W dniu 20 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: WhyNotTravel Sp. z o.o. sp. k., Why Not Fly Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Środowiska na: "usługi rezerwacji, sprzedaży i sukcesywnej dostawy biletów lotniczych, kolejowych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie wraz z ubezpieczeniem, odprawą on-line i pośrednictwo wizowe. Numer referencyjny: BDG-wzp-216/16/2017/AM”(sygn. akt: KIO 2114/17).

W dniu 20 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kolster Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "dostawę spono-zamków do nowo wybudowanych rozjazdów na stacjach Żyrardów, Grodzisk Mazowiecki, Pruszków oraz na podg. Józefinów w ramach projektu POIiŚ 7.1-24.1. Numer referencyjny: IREZA1h-216-31/17”(sygn. akt: KIO 2105/17).

W dniu 20 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kard. St. Wyszyńskiego w Sieradzu na: "dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Numer referencyjny: SZP.215-16/17”(sygn. akt: KIO 2120/17).

W dniu 20 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Boxmet-Medical Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojskowy Ośrodek Farmacji  i Techniki Medycznej Celestynów na: "dostawę wyposażenia dla medycznej jednostki etapowej PJEM – WOFiTM/25/2017/PN, Numer referencyjny: WOFiTM/25/2017/PN7”(sygn. akt: KIO 2109/17).

W dniu 20 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Katowice na: "budowę węzła przesiadkowego – węzeł Zawodzie w ramach zadania inwestycyjnego „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Zawodzie”. Numer referencyjny: BZP.271.1.39.2017”(sygn. akt: KIO 2118/17).

W dniu 20 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Grębów na: "zakup nowoczesnego sprzętu ICT i materiałów dydaktycznych. Numer referencyjny: ZP.271.9.2017”(sygn. akt: KIO 2126/17).

W dniu 19 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ESS Audio Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Medyczny w Lublinie na: "dostawę, montaż oraz uruchomienie systemu audiowizualnego (UM-ZP-262-47/17). Numer referencyjny: UM-ZP-262-47/17”(sygn. akt: KIO 2147/17).

W dniu 19 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Saferoad Grawil Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad na: "całoroczne kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 14 zadań. Numer referencyjny: GDDKiA.O.WA.D-3.241.31.2017”(sygn. akt: KIO 2132/17).

W dniu 19 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DGP Security Partner Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku na: "ochronę fizyczną kompleksów wojskowych przez SUFO”(sygn. akt: KIO 2103/17).

W dniu 19 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: RECTOR Sp. z o.o., SISTEMA HITS Sp. z o.o., 2-A Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: "całoroczne kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 14 zadań. Numer referencyjny: GDDKiA.O.WA.D-3.241.31.2017)”(sygn. akt: KIO 2101/17).

W dniu 19 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: DGP Security Partner Sp. z o.o., P.U. Gos-Zec Sp. z o.o., DGP Dozorbud Grupa Polska Sp. z o.o., Dersław Sp. z o.o., DGP Provider Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: "usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia, monitoringu i konwojowania sprzętu bojowego, broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz innych środków i materiałów niebezpiecznych, realizowane na rzecz 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO)”(sygn. akt: KIO 2138/17).

W dniu 19 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Dräger Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia na: "dostawę, instalację i uruchomienie fabrycznie nowych respiratorów, postępowanie znak ZZP-215/17. Numer referencyjny: ZZP-215/17”(sygn. akt: KIO 2150/17).

W dniu 19 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Kapsch CarrierCom Sp. z o.o., Kapsch CarrierCom AG, Kapsch CarrierCom France S.A.S, PORR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "dostawę zaawansowanych symulatorów pacjentów, symulatorów USG, symulatora karetki, fantomów, modeli i trenażerów na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych. Numer referencyjny: ZP/45/2017”(sygn. akt: KIO 2102/17).

W dniu 18 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: MEDLINE Sp. z o.o., BAS Jacek Domińczyk w postępowaniu prowadzonym przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi na: "dostawę zaawansowanych symulatorów pacjentów, symulatorów USG, symulatora karetki, fantomów, modeli i trenażerów na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych. Numer referencyjny: ZP/45/2017”(sygn. akt: KIO 2127/17).

W dniu 18 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny w Lublinie na: "dostawę urządzeń drukujących na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej. Numer referencyjny: Zp 2130-35/17” (sygn. akt: KIO 2119/17).

W dniu 18 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Zakład Informatyki Lasów Państwowych na: "utrzymanie i rozwój Systemu LAS. Numer referencyjny: DZ.270.202.2016” (sygn. akt: KIO 2128/17).

W dniu 18 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SmallGIS sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Bolesławiec na: "utworzenie Systemu Informacji Przestrzennej – dostawę i instalację aplikacji (serwerowych, desktopowych, mobilnych, www) oraz sprzętu specjalistycznego, a także wdrożenie danych w ramach realizacji projektu. Numer referencyjny: ZI-V.271.13.2017.DW” (sygn. akt: KIO 2100/17).

W dniu 17 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki "CARBOAUTOMATYKA" S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. na: "modernizację Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w celu zwiększenia produkcji węgla koksującego w JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice, Ruch Knurów. Numer referencyjny: 5/PP/2017/DIP” (sygn. akt: KIO 2091/17).

W dniu 17 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MVS  Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie w postępowaniu prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku na: "wykonanie przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego, Numer referencyjny: DZP-380-22/2017” (sygn. akt: KIO 2107/17).

W dniu 17 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Konsorcjum: Geomar S.A., GEOMETRIC Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Poznań na: "inwentaryzację geodezyjną, geotechniczną i architektoniczną wraz z aktualizacją map do celów projektowych dla zadania inwestycyjnego „Projekt Centrum” (sygn. akt: KIO 2089/17).

W dniu 16 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu na: "grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu oraz jednostek podległych. Numer referencyjny: BZU/25/07/17” (sygn. akt: KIO 2096/17).

W dniu 16 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi  na: "dostawę 80 defibrylatorów AED wraz z dostawą szafek do ich przechowywania oraz montażem, oznakowaniem i zapewnieniem szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora AED. Numer referencyjny: DOA-ZP-VII.271.78.2017” (sygn. akt: KIO 2061/17).

W dniu 16 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny na: "dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby sądów powszechnych apelacji gdańskiej. Numer referencyjny: I.391.7.2017” (sygn. akt: KIO 2079/17).

W dniu 13 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Łódzkie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi na: "nadzór inwestorski dla zadania Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zad. „Rozbudowa dr. woj. nr 713 na odc. Kurowice – Ujazd” – sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu”(sygn. akt: KIO 2057/17).

W dniu 13 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania DGP Clean Partner Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu na: "świadczenie usług sprzątania przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego i pod jego nadzorem w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Numer referencyjny: BZP.3810.67.2017.KB”(sygn. akt: KIO 2081/17).

W dniu 12 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Control Process EPC Environmental Protection 2 Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach na: "modernizację części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach”(sygn. akt: KIO 2078/17).

W dniu 12 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Fabryka Maszyn Pralniczych PRAMAZUT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu na: "zakup i montaż wyposażenia pralni SWPZZPOZ w Radomiu. Numer referencyjny: 12/2017”(sygn. akt: KIO 2075/17).

W dniu 12 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania DGP Catering Partner Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie na: "świadczenie usług całodobowego żywienia pacjentów SPSK-2. Numer referencyjny: ZP/220/52/17”(sygn. akt: KIO 2059/17).

W dniu 12 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania LIRECO Krzysztof Komajda w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie na: "świadczenie usług odczytów układów pomiarowych zlokalizowanych na terenie działania Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.”(sygn. akt: KIO 2064/17).

W dniu 12 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Grifols Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" na: "dostawę odczynników do wykonywania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej mikrometodą kolumnową żelową opartą na aglutynacji krwinek czerwonych do posiadanego przez Zamawiającego sprzętu wraz z doposażeniem – dzierżawą automatycznego analizatora immunohematologicznego do wykonywania tych badań. Numer referencyjny: ZP/CZD/111/17”(sygn. akt: KIO 2026/17).

W dniu 12 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Ekom Maciejczyk  sp. j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Iłża na: "odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Iłża. Numer referencyjny: RGN.271.1.2017”(sygn. akt: KIO 2083/17).

W dniu 12 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Konsorcjum: FBSerwis S.A., Ferrovial Servicios S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gdański Zarząd Dróg i Zieleni na: "utrzymanie urządzeń oświetlenia ulic i urządzeń elektrycznych na terenie Gminy Miasta Gdańska. Numer referencyjny: 22/B/UE/2017”(sygn. akt: KIO 2072/17).

W dniu 12 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Progress Systemy Komputerowe Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum na: "wyłonienie wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy komputerów stacjonarnych i monitorów dla jednostek organizacyjnych UJ CM. Numer referencyjny: 141.2711.54.2017”(sygn. akt: KIO 2067/17).

W dniu 11 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania LOGZACT S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku na: "dostawę, instalację i wdrożenie systemu automatycznej dystrybucji leków wraz z adaptacją pomieszczeń Apteki USK w Białymstoku. Numer referencyjny: 17/2017”(sygn. akt: KIO 2036/17).

W dniu 10 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Lootena Investments Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi na: "wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, wybudowaniu parkingów dla Miasta Łodzi. Etap I. Numer referencyjny: DAR-ZPR.7010.2.2017”(sygn. akt: KIO 2015/17).

W dniu 10 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony na: "dostawę i instalację tomografu komputerowego w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0068/16 pn. „Wzrost jakości oraz skuteczności działań Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie w zakresie ratownictwa medycznego". Numer referencyjny: EP/220/28/2017”(sygn. akt: KIO 2070/17).

W dniu 9 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: MOLEWSKI Sp. z o.o., MOLEWSKI S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. na: "zadanie IV.1 Budowę kolektora Lindego Bis. Numer referencyjny: 00966/WS/PW/PRO-JRP-T1/B/2017”(sygn. akt: KIO 2031/17).

W dniu 9 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: TRIAS AVI Sp. z o.o., PROAUDIO-AVT Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Specjalistyczne TEATR Marek Gumiński w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na: "dostawę urządzeń biurowych dla Jednostek Administracji Państwowej. Numer referencyjny: 2017/2”(sygn. akt: KIO 2022/17).

W dniu 9 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Obsługi Administracji Rządowej na: "dostawę urządzeń biurowych dla Jednostek Administracji Państwowej. Numer referencyjny: 2017/2”(sygn. akt: KIO 2002/17).

W dniu 9 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignaciuk Spigarski Sp.j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wielkopolskie Centrum Onkologii na: "zakup i dostawę sprzętu sterylnego jednorazowego i wielorazowego użytku oraz niesterylnego jednorazowego użytku. Numer referencyjny: 350/33/2017”(sygn. akt: KIO 1999/17).

W dniu 9 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy EMCA VOLT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Energa Operator S.A. na: "opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę linii napowietrznej 110 kV Słupsk Wierzbięcino – Ustka”(sygn. akt: KIO 2037/17).

W dniu 6 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: CLAR SYSTEM S.A., Clar Serwis Sp. z o.o., "Solcom-Bayard" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu na: "sprzątanie i utrzymanie czystości w obiektach oraz całoroczne utrzymanie terenów zielonych i utwardzonych w Oddziale ZUS w Gdańsku. Numer referencyjny: 560000/271/03/2017/CZP”(sygn. akt: KIO 2027/17).

W dniu 5 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Komplet Inwest Sp. z o.o. Sp.k.,  Komplet Inwest sp. j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. na: "pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie modernizacji i renowacji istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej na obszarze miasta Słubice. Numer referencyjny: ZP4/POIIS/2017”(sygn. akt: KIO 1989/17).

W dniu 4 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Egis Poland Sp. z o.o., IDOM Inżynieria Architektura i Doradztwo Sp. z o.o., IDOM Ingenieria Y Consultoria SAU, Egis Villes et Transports S.A.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: "usługę wsparcia i doradztwa technicznego dla Zamawiającego w przygotowaniu, wdrożeniu i eksploatacji Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T (KSZRD na sieci TEN-T)””(sygn. akt: KIO 2020/17).

W dniu 4 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IMMITIS Spółka z o. o.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi na: "dostawę stacji roboczych i graficznych. Numer referencyjny: 17/4/44/17”(sygn. akt: KIO 1979/17).

W dniu 4 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Halcrow Group Limited, CH2M HILL Energineers Inc. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: "usługę wsparcia i doradztwa technicznego dla Zamawiającego w przygotowaniu, wdrożeniu i eksploatacji Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T (KSZRD na sieci TEN-T)””(sygn. akt: KIO 2013/17).

W dniu 4 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny w Warszawie na: "dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby sądów apelacji warszawskiej. Numer referencyjny: ZP-765-7/17”(sygn. akt: KIO 2001/17).

W dniu 4 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CONTROL PROCESS S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na: "modernizację gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina – zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie.Numer referencyjny: POIS/P/4/2017”(sygn. akt: KIO 1864/17).

W dniu 4 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Vendi Servis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii spółka z o.o. na: "przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. Numer referencyjny: 4/2017/ZP”(sygn. akt: KIO 1972/17).

W dniu 4 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Super Buffet Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii spółka z o.o. na: "przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. Numer referencyjny: 4/2017/ZP”(sygn. akt: KIO 1967/17).

W dniu 4 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ECO-ABC Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu na: "świadczenie usługi magazynowania, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych”(sygn. akt: KIO 1886/17).

W dniu 4 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Mielecki na: "sprzedaż i dostawę tomografu komputerowego dla Szpitala Powiatowego w Mielcu. Numer referencyjny: WA.272.1.21.2017”(sygn. akt: KIO 2029/17).

W dniu 3 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, EKO-BYŚ sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Urząd Dzielnicy Targówek na: "wykonanie usług związanych z zimowym oczyszczaniem jezdni ulic gminnych i chodników na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Numer referencyjny: P-26/17”(sygn. akt: KIO 1951/17).

W dniu 3 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Megatherm Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "ANN-POL" Anna Śmigiel w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 31 Baza Lotnictwa Taktycznego na: "obsługę kotłowni opalanych paliwem stałym, Numer referencyjny: ZP 54/VII/17”(sygn. akt: KIO 2000/17).

W dniu 3 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Elektro-Cal Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Pruszcz Gdański na: "dostawę kotłów grzewczych. Numer referencyjny: ZP.271.47.2017”(sygn. akt: KIO 1976/17).

W dniu 3 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na: "budowę, wdrożenie, utrzymanie i rozwój systemu e-IRZ”(sygn. akt: KIO 1961/17).

W dniu 3 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PRONAW Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Morski w Słupsku na: "dostawę zespołu światła nawigacyjnego do latarni morskiej w Kołobrzegu. Numer referencyjny: ZP 3510/I/31/17”(sygn. akt: KIO 1959/17).

W dniu 3 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" SP ZOZ w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: "usługę farmaceutyczną dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Numer referencyjny: ZP-72/2017”(sygn. akt: KIO 1997/17).

W dniu 3 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Vendi Servis Sp. z o.o., Jol-Mark Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii na: "świadczenie usługi przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Numer referencyjny: 29/EZP/380/NPE/4/2017”(sygn. akt: KIO 2017/17).

W dniu 3 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy T-Mobile Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ośrodek Przetwarzania Informacji-Państwowy Instytut Badawczy na: "usługę Zapasowego Centrum Danych II dla Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, Numer referencyjny: ZCD II-203-2017”(sygn. akt: KIO 1996/17).

W dniu 3 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II na: "świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie podstawowym i na rzecz osób dializowanych. Numer referencyjny: AG.ZP.3320.49.17”(sygn. akt: KIO 1970/17).

W dniu 2 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych – wymiana nawierzchni kolejowej wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 287 Nysa – Opole. Numer referencyjny: IREZA4/1e-216-05/2017”(sygn. akt: KIO 1919/17).

W dniu 2 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Eduline Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na: "modernizację portalu Akademia PARP 2017. Numer referencyjny: 85/IN (p/140/DRK/2017)”(sygn. akt: KIO 1949/17).

W dniu 2 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi na: "dostawę notebooków. Numer referencyjny: 17/4/43/17”(sygn. akt: KIO 1923/17).

W dniu 2 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o., Aldesa Construcciones S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: "budowę kompleksu polikliniki – zaprojektuj i wykonaj. Numer referencyjny: 51/2017”(sygn. akt: KIO 1955/17).

W dniu 2 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Comarch Polska S.A., Comarch S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Rozwoju na: "świadczenie usług brokera PEF. Numer referencyjny: BDG-V.2611.30.2017.PC”(sygn. akt: KIO 1973/17).

W dniu 2 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Andrzej Wróbel w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Lublin na: "budowę boisk i innych obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Sławinkowskiej 50 w Lublinie w ramach II Budżetu Obywatelskiego. Numer referencyjny: ZP-P-I.271.1.51.2017”(sygn. akt: KIO 1953/17).

W dniu 2 października 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Rzemieślniczy Zakład Ogólnobudowlany Henryk Szechlicki w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji na: "zwiększenie efektywności energetycznej budynków Policji na terenie województwa zachodniopomorskiego. Numer referencyjny: ZZ-2380-79/17”(sygn. akt: KIO 2024/17).

W dniu 29 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na: "dostawę odczynników laboratoryjnych do badań biochemicznych, immunochemicznych, moczu, LSI, koagulologii, hematologii i gazometrii wraz z dzierżawą aparatów”(sygn. akt: KIO 1983/17).

W dniu 29 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego -Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na: "dostawę odczynników laboratoryjnych do badań biochemicznych, immunochemicznych, moczu, LSI, koagulologii, hematologii i gazometrii wraz z dzierżawą aparatów”(sygn. akt: KIO 1983/17).

W dniu 29 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MVS  Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej na: "dostawę lampy do tomografu Optima CT520 GE dla SPZOZ w Łęcznej -powtórka. Numer referencyjny: SPZOZ-DZ/23/17”(sygn. akt: KIO 1977/17).

W dniu 29 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Clar System S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na: "usługę kompleksowego utrzymania czystości, transportu wewnętrznego oraz czynności pomocniczych w budynkach Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Numer referencyjny: DZP/390/2017”(sygn. akt: KIO 1946/17).

W dniu 29 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kom-projekt s.c. Józef Mrugalski, Łukasz Mrugalski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych na: "opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji niezbędnych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka, w Warszawie – 4 części.”(sygn. akt: KIO 1956/17).

W dniu 29 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DREMEX Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance na: "dostawę loco magazyn Zamawiającego fabrycznie nowych rur stalowych kołnierzowych ocynkowanych i nieocynkowanych, do stosowania w podziemnych zakładach górniczych. Numer referencyjny: 455/IZP/2017”(sygn. akt: KIO 1974/17).

W dniu 29 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Rafał Konieczny PROFES firma remontowo budowlana w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Bystra-Sidzina na: "rozbudowę budynku Zespołu Szkół o halę sportową wraz z zapleczem socjalno-technicznym w miejscowości Sidzina. Numer referencyjny: IR271.5.2017”(sygn. akt: KIO 1980/17).

W dniu 29 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IDS-BUD S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. na: "instalację suszarni osadów ściekowych w powiązaniu technologicznym oczyszczalni ścieków. Numer referencyjny: TZM-10-17”(sygn. akt: KIO 1944/17).

W dniu 28 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SAE Oświetlenie i Zabezpieczenie Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Zarząd Służby Więziennej na: "urządzenia rentgenowskie do prześwietlania paczek i bagaży oraz wielostrefowe bramowe wykrywacze metali. Numer referencyjny: 12/17/TK”(sygn. akt: KIO 1954/17).

W dniu 28 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Śląskie Centrum Chorób Serca na: "dostawę jednorazowego sprzętu medycznego. Numer referencyjny: 45/EZP/17”(sygn. akt: KIO 1991/17).

W dniu 27 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Firma Handlowo-Usługowa ARKAN Wojciech Wasylewicz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Gdański na: "sukcesywne dostawy artykułów higienicznych dla jednostek administracyjnych Uniwersytetu Gdańskiego. Numer referencyjny: A120-211-87/17/MP”(sygn. akt: KIO 1932/17).

W dniu 27 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Polska Press Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Małopolskie na: "realizację działań promocyjnych Funduszy Europejskich w Internecie w ciągu roku od zawarcia umowy. Numer referencyjny: ZPO-IX.272.24.2017”(sygn. akt: KIO 1945/17).

W dniu 27 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DGP Clean Partner Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na: "usługę kompleksowego utrzymania czystości, transportu wewnętrznego oraz czynności pomocniczych w budynkach Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Numer referencyjny: DZP/390/2017”(sygn. akt: KIO 1943/17).

W dniu 27 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Beckman Coulter Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: "dostawę odczynników do oznaczeń hormonów wraz z dzierżawą niezbędnej aparatury dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-62/2017)”(sygn. akt: KIO 1931/17).

W dniu 27 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SMT Scharf Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Tauron Wydobycie S.A. na: "dostawy urządzeń transportowych dla Tauron Wydobycie S.A. Numer referencyjny: 2017/TWD/TWD/01968/L/124/P/MNO”(sygn. akt: KIO 1950/17).

W dniu 27 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Aebi Schmidt Polska sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o. o. na: "dostawę fabrycznie nowych maszyn oczyszczających do nawierzchni utwardzonych w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. Numer referencyjny: MPL/BS/SZ/241/3/02/17”(sygn. akt: KIO 1925/17).

W dniu 27 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakłady Mechaniczne TARNÓW S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa - Inspektorat Uzbrojenia na: "dostawę 60 mm moździerzy lekkich ANTOS”(sygn. akt: KIO 1868/17).

W dniu 27 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlane "DOMBUD" S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice na: "przebudowę stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach ul. Bytomska 40 oraz przebudowę i termomodernizacja budyn. Numer referencyjny: ZPU.271.16.2017”(sygn. akt: KIO 1971/17).

W dniu 27 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TBK Medical Partner Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała Wiesława Łasińskiego w Gdańsku na: "dostawę sprzętu medycznego: lampy operacyjne sufitowe, ledowe, dwuczaszowe - 4 sztuki. Numer referencyjny: 34/2017”(sygn. akt: KIO 1975/17).

W dniu 26 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Energopol-Szczecin S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie wyznaczony do przeprowadzenia niniejszego postępowania w imieniu i na rzecz następujących Zamawiających: Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie i Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na: "budowę mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami. Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-63/17”(sygn. akt: KIO 1963/17).

W dniu 26 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Electronic Control Systems S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Daleszyce na: "wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce. Numer referencyjny: GMR.ZP.271.6.2017”(sygn. akt: KIO 1920/17).

W dniu 26 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TRIAS AVI Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Pruszków na: "dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia AV (system nagłośnienia i multimedialny), oświetlenia i okotarowania scen w budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Pruszkowie, ul. Boh. Warszawy 4. Numer referencyjny: BZP.271.30.2017”(sygn. akt: KIO 1906/17).

W dniu 26 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Budimex S.A., Mostostal Kraków S.A., Budimex Budownictwo Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na: "wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu DN1000, MOP 8,4 MPa Strachocina-Pogórska Wola wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, Numer referencyjny: ZP/2017/02/0007/PI”(sygn. akt: KIO 1889/17).

W dniu 26 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny w Rzeszowie na: "wirtualizację w sądach z obszaru apelacji rzeszowskiej. Numer referencyjny: F-271-56/17”(sygn. akt: KIO 1883/17).

W dniu 26 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Koma Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazurski Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami na: "odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w 12 gminach – uczestników Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami”(sygn. akt: KIO 1942/17).

W dniu 26 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ERBUD S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasta Sanoka na: "wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa dworca autobusowego na dworzec multimodalny przy ul. Lipińskiego w Sanoku”. Numer referencyjny: TI.271.11.2017”(sygn. akt: KIO 1984/17).

W dniu 25 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny w Białymstoku na: "dostawę komputerów oraz monitorów na potrzeby sądów apelacji białostockiej, Numer referencyjny: G-241-17/17”(sygn. akt: KIO 1905/17).

W dniu 25 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy New Amsterdam Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu na: "dostarczenie i instalację sprzętu i wyposażenia ekspozycyjnego, multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, magazynowego oraz wyposażenia pomieszczeń dla zwiedzających, w ramach projektu: „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu – etap II”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe”(sygn. akt: KIO 1887/17).

W dniu 25 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comp S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polskie Centrum Akredytacji na: "budowę i wdrożenie systemu informatycznego realizującego e-Usługi wraz z infrastrukturą oraz szkoleniami w ramach projektu e-Akredytacja. Numer referencyjny: PI.260.1.2017”(sygn. akt: KIO 1892/17).

W dniu 25 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TRANSWOJ-BIS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Gminy Popów na: "przebudowę i rozbudowę pomieszczeń gimnazjum na potrzeby przedszkola, budowę stołówki wraz z zapleczem kuchennym oraz budowę dolnego źródła ciepła. Numer referencyjny: ZP.271.05.2017”(sygn. akt: KIO 1913/17).

W dniu 25 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kom-projekt s.c. Józef Mrugalski, Łukasz Mrugalski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych na: "opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji niezbędnych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka, w Warszawie – 4 części”(sygn. akt: KIO 1929/17).

W dniu 25 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: UNIBEP S.A., VALUE ENGINEERING sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez  Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Białymstoku na: "rozbudowę drogi krajowej nr 66 na odcinku: Suchowolce - Kleszczele – Projektuj i buduj. Numer referencyjny: O.BI.D-3.2411.21.2017”(sygn. akt: KIO 1916/17).

W dniu 22 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie na: "świadczenie usług telefonii komórkowej. Numer referencyjny: ZP-AT-46/17 ”(sygn. akt: KIO 1937/17).

W dniu 22 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sanito Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Dębowa Kłoda na:" dostawę i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych i budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowa Kłoda, Numer referencyjny: RI.IBP.271.01.2017”(sygn. akt: KIO 1872/17).

W dniu 22 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska na: "budowę obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku”. Numer referencyjny: I/PNE/052/2017/RS”(sygn. akt: KIO 1899/17).

W dniu 22 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Połańcu w postępowaniu prowadzonym przez Miejski Ośrodek Obsługi Szkół z siedzibą w Wolbromie na: "zakup i dostawę laptopów i tabletów w ramach realizacji projektu pn. „Innowacyjna szkoła - innowacyjna praca” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne)”. Numer referencyjny: MOOS.271.1.2017”(sygn. akt: KIO 1896/17).

W dniu 21 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Małgorzatę Staniszewską- Sala Bankietowa "u Małgorzaty" Małgorzata Staniszewska z siedzibą w Międzyrzeczu Podlaskim w postępowaniu prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Radzyniu Podlaskim na: "świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostarczeniu własnym transportem gorącego posiłku  jednodaniowego- 2 x w tygodniu zupy oraz 3x w tygodniu drugiego dania z karty menu, do  szkół  na terenie Gminy Radzyń Podlaski”(sygn. akt: KIO 1947/17).

W dniu 21 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Cleaning Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z siedzibą w Warszawie na: "kompleksowe utrzymanie czystości i porządku w obiektach wraz z utrzymaniem terenów zewnętrznych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w latach 2017-2019. Numer referencyjny: AMZP-2227-22/67/2017”(sygn. akt: KIO 1800/17).

W dniu 21 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budmel-Korty, Boiska Sportowe Tomasz Molus z siedzibą w Trzebnicy w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Ostrzeszowie na: "przebudowę boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrzeszowie. Numer referencyjny: ILO.272.1.2017”(sygn. akt: KIO 1914/17).

W dniu 20 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Syntis Sp. z o.o. z siedzibą w Grabówce w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Gorzów Wielkopolski na: "zakup na potrzeby Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.: – Platformy serwerowej oraz infrastruktury dla Hurtowni Danych wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji, oprogramowaniem systemów serwerowych. Numer referencyjny: WAD-VI.271.45.2017.BD”(sygn. akt: KIO 1924/17).

W dniu 20 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. z siedzibą w Toruniu w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego- Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Łodzi na: "usługę prania i serwisu bieliźniarskiego w technologii RFID UHF dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Numer referencyjny: 100/ZP/17”(sygn. akt: KIO 1850/17).

W dniu 20 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Dräger Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy w postępowaniu prowadzonym przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na: "zakup kolumn, lamp sufitowych oraz opraw szpitalnych przyłóżkowych w podziale na trzech zadania. Numer referencyjny: D-40/N/17”(sygn. akt: KIO 1918/17).

W dniu 19 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w postępowaniu prowadzonym przez Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Warszawie na: "dostawę preparatu 18FDG do diagnostyki nowotworów metodą PET/CT, nr PN-109/17/TM. Numer referencyjny: PN-109/17/TM”(sygn. akt: KIO 1881/17).

W dniu 19 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GE Medical Systems Polska Sp. z  o. o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego na:" dostawę wyposażenia dla nowo budowanego bloku operacyjnego i sali wybudzeń. Numer referencyjny: ZP/p/26/17”(sygn. akt: KIO 1907/17).

W dniu 19 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRYKER-POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego na:" dostawę wyposażenia dla nowo budowanego bloku operacyjnego i sali wybudzeń. Numer referencyjny: ZP/p/26/17”(sygn. akt: KIO 1897/17).

W dniu 19 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Maquet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego na: "dostawę wyposażenia dla nowo budowanego bloku operacyjnego i sali wybudzeń. Numer referencyjny: ZP/p/26/17”(sygn. akt: KIO 1891/17).

W dniu 19 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CELMAR SP. Z O.O z siedzibą w Bytomiu w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego-Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia na: "rozwieszanie rozkładów jazdy i informacji pasażerskiej na przystankach komunikacji zbiorowej organizowanej przez Gminę Wrocław”(sygn. akt: KIO 1852/17).

W dniu 19 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Polska S.A. z siedzibą w Krakowie w postępowaniu prowadzonym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie na: "zakupy i wdrożenie zintegrowanego oprogramowania klasy ERP wspomagającego zarządzanie zasobami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie kadrowo-płacowym. Numer referencyjny: BBA-2/262-22/2017”(sygn. akt: KIO 1879/17).

W dniu 18 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Bombardier Transportation (ZWUS) Polska sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w postępowaniu prowadzonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na: "prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, odcinek Otwock – Lublin w km 26,050-175,850.”(sygn. akt: KIO 1856/17).

W dniu 18 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IMMITIS Spółka z o. o.. w postępowaniu prowadzonym przez Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi na: "dostawę notebooków. Numer referencyjny: 17/4/43/17" (sygn. akt: KIO 1917/17).

W dniu 18 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Kapsch CarrierCom Sp. z o.o., Kapsch CarrierCom AG, Kapsch CarrierCom France S.A.S., PORR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "budowę infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS" (sygn. akt: KIO 1865/17).

W dniu 18 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Linde Gaz Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie na: "dostawę gazów medycznych i technicznych – 3 zadania. Numer referencyjny: EDZ.242-72/17” (sygn. akt: KIO 1871/17).

W dniu 18 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Seban Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w postępowaniu prowadzonym przez Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu na: "usługi sprzątania obiektów i terenów użytkowanych przez PSG sp. z o.o. w podziale na 17 zadań – obszarów”(sygn. akt: KIO 1826/17).

W dniu 18 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu w postępowaniu prowadzonym przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej z siedzibą w Warszawie na: "dostawę urządzeń biurowych dla Jednostek Administracji Państwowej. Numer referencyjny: 2017/2”(sygn. akt: KIO 1844/17).

W dniu 15 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Glomex MS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w postępowaniu prowadzonym przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie na: "modyfikację dwudziestu trzech (23) śmigłowców typu EC135, użytkowanych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, do standardu NVIS oraz zakup dziewięćdziesięciu sześciu (96) kompletów lotniczych gogli. Numer referencyjny: ZP/6/IV/2017”(sygn. akt: KIO 1820/17).

W dniu 15 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Cleaning Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego-Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu na: "usługi sprzątania obiektów i terenów użytkowanych przez PSG sp. z o.o. w podziale na 17 zadań – obszarów”(sygn. akt: KIO 1823/17).

W dniu 14 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Komputronik Biznes Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego-Izba Administracji Skarbowej w Warszawie na: "dostawę: urządzeń aktywnych (switch”y), serwera telekomunikacyjnego wraz z aparatami telefonicznymi, urządzeń wielofunkcyjnych. Numer referencyjny: PN/9/2017”(sygn. akt: KIO 1810/17).

W dniu 14 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego-Wojskowa Akademia Techniczna z siedzibą w Warszawie na: "dostawę mebli i wyposażenia. Numer referencyjny: 117/ZZM/2017”(sygn. akt: KIO 1846/17).

W dniu 13 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Polska S.A. z siedzibą w Krakowie w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Biblioteka Narodowa z siedzibą w Warszawie na: "zakup i implementację Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami dla Bibliotek. Numer referencyjny: XIV/264/14/17”(sygn. akt: KIO 1795/17).

W dniu 13 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KOMTUR  POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na: "dostawę leków. Numer referencyjny: DZPS/A/28/17”(sygn. akt: KIO 1853/17).

W dniu 13 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SimTel Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Izba Administracji Skarbowej w Warszawie na: "dostawę: urządzeń aktywnych (switch”y), serwera telekomunikacyjnego wraz z aparatami telefonicznymi, urządzeń wielofunkcyjnych. Numer referencyjny: PN/9/2017”(sygn. akt: KIO 1803/17).

W dniu 13 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KORONA JV sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie na: "dostawę polielektrolitu do zagęszczania i odwadniania osadów o nazwie handlowej Preastol K 255 L”(sygn. akt: KIO 1830/17).

W dniu 13 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Sędziszów Małopolski – Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowie Małopolskim na:" dostawę 184 zestawów komputerowych, 26 urządzeń mobilnych do obsługi e-dziennika podczas lekcji WF, 11 zestawów komputerowych do obsługi e-usług w SCUW w ramach realizacji projektu „e-szkoła – wdrożenie interaktywnych usług publicznych w Gminie Sędziszów Małopolski oraz uruchomienie 7 e-Usług w ramach realizacji projektu „e-szkoła – wdrożenie interaktywnych usług publicznych w Gminie Sędziszów Małopolski”(sygn. akt: KIO 1849/17).

W dniu 13 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Security Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu prowadzonym przez 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą w Olesznie na: "usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia, monitoringu i konwojowania sprzętu bojowego, broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz innych środków i materiałów niebezpiecznych, realizowane na rzecz 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO)”(sygn. akt: KIO 1802/17).

W dniu 12 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: ENGIE EC Serwis Sp. z o.o., Kompano Sp. z o.o., ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Ustka na: "postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie dialogu konkurencyjnego którego wartość szacunkowa przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – „Kompleksowe oświetlenie na terenie Gminy Ustka w latach 2017 – 2022/2023”(sygn. akt: KIO 1832/17).

W dniu 12 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe C.E.G. Olga Perlińska z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony z siedzibą w Szecinie na: "dostawę środków czystości ogólnego zastosowania oraz dostawę artykułów gospodarstwa domowego dla SPWSZ w Szczecinie”(sygn. akt: KIO 1860/17).

W dniu 12 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa z siedzibą w Łodzi na: "usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi oraz członków ich rodzin”(sygn. akt: KIO 1788/17).

W dniu 11 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Siemens Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zarząd Ulic i Mostów na: "zaprojektowanie, dostarczenie, wykonanie i uruchomienie do działania Liniowego Systemu Zarządzania Ruchem na terenie miasta Chorzowa, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa centrum przesiadkowego chorzowskiego Rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą””(sygn. akt: KIO 1811/17).

W dniu 11 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Darex-Transport Przewozy autokarowe Dariusz Kalinowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wizna na: "dowóz uczniów na terenie gminy Wizna do Szkoły Podstawowej w Rutkach oraz do Szkoły Podstawowej w Wiźnie w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019”(sygn. akt: KIO 1804/17).

W dniu 11 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Qumak S.A. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. na: "realizację projektu pn. „Rozbudowa funkcjonalna e-platformy medycznej dla mieszkańców subregionu siedleckiego”. Numer referencyjny: FZP/44-EI/16”(sygn. akt: KIO 1753/17).

W dniu 11 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu prowadzonym przez Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z siedzibą w Pozaniu na: "odbiór, transport (odpady zmieszane i ulegające biodegradacji) oraz odbiór, transport i zagospodarowanie (pozostałe odpady zbierane selektywnie) odpadów komunalnych – Sektor II ZM GOAP. Numer referencyjny: ZRP.271.3.2017”(sygn. akt: KIO 1764/17).

W dniu 11 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu prowadzonym przez Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z siedzibą w Poznaniu na: "odbiór, transport (odpady zmieszane i ulegające biodegradacji) oraz odbiór, transport i zagospodarowanie (pozostałe odpady zbierane selektywnie) odpadów komunalnych – Sektor III ZM GOAP. Numer referencyjny: ZRP.271.4.2017”(sygn. akt: KIO 1763/17).

W dniu 11 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu prowadzonym przez Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z siedzibą w Poznaniu na: "odbiór, transport (odpady zmieszane i ulegające biodegradacji) oraz odbiór, transport i zagospodarowanie (pozostałe odpady zbierane selektywnie) odpadów komunalnych – Sektor IV ZM GOAP. Numer referencyjny: ZRP.271.5.2017”(sygn. akt: KIO 1762/17).

W dniu 11 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu prowadzonym przez Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z siedzibą w Poznaniu na: "odbiór, transport (odpady zmieszane i ulegające biodegradacji) oraz odbiór, transport i zagospodarowanie (pozostałe odpady zbierane selektywnie) odpadów komunalnych – Sektor VI ZM GOAP. Numer referencyjny: ZRP.271.7.2017”(sygn. akt: KIO 1760/17).

W dniu 11 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu prowadzonym przez Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z siedzibą w Poznaniu na: "odbiór, transport (odpady zmieszane i ulegające biodegradacji) oraz odbiór, transport i zagospodarowanie (pozostałe odpady zbierane selektywnie) odpadów komunalnych – Sektor VII ZM GOAP. Numer referencyjny: ZRP.271.8.2017”(sygn. akt: KIO 1759/17).

W dniu 11 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu prowadzonym przez Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z siedzibą w Poznaniu na: "odbiór, transport (odpady zmieszane i ulegające biodegradacji) oraz odbiór, transport i zagospodarowanie (pozostałe odpady zbierane selektywnie) odpadów komunalnych – Sektor X ZM GOAP. Numer referencyjny: ZRP.271.11.2017”(sygn. akt: KIO 1785/17).

W dniu 11 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu prowadzonym przez Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z siedzibą w Poznaniu na: "odbiór, transport (odpady zmieszane i ulegające biodegradacji) oraz odbiór, transport i zagospodarowanie (pozostałe odpady zbierane selektywnie) odpadów komunalnych – Sektor XII ZM GOAP. Numer referencyjny: ZRP.271.13.2017”(sygn. akt: KIO 1757/17).

W dniu 11 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Infonet Projekt S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w postępowaniu prowadzonym przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce na: "zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i wyposażeniem w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. Numer referencyjny: MSS-TZP-ZPP-26-27/17”(sygn. akt: KIO 1817/17).

W dniu 8 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "ALLGAST" Rafał Janikowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 43  Wojskowy Oddział Gospodarczy na: "dostawę kotłów warzelnych parowych typ WKP o poj. 300 l i 500 l dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świętoszowie. Numer referencyjny: 54/PN/2017”(sygn. akt: KIO 1806/17).

W dniu 7 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Aeronaval de Construcciones e Instalaciones S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zarząd Ulic i Mostów na: "zaprojektowanie, dostarczenie, wykonanie i uruchomienie do działania Liniowego Systemu Zarządzania Ruchem na terenie miasta Chorzowa, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa centrum przesiadkowego chorzowskiego Rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą””(sygn. akt: KIO 1797/17).

W dniu 7 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TBK Medical Partner Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu na: "zakup, dostawę, montaż i uruchomienie 4 kpl. lamp operacyjnych bezcieniowych (8 szt.) oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi wraz z demontażem istniejących lamp”(sygn. akt: KIO 1796/17).

W dniu 7 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakłady Sanitarne w Krakowie Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: "usługi odbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych. Numer referencyjny: 18/ZP /2017”(sygn. akt: KIO 1793/17).

W dniu 6 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie na: "pełnienie funkcji Operatora „Lubelskiego Parku Naukowo – Technologicznego w Lublinie”. Numer referencyjny: OP-IV.272.26.2017.NSZ”(sygn. akt: KIO 1770/17).

W dniu 6 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ENERIS Surowce S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Malczyce na: "odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Malczyce na których zamieszkują mieszkańcy”(sygn. akt: KIO 1791/17).

W dniu 5 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Cartridge Control Kielce Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Małopolski Oddział Regionalny na: "dostawę tonerów i innych materiałów eksploatacyjnych dla Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR”(sygn. akt: KIO 1779/17).

W dniu 5 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy R&G PLUS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Zielona Góra - Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze na: "dostawę wyposażenia autobusów komunikacji miejskiej, Numer referencyjny: 3/UE/JRP/2017”(sygn. akt: KIO 1726/17).

W dniu 5 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Perfect Displays Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Pruszków na: "dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia AV (system nagłośnienia i multimedialny), oświetlenia i okotarowania scen w budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Pruszkowie, ul. Boh. Warszawy 4. Numer referencyjny: BZP.271.30.2017”(sygn. akt: KIO 1739/17).

W dniu 5 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy E.S.S.-Audio Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Pruszków na: "dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia AV (system nagłośnienia i multimedialny), oświetlenia i okotarowania scen w budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Pruszkowie, ul. Boh. Warszawy 4. Numer referencyjny: BZP.271.30.2017”(sygn. akt: KIO 1739/17).

W dniu 5 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MAZUR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. na: "budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Renowacja. Numer referencyjny: ZP-002/Rb/RZ/2017”(sygn. akt: KIO 1740/17).

W dniu 4 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FBSerwis S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie na: "utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na cztery rejony. Numer referencyjny: 18/III/2017”(sygn. akt: KIO 1794/17).

W dniu 4 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DREMEX Sp. z o.o., CARBOMET Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Tauron Wydobycie S.A. na: "dostawy siatek okładzinowych dla Tauron Wydobycie S.A. Numer referencyjny: 2017/TWD/TWD/01900/L-116/P/IC”(sygn. akt: KIO 1743/17).

W dniu 4 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Vision Zbigniew Ducki w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 1 Regionalna Baza Logistyczna na: "dostawę wyposażenia dla pododdziałów HUMINT. Numer referencyjny: 42/2017”(sygn. akt: KIO 1784/17).

W dniu 4 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "SUPRON 3" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Rejonowy Zarząd Infrastruktury na: "dostawę sprzętu pożarniczego (II części), część I – sprzęt pożarniczy, część II – odzież specjalna. Numer referencyjny: 13/VI/WGSI/17/D”(sygn. akt: KIO 1767/17).

W dniu 1 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład  Opieki Zdrowotnej na: "rozbudowę i przebudowę pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej endoskopowej i ultrasonograficznej wraz kompletnym wyposażeniem. Numer referencyjny: PN-02/2017”(sygn. akt: KIO 1737/17).

W dniu 1 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie na: "zakup niskopodłogowych, przegubowych wagonów tramwajowych. Numer referencyjny: FZ-281-184/15”(sygn. akt: KIO 1716/17).

W dniu 1 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Security Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: "usługę bezpośredniej ochrony fizycznej realizowanej przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) w jednostkach i instytucjach będących na zaopatrzeniu 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie”(sygn. akt: KIO 1780/17).

W dniu 1 września 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IMMITIS Spółka z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy na: "dostawę serwerów dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, Numer referencyjny: EZ-240-11/2017”(sygn. akt: KIO 1724/17).

W dniu 31 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Siemens Healthcare Sp. z o.o. na: "zakup wraz z dostawą mammografu w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko – wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu. Numer referencyjny: EZ/215/75/2017”(sygn. akt: KIO 1738/17).

W dniu 30 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ZBM Inwestor Zastępczy S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "pełnienie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji proj. i robotami bud. w ramach projektu POIiŚ 5.1-18: „Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Mińsk Mazowiecki, etap I”. Numer referencyjny: 9090/IREZA1/02208/01501/17/P”(sygn. akt: KIO 1655/17).

W dniu 30 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Cor Lapis Małgorzata Tylawska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Łowicz na: "prace zabezpieczająco-konserwatorskie zabytkowej baszty gen. Klickiego w Łowiczu. Numer referencyjny: IR.271.2.9.2017”(sygn. akt: KIO 1766/17).

W dniu 30 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sygnity S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd do Spraw Cudzoziemców na: "modernizację Systemu Pobyt v.2 i Krajowego Systemu Konsultacyjnego (KSK), Numer referencyjny: 17/MODERNIZACJA – POBYT I KSK/PN/17”(sygn. akt: KIO 1730/17).

W dniu 30 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tuttomed Farmacja Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. na: "dostawę środków do dezynfekcji skóry pacjentów i ran, preparatów do dezynfekcji i mycia narzędzi oraz powierzchni. Numer referencyjny: D10.251.22.M.2017”(sygn. akt: KIO 1729/17).

W dniu 30 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy OPEN TOURS Krzysztof Ferenc w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Obsługi Szkół w Kalinowie na: "dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy, Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej w Kalinowie, Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach i Szkoły Podstawowej w Sypitkach oraz odwóz po zajęciach szkolnych w roku szkolnym 2017/2018”(sygn. akt: KIO 1712/17).

W dniu 30 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ARKO Automatics Arkadiusz Leszczyński w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "usługi utrzymania urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej w latach 2018 ÷ 2021. Numer referencyjny: 6060/ILG 7/11901/05852/17/P”(sygn. akt: KIO 1732/17).

W dniu 30 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Healthcare S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu na: "„dostawę i wdrożenie systemów informatycznych i dostawę infrastruktury IT dla potrzeb: 1. Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu; 2. Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego. Numer referencyjny: EI/1/PN/2017”(sygn. akt: KIO 1705/17).

W dniu 30 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Publikator sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Rozwoju na: "opracowanie merytoryczne, graficzne oraz korekta językowa, skład, łamanie, przygotowanie do druku 8 wydań kwartalnego Biuletynu Ministerstwa Rozwoju „Fundusze Europejskie w Polsce”. Numer referencyjny: BDG-V.2611.42.2017.PC”(sygn. akt: KIO 1722/17).

W dniu 29 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Wojskowy Zarząd Infrastruktury z siedzibą w Poznaniu na: "dostawę mebli (IV części)”(sygn. akt: KIO 1694/17).

W dniu 29 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie w postępowaniu prowadzonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski z siedzibą w Sosnowcu na: "opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych – wymiana nawierzchni kolejowej wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 287 Nysa – Opole. Numer referencyjny: IREZA4/1e-216-05/2017”(sygn. akt: KIO 1749/17).

W dniu 29 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BUDIMEX SA z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy z siedzibą w Krakowie na: "zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Oświęcim – Czechowice Dziedzice w ramach projektu POIiŚ 2014-2020 nr 5.1-12. Numer referencyjny: IREZA3a-216-06/POIiŚ 5.1-12/2017”(sygn. akt: KIO 1630/17).

W dniu 29 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie w postępowaniu prowadzonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy z siedzibą w Krakowie na: "zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Oświęcim – Czechowice Dziedzice w ramach projektu POIiŚ 2014-2020 nr 5.1-12. Numer referencyjny: IREZA3a-216-06/POIiŚ 5.1-12/2017”(sygn. akt: KIO 1626/17).

W dniu 29 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Armpol Przedsiębiorstwo Innowacyjno - Wdrożeniowe Sp. z o.o. z siedzibą w Poświętnem w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jednostka Wojskowa Nr 4724 z siedzibą w Krakowie na: "zakup i dostawę kontenera służby czołgowo – samochodowej”(sygn. akt: KIO 1750/17).

W dniu 28 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Smart Digital Media sp. z o.o. sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: "zakup i dostawę tuszy, tonerów i innych materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego. Numer referencyjny: ZP/6/2017”(sygn. akt: KIO 1704/17).

W dniu 28 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Monetia Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Izba Administracji Skarbowej w Warszawie na: "obsługę kasową Jednostek Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, Numer referencyjny: PN/11/2017”(sygn. akt: KIO 1700/17).

W dniu 28 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie na: "dostawę mebli biurowych wraz z montażem (prawo opcji), Numer referencyjny: 23.1/DZTiK/17”(sygn. akt: KIO 1695/17).

W dniu 28 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Arcus S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Izba Administracji Skarbowej w Opolu na: "dostawę systemu do obsługi masowej korespondencji wraz ze świadczeniem kompleksowej obsługi serwisowej systemu w Centrum Mandatowym w Nysie”(sygn. akt: KIO 1741/17).

W dniu 25 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NEWAG S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - "PKP Intercity" S.A. na: "dostawę 20 lokomotyw elektrycznych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania. Numer referencyjny: 26/01/TUT/2017”(sygn. akt: KIO 1675/17).

W dniu 25 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Getinge Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ na: "dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla centralnej sterylizacji. Numer referencyjny: DZP/PN/20/2017”(sygn. akt: KIO 1684/17).

W dniu 25 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Engave Sp. z o. o., Atende S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Poczta Polska S.A. na: "zakup pakietu oprogramowania oraz zapewnienie usługi asysty technicznej i konserwacji przez okres 24 miesięcy. Numer referencyjny: PI.PZ.2600.042.2017”(sygn. akt: KIO 1696/17).

W dniu 25 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: S&T Services Polska Sp. z o.o., S&T Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na: "zakup i wdrożenie systemu bezpieczeństwa typu Firewall dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie. Numer referencyjny: WZP.270.63.2017”(sygn. akt: KIO 1585/17).

W dniu 24 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Bergerat Monnoyeur Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach w postępowaniu prowadzonym przez Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance na: "wykonywanie remontów podzespołów kompleksów strugowych produkcji Caterpillar, Numer referencyjny: 450/IZP/2017”(sygn. akt: KIO 1709/17).

W dniu 24 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego z siedzibą w Radomiu na: "zakup i dostawę odczynników laboratoryjnych, dzierżawę analizatorów, testów diagnostycznych i produktów do wykonywania badań histopatologicznych dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, Numer referencyjny: RSS/SZP/P-14/2017”(sygn. akt: KIO 1715/17).

W dniu 23 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mezon Instal Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Plewiskach w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna na: "serwis urządzeń i instalacji klimatyzacji, powietrza wentylacyjnego kopalni, zlokalizowanych przy szybie "Daniłowicz”(sygn. akt: KIO 1671/17).

W dniu 23 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Transprojekt Gdański Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie na: "wykonanie studium techniczno–ekonomiczno–środowiskowego z elementami koncepcji programowej dla budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk. Numer referencyjny: O/OL.D-3.2413.6.2017.I-1”(sygn. akt: KIO 1606/17).

W dniu 23 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Instytut Psychiatrii i Neurologii z siedzibą w Warszawie na: "dostarczenie i wdrożenie systemu komputerowego (aplikacji) w części administracyjnej oraz integrację z posiadanymi przez Zamawiającego systemami. Nr referencyjny: DZP/PN/44/014/2017”(sygn. akt: KIO 1711/17).

W dniu 23 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Centrum Współpracy Chińsko-Pomorskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku na: "utworzenie i prowadzenie biura świadczącego usługi na rzecz promocji gospodarczej województwa pomorskiego i pomorskich firm w Chinach. Numer referencyjny: ZP-01-4/2017”(sygn. akt: KIO 1627/17).

W dniu 23 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Eclipse Sp. z o.o. , Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. na: "dostawę systemu zamkniętego próżniowego do pobierania krwi wraz z dzierżawą analizatora do OB kompatybilnego z oferowanym systemem 66/PN/2017”(sygn. akt: KIO 1707/17).

W dniu 23 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakłady Usługowe "Południe" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - "PKP Intercity" S.A. na: "kompleksową usługę stacjonarnego czyszczenia taboru oraz usługę czyszczenia w trakcie jazdy w pociągach EIP. Numer referencyjny: 19/06/PRZ/2017”(sygn. akt: KIO 1689/17).

W dniu 23 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DiaHem AG Diagnostic Products w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie na: "różne odczynniki laboratoryjne ogólno diagnostyczne i mikrobiologiczne wraz z dzierżawą analizatorów. Numer referencyjny: SZP-332-12PNU-2017”(sygn. akt: KIO 1672/17).

W dniu 22 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Orange Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu na: "dostarczenie, uruchomienie, wsparcie techniczne i utrzymanie regionalnej chmury edukacyjnej w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020. Numer referencyjny: ODN-KG.IV.3210/18/2017”(sygn. akt: KIO 1679/17).

W dniu 22 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Utyl-service bis Joanna Sochaczewska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: "usługę odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów pokonsumpcyjnych z terenów administrowanych przez 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy. Numer referencyjny: 56/2017”(sygn. akt: KIO 1642/17).

W dniu 22 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim na: "wprowadzenie e-usług w drodze rozbudowy infrastruktury ICT w Nowodworskim Centrum Medycznym. Numer referencyjny: 12/PN/17”(sygn. akt: KIO 1652/17).

W dniu 22 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sagemcom Energy & Telecom S.A.S. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Energa-Operator S.A. na: "wyprodukowanie i dostawę Zestawów Koncentratorowo Bilansujących (ZKB)”(sygn. akt: KIO 1656/17).

W dniu 22 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny w Poznaniu na: "zakup laptopów dla sądów apelacji poznańskiej. Numer referencyjny: ZP-373-04/17”(sygn. akt: KIO 1640/17).

W dniu 22 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Powiatowy w Radomsku na: "dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz akcesoria medyczne”(sygn. akt: KIO 1690/17).

W dniu 22 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Firma Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na: "budowę nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie –Świebodzin, m. Przetocznica”(sygn. akt: KIO 1641/17).

W dniu 22 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AVR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Nowy Sącz na: "odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Nowego Sącza i ich transport do instalacji do przetwarzania odpadów”(sygn. akt: KIO 1620/17).

W dniu 21 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BUDIMEX S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Tczewski na: "wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego PN. „przebudowa Mostu Tczewskiego – ETAP II””(sygn. akt: KIO 1629/17).

W dniu 21 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Data Systems S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Telewizja Polska S.A. na: "wdrożenie linii technologicznej do digitalizacji i rekonstrukcji archiwalnych materiałów filmowych w Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP. Numer referencyjny: ZP/TITT/98/2016”(sygn. akt: KIO 1646/17).

W dniu 21 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Elektrometal S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. na: "dokończenie budowy klimatyzacji centralnej dla schładzania wyrobisk dołowych w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”. Numer referencyjny: 8/ZZ/17”(sygn. akt: KIO 1680/17).

W dniu 21 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Nadzory-GL Grzegorz Leszman w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Zblewo na: "pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego, wraz z elementami zarządzania inwestycją, nad realizacją zadania pn. „Przebudowa ulicy Gajowej w miejscowości Pinczyn, w Gminie Zblewo – droga publiczna nr 210 003G”. Numer referencyjny: RO.271.29.2017”(sygn. akt: KIO 1619/17).

W dniu 21 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BCS Balcerzak, Holisz, Jaworski Sp.j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: "dostawę i wdrożenie systemu wspomagania zarządzania i analiz wraz z integracja z systemem ERP Szpitala dla projektu „Rozwój e-usług w drodze rozbudowy infrastruktury IT w Szpitalu Bielańskim w Warszawie”(sygn. akt: KIO 1667/17).

W dniu 21 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Izba Przemysłowo- Handlowa Inwestorów w Polsce w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Częstochowa na: "odbiór i transport odpadów powstających na nieruchomościach zamieszkałych i nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Miasta Częstochowa (...). Numer referencyjny: 11/2017”(sygn. akt: KIO 1588/17).

W dniu 18 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Rubau Polska Sp. z o.o., Construcciones Rubau S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: "projekt i budowę drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Łomża Południe”(z węzłem) – węzeł „Łomża Zachód”(bez węzła), na długości około 7,186 km [S61] + DK 63 [GP] 8,907. Numer referencyjny: O.BI.D-3.2410.6.2017””(sygn. akt: KIO 1622/17).

W dniu 18 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Data Systems S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Prokuratura Krajowa na: "zakup komputerów stacjonarnych, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz dostawa produktów, zaprojektowanie i wdrożenie podsystemów technicznych tworzących Centralne Usługi Infrastrukturalne w ramach projektu „Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA)””(sygn. akt: KIO 1710/17).

W dniu 18 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Bombardier Transportation (ZWUS) Polska sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, odcinek Otwock – Lublin w km 26,050-175,850”(sygn. akt: KIO 1624/17).

W dniu 18 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SIMPLE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu na: "zakup sprzętu informatycznego, niezbędnych licencji programów komputerowych dydaktyki i rekrutacji na system obsługi e-usług oraz ich wdrożenie oraz usługę uruchomienia systemów7”(sygn. akt: KIO 1623/17).

W dniu 18 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUEZ Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Legionowo Urząd Miasta Legionowo na: "odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Miejskiej Legionowo. Numer referencyjny: Rz.271.31.2017”(sygn. akt: KIO 1650/17).

W dniu 17 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy EL-CORP Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Powiatowy w Wołominie - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej na: "wdrożenie e-usług w Szpitalu Powiatowym w Wołominie w celu poprawy jakości i dostępności ochrony zdrowia” realizowanego w ramach projektu nr RPMA.02.01.01-14-2516/15 współfinansowanego przez Unię Eur. Numer referencyjny: 12/2017”(sygn. akt: KIO 1604/17).

W dniu 17 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich na: "rozbudowę Pawilonu nr I o nową kubaturę wraz z modernizacją wschodniego skrzydła na potrzeby apteki, oddziału AiIT wraz z wejściem głównym do budynku szpitala na terenie ZSM w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 wraz z wymianą windy w Pawilonie I i dostawą oraz montażem agregatu prądotwórczego na potrzeby szpitala, Numer referencyjny: SP ZOZ ZSM/ZP/ 31 /2017”(sygn. akt: KIO 1687/17).

W dniu 17 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GEOMAR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Mazowieckie na: "cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych. Numer referencyjny: GW-7.ZP.U.272.28.2017.AR”(sygn. akt: KIO 1586/17).

W dniu 17 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Apius Technologies S.A., Comp. S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Bank Gospodarstwa Krajowego na: "serwis i dostawę urządzeń bezpiecznego styku z siecią Internet. Numer referencyjny: BZP/6/DI/2017”(sygn. akt: KIO 1610/17).

W dniu 17 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MAZUR-Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Henryk Mazur w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na: "budowę kanalizacji sanitarnej na oś. Wielgowo – Sławociesze w Szczecinie – Etap IV i V. Numer referencyjny: 58/2017”(sygn. akt: KIO 1663/17).

W dniu 17 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Cleaning Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. na: "świadczenie kompleksowych usług utrzymania porządku, czystości i higieny w Wodnym Parku Tychy przy ul. Sikorskiego 20”(sygn. akt: KIO 1666/17).

W dniu 16 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Security Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu na: "wykonanie usługi całodobowej ochrony terenów, obiektów, urządzeń oraz osób i mienia realizowanej przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne w jednostkach i instytucjach wojskowych będących na zaopatrzeniu gospodarczym w 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zamościu”(sygn. akt: KIO 1607/17).

W dniu 16 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SLX sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach na: "wykonanie systemu audio-video w trzech salach konferencyjnych i audytorium w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziale w Gliwicach. Numer referencyjny: DO/DZ-381-1-27/17”(sygn. akt: KIO 1648/17).

W dniu 16 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AVR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto i Gmina Olkusz na: "system gospodarki odpadami komunalnymi – wywóz odpadów”(sygn. akt: KIO 1608/17).

W dniu 16 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy INTARIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Komendę Główną Policji z siedzibą w Warszawie na: "modernizację indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych poprzez zakup komputerów stacjonarnych. Numer referencyjny: 97/BŁiI/17/UM/PMP”(sygn. akt: KIO 1556/17).

W dniu 16 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Tractebel Engineering S.A, PBW Inżynieria Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na: "opracowanie aktualizacji projektów budowlanych i opracowanie projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych dla Projektu: „Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km. Numer referencyjny: AZ/3840/15/2017”(sygn. akt: KIO 1612/17).

W dniu 16 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CP TRADE Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w postępowaniu prowadzonym przez Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie na:" dostawę fabrycznie nowej armatury dla gazu ziemnego wraz z napędami w klasie ciśnieniowej minimum PN 100 (klasa 600), Serwisu Bieżącego oraz Usług Nadzoru i Serwisu na potrzeby realizacji gazociągu Zdzieszowice - Wrocław odc. Zdzieszowice - Brzeg ZP/2017/04/0036/PI”(sygn. akt: KIO 1558/17).

W dniu 16 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Centrum Komputerowe Planeta Marcin Dejas z siedzibą w Tychach w postępowaniu prowadzonym przez Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim na: "wprowadzenie e-usług w drodze rozbudowy infrastruktury ICT w Nowodworskim Centrum Medycznym. Numer referencyjny: 12/PN/17”(sygn. akt: KIO 1621/17).

W dniu 16 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AG-MAR Engineering Iwona Zagert z siedzibą w Jeżewie w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Świecie na: "bieżącą konserwację i naprawę urządzeń oświetleniowych na majątku gminy Świecie. Numer referencyjny: OR-ROŚiGK.271.4.2017”(sygn. akt: KIO 1635/17).

W dniu 16 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TIMKO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na: "zakup cyfrowego mammografu oraz przewoźnego cyfrowego aparatu RTG w podziale na dwa zadania. Numer referencyjny: D -30/N/17”(sygn. akt: KIO 1587/17).

W dniu 16 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Siemens Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Metro Warszawskie Sp. z o.o. na: "dostawę części zamiennych do odbieraka prądu trzeciej szyny wagonu metra typu Inspiro oraz Metropolis 98. Numer referencyjny: EH.25.00127.2016.S.E.AGKU”(sygn. akt: KIO 1561/17).

W dniu 16 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WALMED Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu k/Warszawy w postępowaniu prowadzonym przez Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. na: "zakup i dostawę aparatu do znieczulenia oraz respiratora dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. Numer referencyjny: DZP/16PN/2017”(sygn. akt: KIO 1649/17).

W dniu 11 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku na: "dostawę krzeseł i foteli obrotowych dla KWP w Gdańsku. Numer referencyjny: 57/2017"  (sygn. akt: KIO 1592/17).

W dniu 11 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wilkowice – Urząd Gminy Wilkowice na: "budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji etap 1 – rejon A, B, C, G, H, K, L"  (sygn. akt: KIO 1603/17).

W dniu 10 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SIMPLE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o na: "informatyzację Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. wraz z uruchomieniem e- usług." (sygn. akt: KIO 1575/17).

W dniu 10 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sprint S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie na: "rozbudowę Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie. Numer referencyjny: ZP-PS.221.1.40.2017" (sygn. akt: KIO 1547/17).

W dniu 10 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: EGIS Poland Sp. z o.o., WYG International Sp. z o.o., TORPROJEKT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu „Prace na linii kolejowej NR 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk”. Numer referencyjny: 9090/IREZA2/26229/10318/16/P" (sygn. akt: KIO 1552/17).

W dniu 10 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: BBF Sp. z o.o., IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o., IDOM Consulting Engineering, Architectura, S.A.U. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu „Prace na linii kolejowej NR 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk”. Numer referencyjny: 9090/IREZA2/26229/10318/16/P" (sygn. akt: KIO 1535/17).

W dniu 10 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy M-Invest Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na: "nadbudowę budynku Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku. Numer referencyjny: WT.2370.5.2017" (sygn. akt: KIO 1538/17).

W dniu 9 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Pollight Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Sosnowiec na: "„montaż/instalację efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec”. Numer referencyjny: WZP.271.1.6.2017" (sygn. akt: KIO 1572/17).

W dniu 9 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Repiński w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kościerzyna na: "budowę Sali Gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kaliskach Kościerskich" (sygn. akt: KIO 1569/17).

W dniu 9 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy bezpieczne.it Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Zarząd Służby Więziennej na: "dostawę licencji na oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji systemów informatycznych wraz z jej uruchomieniem oraz świadczeniem usługi wsparcia. Numer referencyjny: 15/17/TK" (sygn. akt: KIO 1539/17).

W dniu 8 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sprint S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "projekt, dostawę, instalację i uruchomienie urządzeń w ramach realizacji projektu pn. „Projekt, dostawa i instalacja elementów prezentacji dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu”. Numer referencyjny: 9090/IRZR1/14513/05228/17/P"(sygn. akt: KIO 1544/17).

W dniu 8 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sevitel Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie na: "zakres nr 1 - Dostawa, wymiana i wykonanie pomiarów pojemności baterii oświetlenia awaryjnego dla Oddziału Laryngologii, Ortopedii, Chirurgii Onkologicznej, Rehabilitacji, I piętra Budynku A str. prawa, Piwnicy bud. A str. prawa, Apteki Szpitalnej, I piętra bud. C, Pogotowia ratunkowego oraz Parteru bud. C, Budynku D, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Piwnicy bud. E, Oddziału Neurologii, Dziecięcego, Chirurgii Dziecięcej, Kaplicy i budynku G oraz Agregatu wody ziębniczej;Zakres nr 2 - Przegląd systemu oświetlenia awaryjnego CEAG typ Euro ZB.1 w budynku Radioterapii wraz z dostawą, wymianą i wykonaniem pomiarów pojemności baterii akumulatorowych. Zakres nr 3 - Dostawa, wymiana i wykonanie pomiarów pojemności baterii dla Zakładu Radioterapii.Zakres nr 4 - Dostawa, wymiana i wykonanie pomiarów pojemności baterii dla Pracowni Angiokardiografii wraz z wymianą kondensatorów w zasilaczu UPS"(sygn. akt: KIO 1594/17).

W dniu 8 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Barbara Kozioł Firma Usługowa w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego na: "świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym, Numer referencyjny: RSS/SZP/P-23/2017"(sygn. akt: KIO 1541/17).

W dniu 8 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: iCreatio Sp. z o.o., Sensum Artur Gajo w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa na: "modernizację infrastruktury teleinformatycznej w Centrum Przetwarzania Danych Przestrzennych m.st. Warszawy. Numer referencyjny: ZP/EM/271/III-56/17"(sygn. akt: KIO 1566/17).

W dniu 7 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Euroimpex Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 4 Regionalna Baza Logistyczna na: "przetarg nieograniczony na dostawę naczyń jednorazowych (nr sprawy MAT/117/2017)"(sygn. akt: KIO 1530/17).

W dniu 7 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Trappa sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. na: "Wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej w obszarach doradztwa: Finansowo – Księgowego Indywidualnego, Doradztwa Prawnego Indywidualnego oraz Doradztwa Ogólnego Indywidualnego – postępowanie II"(sygn. akt: KIO 1525/17).

W dniu 7 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DROPSERVICE Sp. Jawna Dariusz Dośpiał, Piotr  Wypychowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PL.2012+ Sp. z o. o. na: "dostawę i konserwację nawierzchni z trawy naturalnej razem z podbudową"(sygn. akt: KIO 1567/17).

W dniu 7 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej na: "zakup mebli do pomieszczeń na TWR Kraków – Balice. Numer referencyjny: AMZP-2227-9/26/20107"(sygn. akt: KIO 1506/17).

W dniu 4 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Itprojekt Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. Mikołaja Kopernika na: "dostawę macierzy, serwerów, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Numer referencyjny: 79/ZP/17"(sygn. akt: KIO 1550/17).

W dniu 4 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na: "dokończenie budowy Projektu pn. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (Projekt P1), jego utrzymanie i rozwój. Numer referencyjny: WZP.270.101.2017"(sygn. akt: KIO 1485/17).

W dniu 4 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Cleaning Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: "świadczenie usług utrzymania czystości terenów i budynków w kompleksach wojskowych administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy w okresie 36 miesięcy. Numer referencyjny: 22/INFR/17"(sygn. akt: KIO 1545/17).

W dniu 4 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Maxto Sp. z o.o. S.K.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Bolesławiec na: "dostawę i instalację sprzętu komputerowego, serwerów, notebooków, urządzeń sieci komputerowej, drukarek, tabletów oraz oprogramowania w ramach realizacji projektu: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej". Numer referencyjny: ZI-II.271.7.2017.RR"(sygn. akt: KIO 1579/17).

W dniu 3 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Komputronik Biznes Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Straży Granicznej na: "modernizację zasobów teleinformatycznych wspierających kryminalną analizę operacyjną w SG. Numer referencyjny: 10/BF/BŁiI/17"(sygn. akt: KIO 1560/17).

W dniu 3 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Ideopolis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na: "przygotowanie dokumentacji w postaci wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędną dokumentacją aplikacyjną dla projektu informatycznego pn. „e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych oraz rozwój nowoczesnych e-usług medycznych celem poprawy dostępności, jakości i efektywności usług publicznych”.Numer referencyjny: BZP-WPP-2374-2-3/003-DZ-PN-AS/2017"(sygn. akt: KIO 1533/17).

W dniu 3 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Vendi Servis Sp. z
o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy na: "świadczenie kompleksowych usług całodziennego żywienia pacjentów polegające na przygotowaniu posiłków i dostawie do kuchenek oddziałowych w szczelnie zamkniętych termoportach z wymiennymi wkładami typu GN"(sygn. akt: KIO 1513/17).

W dniu 3 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "Platon" Zarządzanie i Finanse  dr Adam Ugrewicz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "usługę logistyczną kursów, szkoleń oraz warsztatów szkoleniowych realizowanych w latach 2017/2018. Numer referencyjny: ICZ2a-231-30/2016"(sygn. akt: KIO 1511/17).

W dniu 3 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów na: "informatyzację SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim ZP/14/2017. Numer referencyjny: ZP/14/2017"(sygn. akt: KIO 1425/17).

W dniu 3 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Instal Kraków S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. na: "Uporządkowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Zadanie 1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Muszynie. Numer referencyjny: PGK.ZP.271.S.2.2017"(sygn. akt: KIO 1532/17).

W dniu 3 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GEOMAR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Mazowieckie-Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie na: "cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych”, realizowane w ramach projektu „Regionalne partnerstw. Numer referencyjny: GW-7.ZP.D.272.1.2017.AP"(sygn. akt: KIO 1534/17).

W dniu 2 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GEOMAR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Mazowieckie-Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie na: "cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych”, realizowane w ramach projektu „Regionalne partnerstw. Numer referencyjny: GW-7.ZP.D.272.1.2017.AP"(sygn. akt: KIO 1534/17).

W dniu 2 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie na: "dostawę wyrobów medycznych z podziałem na 64 zadania dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.Numer referencyjny: nr sprawy 14/2017"(sygn. akt: KIO 1501/17).

W dniu 2 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Ogólnobudowlany ARKON-BUD Adrian Jaśkiewicz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na: "kompleksową modernizację energetyczną obiektu po Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu. Numer referencyjny: ZP/21/B/17"(sygn. akt: KIO 1434/17).

W dniu 2 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GE Medical Systems Polska Sp. z  o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem na: "zakup Tomografu Komputerowego – ADZP-381-20/17. Numer referencyjny: ADZP-381-20/17"(sygn. akt: KIO 1517/17).

W dniu 2 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Matrix Infralab Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki na: "dostawę oraz montaż dygestoriów chemoodpornych w budynku 10-35 Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie, realizowanego w ramach programu „Termomodernizacja i wentylacja budynku 10-35 WIiTCH PK” - etap 1B. Numer referencyjny: KA-2/048/2017"(sygn. akt: KIO 1495/17).

W dniu 2 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PARAMEDICA MIL-SYS J.POSMYK spółka jawna w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojskowy Ośrodek Farmacji  i Techniki Medycznej Celestynów na: "dostawę wyposażenia dla medycznej jednostki etapowej PJEM – WOFiTM/25/2017/PN. Numer referencyjny: WOFiTM/25/2017/PN"(sygn. akt: KIO 1468/17).

W dniu 1 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Universal Energy sp. z o.o., BUDOMAX sp. z o.o., Energo-Transport Łukasz Wszołek w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Katowicki Holding Węglowy S.A. na: "świadczenie usług przewozu materiałów dla KHW S.A. KWK Mysłowice – Wesoła, samochodami samowyładowczymi. Numer referencyjny: ZP/002/2017"(sygn. akt: KIO 1505/17).

W dniu 1 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tuttomed Farmacja Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Wojewódzki w Poznaniu na: "dostawę preparatów dezynfekcyjnych do prowadzenia procesów dekontaminacji powierzchni. Numer referencyjny: SZW/SZP/30/2017"(sygn. akt: KIO 1503/17).

W dniu 1 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Fights On Logistics Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 31 Baza Lotnictwa Taktycznego na: "dostawę urządzeń do obsługi samolotu F-16. Numer referencyjny: ZP 56/VII/17"(sygn. akt: KIO 1551/17).

W dniu 1 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Damtech Solutions Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Straż Miejska Miasta Stołecznego Warszawy na: "dostawę kamer personalnych ze stacjami dokującymi, uchwytami mocującymi oraz oprogramowaniem zarządzającym.Numer referencyjny: SM-WZP-2131-14/17"(sygn. akt: KIO 1502/17).

W dniu 1 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TRADEX SYSTEMS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Zakład Informatyki Lasów Państwowych na: "wymianę infrastruktury serwerowej bazy Informix. Numer referencyjny: DZ.270.122.2016"(sygn. akt: KIO 1405/17).

W dniu 1 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: "bieżące i zimowe utrzymanie dróg ekspresowych S 11, S 5e. Numer referencyjny: O.PO.D-3.2413.25.2017"(sygn. akt: KIO 1461/17).

W dniu 1 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Główny Urząd Geodezji i Kartografii na: "dostosowanie danych o sieci uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT. Numer referencyjny: BO-ZP.2610.3.2017.GI.GESUT"(sygn. akt: KIO 1524/17).

W dniu 1 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 3 Regionalna Baza Logistyczna na: "dostawę drutu ostrzowego oraz zestawów do rozwijania i zwijania drutu ostrzowego. Numer referencyjny: 48/2017"(sygn. akt: KIO 1514/17).

W dniu 1 sierpnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PPH MEGA sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni na: "dostawę, rozmieszczenie i montaż gablot wystawowych wykonanych według projektu Zamawiającego na potrzeby wystawy stałej w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Numer referencyjny: ZP/01/MMW/2017"(sygn. akt: KIO 1472/17).

W dniu 31 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tuttomed Farmacja Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na: "dostawy środków dezynfekcyjnych. Numer referencyjny: PCZ-NZP-382/8/17"(sygn. akt: KIO 1504/17).

W dniu 31 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: QUERCUS Sp. z o.o., S&T Services" Polska Sp. z o.o., Abile Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Informatyzacji Politechnika Warszawska na: "utrzymanie zintegrowanego informatycznego systemu wspomagania zarządzania Uczelnią opartego na oprogramowaniu SAP dla Politechniki Warszawskiej. Numer referencyjny: ZP/CI/04/2017"(sygn. akt: KIO 1480/17).

W dniu 31 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IMMITIS Spółka z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi na: "dostawę stacji roboczych i graficznych. Numer referencyjny: 17/4/44/17"(sygn. akt: KIO 1492/17).

W dniu 31 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NTT Technology Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi na: "dostawę stacji roboczych i graficznych. Numer referencyjny: 17/4/44/17"(sygn. akt: KIO 1466/17).

W dniu 31 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy INTARIS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi na: "dostawę stacji roboczych i graficznych. Numer referencyjny: 17/4/44/17"(sygn. akt: KIO 1478/17).

W dniu 31 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "PIOMAR" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi na: "dostawę stacji roboczych i graficznych. Numer referencyjny: 17/4/44/17"(sygn. akt: KIO 1474/17).

W dniu 31 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Computex Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi na: "dostawę stacji roboczych i graficznych. Numer referencyjny: 17/4/44/17"(sygn. akt: KIO 1454/17).

W dniu 28 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ENGIE Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Warszawski na: "konserwację budynku Centrum Nowych Technologii UW – CENT I wraz z urządzeniami, instalacjami i wyposażeniem.Numer referencyjny: DZP-361-24/2017"(sygn. akt: KIO 1484/17).

W dniu 28 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy OPTeam S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wójt Gminy Bolesławiec na: "multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec (3). Numer referencyjny: D.W.271.7.2017"(sygn. akt: KIO 1423/17).

W dniu 28 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Bombardier Transportation (ZWUS) Polska sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, odcinek Otwock – Lublin w km 26,050-175,850"(sygn. akt: KIO 1498/17).

W dniu 28 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Atos Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Informatyzacji Politechnika Warszawska na: "utrzymanie zintegrowanego informatycznego systemu wspomagania zarządzania Uczelnią opartego na oprogramowaniu SAP dla Politechniki Warszawskiej. Numer referencyjny: ZP/CI/04/2017"(sygn. akt: KIO 1470/17).

W dniu 28 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KOMTUR  POLSKA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu na: "dostawę leków do programu lekowego - Etanercept. Numer referencyjny: 58/PNP/SW/2017"(sygn. akt: KIO 1453/17).

W dniu 28 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Famur Pemug Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. na: "modernizację Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w celu zwiększenia produkcji węgla koksującego w JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice, Ruch Knurów. Numer referencyjny: 5/PP/2017/DIP"(sygn. akt: KIO 1449/17).

W dniu 27 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FBSerwis S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Daleszyce na: "wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce.
Numer referencyjny: GMR.ZP.271.6.2017"(sygn. akt: KIO 1481/17).

W dniu 27 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Atos Polska S.A., Atos Global Delivery Center Polska Sp. z o.o., Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych na: "świadczenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS"(sygn. akt: KIO 1438/17).

W dniu 27 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BKW Usługi Komunalne Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie na: "usługi związane z utrzymaniem zieleni wysokiej na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach: 2017 – 2019, z podziałem na zadania w odniesieniu od 1 do 6 części. Numer referencyjny: 5/2017"(sygn. akt: KIO 1458/17).

W dniu 27 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Adam Nowakowski Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe "WAPNOPOL" w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie na: "remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2375W ul. Nowa w miejscowości Mława, numer referencyjny: pzd. dt - 2310.7.2017"(sygn. akt: KIO 1497/17).

W dniu 27 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku na: "utrzymanie preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów w ruchu w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKIA Oddział w Gdańsku. Numer referencyjny: O.GD.Z-2.2413.1.2017"(sygn. akt: KIO 1519/17).

W dniu 27 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CONTROL PROCESS S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Józefów na: "integrację i rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Józefowie – Zadanie 3a Budowa oczyszczalni ścieków wraz z serwisem gwarancyjnym"(sygn. akt: KIO 1486/17).

W dniu 27 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Becker-Warkop Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. na: "dostawę stacji transformatorowych oraz stacji kompaktowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. w 2017 roku. Numer referencyjny: 441700004/01"(sygn. akt: KIO 1452/17).

W dniu 26 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TRAKT Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: "wykonanie Dok. Projektowej w stadium Koncepcji Programowej oraz Dokumentów Przetargowych dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi ekspresowej S19, na odc: gr woj. maz. i lub. – Lubartów w.„Lubartów Północ”. Numer referencyjny: O.LU.D-3.2411.18.2017.jł"(sygn. akt: KIO 1447/17).

W dniu 25 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy HANDLOPEX S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji na: "sukcesywne dostawy ogumienia letniego, zimowego i całorocznego do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie w podziale na 2 części. Numer referencyjny: ZZ-2380-70/17"(sygn. akt: KIO 1457/17).

W dniu 25 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NDI S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu pn. Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo – Olsztyn. Numer referencyjny: 6060/ICZ 5/28508/10713/16/P"(sygn. akt: KIO 1408/17).

W dniu 25 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IMMITIS Spółka z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na: "sukcesywną dostawę 1000 zestawów komputerowych z systemem operacyjnym, z prawem opcji. Numer referencyjny: 907/PN/19/17"(sygn. akt: KIO 1442/17).

W dniu 24 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Kancelaria Sejmu RP na: "przebudowę i rozbudowę budynku przy ul. Ludnej 4a. Numer referencyjny: BIT-3020-2 /17/AK"(sygn. akt: KIO 1376/17).

W dniu 24 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NEOTEL SYSTEMS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli na: "świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby COZL - 5 części. Numer referencyjny: COZL/ZPZ/PS/3411/WR-77/17"(sygn. akt: KIO 1401/17).

W dniu 24 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WIKING Helikopter Service GmbH w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - LOTOS Petrobaltic S.A. na: "świadczenie usługi transportu lotniczego dla Lotos Petrobaltic S.A."(sygn. akt: KIO 1446/17).

W dniu 24 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Nowa Ruda na: "dostawę serwerów, sprzętu biurowego, komputerowego oraz oprogramowania biurowego celem uruchomienie e-usług administracyjnych w Gminie Nowa Ruda"(sygn. akt: KIO 1418/17).

W dniu 24 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "Cezas" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Rejonowy Zarząd Infrastruktury na: "dostawę wyposażenia dla RZI w Gdyni"(sygn. akt: KIO 1409/17).

W dniu 24 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem na: "zakup Tomografu Komputerowego – ADZP-381-20/17"(sygn. akt: KIO 1440/17).

W dniu 24 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Preuss Pipe Rehabilitation Polska Sp. z o.o., Blejkan S.A., RTi Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. na: "renowacje przewodów wodociągowych metodą bezwykopową na terenie m. st. Warszawy z podziałem na zadania. Numer referencyjny: 02820/WS/PW/PZL-DZA-WRI/B/2016”(sygn. akt: KIO 1357/17).

W dniu 24 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mera Systemy Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie na: "Małopolska Karta Aglomeracyjna – System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. II: Zadanie nr 1 – Rozbudowa sieci akceptacji kart MKA – dostawa i montaż automatów MKA (...). Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-59/17”(sygn. akt: KIO 1475/17).

W dniu 21 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Budimex S.A., Mostostal Kraków S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. na: "rozbudowę Obrotnicy nr 2. Numer referencyjny: ZP-612/23/DS/37/17”(sygn. akt: KIO 1358/17).

W dniu 21 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PORR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: "projekt i budowę drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A– Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek”– węzeł „Łódź Teofilów”. Zad. B– Odcinek II węzeł „Łódź Teofilów” (bez węzła)–DK91 w m Słowik. Numer referencyjny: O/Ł.D3.2410.1.2017.mr”(sygn. akt: KIO 1427/17).

W dniu 21 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Smart Metering Grzegorz Mądry w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy na: "wymianę wodomierzy na wodomierze radiowe w budynkach stanowiących 100% własności m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście Administracje Domów Komunalnych nr 1 ÷ 6. Numer referencyjny: AZ-032/R/17”(sygn. akt: KIO 1414/17).

W dniu 20 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Mielecki na: "zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrzadministracyjnymi niezbędnymi do funkcjonowania e-usług w Powiecie Mieleckim. Numer referencyjny: WA.272.1.11.2017”(sygn. akt: KIO 1430/17).

W dniu 19 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: ISOPLUS POLSKA Sp. z o .o., Energia Serwis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Veolia Energia Łódź S.A. na: "modernizację wodnej sieci ciepłowniczej od K-847 do K-3306 al. Włókniarzy – etap 1 od K-847 do al. Włókniarzy 151. Numer referencyjny: MZ/JA/5034/17”(sygn. akt: KIO 1450/17).

W dniu 19 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DiaHem AG Diagnostic Products w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie na: "różne odczynniki laboratoryjne ogólnodiagnostyczne i mikrobiologiczne wraz z dzierżawą analizatorów. Numer referencyjny: SZP-332-12PNU-2017”(sygn. akt: KIO 1353/17).

W dniu 19 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy na: "przebudowę torowiska tramwajowego w ciągu ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej w systemie zaprojektuj-wybuduj”(sygn. akt: KIO 1383/17).

W dniu 19 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Dimension Data Polska Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Ośrodek Informatyki na: "dostawę i wdrożenie systemu wideokonferencji”(sygn. akt: KIO 1400/17).

W dniu 19 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Nextbike Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Bydgoszcz – Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy na: "Bydgoski Rower Aglomeracyjny na lata 2018-2020. Numer referencyjny: 014/2017”(sygn. akt: KIO 1385/17).

W dniu 19 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sevitel Sp. z o.o w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: "„świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego SRK S.A. Oddział KWK »Krupiński« Część I: ”Świadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie górn. Numer referencyjny: KWK K/02/17/18" - dotyczy cześci III”(sygn. akt: KIO 1320/17).

W dniu 19 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Specjalistyczne TEATR Marek Gumiński w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Opera Wrocławska na: "zakup sprzętu oświetleniowego do realizacji spektakli Opery Wrocławskiej oraz prace instalatorskie. Numer referencyjny: ZP/PN/15/2017”(sygn. akt: KIO 1347/17).

W dniu 18 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Oczyszczania Terenu BAKUN Andrzej Bakun w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Rzgów na: "odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rzgów w II półroczu 2017 r.”(sygn. akt: KIO 1361/17).

W dniu 18 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Seban Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. na: "usługę utrzymania czystości w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 58/PN/2017”(sygn. akt: KIO 1406/17).

W dniu 18 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku na: "rozbudowę drogi krajowej nr 22 na odcinku Czarlin – Knybawa. Numer referencyjny: O.GD.I-4.2411.01.2017”(sygn. akt: KIO 1428/17).

W dniu 18 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Michalczewski Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Transportu Miejskiego na: "wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach. Numer referencyjny: 4/2017”(sygn. akt: KIO 1399/17).

W dniu 18 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na: "dostawę materiałów opatrunkowych - 2”(sygn. akt: KIO 1413/17).

W dniu 17 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ActionMed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie na: "dostawę aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie”(sygn. akt: KIO 1366/17).

W dniu 17 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: "naprawy systemu komunikacji głosowej VCS 3020X. Numer referencyjny: U/18/IW/17”(sygn. akt: KIO 1390/17).

W dniu 17 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie na: "usługę Inżyniera Kontraktu w ramach zadania: Kontynuacja programu budowy lodołamaczy dla RZGW Szczecin. Numer referencyjny: JRP-063/7/POIiŚ-Lodołamacze/2017-tt”(sygn. akt: KIO 1426/17).

W dniu 17 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Poland S. A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na: "wdrożenie mobilnego systemu GIS. Numer referencyjny: 35/2017”(sygn. akt: KIO 1367/17).

W dniu 14 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Trakcja PRKiI S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "zaproj. i wykon. robót w ramach proj. Budowa Szczecińskiej kolei metrop. z wykorz. istniejących odc. linii kol. nr 406,273,351. Zad. B Modern. wybranej infrastr. pasażers. na l. kol. 273, 351 I 401. Numer referencyjny: IREZA5h-216-02/17”(sygn. akt: KIO 1412/17).

W dniu 14 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Trakcja PRKiI S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odc. linii kolejowych nr 406, 273 351 – Zadanie A. Numer referencyjny: IREZA5e-0815-01/2017”(sygn. akt: KIO 1410/17).

W dniu 14 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SANSEC Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej w Warszawie na: "dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych”(sygn. akt: KIO 1378/17).

W dniu 14 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Bombardier Transportation (ZWUS) Polska sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, odcinek Otwock – Lublin w km 26,050-175,850”(sygn. akt: KIO 1394/17).

W dniu 14 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sprint S.A. z siedzibą w Olsztynie w postępowaniu prowadzonym przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie na: "rozbudowę Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie. Numer referencyjny: ZP-PS.221.1.10.2017”(sygn. akt: KIO 1373/17).

W dniu 14 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Trakcja PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na: "poprawę przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Kutno, Etap I: prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Warszawa -granica LCS Łowicz” dla projektu POIiŚ 5.1-16. Numer referencyjny: 6060/ICZ 5/02083/00756/17/P”(sygn. akt: KIO 1407/17).

W dniu 14 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Jana Kubsztala prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą IHOL Jan Kubisztal z siedzibą w Łodzi w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Andrychów na:"kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Andrychów”- budynek Gimnazjum nr 2 w Andrychowie – modernizacja oświetlenia”(sygn. akt: KIO 1377/17).

W dniu 13 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum MZO KOSZ: Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A., Firma Usługowa "KOSZ" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Przygodzice na: "odbieranie i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Przygodzice”(sygn. akt: KIO 1319/17).

W dniu 13 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Biuro Projektów "NAFTA-GAZ" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: "pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15”. Numer referencyjny: O/OL.D-3.2413.12.2017.KP-3"(sygn. akt: KIO 1393/17).

W dniu 13 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy INTERGRAPH Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komendant  Główny Państwowej Straży Pożarnej na: "budowę Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej. Numer referencyjny: BF-IV-2370/3/17"(sygn. akt: KIO 1403/17).

W dniu 13 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Qumak S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej na: "zaprojektowanie, dostarczenie, wykonanie i uruchomienie do działania w ruchu ulicznym miasta Bielsko – Biała Systemu ITS. Numer referencyjny: 256-16/IZ/43/D/PN"(sygn. akt: KIO 1369/17).

W dniu 13 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ABP Bus & Coach Sp. z o.o. sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej na: "dostawę autobusu turystycznego o liczbie miejsc siedzących minimum 47 – nr sprawy 1/kw/17"(sygn. akt: KIO 1344/17).

W dniu 13 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Longside Investments Sp. z o.o., Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "budowę infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”"(sygn. akt: KIO 1283/17).

W dniu 13 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Electronic Control Systems S.A., Thales Polska Sp. z o.o., Huawei Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "budowę infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”"(sygn. akt: KIO 1282/17).

W dniu 13 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Thales Polska Sp. z o.o., Thales Portugal S.A., Huawei Polska Sp. z o.o., Radmor S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "budowę infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”"(sygn. akt: KIO 1281/17).

W dniu 12 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Spółdzielnia Produkcyjno-Usługowa "RODŁO" w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Stowarzyszenie na rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy "Agape" na: "budowę budynku świetlicy w miejscowości Borowy Młyn"(sygn. akt: KIO 1298/17).

W dniu 12 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AQUACOMS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o. o. na: "projektowanie i budowa hali dojrzewania stabilizatu wraz z instalacją oczyszczania powietrza na terenie Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Rokickiej 5A. Numer referencyjny: PN/1/2017"(sygn. akt: KIO 1384/17).

W dniu 12 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BUDOPRIMEX Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Sosnowiec – reprezentowana przez Prezydenta Miasta na: "roboty remontowo-budowlane w 4-ch miejskich placówkach oświatowo-wychowawczych w zakresie remontu i malowania elewacji oraz docieplenia dachu i elewacji. Numer referencyjny: WZP.271.1.42.2017"(sygn. akt: KIO 1348/17).

W dniu 12 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe "MONTECH" Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Gminy Garwolin na: "budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Talubska. Numer referencyjny: TIP.271.12.2017"(sygn. akt: KIO 1346/17).

W dniu 12 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: ALSTAL GRUPA BUDOWLANA Sp. z o.o., Sp. k., Alstal G.B. Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Częstochowa na: "zaprojektowanie i wykonanie obiektu sportowo-rekreacyjnego „Park Wodny” w Częstochowie przy ul. Dekabrystów 45 w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (zgodnie z przepisami PB). Numer referencyjny: IZ.271.51.2016"(sygn. akt: KIO 1328/17).

W dniu 12 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "PIOMAR" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: "dostawę sprzętu komputerowego dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-37/2017)"(sygn. akt: KIO 1349/17).

W dniu 11 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy EKO-KRAS SP. Z O.O. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Zakrzew na: "odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zakrzew. Numer referencyjny: ŚR.271.1.2017"(sygn. akt: KIO 1317/17).

W dniu 11 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Vertigo Green Energy Sp. z o.o. sp.k., Solgen Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Żarki na: "montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Żarki. Numer referencyjny: RGK III.2711.4.2017"(sygn. akt: KIO 1371/17).

W dniu 11 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ARCUS Systemy Informatyczne Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi na: "dostawę i wdrożenie zestawów komputerowych. Numer referencyjny: DOA-ZP-VII.271.30.2017"(sygn. akt: KIO 1334/17).

W dniu 11 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" na: "dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (łączniki, wieszaki, zestawy do znieczuleń). Numer referencyjny: ZP/CZD/25/17"(sygn. akt: KIO 1343/17).

W dniu 10 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignaciuk Spigarski Sp.j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o. na: "dostawę sprzętu medycznego j.u. Numer referencyjny: PN 08-DZP-2017"(sygn. akt: KIO 1332/17).

W dniu 7 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: FBSerwis S.A., Tempo Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Kłodzko na: "usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w sektorze zachodnim Gminy Miasta Kłodzka"(sygn. akt: KIO 1326/17).

W dniu 7 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ENERIS Surowce S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Kłodzko na: "usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w sektorze wschodnim Gminy Miasta Kłodzka"(sygn. akt: KIO 1325/17).

W dniu 7 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na: "dostawę tomografu komputerowego z montażem. Numer referencyjny: ZP-17-018UN"(sygn. akt: KIO 1274/17).

W dniu 6 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Euro Trade Technology Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie na: "dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku do SPSK nr 1 PUM. OS/ZP/14/17"(sygn. akt: KIO 1315/17).

W dniu 6 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: DGP Clean Partner Sp. z o. o., PU GOS-ZEC Sp. z o. o., Seban Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku na: "sprzątanie pomieszczeń oraz terenu wokół Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. Numer referencyjny: RZP/BJ-005/2017"(sygn. akt: KIO 1296/17).

W dniu 6 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "BYŚ"  Wojciech Byśkiniewicz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Stare Babice na: "odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Stare Babice. Numer referencyjny: RZP.271.11.2017"(sygn. akt: KIO 1312/17).

W dniu 6 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUEZ Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Stare Babice na: "odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Stare Babice. Numer referencyjny: RZP.271.11.2017"(sygn. akt: KIO 1311/17).

W dniu 6 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "Agfa" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: "zakup, dostawę, instalację i uruchomienie aparatu RTG i USG dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie"(sygn. akt: KIO 1277/17).

W dniu 6 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TRAKT Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Zachodniopomorskie w imieniu którego postępowanie prowadzi Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich na: "opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi woj. nr 110 na odcinku od km 13+100 do km 14+300. Numer referencyjny: ZZDW.6/391/116/8-9/2017"(sygn. akt: KIO 1256/17).

W dniu 6 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Vendi Servis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o.o. na: "świadczenie  usług  społecznych  w  zakresie  usług  całodziennego kompleksowego  żywienia  pacjentów  zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym zakresie  normami  i  przepisami  dotyczącymi  placówek  służby zdrowia  oraz  centralnego  zmywania  urządzeń  i narzędzi służących do przechowywania, przewozu i podawania żywności"(sygn. akt: KIO 1227/17).

W dniu 6 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Clear Channel Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie na: "koncesję na modernizację infrastruktury przystankowej poprzez wymianę wiat przystankowych oraz budowę zadaszeń w nowych lokalizacjach – etap II. Numer referencyjny: 21-V-2017"(sygn. akt: KIO 1268/17).

W dniu 5 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy bioMerieux Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej na: "Pakiet nr 1 Dzierżawa analizatorów  wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów eksploatacyjnych dla pracowni biochemii, oraz dzierżawa sprzętu komputerowego, dzierżawa 2 szt wirówek laboratoryjnych, 1 szt chłodziarko- zamrażarki, klimatyzatora, stacji uzdatniania wody jeżeli analizatory takiej stacji wymagają ( szczegółowy opis  pakietu zawiera zał. nr 1 tabele od 1 do 8 )Pakiet nr 2 Dzierżawa analizatorów  wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, materiałow kontrolnych i materiałów eksploatacyjnych dla pracowni immunochemii oraz dzierżawa wirówki laboratoryjnej, chłodziarko- zamrażarki, klimatyzatora ( szczegółowy opis pakietu zawiera zał. nr 1 tabele od 1 do 7 )Pakiet nr 3 Dzierżawa analizatora  wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów eksploatacyjnych dla pracowni koagulologii, oraz dzierżawa wirówki laboratoryjnej, przenośnego klimatyzatora, chłodziarko- zamrażarki, ( szczegółowy opis pakietu zawiera zał. nr 1 tabele od 1 do 7 )Pakiet nr 4 Zamknięty system pobierania krwi (szczegółowy opis  pakietu zawiera zał. nr 1 tabela nr 1,2)Pakiet nr 5 Podłoża mikrobiologiczne i testy diagnostyczne(szczegółowy opis pakietu zawiera zał. nr 1 tabela nr 1,)Pakiet nr 6 Paski plastikowe z gradientem stężeń antybiotyków i leków p/grzybiczych do oznaczania wartości MIC oraz mechanizmów  oporności (szczegółowy opis  pakietu zawiera zał. nr 1 tabela nr 1)Pakiet nr 7 Szeregi biochemiczne do identyfikacji drobnoustrojów (szczegółowy opis pakietu zawiera zał. nr 1 tabela nr 1)Pakiet nr 8 Kody kreskowe do laboratoryjnego systemu informatycznego firmy Asseco Info Lider"(sygn. akt: KIO 1341/17).

W dniu 5 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy INSTAL WARSZAWA S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Stąporków na: "rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Stąporkowie. Numer referencyjny: BIN.271.5.2017/RS"(sygn. akt: KIO 1303/17).

W dniu 5 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sprint S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie na: "rozbudowę Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie. Numer referencyjny: ZP-PS.221.1.10.2017"(sygn. akt: KIO 1266/17).

W dniu 5 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SIMPLE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Specjalistyczny Szpital Wojewódzki na: "dostawę systemów informatycznych, w ramach realizacji projektu: „Dostosowanie SSzW w Ciechanowie do obowiązujących wymogów w zakresie „e-usług”"(sygn. akt: KIO 1287/17).

W dniu 5 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Mielecki na: "zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrzadministracyjnymi niezbędnymi do funkcjonowania e-usług w Powiecie Mieleckim. Numer referencyjny: WA.272.1.11.2017"(sygn. akt: KIO 1204/17).

W dniu 4 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Getinge Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce na: "modernizację Centralnej Sterylizatorni wraz z zakupem wyposażenia"(sygn. akt: KIO 1271/17).

W dniu 4 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sprint S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi na: "budowę infrastruktury teleinformatycznej i telekomunikacyjnej w m. Rzeszów – wykonanie robót budowlanych. Sprawa 17/309/17"(sygn. akt: KIO 1261/17).

W dniu 4 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Qumak S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej na: "zaprojektowanie, dostarczenie, wykonanie i uruchomienie do działania w ruchu ulicznym miasta Bielsko – Biała Systemu ITS. Numer referencyjny: 256-16/IZ/43/D/PN"(sygn. akt: KIO 1321/17).

W dniu 3 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Clar System S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej na: "utrzymanie czystości szpitala. Numer referencyjny: 12/05/17"(sygn. akt: KIO 1235/17).

W dniu 3 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Getinge Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: "dostawę sprzętu medycznego i mebli medycznych dla Centralnej Sterylizacji i pomieszczeń towarzyszących w ramach realizacji inwestycji „Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 WSK z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu”"(sygn. akt: KIO 1304/17).

W dniu 3 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Izba Przemysłowo- Handlowa Inwestorów w Polsce w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi "ODRA-NYSA-BÓBR" na: "odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne położonych na terenie Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”"(sygn. akt: KIO 1288/17).

W dniu 3 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ITT-PRO Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Agencja Rynku Rolnego na: "rozbudowę infrastruktury pamięci masowej oraz zakup pamięci masowej. Numer referencyjny: 1/2017"(sygn. akt: KIO 1252/17).

W dniu 3 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Opoczno na: "poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Numer referencyjny: ZZP.271.16.2017"(sygn. akt: KIO 1308/17).

W dniu 3 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WODROL Teodor Świątecki w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wądroże Wielkie na: "budowę nowej i przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Budziszów Wielki, gm. Wądroże Wielkie. Numer referencyjny: RI.ZP.271.14.2017"(sygn. akt: KIO 1272/17).

W dniu 3 lipca 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Boxmet-Medical Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojskowy Ośrodek Farmacji  i Techniki Medycznej Celestynów na: "dostawę środka do indywidualnej dezynfekcji wody – Sprawa WOFiTM/8/2017/PN"(sygn. akt: KIO 1247/17).

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00