Informacja o ogłoszeniu postanowień kończących postępowanie odwoławcze wydanych na posiedzeniu niejawnym - Aktualne

W dniu 2 czerwca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Public Transport Service Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Koleje Dolnośląskie S.A. na: " wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 wraz z pracami dodatkowymi w pojazdach SA134-025,SA135-004, SA135-008, SA135-009. Numer referencyjny: KD/OZ/U/9/2020" (sygn. akt: KIO 1113/20).

W dniu 1 czerwca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Althea Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na: " usługi serwisowe aparatury medycznej. Numer referencyjny: DZ.3321.2.2020" (sygn. akt: KIO 1153/20).

W dniu 1 czerwca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "PIOMAR" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wawer na: "dostarczenie sprzętu IT do zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów/Skalnicowej w Warszawie Numer referencyjny: UD-XIII-ZZP.271.18.2020.ARY" (sygn. akt: KIO 1125/20).

W dniu 1 czerwca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania ERBUD Operations  Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na: " PRZEBUDOWĘ WEJŚCIA ORAZ HOLU GŁÓWNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O. Numer referencyjny: 88/ZP/2020" (sygn. akt: KIO 742/20).

W dniu 1 czerwca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Control Process Silesia Spółka z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. na: " uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Międzyrzecz z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu wodno-ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu. Numer referencyjny: 19/ZP5/DEOŚ/POIIŚ/2020" (sygn. akt: KIO 836/20).

W dniu 1 czerwca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania "Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Maz." Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Miasta Milanówka na: " świadczenie usług regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym autobusami będącymi własnością przewoźnika na dwóch liniach komunikacyjnych w ramach komunikacji miejskiej miasta Milanówka oraz przyległych miejscowości Numer referencyjny: ZP.271.1.4.TOM.2020.JS" (sygn. akt: KIO 583/20).

W dniu 1 czerwca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Polis Security Glob Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” na: "ochronę obiektów, osób i mienia na terenie Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie. Nr sprawy: 20/2020" (sygn. akt: KIO 1102/20).

W dniu 29 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: TMS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach na: "przystosowanie pomieszczeń Pracowni Badań Tomograficznych wraz z wyposażeniem w tomograf komputerowy. Numer referencyjny: ZP/1/2020/PN" (sygn. akt: KIO 810/20).

W dniu 29 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: China Harbour Engineering Company Ltd. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna na: "poprawę dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego. Numer referencyjny: OZ-092/1/IP-2/2020" (sygn. akt: KIO 534/20).

W dniu 29 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Impel Safety Sp. z o.o., Impel Defender Sp. z o.o., Impel Facility Services Sp. z o.o., Impel Technical Security Sp. z o.o., ITM Poland S.A., Impel Cash Solutions Sp. z o.o., Impel Security Partner Sp. z o.o. Sp. k., Garda Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Gdański Ogród Zoologiczny na: "ochronę Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego" (sygn. akt: KIO 974/20).

W dniu 29 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. na: "przebudowę wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego. Numer referencyjny: PIM/04/20/ZP25/2016-81" (sygn. akt: KIO 966/20).

W dniu 29 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. na: "przebudowę wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego. Numer referencyjny: PIM/04/20/ZP25/2016-81" (sygn. akt: KIO 943/20).

W dniu 29 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych Sp. z o.o.; Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Usługowe Sp. z o.o.; SMGL 4 Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "świadczenie usługi utrzymania czystości w wybranych lokalizacjach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP S.A. Numer referencyjny: 6060/ILG 7/03981/01545/20/P" (sygn. akt: KIO 725/20).

W dniu 28 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: FBSerwis S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Gmina Andrespol na: "odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z terenu gminy Andrespol. Numer referencyjny: ZP.271.6232.15.2020" (sygn. akt: KIO 1088/20).

W dniu 28 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: BonaSoft Sp. z o.o. Sp.K. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Uniwersytet Wrocławski na: "usługę programistyczną polegającą na zaprojektowaniu, implementacji i wdrożeniu systemu rozszerzającego system USOS/USOSweb w zakresie obsługi akademików i hoteli asystenta oraz zakup urządzeń wspierających działanie systemu. Numer referencyjny: BZP.242.18.2019.EH" (sygn. akt: KIO 565/20).

W dniu 28 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Inspektorat Uzbrojenia na: "dostawę BSP klasy mikro" (sygn. akt: KIO 873/20).

W dniu 28 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa na: "dostawę i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE – zestawów instalacji fotowoltaicznych, zestawów kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła w ramach zadania pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski". Numer referencyjny: SZPT/ZP-02/07/2019" (sygn. akt: KIO 987/20).

W dniu 28 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: MELBUD S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie na: "udrożnienie i stabilizację koryta Pilicy w kilometrach od km 153+000 do 159+300. Numer referencyjny: WA.ROZ.2810.46.2020" (sygn. akt: KIO 1094/20).

W dniu 28 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Control Process Silesia Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie na: "dokończenie ciągu przetwarzania osadów w ramach zadania Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina. Numer referencyjny: POIS/P/10/2020" (sygn. akt: KIO 1057/20).

W dniu 28 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: CATERMED S.A., JOL-MARK Sp. z o. o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Postęp" Sp.  o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie na: "kompleksową usługę pełnego, codziennego przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala oraz posiłków regeneracyjnych dla pracowników szpitala. Sprawa 22/2020" (sygn. akt: KIO 1055/20).

W dniu 28 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe "MIDACH" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: "dokumentację określającą kategoryzację przydatności terenu do zabudowy po zakończeniu działalności górniczej” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” Numer referencyjny: ZP-C-0009/20" (sygn. akt: KIO 1044/20).

W dniu 28 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Biuro Usług Inżynierskich Kosztbud Witold Mikołajczak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział w Koszalinie na: "zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania KOWR OT w Koszalinie. Numer referencyjny: KOS.WOP.SZP.260.9.B.20.11cz" (sygn. akt: KIO 1032/20).

W dniu 28 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Lucjan Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Izba Administracji Skarbowej w Opolu na: "dostawę mebli biurowych do Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu oraz Urzędu Skarbowego wNamysłowie i Oleśnie. Numer referencyjny: 1601-ILZ.260.2.2020" (sygn. akt: KIO 1059/20).

W dniu 28 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Synektik S. A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. na: "zakup aparatu RTG wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych w celu dostosowania pomieszczeń pracowni RTG do posadowienia nowego aparatu w formule „zaprojektuj i zbuduj''. Numer referencyjny: ZP/20/2020" (sygn. akt: KIO 983/20).

W dniu 28 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Skład Węgla Jolanta Nowak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: "eksploatację zleconą systemu cieplnego w kompleksie wojskowym Nowy Dwór Wejherowski administrowanymprzez 18 WOG. Numer referencyjny: 18WOG-SZP.2712.18.2020" (sygn. akt: KIO 1068/20).

W dniu 28 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Philips Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta na: "dostawę cyfrowego aparatu angiograficznego do zastosowania w radiologii naczyniowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Szpitala Południowego”. Numer referencyjny: RZP-II-WI/11/DZP-1/2020" (sygn. akt: KIO 615/20).

W dniu 28 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: KOMTUR  POLSKA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab.med. Eleonory Reicher na: "dostawę leków biologicznych w podziale na zadania. Numer referencyjny: 4/PN/2020/ES" (sygn. akt: KIO 643/20).

W dniu 28 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Immitis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Komenda Główna Policji na: "zakup urządzeń drukujących monochromatycznych i kolorowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz urządzeń skanujących na potrzeby jednostek organizacyjnych Policji. Numer referencyjny: 14/BŁiI/20/EZ" (sygn. akt: KIO 474/20).

W dniu 28 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Spire Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Komenda Główna Policji na: "zakup urządzeń drukujących monochromatycznych i kolorowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz urządzeń skanujących na potrzeby jednostek organizacyjnych Policji. Numer referencyjny: 14/BŁiI/20/EZ" (sygn. akt: KIO 473/20).

W dniu 28 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: CLIMATIC Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Gmina Nasielsk na: "opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj,, dla budynku żłobka i przedszkola w Pieścirogach Starych. Numer referencyjny: IZP.271.1.2020" (sygn. akt: KIO 1000/20).

W dniu 28 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Zakład Usługowo Produkcyjny EMITER Spółka jawna Stanisław Bieda, Piotr Lis w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Energa-Operator S.A. na: "dostawę zestawów telesterowania dla stacji SN/nn 3, 4 i 5 polowych. Numer referencyjny: P/1/0086/2019" (sygn. akt: KIO 1060/20).

W dniu 27 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Mediguard Technologies Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. na: "wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy i modernizacji Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego Ogólnego – Etap II. Numer referencyjny: DZP/04/2020"zakup sprzętu do telerehabilitacji kardiologicznej (rehabilitacji hybrydowej) wraz z oprogramowaniem –systemem telemedycznym.Numer referencyjny: D10.251.6.C.2020" (sygn. akt: KIO 861/20).

W dniu 27 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Korporacja Budowlana "Darco" Dariusz Żak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży na: "wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy i modernizacji Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego Ogólnego – Etap II. Numer referencyjny: DZP/04/2020" (sygn. akt: KIO 1027/20).

W dniu 27 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: TPF Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: "pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa, odcinek: Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów (z węzłem)”. Numer referencyjny: O.KR.D-3.2410.3.2019" (sygn. akt: KIO 480/20).

W dniu 27 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: S&T Services Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na: "wykonanie projektu pn. „System satelitarnego monitorowania upraw rolnych w Polsce – S2MUR”. Numer referencyjny: 158/2020/C" (sygn. akt: KIO 688/20).

W dniu 27 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Nova Home sp z o.o. sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Zakład Karny we Włocławku na: "budowę pawilonu mieszkalnego w Zakładzie Karnym we Włocławku Numer referencyjny: D.Kw.2232.1.2020" (sygn. akt: KIO 807/20).

W dniu 27 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Gmina Miasto Pruszków na: "wykonanie usługi w zakresie Publicznego Transportu Zbiorowego świadczonego na rzecz miasta Pruszkowa na 9 liniach komunikacyjnych w okresie od 1.7.2020 do 30.6.2024." (sygn. akt: KIO 574/20).

W dniu 27 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Miasto Kalisz - Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu na: "d na: "drozbudowę ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza- etap I. Numer referencyjny: ZP.271.1.4.2020" (sygn. akt: KIO 948/20).

W dniu 27 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A.; KREATOR Sp. z o. o. Sp. k.; MODUS Przedsiębiorstwo Odzieżowe S.A.; Zakład Odzieżowy MODAR Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – 3 Regionalna Baza Logistyczna na: "dostawę w latach 2020–2022 przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – mundury polowe" (sygn. akt: KIO 569/20).

W dniu 27 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu Sp. z o.o. na: "świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji miejskiej na terenie gminy miasto Elbląg i gmin sąsiadujących. Numer referencyjny: ZP-01/2020" (sygn. akt: KIO 717/20).

W dniu 27 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Związek Międzygminny Ślęza-Oława z siedzibą w Świętej Katarzynie na: "odbieranie odpadów komunalnych na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława: Borów, Ciepłowody, Czernica, Miasto Oława, Przeworno, Siechnice, Żórawina" (sygn. akt: KIO 914/20).

W dniu 27 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: SAGI-Eko Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe na: "roboty budowlane dla inwestycji pn. Przebudowa płyty przedhangarowej, budowa torowiska dla platformy do transportu śmigłowca wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz robotami remontowymi w obrębie budynku bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego HEMS wraz z budową strefy końcowego podejścia i startu (FATO) oraz punktu celowania wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanych na terenie lotniska Szczecin – Goleniów. Numer referencyjny: ZP/2/III/2020" (sygn. akt: KIO 994/20).

W dniu 26 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „A.PIASKOWSKI i SPÓŁKA” Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. na: "rozbiórkę nieużytkowanego budynku biurowego, przy ul. Kościuszki 3 w Dąbrowie Górniczej. Numer referencyjny ZP/01/2020" (sygn. akt: KIO 812/20).

W dniu 26 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 221Gutkowo – Braniewo” na odcinku Gutkowo – Dobre Miasto. Numer referencyjny: 9090/IREZA2/03650/01718/20/P" (sygn. akt: KIO 1082/20).

W dniu 26 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A.; KREATOR Sp. z o. o. Sp. k.; MODUS Przedsiębiorstwo Odzieżowe S.A.; Zakład Odzieżowy MODAR Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – 3 Regionalna Baza Logistyczna na: "dostawę w latach 2020–2022 przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – mundury polowe letnie" (sygn. akt: KIO 564/20).

W dniu 26 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Biblioteka Śląska  w Katowicach na: "dostawę platformy serwerowej, systemu backupu, macierzy dyskowych, urządzeń sieciowych serwera kompresji, systemu zasilania awaryjnego oraz stacji roboczych. Numer referencyjny: DDB.201.1.2020" (sygn. akt: KIO 577/20).

W dniu 26 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A.; KREATOR Sp. z o. o. Sp. k.; MODUS Przedsiębiorstwo Odzieżowe S.A.; Zakład Odzieżowy MODAR Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – 3 Regionalna Baza Logistyczna na: "dostawę w latach 2020–2022 przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – mundury polowe letnie" (sygn. akt: KIO 564/20).

W dniu 26 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Medlab-Products Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny na: "dostawę wyrobów diagnostycznych, odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego. Numer referencyjny: DZPZ/333/7UEPN/2020" (sygn. akt: KIO 739/20).

W dniu 26 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Philips Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta na: "dostawę cyfrowego aparatu RTG typu telekomando z fluoroskopią do zastosowania w radiologii ogólnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”. Numer referencyjny: RZP-II-WI/10/DZP-1/2020" (sygn. akt: KIO 618/20).

W dniu 25 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: AG-COMPLEX Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy na: "wykonanie obsadzeń z roślin ozdobnych w donicach, na rabatach kwietnikowych i zieleni przyległej wraz z pielęgnacją. Numer referencyjny: 1/PN/2020" (sygn. akt: KIO 622/20).

W dniu 25 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Invest Horeca Bistro Mariusz Gajdos w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Urząd Miasta i Gminy Piaseczno na: "„dostawę i montaż wyposażenia dla nowej części Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" w Piasecznie przy ul. Głównej 50 ". Numer referencyjny: spr.21/2020" (sygn. akt: KIO 908/20).

W dniu 25 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: FBSerwis S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Związek Międzygminny - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT na: "odbiór odpadów kom. od właścicieli nieruchomości z terenu gmin uczestniczących w ZM CZO – Selekt (gmina Brodnica, Dolsk, Dopiewo, Grodzisk Wlkp., Kamieniec, Rakoniewice, Stęszew, Wielichowo, Zbąszyń). Numer referencyjny: CZO.272.1.2020" (sygn. akt: KIO 460/20).

W dniu 25 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Zakłady Pomiarowo - Badawcze Energetyki "ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Krakowski Holding Komunalny S.A. na: "usługi polegające na poborze, przygotowaniu i akredytowanym prowadzeniu badań próbek odpadów kierowanych do termicznego przekształcenia w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie – zamówienie powtórzone. Nr. ref. SZP-271-PN-12/2020" (sygn. akt: KIO 1034/20).

W dniu 25 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Usługi Transportowe Przewóz Osób i Ładunków Bujak Sławomir w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. na: "autobusowy przewóz osób na odcinku Warka-Radom-Warka. Numer referencyjny: MWZ7-26-93-2019" (sygn. akt: KIO 470/20).

W dniu 25 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Synergy Telematics Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy na: "bieżące utrzymanie systemu do ważenia pojazdów w następujących lokalizacjach: ul. Jana Pawła II - 1 stanowisko preselekcji, ul.Armii Krajowej- 1 stanowisko preselekcji, ul. Nowotoruńska -1 stanowisko preselekcji, ul. Armii Krajowej- 1 stanowisko do ważenia dynamicznego. Numer referencyjny: 022/2020" (sygn. akt: KIO 1003/20).

W dniu 25 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Intertrading Systems Technology Sp. z o.o., ITS Solutions Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Komenda Główna Policji na: "dostawę systemu kamer nasobnych dla jednostek organizacyjnych Policji, nr sprawy 321/Cut/19/DG/PMP" (sygn. akt: KIO 617/20).

W dniu 25 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Cypher Jacek Trzeszkowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Targówek na: "roboty drogowe związane z oznakowaniem poziomym i pionowym na drogach będących w zarządzie m.st. Warszawy Dzielnicy Targówek. Numer referencyjny: P-13/20" (sygn. akt: KIO 1033/20).

W dniu 25 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Polkomtel Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Miasto Stołeczne Warszawa na: "umowę ramową na świadczenie usług telefonii komórkowej. Numer referencyjny: ZP/LK/271/III-34/20" (sygn. akt: KIO 938/20).

W dniu 25 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: PRINT-SOL Anna Soldak Printing Solutions and Service w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: "usługę naprawy i konserwacji komputerowych urządzeń peryferyjnych, sprawa NR 20/PN/2020. NUMER REFERENCYJNY: SPRAWA NR 20/PN/2020." (sygn. akt: KIO 862/20).

W dniu 25 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane „CZĘSTOBUD” Damian Świącik w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 na: "rozbudowę budynku szkoły o część przedszkolną w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 12 w Gliwicach" (sygn. akt: KIO 1036/20).

W dniu 25 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Universal Energy Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Rejonowy Zarząd Infrastruktury na: "opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych polegających na remoncie toru dojazdowego nr 401 oraz toru nr 301 do wojskowej bocznicy kolejowej nr 612 w Krapkowicach" (sygn. akt: KIO 900/20).

W dniu 25 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: INTARIS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Agencja Rezerw Materiałowych na: "dostawę macierzy wraz z montażem i uruchomieniem. Numer referencyjny: BPzp.261.10.2020" (sygn. akt: KIO 455/20).

W dniu 22 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: ANTINUS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Gmina Jabłonna Lacka na: "dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii w gminach nadbużańskich Jabłonna Lacka, Ceranów”. Numer referencyjny: SG.271.1.2020" (sygn. akt: KIO 1070/20).

W dniu 22 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Grupa E Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. S. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na: "wdrożenie i integracja e_usług dla SPSK nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM w Katowicach – dostawa serwerów. Numer referencyjny: ZP/28/PN/2020" (sygn. akt: KIO 1039/20).

W dniu 22 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "PIOMAR" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na: "sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Numer referencyjny: SZP.250.4.2020" (sygn. akt: KIO 771/20).

W dniu 22 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: APLAN MEDIA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski na: "kampanię promocyjno-informacyjna wydarzeń w ramach projektu Innowacyjna Małopolska, w tym Małopolskiego Festiwalu Innowacji. Numer referencyjny: SG-VI.272.2.2020" (sygn. akt: KIO 863/20).

W dniu 22 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: RK Technik Robert Koziatek w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Technologii Eksploatacji na: "dostawę kaskadowego agregatu ziębniczego. Numer referencyjny: NB/06/2020" (sygn. akt: KIO 817/20).

W dniu 22 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: FBSerwis S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Gmina Nekla na: "odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nekla w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. Numer referencyjny: ZZ.271.4.2020" (sygn. akt: KIO 854/20).

W dniu 22 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: AbbVie Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. na: "dostawę różnych produktów leczniczych, produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych, kontrastów oraz wyrobów medycznych. Numer referencyjny: D10.251.22.G.2020" (sygn. akt: KIO 785/20).

W dniu 22 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Stojek Tomasz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach na: "mycie zewnętrzne karoserii pojazdów służbowych jednostek Policji na terenie garnizonu śląskiego realizowane w formie bezgotówkowej. Numer referencyjny: ZP-2380-6-9/2020" (sygn. akt: KIO 767/20).

W dniu 22 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: CATERMED S.A., JOL-MARK Sp. z o. o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Postęp" Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Wojewódzki Specjalistyczny Szpital w Olsztynie na: "kompleksową usługę żywienia pacjentów szpitalnych wraz z adaptacją pomieszczeń. Nr postępowania DZPZ/333/1US/2020" (sygn. akt: KIO 1009/20).

W dniu 22 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: EVPL Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. na: "najem systemu elektronicznego ewidencjonowania i potwierdzania odbioru odpadów komunalnych wraz z wdrożeniem. Numer referencyjny: PN/20/2020" (sygn. akt: KIO 888/20).

W dniu 22 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: TEST-SYSTEM s.c. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Komenda Główna Policji na: "zakup sprzętu informatycznego dla pracowni badań dokumentów Laboratoriów Kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji oraz Komendy Stołecznej Policji. Numer referencyjny: 297/BŁiI/19/MP/PMP" (sygn. akt: KIO 456/20).

W dniu 21 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: TPF Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "pełnienie nadzoru nad realizacją robót budowlanych oraz nad wykonaniem projektu wykonawczego i realizacją robót budowlanych na zabudowę urządzeń CD Sekcja 2.14. Numer referencyjny: IREZA4/1c-216-02/2019" (sygn. akt: KIO 553/20).

W dniu 21 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Centrum Informatyki Resortu Finansów na: "dostawę urządzeń HSM wraz z wdrożeniem sprzętu oraz usługą wsparcia technicznego. Numer referencyjny: PN/7/20/VAD" (sygn. akt: KIO 897/20).

W dniu 20 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Miasto Kalisz - Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu na: "rozbudowę ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza- etap I. Numer referencyjny: ZP.271.1.4.2020" (sygn. akt: KIO 965/20).

W dniu 20 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Eco Riders Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Miasto Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej na: "utrzymanie górskich tras rowerowych kompleksu Enduro Trails Bielsko-Biała, w sezonie rowerowym 2020 r. Numer referencyjny: ZP.271.2.40.2020.JB" (sygn. akt: KIO 968/20).

W dniu 20 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Partner-Trade Rafał Lijewski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia na: "zakup „Trybów Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)” wraz z systemem segregacji medycznej i kardiomonitorami dla potrzeb 232 szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz ich personelu. Numer referencyjny: ZZP-31/20" (sygn. akt: KIO 482/20).

W dniu 20 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na: "transport pacjentów dializowanych. Numer referencyjny: ZP-20-040UN" (sygn. akt: KIO 876/20).

W dniu 20 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Lingua Lab S.C. Weronika Szyszkiewicz, Małgorzata Dembińska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki na: "uslugę tłumaczenia artykułów, recenzji i tekstów. Numer referencyjny: WNP/225/PN/2020" (sygn. akt: KIO 942/20).

W dniu 20 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: PPHU InterCom_plus Dariusz Ledniowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Poczta Polska S.A. na: "dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów, urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek (podział na 10 części). Numer Postępowania: BZA.DTZ.2600.5.2020" (sygn. akt: KIO 917/20).

W dniu 20 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "PIOMAR" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego na: "dostawę zestawów komputerowych wraz z akcesoriami. Numer referencyjny: 18/DIN/2020" (sygn. akt: KIO 841/20).

W dniu 19 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Herkules Artur Jędrzejczak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Zarząd Zasobu Komunalnego Jednostka Budżetowa Gminy Wrocław na: "usługę koszenia trawy i przycinania żywopłotów na terenach gminnych, zarządzanych przez ZZK. Numer referencyjny: ZZK-NZ/290/3400/34/20" (sygn. akt: KIO 988/20).

W dniu 19 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: MyMed Marcin Marcinkowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku na: "optymalizację usług medycznych w SPZOZ Kraśnik – Zakup sprzętu medycznego II. Numer referencyjny: SPZOZ/ZP/03/2020" (sygn. akt: KIO 848/20).

W dniu 18 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Advanced Accelerator Applications Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na: "dostawę radiofarmaceutycznych produktów leczniczych i odczynników izotopowych. DZPUCK.262.041.2020" (sygn. akt: KIO 939/20).

W dniu 18 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Gmina Oborniki Śląskie na: "dostawę wyposażenia w ramach rewitalizacji byłego budynku kina w Obornikach Śląskich oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych. Numer referencyjny: ZP.271.28.2020" (sygn. akt: KIO 762/20).

W dniu 18 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Biuro Usług Inżynierskich Kosztbud Witold Mikołajczak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim na: "zawarcie umów ramowych na usługi wyceny nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Oddziału Terenowego w Gorzowie Wielkopolskim i Filii w Zielonej Górze. Numer referencyjny: GOR.WOP.260.8.2020" (sygn. akt: KIO 761/20).

W dniu 18 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: AbbVie Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na: "produkty lecznicze. Numer referencyjny: DZP/20/2020" (sygn. akt: KIO 755/20).

W dniu 18 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: AbbVie Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na: "dostawę produktów leczniczych. Numer referencyjny: SZP/APT/09/20" (sygn. akt: KIO 754/20).

W dniu 18 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Aspello Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na: "świadczenie usługi zaprojektowania i budowy internetowego Elektronicznego Systemu – Rzeczoznawca Majątkowy (ESRM) oraz innych usług" (sygn. akt: KIO 730/20).

W dniu 18 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Casp System Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Urząd Dozoru Technicznego na: "dostawę wyposażenia pomiarowo-badawczego, ZP-DL-07/19. Numer referencyjny: ZP-DL-07/19" (sygn. akt: KIO 727/20).

W dniu 18 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Taxus UL Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Kampinoski Park Narodowy na: "aktualizację projektu planu ochrony KPN oraz planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLC 140001Puszcza Kampinoska, z wykonaniem operatu ochrony ekosystemów leśnych i nieleśnych. Numer referencyjny: DLzop/370/2/2020" (sygn. akt: KIO 830/20).

W dniu 18 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Eco Future Tomasz Mroczkowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu na: "wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarach Natura 2000: Grądy w Dolinie Odry PLH020017, Góry Kamienne PLH020038, Dolina Łachy PLH020003, Bierutów PLH020065 - etap II ... Numer referencyjny: WOA.261.29.2019" (sygn. akt: KIO 466/20).

W dniu 15 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane „Częstobud” Damian Świącik, Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Teatr Ludowy na: "przebudowę, rozbudowę i modernizację budynku techniczno - administracyjnego zlokalizowanego na os. Teatralnym 23 w Krakowie – Nowej Hucie Dz. Nr. 57/2 Obr. 50 Nowa Huta w formule projektuj i buduj Numer referencyjny: DS-Z-271-1/20" (sygn. akt: KIO 746/20).

W dniu 14 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Gmina Miejska Kamienna Góra na: "wykaszanie zieleni na terenach Gminy Miejskiej Kamienna Góra. Numer referencyjny: ZIF.271.8.2020" (sygn. akt: KIO 923/20).

W dniu 14 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: PORR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na: "modernizację jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice - woj. opolskie - etap II. Numer referencyjny: GL.ROZ.2810.12.2020.MPS" (sygn. akt: KIO 566/20).

W dniu 14 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Gart Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie na: "wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych przy użyciu grysów o granulacji 2/5 mm i emulsji modyfikowanej na drogach utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie w roku 2020. Numer referencyjny PZD.272.2.3.2020" (sygn. akt: KIO 882/20).

W dniu 13 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Universal Energy Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: "likwidację szybu „Julian I” Zadanie I: „Likwidacja górniczych wyciągów szybowych szybu „Julian I” przedział wschodni i przedział zachodni wraz z likwidacją wyposażenia szybu dla SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I””. Zadanie II: „Likwidacja szybu „Julian I” poprzez zasypanie rury szybowej oraz wykonanie płyty zabezpieczającej na zrębie szybu”. Numer referencyjny: ZP-PI-0005/20" (sygn. akt: KIO 704/20).

W dniu 13 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Celmar Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Gmina Dąbrowa Górnicza na: "zadanie A: „Budowa strefy aktywności przy ul. Rudnej i Rodzinnej” Zadanie B: „Remont, modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Sportowej 16” Zadanie C: „Remont, modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Hetmańskiej” Zadanie D: „Budowa placu zabaw przy ul. Ordona”. Numer referencyjny: ZP.WIR.271.4.18.2020" (sygn. akt: KIO 878/20).

W dniu 13 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: ZEC Service Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na: "remont kotłów parowych OP130K-1, K-3, K-4 oraz BFB100K-2 wraz z instalacją biomasy w EC Czechnica" (sygn. akt: KIO 732/20).

W dniu 13 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane „Częstobud” Damian Świącik, Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim na: "termomodernizację budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Srebrnej 24 w Miasteczku Śląskim" (sygn. akt: KIO 789/20).

W dniu 13 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Arcadis Sp. z o.o., INFRA Centrum Doradztwa Sp. z o.o., Instytut Kolejnictwa w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "opracowanie dokumentacji przedprojektowej w wersji rozszerzonej dla projektu „Prace na ciągu C-E 59 – odcinek Świnoujście – Szczecin Dąbie – Szczecin Podjuchy, opracowanie studium wykonalności”. Numer referencyjny: 9090/IRZU/19626/05916/19/P" (sygn. akt: KIO 693/20).

W dniu 13 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Arcadis Sp. z o.o., INFRA Centrum Doradztwa Sp. z o.o., Instytut Kolejnictwa w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "opracowanie dokumentacji przedprojektowej w wersji rozszerzonej dla projektu: Prace na ciągu C-E 59 – odcinek Rzepin - Szczecin Podjuchy, opracowanie studium wykonalności. Numer referencyjny: 9090/IRZU/21737/05886/19/P" (sygn. akt: KIO 690/20).

W dniu 13 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Farmator Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. na: "odczynniki, krwinki wzorcowe. Numer referencyjny: ZP/PN/2020/14" (sygn. akt: KIO 695/20).

W dniu 13 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: IRONBUD Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Gmina Wrocław, reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. na: "obsługę eksploatacyjną urządzeń zapewniających obniżenie parcia hydrostatycznego wód gruntowych na płytę żelbetową i pozostałe elementy żelbetowej konstrukcji obiektu NFM we Wrocławiu. Numer referencyjny: ZP/81/PN/2019" (sygn. akt: KIO 685/20).

W dniu 13 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: IRONBUD Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Gmina Wrocław, reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. na: "obsługę eksploatacyjną urządzeń zapewniających obniżenie parcia hydrostatycznego wód gruntowych na płytę żelbetową i pozostałe elementy żelbetowej konstrukcji obiektu NFM we Wrocławiu. Numer referencyjny: ZP/81/PN/2019" (sygn. akt: KIO 684/20).

W dniu 13 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Office Plus Kraków Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii na: "dostawę i montaż mebli ze stali nierdzewnej i mebli wolnostojących i do zabudowy na potrzeby budynku nr 7 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii. Numer referencyjny: A.I.271-3/20" (sygn. akt: KIO 678/20).

W dniu 13 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Impel Facility Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego –  Główny Instytut Górnictwa na: "świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości Część 1) dla Głównego Instytutu Górnictwa (przy Placu Gwarków 1 w Katowicach) Część 2) dla Kopalni Doświadczalnej Barbara (przy ul. Podleskiej 72 w Mikołowie). Numer referencyjny: FT-2020/03/01" (sygn. akt: KIO 668/20).

W dniu 13 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: IZAN+ Sp. z o. o., Vendi Cleaning Sp. z o. o., Naprzód Hospital Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego –  Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach na: "wykonanie pomocniczej usługi utrzymania czystości w szpitalu oraz wykonywanie czynności pomocniczych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Numer referencyjny: WSZ.DAT.SZP.261.1/ 9 /2020" (sygn. akt: KIO 647/20).

W dniu 13 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: SIMPLE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego –  Uniwersytet Gdański na: "kompleksową dostawę, wdrożenie, utrzymanie i usługi w zakresie Gwarancji Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP wspomagającego zarządzanie Uczelnią wraz ze świadczeniem usług rozwoju. Numer referencyjny: A120-211-1/20/RR" (sygn. akt: KIO 640/20).

W dniu 13 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: AbbVie Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego –  Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na: "dostawę leków: z programów lekowych, cytostatyków, antybiotyków i innych. Numer referencyjny: DZP/9/PN/2020" (sygn. akt: KIO 637/20).

W dniu 11 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Orange Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego –  Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. na: "świadczenie usługi sieci WAN MPLS dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. na terenie Zakładów w: Opolu,Zabrzu, Krakowie, Jaśle, Lublinie i Kielcach." (sygn. akt: KIO 879/20).

W dniu 11 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: NETIA S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego –  Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. na: "świadczenie usługi sieci WAN MPLS dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. na terenie Zakładów w: Opolu,Zabrzu, Krakowie, Jaśle, Lublinie i Kielcach" (sygn. akt: KIO 872/20).

W dniu 11 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Thales Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego –  Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. na: "wdrożenie systemu zarządzania zajezdnią i zapewnienie serwisu technicznego. Numer referencyjny: DWZ/63/2019" (sygn. akt: KIO 694/20).

W dniu 8 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Asseco Data Systems S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin na: "rozbudowę systemu monitoringu miasta Szczecin z dostawą systemu analizy obrazu. Numer referencyjny: BZP/62/19" (sygn. akt: KIO 840/20).

W dniu 8 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: ClickAd Interactive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Ministerstwo Klimatu na: " przygotowanie i realizację ogólnopolskiej kampanii informacyjno-promocyjnej, wraz z budową strony internetowej, przygotowaniem i publikacją artykułów w prasie i w internecie oraz przygotowaniem, organizacją i promocją dwóch konkursów nt. budownictwa drewnianego. Numer referencyjny: BDG-wzp-260/22/2019/AM " (sygn. akt: KIO 738/20).

W dniu 8 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: DEMARKO Sp. z o.o., Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – 2 Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie na: "dostawę samochodów ciężarowo-osobowych ogólnego przeznaczenia w latach 2020–2022. Numer referencyjny: D/04/2020" (sygn. akt: KIO 630/20).

W dniu 8 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Strabag Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. na: " poprawę dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego. Numer referencyjny: OZ-092/1/IP-2/2020" (sygn. akt: KIO 527/20).

W dniu 8 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: ANGPOL sp. z o.o.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Lotnicza Akademia Wojskowa na: "wynajem samolotów. Numer referencyjny: Zp/pn/113/2019" (sygn. akt: KIO 436/20).

W dniu 7 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: SUEZ Zachód Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" na: "odbiór i transport niesegregowanych odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowania Bioodpadów i pozostałych odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z nieruchomości objętych działalnością ZM GOAP - Sekt. IX,X,XIII,XIV,XV. Numer referencyjny: DP.271.12.2020" (sygn. akt: KIO 711/20).

W dniu 7 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: SUEZ Zachód Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" na: " odbiór i transport niesegr. odpadów komun. i bioodpadów oraz odbiór, transport i zagosp. pozost. odpadów komun. zbieranych selektywnie z nieruchomości obj. działaln. ZM GOAP – sekt. II, V i VI. Numer referencyjny: DP.271.11.2020" (sygn. akt: KIO 712/20).

W dniu 8 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: SGS Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na: " usługę nadzoru nad dostawą agregatów sprężarkowych. Numer referencyjny: ZP/2019/11/0140/PI" (sygn. akt: KIO 655/20).

W dniu 7 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: FERRUM S.A.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na: "dostawy izolowanych rur stalowych dla zadania inwestycyjnego Gazociąg DN 500 Goleniów - Police (postępowanie wykonawcze nr 4). Numer postępowania: ZP/2020/02/0016/PI" (sygn. akt: KIO 635/20).

W dniu 7 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: FERRUM S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na: "dostawy izolowanych rur stalowych dla zadania inwestycyjnego Gazociąg DN 500 Goleniów - Police (postępowanie wykonawcze nr 4). Numer postępowania: ZP/2020/02/0016/PI" (sygn. akt: KIO 632/20).

W dniu 7 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa na: " dostawę i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE – zestawów instalacji fotowoltaicznych, zestawów kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła w ramach zadania pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski". Numer referencyjny: SZPT/ZP-02/07/2019" (sygn. akt: KIO 595/20).

W dniu 7 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: International Management Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia na: "wykonanie koncepcji "Elektrycznego Roweru Metropolitalnego" dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Numer referencyjny: ZA.270.23.2019" (sygn. akt: KIO 579/20).

W dniu 6 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Mateusz Ruczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LUXCOM Mateusz Ruczyński w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny na: " budowę budynku kopii stajni z miejscowości Tołkiny wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Numer referencyjny: MBL.BL.271.3.2020" (sygn. akt: KIO 764/20).

W dniu 5 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: OLSOL Aneta Parol  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu na: "kursy nauki zawodów budowlanych - Część I Kurs: Monter urządzeń energii odnawialnej z uprawnieniami SEP. Nr OR.2720.4.2020" (sygn. akt: KIO 516/20).

W dniu 5 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: IZAN+ Sp. z o.o.; Naprzód Hospital Sp. z o.o.; Naprzód Service Sp. z o.o.; Vendi Cleaning Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na: "utrzymanie czystości oraz czynności pomocniczych przy zapewnieniu materiałów i sprzętu CZMZ" (sygn. akt: KIO 556/20).

W dniu 5 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Studio Kreska Przemysław Ptaszyński w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Telewizja Polska S.A. na:  „dostawę mebli biurowych. Numer referencyjny: ZP/TBZZ/12/2020" (sygn. akt: KIO 575/20).

W dniu 5 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Asseco Data Systems S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na:  „dostawę, wdrożenie i integracja systemu platformy usług elektr. w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu oraz w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Numer referencyjny: R0AP0000.271.14.2020 " (sygn. akt: KIO 860/20).

W dniu 5 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: IBCOL
Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki na: "dostawę 2 sztuk ręcznych detektorów przemytu rtg na potrzeby morskiego przejścia granicznego w Szczecine i Świnoujściu dla ZUW w Szczecinie, Numer referencyjny: L-1.272.3.2020/MD " (sygn. akt: KIO 890/20).

W dniu 5 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: ELIBRON Sp. z o.o.w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Miejska Biblioteka Publiczna na: " dostawę i instalację systemu zarządzania zbiorami bibliotecznymi i ich zabezpieczenia w technologii identyfikacji radiowej 13,56 MHz (System RFID) oraz jego uruchomienie w środowisku istniejącego u zamawiającego systemu zarządzania biblioteką PROLIB, w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Paderewskiego” Numer referencyjny: Znak sprawy: MBP-PW- 22 / 2020" (sygn. akt: KIO 646/20).

W dniu 5 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o. na: "odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław w obrębie Sektora I -stare Miasto i Śródmieście " (sygn. akt: KIO 644/20).

W dniu 4 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: PHU Komunalnik – Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o. na: "odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław w obrębie sektora IV – Psie Pole. Numer referencyjny: 21/2019" (sygn. akt: KIO 538/20).

W dniu 4 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Gmina Miasto Grudziądz na: "odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy-miasto Grudziądz. Numer referencyjny: GSO.271.2.2020" (sygn. akt: KIO 639/20).

W dniu 4 maja 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: OLYMPUS Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na: "dostawę specjalistycznej aparatury medycznej. Numer referencyjny: D10.251.1.M.2020" (sygn. akt: KIO 791/20).

W dniu 30 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: ENERIS Surowce S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Gmina Kielce na: "odbiór i transport odpadów komunalnych. Numer referencyjny: A-II.271.5.2020" (sygn. akt: KIO 749/20).

W dniu 30 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: " realizację robót budowlanych w formule „Buduj” w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie” linia kolejowa 132 Bytom – Wrocław Główny na odcinku Opole. Numer referencyjny: 9090/IREZA4/X/00931/19/P" (sygn. akt: KIO 487/20).

W dniu 30 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: MPTechnology sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Miasto Oświęcim na: "dostawę z rozmieszczeniem i instalacją tablic informacji pasażerskiej oraz biletomatów wraz z opracowaniem niezbędnej w tym zakresie dokumentacji. Numer referencyjny: ZP.271.2.2020-II" (sygn. akt: KIO 535/20).

W dniu 30 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: ZEC SERVICE Sp. z zo.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na: "remont urządzeń pomocniczych i układu wody chłodzącej w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A." (sygn. akt: KIO 471/20).

W dniu 29 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Gmina Skomlin na: " budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłaczami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wróblew i Bojanów. Numer referencyjny: ZP.2710.1.2020" (sygn. akt: KIO 541/20).

W dniu 29 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Spire Sp. z o.o.w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego –  Ministerstwo Sprawiedliwości na: "dostawę 100 szt. komputerów przenośnych wraz ze stacjami dokującymi. Numer referencyjny: BF-II-3710.14.2020" (sygn. akt: KIO 541/20).

W dniu 28 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: ABBOTT Laboratories Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego –  1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie na: "dostawę odczynników do wykonywania badań diagnostycznych wraz z dzierżawą analizatorów. Numer referencyjny: DZP/PN/5/2020 " (sygn. akt: KIO 541/20).

W dniu 27 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: PEPEBE WŁOCŁAWEK Przedsiębiorstwo Państwowe w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego –  Zakład Karny we Włocławku na: "budowę pawilonu mieszkalnego w Zakładzie Karnym we Włocławku. Numer referencyjny: D.Kw.2232.1.2020" (sygn. akt: KIO 757/20).

W dniu 27 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Zakład Budowlany JAN-BUD Janusz Piskorski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego –  Gmina Kobylin na: "budowę budynku użyteczności publicznej - oświatowego: przedszkole i pomieszczenia szkoły podstawowej z biblioteką szkolną, wraz z pomieszczeniami biblioteki publicznej - ETAP I część 2. Numer referencyjny: ZP.271.01.2020" (sygn. akt: KIO 705/20).

W dniu 24 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Odzieżowe DRWAL Adam Zieliński; CZM INTERMAG Sp. z o.o.; MILENA BIS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego –  3 Regionalna Baza Logistyczna na: "dostawę w latach 2020–2022 przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – mundury polowe letnie" (sygn. akt: KIO 547/20).

W dniu 24 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego –  Gmina Dąbrowa Górnicza na: "budowę centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP Centrum wraz z budową obsługującego układu komunikacyjnego w ramach zadania inwestycyjnego „ Promowanie zielonej mobilności na terenie gminy Dąbrowa Górnicza” Etap I i Etap II oraz przebudową infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza, w tym likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 299,522 linii kolejowej nr 1 w ciągu ul. Konopnickiej, budowie wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego na wysokości ul. Kościuszki i ul. Limanowskiego oraz budowie przejścia podziemnego pod torami łączącego perony z budynkiem dworca i Centrum Przesiadkowym, w ramach projektu pn: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”. Numer referencyjny: ZP.WID.271.4.14.2020" (sygn. akt: KIO 795/20).

W dniu 24 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego –  Gmina Dąbrowa Górnicza na: "budowę centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP Centrum wraz z budową obsługującego układu komunikacyjnego w ramach zadania inwestycyjnego „ Promowanie zielonej mobilności na terenie gminy Dąbrowa Górnicza” Etap I i Etap II oraz przebudową infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza, w tym likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 299,522 linii kolejowej nr 1 w ciągu ul. Konopnickiej, budowie wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego na wysokości ul. Kościuszki i ul. Limanowskiego oraz budowie przejścia podziemnego pod torami łączącego perony z budynkiem dworca i Centrum Przesiadkowym, w ramach projektu pn: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”. Numer referencyjny: ZP.WID.271.4.14.2020" (sygn. akt: KIO 799/20).

W dniu 24 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: CT Sport Sp. z o.o., "Concept Trade" Biuro Handlowo-Usługowe Rafał Miszczak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego –  Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. na: "budowę kompleksu ogródków działkowych wraz z domem działkowca, ogólnodostępnym sanitariatem, miejscami parkingowymi i infrastrukturą techniczną- etap I, przewidziane do realizacji na działce nr 11, arkusz 1, obręb Piotrowo oraz część działek nr 2 i 4/4, arkusz 7, obręb Głuszyna, położonych w Poznaniu przy ul. Przy Lotnisku
Numer referencyjny: PIM/11/19/ZP76/2019-234" (sygn. akt: KIO 623/20).

W dniu 23 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Luxury Medical Care Sp.z o.o. Sp. k., LMC Trans Sp. z o.o.w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego –  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu na: "sukcesywne świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie transportu sanitarnego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem (...)Numer referencyjny: PN/II/2020" (sygn. akt: KIO 658/20).

W dniu 23 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: JANASZEK ELECTRIC Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego –  Jednostka Wojskowa nr 2063 na: "naprawę instalacji elektrycznych, odgromowych, linii kablowych i oświetlenia terenu w kompleksach administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 2063. Numer referencyjny: 18/20" (sygn. akt: KIO 649/20).

W dniu 23 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Luxury Medical Care sp. z o.o., sp.k.,  LMC Trans sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego –  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu na: " sukcesywne świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie transportu sanitarnego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem (...)Numer referencyjny: PN/II/2020" (sygn. akt: KIO 658/20).

W dniu 23 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Janaszek Electric Sp. z o.o.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego –  Jednostkę Wojskową nr 2063 na: "naprawę instalacji elektrycznych, odgromowych, linii kablowych i oświetlenia terenu w kompleksach administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 2063. Numer referencyjny: 18/20" (sygn. akt: KIO 649/20).

W dniu 22 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Hochtief Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego –  Teatr Wybrzeże na: " modernizację Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Numer referencyjny: ZPI-3700-4/20" (sygn. akt: KIO 737/20).

W dniu 22 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: „Koszt-Bud” Dariusz Majer w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego –  Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie na: "wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku biurowo - laboratoryjnego N. Numer referencyjny: AZLZ.26.5.2020" (sygn. akt: KIO 801/20).

W dniu 22 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Larkbud sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego –  Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich na: "przebudowę ulic na osiedlu Sikawa: Giewont i Miłosza w Łodzi. Numer referencyjny: ZIM-DZ.2620.9.2020" (sygn. akt: KIO 724/20).

W dniu 22 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. w Warszawie oraz 3City Electronics sp. z o.o. w Gdańsku w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego –  Kancelaria Sejmu na: "budowę systemu obsługi głosowań w Sali Posiedzeń Sejmu. Numer referencyjny: BIT 3021- 38/19/AK" (sygn. akt: KIO 824/20).

W dniu 22 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Atende S.A. w Warszawie oraz MDP Polska sp. z o.o. sp. k. w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego –  Prokuratura Krajowa na: " dostawę sprzętu i oprogramowania oraz wdrożenie infrastruktury techniczno-systemowej dla POPD w ramach projektu „Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych w Sprawach Karnych (...)". Numer referencyjny: PK XF 261.53.2019" (sygn. akt: KIO 679/20).

W dniu 20 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe LEKARO JOLANTA ZAGÓRSKA w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego –  Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. na: "zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy. Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.9.2020.LK " (sygn. akt: KIO 692/20).

W dniu 20 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Praxima Krakpol Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Szpital Uniwersytecki w Krakowie na: "świadczenie kompleksowej usługi prania asortymentu z jego leasingiem i usługi prania asortymentu SU, z oprogramowaniem do obsługi procesu pralniczego i szkolenia (NSSU.DFP.271.97.2019.LS). Numer referencyjny: NSSU.DFP.271.97.2019.LS " (sygn. akt: KIO 669/20).

W dniu 20 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: TAXUS UL Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego –  Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze na: "wykonanie operatów ochrony ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego. Numer referencyjny: KPN/4/2020 " (sygn. akt: KIO 735/20).

W dniu 20 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego –  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: " rozbudowę drogi S3/A6 odc. w. Kijewo / z węzłem/ – w. Rzęśnica / bez węzła/ – Rozbudowa węzła Kijewo – dokończenie budowy wiaduktu WD-1L w ciągu drogi DK10. Numer referencyjny: GDDKiA O.Sz.D-3.2410.55.2019" (sygn. akt: KIO 721/20).

W dniu 20 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Rafał Pajak MEGAMASZYNY w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Powiat Zgorzelecki na: "dostawę wyposażenia dydaktycznego oraz sprzętu do pracowni zawodowych na potrzeby kształcenia zawodowego dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych i dla zawodu kierowca mechanik w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu oraz dla zawodu mechatronik w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020”, realizowanego w ramach projektu pn.: „Od teorii do praktyki” - CZĘŚĆ I: Dostawa wyposażenia dydaktycznego do pracowni zawodowych Numer referencyjny: IZ.272.5.2020 " (sygn. akt: KIO 687/20).

W dniu 20 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Neomed Polska Sp. z o.o. Sp. K. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego –  Gmina Miasto Stargard na: "remont Książnicy Stargardzkiej. Numer referencyjny: TZ.271.2.2020.2" (sygn. akt: KIO 731/20).

W dniu 20 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Inwest-Budowa sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego –  Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu na: "dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Numer referencyjny: USK/DZP/PN-450/2019" (sygn. akt: KIO 731/20).

W dniu 20 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe LEKARO JOLANTA ZAGÓRSKA w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. na: "zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy. Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.9.2020.LK" (sygn. akt: KIO 692/20).

W dniu 17 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Województwo Kujawsko-Pomorskie na: "przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy – granica województwa z podziałem na 2 części: cz. 1 - etap I od km 1+500 do km 12+500, cz. 2 - etap II od km 12+500 do km 18+740. Numer referencyjny: ZDW.N4.363.20.2019 - dotyczy część II - etap II" (sygn. akt: KIO 522/20).

W dniu 17 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Województwo Kujawsko-Pomorskie na: "przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy – granica województwa z podziałem na 2 części: cz. 1 - etap I od km 1+500 do km 12+500, cz. 2 - etap II od km 12+500 do km 18+740. Numer referencyjny: ZDW.N4.363.20.2019 - dotyczy część I - etap I" (sygn. akt: KIO 521/20).

W dniu 17 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Centrum Edukacji Artystycznej na: "postępowanie 16/2020 – pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad termomodernizacją budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Miastku. Numer referencyjny: FT.2601.16.2020.ZO" (sygn. akt: KIO 663/20).

W dniu 17 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FUJIFILM Europe GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie na: "zakup sprzętów diagnostycznych dla SPZOZ w Łukowie: 1. Zakup 64 -rzędowego tomografu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem i montażem, 2. Zakup cyfrowego aparatu mammograficznego. Numer referencyjny: 10/20" (sygn. akt: KIO 629/20).

W dniu 15 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy : Garden Designers Sp. z o. o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego –  Gminę Jarocin na: "rewaloryzację zieleni w Parku Radolińskich w Jarocinie wraz z przebudową ścieżek parkowych oraz wymianą elementów małej architektury - ścieżek parkowych- etap II. Numer referencyjny- WR - RGK.271.37.2019 " (sygn. akt: KIO 543/20).

W dniu 15 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Larkbud Sp. z o.o.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Zarząd Inwestycji Miejskich z siedzibą w Łodzi na: "przebudowę ulicy Mierzejowej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Konnej wraz z przebudową ul. Poziomej od ul. Konnej do ul. Albańskiej w Łodzi " (sygn. akt: KIO 602/20).

W dniu 10 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Korporacja Budowlana Doraco Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na: "przebudowę i umocnienie Kanału Tałckiego; 2. Przebudowa i umocnienie Kanału Grunwaldzkiego; 3. Przebudowa i umocnienie Kanału Mioduńskiego. Numer referencyjny: WA.ROZ.281.4.2020" (sygn. akt: KIO 691/20).

W dniu 10 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na: " 1. Przebudowa i umocnienie Kanału Tałckiego; 2. Przebudowa i umocnienie Kanału Grunwaldzkiego; 3. Przebudowa i umocnienie Kanału Mioduńskiego. Numer referencyjny: WA.ROZ.281.4.2020" (sygn. akt: KIO 686/20).

W dniu 10 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Konsorcjum: TM Development OÜ, TMD Exhibitions Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Dom Kultury na: " utworzenie interaktywnych wystaw edukacyjnych podkarpackiego centrum nauki. Numer referencyjny: PCN-270-12/2019" (sygn. akt: KIO 601/20).

W dniu 10 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie Larkbud Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Łódź, Zarząd Inwestycji Miejskich na: " przebudowę dróg na terenie Polesia – II części. Numer referencyjny: ZIM-DZ.2620.4.2020" (sygn. akt: KIO 551/20).

W dniu 9 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy S&T Poland Sp. z o.o.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Bibliotekę Śląską w Katowicach na: " dostawę platformy serwerowej, systemu backupu, macierzy dyskowych, urządzeń sieciowych, serwera kompresji, systemu zasilania awaryjnego oraz stacji roboczych na potrzeby projektu pn.: Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego.”" (sygn. akt: KIO 549/20).

W dniu 9 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Warszawie na: " Wykonanie projektu pn. „System satelitarnego monitorowania upraw rolnych w Polsce – S2MUR”. Numer referencyjny: 158/2020/C " (sygn. akt: KIO 651/20).

W dniu 9 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Integrale IT sp. z o.o.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk  Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu na: "klaster obliczeniowy i danych_II, nr postępowania PN 15/10/2019" (sygn. akt: KIO 612/20).

W dniu 9 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "FART-BIS" Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Gminę Skarżysko-Kamienną na: "odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skarżysko-Kamienna od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”. Numer referencyjny postępowania: ZP.271.8.2020.EZ " (sygn. akt: KIO 660/20).

W dniu 9 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Savicon Piotr Szulborski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego –Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. na: "dostawę, montaż i uruchomienie urządzenia EDS wraz z dostosowaniem niezbędnej infrastruktury w Porcie Lotniczym Bydgoszcz " (sygn. akt: KIO 613/20).

W dniu 9 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Uniwersytet Łódzki na: "budowę budynku dydaktycznego Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Narutowicza 65 i ul. Lindleya 5 w Łodzi" (sygn. akt: KIO 598/20).

W dniu 9 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Aspello Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa -Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie na: "wykonanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania działalnością opiniodawczą Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie (ZP 20/2019)" (sygn. akt: KIO 594/20).

W dniu 9 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ZETO Projekt Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gminę Kalinowo na: "uruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu pn. e-Administracja w Gminie Kalinowo" (sygn. akt: KIO 589/20).

W dniu 9 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Remondis Szczecin Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gminę Miasto Świnoujście na: "całoroczne oczyszczanie terenów stanowiących własność Gminy Miasto Świnoujście” (WOS.271.1.2.2020)" (sygn. akt: KIO 604/20).

W dniu 7 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Łódzkina: "remont, przebudowę i termomodernizację budynków Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi – etap II" (sygn. akt: KIO 557/20).

W dniu 2 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "Gespar" G. Pyjor, A. Olszewski, M. Sutkowski-Spółka Jawna w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: "dostawę pielucho-majtek i podkładów higienicznych na potrzeby Szpitala Wolskiego. Numer referencyjny: EP/05/2020" (sygn. akt: KIO 512/20).

W dniu 1 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Softinet Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Gmina Obrazów na: "dostawę sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach projektu pod nazwą „Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów”. Numer referencyjny: ZP.271.11.2019" (sygn. akt: KIO 532/20).

W dniu 1 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy indata.systems Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Urząd Dozoru Technicznego na: "zakup sprzętu serwerowego i sieciowego, nr sprawy ZP-DI-47/19. Numer referencyjny: ZP-DI-47/19" (sygn. akt: KIO 502/20).

W dniu 1 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sanito Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Gmina Skawina na: "dostawę i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE w ramach projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa”. Numer referencyjny: BK.410.1.4.1.2019” " (sygn. akt: KIO 475/20).

W dniu 1 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Centrum Kształcenia Kadr Sportowych Bartłomiej Cienciała w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej na: "przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia pt. „kinesiology taping” zamawianego na potrzeby realizowanego przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej projektu pt. „Stawiamy na rozwój Zintegrowany!” " (sygn. akt: KIO 461/20).

W dniu 31 marca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: ART GROUP Sp. z o.o.; ART - SECURITY Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Zarząd Oczyszczania Miasta na: "prace porządkowe na terenie m. st. Warszawy. Numer referencyjny: ZOM/KP/11/19 " (sygn. akt: KIO 548/20).

W dniu 31 marca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Maciej Kuźlik  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Zespół Szkół w Koniecpolu na: "wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt komputerowy i biurowy " (sygn. akt: KIO 567/20).

W dniu 31 marca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  HTS Baxter Sp. z o.o.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem na: " usługę pralnicza obejmująca pranie dezynfekcyjne oraz obróbkę bielizny pościelowej, szpitalnej, operacyjnej, barierowej, odzieży roboczej, odzieży i bielizny dziecięcej i niemowlęcej, pieluch oraz innych wyrobów tekstylnych, łącznie z transportem Numer referencyjny: 2/2020" (sygn. akt: KIO 582/20).

W dniu 31 marca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Asseco Data Systems  S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Gmina Miasto Szczecin na: "rozbudowę systemu monitoringu miasta Szczecin z dostawą systemu analizy obrazu. Numer referencyjny: BZP/62/19 " (sygn. akt: KIO 515/20).

W dniu 30 marca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "PIOMAR" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Krajowe Biuro Wyborcze na: "dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego. Numer referencyjny: KBW-PZP/PN/2/2020" (sygn. akt: KIO 528/20).

W dniu 30 marca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MKL-BUD Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Gmina Brwinów na: "budowę budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. nr ew. 916 obr. Kanie, gmina Brwinów. Numer referencyjny: ZP.271.5.2020" (sygn. akt: KIO 561/20).

W dniu 30 marca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Warbud S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Wielkopolskie Centrum Onkologii na: "wykonanie robót budowlanych wraz z umeblowaniem pomieszczeń w ramach zadania: Budynek ambulatoryjny – Rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej. Numer referencyjny: 7/2020" (sygn. akt: KIO 570/20).

W dniu 30 marca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Althea Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich na: "usługę serwisowa nad tomografami komputerowymi. Numer referencyjny: SP ZOZ ZSM/ZP/11/2020" (sygn. akt: KIO 586/20).

W dniu 30 marca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TIMKO Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. KS. B. Markiewicza na: "dzierżawę i dostawę mammografu. Numer referencyjny: SZSPOO.SZPiGM.3810/13/202" (sygn. akt: KIO 483/20).

W dniu 30 marca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Aksiom Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Muzeum Powstania Warszawskiego na: "dostawę sprzętu sieciowego, realizowanego w 4 częściach: Dostawa przełączników sieciowych – część I Dostawa macierzy dyskowej – część II Dostawa kart sieciowych – cześć III Dostawa zasilaczy awaryjnych UPS – część IV. Numer referencyjny: MPW.ZP.3121.2.2020" (sygn. akt: KIO 495/20).

W dniu 27 marca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Luxury Medical Care Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu na: "usługę transportu sanitarnego i osobowego pacjentów (znak postępowania: Szp/FZ–3/2020)" (sygn. akt: KIO 446/20).

W dniu 25 marca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Doosan Babcock Energy Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Energia Ciepła S.A. na: "Wykonanie remontu kapitalnego turbozespołu TG-5 w ECII dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy" (sygn. akt: KIO 499/20).

W dniu 25 marca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Meditrade Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne na: "dostawę staplerów, ładunków do staplerów, klipsownic i klipsów polimerowych. Numer referencyjny: 218/PN/2019" (sygn. akt: KIO 481/20).

W dniu 25 marca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na: "Remont jezdni północnej autostrady A4 na odc. Węzeł Krapkowice - Węzeł Kędzierzyn-Koźle od km 256+740 do km 269+575" (sygn. akt: KIO 478/20).

W dniu 25 marca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STEKOP S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jednostkę Wojskową nr 3964 na: "usługi stałego sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych w kompleksach wojskowych w Warszawie administrowanych przez Jednostkę Wojskową nr 3964" (sygn. akt: KIO 496/20).

W dniu 24 marca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sanito Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gminę Działoszyce na: "instalację systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michałów" (sygn. akt: KIO 491/20).

W dniu 13 marca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WASBUD Robert Wąs w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Opole na: "zakup i dostawę rękawiczek diagnostycznych. 102/2019. Numer referencyjny: 102/2019" (sygn. akt: KIO 493/20).

W dniu 13 marca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SONDA W. Makowski i Wspólnicy Sp. J. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wielkopolskie Centrum Onkologii na: "zakup i dostawę rękawiczek diagnostycznych. 102/2019. Numer referencyjny: 102/2019" (sygn. akt: KIO 476/20).

W dniu 13 marca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki im.Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. na: "zakup aparatury na wyposażenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Numer referencyjny: TZ.372.8.2020" (sygn. akt: KIO 432/20).

W dniu 13 marca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CATERMED S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Kołobrzeg Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na: "świadczenie usług gastronomicznych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na bazie lokalowej dzierżawionej od Zamawiającego." (sygn. akt: KIO 467/20).

W dniu 13 marca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ''Instalmedia'' Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. na: "przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków w Tychach. Likwidację grupowego węzła SWC K-1 i K-2 w Tychach. Etap I. Numer referencyjny: 20/PN/NZ/V/2019" (sygn. akt: KIO 441/20).

W dniu 12 marca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Remondis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych na: "świadczenie usługi odbioru i przyjmowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Jaworzna oraz ich transport do miejsc zagospodarowania. Numer referencyjny: MZNK.DZP.2510.9.2019" (sygn. akt: KIO 453/20).

W dniu 12 marca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "Gespar" G. Pyjor, A. Olszewski, M. Sutkowski-Spółka Jawna w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika na: "materiały opatrunkowe, pieluchomajtki dla dorosłych i dzieci. Numer referencyjny: TP.382.8.2020 BS" (sygn. akt: KIO 443/20).

W dniu 12 marca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Sanito Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Skawina na: "dostawę i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE w ramach projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa”. Numer referencyjny: BK.410.1.4.1.2019" (sygn. akt: KIO 428/20).

W dniu 12 marca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Celmar Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Zieleni Miejskiej na: "utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej toalet samoobsługowych na terenie Parku Wschodniego, Polany Karłowickiej, Parku Klecińskiego oraz Górki Skarbowców. Numer referencyjny: ZP/PN/9/2020/DZZ" (sygn. akt: KIO 464/20).

W dniu 11 marca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Remondis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Zduńska Wola na: "odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Zduńska Wola w latach 2020–2021. Numer referencyjny: ZEOS.GOK.271.1.2020" (sygn. akt: KIO 468/20).

W dniu 11 marca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Modertrans Poznań Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu na: "dostawę 25 sztuk fabrycznie nowych, niskopodłogowych tramwajów jednokierunkowych z niezbędnym wyposażeniem dla MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu wraz z prawem opcji. Numer referencyjny: KU.241/pn7_2020/AR" (sygn. akt: KIO 402/20).

W dniu 10 marca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Konsorcjum: CLAR SYSTEM S.A., Clar Serwis Sp. z o. o., "Solcom-Bayard" Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uzdrowisko Busko-Zdrój S. A. na: "na usługę kompleksowego utrzymania czystości w obiektach zamawiającego. Numer referencyjny: ZP.291.5.2020" (sygn. akt: KIO 427/20).

W dniu 10 marca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Recycling Logo Group Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: "likwidację estakady węglowej pomiędzy szybem „Roździeński” a Zakładem Przeróbki Mechanicznej Węgla przy szybie „Pułaski” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”. Numer referencyjny: ZP-WII-0019/19" (sygn. akt: KIO 412/20).

W dniu 10 marca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. na: "przebudowę torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 czerwca 1956 roku. Numer referencyjny: PIM/02/20/ZP12/2014-13" (sygn. akt: KIO 472/20).

W dniu 10 marca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Almax-Dystrybucja Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: "dostawę artykułów spożywczych do SPZOZ w Parczewie" (sygn. akt: KIO 409/20).

W dniu 6 marca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Finansów na: "zawarcie umowy ramowej na świadczenie usługi dot. wytwarzania lub wdrażania lub utrzymania systemów informatycznych przez wyspecjalizowany zespół informatyczny. Numer referencyjny: C/588/19/DI/B/483" (sygn. akt: KIO 382/20).

W dniu 6 marca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy INTARIS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na: "dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Numer referencyjny: ZP-2/2020" (sygn. akt: KIO 408/20).

W dniu 6 marca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Alba Dolny Śląsk sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Jedlina-Zdrój na: "odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jedlina-Zdrój. Numer referencyjny: OEL.271.1.2.2020" (sygn. akt: KIO 394/20).

W dniu 6 marca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TM Paulina Jasińska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu na: "usługi w zakresie transportu sanitarnego pacjentów oraz transportu krwi. Numer referencyjny: SPZOZ -ZP/2/24/242 /2 /2020" (sygn. akt: KIO 310/20).

W dniu 5 marca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Gregor Trans Grzegorz Chudzik Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pogotowie Ratunkowe i Transport w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na: "świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitali UCK, DZPUCK.262.038.2020" (sygn. akt: KIO 422/20).

W dniu 5 marca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MR ROAD SERVICE Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła na: "wykonanie robót związanych z remontami dróg gminnych w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w okresie od marca 2020 roku do lutego 2021 roku. Numer referencyjny: 1/2020" (sygn. akt: KIO 386/20).

W dniu 5 marca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Inżynieria Rzeszów S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa na: "gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie. Numer referencyjny: WIM.271.36.2019" (sygn. akt: KIO 381/20).

W dniu 5 marca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Inwest-Budowa Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Dobra na: "budowę lapidarium na dz. nr 164 w Dołujach. Numer referencyjny: WKI.ZP.271.52.2019" (sygn. akt: KIO 360/20).

W dniu 4 marca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sanito Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Skawina na: "dostawę i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE w ramach projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa”. Numer referencyjny: BK.410.1.4.1.2019" (sygn. akt: KIO 359/20).

W dniu 4 marca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Neomed Barbara Stańczyk w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: "dostawę materiałów jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych. Numer referencyjny: 1/2020" (sygn. akt: KIO 352/20).

W dniu 4 marca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach na: "oczyszczanie pasów drogowych na terenie miasta Gliwice w latach 2020–2021. Numer referencyjny: ZDM.26.31.2019" (sygn. akt: KIO 367/20).

W dniu 4 marca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Gardenia Sport Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. na: "wielobranżową modernizację obiektów kompleksu Golęcin – wymiana nawierzchni na stadionie lekkoatletycznym. Numer referencyjny: PIM/01/20/ZP4/2019-246" (sygn. akt: KIO 374/20).

W dniu 4 marca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: MAXTO ITS Sp. z o.o. Sp. k., SENSONICS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia na: "zakup „Trybów Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)” wraz z systemem segregacji medycznej i kardiomonitorami dla potrzeb 232 szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz ich personelu. Numer referencyjny: ZZP-31/20" (sygn. akt: KIO 369/20).

W dniu 3 marca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Baxter Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr Janusza Daaba na: "dostawę produktów farmaceutycznych – leków dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich. Numer referencyjny: SZP.270-2/2020" (sygn. akt: KIO 416/20).

W dniu 3 marca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Alstal Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Fundacja dla Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu na: "przebudowę i remont budynków Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu. Numer referencyjny: PZP.01.02.2020" (sygn. akt: KIO 385/20).

W dniu 3 marca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Warbud S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Stołeczny Zarząd Infrastruktury na: "wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania: Budowa budynku magazynowo – warsztatowego w Warszawie" (sygn. akt: KIO 363/20).

W dniu 3 marca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy POLLIGHT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Ostrów Mazowiecka na: "modernizację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka. Numer referencyjny: IG.271.25.2019" (sygn. akt: KIO 327/20).

W dniu 3 marca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "UNISET RURY STALOWE - STEEL PIPES" Janusz Gaczyński w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na: "dostawę izolowanych rur stalowych dla zadania inwestycyjnego Gazociąg DN 700 Polska- Litwa odcinek południowy - zamówienie 1 (postępowanie wykonawcze nr 3), numer postępowania: ZP/2020/01/0003/PI" (sygn. akt: KIO 362/20).

W dniu 2 marca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Arkadis Sp. z o. o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Jarosław na: "sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Płyty Rynku w Jarosławiu”. Numer referencyjny: ZP.271.2.3.2020" (sygn. akt: KIO 390/20).

W dniu 28 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy INTARIS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na: "sukcesywne dostawa komputerów przenośnych, komputerów stacjonarnych, monitorów, skanerów, zasilaczy UPS, drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych. Numer referencyjny: UMW/IZ/PN-24/20" (sygn. akt: KIO 328/20).

W dniu 28 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "Zieleń Miejska we Włocławku" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych we Włocławku na: "utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek w roku 2020, Rejon I. Numer referencyjny: ZP.271.2.2020" (sygn. akt: KIO 337/20).

W dniu 28 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Luxury Medical Care Sp. z o. o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu na: "sukcesywne świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie transportu sanitarnego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na zadania. Numer referencyjny: PN/II/2020" (sygn. akt: KIO 323/20).

W dniu 28 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: CLAR SYSTEM S.A., Clar Serwis Sp. z o. o., "Solcom-Bayard" Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na: "usługę utrzymania porządku i czystości w lokalach oraz na terenach zewnętrznych mazowieckiego oddziału regionalnego i 37 biur powiatowych ARIMR. Numer referencyjny: BOR07.2610.4.2019.BJ" (sygn. akt: KIO 311/20).

W dniu 28 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sanito Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Skawina na: "dostawę i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE w ramach projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa”. Numer referencyjny: BK.410.1.4.1.2019" (sygn. akt: KIO 309/20).

W dniu 28 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: PSI Polska Sp. z o.o., PSI Software AG, Apator Elkomtech S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Energa-Operator SA na: "wdrożenie centralnego systemu zarządzania ruchem sieci elektroenergetycznej SCADA. Numer referencyjny: P/1/0121/2018" (sygn. akt: KIO 343/20).

W dniu 28 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Centrum Udostępniania Dokumentów Sp. z o.o., COMTEC Adam Jarmuł, CPU Service Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych na: "serwis pogwarancyjny serwerów mainframe. Numer referencyjny: TZ/271/50/19" (sygn. akt: KIO 317/20).

W dniu 28 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Usługi Transportowe Michał Kwapień w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Jędrzejów na: "świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych 1, 3 i C w granicach miasta Jędrzejowa. Numer referencyjny: RGUP.271.1.2020" (sygn. akt: KIO 344/20).

W dniu 27 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Konsorcjum: Agencja Ochrony Kowalczyk Sp. z o. o., Agencja Ochrony MK Sp. z o. o., Agencja Ochrony MK BIS Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych na: "ochronę mienia, osób i obiektów przy. ul. Szamocka 3, 5, ul. Podskarbińska 25A, Osuchów. Numer referencyjny: TZ/271/67/19" (sygn. akt: KIO 319/20).

W dniu 27 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania SIMPLE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego na: "dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania AWFiS wraz ze świadczeniem usługi serwisu gwarancyjnego. Numer referencyjny: BZP.260.1.2020.DN" (sygn. akt: KIO 336/20).

W dniu 27 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Polbud-Pomorze Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: "budowę drogi S16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61), odc. Borki Wielkie - Mrągowo. Numer referencyjny: O/OL.D-3.2410.3.2019.KP-11" (sygn. akt: KIO 305/20).

W dniu 27 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Vivalo Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie na: "opracowanie dokumentacji projektowej a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z podziałem na 5 części...Numer referencyjny: 191/19" (sygn. akt: KIO 353/20).

W dniu 27 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kosorcjum: RISER Sp. z o.o., RISER DOMY Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz na: "budowę budynku biurowo-konferencyjnego siedziby Nadleśnictwa Olkusz wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz układem komunikacyjnym i parkingami, budowę budynku gospodarczego ze stacją uzdatniania wody i generatorem prądu, budowę masztu antenowego , budowę studni głębinowej gł. 100-120 m, przebudowę istniejącego zbiornika p.poż oraz budowę oczyszczalni biologicznej na nieczystości ciekłe o poj. powyżej 10 m³. Olkusz ul. Ponikowska 32, nr geod. działki 844/1,obręb 0002 Pomorzany, jedn. ew. Olkusz-M. Numer referencyjny: SA.270.9.2019.AFG" (sygn. akt: KIO 339/20).

W dniu 27 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SCHULKE POLSKA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na: "dostawę chemicznych środków dezynfekcyjnych, antyseptycznych i myjących do stosowania w obszarze medycznym dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Numer referencyjny: ZT-SZP-226/01/48/2019" (sygn. akt: KIO 351/20).

W dniu 27 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Remondis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. na: "zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy. Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.9.2020.LK" (sygn. akt: KIO 379/20).

W dniu 26 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ECCO-SYSTEM Wojciech König w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz na: "budowę budynku biurowo-konferencyjnego siedziby Nadleśnictwa Olkusz wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz układem komunikacyjnym i parkingami, budowa budynku gospodarczego ze stacją uzdatniania wody i generatorem prądu, budowa masztu antenowego , budowa studni głębinowej gł. 100-120 m, przebudowa istniejącego zbiornika p.poż oraz budowa oczyszczalni biologicznej na nieczystości ciekłe o poj. powyżej 10 m³. Olkusz ul. Ponikowska 32, nr geod. działki 844/1,obręb 0002 Pomorzany, jedn. ew. Olkusz-M. Numer referencyjny: SA.270.9.2019.AFG" (sygn. akt: KIO 315/20).

W dniu 26 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy URTICA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu na: "zakup (dostawa) produktów leczniczych (leków) i wyrobów medycznych - 518 pakietów. Numer referencyjny: EZP/20/20" (sygn. akt: KIO 354/20).

W dniu 26 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy EGIS Polska Dystrybucja Sp. z o.o w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu na: "zakup (dostawę) produktów leczniczych (leków) i wyrobów medycznych - 518 pakietów. Numer referencyjny: EZP/20/20" (sygn. akt: KIO 347/20).

W dniu 26 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych "GEOTRION" s.c. M. Chojnacki, P. Szyszka, P. Świderek; Pracownia Geodezyjno-Konsultingowa "GEO-RYS" Jolanta Markowska; "GEOKOMPLEKS" Usługi Geodezyjne Mirosław Szadkowski; Biuro Usług Geodezyjnych "GEOKOMP-BIS" Dorota Pytlińska; Łódzkie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Informatyczne s.c. Michał Pawłowski, Maciej Jasik; Usługi Geodezyjne Robert Janaczek w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi na: "wykonanie dokumentacji geodezyjno – prawnej – mapy do celów prawnych na lata 2020 - 2021. Numer referencyjny: DOA-ZP-II.271.148.2019" (sygn. akt: KIO 348/20).

W dniu 26 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Handlowe "WIP" Małgorzata Szczepanik-Grzywocz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Zabrze na: "zakup, dostawę (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabrzu: Zadanie 1 – Zakup i dostawa komputerów i laptopów wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym. Zadanie 2 – Zakup i dostawa skanerów oraz urządzenia wielofunkcyjnego. Zadanie 3 – Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych. Numer referencyjny: BZP.271.56.2019.KW" (sygn. akt: KIO 286/20).

W dniu 26 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Luxury Medical Care Sp. z o. o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" na: "ZP/6/2020 – usługę transportu chorych przewlekle dializowanych na hemodializy oraz transportu sanitarnego dla Instytutu „CZMP”. Numer referencyjny: ZP/6/2020" (sygn. akt: KIO 307/20).

W dniu 25 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Biachem Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na: "dostawę chemicznych środków dezynfekcyjnych, antyseptycznych i myjących do stosowania w obszarze medycznym dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Numer referencyjny: ZT-SZP-226/01/48/2019" (sygn. akt: KIO 312/20).

W dniu 25 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Profish 2 Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach na: "sukcesywną dostawę ryb i przetworów rybnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach. Numer referencyjny: DO / DZ – 381 – 1 –7/ 20" (sygn. akt: KIO 290/20).

W dniu 25 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sanito Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Skawina na: "dostawę i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE w ramach projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa”. Numer referencyjny: BK.410.1.4.1.2019" (sygn. akt: KIO 278/20).

W dniu 25 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli na: "dostawę rękawic nitrylowych do pojemników, rękawic diagnostycznych, chirurgicznych, ochronnych do przygotowywania leków cytostatycznych oraz rękawic nitrylowych z przedłużonym mankietem na potrzeby COZL. Numer referencyjny: COZL/DZP/AW/3411/PN-91/19)" (sygn. akt: KIO 293/20).

W dniu 25 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PORR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: "budowę drogi S1 Kosztowy—Bielsko-Biała. Odcinek III Dankowice – węzeł „Suchy Potok” (z węzłem). Numer referencyjny: O.KA.D-3.2410.66.2019" (sygn. akt: KIO 324/20).

W dniu 24 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Serwis Pojazdów Szynowych Sp. z o. o. Sp. k., Piotr Mieczkowski Autoryzowana Stacja Obsługi Serwis Pojazdów Szynowych w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. na: "wykonanie obsług 4-tego poziomu utrzymania na 2 elektrycznych zespołach trakcyjnych typu 14WE zgodnie z DSU dla EZT typu 14WE. Numer referencyjny: OZP-351-13/19" (sygn. akt: KIO 261/20).

W dniu 24 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: DGP Security Partner Sp. z o. o., DGP Provider Sp. z o. o., 7 MG Sp. z o. o., Emilia Gałczyńska "WULKAN" Usługi Elektroniczne w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 42. Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu na: "usługę w zakresie ochrony fizycznej SUFO w kompleksach wojskowych będących na zaopatrzeniu gospodarczym 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w 2020 r." (sygn. akt: KIO 316/20).

W dniu 24 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ATF Sp. z o. o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Gminy na: "odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rąbino. Numer referencyjny: GK.271.2.2019" (sygn. akt: KIO 282/20).

W dniu 24 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sport-Track Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Zblewo na: "przebudowę stadionu w Zblewie (przebudowa boiska piłkarskiego, budowa bieżni okrężnej 4-torowej o długości 400m i wpisanej na nią bieżni prostej 6-torowej o długości 130m, budowa skoczni do skoku w dal i trójskoku). Numer referencyjny: RO.271.3.2020" (sygn. akt: KIO 279/20).

W dniu 24 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ClickAd Interactive Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Klimatu na: "przygotowanie i realizację ogólnopolskiej kampanii informacyjno-promocyjnej, wraz z budową strony internetowej, przygotowaniem i publikacją artykułów w prasie i w internecie oraz przygotowaniem, organizacją i promocją dwóch konkursów nt. budownictwa drewnianego. Numer referencyjny: BDG-wzp-260/22/2019/AM" (sygn. akt: KIO 257/20).

W dniu 24 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konwerga Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Poznań na: "aktualizację aplikacji systemu zarządzania monitoringiem wizyjnym miasta Poznania. Numer referencyjny: ZOU-XII.271.207.2019.HS" (sygn. akt: KIO 275/20).

W dniu 24 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Remontowo-Budowlany "BUDOLEX" Stanisław Oleksy w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Chybie - Wójt Gminy Chybie na: "rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Chybiu o salę gimnastyczną z zapleczem socjalno-technicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą. Numer referencyjny: ZPO.271.17.2019.UG" (sygn. akt: KIO 280/20).

W dniu 24 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Śląska na: "budowę Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu „Assist Med Sport Silesia” wraz z budową auli wykładowej (...). Oznaczenie sprawy: IA1/B/20/6/EO" (sygn. akt: KIO 318/20).

W dniu 21 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ADLER Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Energa-Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu z siedzibą w Toruniu na: "wycinkę drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi nN, SN oraz WN na terenie Energa-Operator SA Oddział w Toruniu. Numer referencyjny: P/9/0120/2019" (sygn. akt: KIO 277/20).

W dniu 20 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Vendi Servis Sp. z o.o., JOL-MARK Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Postęp" Sp. z o.o., CATERMED S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie na: "całodzienne, całodobowe żywienie pacjentów hospitalizowanych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie . Numer referencyjny  SZP-332-08WR-2020" (sygn. akt: KIO 300/20).

W dniu 20 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej na: "umowę ramową na wybór pośredników w pozyskiwaniu oprogramowania Microsoft lub równoważnego na rzecz sądów powszechnych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. Numer referencyjny: WZP-421-14/2019" (sygn. akt: KIO 285/20).

W dniu 20 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUEZ Zachód Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" na: "odbiór i transport niesegregowanych odpadów komunalnych i bioodpadów oraz odbiór i zagospodarowanie pozostałych odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z nieruchomości objętych działalnością ZM GOAP, położonych na ter. sekt. I–VII.
Numer referencyjny: DP.271.5.2019" (sygn. akt: KIO 245/20).

W dniu 19 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comp S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Obsługi Administracji Rządowej na: "przebudowę sieci teletechnicznej w skrzydle A w budynku KPRM przy Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie. Numer referencyjny: 2019/39/KPRM" (sygn. akt: KIO 236/20).

W dniu 19 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "TOP PODRÓŻE" Sp z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na: "usługę pośrednictwa w rezerwacji, sprzedaży i sukcesywnej dostawie biletów lotniczych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2020 roku. Numer referencyjny: BZP-III.272.6.2019" (sygn. akt: KIO 267/20).

W dniu 19 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Izostal S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na: "dostawy łuków dla zadania inwestycyjnego pn. Gazociąg Polska-Litwa (odcinek północny). Numer postępowania: ZP/2019/11/0142/PI" (sygn. akt: KIO 265/20).

W dniu 19 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BUDIMEX Budownictwo Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Gdańska na: "budowę budynku CK STOS z zagospodarowaniem terenu w ramach realizacji projektu: Utworzenie w Gdańsku Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) w zakresie infrastruktury B+R. Numer referencyjny: ZP/229/022/R/19" (sygn. akt: KIO 256/20).

W dniu 18 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ZPRE "JEDLICZE" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Energia Ciepła S.A. na: "wykonywanie remontów kapitalnych i przeglądów silników elektrycznych średniego napięcia 6 kV oraz silników elektrycznych niskiego napięcia o mocy powyżej 15 kW dla Spółek Grupy PGE Energia Ciepła S.A. Numer referencyjny: 1001253000" (sygn. akt: KIO 251/20).

W dniu 18 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PORR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "LOT A – Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Chorzów Batory (km 5,900) – Nakło Śląskie (km 29,000). Numer referencyjny: 9090/IRZR2/14477/03900/19/P" (sygn. akt: KIO 249/20).

W dniu 18 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "LOT A – Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Chorzów Batory (km 5,900) – Nakło Śląskie (km 29,000). Numer referencyjny: 9090/IRZR2/14477/03900/19/P" (sygn. akt: KIO 246/20).

W dniu 17 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KOMA NORD Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Gdański na: "dostawę 2 serwerów dwuprocesorowych oraz oprogramowania dla Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego. Numer referencyjny: A120-211-118/19/MB" (sygn. akt: KIO 242/20).

W dniu 17 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FIRMA TRANSPORTOWA „OMEGA” Agnieszka Ignacyk w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu na: "usługę transportu pacjentów, krwi i preparatów krwiopochodnych, materiałów biologicznych. Numer referencyjny: 86/PNP/SW/2019" (sygn. akt: KIO 234/20).

W dniu 17 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Usług Miejskich "PUM" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Grudziądz na: "odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy-miasto Grudziądz. Numer referencyjny: GSO.271.1.2019" (sygn. akt: KIO 252/20).

W dniu 17 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Somonino na: "dostawę i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Somonino i gminy Przywidz, dla zadania pn.: „Eko Energia od Somonina aż po Przywidz” w ramach działania 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 w podziale na IV części. Numer referencyjny: W3.271.3.03.2019.RS" (sygn. akt: KIO 172/20).

W dniu 17 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PRO-ECO Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Somonino na: "dostawę i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Somonino i gminy Przywidz, dla zadania pn.: „Eko Energia od Somonina aż po Przywidz” w ramach działania 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 w podziale na IV części. Numer referencyjny: W3.271.3.03.2019.RS" (sygn. akt: KIO 136/20).

W dniu 17 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SCHULKE POLSKA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na: "likwidację wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego. Numer referencyjny: WOA.272.14.2019" (sygn. akt: KIO 241/20).

W dniu 14 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ECO-POL Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Gnieźnieński na: "likwidację wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego. Numer referencyjny: WOA.272.14.2019" (sygn. akt: KIO 205/20).

W dniu 14 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Spółka z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kąty Wrocławskie na: "budowę kanalizacji sanitarnej wschód - etap III – Mokronos Górny. Numer referencyjny: ZP.271.43.2019" (sygn. akt: KIO 240/20).

W dniu 14 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy R-SOFT STUDIO Sp. z o.o w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Niedrzwica Duża na: "dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Dziedzinowego oraz Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją. Numer referencyjny: ZP.271.1.25.2019" (sygn. akt: KIO 230/20).

W dniu 14 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sanito Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Skawina na: "dostawę i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE w ramach projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa”. Numer referencyjny: BK.410.1.4.1.2019" (sygn. akt: KIO 233/20).

W dniu 14 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Ogólnopolska Grupa IT Danuta Walczak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Andrespol na: "zakup i dostawę wyposażenia szkolnych pracowni w sprzęt TIK w ramach projektu pn. „Odkrywcy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol”. Numer referencyjny: ZP.271.07.63.2019" (sygn. akt: KIO 231/20).

W dniu 14 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Mirgol Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ZRYWTRANS Sp. z o. o., Firma Usługowa Patryk Andreasik, Zakład Usług Leśnych Mirosław Sójka w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Płytnica z siedzibą w Nowej Szwecji na: "wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Płytnica w roku 2020”. Numer referencyjny: S.270.3.5.2019" (sygn. akt: KIO 216/20).

W dniu 14 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DGP Clean Partner Sp. z o.o w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Poczta Polska S.A. na: "świadczenie usługi kompleksowego sprzątania budynków, terenów zewnętrznych oraz kompleksowej pielęgnacji zieleni na potrzeby Poczty Polskiej S.A. (15 części). Numer referencyjny: BZA.DRT.2600.554.2019" (sygn. akt: KIO 207/20).

W dniu 14 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: "dostawę wraz z montażem nowych kombajnów ścianowych o mocy do 1 000 kW i zakresie urabiania od 1,6 m do 3,7 m, dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. – dostawy planowane w latach 2020-2021 z podziałem na części: część 1: dostawa 4 sztuk nowych kombajnów ścianowych o zakresie urabiania od 1,6 m do 3,7 m i napięciu zasilania 1 000 V; część 2: dostawa 3 sztuk nowych kombajnów ścianowych o zakresie urabiania od 1,6 m do 3,7 m i napięciu zasilania 3 300 V. Numer postępowania: 701902927" (sygn. akt: KIO 206/20).

W dniu 14 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie na: "zakup systemu telekomunikacyjnego realizującego funkcjonalność infolinii dla obywateli państw trzecich. Numer referencyjny: WL-IV.272.40.2019" (sygn. akt: KIO 237/20).

W dniu 13 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Kujawsko-Pomorskie na: "przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy – granica województwa z podziałem na 2 części: cz. 1 - etap I od km 1+500 do km 12+500, cz. 2 - etap II od km 12+500 do km 18+740. Numer referencyjny: ZDW.N4.363.20.2019" (sygn. akt: KIO 220/20).

W dniu 13 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Kujawsko-Pomorskie na: "przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy – granica województwa z podziałem na 2 części: cz. 1 - etap I od km 1+500 do km 12+500, cz. 2 - etap II od km 12+500 do km 18+740. Numer referencyjny: ZDW.N4.363.20.2019" (sygn. akt: KIO 219/20).

W dniu 13 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SINMED Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na: "dostawę artykułów higienicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Numer referencyjny: ZT-SZP-226/01/7/2020" (sygn. akt: KIO 215/20).

W dniu 13 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Web-Profit Maciej Kuźlik w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Suski na: "dostawę stacji roboczych i monitorów dla operatorów e-usług – III. Numer referencyjny: WZ.272.4.2019.WG" (sygn. akt: KIO 217/20).

W dniu 13 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Stowarzyszenie Opiekuńcze NADZIEJA, PRM Partner Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni na: "świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci ze spektrum autyzmu z terenu Gdyni. Numer referencyjny: MOPS.DZP.322.3.33/2019" (sygn. akt: KIO 202/20).

W dniu 13 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy POLREGIO Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Podkarpackie na: "świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich organizowanych przez Województwo Podkarpackie oraz w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej. Numer referencyjny: OR-IV.272.1.48.2019" (sygn. akt: KIO 224/20).

W dniu 13 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Horyzont sp. j. Arkadiusz Burdzik w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: "dostawę łączników do wzmocnienia obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych – nr grupy 288-13. Numer referencyjny: 701903452/01" (sygn. akt: KIO 239/20).

W dniu 13 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SINMED Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie na: "dostawę sprzętu medycznego jedno i wielorazowego. Numer referencyjny: ZOZ/DZP/PN/33/19" (sygn. akt: KIO 213/20).

W dniu 12 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sprint S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Policji na: "dostawę w ramach umowy ramowej radiotelefonów standardu Tetra z szyfrowaniem TEA2 wraz z uzupełniającym sprzętem i oprogramowaniem niezbędnym dla programowania. Numer referencyjny: 323/BŁiI/19/RG" (sygn. akt: KIO 173/20).

W dniu 12 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sulima Tomasz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Policji na: "dostawę w ramach umowy ramowej radiotelefonów standardu Tetra z szyfrowaniem TEA2 wraz z uzupełniającym sprzętem i oprogramowaniem niezbędnym dla programowania. Numer referencyjny: 323/BŁiI/19/RG" (sygn. akt: KIO 155/20).

W dniu 12 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MATRIX INFRALAB Sp. z o.o., Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie na: "dostawę 2 stołów laboratoryjnych dla WIMiC KC-zp.272-24/20" (sygn. akt: KIO 204/20).

W dniu 11 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DiaSorin Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach na: "dostawę, instalację, konfigurację i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz metadanych SIPWW, przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania). Numer referencyjny: BGW-III.272.2.2017" (sygn. akt: KIO 175/20).

W dniu 11 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Integrated Solutions Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na: "zakup i dostawę analizatorów. Numer referencyjny: RZP/PN/129/19" (sygn. akt: KIO 175/20).

W dniu 11 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DiaSorin Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach na: "zakup i dostawę analizatorów. Numer referencyjny: RZP/PN/129/19" (sygn. akt: KIO 200/20).

W dniu 11 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: MGGP S.A., Egis Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "pełnienie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi w ramach projektu POIiŚ 5.1–14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65": lot A, lot B, lot C, lot D. Numer referencyjny: IREZA4/1b-216-1/2018" (sygn. akt: KIO 161/20).

W dniu 11 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SAFEGE S.A.S. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "pełnienie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi w ramach projektu POIiŚ 5.1–14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65": lot A, lot B, lot C, lot D. Numer referencyjny: IREZA4/1b-216-1/2018" (sygn. akt: KIO 157/20).

W dniu 11 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Alstal Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: "przebudowę, rozbudowę i remont Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o dodatkowe skrzydło wraz z wbudowanym wyposażeniem. Numer referencyjny: ZOLiRM.IV/381-02/2020" (sygn. akt: KIO 223/20).

W dniu 11 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DS Comp Sylwia Dulak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki w Krakowie na: "dostawę infrastruktury serwerowej wraz z oprogramowaniem (NSSU.DFP.271.25.2019.KK). Numer referencyjny: NSSU.DFP.271.25.2019.KK" (sygn. akt: KIO 192/20).

W dniu 10 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Integrated Solutions Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Główny Urząd Statystyczny na: "budowę systemu informatycznego „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa” (PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach projektu „PDS”. Numer referencyjny: 53/ST/PDS/POPC/PN/2019" (sygn. akt: KIO 226/20).

W dniu 10 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Hilltech M&S S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa-Zarząd Dróg Miejskich na: "utrzymanie i rozwój korporacyjnej architektury integracji i wymiany danych. Numer referencyjny: ZDM/UM/DZP/93/PN/80/19" (sygn. akt: KIO 183/20).

W dniu 10 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Hilltech M&S S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa-Zarząd Dróg Miejskich na: "utrzymanie i rozwój korporacyjnej architektury integracji i wymiany danych. Numer referencyjny: ZDM/UM/DZP/93/PN/80/19" (sygn. akt: KIO 183/20).

W dniu 10 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SkyCash Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa-Zarząd Dróg Miejskich na: "pobieranie opłat za postój w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego z wykorzystaniem kanałów/platform mobilnych. Numer referencyjny: ZDM/UM/DZP/91/PN/78/19" (sygn. akt: KIO 225/20).

W dniu 10 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SkyCash Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa-Zarząd Dróg Miejskich na: "pobieranie opłat za postój w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego z wykorzystaniem kanałów/platform mobilnych. Numer referencyjny: ZDM/UM/DZP/91/PN/78/19" (sygn. akt: KIO 181/20).

W dniu 10 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ZPRE "JEDLICZE" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Energia Ciepła S.A. na: "wykonywanie remontów kapitalnych i przeglądów silników elektrycznych średniego napięcia 6 kV oraz silników elektrycznych niskiego napięcia o mocy powyżej 15 kW dla Spółek Grupy PGE Energia Ciepła S.A. Numer referencyjny: 1001253000" (sygn. akt: KIO 187/20).

W dniu 10 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wlkp. Sp. z o. o., Usługi Transportowe AUTO-LIDER Artur Mejza w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: "świadczenie usług transportowych - przewóz osób. Numer referencyjny: 67/2019/LOG" (sygn. akt: KIO 185/20).

W dniu 10 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sanito Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Skawina na: "dostawę i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE w ramach projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa”. Numer referencyjny: BK.410.1.4.1.2019" (sygn. akt: KIO 180/20).

W dniu 10 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Arcus S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na: "zakup Systemu Centralnego Wydruku (SCW) na okres 36 miesięcy dla Centrali ARiMR. Numer referencyjny: DPiZP.2610.42.2019" (sygn. akt: KIO 160/20).

W dniu 7 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Usługi Leśne i Szkółkarskie "Budnik" Małgorzata Zolech; Zakład Usług Leśnych Piotr Kołacz; Zakład Usług Leśnych Edmund Pabin w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa, PGL LP, Nadleśnictwo Międzyrzecz na: "wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Międzyrzecz w latach 2020–2022. Numer referencyjny: SA.270.1.2019" (sygn. akt: KIO 149/20).

W dniu 7 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki w Krakowie na: "świadczenie kompleksowej usługi prania asortymentu z jego leasingiem i usługi prania asortymentu SU, z oprogramowaniem do obsługi procesu pralniczego i szkolenia (NSSU.DFP.271.97.2019.LS)" (sygn. akt: KIO 144/20).

W dniu 7 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie na: "budowę zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi DW nr 579 odcinek od km 2+209,60 do km 9+560,51 – przewidziane do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM na lata 2014–2020. Numer referencyjny: 003/20" (sygn. akt: KIO 168/20).

W dniu 6 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Esri Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Mazowieckie na: "zaprojektowanie, budowę i wdrożenie systemu teleinformatycznego do zarządzania bazami danych mazowieckiego systemu informacji przestrzennej oraz cyfryzacja danych przestrzennych mazowieckiego systemu. Numer referencyjny: CG-R-I.ZP.U.272.102.2019.MK" (sygn. akt: KIO 153/20).

W dniu 6 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mariusz Wołukanis, WOLMAR w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Pomorze w Pomorzu na: "wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Pomorze w roku 2020. Numer referencyjny: ZG.270.14.2019RU" (sygn. akt: KIO 166/20).

W dniu 6 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ALNAG Barbara Wróbel w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy na: "dostawę wraz z wniesieniem, montażem wyposażenia meblowego na potrzeby Pawilonu III SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. Numer referencyjny: DZ/46/PN/2019" (sygn. akt: KIO 143/20).

W dniu 6 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie na: "dostawę odczynników na jednoczesne wykrycie materiału genetycznego 3 wirusów: DNA HBV, RNA HCV, RNA HIV w pulach osocza metodą całkowicie automatyczną, wraz z dzierżawą analizatorów. Numer referencyjny: DTZ.261.21 ZP.2019" (sygn. akt: KIO 152/20).

W dniu 6 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: International Management Services Sp. z o. o., Wolański Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Unijnych Projektów Transportowych na: "świadczenie usług doradztwa dla potencjalnych beneficjentów środków unijnych PO IiŚ 2014-2020 w zakresie działań związanych z przygotowaniem i wdrożeniem Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Numer referencyjny: NR 10.2019.ZAM" (sygn. akt: KIO 210/20).

W dniu 6 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ELGOMAR Marcin Guzik w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP na: "sukcesywną dostawę materiałów elektrycznych dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Numer referencyjny: SZP.250.81.2019" (sygn. akt: KIO 176/20).

W dniu 5 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy EMKA S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu na: "wykonanie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław. Numer referencyjny: USK/DZP/PN-481/2019" (sygn. akt: KIO 128/20).

W dniu 5 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sweco Consulting Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni na: "pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w ramach projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – część I”. Numer referencyjny: ZP.371.46.2019.ASz" (sygn. akt: KIO 137/20).

W dniu 4 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AbbVie Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na: "dostawę produktów leczniczych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”. Numer referencyjny: DZ/01/PN/2020" (sygn. akt: KIO 179/20).

W dniu 4 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Biachem Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu na: "dostawy środków dezynfekcyjnych, myjących oraz wyrobów diagnostycznych wraz z ich rozładunkiem dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu. Numer referencyjny: ZP/PN-17/2019" (sygn. akt: KIO 178/20).

W dniu 4 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IMS Innovative Medical Solutions Bernaczyk Nowak Sp.j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera na: "dostawę narzędzi specjalistycznych. Numer referencyjny: W.Sz.Z: TZ-280-97/19" (sygn. akt: KIO 193/20).

W dniu 4 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KALASOFT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademia Pomorska w Słupsku na: "usługę wdrożenia nowego lub modernizacja posiadanego systemu dziekanatowo - dydaktycznego obsługi studiów dla Akademii Pomorskiej w Słupsku. Numer referencyjny: ZP/777/2019" (sygn. akt: KIO 162/20).

W dniu 4 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Specjał Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Rzeszowski na: "świadczenie usług portierskich oraz dozorowania obiektów i mienia Uniwersytetu Rzeszowskiego. Numer referencyjny: ZP/UR/175/2019" (sygn. akt: KIO 146/20).

W dniu 4 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TORPOL S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie”. Numer referencyjny: 9090/IRZR2/20750/05698/19/P" (sygn. akt: KIO 122/20).

W dniu 4 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kapsch Telematic Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa - Główny Inspektorat Transportu Drogowego na: "zaprojektowanie, wykonanie, implementację, obsługę i utrzymanie systemu poboru opłat za przejazd od pojazdów lekkich metodą elektroniczną z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji nr rejestracyjnych. Numer referencyjny: BDG.ZPB.230.89.2019" (sygn. akt: KIO 64/20).

W dniu 4 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: CLAR SYSTEM S.A., Clar Serwis Sp. z o. o., "Solcom-Bayard" Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna na: "usługę kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Zamawiającego. Numer referencyjny: ZP/63/2019" (sygn. akt: KIO 182/20).

W dniu 4 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Lek S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na: "dostarczanie leków różnych, chemioterapia, programy lekowe. Numer referencyjny: 334/ZP/2019" (sygn. akt: KIO 132/20).

W dniu 3 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Alstal Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na: "budowę Centrum Medycyny Weterynaryjnej UMK przy ul. Szosa Bydgoska 13 w Toruniu. Numer referencyjny: ZP-010.2020" (sygn. akt: KIO 135/20).

W dniu 3 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na: "budowę Centrum Medycyny Weterynaryjnej UMK przy ul. Szosa Bydgoska 13 w Toruniu. Numer referencyjny: ZP-010.2020" (sygn. akt: KIO 134/20).

W dniu 3 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Ogólnobudowlany s.c. Marek Słowikowski, Sławomir Słowikowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - AMW SINEVIA Sp. z o.o. na: "wykonanie przebudowy zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w garnizonie Orzysz – zadanie 35103. Numer referencyjny: SVA/NDM/4620-16/2019" (sygn. akt: KIO 119/20).

W dniu 3 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GEOTRANS S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - AQUANET S.A. na: "usługę zagospodarowania 35 000 Mg ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z terenu Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach, w podziale na 4 pakiety. Numer referencyjny: Z/79/2019" (sygn. akt: KIO 112/20).

W dniu 3 lutego 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Althea Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi na: "sukcesywną dostawę produktów żywnościowych. Numer referencyjny: 1/2020" (sygn. akt: KIO 115/20).

W dniu 31 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Almax-Dystrybucja Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. A. J. Czartoryskiego na: "sukcesywną dostawę produktów żywnościowych. Numer referencyjny: 1/2020" (sygn. akt: KIO 142/20).

W dniu 31 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sanito Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Skawina na: "dostawę i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE w ramach projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa”. Numer referencyjny: BK.410.1.4.1.2019" (sygn. akt: KIO 118/20).

W dniu 31 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: "kontynuację projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego na odcinku od węzła „Białe Błota” (bez węzła) do węzła „Szubin” (bez węzła) o długości około 9,7 km. Numer referencyjny: GDDKiA.O.BY.D-3.2410.9.2019.44" (sygn. akt: KIO 114/20).

W dniu 31 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k. bezpieczne.it sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na: "zakup Systemu Kopii Zapasowych i Archiwizacji na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Numer referencyjny: DU-Z.272.87.2017" (sygn. akt: KIO 125/20).

W dniu 31 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy na: "dostawę produktów jednorazowego użytku używanych w szpitalu. Numer referencyjny: WSzSL/FZ-55/1/19" (sygn. akt: KIO 131/20).

W dniu 31 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Data Systems S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin na: "rozbudowę systemu monitoringu miasta Szczecin z dostawą systemu analizy obrazu. Numer referencyjny: BZP/62/19" (sygn. akt: KIO 129/20).

W dniu 31 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Metal Technics Polska Sp. z o. o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu na: "dostawę wyposażenia do Pracowni Obróbki Ubytkowej Mechanicznej w Metalu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”. Numer referencyjny: CKZiU.261.47.2019.RM" (sygn. akt: KIO 145/20).

W dniu 31 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Integrated Solutions Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Główny Urząd Statystyczny na: "budowę systemu informatycznego „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa” (PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach projektu „PDS”. Numer referencyjny: 53/ST/PDS/POPC/PN/2019" (sygn. akt: KIO 95/20).

W dniu 31 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Griffin Group S.A. Defence Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Inspektorat Uzbrojenia na: "dostawę parków pontonowych" (sygn. akt: KIO 101/20).

W dniu 31 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MIRBUD S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Częstochowa na: "zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn.: „Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Bolesława Limanowskiego 83”. Numer referencyjny: IZ.271.1.2020" (sygn. akt: KIO 120/20).

W dniu 30 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kąty Wrocławskie na: "budowę kanalizacji sanitarnej wschód - etap III – Mokronos Górny. Numer referencyjny: ZP.271.43.2019" (sygn. akt: KIO 84/20).

W dniu 30 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Aspiracje Ogrodowe Jan Szymański, Aspiracje Serwis Sprzątający w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy na: "utrzymanie drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy. Numer referencyjny: 162/PN/2019" (sygn. akt: KIO 59/20).

W dniu 30 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" na: "świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów oraz odbioru transportu i zagospodarowania pozostałych odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkanych oraz nieruchomości niezamieszanych objętych działalnością ZM GOAP położonych na terenie sektorów I–VII wchodzących w skład związku międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Numer referencyjny: DP.271.5.2019" (sygn. akt: KIO 94/20).

W dniu 30 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" na: "świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów oraz odbioru transportu i zagospodarowania pozostałych odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkanych oraz nieruchomości niezamieszanych objętych działalnością ZM GOAP położonych na terenie sektorów I–VII wchodzących w skład związku międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Numer referencyjny: DP.271.5.2019" (sygn. akt: KIO 93/20).

W dniu 30 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUEZ Zachód Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" na: "świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów oraz odbioru transportu i zagospodarowania pozostałych odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkanych oraz nieruchomości niezamieszanych objętych działalnością ZM GOAP położonych na terenie sektorów I–VII wchodzących w skład związku międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Numer referencyjny: DP.271.5.2019" (sygn. akt: KIO 92/20).

W dniu 29 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Inwest-Budowa Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Dobra na: "budowę lapidarium na dz. nr 164 w Dołujach. Numer referencyjny: WKI.ZP.271.52.2019.LT" (sygn. akt: KIO 111/20).

W dniu 29 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tomed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki w Krakowie na: "dostawę materiałów anestezjologicznych (DFP.271.68.2019.AM). Numer referencyjny: DFP.271.68.2019.AM" (sygn. akt: KIO 106/20).

W dniu 28 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach na: "przystosowanie pomieszczeń Pracowni Badań Tomograficznych wraz z wyposażeniem w tomograf komputerowy. Numer referencyjny: ZP/1/2020/PN" (sygn. akt: KIO 108/20).

W dniu 28 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Lek S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na: "dostawę leków 50. Numer referencyjny: ZP-19-115UN" (sygn. akt: KIO 88/20).

W dniu 28 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Red Ocean Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na: "budowę systemu do monitoringu psów w ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”. Numer referencyjny: ZP/17/19" (sygn. akt: KIO 77/20).

W dniu 27 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Zakład Usług Leśnych "ZUL" Julita Sudoł, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TECH-MECH-LAS Zdzisław Sudoł w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Nadleśnictwo Głogów na: " wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Głogów w roku 2020.Numer referencyjny: ZG.270.7.2019" (sygn. akt: KIO 55/20).

W dniu 27 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy COMFORT-THERM Łukasz Krawczyk w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej na: " wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Zwiększenie Efektywności Energetycznej Budynków Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie”. Numer referencyjny: 23/ZP/19" (sygn. akt: KIO 79/20).

W dniu 27 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na: " budowę budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Warszawskiej w Olsztynie. Numer referencyjny: 534/2019/PN/DZP" (sygn. akt: KIO 2640/19).

W dniu 24 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sanito Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Skawina na: "dostawę i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE w ramach projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa”. Numer referencyjny: BK.410.1.4.1.2019" (sygn. akt: KIO 76/20).

W dniu 24 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MAGIC SERVICE Robert Soldak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu na: " KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ DRUKAREK ORAZ URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH REALIZOWANĄ DLA POTRZEB SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-KRZYKÓW WE WROCŁAWIU. Numer referencyjny: G-2502-4/19" (sygn. akt: KIO 75/20).

W dniu 24 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Piotr Mieczkowski - Autoryzowana Stacja Obsługi Serwis Pojazdów Szynowych w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Koleje Śląskie Sp. z o.o. na: " usługę naprawy 4 poziomu utrzymania 2 (słownie: dwóch) elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57KM wraz z wykonaniem wskazanych prac dodatkowych. Numer referencyjny: KS/ZP/30/2019" (sygn. akt: KIO 90/20).

W dniu 24 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Grudziądz na: " odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy-miasto Grudziądz. Numer referencyjny: GSO.271.1.2019" (sygn. akt: KIO 86/20).

W dniu  24 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex SA w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na: " rewitalizacje ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,50 (m. Poznań). Numer referencyjny: ROZ/106/2019" (sygn. akt: KIO 62/20).

W dniu 23 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakłady Mięsne VIANDO Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „zakup i dostawa mięsa czerwonego i wędlin z mięsa czerwonego, mięsa drobiowego i wędlin z mięsa drobiowego oraz warzyw i owoców świeżych. Numer referencyjny: ZP/1/2020" (sygn. akt: KIO 60/20).

W dniu 23 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Gmsynergy Sp. z o. o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na: „organizację dwunastu wizyt studyjnych w ramach projektu „Mistrzowie dydaktyki” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Numer referencyjny: BDG.WZP.2711.16.2019.7.MW" (sygn. akt: KIO 53/20).

W dniu 23 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny w Białymstoku na: „budowę budynku Sądu Rejonowego w Grajewie przy ulicy Wojska Polskiego. Numer referencyjny: G-241-40/19" (sygn. akt: KIO 63/20).

W dniu 23 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Małopolskie na: „przygotowanie, wdrożenie i utrzymanie platformy MSIM w ramach projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”. Numer referencyjny: IS-I.272.7.2019" (sygn. akt: KIO 33/20).

W dniu 23 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AbbVie Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki w Krakowie na: „dostawę produktów leczniczych, wyrobów medycznych dietetycznych środków specjalnego przeznaczenia medycznego, suplementów diety, smoczków i artykułów dla niemowląt (DFP.271.106.2019.KK). Numer referencyjny: DFP.271.106.2019.KK" (sygn. akt: KIO 57/20).

W dniu 22 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: IZAN+ Sp. z o. o., Vendi Cleaning Sp. z o. o., Naprzód Hospital Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach na: „usługę utrzymania czystości oraz czynności pomocniczych. Numer referencyjny: WSZ.DZP.261.1/28/2019" (sygn. akt: KIO 32/20).

W dniu 22 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Instytut Energii Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi na: „Zad. 5 „Budowa instal. termicznej hydrolizy osadu”, zad. 6 „Budowa instal. do usuwania azotu”, zad. 7 „Budowa instal. do odzysku fosforu z odcieków” w ram. proj. „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi". Numer referencyjny: DOA-ZP-III.271.114.2019" (sygn. akt: KIO 52/20).

W dniu 21 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ETP S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na: „budowę kanalizacji ściekowej na Osiedlu BUKÓW zad. I – III. (Zadanie I.1.3; Zadanie I.1.4; Zadanie I.1.5) – Faza V. Numer referencyjny: 00575/WS/PW/JRP-DNP/B/2019" (sygn. akt: KIO 14/20).

W dniu 21 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy INTARIS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na: „zakup urządzeń serwerowych dla PGWWP wraz z usługą instalacji. Numer referencyjny: KZGW/KIT/294/2019" (sygn. akt: KIO 74/20).

W dniu 21 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PROKOM Construction sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Katowice na: „pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – Węzeł Zawodzie”.Numer referencyjny: BZP.271.1.144.2019" (sygn. akt: KIO 45/20).

W dniu 21 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. na: „świadczenie usług telekomunikacyjnych z telefonów stacjonarnych wraz z usługą najmu, serwisem i obsługą centrali telefonicznej i aparatów systemowych dla Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. Numer referencyjny: 293/ZP/2019" (sygn. akt: KIO 44/20).

W dniu 21 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Stryker Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach na: „dostawę urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Numer referencyjny: WPR/AZ/252/ZP/27/2019" (sygn. akt: KIO 46/20).

W dniu 21 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SIMPLE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu na: „opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią, obejmującego wdrożenie uniwersyteckiego systemu obsługi studiów (USOS), dostawę i wdrożenie systemu zarządzania uczelnią (ERP). Numer referencyjny: KZ.381.31.2019" (sygn. akt: KIO 18/20).

W dniu 20 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Niewojt Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych na: „dostawę telewizyjnych monitorów kontrolnych. Numer referencyjny: ZP/TITT/90/2019" (sygn. akt: KIO 30/20).

W dniu 17 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Pomorskie na: „budowę i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR. Numer referencyjny: DAZ-ZP.272.57.2019" (sygn. akt: KIO 12/20).

W dniu 17 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Pomorskie na: „budowę i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR. Numer referencyjny: DAZ-ZP.272.57.2019" (sygn. akt: KIO 8/20).

W dniu 17 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. na: „dostawy drobnego sprzętu medycznego j.uż., wszczepialnych portów naczyniowych, opasek uciskowych, golarek medycznych dla potrzeb szpitala. Numer referencyjny: FZP.2810.48.2019" (sygn. akt: KIO 17/20).

W dniu 17 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Regionalny Szpital w Kołobrzegu na: „zakup wyrobów medycznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z rozbudową Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z przebudową Centrum Diagnostyczno-Obrazowego oraz pozostałe pracownie diagnostyczne w zakresie: Przebudowa Centrum Diagnostyczno-Obrazowego wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia.Numer referencyjny: EP/44/2019" (sygn. akt: KIO 29/20).

W dniu 17 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PAVER Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Moskorzew na: „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Moskorzew. Numer referencyjny: GKZ.271.1.9.2019" (sygn. akt: KIO 47/20).

W dniu 17 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ELGOMAR Marcin Guzik w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP na: „sukcesywne dostawy materiałów oświetleniowych dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Numer referencyjny: SZP.250.79.2019" (sygn. akt: KIO 19/20).

W dniu 17 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Centrum Diabetologii Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na: „dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Numer referencyjny: ZP/54/2019" (sygn. akt: KIO 34/20).

W dniu 17 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Stowarzyszenie Opiekuńcze Nadzieja, Medis 24 Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa" na: „świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w okresie od dnia 1.2.2020 r. do dnia 31.1.2022 r. Numer referencyjny: CUS/ZP/10/2019" (sygn. akt: KIO 38/20).

W dniu 17 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AG-COMPLEX Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - KZB Legionowo Spółka z o.o. na: „utrzymanie czystości Targowiska Miejskiego przy ul. Jana III Sobieskiego w Legionowie. Numer referencyjny: DOP-ZP-23/2019" (sygn. akt: KIO 40/20).

W dniu 17 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "Zieleń Miejska we Włocławku" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku na: „utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek w roku 2020 – Rejon I. Numer referencyjny: ZP.271.16.2019" (sygn. akt: KIO 2692/19).

W dniu 17 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Praxima Krakpol Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na: „usługi pralnicze. Świadczenie kompleksowej usługi prania wraz z transportem i najmem bielizny ogólnoszpitalnej oraz świadczenie kompleksowej usługi prania wraz z transportem bielizny ogólnoszpitalnej i asortymentu będącego własnością Zamawiającego. Numer referencyjny: DZ.3321.251.2019" (sygn. akt: KIO 20/20).

W dniu 17 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy INTEGRA Group Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasta Gdyni – Zarząd Dróg i Zieleni na: „dostawę fabrycznie nowych pojazdów specjalnych do zimowego i letniego utrzymania jezdni dróg gminy miasta Gdyni wraz z serwisem. Numer referencyjny: EZP.271.88.2019" (sygn. akt: KIO 2693/19).

W dniu 17 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy INTEGRA Group Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasta Gdyni – Zarząd Dróg i Zieleni na: „dostawę fabrycznie nowych pojazdów specjalnych do zimowego i letniego utrzymania jezdni dróg gminy miasta Gdyni wraz z serwisem. Numer referencyjny: EZP.271.88.2019" (sygn. akt: KIO 2693/19).

W dniu 17 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Małopolskie na: „przygotowanie, wdrożenie i utrzymanie platformy MSIM w ramach projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”. Numer referencyjny: IS-I.272.7.2019" (sygn. akt: KIO 26/20).

W dniu 17 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mariusz Tecław Usługi Leśne w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Nadleśnictwo Szubin na: „wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Szubin w 2020 roku. Numer referencyjny: SA.270.1.7.2019" (sygn. akt: KIO 4/20).

W dniu 16 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Aesculap Chifa Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne na: „dostawę wyrobów do podaży leków cytostatycznych dla UCK. Numer referencyjny: 141/PN/2019" (sygn. akt: KIO 2684/19).

W dniu 16 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Roverpol Sp. z o.o., Rover Infraestructuras S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo-Braniewo” na odcinku Gutkowo – Dobre Miasto. Numer referencyjny: 9090/IREZA2/17022/04579/19/P" (sygn. akt: KIO 2681/19).

W dniu 16 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronix s.c. Rafał Sowiński, Krystyna Sowińska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy na: „świadczenia usług polegających na czynnościach serwisowych, niezbędnych do utrzymania w należytym stanie sanitarnym i technicznym toalet miejskich zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy w 2020 r. Numer referencyjny: 151/PN/2019" (sygn. akt: KIO 2694/19).

W dniu 16 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ASD Spółka z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „usługę konserwacji, naprawy oraz wymiany urządzeń po zakończeniu resursu eksploatacyjnego systemu alarmowego, systemu kontroli dostępu oraz telewizyjnego systemu nadzoru.Numer referencyjny: 1008/2019" (sygn. akt: KIO 48/20).

W dniu 16 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Biuro Studiów i Projektów Energetycznych ENERGOPROJEKT POZNAŃ S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. na: „opracowywanie części lub całości studiów wykon., proj. bud. oraz wyk. wraz z pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i świadczenie usługi nadz. autor. oraz świadczenie usługi generalnego projek. Obiektu – umowa ramowa. Numer referencyjny: 2019/WNP-0300" (sygn. akt: KIO 24/20).

W dniu 16 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: „przewóz osób hemodializowanych i przewóz sanitarny. Numer referencyjny: 94/2019" (sygn. akt: KIO 2666/19).

W dniu 15 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FBSerwis S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sosnowca na: „montaż/instalację efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec II. Numer referencyjny: WZP.271.1.110.2019.UM" (sygn. akt: KIO 25/20).

W dniu 15 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Drew-Kos Dariusz Różycki w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie na: „usługę kompleksową - eksploatację, obsługę i konserwację urządzeń wodnych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie działania PGW WP RZGW w Szczecinie. Numer referencyjny: SZ.ROZ.281.443.2019" (sygn. akt: KIO 2683/19).

W dniu 15 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy RH INVESTMENTS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie na: „zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania (SPP) na terenie miasta Lublin. Numer referencyjny: ZP-PS.221.1.34.2019" (sygn. akt: KIO 28/20).

W dniu 15 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Towarzystwo Handlowe ALPLAST Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Prokuratura Krajowa na: „dostawę sprzętu i oprogramowania oraz wdrożenie infrastruktury techniczno-systemowej dla POPD w ramach projektu „Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych w Sprawach Karnych (...)". Numer referencyjny: PK XF 261.53.2019" (sygn. akt: KIO 41/20).

W dniu 15 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Usług Leśnych "KOS" Jarosław Jaskulski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Nadleśnictwo Jamy na: „wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Jamy w roku 2020. Numer referencyjny: S.270.1.8.2019" (sygn. akt: KIO 2663/19).

W dniu 15 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy COIG S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie na: „wdrożenie e-usług publicznych, wewnątrzadministracyjnych, nowych rozwiązań IT oraz modernizacja systemu obiegu dokumentów w ramach realizacji Projektu „Nowoczesna Policja dla Małopolski”. Numer referencyjny: ZP.132.2019" (sygn. akt: KIO 2669/19).

W dniu 14 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Usług Miejskich Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Grudziądz na: „zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych przez podmioty odbierające odpady komunalne na rzecz gminy-miasto Grudziądz. Numer referencyjny: GSO.271.5.2019" (sygn. akt: KIO 2688/19).

W dniu 14 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sanito Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Skawina na: „dostawę i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE w ramach projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa”. Numer referencyjny: BK.410.1.4.1.2019" (sygn. akt: KIO 2678/19).

W dniu 14 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: NKN Usługi Kolejowe Sp. z o.o., RAILTRANS Poland Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Intercity S.A. na: „świadczenie kompleksowej obsługi rewidenckiej wagonów i składów pociągów „PKP Intercity” S.A. Numer referencyjny: 19/WNP-001426/PRZ" (sygn. akt: KIO 2676/19).

W dniu 14 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PAUL HARTMANN POLSKA Sp. o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie na: „zakup i sukcesywne dostawy jednorazowych materiałów i zestawów medycznych. Numer referencyjny: ZP 3311/50/2019" (sygn. akt: KIO 2690/19).

W dniu 14 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie na: „wdrożenie e-usług publicznych, wewnątrzadministracyjnych, nowych rozwiązań IT oraz modernizacja systemu obiegu dokumentów w ramach realizacji Projektu „Nowoczesna Policja dla Małopolski”. Numer referencyjny: ZP.132.2019" (sygn. akt: KIO 2689/19).

W dniu 14 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Maxto Sp. z o.o. S.K.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Prokuratura Krajowa na: „dostawę i montaż urządzeń sieciowych dla POPD w ramach projektu „Rozwój systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych w sprawach karnych (iSDA 2.0)”. Numer referencyjny: PK XF 261.52.2019" (sygn. akt: KIO 39/20).

W dniu 14 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TRANSPRZĘT Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Lesko na: „odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Lesko. Numer referencyjny: PIK.271.14.2019" (sygn. akt: KIO 6/20).

W dniu 14 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego na: „budowę wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego" (sygn. akt: KIO 2671/19).

W dniu 14 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Garden Designers Marta Derkacz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Gminy i Miasta w Miechowie na: „budowę dwóch placów zabaw w ramach Rewitalizacji Parku Miejskiego w Miechowie. Numer referencyjny: ZP.271.14.19" (sygn. akt: KIO 2648/19).

W dniu 14 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "SPINEL" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Narodowy im. Ossolińskich na: „dostawę dwóch macierzy dyskowych QNAP (rozbudowa systemu macierzy Qnap w ZNiO). Numer referencyjny: DZP-2621-22/2019" (sygn. akt: KIO 35/20).

W dniu 13 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Elektro-Spark Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów na: „dostawę opraw oświetlenia drogowego dla potrzeb PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów. Numer referencyjny: 519/RZ/PS/A/2019" (sygn. akt: KIO 2665/19).

W dniu 13 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sterimed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku na: „optymalizację usług medycznych w SPZOZ Kraśnik – Zakup sprzętu medycznego II. Numer referencyjny: SPZOZ/ZP/25/2019" (sygn. akt: KIO 2653/19).

W dniu 13 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Podkarpackie na: „świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich organizowanych przez Województwo Podkarpackie oraz w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej. Numer referencyjny: OR-IV.272.1.48.2019" (sygn. akt: KIO 2652/19).

W dniu 13 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Remondis Otwock Sp. z o.o., PreZero Service Centrum Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Otwock na: „odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie miasta Otwocka. Numer referencyjny: WZP.271.61.2019" (sygn. akt: KIO 2646/19).

W dniu 10 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Horyzont sp. j. Arkadiusz Burdzik w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: „dostawę łączników do wzmocnienia obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych – nr grupy 288-13. Numer referencyjny: 701903452/01" (sygn. akt: KIO 2586/19).

W dniu 10 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PKP Cargo Spółka Akcyjna w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Enea Elektrownia Połaniec S.A.  na: „wykonanie usługi przewozu transportem kolejowym węgla energetycznego dla Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna" (sygn. akt: KIO 2590/19).

W dniu 10 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa - Główny Inspektorat Transportu Drogowego na: „zawarcie umowy ramowej na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT. Numer referencyjny: BDG.ZPB.230.57.2019" (sygn. akt: KIO 2649/19).

W dniu 10 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy EGIS Polska Dystrybucja Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie na: „pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „dostawę produktów leczniczych – 16 zadań. Numer referencyjny: EO/LA-2722/CVIII/19" (sygn. akt: KIO 2578/19).

W dniu 9 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: T-SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o., Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o., SUNTAR Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na: „sukcesywne dostawy komputerów, monitorów oraz stacji dokujących dla Spółek GK PGE. Numer postępowania POST/PGE/PGE/DZ/00074/2019" (sygn. akt: KIO 2490/19).

W dniu 9 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy COMFORT-THERM Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie na: „zwiększenie efektywności energetycznej budynku Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. POIŚ.01.03.01-00-0124/17 w ramach działania 1.3.1. oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Numer referencyjny: PN-261/19/ZS/UE" (sygn. akt: KIO 2605/19).

W dniu 9 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Biachem Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. Mikołaja Kopernika na: „dostawę środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Numer referencyjny: EZ.28.31.2019" (sygn. akt: KIO 2639/19).

W dniu 9 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WhyNotTravel Sp. z o. o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Warszawski na: „sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych, autobusowych i promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów. Numer referencyjny: DZP-361-106/2019" (sygn. akt: KIO 2626/19).

W dniu 8 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Centrum Medyczne Gizińscy Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „świadczenie usług z zakresu medycyny pracy (sprawa nr 66/ZP/U/MED/2019)" (sygn. akt: KIO 2633/19).

W dniu 8 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sygnity Business Solutions S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademia Morska w Szczecinie na: „usługę zaprojektowania, wykonania, uruchomienia i wdrożenia nowoczesnego Systemu Bibliotecznego wraz z dostawą licencji oraz Serwisem Gwarancyjnym Systemów Informatycznych (SI) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z013/17-00" (sygn. akt: KIO 2643/19).

W dniu 8 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Elibron Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy Skawina na: „dostawę sprzętu komputerowego i elektronicznego do budynku Dworca PKP w Skawinie. Numer referencyjny: ZP.271.63-2.RS.2019" (sygn. akt: KIO 2619/19).

W dniu 8 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy EDECO Dariusz Tudryj w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jednostka Wojskowa Nr 4101 na: „dostawę urządzeń wielofunkcyjnych dla JW 4101 w Lublińcu. Numer referencyjny: 45/2019" (sygn. akt: KIO 2602/19).

W dniu 8 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy APLY Anna Borawska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Gomunice na: „dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni Szkoły Podstawowej w Chrzanowicach w Gminie Gomunice w ramach projektu pn.: „Więcej wiem, więcej potrafię”. Numer referencyjny: ZP.271.11.2019" (sygn. akt: KIO 2636/19).

W dniu 7 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GE Medical Systems Polska Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o. na: „zakup tomografu komputerowego. Numer referencyjny: 3/ZP/2019" (sygn. akt: KIO 2569/19).

W dniu 7 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Up Led Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie na: „dostawę i montaż telebimów do hali widowiskowo-sportowej TORWAR I w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6a. Numer referencyjny: NZ/P/18/2019" (sygn. akt: KIO 2556/19).

W dniu 7 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Tczew na: „świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej oraz usług internetowych na rzecz Gminy Miejskiej w Tczewie i jednostek organizacyjnych w latach 2020-2022. Numer referencyjny: BZP.271.3.17.2019" (sygn. akt: KIO 2632/19).

W dniu 7 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CATERMED S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego na: „usługę przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala oraz posiłków regeneracyjnych dla pracowników Szpitala. Numer referencyjny: ZP 71/19" (sygn. akt: KIO 2624/19).

W dniu 7 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Brusy na: „dostawę i montaż wyposażenia do żłobka przy ul. Armii Krajowej w Brusach. Numer referencyjny: Nr ZP.271.38.2019" (sygn. akt: KIO 2621/19).

W dniu 7 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: IMPEL Defender Sp. z o. o., IMPEL Facility Services Sp. z o. o., IMPEL Provider Sp. z o. o., IMPEL Safety Sp. z o. o., IMPEL Technical Security Sp. z o. o., ITM Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „ochronę fizyczną, monitoring kompleksów wojskowych" (sygn. akt: KIO 2595/19).

W dniu 7 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji na: „postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na część 1: dostawę tabletów, telewizorów, głośników; część 2: dostawę monitorów interaktywnych; w ramach projektu 9.1.3 „Dwujęzyczna Opolszczyzna – program wychowania dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską” współfinansowanego ze środków RPO WO 2014–2020. Numer referencyjny: 35/ZP/RZPWE/9.1.3/2019" (sygn. akt: KIO 2617/19).

W dniu 7 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ABBA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na: „badanie rocznych sprawozdań finansowych SP ZOZ MSWiA. Numer referencyjny: BZP-WPP-2374-1-27-DZ-PN-KD/2019" (sygn. akt: KIO 2515/19).

W dniu 7 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Praxima Krakpol Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu na: „usługi pralnicze. Numer referencyjny: 10/P/2019" (sygn. akt: KIO 2611/19).

W dniu 7 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralne Biuro Antykorupcyjne na: „usługę dostępu do Elektronicznego Systemu Informacji Prawnej na rok 2020. Numer referencyjny: 83/>PU/2019/EMi" (sygn. akt: KIO 2608/19).

W dniu 7 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Nadzory-GL Grzegorz Leszman w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim na: „pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2711G na odcinku od skrzyżowania z DW Nr 222 w m. Starogard Gd. do skrzyżowania z DP Nr 2712G Starogard-Koteże-Sumin”. Numer referencyjny: PZD.404.19.2019.PCh" (sygn. akt: KIO 2627/19).

W dniu 3 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sygnity Business Solutions S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na: „zakup i wdrożenie systemu informatycznego do Zarządzania Zasobami Ludzkimi w ARiMR oraz jego utrzymanie i rozwój do 2024 roku. Numer referencyjny: DPiZP.2610.36.2019" (sygn. akt: KIO 2557/19).

W dniu 3 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Multigrupa Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa - Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola na: „świadczenie kompleksowej usługi zabezpieczenia ratowniczego poprzez zapewnienie wykonywania i nadzoru nad bezpieczeństwem osób korzystających z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wola w 2020r. Numer referencyjny: 46/PN/OSIR/2019" (sygn. akt: KIO 2542/19).

W dniu 3 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sanito Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Nowy Targ na: „montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Nowy Targ, miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia. Numer referencyjny: GPI-ZPI.271.3.3.2019" (sygn. akt: KIO 2538/19).

W dniu 3 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Fundacja Wodna Służba Ratownicza w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk Sp. z o.o. na: „usługę w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk Spółka z o.o. w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Numer referencyjny: ZP.271.4.2019" (sygn. akt: KIO 2634/19).

W dniu 3 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PARAMEDYK Jacek Deneka w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 22 Baza Lotnictwa Taktycznego na: „dostawę pakietów medycznych IPMed dla 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku. Numer referencyjny: 22.BLT.SZP.2612.141.2019" (sygn. akt: KIO 2541/19).

W dniu 2 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Getinge Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie na: „wykonywanie pogwarancyjnych przeglądów okresowych sprzętu medycznego SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie. Numer referencyjny: ZPZ-35/06/19" (sygn. akt: KIO 2528/19).

W dniu 2 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy UNIT4 Polska Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na: „zakup i wdrożenie systemu informatycznego do Zarządzania Zasobami Ludzkimi w ARiMR oraz jego utrzymanie i rozwój do 2024 roku. Numer referencyjny: DPiZP.2610.36.2019" (sygn. akt: KIO 2575/19).

W dniu 2 stycznia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Arkadiusz Żukowski, Zakład Usług Leśnych "Żuk" Marek Żukowski, Firma Handlowo Usługowa "Wróż" Marek Wróż w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Barlinek na: „wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Barlinek w latach 2020-2021. Numer referencyjny: SA.270.2.11.2019" (sygn. akt: KIO 2597/19).

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00