Informacja o ogłoszeniu postanowień kończących postępowanie odwoławcze wydanych na posiedzeniu niejawnym - Aktualne

W dniu 17 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlane "DOMBUD" S.A w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji  na: "zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z przebudową i zabezpieczeniem na projektowane wpływy eksploatacji górniczej. Numer referencyjny: IKI.271.2.2019" (sygn. akt: KIO 795/19).

W dniu 17 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: New Amsterdam Sp. z o.o, Fabryka Dekoracji Marcin Pietuch w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Muzeum Pamięci Sybiru na: "dostawę wyposażenia i realizację wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru" (sygn. akt: KIO 806/19).

W dniu 16 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. na: "dostawę i montaż mebli i wyposażenia do S.U. MUSZELKA w częściach I, II, III i IV. Numer referencyjny: DPZ.271.11.2019" (sygn. akt: KIO 849/19).

W dniu 16 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CONTROL PROCESS S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN Sp. z o.o. na: "przebudowę i modernizację gospodarki ściekowej i gospodarki osadowej na Oczyszczalni Ścieków w Białej Podlaskiej. Numer referencyjny: OCZ-PRZ/ 1 /2019" (sygn. akt: KIO 796/19).

W dniu 16 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Medim Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie na: "zakup sprzętu w ramach Projektu dofinansowania nr POIS.09.02.00-00-0086/17. Numer referencyjny: EO/TA 2722/LXX/18" (sygn. akt: KIO 831/19).

W dniu 15 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "PIOMAR" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej na: "dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania informatycznego. Numer referencyjny: SZZ.251.03.2019.PW" (sygn. akt: KIO 807/19).

W dniu 15 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SINMED Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie na: "dostawę sprzętu medycznego jednorazowego oraz wielorazowego użytku dla SPWSZ w Szczecinie. Numer referencyjny: EP/220/111/2018" (sygn. akt: KIO 782/19).

W dniu 15 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WhyNotTravel Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na: "hotelarskie usługi noclegowe na terenie m. st. Warszawy. Znak zamówienia - BDG.WZP.2711.5.2019.6.MW" (sygn. akt: KIO 868/19).

W dniu 15 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Systemy Pobierania Opłat sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. na: "„serwis pogwarancyjny wyposażenia informatycznego pojazdów Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, w podziale na cztery części”. Numer referencyjny: FZP-351-7/18" (sygn. akt: KIO 742/19).

W dniu 14 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP na: "dostawę do Apteki Szpitalnej produktów leczniczych i sprzętu do żywienia pozajelitowego i dojelitowego w okresie 12 miesięcy oraz usługa transportowa produktów leczniczych i sprzętu do żywienia ... Numer referencyjny: 20/8/2019" (sygn. akt: KIO 800/19).

W dniu 14 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Neomed Barbara Stańczyk w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP na: "dostawę do Apteki Szpitalnej produktów leczniczych i sprzętu do żywienia pozajelitowego i dojelitowego w okresie 12 miesięcy oraz usługa transportowa produktów leczniczych i sprzętu do żywienia ... Numer referencyjny: 20/8/2019" (sygn. akt: KIO 784/19).

W dniu 14 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: "BYŚ" Wojciech Byśkiniewicz, EKO-BYŚ Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Ożarów Mazowiecki na: "odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki. Numer referencyjny: RZP.271.4.2019" (sygn. akt: KIO 767/19).

W dniu 14 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IBC GROUP Central Europe Holding S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na: "badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja wsparcia JST w zakresie poprawy jakości usług administracyjnych/ obszarów działania urzędów samorządowych, mających wpływ na warunki prowadzenia działalności gospodarczej”. Numer referencyjny: BZP-WPP-2374-2-26-DAP-PN-JS/2018" (sygn. akt: KIO 787/19).

W dniu 14 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NETIA S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Poczta Polska S.A. na: "świadczenie usług telekomunikacyjnych w technologii VoIP dla Poczty Polskiej S.A. Numer referencyjny: PI.PZ.2600.022.2019" (sygn. akt: KIO 789/19).

W dniu 14 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Orange Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Poczta Polska S.A. na: "świadczenie usług telekomunikacyjnych w technologii VoIP dla Poczty Polskiej S.A. Numer referencyjny: PI.PZ.2600.022.2019" (sygn. akt: KIO 781/19).

W dniu 14 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KOMA NORD Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia na: "zakup „Trybów Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)” wraz z systemem segregacji medycznej i kardiomonitorami dla potrzeb 232 szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz ich personelu. Numer referencyjny: ZZP-45/19" (sygn. akt: KIO 780/19).

W dniu 14 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SINMED Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie na: "dostawę niesterylnego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku. Numer referencyjny: ZP/2/2019" (sygn. akt: KIO 811/19).

W dniu 14 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NEWAG S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. na: "zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wraz z ich dostarczeniem. Numer referencyjny: KW-WWA-282.01.2019.AU" (sygn. akt: KIO 835/19).

W dniu 14 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Healthcare S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "CENTRUM" w Opolu na: "„poprawę jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w SPZOZ „Centrum”, SPZOZ „Śródmieście”, SPZOZ „Zaodrze” w Opolu” (oprogramowanie). Numer referencyjny: ZP-C-2-2019" (sygn. akt: KIO 779/19).

W dniu 13 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Alstal Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie na: "budowę Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie. Numer referencyjny: 1/2019" (sygn. akt: KIO 839/19).

W dniu 13 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy S&T Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Intercity S.A. na: "dostawę terminali i drukarek mobilnych wraz z akcesoriami. Numer referencyjny: 07/09/IT/2018" (sygn. akt: KIO 777/19).

W dniu 13 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Orange Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Dozoru Technicznego na: "świadczenie usług transmisji danych w sieci WAN i dostępu do internetu przez okres 40 miesięcy – nr spr. ZP-DI-45/18. Numer referencyjny: ZP-DI-45/18" (sygn. akt: KIO 820/19).

W dniu 13 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie na: "wdrożenie e-usług publicznych, wewnątrzadministracyjnych, nowych rozwiązań IT oraz modernizację systemu obiegu dokumentów w ramach realizacji Projektu „Nowoczesna Policja dla Małopolski”. Numer referencyjny: ZP.15.2019" (sygn. akt: KIO 774/19).

W dniu 13 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MDP Polska Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie na: "wdrożenie e-usług publicznych, wewnątrzadministracyjnych, nowych rozwiązań IT oraz modernizację systemu obiegu dokumentów w ramach realizacji Projektu „Nowoczesna Policja dla Małopolski”. Numer referencyjny: ZP.15.2019" (sygn. akt: KIO 794/19).

W dniu 13 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy INERGIS S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Tuszów Narodowy na: "dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gmin Tuszów Narodowy i Mielec. Numer referencyjny: DKP.271.04.2019" (sygn. akt: KIO 773/19).

W dniu 13 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Grupa POWEN-WAFAPOMP S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Enea Elektrownia Połaniec S.A. na: "poprawę efektywności energetycznej wytwarzania energii elektrycznej i ciepła poprzez modernizację pomp wody chłodzącej w Enea Połaniec S.A. Numer referencyjny: NZ/PZP/2/2019" (sygn. akt: KIO 769/19).

W dniu 13 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Healthcare S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego na: "zakup modułów oprogramowania HIS do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz realizacji e-usług wraz ze sprzętem i bazą danych. Numer referencyjny: 7/2019/PN" (sygn. akt: KIO 793/19).

W dniu 10 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: "JSK Architekci" Sp. z o.o., T4B Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" na: "wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Terminala i pirsu południowego na podstawie Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU). Numer referencyjny: 11/PN/ZP/TLLZP/19" (sygn. akt: KIO 771/19).

W dniu 9 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TMS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: "dostawę tomografu wraz z sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych. Numer referencyjny: 47/ZP/2018" (sygn. akt: KIO 763/19).

dniu 9 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IZAN+ Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na: "usługi kompleksowego, całodobowego utrzymania czystości, transportu wewnętrznego oraz usługi dodatkowe w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie. Numer referencyjny: CZMZ/2500/8/2019" (sygn. akt: KIO 792/19).

W dniu 9 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Vendi Servis Sp. z o. o., Jol-Mark Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - SP ZOZ Szpital Powiatowy na: "usługę żywienia pacjentów SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu. Numer referencyjny: P/4/2019" (sygn. akt: KIO 791/19).

W dniu 9 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Devmatech sp. j. Emil Bojarski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Łódzka Wydział Technologii Materiałów i Wzornictwa Tekstyliów na: "dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń technologicznych w podziale na 8 zadań W4/IW2020+/2018/8" (sygn. akt: KIO 788/19).

W dniu 9 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Estudio Lamela S.L.P. Sp. p. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" na: "wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Terminala i pirsu południowego na podstawie Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU). Numer referencyjny: 11/PN/ZP/TLLZP/19" (sygn. akt: KIO 785/19).

W dniu 9 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Stalkowent Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: "modernizację stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie „Wacław” w PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła. Numer referencyjny: 601800635" (sygn. akt: KIO 768/19).

W dniu 9 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowe Kogex Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Olsztyn na: "dostawę środków transportu wewnętrznego - wyposażenie bryły B warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno Energetycznych w Olsztynie. Numer referencyjny: ZP.271.1.6.2019.b" (sygn. akt: KIO 743/19).

W dniu 8 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Orange Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Otwock na: "usługę uruchomienia, zarządzania i kompleksowej eksploatacji systemu Otwockiego Roweru Miejskiego w latach 2019-2022. Numer referencyjny: WZP.271.10.2019" (sygn. akt: KIO 753/19)

W dniu 8 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Maxto Sp. z o.o. S.K.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego na: "instalacje elektryczne i niskoprądowe Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Numer referencyjny: 121/DPI/PN/2019" (sygn. akt: KIO 755/19).

W dniu 8 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WYG International Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa dostępności przejścia granicznego Terespol-Brześć, Etap 1 - Rozbudowa układu torów o prześwicie 1 520 mm stacji Terespol”. Numer referencyjny: IREZA1f-216-68/18" (sygn. akt: KIO 772/19).

W dniu 7 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Health Technologies Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie na: "dostawę akceleratora wysokoenergetycznego wraz z budową bunkra i dostosowaniem infrastruktury technicznej i technologicznej w ramach projektu: „Rozbudowa i modernizacja zakładu radioterapii ...” Numer referencyjny: ZPZ-02/01/19" (sygn. akt: KIO 730/19).

W dniu 7 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ARTRADE RÓG MILENA w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. na: "usługę zdalnego odczytu układów pomiarowo-rozliczeniowych. Numer referencyjny: EZP/178/2019" (sygn. akt: KIO 722/19).

W dniu 7 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SINMED Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku na: "dostawy wyrobów medycznych na potrzeby oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Numer referencyjny: LAS-99-PN/44-2019" (sygn. akt: KIO 726/19).

W dniu 7 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Komputronik Biznes Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" na: "rozbudowę platformy internetowej pn. Baza Monitorująca do dokumentowania i ewaluacji projektów społecznych polegająca na rozbudowie ww. platformy internetowej oraz stworzeniu narzędzia ewaluacyjno-diagnostycznego. Numer referencyjny: CWR.263.4.2019" (sygn. akt: KIO 757/19).

W dniu 7 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ABPLANALP Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Gołdapi na: "dostawę stanowisk demonstracyjnych i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w związku z realizacją projektu pn. „Kwalifikacje drogą do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”. Numer referencyjny: ED.272.4.2019" (sygn. akt: KIO 740/19).

W dniu 7 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Basma Security Sp. z o.o., CERBER OCHRONA Sp. z o.o., BASMA SECURITY GUARD Adam Mianecki i Michał Wyszkowski Sp.j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wodociąg Marecki Sp. z o.o. na: "świadczenie usług całodobowej ochrony osób i mienia w obiektach Wodociągu Mareckiego Sp. z o. o. oraz konwojowania wartości pieniężnych" (sygn. akt: KIO 745/19).

W dniu 7 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Korporacja Budowlana Doraco Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Zachodniopomorskie - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego na: "wykonanie usług architektonicznych i inżynieryjnych w zakresie projektowania oraz robót budowlanych dla zadania Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Numer referencyjny: WOiRZL.II.272.15.2019.PW" (sygn. akt: KIO 751/19).

W dniu 7 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Firma Handlowo Usługowa Adam Graf w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o. o. na: "zawarcie umowy ramowej obejmującej remonty 500 zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych o powierzchni od ok. 20 m2 do 150 m2 położonych w Poznaniu. Numer referencyjny: DOA.201.9.2019" (sygn. akt: KIO 756/19).

W dniu 7 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PWH WIP - Małgorzata Szczepanik-Grzywocz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Milicz na: "dostawę wyposażenia do pracowni przedmiotowych w szkołach gminy Milicz. Numer referencyjny: IF.271.4.2019" (sygn. akt: KIO 759/19).

W dniu 6 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Varian Medical Systems Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie na: "dostawę akceleratora wysokoenergetycznego wraz z budową bunkra i dostosowaniem infrastruktury technicznej i technologicznej w ramach projektu: „Rozbudowa i modernizacja zakładu radioterapii ...”. Numer referencyjny: ZPZ-02/01/19" (sygn. akt: KIO 749/19).

W dniu 6 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut Hematologii i Transfuzjologii na: "dostawę materiałów medycznych. Numer referencyjny: IHIT/P/7/2019" (sygn. akt: KIO 752/19).

W dniu 6 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SmallGIS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Warmińsko-Mazurskie na: "dostawę i wdrożenie Systemu PZGiK oraz rozbudowę rozwiązań aplikacyjnych Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej a także Portalu Atlas Warmii i Mazur. Numer referencyjny: ZP.272.1.2.2019" (sygn. akt: KIO 727/19).

W dniu 6 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Celmar Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Zieleni Miejskiej na: "„Park Wojszyce” - zadanie realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017, projekt nr 409, Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2018, projekt nr 91 oraz „Rozszerzenie programu na kolejne lata planu”. Numer referencyjny: ZP/PN/7/2019/DPIR" (sygn. akt: KIO 754/19).

W dniu 6 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Vendi Servis Sp. z o. o., Jol-Mark Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze na: "świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia pacjentów w SPZZOZ w Przysusze(w systemie cateringowym). Numer referencyjny: 03/ZP/2018" (sygn. akt: KIO 741/19).

W dniu 6 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Celnet Sp. z o.o., Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku na: "pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Dostawy pod nazwą „Zakup dwóch statków patrolowych do celów kontroli rybołówstwa morskiego”. Numer referencyjny: ZP-4/2018" (sygn. akt: KIO 737/19).

W dniu 6 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PROMAT Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. na: "modernizację systemów ochrony przeciwpożarowej w obiektach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. – opracowanie dokumentacji projektowej. Numer referencyjny: FZP.2810.20.2019" (sygn. akt: KIO 762/19).

W dniu 6 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BIOMERIEUX Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu na: "zakup i dostawę podłoży do posiewów krwi wraz z dzierżawą kompatybilnego analizatora do monitorowania posiewów przez okres 36 miesięcy oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi. Numer referencyjny: TLZP/2-23/233/24/2019" (sygn. akt: KIO 748/19).

W dniu 6 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S. A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Nowotomyski na: "przebudowę drogi powiatowej 2774P w m. Miedzichowo ul. Poznańska – II etap. Numer referencyjny: ZP.272.1.2.2019" (sygn. akt: KIO 738/19).

W dniu 30 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Lek S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika na: "sukcesywną dostawa leków. Numer referencyjny: DZP.271-6/19" (sygn. akt: KIO 724/19).

W dniu 30 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Bezpieczne.IT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy na: "konserwację i naprawę sieciowego sprzętu do przetwarzania danych wraz z usługami w zakresie wsparcia teleinformatycznego. Numer referencyjny: TA/ZP-4/2019" (sygn. akt: KIO 684/19).

W dniu 29 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie na: "zakup ambulansów typu C. Numer referencyjny: WSPRiTS/ZP/15/19" (sygn. akt: KIO 697/19).

W dniu 29 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SAFEGE S.A.S. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: "wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 45 odcinek Zabełków - Roszków”. Numer referencyjny: O.KA.D-3.2413.8.2019" (sygn. akt: KIO 692/19).

W dniu 29 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FARMBUD Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim na: "dostawę środków dezynfekcyjnych do magazynu apteki szpitalnej w SPZOZ w Radzyniu Podlaskim. Numer referencyjny: 6/2019/PN" (sygn. akt: KIO 732/19).

W dniu 29 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Thales Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "wykonanie robót budowlanych na odcinku Czyżew - Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew - Białystok”. Numer referencyjny: 9090/IRZR1/07339/01931/19/P" (sygn. akt: KIO 704/19).

W dniu 29 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "wykonanie robót budowlanych na odcinku Czyżew - Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew - Białystok”. Numer referencyjny: 9090/IRZR1/07339/01931/19/P" (sygn. akt: KIO 698/19).

W dniu 26 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CELMAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Zabrze na: "przebudowę boisk przy SKS Gwarek – Etap II – instalacja nawadniania boiska trawiastego. Numer referencyjny: BZP.271.5.2019.EK" (sygn. akt: KIO 700/19).

W dniu 26 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na: "świadczenie usług rozwoju, utrzymania, autoryzacji i exit planu systemów informatycznych zamawiającego. Numer referencyjny: BDG-V.2611.72.2018.GK" (sygn. akt: KIO 681/19).

W dniu 26 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy F.U.H.P. "TRAK-KOP" Mirosław Cieplak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miedziana Góra na: "rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej – Etap V oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra zad. 1 i zad. 2. Numer referencyjny: IGPOS.271.6.2019" (sygn. akt: KIO 707/19).

W dniu 26 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Healthcare S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Brzeski na: "„e-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” – trzecie postępowanie. Numer referencyjny: OR.272.1.21.2018" (sygn. akt: KIO 662/19).

W dniu 26 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GE Medical Systems Polska Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki w Krakowie na: "dostawę aparatów SPECT-CT (2 sztuki) przeznaczonych dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu oraz z konieczną adaptacją pomieszczeń. Numer referencyjny: NSSU.DFP.271.38.2018.LS" (sygn. akt: KIO 670/19).

W dniu 25 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Medline Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie na: "zakup ambulansów typu C. Numer referencyjny: WSPRiTS/ZP/15/19" (sygn. akt: KIO 676/19).

W dniu 25 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Integracji Społecznej na: "zakup wyposażenia pomieszczeń (meble biurowe) w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa i adaptacja budynku przy ulicy Karola Miarki 10 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej”. Numer referencyjny: CIS.261.6.3.2019" (sygn. akt: KIO 710/19).

W dniu 25 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Hein Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ośrodek Sportu i Rekreacji na: "zakup i dostawę osprzętu do ciągnika" (sygn. akt: KIO 689/19).

W dniu 25 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy J.D. Mercury Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Usług Logistycznych na: "świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich w obszarze: gastronomii, obsługi kelnerskiej w obiektach na terenie Warszawy przez okres 6 miesięcy. Numer referencyjny: 11/WA/PN/2019" (sygn. akt: KIO 716/19).

W dniu 25 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sprint S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: "centralny Projekt Wdrożeniowy – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T Etap 1. Numer referencyjny: DPZ.DPZ-4.2413.7.2019" (sygn. akt: KIO 648/19).

W dniu 25 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Philips Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Starogardzki na: "dostawę i montaż wyposażenia wraz z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych na potrzeby utworzenia Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Kociewskim Centrum Zdrowia. Numer referencyjny: 4/PG.042.2.2017" (sygn. akt: KIO 668/19).

W dniu 25 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Starogardzki na: "dostawę i montaż wyposażenia wraz z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych na potrzeby utworzenia Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Kociewskim Centrum Zdrowia. Numer referencyjny: 4/PG.042.2.2017" (sygn. akt: KIO 674/19).

W dniu 25 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Astom Tomasz Mucha w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Network Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Tarnowie na: "sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Brzesku przy ul. Okulickiego 11, nr Działki 834/11 wraz z własnością budynków i budowli w niej położonych" (sygn. akt: KIO 658/19).

W dniu 25 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IT Solution Factor Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na: "kompleksowe usługi konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Sosnowiec. Numer referencyjny: WZP.271.1.26.2019.UM" (sygn. akt: KIO 665/19).

W dniu 24 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BXT Tomasz Dobrowolski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sosnowca Pana Arkadiusza Chęcińskiego na: "kompleksowe usługi konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Sosnowiec. Numer referencyjny: WZP.271.1.26.2019.UM" (sygn. akt: KIO 677/19).

W dniu 24 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUN+ Agnieszka Turowska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Miasta w Słupcy na: "budowę dwóch placów zabaw w Słupcy. Numer referencyjny: RIM.271.4.2019" (sygn. akt: KIO 657/19).

W dniu 24 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy T-Mobile Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na: "usługę dostarczenia i utrzymania pomiędzy lokalizacjami Zamawiającego, sieci IP VPN w oparciu o sieć MPLS oraz usługi dostępu do Internetu w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Numer referencyjny: BBA-2.262.3.2019" (sygn. akt: KIO 629/19).

W dniu 24 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Korporacja Budowlana Doraco Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni na: "wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – Część I”. Numer referencyjny: ZP-ASc-3800-2/19" (sygn. akt: KIO 651/19).

W dniu 24 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mercator Medical S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: "dostawy sukcesywne rękawic diagnostycznych na okres 12 miesięcy. Numer referencyjny: 10/2019" (sygn. akt: KIO 660/19).

W dniu 23 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Agebor Andrzej Szastok w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu na: "dostawę technicznych środków materiałowych do pojazdów bojowych" (sygn. akt: KIO 654/19).

W dniu 23 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego VESTER Handzelewicz Sp. j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Specjalistyczny Szpital Wojewódzki na: "roboty budowlane pn. ,,Przebudowa Stacji Dializ" w ramach zadania „Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych"
Numer referencyjny: 34/PN/19" (sygn. akt: KIO 696/19).

W dniu 23 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CONTROL PROCESS S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Lubliniec na: "wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej". Numer referencyjny: ZI.271.9.2019" (sygn. akt: KIO 613/19).

W dniu 23 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SYMMETRY Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Sprawiedliwości na: "budowę, utrzymanie i rozwój systemu Krajowy Rejestr Zadłużonych. Numer referencyjny: BF-II.3710.7.2019" (sygn. akt: KIO 667/19).

W dniu 23 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sygnity S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Sprawiedliwości na: "budowę, utrzymanie i rozwój systemu Krajowy Rejestr Zadłużonych. Numer referencyjny: BF-II.3710.7.2019" (sygn. akt: KIO 666/19).

W dniu 23 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Atos Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Sprawiedliwości na: "budowę, utrzymanie i rozwój systemu Krajowy Rejestr Zadłużonych. Numer referencyjny: BF-II.3710.7.2019" (sygn. akt: KIO 659/19).

W dniu 23 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "GNOM" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na: "całoroczne, kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Rejony GDDKiA Oddział w Łodzi z podziałem na 3 części. Numer referencyjny: O.Ł.D3.2413.2.2019.dpw" (sygn. akt: KIO 663/19).

W dniu 23 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP na: "dostawę do Apteki Szpitalnej produktów leczniczych i sprzętu do żywienia pozajelitowego i dojelitowego w okresie 12 miesięcy oraz usługa transportowa produktów leczniczych i sprzętu do żywienia z siedziby Zamawiającego do domu chorego. Numer referencyjny: 20/8/2019" (sygn. akt: KIO 653/19).

W dniu 23 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Neomed Barbara Stańczyk w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP na: "dostawę do Apteki Szpitalnej produktów leczniczych i sprzętu do żywienia pozajelitowego i dojelitowego w okresie 12 miesięcy oraz usługa transportowa produktów leczniczych i sprzętu do żywienia. Numer referencyjny: 20/8/2019" (sygn. akt: KIO 636/19).

W dniu 19 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Eco-Plan S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie na: "świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych, terenów zewnętrznych utwardzonych i zielonych w kompleksach wojskowych znajdujących się w rejonie odpowiedzialności 17 WOG. Numer referencyjny: 3/WOG/U/Infrastr./19" (sygn. akt: KIO 638/19).

W dniu 19 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: ML System S.A., ML System + Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Łuków na: "dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Łuków w ramach projektu „Czysta Energia w Gminie Łuków III”. Numer referencyjny: PI.271.1.2019" (sygn. akt: KIO 675/19).

W dniu 19 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GE Medical Systems Polska Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego na: "dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz osprzętu. Numer referencyjny: DZP.3311-06/2019" (sygn. akt: KIO 617/19).

W dniu 18 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IMMITIS Spółka z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 2 Regionalna Baza Logistyczna na: "dostawę sprzętu informatycznego. Numer referencyjny: D/48/2019" (sygn. akt: KIO 615/19).

W dniu 18 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "PIOMAR" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Kalisz na: "dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Numer referencyjny: WO.271.01.0001.2019" (sygn. akt: KIO 635/19).

W dniu 18 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Alvogen Pharma Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego na: "dostawę leków stosowanych w programach lekowych leczenia stwardnienia rozsianego. Numer referencyjny: ZP/p/10/19" (sygn. akt: KIO 639/19).

W dniu 18 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na: "wykonanie kompleksowej modernizacji Instalacji Odsiarczania Spalin na blokach nr 8-12 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów. Numer referencyjny: POST/GEK/GEK/PMR-ELB/05754/2018" (sygn. akt: KIO 650/19).

W dniu 18 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: SI-Consulting Sp. z o.o., Decsoft S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych na: "dostawę i wdrożenie macierzy dyskowych dla platformy Mainframe oraz świadczenie usług serwisu przez maksymalnie 72 miesiące. Numer referencyjny: TZ/271/32/18" (sygn. akt: KIO 680/19).

W dniu 18 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IT Serwis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Kujawsko-Pomorskie, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego na: "zakup i dostawę z rozładunkiem wyposażenia dla szkolnych pracowni matematycznych i informatycznych sprzętu komputerowego, multimedialnego i elektronicznego w ramach projektu Region Nauk Ścisłych II. Numer referencyjny: WZP.272.104.2018" (sygn. akt: KIO 623/19).

W dniu 18 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PIKA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich na: "obsługę archiwum zakładowego zawierającego dokumentację medyczną dla Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Numer referencyjny: SP ZOZ ZSM ZP/15/2019" (sygn. akt: KIO 669/19).

W dniu 18 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Bombardier Transportation (ZWUS) Polska sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "wdrożenie systemu ERTMS/ETCS poziom 2 wraz z budową LCS oraz samoczynnej blokady liniowej, na odcinku linii kolejowej nr 4, Korytów – Zawiercie. Numer referencyjny: IREZA1m-216-1/19" (sygn. akt: KIO 582/19).

W dniu 17 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Komputronik Biznes Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego na: "zakup i dostawę sprzętu informatycznego realizowanego w ramach projektu pn. Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Numer referencyjny: RSS/SZP/P-02/2019" (sygn. akt: KIO 646/19).

W dniu 17 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DGP Clean Partner Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Stadion w Zabrzu Sp. z o.o. na: "świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości na Stadionie im. Ernesta Pohla w Zabrzu – Arena Zabrze i w obiektach administrowanych przez „Stadion w Zabrzu” Sp. z o.o. Numer referencyjny: SZ/ZP/5/2019" (sygn. akt: KIO 618/19).

W dniu 17 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli na: "świadczenie usług transportu medycznego na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. Numer referencyjny: DZP-280-12/2019" (sygn. akt: KIO 642/19).

W dniu 17 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KSB Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na: "serwisowanie oraz remonty pomp i mieszadeł KSB. Numer referencyjny: 02317/WS/PW/PZL-DZA-WRS/U/2018" (sygn. akt: KIO 602/19).

W dniu 17 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Grupa EKOENERGIA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Aleksandrów Łódzki na: "zaprojektowanie i budowę pasywnej hali sportowej w Bełdowie. Numer referencyjny: ZP.271.9.2019" (sygn. akt: KIO 633/19).

W dniu 16 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Korporacja Budowlana Doraco Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. na: "doprojektowanie (w zakresie projektu wykonawczego) i budowę: Budynek pirsu zachodniego wraz z infrastrukturą oraz zmianami aranżacyjnymi w drugim terminalu pasażerskim w Porcie Lotniczym w Gdańsku. Numer referencyjny: ZP/2/2019" (sygn. akt: KIO 641/19).

W dniu 16 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy P.P.H.U. Lekaro Jolanta Zagórska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa na: "odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości położonych w m.st. Warszawie, od 1.1.2019 r. Numer referencyjny: ZP/GP/271/IV-172/18" (sygn. akt: KIO 604/19).

W dniu 16 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy mpTechnology Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji na: "rozbudowę Inteligentnych Systemów Transportowych w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego”. Numer referencyjny: NZ.8161.14.2019" (sygn. akt: KIO 586/19).

W dniu 16 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy INGRIFO Sp. z o.o. Sp. k w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Spraw Zagranicznych na: "usługi dostosowawcze i asysty technicznej systemu wspierającego zarządzanie infrastrukturą i usługami IT w MSZ i placówkach podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych - System ITSM. Numer referencyjny: BDG.741.023.2018" (sygn. akt: KIO 576/19).

W dniu 16 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy S&P Architektura krajobrazu Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy na: "koncepcję aranżacji zieleni wzdłuż ulic wraz z projektem wykonawczym nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych wybranych ulic w Warszawie. Numer referencyjny: 139/PN/2018" (sygn. akt: KIO 598/19).

W dniu 16 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Vendi Servis Sp. z o. o., Jol-Mark Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. na: "świadczenie usługi żywienia pacjentów Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o." (sygn. akt: KIO 596/19).

W dniu 16 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina na: "przebudowę, nadbudowę i rozbudowę budynku Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, ul. Rycerska 2 – Etap I. Numer referencyjny: ZP.261.2-I.2019, Postępowanie nr 28" (sygn. akt: KIO 637/19).

W dniu 16 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TMS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: "zakup wyposażenia Pracowni Tomografii Komputerowej Szpitala Powiatowego w Węgrowie - Zadanie III. Numer referencyjny: ZP/UE/4/19" (sygn. akt: KIO 611/19).

W dniu 16 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MEDCORE Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Solec Sp. z o.o. na: "dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego typu ERP. Numer referencyjny: PN/02ERP/01/2019" (sygn. akt: KIO 600/19).

W dniu 15 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Amgen Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zachodniopomorskie Centrum Onkologii na: "dostawę produktów leczniczych. Numer referencyjny: PN-3/19" (sygn. akt: KIO 580/19).

W dniu 15 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "świadczenie usługi wdrożenia systemu monitorowania i zarządzania wydrukami oraz outsourcingu wielofunkcyjnych urządzeń drukujących. Numer referencyjny: 6060/ILG 8/06344/04451/18/P" (sygn. akt: KIO 581/19).

W dniu 15 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Usług Komunalno - Budowlanych ZUKOMB Zbigniew Słysz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: "część I: Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości w budynkach mieszkalnych będących wyłączną własnością SRK S.A. oraz utrzymanie czystości i porządku wokół tych. Numer referencyjny: AZM 17/18/19" (sygn. akt: KIO 567/19).

W dniu 15 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sanito Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Stowarzyszenie Blisko Krakowa na: "dostawę i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE - zestawów instalacji fotowoltaicznych, zestawów kolektorów słonecznych, pomp ciepła i kotłów na biomasę na terenie gmin (...). Numer referencyjny: BK.410.1.4.1.2018" (sygn. akt: KIO 590/19).

W dniu 15 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ZAMET-Głowno Adam Pruski Zdzisław Łuczak Sp. J. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Inspektorat Uzbrojenia na: "dostawę Uniwersalnych Kontenerowych Warsztatów Obsługowo-Naprawczych (UKWO-N) bez podwozi bazowych" (sygn. akt: KIO 610/19).

W dniu 12 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance na: "grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. Numer referencyjny: 711 IZP MWI 2019" (sygn. akt: KIO 578/19).

W dniu 12 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego na: "budowę w województwie podkarpackim Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP) Realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Numer referencyjny: OR-IV.272.2.54.2018" (sygn. akt: KIO 626/19).

W dniu 12 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Metrolog sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Rokietnica na: "budowę Szkoły Podstawowej w Cerekwicy. Numer referencyjny: ZP.271.6.2019" (sygn. akt: KIO 594/19).

W dniu 12 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane "BODEX" J.K Bordulak Sp. J. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. na: "roboty budowlane projektu: „Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława” – etap II – zlewnia Oczyszczalni Sława. Numer referencyjny: JRP.511.RB.2.2018" (sygn. akt: KIO 560/19).

W dniu 11 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy INSTAL-FILTER Przemysłowe Systemy Ochrony Powietrza S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pabianicach na: "wykonanie instalacji odpylającej, instalacji odsiarczania i odazotowania spalin umożliwiających spełnienie wymogów nowych norm z zakresu ochrony środowiska w instalacji Ciepłownia Miejska w Pabianicach. Numer referencyjny: 265/TT/2018" (sygn. akt: KIO 597/19).

W dniu 11 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Terumo Poland Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie na: "dostawę sprzętu do angiografii i zabiegów naczyniowych – 80 zadań. Numer referencyjny: EDZ.242-107/18" (sygn. akt: KIO 609/19).

W dniu 11 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KONSULTANT IT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Brzeski na: "„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” – trzecie postępowanie. Numer referencyjny: OR.272.1.21.2018" (sygn. akt: KIO 561/19).

W dniu 11 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Orange Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej na: "świadczenie usług telefonii komórkowej na rzecz sądów powszechnych. Numer referencyjny: WZP-421-2/2019" (sygn. akt: KIO 566/19).

W dniu 11 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Polkomtel Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej na: "świadczenie usług telefonii komórkowej na rzecz sądów powszechnych. Numer referencyjny: WZP-421-2/2019" (sygn. akt: KIO 566/19).

W dniu 11 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SMCE Europe Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Świnoujście na: "pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla wybranych inwestycji kubaturowych Gminy Miasta Świnoujście realizowanych w latach 2018-2021. Numer referencyjny: WIM.271.1.31.2018" (sygn. akt: KIO 559/19).

W dniu 11 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o. o., IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Centrum Realizacji Inwestycji na: "opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło – Nowy Zagórz”. Numer referencyjny: IREZA3g-216-15/18" (sygn. akt: KIO 572/19).

W dniu 10 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Atende Medica Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Miejski w Morągu Sp. z o.o. na: "rozwój e-usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Morągu Sp. z o.o. Numer referencyjny: 8/2019" (sygn. akt: KIO  554/19).

W dniu 10 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Budownictwa Wodnego Michał Podgórski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. na: "oczyszczenie stawów kolmatcyjnych i udrożnienie koryta rzeki Mlecznej od km 17+700 do 18+220, Numer referencyjny: DZ/15/2019" (sygn. akt: KIO  537/19).

W dniu 10 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy INTARIS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe na: "PN 22/12/2018 – klaster obliczeniowy i danych. Numer referencyjny: PN 22/12/2018 – klaster obliczeniowy i danych" (sygn. akt: KIO  557/19).

W dniu 10 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sitnik Stanisław Zakład Remontowo - Budowlany "Stan-Bud" w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Lipinki Łużyckie na: "rozbudowę i przebudowę wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Pietrzykowie w Gminie Lipinki Łużyckie. Numer referencyjny: SG.271.2.2019" (sygn. akt: KIO  564/19).

W dniu 10 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GE Medical Systems Polska Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Powiatowy w Zawierciu na: "dostawę mammografu wraz z montażem w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu”. Numer referencyjny: DZP/PN/26/2019" (sygn. akt: KIO  620/19).

W dniu 9 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ZESZUTA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu na: "dostawę ambulansów typu „C” dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu. Numer referencyjny: ZP/PR/6/2019" (sygn. akt: KIO  571/19).

W dniu 9 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Obsługi Administracji Rządowej na: "dostawę urządzeń biurowych na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej. Numer referencyjny: 2019/2" (sygn. akt: KIO  543/19).

W dniu 9 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STV Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 2 Regionalna Baza Logistyczna na: "usługę wykonania badań diagnostycznych amunicji i jej elementów" (sygn. akt: KIO  548/19).

W dniu 9 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Facility Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy na: "świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości, higieny, transportu wewnętrznego oraz czynności pomocowych na terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. Numer referencyjny: NLZ.2019.271.18" (sygn. akt: KIO  542/19).

W dniu 9 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Has-Med Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża na: "dostawę sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „CZAS – Centra Zainteresowań Ambitnych Seniorów”. Numer referencyjny: 13/CZAS/2019" (sygn. akt: KIO  616/19).

W dniu 09 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym SP ZOZ na: "dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych do badań immunochemicznych, biochemicznych wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego oraz zapasowego analizatora immunochemicznego dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Numer referencyjny: WSM/DZP/381/2332/N/2019" (sygn. akt: KIO 526/19).

W dniu 9 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WhyNotTravel Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych na: "obsługę podróży służbowych zlecanych przez Telewizję Polską S.A. w okresie 24 miesięcy. Numer referencyjny: ZP/TTVZ/16/2017" (sygn. akt: KIO  550/19).

W dniu 8 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Energopol-Szczecin S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie na: "budowę Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie. Numer referencyjny: 1/2019" (sygn. akt: KIO  517/19).

W dniu 8 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Medseven Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy na: "dostawę respiratorów - aparatów do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej. Numer referencyjny: 07 Z PN 19" (sygn. akt: KIO  528/19).

W dniu 8 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Zakład Usług Leśnych Marcin Szymański, Usługi Leśne Dariusz Chwiałkowski, Zakład Usług Leśnych D&R Robert Zieliński w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Borne Sulinowo na: "wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Borne Sulinowo w roku 2019. Numer referencyjny: SA.270.1.9.2018" (sygn. akt: KIO  552/19).

W dniu 8 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SOFTRIX Grzegorz Laskowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wólka na: "dostawę sprzętu komputerowego dla Szkół prowadzonych przez Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji”. Numer referencyjny: RI.271.3.2019" (sygn. akt: KIO  536/19).

W dniu 8 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Impel System Sp. z o.o., Impel Facility Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. na: "sprzątanie pomieszczeń, hal, terenu i tramwajów (8 części). Numer referencyjny: DWZ/133/2018" (sygn. akt: KIO 546/19).

W dniu 8 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut Hematologii i Transfuzjologii na: "dostawę materiałów medycznych. Numer referencyjny: IHIT/P/7/2019" (sygn. akt: KIO 531/19).

W dniu 8 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie na: "zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie - nr POIS.09.01.00-00-0272/18, Numer referencyjny: 10/PN/SM/19" (sygn. akt: KIO 535/19).

W dniu 5 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Vendi Servis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach na: "świadczenie kompleksowej usługi całodziennego żywienia pacjentów Szpitala Powiatowego w Sejnach i Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach wraz z dzierżawą pomieszczeń kuchni. Numer referencyjny: 02/ZP/2019" (sygn. akt: KIO 518/19).

W dniu 5 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sorted Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" na: "zagospodarowanie terenu Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” przy ul. Rębkowskiej 1. Numer referencyjny: CWR.263.2.2019" (sygn. akt: KIO 519/19).

W dniu 5 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Artur Kunda Zakład Usług Leśnych Fangorn; Witold Andrzej Chitruszko Zakład Robót Leśnych; Kamil Starzyński Usługi Leśne; Jan Markowski; Małgorzata Sieńkowska Zakład Usługowo - Produkcyjny w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Nadleśnictwo Ełk na: "wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Ełk w roku 2019 - przetarg nieograniczony.
Numer referencyjny: S.270.2.4.2019" (sygn. akt: KIO 516/19).

W dniu 5 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Bluehill Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. na: "kompleksowe organizacje etapu krajowego projektu Polskie Mosty Technologiczne na 3 rynki: Chiny, Wietnam i Japonia z podziałem na trzy części. Numer referencyjny: BOK/25-110/2018" (sygn. akt: KIO 511/19).

W dniu 5 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ZAMET-Głowno Adam Pruski Zdzisław Łuczak Sp. J,. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Inspektorat Uzbrojenia na: "dostawę Uniwersalnych Kontenerowych Warsztatów Obsługowo-Naprawczych (UKWO-N) bez podwozi bazowych" (sygn. akt: KIO 610/19).

W dniu 4 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Paweł Ozdarski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Ojrzeń na: "budowę pełnowymiarowej Sali Gimnastycznej w Ojrzeniu. Numer referencyjny: ZPU.271.1.2019" (sygn. akt: KIO 520/19).

W dniu 4 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Usługi Transportowe "AN-MAR" Marcin Jangas w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na: "świadczenie usług transportowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży, tj. świadczenie usług transportowych w zakresie transportu sanitarnego pacjentów dializowanych oraz świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie działania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Numer referencyjny: ZT-SZP-226/01/4/2019" (sygn. akt: KIO 482/19).

W dniu 4 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Marcin Jurkowski Przedsiębiorstwo Usług Wodnych w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na: "odbudowę budowli regulujących na rzece Wiśle - 6 szt. ostróg, gmina Ostaszewo. Numer referencyjny: GD.JRP-Ż.281.7.2018.PW" (sygn. akt: KIO 506/19).

W dniu 4 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Portal PZP Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych na: "zakup danych telemetrycznych na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Numer referencyjny: ZP/TBPR/14/2019" (sygn. akt: KIO 539/19).

W dniu 3 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PPHU Development Stanisław Ogrodnik w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Andrzejewo na: "dostawę żwiru drogowego, gruzu budowlanego rozdrobnionego i mieszanki drogowej (żwiru i rozdrobnionego gruzu budowlanego). Numer referencyjny: ZPO.2712.1.2019" (sygn. akt: KIO 490/19).

W dniu 3 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu na: "realizację projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 ul. Batalionów Chłopskich wraz z rondem do włączenia w drogę wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego) etap II" (sygn. akt: KIO 501/19).

W dniu 3 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Gmsynergy sp. z o.o. sp. komandytowa w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na: "organizację wizyt studyjnych dla kadry zarządzającej i administracyjnej polskich uczelni w czołowych europejskich uczelniach zagranicznych w ramach projektu PO WER. Numer referencyjny: BDG.WZP.311.18.2018.9.JP" (sygn. akt: KIO 484/19).

W dniu 3 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Saferoad Grawil Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na: "całoroczne, kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Rejony GDDKiA Oddział w Łodzi z podziałem na 3 części. Numer referencyjny: O.Ł.D3.2413.2.2019.dpw" (sygn. akt: KIO 529/19).

W dniu 3 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Alpinus Chemia Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny na: "dostawę środków do dezynfekcji. Numer referencyjny: DAZ.26.065.2018" (sygn. akt: KIO 523/19).

W dniu 2 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GE Medical Systems Polska Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: "dostawę urządzeń medycznych. Numer referencyjny: 15/ZP/20199" (sygn. akt: KIO 496/19).

W dniu 2 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Powiatowy w Radomsku na: "dostawę rękawic medycznych-procedura powtórzona. Numer referencyjny: 95/2019" (sygn. akt: KIO 481/19).

W dniu 2 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy EDC Expert Direct Communication Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa – Główny Inspektorat Transportu Drogowego na: "kompleksową usługę wydruku, konfekcjonowania i wysyłki korespondencji do Użytkowników Krajowego Systemu Poboru Opłat. Numer referencyjny: BDG.ZPB.230.2.2019" (sygn. akt: KIO 508/19).

W dniu 2 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy mpTechnology Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasta Toruń na: "poprawę infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym oraz modernizację przystanków. Numer referencyjny: 184/2018" (sygn. akt: KIO 471/19).

W dniu 1 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego na: "budowę w województwie podkarpackim Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP) Realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Numer referencyjny: OR-IV.272.2.54.2018" (sygn. akt: KIO 472/19).

W dniu 1 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. na: "dostawę tramwajów jednokierunkowych i dwukierunkowych, wieloczłonowych, całkowicie niskopodłogowych. Numer referencyjny: DWZ/95/2018" (sygn. akt: KIO 524/19).

W dniu 1 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Vendi Servis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie na: "świadczenia usług żywienia zbiorowego dla pacjentów SPZOZ w Łukowie wraz z dzierżawą pomieszczeń. Numer referencyjny: 04/19" (sygn. akt: KIO 499/19).

W dniu 29 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Gnieźnieński na: "zakup wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych i doposażenia pracowni nauki zawodu w CKP. Numer referencyjny: ZG.272.25.2018" (sygn. akt: KIO 473/19).

W dniu 29 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Bombardier Transportation (ZWUS) Polska sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "wdrożenie systemu ERTMS/ETCS poziom 2 wraz z budową LCS oraz samoczynnej blokady liniowej, na odcinku linii kolejowej nr 4, Korytów – Zawiercie. Numer referencyjny: IREZA1m-216-1/19" (sygn. akt: KIO 475/19).

W dniu 29 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Recycling Logo Group Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: "likwidację wybranych obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami w rejonie szybu „Wschodni” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek I”. Numer referencyjny: KWK W/05/18/19" (sygn. akt: KIO 487/19).

W dniu 29 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DXC Technology Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na: "zakup usługi Utrzymania i Rozwoju Aplikacji ZSZiK, IACSplus, GIS, SIZ, PZSiPplus, PA oraz eWniosekPlus na okres 47 miesięcy. Numer referencyjny: DPiZP.2610.20.2018" (sygn. akt: KIO 461/19).

W dniu 29 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TPF Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na: "świadczenia usług konsultanta dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku od DK 1 do DK 78 etap II”. Numer referencyjny: WI-K/P/180924/1" (sygn. akt: KIO 469/19).

W dniu 28 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TPF Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" na: "wybór Inwestora Zastępczego dla realizacji rozbudowy bryły głównej Terminala i Pirsu Południowego, zgodnie z kompleksową analizą przepustowości LCH wraz z planem rozwoju. Numer referencyjny: 96/PN/ZP/TLLZP/18" (sygn. akt: KIO 445/19).

W dniu 28 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DGP Security Partner Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: "świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne na rzecz 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu" (sygn. akt: KIO 463/19).

W dniu 28 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wałbrzych na: "odbiór odpadów komunalnych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości, objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, zlokalizowanych w I i II Sektorze odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Wałbrzycha. Numer referencyjny: BZP.271.19.2019" (sygn. akt: KIO 485/19).

W dniu 28 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Alba Dolny Śląsk sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wałbrzych na: "odbiór odpadów komunalnych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości, objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, zlokalizowanych w I i II Sektorze odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Wałbrzycha. Numer referencyjny: BZP.271.19.2019" (sygn. akt: KIO 467/19).

W dniu 27 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konwerga Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Straż Miejska w Płocku na: "najem zaprojektowanego, wybudowanego, zainstalowanego i uruchomionego, systemu monitoringu wizyjnego miasta Płocka, składającego się z 115 punktów kamerowych. Numer referencyjny: SM.WKiL.341/1/8184/18" (sygn. akt: KIO 456/19).

W dniu 27 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TPF Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na: "świadczenia usług Konsultanta dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933”. Numer referencyjny: WI-K/P/180926/1" (sygn. akt: KIO 470/19).

W dniu 27 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Comarch Polska S.A., Comarch S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Olsztyn reprezentowana przez Prezydenta Olsztyna na: "zakup i wdrożenie systemu finansowo-księgowego w Gminie Olsztyn. Numer referencyjny: ZP.271.1.104.2018.c" (sygn. akt: KIO 450/19).

W dniu 27 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" na: "ZP/126/2018 – Dostawa rękawic diagnostycznych oraz chirurgicznych dla Instytutu „CZMP”. Numer referencyjny: ZP/126/2018" (sygn. akt: KIO 449/19).

W dniu 26 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Colas Rail Polska Sp. z o.o., Colas Rail S.A.S. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "przebudowę układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinek Słonice-Choszczno w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie” Numer referencyjny: 9090/IRZR2/15277/04803/18/P" (sygn. akt: KIO 442/19).

W dniu 26 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: TAXFOREST Sp. z o.o., TAXUS UL Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa-Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie na: "wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie w latach 2019-2020. Numer referencyjny: SA.270.19.2018.KG" (sygn. akt: KIO 444/19).

W dniu 26 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Medlab Products Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o. na: "dostawę probówek do pobierania krwi. Numer referencyjny: ZP-2200-7/19" (sygn. akt: KIO 438/19).

W dniu 26 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Biuro Usług Inżynierskich "KOSZTBUD" Alicja Mikołajczak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział w Koszalinie na: "zawarcie umów ramowych na świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład ZWRSP oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania KOWR OT w Koszalinie. Numer referencyjny: KOS.WOP.SZP.260.9.2019" (sygn. akt: KIO 464/19).

W dniu 26 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Hogan Lovells (Warszawa) LLP (spółka partnerska) Oddział w Polsce, PwC Advisory sp. z o.o. sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na: "doradztwo prawne, ekonomiczno-finansowe oraz techniczne dla strony publicznej w zakresie przygotowania projektu partnerstwa publiczno-prywatnego. Numer referencyjny: BDG-V.2611.46.2018.GK" (sygn. akt: KIO 454/19).

W dniu 26 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Intercity S. A. na: "wykonanie przeglądów okresowych na poziomie utrzymania P3 dla 20 wagonów osobowych. Numer referencyjny: 02/02/TUT/2019" (sygn. akt: KIO 478/19).

W dniu 25 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy REMEDIUM Wasilewski Jagieło sp. j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dom Pomocy Społecznej na: "dostawy leków dla Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu (grupa 33690000-3 wg CPV)" (sygn. akt: KIO 429/19).

W dniu 25 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PROKOM Construction sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Dąbrowa Górnicza na: "zarządzanie kontraktami pn.: Promowanie Zielonej Mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza Etap I i Etap II. Numer referencyjny: ZP.WIM.271.4.87.2018" (sygn. akt: KIO 457/19).

W dniu 25 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasta Gdyni na: "zakup Systemu w postaci centrali (platformy telekomunikacyjnej VoIP) wraz z oprogramowaniem realizującym funkcjonalność infolinii dla mieszkańców. Numer referencyjny: SI.271.61.2018" (sygn. akt: KIO 427/19).

W dniu 25 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A.; vision4venue GmbH; STADION PRO Sp. z o. o.; Technologica s.r.l. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Płock na: "rozbiórkę i budowę stadionu miejskiego im. Kazimierza Górskiego w Płocku przy ul. Łukasiewicza 34 wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej" (sygn. akt: KIO 446/19).

W dniu 25 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy POLMIL Sp. z o.o. S. K. A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na: "dostawy drobnego sprzętu medycznego jałowego. Numer referencyjny: PN/51/18" (sygn. akt: KIO 434/19).

W dniu 25 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Atende Medica Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Solec Sp. z o.o. na: "dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego typu ERP. Numer referencyjny: PN/02ERP/01/2019" (sygn. akt: KIO 426/19).

W dniu 25 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TEVOR S. A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji na: "dostawę fabrycznie nowych nieoznakowanych pojazdów dla KWP w Szczecinie. Numer referencyjny: ZZ-2380-15/19" (sygn. akt: KIO 465/19).

W dniu 22 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Starpol Meble Agnieszka Kliczkowska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej na: "dostawę mebli komputerowych, monitorów ekranowych, artykułów do sprzątania oraz maszyn czyszczących w ramach projektu pn.: „Poprawa warunków pracy i ograniczenie występowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy szansą na długotrwałe zatrudnienie. Numer referencyjny: 3/19" (sygn. akt: KIO 441/19).

W dniu 22 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Optingo Sp. z o.o. sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Energa Informatyka i Technologie Sp. z.o.o. na: "zawarcie Umów Ramowych na realizację usług o charakterze projektowo-programistycznym i konsultacyjnym w systemie Siebel.Numer referencyjny: ZP/05/EITE-DS/2019" (sygn. akt: KIO 416/19).

W dniu 22 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Vendi Servis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy na: "przygotowywanie oraz sukcesywną dostawę posiłków szpitalnych. Numer referencyjny: 1/2019" (sygn. akt: KIO 440/19).

W dniu 21 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Centrum Doradztwa w Informatyce i Zarządzaniu Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Poczta Polska S.A. na: "świadczenie usług wsparcia doradcy techniczno-biznesowego w projekcie „Rozwiązanie informatyczne dla procesów logistycznych (TMS)”. Numer referencyjny: PI.PZ.2600.117.2018" (sygn. akt: KIO 437/19).

W dniu 21 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Esri Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Głusk na: "dostawę i wdrożenie systemu klasy GIS do zarządzania majątkiem sieciowym. Numer referencyjny: ZP.271.6.2019" (sygn. akt: KIO 430/19).

W dniu 20 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Centrum Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa-Zarząd Dróg Miejskich na: "dostawę dwóch sztuk samochodów elektrycznych, dwóch Systemów mobilnej kontroli pojazdów wraz ze szkoleniem operatorów systemu oraz usługą utrzymaniową Systemu e-kontroli przez okres 36 miesięcy. Numer referencyjny: DPZ/6/PN/6/19" (sygn. akt: KIO 421/19).

W dniu 20 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IZAN+ Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu na: "usługę utrzymania czystości, dezynfekcji oraz transportu wewnętrznego. Numer referencyjny: Szp/FZ – 7/2019" (sygn. akt: KIO 433/19).

W dniu 20 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Bombardier Transportation (ZWUS) Polska sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "wdrożenie systemu ERTMS/ETCS poziom 2 wraz z budową LCS oraz samoczynnej blokady liniowej, na odcinku linii kolejowej nr 4, Korytów – Zawiercie. Numer referencyjny: IREZA1m-216-1/19" (sygn. akt: KIO 318/19).

W dniu 20 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa na: "odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości położonych w m.st. Warszawie, od 1.1.2019 r. Numer referencyjny: ZP/GP/271/IV-172/18" (sygn. akt: KIO 418/19).

W dniu 19 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy URTICA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na: "dostawę leków 7 Numer referencyjny: ZP-19-022UN." (sygn. akt: KIO 422/19).

W dniu 19 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Obsługi Administracji Rządowej na: "dostawę urządzeń biurowych na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej. Numer referencyjny: 2019/2" (sygn. akt: KIO 395/19).

W dniu 19 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NTT Technology Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Izba Administracji Skarbowej w Krakowie na: "dostawę sprzętu komputerowego dla Izby Administracji Skarbowej w Krakowie. Numer referencyjny: 1201-ILL-5.260.11.2019" (sygn. akt: KIO 396/19).

W dniu 18 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: URTICA Sp. z o.o., Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. na: "dostawę produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków dezynfekcyjnych, kontrastowych i specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz surowców farmaceutycznych. Numer referencyjny: TZ.372.96.2018" (sygn. akt: KIO 382/19).

W dniu 18 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konosorcjum: WYG International Sp. z o.o., Domański Zakrzewski Palinka Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. na: "doradztwo dla partnera publ. w przygotowaniu projektu ppp dla inwest. pn.Budowa Portu Centralnego w Morskim Porcie w Gdańsku wraz z opracow. Studium Wykonalności dla ww. inwest. w ramach prawa opcji. Numer referencyjny: NPR/IN/2018/047" (sygn. akt: KIO 407/19).

W dniu 18 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ENERIS Surowce S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Lądek-Zdrój na: "odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na terenie Gminy Lądek-Zdrój. Numer referencyjny: WR.271.2.2019.207" (sygn. akt: KIO 379/19).

W dniu 18 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Agnieszka Blochel w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice na: "bieżące utrzymanie i czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Świętochłowice. Numer referencyjny: OR.271.3.2019" (sygn. akt: KIO 398/19).

W dniu 18 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Obsługi Administracji Rządowej na: "dostawę komputerów stacjonarnych i monitorów, komputerów przenośnych i tabletów na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej. Numer referencyjny: 2019/1" (sygn. akt: KIO 393/19).

W dniu 18 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Obsługi Administracji Rządowej na: "dostawę systemu informacji prawnej dla Jednostek Administracji Państwowej. Numer referencyjny: 2019/7" (sygn. akt: KIO 383/19).

W dniu 18 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KOMTUR POLSKA Sp. z o.o.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" na: "dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych stosowanych w ramach programów lekowych. Numer referencyjny: ZP/CZD/0032/19" (sygn. akt: KIO 409/19).

W dniu 18 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Integrated Solutions Sp. z o.o.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Policji na: "budowę Systemu Elektronicznej Poczty Policji (SEPP). Numer referencyjny: 5/BŁiI/18/RG/PMP" (sygn. akt: KIO 387/19).

W dniu 15 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy S&T Services Polska Sp. z o.o.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na: "utworzenie systemu monitorowania pomocy publicznej SHRIMP ver. 2. Numer referencyjny: BBA-2/262-28/2018" (sygn. akt: KIO 404/19).

W dniu 15 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Planeta Sp. z o. o.; Autostrada Mazowiecka Sp. z o. o.; Wardex Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad  na: "całoroczne kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA w Kielcach z podziałem na 3 części zamówienia. Numer referencyjny: O.Ki.D-3.2413.19.2018.gk" (sygn. akt: KIO 356/19).

W dniu 14 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Techsource Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Policji na: "modernizację indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych poprzez zakup komputerów, sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania. Numer referencyjny: 12/BŁiI/19/EZ/PMP" (sygn. akt: KIO 389/19).

W dniu 14 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PAUL HARTMANN POLSKA Sp. o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne na: "dostawę jednorazowych różnych wyrobów medycznych dla UCK. Numer referencyjny: 185/PN/2018" (sygn. akt: KIO 369/19).

W dniu 14 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Polkomtel Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Poczta Polska S.A. na: "świadczenie usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą urządzeń i akcesoriów do ich świadczenia. Numer referencyjny: PI.PZ.2600.097.2018" (sygn. akt: KIO 352/19).

W dniu 14 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DXC Technology Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na: "zakup usługi Utrzymania i Rozwoju Aplikacji ZSZiK, IACSplus, GIS, SIZ, PZSiPplus, PA oraz eWniosekPlus na okres 47 miesięcy. Numer referencyjny: DPiZP.2610.20.2018" (sygn. akt: KIO 368/19).

W dniu 14 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Elektrometal S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: "budowę klimatyzacji grupowej o mocy chłodniczej 6MW dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba. Numer referencyjny: 441700711" (sygn. akt: KIO 351/19).

W dniu 14 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Impel System Sp. z o.o., Impel Facility Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Katowice na: "usługę sprzątania, mycia okien w budynkach Urzędu Miasta Katowice - zamówienie w 2 częściach. Numer referencyjny: BZP.271.1.322.2018" (sygn. akt: KIO 371/19).

W dniu 14 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Lyreco Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. na: "dostawę artykułów biurowych na potrzeby Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Numer referencyjny: 2018/W001/WP-000918" (sygn. akt: KIO 355/19).

W dniu 14 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy LUBMEDICAL Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" na: "dostawę strzykawek enteralnych do żywienia dojelitowego oraz łączników typu Enfit. Numer referencyjny: ZP/CZD/35/19" (sygn. akt: KIO 403/19).

W dniu 14 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FINEZJA A. K. Zając, Sp. J. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Dobroń na: "rozbudowę oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w m. Dobroń ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w m. Przygoń. Numer referencyjny: 271.1.2019" (sygn. akt: KIO 390/19).

W dniu 13 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DS Consulting Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. na: "doradztwo dla partnera publ. w przygotowaniu projektu ppp dla inwest. pn.Budowa Portu Centralnego w Morskim Porcie w Gdańsku wraz z opracow. Studium Wykonalności dla ww. inwest. w ramach prawa opcji. Numer referencyjny: NPR/IN/2018/047" (sygn. akt: KIO 411/19).

W dniu 13 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PROKOM Construction sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Dąbrowa Górnicza na: "zarządzanie kontraktami pn.: Promowanie Zielonej Mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza Etap I i Etap II. Numer referencyjny: ZP.WIM.271.4.87.2018" (sygn. akt: KIO 336/19).

W dniu 13 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: DMK Inżynieria Sp. z o.o., Inżbud TT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Dąbrowa Górnicza na: "zarządzanie kontraktami pn.: Promowanie Zielonej Mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza Etap I i Etap II. Numer referencyjny: ZP.WIM.271.4.87.2018" (sygn. akt: KIO 328/19).

W dniu 13 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Alpinus Chemia Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny na: "dostawę środków do dezynfekcji. Numer referencyjny: DAZ.26.065.2018" (sygn. akt: KIO 388/19).

W dniu 13 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Boniface Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Główny Inspektorat Ochrony Środowiska na: "redakcję zaktualizowanych metodyk monitoringu biologicznych elementów oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych wraz z recenzją naukową i publikacją. Numer referencyjny: ZP/220-47/18/ABA" (sygn. akt: KIO 347/19).

W dniu 13 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Spire Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Policji Biuro Finansów na: "zawarcie umowy ramowej na modernizację indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych poprzez zakup komputerów. Numer referencyjny: 26/BŁiI/19/MR/PMP" (sygn. akt: KIO 349/19).

W dniu 12 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Terumo BCT Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie na: "sprzedaż i dostawę zestawów do aferezy automatycznej wykonywanej za pomocą separatora komórkowego i zestawów do plazmaferezy automatycznej wykonywanej za pomocą separatora osoczowego oraz dzierżawa separatorów do zaaferowanych zestawów. Numer referencyjny: ZP/PN/06/2019" (sygn. akt: KIO 386/19).

W dniu 12 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe "Spector" Wiesław Leusz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. na: "wykonanie robót budowlanych w ramach projektu inwestycyjnego „Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja”. Numer referencyjny: DSP – 612/25/SW/07/ZTR/AP/2018" (sygn. akt: KIO 333/19).

W dniu 12 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Biameditek sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.  na: "dostarczenie sprzętu medycznego dla nowej siedziby Małopolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej oraz Oddz. Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci. Numer referencyjny: 11/ZP/2019" (sygn. akt: KIO 350/19).

W dniu 12 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Medline Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie na: "dostawę sprzętu medycznego do ambulansów ratunkowych typu C w formie sprzedaży ratalnej. Numer referencyjny: ZP1 – 8/2019" (sygn. akt: KIO 361/19).

W dniu 12 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Biała Podlaska na: "dostawę wraz z rozmieszczeniem i montażem mebli biurowych do Oficyny Zachodniej w Zespole Zamkowo-Parkowym Radziwiłłów w Białej Podlaskiej. Numer referencyjny: ZP.271.2.2.2019.JW2" (sygn. akt: KIO 344/19).

W dniu 12 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Śląski w Katowicach na: "sukcesywne dostawy mebli biurowych wraz z montażem realizowane wg bieżących potrzeb Zamawiającego. Numer referencyjny: DZP.381.002.2019.DW" (sygn. akt: KIO 335/19).

W dniu 11 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GAMA-Marek Samborski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu na: "dowóz dzieci z niepełnosprawnościami do wrocławskich placówek oświatowych. Numer referencyjny: CUI/ZP/PN/4/2019" (sygn. akt: KIO 337/19).

W dniu 11 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PWH WIP - Małgorzata Szczepanik-Grzywocz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Prusice na: "dostawę sprzętu elektronicznego stanowiącego doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu pt. „Gmina Prusice stawia na rozwój uczniów!”- II przetarg nieograniczony. Numer referencyjny: ZP.271.1.49.2018" (sygn. akt: KIO 346/19).

W dniu 11 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ForSec Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Policji na: "zakup stanowisk badawczych z zakresu badań informatycznych na potrzeby laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji, numer postępowania 7/BŁiI/19/ESz/PMP. Numer referencyjny: 7/BLiI/19/ESz/PMP" (sygn. akt: KIO 342/19).

W dniu 11 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Nextbike Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Nowy Dwór Mazowiecki na: "dostawę elementów składowych systemu rowerów miejskich oznaczonych dalej jako Nowodworski Rower Miejski (NRM). Numer referencyjny: WPI.271.3.2019" (sygn. akt: KIO 391/19).

W dniu 8 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego na: "dostawę sprzętu medycznego z podziałem na części celem realizacji projektu: podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego. Numer referencyjny: ZP/p/05/19" (sygn. akt: KIO 334/19).

W dniu 7 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PRO-GEO-EX MACIEJ FILIPEK w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wyższy Urząd Górniczy na: "dostawę sprzętu kontrolno - pomiarowego w ramach dofinansowania przedsięwzięcia w formie przekazania środków przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. Doposażenie organów nadzoru górniczego w sprzęt służący do monitorowania eksploatacji kopalin. Numer referencyjny: BAG/12/2018/PN" (sygn. akt: KIO 339/19).

W dniu 7 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SINMED Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej na: "jednorazowe,niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne" (sygn. akt: KIO 348/19).

W dniu 7 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Eurovia Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie na: "przebudowę drogi powiatowej nr 1933D Zakrzów – granica powiatu – Kotowice km 0+000 ÷ 1+434. Numer referencyjny: PZD.251.2.2019.AK" (sygn. akt: KIO 341/19).

W dniu 7 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Trakcja PRKil S.A.; Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele”" (sygn. akt: KIO 316/19).

W dniu 7 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: GISPRO Sp. z o.o.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. na: "Zadanie V.1 – Rozwój systemu GIS. Cześć V. 1.2 Usługa: Rozwój systemu GIS dla potrzeb eksploatacji sieci i zarządzania majątkiem sieciowym”. Numer referencyjny: 01846/WS/PW/JRP-JRP/U/2018" (sygn. akt: KIO 326/19).

W dniu 7 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Vendi Servis Sp. z o.o., JOL-MARK Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Postęp" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim na: "świadczenie usług społecznych w zakresie żywienia pacjentów i dystrybucji posiłków w oddziały. Nr sprawy 44/ZP/2018" (sygn. akt: KIO 360/19).

W dniu 6 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Landis+Gyr Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Tauron Dystrybucja S.A. na: "dostawę statycznych bezpośrednich liczników energii elektrycznej z wbudowanym modemem GPRS/UMTS. Numer referencyjny: 2018/TD-CN/TD-CN/02651/L" (sygn. akt: KIO 312/19).

W dniu 6 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Energopol-Szczecin S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie na: "budowę Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie. Numer referencyjny: 1/2019" (sygn. akt: KIO 321/19).

W dniu 6 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Trecom Enterprise Solutions Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Policji na: "rozbudowę systemu bezpieczeństwa poczty elektronicznej. Numer referencyjny: 332/BŁiI/18/RG/PMP" (sygn. akt: KIO 330/19).

W dniu 6 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WhyNotTravel Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 1. Baza Lotnictwa Transportowego na: "obsługę biletową zagranicznych podróży służbowych. Numer referencyjny: 1/2019" (sygn. akt: KIO 322/19).

W dniu 5 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MEDYK-POL Maciej Staszajtis w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu na: "świadczenie usług transportu sanitarnego zespołem podstawowym „P” oraz zespołem niewymagającym opieki medycznej „T” na potrzeby działalności Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Numer referencyjny: TLZP/2-23/233/145/2018" (sygn. akt: KIO 307/19).

W dniu 5 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Althea Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie na: "świadczenie usług serwisowych pogwarancyjnych – przeglądy i naprawy tomografu komputerowego Somatom Definition AS z wyposażeniem oraz oprogramowaniem Syngo.VIA. Numer referencyjny: EZP-271-2-99/2018" (sygn. akt: KIO 267/19).

W dniu 4 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Bezpieczne.IT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Rejonowy w Białymstoku na: "usługę serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego sprzętu na salach rozpraw w Sądzie Rejonowym w Białymstoku G-3710-1/19. Numer referencyjny: G-3710-1/19" (sygn. akt: KIO 303/19).

W dniu 4 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FOXMET Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: "„4. Rozbiórka 14 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A. KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia”. Numer referencyjny: KWK K/31/18/19" (sygn. akt: KIO 300/19).

W dniu 4 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy HICRON Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Metro Warszawskie Sp. z o.o. na: "dostawę, wdrożenie, utrzymanie i rozwój systemu ERP wraz z Szyną Integracyjną oraz środowiskiem utrzymaniowym PaaS. Numer referencyjny: WP.25.00276.2018.S.P.JAWO" (sygn. akt: KIO 273/19).

W dniu 4 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska CePeLek Samodzielny Publiczny ZOZ w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jednostka Wojskowa Nr 6021 na: "świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników RON i żołnierzy zawodowych Jednostki Wojskowej Nr 6021 oraz jednostek będących na jej zaopatrzeniu. Numer referencyjny: 55/2018/PN/SŁ.ZDR" (sygn. akt: KIO 332/19).

W dniu 4 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Inżynieria Rzeszów S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno sp. z o.o. na: "rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Święte Gmina Radymno oraz dostawę pojazdu asenizacyjnego z funkcją płukania sieci. Numer referencyjny: ZP.271.3.2018" (sygn. akt: KIO 304/19).

W dniu 4 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TEVOR S. A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji na: "dostawę fabrycznie nowych nieoznakowanych pojazdów dla KWP w Szczecinie. Numer referencyjny: ZZ-2380-15/19" (sygn. akt: KIO 299/19).

W dniu 1 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy RAVEN INMEDIA Sp.z o.o. Sp. K. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli na: "usługę outsourcingu drukarek. Numer referencyjny: COZL/ZPZ/ED/3412/PN-5/19" (sygn. akt: KIO 279/19).

W dniu 1 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comtegra S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Policji na: "rozbudowę systemu bezpieczeństwa poczty elektronicznej. Numer referencyjny: 332/BŁiI/18/RG/PMP" (sygn. akt: KIO 296/19).

W dniu 1 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Veloni Danuta Pawlak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie na: "usługę transportu żywności dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie. Numer referencyjny: WSZ-EP-72/2018" (sygn. akt: KIO 222/19).

W dniu 1 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BICO GROUP Tomasz Przybylski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" Spółka z o.o. na: "zadanie 26 - „Pomoc Techniczna- Inżynier Kontraktu” dla Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III". Numer referencyjny: ZP/JRP/U/18/2018" (sygn. akt: KIO 284/19).

W dniu 1 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usług Leśnych Forest Sp. z o.o., "Usługi Wielobranżowe" Józef Czekieryło, "PHU Biozbyt" Zbigniew Ciszek w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa-Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie na: "wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie w latach 2019-2020. Numer referencyjny: SA.270.19.2018.KG" (sygn. akt: KIO 288/19).

W dniu 1 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: WhyNotTravel Sp. z o.o. sp. k., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bokka Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Dział Zamówień Publicznych na: "usługę pośrednictwa przy zakupie biletów lotniczych dla Politechniki Krakowskiej. Numer referencyjny: KA-2/006/2019" (sygn. akt: KIO 293/19).

W dniu 1 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy POLLIGHT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Ożarów na: "modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ożarów. Numer referencyjny: BIII.271.14.2018" (sygn. akt: KIO 315/19).

W dniu 1 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Healthcare S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na: "opracowanie, wdrożenie i utrzymanie Platformy Regionalnej e-Pacjent. Numer referencyjny: SzW/1/2019" (sygn. akt: KIO 290/19).

W dniu 1 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na: "opracowanie, wdrożenie i utrzymanie Platformy Regionalnej e-Pacjent. Numer referencyjny: SzW/1/2019" (sygn. akt: KIO 281/19).

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00