "dostawę glukometrów i pasków dla UCK. Numer referencyjny: 144/PN/2019" (sygn. akt: KIO 1715/19).

W dniu 11 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CATERMED S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na: "przygotowywanie całodziennych posiłków dla pacjentów z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych oraz ich dostarczanie do Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi. Numer referencyjny: ZP/64/2019" (sygn. akt: KIO 1684/19).

W dniu 11 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Baxter Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: "dostawę i uruchomienie sprzętu medycznego. Numer referencyjny: 68/2019" (sygn. akt: KIO 1694/19).

W dniu 11 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Doradztwo i Usługi Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Moszczenica - na: "zarządzanie Projektem – pełnienie funkcji Inżyniera Projektu pn. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii “Biała-Ropa”. Numer referencyjny: OA.271.68.2019" (sygn. akt: KIO 1695/19).

W dniu 11 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Doosan Babcock Energy Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Energia Ciepła S.A. - na: "utrzymanie bieżące wymienników, zbiorników i urządzeń gospodarki wodnej w PGE Energia Ciepła Oddział w Rybniku. Numer referencyjny: 1001187500" (sygn. akt: KIO 1698/19).

W dniu 11 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Alstal Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku - na: "rozbudowę szpitala SP ZOZ MSWiA w Gdańsku z Blokiem Operacyjnym w formule zaprojektuj, wybuduj i wyposaż. Postępowanie nr 2. Numer referencyjny: 33/2019/PN" (sygn. akt: KIO 1693/19).

W dniu 10 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy T-SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki w Krakowie - na: "dostawę infrastruktury serwerowej wraz z oprogramowaniem (NSSU.DFP.271.25.2019.KK)" (sygn. akt: KIO 1712/19).

W dniu 10 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Orange Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Usługowo-Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi - na: "dostawę sprzętu komputerowego oraz akcesoriów. Numer referencyjny: NH.270.14.2019" (sygn. akt: KIO 1659/19).

W dniu 10 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe SPZOZ w Sanoku - na: "zakup i dostawę 4 szt. ambulansów sanitarnych typu C wg PN EN 1789+A2 :2015-01 wraz z wyposażeniem dla BPR SPZOZ w Sanoku. Numer referencyjny: BPR/PN/08/2019" (sygn. akt: KIO 1736/19).

W dniu 10 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej - na: "dostawę komputerów panelowych. Numer referencyjny: AZP-2225-15/69/2019" (sygn. akt: KIO 1689/19).

W dniu 10 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane INSBUD Krzesińscy sp. j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Gminy Maków - na: "budowę hali sportowej w Makowie - dokończenie. Numer referencyjny: RI.271.3.2019" (sygn. akt: KIO 1708/19).

W dniu 10 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Progress Systemy Komputerowe Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Gliwice - na: "zakup, dostawę i montaż wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach - część 2. Numer referencyjny: ZA.271.63.2019" (sygn. akt: KIO 1675/19).

W dniu 10 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ENERIS Surowce S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Związek Gmin Regionu Płockiego na: "odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Sektora XI Związku Gmin Regionu Płockiego - w zakresie Gminy Szczawin Kościelny. Numer referencyjny: Z-KP.271.11.2019" (sygn. akt: KIO 1677/19).

W dniu 9 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Budownictwa Ogólnego "DROBUD" Anna Stryczek-Janicka w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach na: "budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala w Branicach wraz z zagospodarowaniem terenu.  Numer referencyjny: PN 8/2019" (sygn. akt: KIO 1657/19).

W dniu 9 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ARUP Polska Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Lublin na: "opracowanie „Diagnozy do planu adaptacji do zmian klimatu dla LOF do roku 2030. Numer referencyjny: ZP-P-I.271.82.2019" (sygn. akt: KIO 1702/19).

W dniu 9 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Intertrading Systems Technology Sp. z o.o. postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Lotnicza Akademia Wojskowa - na: "dostawę sprzętu do budowy sieci dostępowej w technologii bezprzewodowej. Numer referencyjny: Zp/pn/44/2019" (sygn. akt: KIO 1717/19).

W dniu 6 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Obsługi Administracji Rządowej na: "dostawę urządzeń biurowych na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej. Numer referencyjny: 2019/2" (sygn. akt: KIO 1661/19).

W dniu 6 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcujm: DGP Clean Partner Sp. z o.o., SEBAN Sp. z o. o., 7 MG Sp. z o. o., DGP Provider Sp. z o. o., Partner Medica Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: "kompleksową usługę utrzymania czystości na terenie administrowanym przez 24 WOG w Giżycku w latach 2019-2022. Numer referencyjny: 49/2019" (sygn. akt: KIO 1678/19).

W dniu 6 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KD INVEST GROUP Konrad Warda w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Medyczny w Łodzi na: "dostawę i montaż zabudów kuchennych i meblowych do gabinetów Zespołu Poradni Specjalistycznych w ramach II etapu budowy CKD. Numer referencyjny: ZP/85/2019" (sygn. akt: KIO 1651/19).

W dniu 6 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FLEXIPOWER Group Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Przyłęk na: "dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Przyłęk. Numer referencyjny: GBO.271.03.2019" (sygn. akt: KIO 1655/19).

W dniu 6 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny w Białymstoku na: "dostawę komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych, monitorów do sądów apelacji białostockiej. Numer referencyjny: G-241-18/19" (sygn. akt: KIO 1662/19).

W dniu 6 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Immitis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny w Białymstoku na: "dostawę komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych, monitorów do sądów apelacji białostockiej. Numer referencyjny: G-241-18/19" (sygn. akt: KIO 1660/19).

W dniu 5 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Brabax Piotr Guziński Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Trzebiatów na: "dostawę z instalacją i konfiguracją kamer w systemie monitoringu miejskiego wraz z rejestratorem obrazu, monitorem oraz przebudowa - wymiana okablowania" (sygn. akt: KIO 1629/19).

W dniu 5 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TMS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na: "dostawę, instalację i uruchomienie tomografu komputerowego wraz z wykonaniem prac adaptacyjnych w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska. Numer referencyjny: DZ.3321.153.2019" (sygn. akt: KIO 1656/19).

W dniu 5 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na: "dostawę, instalację i uruchomienie tomografu komputerowego wraz z wykonaniem prac adaptacyjnych w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska. Numer referencyjny: DZ.3321.153.2019" (sygn. akt: KIO 1644/19).

W dniu 5 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie na: "dostawę odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do badań immunologicznych. Numer referencyjny: DEZ/Z/341/ZP-27/2019" (sygn. akt: KIO 1667/19).

W dniu 5 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na: "dostawę wyposażenia do nowobudowanego Ośrodka Radioterapii dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. Numer referencyjny: Wsz-II.4.291.30.2019.UE" (sygn. akt: KIO 1653/19).

W dniu 5 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy LMC Trans Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła na: "transport i opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi do szkół w roku szkolnym 2019/2020. Numer referencyjny: 30/2019" (sygn. akt: KIO 1666/19).

W dniu 5 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Firma Budowlana EKOINBUD Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kobierzyce na: "opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę/zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, w zakresie budowy przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Gminie Kobierzyce, miejscowość Wysoka, ul. Radosna. Numer referencyjny: RŚZiZP.271.32.2019" (sygn. akt: KIO 1630/19).

W dniu 5 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IT Solution Factor Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Główny Urząd Statystyczny na: "dostawę systemu zabezpieczeń typu firewall wraz z wdrożeniem i usługami wsparcia technicznego w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym. Numer referencyjny: 34/ST/SPIS/PN/2019" (sygn. akt: KIO 1674/19).

W dniu 5 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Łódzkie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi na: "rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 483 Bogumiłowice – Strzelce Wielkie, od km 49+670 do km 54+632,70. Numer referencyjny: DZ.342.59.2019" (sygn. akt: KIO 1635/19).

W dniu 5 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Werfen Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach na: "dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego dla ZZOZ w Wadowicach. Numer referencyjny: ZP/PRZET/UE/1/2019" (sygn. akt: KIO 1643/19).

W dniu 4 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO- WOD” Sp. z o. o., Naviga-Stal Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach na: "remont śluzy pociągowej – stopień wodny „Wróblin”. Etap II – ściana lewa. Numer referencyjny: GL.ROZ.281.28.2019.MS" (sygn. akt: KIO 1646/19).

W dniu 4 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SINMED Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Opieki Zdrowotnej na: "zakup i dostawy ogólnoszpitalnych artykułów medycznych. Numer referencyjny: Sprawa ZP/25/2019" (sygn. akt: KIO 1650/19).

W dniu 4 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ELGOMAR Marcin Guzik w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie na: "dostawę materiałów budowlanych i remontowych, elektrycznych, hydraulicznych oraz ślusarskich ujętych w wykazach stanowiących załączniki do specyfikacji, dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Numer referencyjny: ADZ.25.28.2019" (sygn. akt: KIO 1687/19).

W dniu 4 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "AQUA" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Gminy w Maciejowicach na: "rozbudowę oczyszczalni ścieków w Maciejowicach. Numer referencyjny: RI.271.33.2019" (sygn. akt: KIO 1648/19).

W dniu 4 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FBSerwis S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach na: "utrzymanie autostrady A1 zarządzanej przez GDDKiA, Oddział w Katowicach, Rejon w Częstochowie. Numer referencyjny: O.KA.D-3.2413.46.2019" (sygn. akt: KIO 1638/19).

W dniu 4 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Saferoad Grawil Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach na: "utrzymanie autostrady A1 zarządzanej przez GDDKiA, Oddział w Katowicach, Rejon w Częstochowie. Numer referencyjny: O.KA.D-3.2413.46.2019" (sygn. akt: KIO 1631/19).

W dniu 4 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Medicalgorithmics S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. na: "zakup sprzętu do telerehabilitacji kardiologicznej (rehabilitacji hybrydowej) wraz z oprogramowaniem- systemem telemedycznym. Numer referencyjny: D10.251.56.C.2019" (sygn. akt: KIO 1627/19).

W dniu 3 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Mastermind Media Sp. z o.o., Infinity Wojciech Dołhun w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. na: "przeprowadzenie kampanii promocyjnej wydarzenia PAIH Forum Biznesu. Numer referencyjny: BPR.BKO.25.31/2019" (sygn. akt: KIO 1615/19).

W dniu 3 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Agencja Reklamowa DSK Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. na: "przeprowadzenie kampanii promocyjnej wydarzenia PAIH Forum Biznesu. Numer referencyjny: BPR.BKO.25.31/2019" (sygn. akt: KIO 1612/19).

W dniu 3 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ABI-Media Holdings Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. na: "przeprowadzenie kampanii promocyjnej wydarzenia PAIH Forum Biznesu. Numer referencyjny: BPR.BKO.25.31/2019" (sygn. akt: KIO 1607/19).

W dniu 3 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Media Group Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. na: "przeprowadzenie kampanii promocyjnej wydarzenia PAIH Forum Biznesu. Numer referencyjny: BPR.BKO.25.31/2019" (sygn. akt: KIO 1606/19).

W dniu 3 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tomasz Szymańczak Przedsiębiorstwo Transportowe TravelWorld w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gminny Zespół Obsługi Szkół w Walimiu na: "dowóz i odwóz uczniów zamieszkałych w Gminie Walim do szkół w roku szkolnym 2019/2020". Numer referencyjny: ZP.271.1A.2019" (sygn. akt: KIO 1665/19).

W dniu 3 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MINOSTAR Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance na: "wykonanie remontu i modernizacji kombajnu chodnikowego AM75Ex-S/140. Numer referencyjny: 983/IZP/PFR/2019" (sygn. akt: KIO 1601/19).

W dniu 3 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MINOSTAR Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance na: "dostawę fabrycznie nowych części zamiennych do kombajnów chodnikowych typu AM-75EX-S, MR340X-EX-S i wiertnicy BU 2900. Numer referencyjny: 982/IZP/PFR/2019" (sygn. akt: KIO 1602/19).

W dniu 3 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Komputronik Biznes Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na: "dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie centrali telefonicznej oraz demontaż starej centrali w budynku Szpitala. Numer referencyjny: PN-30/19" (sygn. akt: KIO 1621/19).

W dniu 3 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy EUVIC Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Środowiska na: "zakup infrastruktury informatycznej dla Ministerstwa Środowiska - zamówienie w 3 częściach. Numer referencyjny: BDG-wzp-260/16/2019/bk" (sygn. akt: KIO 1596/19).

W dniu 3 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Cedry Wielkie na: "dostawę wyposażenia zabytkowego domu podcieniowego w Miłocinie. Numer referencyjny: ZP.271.15.2019" (sygn. akt: KIO 1581/19).

W dniu 3 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: COMP. S.A, Enigma Systemy Ochrony Informacji sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Policji na: "rozbudowę sprzętową KSIP pod nowotworzony RW. Numer referencyjny: 122/BŁiI/19/AP/PMP" (sygn. akt: KIO 1633/19).

W dniu 2 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Hollywood Textile Service Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy na: "wykonywanie usług pralniczych oraz dzierżawę bielizny i pościeli szpitalnej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy. Numer referencyjny: ZOZ.ZP.391-13/19" (sygn. akt: KIO 1623/19).

W dniu 2 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Ławik Kazimierz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Miejski Wąsosza na: "wykonanie ekspertyzy w zakresie oceny warunków hydrogeologicznych w rejonie składowiska odpadów w miejscowości Rudna Wielka w kontekście jego potencjalnego wpływu na ujęcia wód w Rawiczu (Świniary) oraz w Rudnej Wielkiej oraz wykonanie badań stanu powietrza w obrębie składowiska odpadów w miejscowości Rudna Wielka w zakresie oceny jakości zapachowej oraz emisji zanieczyszczeń pyłowych. Numer referencyjny: BOŚ.272.3.2019" (sygn. akt: KIO 1663/19).

W dniu 2 września 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comtegra S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Informatyki Resortu Finansów na: "modernizację platformy sprzętowej klastra przełączników rdzeniowych w OP Warszawa. Numer referencyjny: PN/8/19/VAD" (sygn. akt: KIO 1618/19).

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00