Informacja o ogłoszeniu postanowień kończących postępowanie odwoławcze wydanych na posiedzeniu niejawnym - Aktualne

W dniu 23 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wałbrzych na: "odbiór odpadów komunalnych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości, objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, zlokalizowanych w I i II Sektorze odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Wałbrzycha" (sygn. akt: KIO 1320/19).

W dniu 23 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Intelimedical Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki w Krakowie na: "dostawę kompletu stacji medycznych wraz z wyposażeniem (NSSU.DFP.271.8.2019.KB). Numer referencyjny: NSSU.DFP.271.8.2019.KB" (sygn. akt: KIO 1330/19).

W dniu 23 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Baroks Sp. z o. o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach na: "dostawę zespołu komory hiperbarycznej dla SPZZOZ w Gryficach. Numer referencyjny: 18/19" (sygn. akt: KIO 1305/19).

W dniu 23 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy UMO Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Policji na: "dostawę pistoletów samopowtarzalnych kal. 9x19 mm Parabellum. Numer referencyjny: 153/Cut/19/ESz" (sygn. akt: KIO 1327/19).

W dniu 22 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DROGBUD GOLCOWA PRO SP. Z O.O. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Brzozowski na: "przebudowę dróg powiatowych polegająca na budowie chodników dla pieszych na terenie gminy Domaradz i Brzozów. Numer referencyjny: ZP.272.7.2019" (sygn. akt: KIO 1360/19).

W dniu 22 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MAĆ-BUD Usługi Budowlane Beata Rucińska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta na: "budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż cieku Mokrzyca w sąsiedztwie ul.Hugona Kowarzyka we Wrocławiu. Numer referencyjny: TXU/TRP/146/2019" (sygn. akt: KIO 1368/19).

W dniu 22 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Property Services Tomasz Kupczyk w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ośrodek Przetwarzania Informacji-Państwowy Instytut Badawczy na: "świadczenie usługi utrzymania czystości w budynkach biurowych oraz utrzymania czystości i porządku, pielęgnacji zieleni, odśnieżania terenu zewnętrznego. Numer referencyjny: sprzątanie-145-2019" (sygn. akt: KIO 1310/19).

W dniu 22 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Opolski na: "zakup symulatorów i fantomów – pierwszego wyposażenia Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (WCSM) Uniwersytetu Opolskiego. Numer referencyjny: D/28/2019" (sygn. akt: KIO 1290/19).

W dniu 22 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Baxter Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej na: "dostawę leków dla SPZZOZ w Przasnyszu. Numer referencyjny: SPZZOZ.ZP/33/2019" (sygn. akt: KIO 1349/19).

W dniu 22 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy OSKARBUD Artur Stolarzak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto st. Warszawa Dzielnica Ursynów na: "utrzymanie placów zabaw zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Ursynów w Warszawie. Numer referencyjny: KZP-XII-WZP.271.50.2019" (sygn. akt: KIO 1293/19).

W dniu 22 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Garden Designers Sp. z o. o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie na: "wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych dla budowy wodnego placu zabaw wraz z amfiteatrem w Parku Jordana oraz rewitalizacji Parku Jordana etap I, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Numer referencyjny: 8/2019" (sygn. akt: KIO 1321/19).

W dniu 19 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MINOSTAR Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance na: "wykonanie remontu i modernizacji kombajnu chodnikowego AM75Ex-S/140. Numer referencyjny: 983/IZP/PFR/2019" (sygn. akt: KIO 1283/19).

W dniu 19 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: LIRECO ECO Magda Komajda, LIRECO Krzysztof Komajda w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Portu Wojennego Gdynia na: "obsługę, konserwację i nadzór nad urządzeniami technologii basenowej oraz dokonywanie napraw i usuwanie awarii związanych z realizacją niniejszej umowy, w kompleksie administrowanym przez Komendę Portu Wojennego Gdynia z podziałem na dwie części: Część I a) baseny oraz stacja uzdatniania wody basenowej w budynku nr 113 – Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1; b) baseny oraz stacja uzdatniania wody basenowej w budynku nr 275 – Gdynia, ul. Śmidowicza; Część II a) baseny oraz stacja uzdatniania wody basenowej w budynku nr 349, 307, 356 – Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1 b) wymiana folii niecki basenu krytego w budynku nr 349 – Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1 Numer referencyjny: 48/KPW/INFR/2019" (sygn. akt: KIO 1303/19).

W dniu 19 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Ster-Med Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki w Krakowie na: "świadczenie usługi mycia dezynfekcji sterylizacji narzędzi medycznych i sprzętu medycznego na udostępnionym przez Zamawiającego sprzęcie w jego pomieszczeniach z wdrożeniem systemu informatycznego. Numer referencyjny: NSSU.DFP.271.49.2019.LS" (sygn. akt: KIO 1284/19).

W dniu 19 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TMS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki im.Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. na: "wykonanie robót budowlanych realizowanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania „Utworzenie Pracowni Hemodynamiki”. Numer referencyjny: TZ.372.41.2019" (sygn. akt: KIO 1297/19).

W dniu 18 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MINOSTAR Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance na: "dostawę fabrycznie nowych części zamiennych do kombajnów chodnikowych typu AM-75EX-S, MR340X-EX-S i wiertnicy BU 2900. Numer referencyjny: 982/IZP/PFR/2019" (sygn. akt: KIO 1324/19).

W dniu 18 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Biuro Usług Inżynierskich "KOSZTBUD" Witold Mikołajczak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział w Koszalinie na: "zawarcie umów ramowych na świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład ZWRSP oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania KOWR OT w Koszalinie. Numer referencyjny: KOS.WOP.SZP.260.9.2019" (sygn. akt: KIO 1300/19).

W dniu 18 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "R.D.J. - Projektowanie-Nadzór-Wykonawstwo" Robert Andruszko w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Goleniów na: "pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubczyna, Gmina Goleniów. Numer referencyjny: WGG.271.4.44.2019.KJ" (sygn. akt: KIO 1308/19).

W dniu 18 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Alstal Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. na: "doprojektowanie (w zakresie projektu wykonawczego) i budowa: Budynek pirsu zachodniego wraz z infrastrukturą oraz zmianami aranżacyjnymi w drugim terminalu pasażerskim w Porcie Lotniczym w Gdańsku. Numer referencyjny: ZP/3/2019" (sygn. akt: KIO 1273/19).

W dniu 18 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Eco-Plan S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie na: "świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych, terenów zewnętrznych utwardzonych i zielonych w kompleksach wojskowych znajdujących się w rejonie odpowiedzialności 17 WOG. Numer referencyjny: 3/WOG/U/Infrastr./19" (sygn. akt: KIO 1285/19).

W dniu 17 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy RATOWNIK-AMBULANSE Sp. z o.o. Sp. j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: "zakup i dostawę ambulansu sanitarnego typu C wraz z wyposażeniem medycznym. Numer referencyjny: 2019/PN/AMB-C/02" (sygn. akt: KIO 1316/19).

W dniu 16 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Healthcare S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o. na: "wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w „Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” Sp. z o.o. Numer referencyjny: ZP/12/19" (sygn. akt: KIO 1281/19).

W dniu 16 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II na: "świadczenie usług transportu na rzecz osób dializowanych. Numer referencyjny: AG.ZP.3320.55.19" (sygn. akt: KIO 1296/19).

W dniu 16 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Grifols Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie na: "dostawę odczynników do wykonywania badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów. Numer referencyjny: ZP/230-15/2019" (sygn. akt: KIO 1288/19).

W dniu 16 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego na: "modernizację centrali telefonicznej i świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koninie. Numer referencyjny: ZO/13/ZOUM/2019" (sygn. akt: KIO 1257/19).

W dniu 16 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Hollywood Textile Service Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie na: "kompleksowe usługi prania odzieży, transportu i dzierżawy pościeli płaskiej oraz bielizny i obłożeń operacyjnych. Numer referencyjny: SZP-332-12PNU/2109" (sygn. akt: KIO 1269/19).

W dniu 16 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Almax-Dystrybucja Sp z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szkoła Postawowa nr 52 w Lublinie na: "sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na potrzeby wyżywienia uczniów i dzieci w Szkole Podstawowej nr 52 im. M. Konopnickiej w Lublinie" (sygn. akt: KIO 1304/19).

W dniu 16 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wrocławski Park Wodny S.A. na: "zaprojektowanie i wybudowanie krytej pływalni i basenów zewnętrznych przy ul. Polnej 10 we Wrocławiu wraz z parkingiem, zjazdami z drogiej publicznej, obsługą komunikacyjną, zagospodarowaniem terenu. Numer referencyjny: ZP/7/19/PN/WPW" (sygn. akt: KIO 1292/19).

W dniu 15 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Atende S.A., A2 Customer Care Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. na: "dostawę, wdrożenie i serwis Centralnego Systemu Billingowego w PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Numer referencyjny: Nr CRZ: ZP/OD/18/0076/OD/HSE" (sygn. akt: KIO 1221/19).

W dniu 15 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Becton Dickinson Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na: "dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku na okres 12 miesięcy (93 pakiety). Numer referencyjny: D10.251.13.C.2019" (sygn. akt: KIO 1234/19).

W dniu 15 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: CATERMED S.A., JOL-MARK Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji na: "usługę przygotowania posiłków dla pacjentów Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi. Numer referencyjny: 22/ZP/U/19" (sygn. akt: KIO 1244/19).

W dniu 12 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlane "DOMBUD" S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: "remont trzech kondygnacjipołudniowo-zachodniego skrzydła budynku oraz klatki schodowej i wejścia do budynku przy ul.Kilińskiego 9 w Katowicach. - Postępowanie 2. Numer referencyjny: 4WOG 1200.2712.60.2019" (sygn. akt: KIO 1245/19).

W dniu 12 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kąty Wrocławskie na: "odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Numer referencyjny: ZP 271.17.2019" (sygn. akt: KIO 1270/19).

W dniu 12 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Luxury Medical Care Sp. z o. o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego na: "świadczenie usług transportu sanitarnego P i S. Numer referencyjny: PN 49/19" (sygn. akt: KIO 1237/19).

W dniu 11 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WhyNotTravel Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na: "kompleksową obsługę SGGW w zakresie podróży krajowych i zagranicznych. Numer referencyjny: SZP.250.9.2019" (sygn. akt: KIO 1143/19).

W dniu 11 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: J.S. HAMILTON Poland Sp. z o. o., Firma Menadżersko-Konsultingowa KOLMEN Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "nadzór inwestorski nad realizacją projektu „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk”. Numer referencyjny: 9090/IREZA2/22736/00425/19/P" (sygn. akt: KIO 1278/19).

W dniu 11 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Strzelin na: "świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Miasta i Gminy Strzelin. Numer referencyjny: ZP.11.2019" (sygn. akt: KIO 1248/19).

W dniu 11 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CONTROL PROCESS S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. na: "modernizację węzła przeróbki osadu nadmiernego i biogazu dla zwiększenia produkcji biogazu na oczyszczalni ścieków Kujawy. Numer referencyjny: 642/PN-29/2019" (sygn. akt: KIO 1253/19).

W dniu 11 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PPHU REDAR Ryszard Klepacz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Poznań na: "wyprawkę dla gzubka. Numer referencyjny: ZOU-XII.271.81.2019.EW" (sygn. akt: KIO 1225/19).

W dniu 11 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Serwis Pojazdów Szynowych Sp. z o. o. Sp. k., Piotr Mieczkowski Autoryzowana Stacja Obsługi Serwis Pojazdów Szynowych w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przewozy Regionalne Sp.z o.o. Oddział Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie na: "wykonanie przeglądów z trzeciego poziomu utrzymania PU3-1 autobusów szynowych serii SA135. Numer referencyjny: PRTL-251-06/2019" (sygn. akt: KIO 1211/19).

W dniu 11 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: WTW Pomiarowy i Analityczny Sprzęt Techniczny Sp. z o. o., WTW meracia a analyticka technika s.r.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Główny Inspektorat Ochrony Środowiska na: "zakup i dostawę sond wieloparametrowych. Numer referencyjny: ZP/220-24/19/JS" (sygn. akt: KIO 1265/19).

W dniu 10 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KOR-BUD Albert Budziński w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Okręgowy w Koninie na: "usługę sprzątania pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych Sądu Rejonowego w Słupcy. Numer referencyjny: SG.212-39/2019" (sygn. akt: KIO 1229/19).

W dniu 10 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Naprzód Service Sp. z o. o., Vendi Cleaning Sp. z o. o., Naprzód Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Chorób Płuc Orzesze na: "świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości z uwzględnieniem dezynfekcji w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu. Numer referencyjny: ZP/PN/6/2019" (sygn. akt: KIO 1242/19).

W dniu 10 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. A. Kurylewicza w Namysłowie na: "roboty budowlane dotyczące rozbudowy infrastruktury Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Andrzeja Kurylewicza w Namysłowie o salę do działalności kulturalnej – etap II. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Centrum Edukacji Artystycznej. Numer referencyjny: 1/2019" (sygn. akt: KIO 1239/19).

W dniu 10 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GNOM Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi na: "letnie i zimowe, ręczne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg publicznych w latach 2019-2022 Łódź - Południe”. Numer referencyjny: DOA-ZP-III.271.35.2019" (sygn. akt: KIO 1232/19).

W dniu 10 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GNOM Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi na: "letnie i zimowe, ręczne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg publicznych na terenie Miasta Łodzi w latach 2019-2022 - Północ. Numer referencyjny: DOA-ZP-III.271.34.2019" (sygn. akt: KIO 1230/19).

W dniu 10 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Werfen Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na: "zakup i dostawę odczynników do badań koagulologicznych, materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatorów. Numer referencyjny: DZP/61/2019" (sygn. akt: KIO 1213/19).

W dniu 10 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CONTROL PROCESS S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Energia Odnawialna S.A. na: "„EW Dębe – Modernizację wyposażenia technologicznego”" (sygn. akt: KIO 1208/19).

W dniu 10 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Healthcare S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Brzeski na: "E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu – trzecie postępowanie. Numer referencyjny: OR.272.1.21.2018" (sygn. akt: KIO 1218/19).

W dniu 10 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KONSULTANT IT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Brzeski na: "E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu – trzecie postępowanie. Numer referencyjny: OR.272.1.21.2018" (sygn. akt: KIO 1217/19).

W dniu 10 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: "dostawę i wdrożenie oprogramowania informatycznego na potrzeby Szpitala. Numer referencyjny: 37/ZP/2019" (sygn. akt: KIO 1262/19).

W dniu 9 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DHV HYDROPROJEKT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na: "dokumentację projektową dla kompleksowej przebudowy portu zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki Narew w km 146+600 (obręb Ostrołęka). Numer referencyjny: BI.ZPI.5.281.1.2019" (sygn. akt: KIO 1254/19).

W dniu 9 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy W.A.S. Wietmarscher Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe SPZOZ w Sanoku na: "zakup i dostawę 3 szt. ambulansów sanitarnych typu C wg PN EN 1789+A2 :2015-01 wraz z wyposażeniem dla BPR SPZOZ w Sanoku. Numer referencyjny: BPR/PN/04/2019" (sygn. akt: KIO 1250/19).

W dniu 9 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MONTEX sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Dział Zamówień Publicznych na: "przebudowę okablowania strukturalnego w administracyjnej części budynku W-1 w ramach zadania inwestycyjnego " Poprawa stanu ochrony ppoż. I warunków ewakuacji ludzi wraz z wykonaniem dojść serwisowych do urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz wymiana okablowania strukturalnego bud 10-20 WIL ul. Warszawska 24 Kraków" wraz z dostawą urządzeń. Numer referencyjny: KA-2/061/2019" (sygn. akt: KIO 1258/19).

W dniu 8 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Pruszkowski na: "budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna. Numer referencyjny: ZP.272.16.2019" (sygn. akt: KIO 1216/19).

W dniu 8 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AK Sport Andrzej Gniado w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd m. st. Warszawy Urząd Dzielnicy Praga-Południe na: "wykonanie zadania z budżetu partycypacyjnego pn.: „Nowoczesne boisko przy Szkole Podstawowej nr 255” przy ul. Kamionkowskiej 36/44 w Warszawie. Numer referencyjny: UD-VI-ZP/41/19" (sygn. akt: KIO 1178/19).

W dniu 8 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy R-SOFT STUDIO Sp. z o.o w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Świdnik na: "dostawę licencji i wdrożenie oprogramowania, uruchomienie e-usług publicznych, przeprowadzenie szkoleń oraz modernizacja portalu www. Numer referencyjny: WIZ-Z.271.18.2019" (sygn. akt: KIO 1196/19).

W dniu 8 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Vendi Servis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: "usługę całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów Szpitala i Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach" (sygn. akt: KIO 1191/19).

W dniu 5 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Atos Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Sprawiedliwości na: "budowę, utrzymanie i rozwój systemu Krajowy Rejestr Zadłużonych. Numer referencyjny: BF-II.3710.7.2019" (sygn. akt: KIO 1220/19).

W dniu 5 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy RATOWNIK-AMBULANSE Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ochotnicza Straż Pożarna Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Starówka na: "dostawę samochodu ratowniczego typu AMBULANS o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Numer referencyjny: GRS/1/2019" (sygn. akt: KIO 1186/19).

W dniu 5 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy RAFAKO S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na: "budowę dwóch bloków gazowo-parowych w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Numer referencyjny: POST/GEK/GEK/PMR-ELD/04568/2019" (sygn. akt: KIO 1175/19).

W dniu 4 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Biokompo Sp. z o.o. Sp. k., D. Hantsch SAS w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie na: "rozbudowę i modernizację linii technologicznej sortowni oraz rozbudowę i modernizację kompostowni Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, gm. Zambrów. Numer referencyjny: RPO/3/2019" (sygn. akt: KIO 1157/19).

W dniu 4 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AbbVie Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie na: "postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy leków. Numer referencyjny: 32/19" (sygn. akt: KIO 1185/19).

W dniu 4 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy INGRIFO Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Bank Gospodarstwa Krajowego na: "zakup i wdrożenie systemu typu SAM (Software Asset Management) do zarządzania zgodnością licencyjną oprogramowania. Numer referencyjny: DZZK/14/DI/2019" (sygn. akt: KIO 1166/19).

W dniu 4 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BFF MEDFINANCE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Powiatowy w Kętrzynie na: "zakup 1 ambulansu typu C wraz z wyposażeniem medycznym oraz dostawa 3 ambulansów typu C wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Kętrzynie. Numer referencyjny: 14/PN/2019" (sygn. akt: KIO 1167/19).

W dniu 4 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum:  Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych Sp. z o.o.,  SMGL 1 sp. z o.o., SMGL 2 sp. z o.o., SMGL 3 sp. z o.o., SMGL 4 sp. z o.o.,  ANN-POL Inwestycje 5 sp. z o.o., ANN-POL Inwestycje 6 sp. z o.o.,  ANN-POL Inwestycje 8 sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Zasobu Komunalnego Jednostka Budżetowa Gminy Wrocław na: "usługi utrzymania czystości i porządku w budynkach stanowiących własność Gminy Wrocław. Numer referencyjny: ZZK - WP/290/3400/63/19" (sygn. akt: KIO 1159/19).

W dniu 4 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel System Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika na: "usługi kompleksowego utrzymania czystości. Numer referencyjny: DZP.271-22/19" (sygn. akt: KIO 1156/19).

W dniu 4 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Orange Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Otwock na: "usługę uruchomienia, zarządzania i kompleksowej eksploatacji systemu Otwockiego Roweru Miejskiego w latach 2019-2022. Numer referencyjny: WZP.271.33.2019” (sygn. akt: KIO 1260/19).

W dniu 4 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II na: "świadczenie usług transportu na rzecz osób dializowanych. Numer referencyjny: AG.ZP.3320.55.19” (sygn. akt: KIO 1180/19).

W dniu 4 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie na: "dostawę materiałów medycznych do bezpiecznego podawania chemioterapii. Numer referencyjny: ZPZ-15/03/19” (sygn. akt: KIO 1240/19).

W dniu 4 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Data Systems S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie na: "wykonanie i wdrożenie Platformy edukacyjnej SmartPWSZ w Chełmie w ramach realizacji projektu pn. „Program rozwojowy PWSZ w Chełmie”. Numer referencyjny: K-ZP.251.18.2019” (sygn. akt: KIO 1192/19).

W dniu 3 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Copynet Sp. z o. o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie na: "uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących i wydruków. Numer referencyjny: ZP/13/2019” (sygn. akt: KIO 1144/19).

W dniu 2 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Climamedic Sp. z o. o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na: "modernizację Oddziału Ginekologiczno – położniczego i neonetologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem- powtórka. Numer referencyjny: RB - 49/N/18” (sygn. akt: KIO 1153/19).

W dniu 2 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WhyNotTravel Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na: "kompleksową obsługę SGGW w zakresie podróży krajowych i zagranicznych. Numer referencyjny: SZP.250.9.2019” (sygn. akt: KIO 1143/19).

W dniu 2 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie na: "wykonanie robót budowlanych polegających na „Rozbudowie Nowego Budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową Budynku Kotłowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Numer referencyjny: 23/2019” (sygn. akt: KIO 1171/19).

W dniu 2 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy EMKA S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Powiatowy w Pyrzycach na: "świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych. Numer referencyjny: 8/2019” (sygn. akt: KIO 1168/19).

W dniu 2 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy mpTechnology Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Andrychów na: "dostawę i montaż nowych wiat przystankowych wraz z elementami infrastruktury przystankowej w Gminie Andrychów. Numer referencyjny: BZP.271.17.2019” (sygn. akt: KIO 1158/19).

W dniu 2 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Izba Administracji Skarbowej w Łodzi na: "zakup usług informatycznych na modernizację, rozwój i utrzymywanie Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych – Systemu EMCS PL2. Numer referencyjny: 1001-ILZ.260.17.2019” (sygn. akt: KIO 1132/19).

W dniu 2 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego na: "zakup, dostawę oraz montaż mebli i wyposażenia. Numer referencyjny: DA.ZP.242.34.2019” (sygn. akt: KIO 1126/19).

W dniu 2 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SIMPLE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Główny Instytut Górnictwa na: "dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Głównym Instytucie Górnictwa wraz ze świadczeniem Serwisu Utrzymaniowego i Usług Rozwoju. Numer referencyjny: FZ-1/5189/MKO/19” (sygn. akt: KIO 1112/19).

W dniu 2 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GISPRO Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Braniewski na: "cyfryzację Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego. Numer referencyjny: Or.272.1.2019” (sygn. akt: KIO 1105/19).

W dniu 1 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: CATERMED S.A., JOL-MARK Sp. z o. o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Postęp" Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie na: "świadczenia usług żywienia zbiorowego dla pacjentów SPZOZ w Łukowie wraz z dzierżawą pomieszczeń. Numer referencyjny: 04/19” (sygn. akt: KIO 1117/19).

W dniu 1 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy S.C. Gomi Zbigniew Górka , Katarzyna Górka w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie na: "świadczenia usług żywienia zbiorowego dla pacjentów SPZOZ w Łukowie wraz z dzierżawą pomieszczeń. Numer referencyjny: 04/19” (sygn. akt: KIO 1109/19).

W dniu 1 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy HEWEA Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - ENEA Operator Sp. z o. o. na: "dostawę przenośnego żurawia hydraulicznego do zabudowy na podwoziu ciężarowym 6x6 o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton wraz z przyczepą dłużycową - 3 zadania. Numer referencyjny: RPUZ/P/0259/2019/DL/LE” (sygn. akt: KIO 1118/19).

W dniu 1 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Medtronic Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie na: "dostawę implantów neurochirurgicznych i środków technicznych do wykonywania operacji neurochirurgicznych w Klinice Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej SPSK nr 1 PUM w Szczecinie. Numer referencyjny: ZP-261-24/2019” (sygn. akt: KIO 1101/19).

W dniu 1 lipca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance na: "dostawę 7 szt. fabrycznie nowych przenośników taśmowych przeznaczonych do pracy w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu. Numer referencyjny: 2799/IZP/MRU/2019” (sygn. akt: KIO 1107/19).

W dniu 28 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ERBUD Operations Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na: "wykonanie prac termomodernizacyjnych na budynku głównym Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Numer referencyjny: 45/ZP/2019” (sygn. akt: KIO 1194/19).

W dniu 28 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PHU KOMUNALNIK Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Lądek-Zdrój na: "odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na terenie Gminy Lądek-Zdrój. Numer referencyjny: WR.271.5.2019.207” (sygn. akt: KIO 1116/19).

W dniu 28 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Medim Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie na: "zakup sprzętu w ramach Projektu dofinansowania nr POIS.09.02.00-00-0086/17. Numer referencyjny: EO/TA 2722/LXX/18” (sygn. akt: KIO 1113/19).

W dniu 28 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AWIMA Sp. J. B. Wiśniewski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Prokuratura Krajowa na: "usługę kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych wraz ze sprzątaniem terenów zewnętrznych i pielęgnacją zieleni. Numer referencyjny: PK XF 261.11.2019” (sygn. akt: KIO 1092/19).

W dniu 28 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BFF MEDFINANCE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Powiatowy w Kętrzynie na: "„zakup 1 ambulansu typu C wraz z wyposażeniem medycznym oraz dostawa 3 ambulansów typu C wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Kętrzynie. Numer referencyjny: 14/PN/2019” (sygn. akt: KIO 1119/19).

W dniu 28 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PHU KOMUNALNIK Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wałbrzych na: "odbiór odpadów komunalnych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości, objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, zlokalizowanych w I i II Sektorze odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Wałbrzycha. Numer referencyjny: BZP.271.19.2019” (sygn. akt: KIO 1111/19).

W dniu 28 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ENERIS Surowce S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na: "usługi z zakresu omiatania ulic miejskich na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Numer referencyjny: WI.271.1.16.2019.ZP” (sygn. akt: KIO 1146/19).

W dniu 28 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NETIA S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Spraw Zagranicznych na: "usługi w zakresie symetrycznego dostępu do sieci Internet. Numer referencyjny: BDG.741.024.2019” (sygn. akt: KIO 1133/19).

W dniu 28 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o. na: "świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. - ZP8/PN/2019” (sygn. akt: KIO 1099/19).

W dniu 28 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Endoelektronik Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej na: "zakup sprzętu i aparatury medycznej” (sygn. akt: KIO 1096/19).

W dniu 27 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach na: "dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla ZZOZ w Wadowicach. Numer referencyjny: ZP/PRZET/4/2019” (sygn. akt: KIO 1142/19).

W dniu 27 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: CP Trade Energia i Gaz Sp. z o.o., CP Trade Tarnów Sp z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na: "dostawę 42 sztuk kompensatorów DN1000 8,4 MPa wraz z serwisem polowym. Numer referencyjny: ZP/2018/12/0116/TAR” (sygn. akt: KIO 1141/19).

W dniu 27 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na: "roboty budowlane i usługi w zakresie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach administrowanym przez O/ Łódź z podziałem na 4 części. Numer referencyjny: O.Ł.D3.2413.3.2019.dpw” (sygn. akt: KIO 1110/19).

W dniu 27 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Healthcare S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. na: "dostawę i wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz zwiększenie funkcjonalności istniejących i uruchomienie nowych e-Usług wraz z ich integracją, rozbudową i unowocześnieniem. Numer referencyjny: PZP-225/05/2019” (sygn. akt: KIO 1094/19).

W dniu 27 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Lireco eco Magda Komajda w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: "kompleksową obsługę urządzeń uzdatniania wody basenu wraz z jacuzzi w kompleksie wychowania fizycznego Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Numer referencyjny: ZP/40/2019” (sygn. akt: KIO 1147/19).

W dniu 27 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy APATOR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Energa-Operator S.A. na: "dostawę liczników specjalnych. Numer referencyjny: P/1/0004/2019” (sygn. akt: KIO 1087/19).

W dniu 26 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Megatherm Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "ANN-POL" Anna Śmigiel w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. na: "usługi sprzątania w budynkach i na terenach zewnętrznych przyległych do tych budynków, położonych we Wrocławiu, stanowiących własność TBS Wrocław Sp. z o.o.” (sygn. akt: KIO 1081/19).

W dniu 26 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Lireco eco Magda Komajda w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - KZB Legionowo Spółka z o.o. na: "utrzymanie czystości na terenie pływalni „Wodne Piaski” przy ul. Piaskowej 1a w Legionowie. Numer referencyjny: DOP-ZP-14/2019” (sygn. akt: KIO 1138/19).

W dniu 26 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy EKO ŚLĘŻA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Gminy Kondratowice na: "świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Kondratowice w okresie od 01.07.2019 do 30.06.2020. Numer referencyjny: WI.271.4.2019” (sygn. akt: KIO 1073/19).

W dniu 26 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Remondis Legnica Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Związek Gmin Zagłębia Miedziowego na: "usługę polegającą na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych, położonych na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, tj. na terenie gmin: Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Jarzmanowa, Pęcław, Polkowice, Przemków i Radwanice oraz na administrowaniu Centralnym Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej obszaru gmin Związku oraz Centralnego PSZOK. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania wizji z jego udziałem” (sygn. akt: KIO 1079/19).

W dniu 25 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy RISER Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Sośnicowice na: "projekt i budowę przedszkola miejskiego w Smolnicy. Numer referencyjny: ZP-9/2019” (sygn. akt: KIO 1077/19).

W dniu 25 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Neomed Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej Celestynów na: "dostawę zestawów medycznych - plecak ratownika medycznego (PRM), plecak ratownika sanitariusza (PRS) oraz torba lekarza (TL). Numer referencyjny: WOFiTM/5/2019/PN” (sygn. akt: KIO 1090/19).

W dniu 25 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Budimex S.A., Ferrovial Agroman S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni na: "wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – Część I”. Numer referencyjny: ZP-ASc-3800-2/19” (sygn. akt: KIO 1103/19).

W dniu 25 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: N.V. BESIX S.A., NDI Sp. z o.o., NDI S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni na: "wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – Część I”. Numer referencyjny: ZP-ASc-3800-2/19” (sygn. akt: KIO 1063/19).

W dniu 25 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Thales Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Policji na: "dostawę amunicji w ramach projektu PL/2018/PR/0050 "Współdziałanie komórek operacyjnych CBŚP w sytuacji odwróconego wektora działania". Numer referencyjny: 37/Cut/19/DG/FBW” (sygn. akt: KIO 1055/19).

W dniu 25 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Polski Związek Pracodawców Budownictwa w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "„modernizację systemów torowych wraz z infrastrukturą towarzysz. na lk. E59 na odc. Wronki-Krzyż (bez stacji Krzyż), od km 53,500 do km 81,877 w ram. proj. „Prace na lk. E59 na odc. Wronki – Słonice". Numer referencyjny: IREZA5h-216-02/19 oraz 9090/IREZA5/12419/03355/19/P” (sygn. akt: KIO 1086/19).

W dniu 25 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Polski Związek Pracodawców Budownictwa w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "modernizację systemów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kol. E59 na odc. Dobiegniew–Słonice, km 105,820 do km 128,680” w ramach proj."Prace na linii kol. E59 na odc. Wronki-Słonice". Numer referencyjny: IREZA5b-0816-01/19” (sygn. akt: KIO 1085/19).

W dniu 25 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Polski Związek Pracodawców Budownictwa w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "modernizację systemów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kol. E59 na odc. Krzyż-Dobiegniew, od km 81,877 do km 105,820 w ramach proj. „Prace na linii kol. E59 na odc. Wronki-Słonice”. Numer referencyjny: IREZA5e-0816-01/2019” (sygn. akt: KIO 1084/19).

W dniu 25 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ALMAX - DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" na: "zakup artykułów spożywczych oraz alkoholi na potrzeby Salonów VIP oraz Executive. Numer referencyjny: 76/PN/ZP/TLLZP/1” (sygn. akt: KIO 1071/19).

W dniu 25 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Doosan Babcock Energy Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na: "remont średni rozszerzony turbozespołu nr 6 dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Numer referencyjny: POST/GEK/GEK/PMR-ELD/03579/2019” (sygn. akt: KIO 1089/19).

W dniu 25 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "zaprojektowanie i wykonanie robót dla kompleksowej przebudowy st. Katowice Szopienice Płn. Numer referencyjny: IREZA4/1f-216-02/2019 POIiŚ 5.2-3” (sygn. akt: KIO 1047/19).

W dniu 25 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Telimena Corp Sp. z o. o.; Modus Przedsiębiorstwo Odzieżowe S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. na: "dostawę spodni letnich dla kierowców. Numer referencyjny: 144/NL/AK/18” (sygn. akt: KIO 1128/19).

W dniu 25 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Multiconsult Polska sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "opracowanie dokumentacji przygotowawczej dla projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 211 odcinek Lipusz–Kościerzyna i linii kolejowej nr 212 odcinek Lipusz – Bytów”. Numer referencyjny: 9090/IREZA2/00400/01265/19/” (sygn. akt: KIO 1062/19).

W dniu 25 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konik Edyta Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jarosław na: "budowę drogi leśnej w Leśnictwie Korzenica w km 0+000 - 1+515. Numer referencyjny: ZG.270.1.2.2019” (sygn. akt: KIO 1052/19).

W dniu 24 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CATERMED S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Dr Władysława Biegańskiego w Łodzi na: "usługę przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala oraz posiłków regeneracyjnych dla pracowników Szpitala. Numer referencyjny: ZP 25/19” (sygn. akt: KIO 1066/19).

W dniu 24 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mastermind Media Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na: "przygotowanie i realizację kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat działań realizowanych przez NCBR, poprzez zakup powierzchni w prasie ogólnopolskiej, regionalnej oraz Internecie. Numer referencyjny: 1/19/PN” (sygn. akt: KIO 1031/19).

W dniu 24 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CATERMED S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Dr Władysława Biegańskiego w Łodzi na: "usługę przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala oraz posiłków regeneracyjnych dla pracowników Szpitala. Numer referencyjny: ZP 25/19” (sygn. akt: KIO 1066/19).

W dniu 24 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Nowej Dębie na: "dostawę materiałów eksploatacyjnych branży elektrycznej, sanitarnej, ogólnobudowlanej, farb i lakierów, materiałów metalowych i tartacznych oraz narzędzi i akcesoriów dla 33 WOG- zamówienie z podziałem na 9 części” (sygn. akt: KIO 1115/19).

W dniu 24 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy EURO.BUD Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Myślenicki - Starostwo Powiatowe na: "budowę budynku usług publicznych przy ul. Drogowców w Myślenicach  Etap I. Numer referencyjny: AB.272.04.2019” (sygn. akt: KIO 1075/19).

W dniu 24 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Wawrzaszek ISS Sp. z o. o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Policji na: "dostawę pojazdów typu armatka wodna. Numer referencyjny: 19/Ctr/19/TJ/PMP” (sygn. akt: KIO 1051/19).

W dniu 21 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy China Harbour Engineering Company Ltd. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni na: "wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – Część I”. Numer referencyjny: ZP-ASc-3800-2/19" (sygn. akt: KIO 1041/19).

W dniu 21 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Usługowe POŻ-PLISZKA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 22 Baza Lotnictwa Taktycznego na: "stały nadzór, eksploatację, konserwację i naprawę instalacji gaśniczych na terenie składów MPS w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku. Numer referencyjny: 22.BLT.SZP.2612.1.2019" (sygn. akt: KIO 1072/19).

W dniu 19 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasta Gdyni na: "odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych w Gdyni – etap I" (sygn. akt: KIO 1088/19).

W dniu 19 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IT Business Group Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Poczta Polska S.A. na: "dostawę urządzeń typu tablet z akcesoriami i licencji wraz ze świadczeniem usług serwisowych oraz usług transmisji danych na rzecz Poczty Polskiej S.A. Numer referencyjny: PI.PZ.2600.034.2019" (sygn. akt: KIO 1037/19).

W dniu 19 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: SUEZ Małopolska Sp. z o.o., KOMPOSTECH Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu na: "odbiór i transport do miejsc przetwarzania komunalnych osadów ściekowych wytworzonych na gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu” III.  Numer referencyjny: ZGK-ZP.271.1.5.2019" (sygn. akt: KIO 1021/19).

W dniu 19 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Goleniowski na: "doposażenie klas i warsztatów - sprzęt komputerowy - na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie w ramach projektu pn.: Rozbudowa, termomodernizacja i doposażenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 21 w Nowogardzie" (sygn. akt: KIO 1074/19).

W dniu 19 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Intratel Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Powiatu Olsztyńskiego na: "dostawę wyposażenia serwerowni, komputerów oraz licencji na oprogramowanie wraz z wdrożeniem i szkoleniem administratorów. Numer referencyjny: BI-V.272.3.2019.EM9" (sygn. akt: KIO 1011/19).

W dniu 18 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Krzysztof Gil Krismat w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie na: "przebudowę mostu wraz z dojazdami w m. Wygiełzów na potoku Płazianka w ciągu DW 781 odc. 080 km 0+115,5 – 0+194. Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-18/19" (sygn. akt: KIO 1045/19).

W dniu 18 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: INFRA Centrum Doradztwa Sp. z o. o., Instytut Kolejnictwa w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "opracowanie dokumentacji przygotowawczej dla projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 211 odcinek Lipusz–Kościerzyna i linii kolejowej nr 212 odcinek Lipusz – Bytów”. Numer referencyjny: 9090/IREZA2/01648/01261/19/P" (sygn. akt: KIO 1080/19).

W dniu 18 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Healthcare S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego na: "zakup modułów oprogramowania HIS do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz realizacji e-usług wraz ze sprzętem i bazą danych. Numer referencyjny: 7/2019/PN" (sygn. akt: KIO 1033/19).

W dniu 18 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CATERMED S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze DPS na: "świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodobowego żywienia mieszkańców CRO w Łodzi ul. Przybyszewskiego 255/267. Numer referencyjny: 1/AM-CRO/2019/U" (sygn. akt: KIO 1027/19).

W dniu 18 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WhyNotTravel Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk na: "rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych krajowych i zagranicznych na zamówienie Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Numer referencyjny: IO/ZP/6/2019" (sygn. akt: KIO 1069/19).

W dniu 18 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: DGP Clean Partner Sp. z o.o., Seban Sp. z o.o., 7 MG Sp. z o.o., DGP Provider Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie na: "świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych, terenów zewnętrznych utwardzonych i zielonych w kompleksach wojskowych znajdujących się w rejonie odpowiedzialności 17 WOG. Numer referencyjny: 3/WOG/U/Infrastr./19" (sygn. akt: KIO 1028/19).

W dniu 17 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DGP Security Partner Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polskie LNG S.A. na: "całodobową ochronę fizyczną osób i mienia wraz z monitorowaniem obiektów Terminalu LNG. Numer referencyjny: RZ/28/ZP/2019/PLNG" (sygn. akt: KIO 1035/19).

W dniu 17 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: TPF Sp. z o. o., J.S. HAMILTON Poland Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu nr 2015-PL-TM-0125-W pn.: „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu”. Numer referencyjny: 9090/IRZR3/25865/07491/18/P" (sygn. akt: KIO 1001/19).

W dniu 17 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 3 Regionalna Baza Logistyczna na: "dostawę materiałów technicznych dla 3 RBLog. Numer referencyjny: 92/2019" (sygn. akt: KIO 1044/19).

W dniu 17 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki w Krakowie na: "dostawę, instalację i uruchomienie aparatu rezonansu magnetycznego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej CUMRiK oraz zapewnienie dostępu do aparatu zastępczego (DFP.271.11.2019.LS)" (sygn. akt: KIO 1002/19).

W dniu 17 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FLEXIPOWER Group Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Łopuszno na: "montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Łopuszno. Numer referencyjny: GI.271.17.2018" (sygn. akt: KIO 1058/19).

W dniu 17 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DHV HYDROPROJEKT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na: "dokumentację projektową dla kompleksowej przebudowy portu zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki Narew w km 146+600 (obręb Ostrołęka). Numer referencyjny: BI.ZPI.5.281.1.2019" (sygn. akt: KIO 1049/19).

W dniu 17 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Biuro Usług Inżynierskich "KOSZTBUD" Alicja Mikołajczak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział w Koszalinie na: "zawarcie umów ramowych na świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład ZWRSP oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania KOWR OT w Koszalinie. Numer referencyjny: KOS.WOP.SZP.260.9.2019" (sygn. akt: KIO 1030/19).

W dniu 17 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Biuro Usług Inżynierskich "KOSZTBUD" Witold Mikołajczak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział w Koszalinie na: "zawarcie umów ramowych na świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład ZWRSP oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania KOWR OT w Koszalinie. Numer referencyjny: KOS.WOP.SZP.260.9.2019" (sygn. akt: KIO 1026/19).

W dniu 17 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TPF Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polskie Koleje Państwowe S.A. na: "opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa dworca Olsztyn Główny wraz z modernizacją układu torowo-peronowego i infrastruktury kolejowej”. Numer referencyjny: KFZ/2018/WNP-008996" (sygn. akt: KIO 1005/19).

W dniu 14 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na: "wykonanie rozbiórki budynku garażowego nr 22, budynku magazynowego nr 23, stacji transformatorowej oraz placów utwardzonych położonych na działce Nr 63/54 i 63/11, arkusz 3, obręb 4 Chrobry przy ulicy Sikorskiego w Głogowie wraz z transportem i zagospodarowaniem odpadów porozbiórkowych oraz transportem odzyskanej kostki granitowej w wyniku rozbiórki na wyznaczone przez Zamawiającego miejsce do jej składowania.Numer referencyjny: DIE-7-2019" (sygn. akt: KIO 1003/19).

W dniu 13 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Data Systems S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Medyczny w Lublinie na: "zintegrowany system informatyczny do zarządzania uczelnią (UM-ZP-262-24/19)" (sygn. akt: KIO 1018/19).

W dniu 13 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "PCG ACADEMIA" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Medyczny w Lublinie na: "zintegrowany system informatyczny do zarządzania uczelnią (UM-ZP-262-24/19)" (sygn. akt: KIO 1010/19).

W dniu 13 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SIMPLE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Medyczny w Lublinie na: "zintegrowany system informatyczny do zarządzania uczelnią (UM-ZP-262-24/19)" (sygn. akt: KIO 1009/19).

W dniu 12 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "budowę skrzyżowań dwupoziomowych (wiaduktów drogowych) nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie i likwidacja przejazdów kolejowo-drogowych w km: 95,136; 98,564; 142,850; 149,500. Numer referencyjny: 9090/IRZR1/00104/01573/19/P" (sygn. akt: KIO 979/19).

W dniu 12 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Andrzej Majewski Doradztwo Inwestycyjne, GASLUX Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. na: "budowę stacji tankowania gazu CNG na terenie bazy transportu przy ul. Mikkego. Numer referencyjny: 00112/WS/PW/JRP-DNP/B/2019" (sygn. akt: KIO 989/19).

W dniu 12 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Budownictwa Ogólnego "DROBUD" Anna Stryczek-Janicka w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Korfantów na: "budowę sieci kanalizacyjnej w Korfantowie w ciągu ulic Niemodlińska, Fabryczna, Ulianówka. Numer referencyjny: IKI.VI.271.1.2019.JT" (sygn. akt: KIO 1024/19).

W dniu 11 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Data Systems S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Pomorskie na: "dostawę i wdrożenie systemu finansowo - księgowego oraz kadrowo- płacowego w Urzędzie Marszałkowskim oraz jednostkach budżetowych. Numer referencyjny: DAZ-ZP.272.23.2019" (sygn. akt: KIO 1016/19).

W dniu 11 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CLIMATIC Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku na: "zaprojektowanie i budowa budynku RCKiK w Białymstoku Terenowy Oddział w Łomży w technologii modułowej - ZP/PN-9/19
Numer referencyjny: ZP/PN-9/19" (sygn. akt: KIO 1004/19).

W dniu 11 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ASSECO Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego na: "utrzymanie i rozwój Systemu LAS przez okres 18 miesięcy. Numer referencyjny: DZ.270.148.2018" (sygn. akt: KIO 969/19).

W dniu 11 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego na: "dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz osprzętu. Numer referencyjny: DZP.3311-06/2019" (sygn. akt: KIO 1019/19).

W dniu 11 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FASTER Typa Radosław w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Usług Wspólnych na: "dowóz uczniów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół z terenu Gminy Jeziorany od podpisania umowy w 2019 do 31.12.2020 (rok szkolny: 2018/2019 - 2 m. , 2019/2020 - 10m. i 2020/2021 - 4 m.). Numer referencyjny: CUW-ZP.271.1.2019" (sygn. akt: KIO 977/19).

W dniu 11 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PRIMTECH Szymon Kita w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry na: "wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dwóch placów zabaw w Tarnowskich Górach. Numer referencyjny: BZP.271.20.2019" (sygn. akt: KIO 974/19).

W dniu 10 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Becton Dickinson Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na: "dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Numer referencyjny: FSZ.242.10.2019" (sygn. akt: KIO 983/19).

W dniu 10 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SCHULKE POLSKA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu na: "zakup środków dezynfekcyjnych na potrzeby Apteki. Numer referencyjny: EZP/168/18" (sygn. akt: KIO 986/19).

W dniu 10 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OK-BUD Piotr Morawski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto i Gmina Serock na: "modernizację drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska. Numer referencyjny: PRI.271.2.18.2019" (sygn. akt: KIO 996/19).

W dniu 10 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Usługi Transportowe Przewóz Osób i Ładunków Bujak Sławomir w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przewozy Regionalne sp. z o.o. Oddział Małopolski w Krakowie na: "zastępczą komunikację autobusową. Numer referencyjny: PRT3-251-3-2019" (sygn. akt: KIO 1007/19).

W dniu 10 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Arcus S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Izba Administracji Skarbowej w Krakowie na: "usługę najmu urządzeń, drukowania, kopiowania i skanowania na urządzeniach dostarczonych i zainstalowanych przez Wykonawcę w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Krakowie na terenie woj. małop. Numer referencyjny: 1201-ILL-5.260.4.2019" (sygn. akt: KIO 953/19).

W dniu 10 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Parasol" Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Hetman" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademia Sztuk Pięknych na: "wykonywanie usług ochrony w obiektach Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Numer referencyjny: ASP-DAT-ZP-06-2019" (sygn. akt: KIO 1008/19).

W dniu 10 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CA Consulting S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Biblioteka Narodowa na: "zawarcie umowy ramowej na Świadczenie usług polegających na dostarczeniu specjalistów do realizacji zadań określonych przez Zamawiającego w ramach planowanych i obecnie prowadzonych projektów IT. Numer referencyjny: XIV.263.4.2019" (sygn. akt: KIO 982/19).

W dniu 10 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Intertrading Systems Technology Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala na: "zakup licencji - rozbudowę oprogramowania systemu ochrony stacji końcowych użytkowników i serwerów. Numer referencyjny: 0000-ZP.261.15.2018" (sygn. akt: KIO 957/19).

W dniu 7 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Vendi Servis Sp. z o.o., Catermed S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze DPS na: "świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodobowego żywienia mieszkańców CRO w Łodzi ul. Przybyszewskiego 255/267" (sygn. akt: KIO 998/19).

W dniu 7 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BUDIMEX S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” na: "opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych dla inwestycji polegającej na przebudowie i wydłużeniu drogi startowej lotniska w Radomiu. Numer referencyjny: 71/PN/ZP/TLLZP/19" (sygn. akt: KIO 981/19).

W dniu 7 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Śląski w Katowicach na: "sukcesywne dostawy mebli biurowych wraz z montażem realizowane wg bieżących potrzeb Zamawiającego. Numer referencyjny: DZP.381.002.2019.DW" (sygn. akt: KIO 922/19).

W dniu 7 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 na: "dostawy rękawic medycznych. Numer referencyjny: BZP.38.382-14.19" (sygn. akt: KIO 938/19).

W dniu 7 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Medseven Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy na: "dostawę respiratorów - aparatów do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej. Numer referencyjny: 26 Z PN 19" (sygn. akt: KIO 973/19).

W dniu 7 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Orange Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych na: "świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej i Internetu bezprzewodowego oraz zakup telefonów komórkowych i modemów mobilnego dostępu do Internetu. Numer referencyjny: TZ/271/18/19" (sygn. akt: KIO 944/19).

W dniu 6 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SINMED Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na: "dostawę jednorazowego sprzętu medycznego radiologicznego dla Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej oraz cewniki do podawania tlenu przez nos i opaski do mocowania rurki intubacyjnej. Numer referencyjny: 8/ZP/2019" (sygn. akt: KIO 945/19).

W dniu 6 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: PPP Solution Polska 2 Sp. z o. o., Gülermak Ağir Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie na: "budowę Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego.Numer referencyjny: 2/IV/2018" (sygn. akt: KIO 960/19).

W dniu 6 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Vendi Servis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji na: "usługę przygotowania posiłków dla pacjentów Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi. Numer referencyjny: 22/ZP/U/19" (sygn. akt: KIO 967/19).

W dniu 6 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - XVII Liceum Ogólnokształcące na: "dostawę mebli wraz z montażem dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni przy ulicy Wiczlińskiej 50A" (sygn. akt: KIO 966/19).

W dniu 6 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KAFAR Bartłomiej Sztukiert w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 3 Regionalna Baza Logistyczna na: "dostawę części zamiennych do podwozi pojazdów bojowych" (sygn. akt: KIO 925/19).

W dniu 5 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Digital-Center sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Instytut Fryderyka Chopina na: "dostawę specjalistycznego zestawu do digitalizacji w ramach projektu „Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie” Numer referencyjny: ZP/NIFC-15/2019" (sygn. akt: KIO 971/19).

W dniu 5 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MDP Polska Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji na: "dostawę fabrycznie nowego sprzętu informatycznego w postaci: stacji roboczych, komputerów AIO, notebooków, monitorów, drukarek, telefaksów. Numer referencyjny: ZZP-2380-25/2019" (sygn. akt: KIO 937/19).

W dniu 5 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu na: "dostawę mebli biurowych dla KMP Kalisz oraz dostawa krzeseł. Numer referencyjny: ZZP-2380-10/2019" (sygn. akt: KIO 950/19).

W dniu 5 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie na: "budowę połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie. Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-29/19" (sygn. akt: KIO 980/19).

W dniu 5 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe PREBET Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina i Miasto Stawiszyn na: "budowę Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie. Numer referencyjny: PFiZP 271.4.2019" (sygn. akt: KIO 928/19).

W dniu 4 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Data Systems S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Łódzki na: "dostawę i wdrożenie systemu do obsługi procesów rekrutacji wraz z usługą powdrożeniową. Numer referencyjny: 36/ZP/2019" (sygn. akt: KIO 948/19).

W dniu 4 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Bombardier Transportation (ZWUS) Polska sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "wdrożenie systemu ERTMS/ETCS poziom 2 wraz z budową LCS oraz samoczynnej blokady liniowej, na odcinku linii kolejowej nr 4, Korytów – Zawiercie. Numer referencyjny: IREZA1m-216-1/19" (sygn. akt: KIO 917/19).

W dniu 4 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gdański Uniwersytet Medyczny na: "sukcesywnę dostawa wraz z montażem krzeseł, foteli oraz ławek dla jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Numer referencyjny: ZP/27/2019" (sygn. akt: KIO 886/19).

W dniu 4 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na: "świadczenie usług rozwoju, utrzymania, autoryzacji i exit planu systemów informatycznych zamawiającego. Numer referencyjny: BDG-V.2611.72.2018.GK" (sygn. akt: KIO 923/19).

W dniu 4 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy INFORES POBO Sp. z o. o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej na: "modernizację i rozbudowę Budynku Nr 1 połączona z modernizacją energetyczną budynku w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Numer referencyjny: 14/ZP/2019" (sygn. akt: KIO 908/19).

W dniu 4 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy INWEST-SERWIS Krzysztof Popczyk w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Miejski w Jaworznie na: "sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn: „Przywrócenie wartości przyrodniczych i użytkowych poprzez rekultywację miejskiego akwenu Sosina w Jaworznie – ETAP I i część ETAPU II’’ w podziale na 5 zadań. Numer referencyjny: BZ.271.1.6.2019" (sygn. akt: KIO 934/19).

W dniu 3 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Drew-Kos Dariusz Różycki w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na: "eksploatację obiektów hydrotechnicznych w latach 2019-2021 w Zarządzie Zlewni w Lesznie woj. wielkopolskie, woj. dolnośląskie, woj. lubuskie. Numer referencyjny: WR.ZOZ.2.281.1PN.2019.SŁ" (sygn. akt: KIO 954/19).

W dniu 3 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: CATERMED S.A., JOL-MARK Sp. z o. o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Postęp" Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie na: "świadczenia usług żywienia zbiorowego dla pacjentów SPZOZ w Łukowie wraz z dzierżawą pomieszczeń. Numer referencyjny: 04/19" (sygn. akt: KIO 919/19).

W dniu 3 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Spółdzielnia Kółek Rolniczych Lesznowola w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Sportu w Gminie Lesznowola na: "usługę koszenia trawy, zebrania, wywiezienia i utylizację oraz mechaniczne rozłożenie nawozów sztucznych na boiskach sportowych na terenie Gminy Lesznowola. Numer referencyjny: CS.26.02.2019" (sygn. akt: KIO 913/19).

W dniu 3 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Komatsu Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o. na: "dostawę fabrycznie nowej ładowarki kołowej. Numer referencyjny: NDZ.231.4.2019.KP" (sygn. akt: KIO 892/19).

W dniu 3 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: LIRECO ECO Magda Komajda, LIRECO Krzysztof Komajda w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji na: "całoroczną i całodobową obsługę oczyszczalni ścieków na terenie Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie przy ul. Szpitalnej 5. Numer referencyjny: 16/ZP/PN/19" (sygn. akt: KIO 921/19).

W dniu 3 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Recycling Logo Group Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: "likwidację szybu I dla SRK S.A. Oddział KWK Krupiński w Suszcu w roku 2019. Numer referencyjny: ZP-K-0002/19" (sygn. akt: KIO 932/19).

W dniu 3 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut Kardiologii na: "dostawę sprzętu komputerowego. Numer referencyjny: ZP.024.2019" (sygn. akt: KIO 926/19).

W dniu 3 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MLH Marita Laga w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - AMW REWITA Sp. z o.o. na: "dostawy artykułów spożywczych oraz słodyczy dla AMW Rewita Sp. z o.o. Numer referencyjny: RWT/PZP/55/2018" (sygn. akt: KIO 924/19).

W dniu 3 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Remondis Opole Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Otmuchów - Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie na: "odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Otmuchów. Numer referencyjny: 14/2019" (sygn. akt: KIO 915/19).

W dniu 3 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Korporacja Budowlana Doraco Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Fabryka Wody Sp. z o.o. na: "budowę parku wodnego pn. „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” w Szczecinie. Numer referencyjny: FW/ZP/1/2018" (sygn. akt: KIO 905/19).

W dniu 29 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PHU KOMUNALNIK Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Opole na: "odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (...)Numer referencyjny: ZP.271.2.16.2019" (sygn. akt: KIO 866/19).

W dniu 29 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CELMAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach na: "renowacje terenu rekreacyjnego z wykorzystaniem OZE w ramach zadania inwestycyjnego pn. Doposażenie placu zabaw oraz montaż urządzeń solarnych przy ul. Narcyzów 24. Numer referencyjny: DTE – 340 / 81/ 05/ 2019" (sygn. akt: KIO 936/19).

W dniu 28 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Thales Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "wykonanie robót budowlanych na odcinku Czyżew - Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew - Białystok”. Numer referencyjny: 9090/IRZR1/07339/01931/19/P" (sygn. akt: KIO 949/19).

W dniu 28 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy S&T Services Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Główny Urząd Miar na: "dostawę oprogramowania Systemu Świteź wraz z usługą hostingu i szkoleniami. Numer referencyjny: BDG-WZP.262.2.2019" (sygn. akt: KIO 900/19).

W dniu 28 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ERBUD S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu na: "organizację Śląskiego Centrum Medycyny fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2. Numer referencyjny: 6/6PN/2019" (sygn. akt: KIO 912/19).

W dniu 28 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Profarm PS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. na: "dostawę wyrobów leczniczych (antybiotyki, płyny infuzyjne, żywienie). Numer referencyjny: PN 23/2019" (sygn. akt: KIO 906/19).

W dniu 28 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "Hymon Energy" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - "Hymon Energy" Sp. z o.o. na: "dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Łuków w ramach projektu „Czysta Energia w Gminie Łuków III”. Numer referencyjny: PI.271.1.2019" (sygn. akt: KIO 902/19).

W dniu 28 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Polimex Energetyka Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Enea Elektrownia Połaniec S.A. na: "„modernizację Luvo/Gavo - wymianę pakietów zimnego końca Luvo na blokach energetycznych 2,3,5,6,7 i pakietów na Gavo C i D na Instalacji Odsiarczania Spalin w roku 2020 w Enea Połaniec S.A.” Numer referencyjny: NZ/PZP/22/2018" (sygn. akt: KIO 935/19).

W dniu 28 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II na: "świadczenie usług transportu na rzecz osób dializowanych. Numer referencyjny: AG.ZP.3320.17.19" (sygn. akt: KIO 883/19).

dniu 28 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SINMED Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie na: "dostawę wyrobów medycznych w postaci: elektrod i papierów medycznych, zestawów do higieny jamy ustnej, żeli i past medycznych, rezerwuarów tlenu i filtrów do resuscytacji, pielucho majtek dla pacjentów, akcesoriów do sterylizacji, aparatów AMBU, oraz drobnego sprzętu medycznego.  Numer referencyjny: SZP/1/2019" (sygn. akt: KIO 909/19).

W dniu 28 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ABBOTT Laboratories Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na: "zakup i dostawę odczynników do badań, kalibratorów, materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatorów i sortera próbek. Numer referencyjny: DZP/34/2019" (sygn. akt: KIO 901/19).

W dniu 27 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MERITUM Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu na: "organizację Śląskiego Centrum Medycyny fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2. Numer referencyjny: 6/6PN/2019" (sygn. akt: KIO 920/19).

W dniu 27 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, ATF sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa na: "odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości położonych w m.st. Warszawie, od 1.1.2019 r. Numer referencyjny: ZP/GP/271/IV-172/18" (sygn. akt: KIO 897/19).

W dniu 27 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Z.P. TRUCK-CAMPER Robert Urbaniak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Rejonowy Zarząd Infrastruktury na: "remont sprzętu polowego. Numer referencyjny: 22/VI/WGSI/19/U" (sygn. akt: KIO 879/19).

W dniu 27 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Farmator Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach na: "dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej SP ZOZ w Głubczycach. Numer referencyjny: PN / 5 / III / 19" (sygn. akt: KIO 878/19).

W dniu 24 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. na: "dostawę i montaż mebli i wyposażenia do S.U. MUSZELKA w częściach I, II, III i IV. Numer referencyjny: DPZ.271.11.2019" (sygn. akt: KIO 872/19).

W dniu 23 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Maxto Sp. z o.o. S.K.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "zaprojektowanie, dostawa i instalacja elementów prezentacji dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na dworcach, stacjach i przystankach. Numer referencyjny: 9090/IRZU/00019/00211/19/P" (sygn. akt: KIO 889/19).

W dniu 22 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ABBOTT Laboratories Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer na: "sukcesywną dostawę: Część nr 1 - odczynników do badań hematologicznych do analizatora zamawiającego SYSMEX XN-550 Część nr 2 - odczynników do badań immunochemicznych wraz z kontrolami i materiałami zużywalnymi oraz dzierżawą analizatora immunochemicznego Część nr 3 – zamkniętego systemu do pobierania krwi w technice próżniowej wraz z akcesoriami pomocniczymi. Numer referencyjny: SZPZLO/Z-16/2019" (sygn. akt: KIO 876/19).

W dniu 22 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Comfort-Therm Łukasz Krawczyk, COMFORT-THERM Sp. z o.o., Mabo Małgorzata Bober w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Małkinia Górna na: "termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Kiełczewie. Numer referencyjny: INT.271.06.2019" (sygn. akt: KIO 887/19).

W dniu 21 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Medlab Products Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie na: "dostawę niesterylnego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku. Numer referencyjny: ZP/2/2019" (sygn. akt: KIO 863/19).

W dniu 21 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych, Urząd Miasta Szczecin na: "dostawę sprzętu komputerowego i elektryczno-elektronicznego do pracowni matematyczno-przyrodniczych w ramach projektu „Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół”. Numer referencyjny: BZP/35/19" (sygn. akt: KIO 848/19).

W dniu 21 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Integrated Solutions Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Zarząd Służby Więziennej na: "usługę sieci rozległej WAN wraz z usługami dodatkowymi. Numer referencyjny: 14/19/TK" (sygn. akt: KIO 869/19).

W dniu 21 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy T-Mobile Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Zarząd Służby Więziennej na: "usługę sieci rozległej WAN wraz z usługami dodatkowymi. Numer referencyjny: 14/19/TK" (sygn. akt: KIO 862/19).

W dniu 20 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SINMED Sp.z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. na: "dostawę sprzętu jednorazowego dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. Numer referencyjny: MSB/PN/96/12/2018" (sygn. akt: KIO 858/19).

W dniu 20 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DGT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Straży Granicznej na: "modernizację Systemu Radiokomunikacyjnego SG. Integracja Centralnych Systemów Informatycznych SG z Eurosur I etap - Zakup urządzeń umożliwiających przekazywanie pozycji radiotelefonów cyfrowych ETSI DMR. Numer referencyjny: 14/BF/BŁiI/19" (sygn. akt: KIO 852/19).

W dniu 20 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. na: "wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w „Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” Sp. z o.o. Numer referencyjny: ZP/12/19" (sygn. akt: KIO 843/19).

W dniu 20 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Healthcare S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. na: "wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w „Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” Sp. z o.o. Numer referencyjny: ZP/12/19" (sygn. akt: KIO 834/19).

W dniu 20 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy S&T Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Intercity S.A. na: "dostawę terminali i drukarek mobilnych wraz z akcesoriami. Numer referencyjny: 07/09/IT/2018" (sygn. akt: KIO 875/19).

W dniu 20 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy VR Training Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na: "przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji miękkich: Praca w zespole, Komunikacja interpersonalna, Zarządzanie czasem, Obsługa klienta dla pracowników administracji (kadra kierownicza i wykonawcza). Numer referencyjny: 112/2019/US/DZP" (sygn. akt: KIO 870/19).

W dniu 20 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Digiservice Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki w Krakowie na: "dostawę wraz z montażem i uruchomieniem w salach konferencyjnych / odpraw / seminaryjnych / wykładowych / pomieszczeniach szkoleniowych w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego systemu audiowizualnego. Numer referencyjny: NSSU.DFP.271.37.2018.AB" (sygn. akt: KIO 842/19).

W dniu 20 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Strzelin na: "świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Miasta i Gminy Strzelin. Numer referencyjny: ZP.11.2019" (sygn. akt: KIO 861/19).

W dniu 20 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SIMPLE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. na: "wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w „Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” Sp. z o.o. Numer referencyjny: ZP/12/19" (sygn. akt: KIO 814/19).

W dniu 17 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy COMPLEX PROJEKT Sp. z o.o. Biuro Projektowo - Konsultingowe w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: "bieżące utrzymanie systemu oraz infrastruktury systemu wraz z prowadzeniem monitoringu podłoża autostrady A1 w obszarze występowania deformacji terenu wywołanych eksploatacją górniczą. Numer referencyjny: O.KA.D-3.2413.89.2018" (sygn. akt: KIO 816/19).

W dniu 17 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TPM Services Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Zarząd Służby Więziennej na: "usługę sieci rozległej WAN wraz z usługami dodatkowymi. Numer referencyjny: 14/19/TK" (sygn. akt: KIO 865/19).

W dniu 17 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlane "DOMBUD" S.A w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji  na: "zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z przebudową i zabezpieczeniem na projektowane wpływy eksploatacji górniczej. Numer referencyjny: IKI.271.2.2019" (sygn. akt: KIO 795/19).

W dniu 17 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: New Amsterdam Sp. z o.o, Fabryka Dekoracji Marcin Pietuch w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Muzeum Pamięci Sybiru na: "dostawę wyposażenia i realizację wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru" (sygn. akt: KIO 806/19).

W dniu 16 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. na: "dostawę i montaż mebli i wyposażenia do S.U. MUSZELKA w częściach I, II, III i IV. Numer referencyjny: DPZ.271.11.2019" (sygn. akt: KIO 849/19).

W dniu 16 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CONTROL PROCESS S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN Sp. z o.o. na: "przebudowę i modernizację gospodarki ściekowej i gospodarki osadowej na Oczyszczalni Ścieków w Białej Podlaskiej. Numer referencyjny: OCZ-PRZ/ 1 /2019" (sygn. akt: KIO 796/19).

W dniu 16 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Medim Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie na: "zakup sprzętu w ramach Projektu dofinansowania nr POIS.09.02.00-00-0086/17. Numer referencyjny: EO/TA 2722/LXX/18" (sygn. akt: KIO 831/19).

W dniu 15 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "PIOMAR" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej na: "dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania informatycznego. Numer referencyjny: SZZ.251.03.2019.PW" (sygn. akt: KIO 807/19).

W dniu 15 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SINMED Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie na: "dostawę sprzętu medycznego jednorazowego oraz wielorazowego użytku dla SPWSZ w Szczecinie. Numer referencyjny: EP/220/111/2018" (sygn. akt: KIO 782/19).

W dniu 15 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WhyNotTravel Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na: "hotelarskie usługi noclegowe na terenie m. st. Warszawy. Znak zamówienia - BDG.WZP.2711.5.2019.6.MW" (sygn. akt: KIO 868/19).

W dniu 15 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Systemy Pobierania Opłat sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. na: "„serwis pogwarancyjny wyposażenia informatycznego pojazdów Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, w podziale na cztery części”. Numer referencyjny: FZP-351-7/18" (sygn. akt: KIO 742/19).

W dniu 14 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP na: "dostawę do Apteki Szpitalnej produktów leczniczych i sprzętu do żywienia pozajelitowego i dojelitowego w okresie 12 miesięcy oraz usługa transportowa produktów leczniczych i sprzętu do żywienia ... Numer referencyjny: 20/8/2019" (sygn. akt: KIO 800/19).

W dniu 14 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Neomed Barbara Stańczyk w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP na: "dostawę do Apteki Szpitalnej produktów leczniczych i sprzętu do żywienia pozajelitowego i dojelitowego w okresie 12 miesięcy oraz usługa transportowa produktów leczniczych i sprzętu do żywienia ... Numer referencyjny: 20/8/2019" (sygn. akt: KIO 784/19).

W dniu 14 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: "BYŚ" Wojciech Byśkiniewicz, EKO-BYŚ Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Ożarów Mazowiecki na: "odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki. Numer referencyjny: RZP.271.4.2019" (sygn. akt: KIO 767/19).

W dniu 14 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IBC GROUP Central Europe Holding S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na: "badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja wsparcia JST w zakresie poprawy jakości usług administracyjnych/ obszarów działania urzędów samorządowych, mających wpływ na warunki prowadzenia działalności gospodarczej”. Numer referencyjny: BZP-WPP-2374-2-26-DAP-PN-JS/2018" (sygn. akt: KIO 787/19).

W dniu 14 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NETIA S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Poczta Polska S.A. na: "świadczenie usług telekomunikacyjnych w technologii VoIP dla Poczty Polskiej S.A. Numer referencyjny: PI.PZ.2600.022.2019" (sygn. akt: KIO 789/19).

W dniu 14 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Orange Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Poczta Polska S.A. na: "świadczenie usług telekomunikacyjnych w technologii VoIP dla Poczty Polskiej S.A. Numer referencyjny: PI.PZ.2600.022.2019" (sygn. akt: KIO 781/19).

W dniu 14 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KOMA NORD Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia na: "zakup „Trybów Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)” wraz z systemem segregacji medycznej i kardiomonitorami dla potrzeb 232 szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz ich personelu. Numer referencyjny: ZZP-45/19" (sygn. akt: KIO 780/19).

W dniu 14 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SINMED Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie na: "dostawę niesterylnego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku. Numer referencyjny: ZP/2/2019" (sygn. akt: KIO 811/19).

W dniu 14 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NEWAG S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. na: "zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wraz z ich dostarczeniem. Numer referencyjny: KW-WWA-282.01.2019.AU" (sygn. akt: KIO 835/19).

W dniu 14 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Healthcare S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "CENTRUM" w Opolu na: "„poprawę jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w SPZOZ „Centrum”, SPZOZ „Śródmieście”, SPZOZ „Zaodrze” w Opolu” (oprogramowanie). Numer referencyjny: ZP-C-2-2019" (sygn. akt: KIO 779/19).

W dniu 13 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Alstal Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie na: "budowę Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie. Numer referencyjny: 1/2019" (sygn. akt: KIO 839/19).

W dniu 13 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy S&T Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Intercity S.A. na: "dostawę terminali i drukarek mobilnych wraz z akcesoriami. Numer referencyjny: 07/09/IT/2018" (sygn. akt: KIO 777/19).

W dniu 13 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Orange Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Dozoru Technicznego na: "świadczenie usług transmisji danych w sieci WAN i dostępu do internetu przez okres 40 miesięcy – nr spr. ZP-DI-45/18. Numer referencyjny: ZP-DI-45/18" (sygn. akt: KIO 820/19).

W dniu 13 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie na: "wdrożenie e-usług publicznych, wewnątrzadministracyjnych, nowych rozwiązań IT oraz modernizację systemu obiegu dokumentów w ramach realizacji Projektu „Nowoczesna Policja dla Małopolski”. Numer referencyjny: ZP.15.2019" (sygn. akt: KIO 774/19).

W dniu 13 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MDP Polska Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie na: "wdrożenie e-usług publicznych, wewnątrzadministracyjnych, nowych rozwiązań IT oraz modernizację systemu obiegu dokumentów w ramach realizacji Projektu „Nowoczesna Policja dla Małopolski”. Numer referencyjny: ZP.15.2019" (sygn. akt: KIO 794/19).

W dniu 13 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy INERGIS S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Tuszów Narodowy na: "dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gmin Tuszów Narodowy i Mielec. Numer referencyjny: DKP.271.04.2019" (sygn. akt: KIO 773/19).

W dniu 13 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Grupa POWEN-WAFAPOMP S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Enea Elektrownia Połaniec S.A. na: "poprawę efektywności energetycznej wytwarzania energii elektrycznej i ciepła poprzez modernizację pomp wody chłodzącej w Enea Połaniec S.A. Numer referencyjny: NZ/PZP/2/2019" (sygn. akt: KIO 769/19).

W dniu 13 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Healthcare S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego na: "zakup modułów oprogramowania HIS do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz realizacji e-usług wraz ze sprzętem i bazą danych. Numer referencyjny: 7/2019/PN" (sygn. akt: KIO 793/19).

W dniu 10 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: "JSK Architekci" Sp. z o.o., T4B Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" na: "wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Terminala i pirsu południowego na podstawie Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU). Numer referencyjny: 11/PN/ZP/TLLZP/19" (sygn. akt: KIO 771/19).

W dniu 9 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TMS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: "dostawę tomografu wraz z sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych. Numer referencyjny: 47/ZP/2018" (sygn. akt: KIO 763/19).

dniu 9 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IZAN+ Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na: "usługi kompleksowego, całodobowego utrzymania czystości, transportu wewnętrznego oraz usługi dodatkowe w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie. Numer referencyjny: CZMZ/2500/8/2019" (sygn. akt: KIO 792/19).

W dniu 9 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Vendi Servis Sp. z o. o., Jol-Mark Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - SP ZOZ Szpital Powiatowy na: "usługę żywienia pacjentów SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu. Numer referencyjny: P/4/2019" (sygn. akt: KIO 791/19).

W dniu 9 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Devmatech sp. j. Emil Bojarski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Łódzka Wydział Technologii Materiałów i Wzornictwa Tekstyliów na: "dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń technologicznych w podziale na 8 zadań W4/IW2020+/2018/8" (sygn. akt: KIO 788/19).

W dniu 9 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Estudio Lamela S.L.P. Sp. p. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" na: "wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Terminala i pirsu południowego na podstawie Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU). Numer referencyjny: 11/PN/ZP/TLLZP/19" (sygn. akt: KIO 785/19).

W dniu 9 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Stalkowent Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: "modernizację stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie „Wacław” w PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła. Numer referencyjny: 601800635" (sygn. akt: KIO 768/19).

W dniu 9 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowe Kogex Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Olsztyn na: "dostawę środków transportu wewnętrznego - wyposażenie bryły B warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno Energetycznych w Olsztynie. Numer referencyjny: ZP.271.1.6.2019.b" (sygn. akt: KIO 743/19).

W dniu 8 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Orange Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Otwock na: "usługę uruchomienia, zarządzania i kompleksowej eksploatacji systemu Otwockiego Roweru Miejskiego w latach 2019-2022. Numer referencyjny: WZP.271.10.2019" (sygn. akt: KIO 753/19)

W dniu 8 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Maxto Sp. z o.o. S.K.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego na: "instalacje elektryczne i niskoprądowe Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Numer referencyjny: 121/DPI/PN/2019" (sygn. akt: KIO 755/19).

W dniu 8 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WYG International Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa dostępności przejścia granicznego Terespol-Brześć, Etap 1 - Rozbudowa układu torów o prześwicie 1 520 mm stacji Terespol”. Numer referencyjny: IREZA1f-216-68/18" (sygn. akt: KIO 772/19).

W dniu 7 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Health Technologies Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie na: "dostawę akceleratora wysokoenergetycznego wraz z budową bunkra i dostosowaniem infrastruktury technicznej i technologicznej w ramach projektu: „Rozbudowa i modernizacja zakładu radioterapii ...” Numer referencyjny: ZPZ-02/01/19" (sygn. akt: KIO 730/19).

W dniu 7 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ARTRADE RÓG MILENA w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. na: "usługę zdalnego odczytu układów pomiarowo-rozliczeniowych. Numer referencyjny: EZP/178/2019" (sygn. akt: KIO 722/19).

W dniu 7 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SINMED Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku na: "dostawy wyrobów medycznych na potrzeby oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Numer referencyjny: LAS-99-PN/44-2019" (sygn. akt: KIO 726/19).

W dniu 7 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Komputronik Biznes Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" na: "rozbudowę platformy internetowej pn. Baza Monitorująca do dokumentowania i ewaluacji projektów społecznych polegająca na rozbudowie ww. platformy internetowej oraz stworzeniu narzędzia ewaluacyjno-diagnostycznego. Numer referencyjny: CWR.263.4.2019" (sygn. akt: KIO 757/19).

W dniu 7 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ABPLANALP Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Gołdapi na: "dostawę stanowisk demonstracyjnych i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w związku z realizacją projektu pn. „Kwalifikacje drogą do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”. Numer referencyjny: ED.272.4.2019" (sygn. akt: KIO 740/19).

W dniu 7 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Basma Security Sp. z o.o., CERBER OCHRONA Sp. z o.o., BASMA SECURITY GUARD Adam Mianecki i Michał Wyszkowski Sp.j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wodociąg Marecki Sp. z o.o. na: "świadczenie usług całodobowej ochrony osób i mienia w obiektach Wodociągu Mareckiego Sp. z o. o. oraz konwojowania wartości pieniężnych" (sygn. akt: KIO 745/19).

W dniu 7 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Korporacja Budowlana Doraco Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Zachodniopomorskie - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego na: "wykonanie usług architektonicznych i inżynieryjnych w zakresie projektowania oraz robót budowlanych dla zadania Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Numer referencyjny: WOiRZL.II.272.15.2019.PW" (sygn. akt: KIO 751/19).

W dniu 7 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Firma Handlowo Usługowa Adam Graf w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o. o. na: "zawarcie umowy ramowej obejmującej remonty 500 zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych o powierzchni od ok. 20 m2 do 150 m2 położonych w Poznaniu. Numer referencyjny: DOA.201.9.2019" (sygn. akt: KIO 756/19).

W dniu 7 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PWH WIP - Małgorzata Szczepanik-Grzywocz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Milicz na: "dostawę wyposażenia do pracowni przedmiotowych w szkołach gminy Milicz. Numer referencyjny: IF.271.4.2019" (sygn. akt: KIO 759/19).

W dniu 6 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Varian Medical Systems Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie na: "dostawę akceleratora wysokoenergetycznego wraz z budową bunkra i dostosowaniem infrastruktury technicznej i technologicznej w ramach projektu: „Rozbudowa i modernizacja zakładu radioterapii ...”. Numer referencyjny: ZPZ-02/01/19" (sygn. akt: KIO 749/19).

W dniu 6 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut Hematologii i Transfuzjologii na: "dostawę materiałów medycznych. Numer referencyjny: IHIT/P/7/2019" (sygn. akt: KIO 752/19).

W dniu 6 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SmallGIS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Warmińsko-Mazurskie na: "dostawę i wdrożenie Systemu PZGiK oraz rozbudowę rozwiązań aplikacyjnych Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej a także Portalu Atlas Warmii i Mazur. Numer referencyjny: ZP.272.1.2.2019" (sygn. akt: KIO 727/19).

W dniu 6 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Celmar Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Zieleni Miejskiej na: "„Park Wojszyce” - zadanie realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017, projekt nr 409, Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2018, projekt nr 91 oraz „Rozszerzenie programu na kolejne lata planu”. Numer referencyjny: ZP/PN/7/2019/DPIR" (sygn. akt: KIO 754/19).

W dniu 6 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Vendi Servis Sp. z o. o., Jol-Mark Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze na: "świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia pacjentów w SPZZOZ w Przysusze(w systemie cateringowym). Numer referencyjny: 03/ZP/2018" (sygn. akt: KIO 741/19).

W dniu 6 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Celnet Sp. z o.o., Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku na: "pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Dostawy pod nazwą „Zakup dwóch statków patrolowych do celów kontroli rybołówstwa morskiego”. Numer referencyjny: ZP-4/2018" (sygn. akt: KIO 737/19).

W dniu 6 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PROMAT Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. na: "modernizację systemów ochrony przeciwpożarowej w obiektach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. – opracowanie dokumentacji projektowej. Numer referencyjny: FZP.2810.20.2019" (sygn. akt: KIO 762/19).

W dniu 6 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BIOMERIEUX Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu na: "zakup i dostawę podłoży do posiewów krwi wraz z dzierżawą kompatybilnego analizatora do monitorowania posiewów przez okres 36 miesięcy oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi. Numer referencyjny: TLZP/2-23/233/24/2019" (sygn. akt: KIO 748/19).

W dniu 6 maja 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S. A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Nowotomyski na: "przebudowę drogi powiatowej 2774P w m. Miedzichowo ul. Poznańska – II etap. Numer referencyjny: ZP.272.1.2.2019" (sygn. akt: KIO 738/19).

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00