Informacja o ogłoszeniu postanowień kończących postępowanie odwoławcze wydanych na posiedzeniu niejawnym - Aktualne

W dniu 19 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PLATON Szkolenia i Konferencje Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „usługę logistyczną kursu kwalifikacyjnego na stanowisko dyżurny ruchu łączonego z kursem na stanowisko dyżurny ruchu z stanowiska nastawniczy w Olsztynie. Umowa Ramowa nr 60/002/0004/22/R/O z dnia 31.03.2022 r” (sygn. akt: 2/23).

W dniu 19 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BUS CAR Service Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ na: „DOWÓZ UCZNIÓW DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY IWANISKA WRAZ Z OPIEKUNEM W 2023 ROKU. Numer referencyjny: 1/2022” (sygn. akt: 37/23).

W dniu 19 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: IMKS Sp. z o.o. Sp. K., EventLab Maciej Oktaba Marcin Achremowicz s.c. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „usługę logistyczną kursu kwalifikacyjnego na stanowisko dyżurny ruchu łączonego z kursem na stanowisko dyżurny ruchu z stanowiska nastawniczy w Olsztynie. Umowa Ramowa nr 60/002/0004/22/R/O z dnia 31.03.2022 r.” (sygn. akt: 30/23).

W dniu 18 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy OMI LIFTS & ESCALATORS Sp. z o.o. sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu na: „wykonanie okresowych konserwacji oraz napraw dźwigów osobowych w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego. Numer referencyjny: 3001-ILZ.260.32.2022” (sygn. akt: 93/23).

W dniu 18 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Gajek Engineering Spółka z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na: „wykonanie prac elektrycznych, mechanicznych w MEW Michałowo w celu jej uruchomienia. Numer referencyjny: GD.ROZ.2810.79.2022.ZP.AM” (sygn. akt: 74/23).

W dniu 17 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Adam Bujakiewicz A&M PARTNERS, EKO-PARTNER w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 42. Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu na: „świadczenie usług porządkowych na obiektach wojskowych administrowanych przez 42 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Radomiu w 2023 r. Numer referencyjny: 39/PN-E/2022” (sygn. akt: 3528/22).

W dniu 17 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: ECO - ABC Sp. z o.o., Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie na: „odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych dla ZOZ w Szczytnie. Numer referencyjny: ZOZ-15/2022” (sygn. akt: 98/23).

W dniu 17 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: ECO - ABC Sp. z o.o., Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie na: „odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych dla ZOZ w Szczytnie. Numer referencyjny: ZOZ-15/2022” (sygn. akt: 3/23).

W dniu 17 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „zaprojektowanie i wykonanie robót dotyczących przebudowy stacji Częstochowa Towarowa wraz z optymalizacją układu torowego z przebudową sieci trakcyjnej, ze zmianą urządzeń srk na system komputerowy...Numer referencyjny: 9090/IRZR2/15080/06663/22/P” (sygn. akt: 107/23).

W dniu 17 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TILSYN BUD Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Żabia Wola na: „sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji. Numer referencyjny: RI.271.2.46.2022” (sygn. akt: 41/23).

W dniu 16 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Praxima Krakpol Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie na: „świadczenie kompleksowej usługi pralniczej obejmującej pranie i czyszczenie bielizny szpitalnej i odzieży oraz innych wyrobów wymagających prania (nr 2). Numer referencyjny: ZP 25/2022” (sygn. akt: 36/23).

W dniu 16 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: EGIDA IT SOLUTIONS Sp. z o.o., ARCUS S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Aktywów Państwowych na: „zakup Usługi Druku Centralnego. Numer referencyjny: BA.V.260.7.2022” (sygn. akt: 69/23).

W dniu 16 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Oktawave S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Nauki Kopernik na: „usługę hostingu dla serwisów Centrum Nauki Kopernik. Numer referencyjny: DZP.260.80.2022.JO” (sygn. akt: 56/23).

W dniu 16 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: ”Prace na obwodnicy towarowej Poznania”. Numer referencyjny: 9090/IRZR3/25098/006684/22/P” (sygn. akt: 77/23).

W dniu 16 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Eco Expert Sp. j. K. M. Antczak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na: „bieżące utrzymanie czystości nieruchomości budynkowych oraz przyległej do nich powierzchni zewnętrznej, stanowiących własność oraz zarządzanych przez Szczecińskie TBS, w podziale na części” (sygn. akt: 55/23).

W dniu 16 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Firma Usługowa ROMUS Roman Szczęchuła w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na: „bieżące utrzymanie czystości nieruchomości budynkowych oraz przyległej do nich powierzchni zewnętrznej, stanowiących własność oraz zarządzanych przez Szczecińskie TBS, w podziale na części” (sygn. akt: 53/23).

W dniu 16 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Studio Kreska Przemysław Ptaszyński w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy na: „dostawę mebli wraz z montażem do Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy. Numer referencyjny: NLZ.2022.271.82” (sygn. akt: 32/23).

W dniu 16 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "ZGO-NOVA" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - GMINA PIASKI na: „odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Piaski w 2023r. Numer referencyjny: IZP.271.12.2022” (sygn. akt: 11/23).

W dniu 16 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy JANASZEK ELECTRIC Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Łomża na: „konserwację oświetlenia miasta w roku 2023. Numer referencyjny: WGK.271.12.2022” (sygn. akt: 3515/22).

W dniu 16 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IMMITIS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Zdrowia na: „dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych dla placówek POZ. Numer referencyjny: 2022/81” (sygn. akt: 3491/22).

W dniu 16 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Lingua Lab S.C. Weronika Szyszkiewicz, Małgorzata Dembińska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Klimatu i Środowiska na: „świadczenie usług polegających na wykonywaniu pisemnych i/lub ustnych tłumaczeń językowych na języki europejskie i pozaeuropejskie. Numer referencyjny: BDGwzp-260/35/2022/DL” (sygn. akt: 5/23).

W dniu 13 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: ECO-ABC Sp. z o.o., ECO CLEAN ENERGY S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU-ZDROJU na: „usługę odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Numer referencyjny: ZOZ/DO/OM/ZP/46/22” (sygn. akt: 48/23).

W dniu 13 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Gabos Software Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SP ZOZ na: „E-usługi w Podkarpackim Centrum Medycznym w Rzeszowie SPZOZ – dostawa sprzętu serwerowego i oprogramowania. Numer referencyjny: 3/ZP/PN/2022” (sygn. akt: 3518/22).

W dniu 13 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy REVITA Ewa Krutul w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. na: „dostawę wyposażenia w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Zwiększenie dostępności Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego dla osób z niepełnosprawnościami”. Numer referencyjny: MSB/PN/85/10/2022” (sygn. akt: 3532/22).

W dniu 13 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: TETTSUI Cezary Liżewski; TETTSUI SECURITY Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na: „usługę sprzątania pomieszczeń biurowych i terenów zewnętrznych. Numer referencyjny: 1400-OP.261.10.2022” (sygn. akt: 8/23).

W dniu 13 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Netprint s.c. Jerzy Wasiela, Bartosz Szostak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy na: „sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek, nr 29/ZP/2022. Numer referencyjny: 29/ZP/2022” (sygn. akt: 7/23).

W dniu 13 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "FART-BIS" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Staszów na: „odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze miasta i gminy Staszów w 2023 roku” (sygn. akt: 3523/22).

W dniu 12 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Informatyki Resortu Finansów na: „świadczenie usług rozwoju i konsultacji dla Systemów opartych o technologię Oracle. Numer referencyjny: PN/54/22/HYDB” (sygn. akt: 3494/22).

W dniu 12 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PORR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Instytut Fryderyka Chopina na: „budowę Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli. Numer referencyjny: ZP.25.47.2022.1” (sygn. akt: 3272/22).

W dniu 12 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Warbud S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Instytut Fryderyka Chopina na: „budowę Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli. Numer referencyjny: ZP.25.47.2022.1” (sygn. akt: 3274/22).

W dniu 12 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MIRBUD S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Instytut Fryderyka Chopina na: „budowę Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli. Numer referencyjny: ZP.25.47.2022.1” (sygn. akt: 3277/22).

W dniu 12 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PERLAN Technologies Polska Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie na: „dostawę 2 chromatografów cieczowych sprzężonych ze spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol (LC-MS/MS) wraz oprzyrządowaniem pomocniczym. Numer referencyjny: ZP 13/2022” (sygn. akt: 3519/22).

W dniu 12 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MONA-KONTRA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie na: „sukcesywną dostawę produktów żywnościowych do stołówki Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie w 2023 r. Numer referencyjny: ZPM.26.2.2022” (sygn. akt: 10/23).

W dniu 12 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Zakład Usług Leśnych Łukasz Cupa, P.H.U. Ryś-Drew Ryszard Cupa w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rytel na: „wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Rytel w roku 2023. Numer referencyjny: ZG2.270.6.1.2022” (sygn. akt: 28/23).

W dniu 12 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu na: „świadczenie usługi całodobowego wyżywienia pacjentów na rzecz Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Numer referencyjny: TP/25/2022” (sygn. akt: 34/23).

W dniu 12 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie na: „budowę nowego budynku na potrzeby Centrum Urazowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. Numer referencyjny: DZPZ/333/40UEPN/2022” (sygn. akt: 3520/22).

W dniu 11 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SINMED Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim na: „dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz sprzętu pomocniczego do opieki nad pacjentem. Numer referencyjny: FDZP.226.15.2022” (sygn. akt: 3509/22).

W dniu 11 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe 'UNO" Krzysztof Chwalisz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Gryfice na: „pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Dzienny Dom Seniora w Gryficach przy „ul. Piłsudskiego” w formule „Zaprojektuj i Wybuduj”. Numer referencyjny: WPG.271.22.2022” (sygn. akt: 3495/22).

W dniu 11 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CITY BIKE GLOBAL S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia na: „uruchomienie, zarządzanie i eksploatację systemu Roweru Metropolitalnego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Numer referencyjny: ZP.270.7.2021” (sygn. akt: 3485/22).

W dniu 11 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "IZAN +" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na: „świadczenie usług polegających na wykonywaniu pracy w charakterze personelu pomocniczego na potrzeby Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.  Numer referencyjny: 70/2022” (sygn. akt: 3513/22).

W dniu 11 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STEMAR sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "LEŚNY" W ZASKOCZYNIE na: „dostawy artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie. Numer referencyjny: DPS.281.4.2022.ZP” (sygn. akt: 25/23).

W dniu 10 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Euvic Media Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „realizację Kampanii Społecznej "Bezpieczny przejazd" - etap III. Numer referencyjny: 9090/IRZU/14364/04193/22/P” (sygn. akt: 23/23).

W dniu 10 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Giotto Water PL Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Zieleni Miejskiej Rybnik na: „budowę krematorium przy Domu Przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym przy ul. Rudzkiej 70B w Rybniku -zaprojektuj i wybuduj. Numer referencyjny: ZP.2120.20.2022” (sygn. akt: 4/23).

W dniu 10 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Arkadis Sp. z o.o. M2 Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Starachowice na: „pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: ”Budowa hali sportowej wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 6 w Starachowicach”. Numer referencyjny: ZP.271.47.2022.HE” (sygn. akt: 3338/22).

W dniu 10 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SKAMEX Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy na: „dostawę wyrobów medycznych, PN-193/22/JP. Numer referencyjny: PN-193/22/JP” (sygn. akt: 3479/22).

W dniu 10 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "BYŚ" Wojciech Byśkiniewicz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Obrony Narodowej na: „usługę odbioru i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów segregowanych, odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz odpadów. Numer referencyjny: 21/ZP/22” (sygn. akt: 3500/22).

W dniu 10 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Arkadis Sp. z o. o. S1 Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Starachowice na: „„Modernizację dróg na terenie miasta Starachowice
wraz infrastrukturą podziemną”:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego - Część nr 1: „Przebudowa ulic: Kpt. Mariańskiego, Wąsika – Kowalskiego, Porucznika Robota, Ignacego Zaczkiewicza w Starachowicach”.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego - Część nr 2: „Budowa ulicy Ustronie wraz
z odwodnieniem w Starachowicach”.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego - Część nr 3: „Budowa ulicy Spokojnej
w Starachowicach”.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego - Część nr 4: „Wykonanie ciągu pieszo-jezdniowego z odwodnieniem w ul. Słowackiego
w Starachowicach”.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego - Część nr 5: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Partyzantów w Starachowicach”- cześć 4” (sygn. akt: 3339/22).

W dniu 10 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Rotomat Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu na: „bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Oddział w Poznaniu z podziałem na 7 części zamówienia. Numer referencyjny: OPO.D3.2421.42.2022” (sygn. akt: 3475/22).

W dniu 10 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe EcoTech Karol Wiśniewski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Mielecki na: „świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2023 r. Numer referencyjny: WA.272.1.17.2022” (sygn. akt: 3526/22).

W dniu 9 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Fundacja Wodna Służba Ratownicza w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach na: „świadczenie usług ratownictwa wodnego oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej na obiekcie Gminnego Ośrodka Turystyki,
Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach. Numer referencyjny: GOTSIR.0763.80.2022” (sygn. akt: 3433/22).

W dniu 9 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SIDLY Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Lublin - Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie na: „dostawę „opasek bezpieczeństwa”- urządzeń z wyświetlaczem do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych - mieszkańców Miasta Lublin powyżej 60 roku życia. Numer referencyjny: ZOW.DA.332.25.78.2022” (sygn. akt: 3514/22).

W dniu 9 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe LEKARO JOLANTA ZAGÓRSKA w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Halinów na: „odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych Gminy Halinów. Numer referencyjny: ZP.271.23.2022” (sygn. akt: 3392/22).

W dniu 9 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Catering Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu na: „usługę cateringową dla pacjentów SPZOZ w Lublińcu” (sygn. akt: 3427/22).

W dniu 9 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Bis Błysk Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Krasne na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krasne w 2023 r.Numer referencyjny: IGD.271.6.2022” (sygn. akt: 3505/22).

W dniu 9 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PPH "KUDASZEWICZ" Barbara Kudaszewicz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RYŻKACH na: „świadczenie usług cateringowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach. Numer referencyjny: 1.2022” (sygn. akt: 3437/22).

W dniu 9 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CATERMED Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o. na: „codzienne przygotowywanie wyżywienia dla pacjentów Szpitala. Numer referencyjny: Szp.P. VI.23/22” (sygn. akt: 3480/22).

W dniu 9 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MyWay Krystian Stefański w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa- Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad na: „budowę dodatkowych ekranów akustycznych przy autostradzie A-1 Toruń – Stryków na odc. od Węzła Czerniewice do granicy województw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego od km 163+900 do km 219+805 Numer referencyjny: GDDKIA.O.BY.D-3.2421.35.2022.46” (sygn. akt: 3402/22).

W dniu 9 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Egida IT Solutions Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych na: „zakup i dostawę łącznie 5006 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek wraz z gwarancją, serwisem i sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych. Numer referencyjny: 993200/271/70/2022” (sygn. akt: 3460/22).

W dniu 5 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Piotrowska-Krawczyk Maja w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Muzeum Narodowe w Warszawie na: „przygotowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Muzeum Narodowym w Warszawie” (sygn. akt: 3424/22).

W dniu 5 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kancelaria Adwokacka Sławomir Kubat Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu na: „kompleksową obsługę prawną Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – liczba części 2. Numer referencyjny: 3628/AZ/262/2022” (sygn. akt: 3435/22).

W dniu 5 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "PIOMAR" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Agencja Mienia Wojskowego na: „zakup notebooków oraz monitorów. Numer referencyjny: DZP-BP.2610.362.2022,” (sygn. akt: 3438/22).

W dniu 5 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Impel Safety sp. z o.o.; Impel Facility Services sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Muzeum Narodowe w Lublinie na: „świadczenie usługi dozoru w Muzeum Narodowym w Lublinie (...). Numer referencyjny: ZP.271.19.2022” (sygn. akt: 3391/22).

W dniu 5 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Ekotrade Sp. z o.o., Ekotrade Serwis FM Sp. z o.o., Silesia Ekotrade Sp. z o.o., Agopol-Ekotrade Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w Białymstoku na: „przetarg nieograniczony na usługę ochrony obiektów Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995). Numer referencyjny: NO – I/1608/2022” (sygn. akt: 3442/22).

W dniu 5 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MIRBUD S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie na: „budowę nowego budynku na potrzeby Centrum Urazowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. Numer referencyjny: DZPZ/333/40UEPN/2022” (sygn. akt: 3522/22).

W dniu 5 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Eurovia Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej sp. z o.o. na: „przebudowę i rozbudowę dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu układu drogowego dla obszaru ulic: Chłodna, Sempołowskiej, Królikarnia oraz Reduta Dzik w Gdańsku. Numer referencyjny: 177/BZP-U.500.38.2022/KW,” (sygn. akt: 3430/22).

W dniu 4 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy A.P.N. Promise S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na: „dostawę pakietów oprogramowania systemowego, serwerowego, użytkowego oraz zasobów chmury obliczeniowej. Numer referencyjny: KZGW/KI/293/2022” (sygn. akt: 3444/22).

W dniu 4 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy UNIBEP S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Instytut Fryderyka Chopina na: „budowę Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli. Numer referencyjny: ZP.25.47.2022.1” (sygn. akt: 3276/22).

W dniu 4 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: MS-EKO Sp. z o.o., EKO-MAX Recykling Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Klembów na: „odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Klembów w 2023 oraz 2024 roku. Numer referencyjny: ZP.271.1.29.2022” (sygn. akt: 3470/22).

W dniu 4 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Fundacja Wodna Służba Ratownicza w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Bydgoskie Centrum Sportu na: „obsługę krytych pływalni w zakresie ratownictwa wodnego, zlokalizowanych przy ul. Kromera 11 oraz ul. Pijarów 4 w Bydgoszczy. Numer referencyjny: BCS-6/U/2022” (sygn. akt: 3404/22).

W dniu 4 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "IZAN +" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie na: „usługę w zakresie sprzątania budynku, utrzymania terenów zielonych, sprzątania i odśnieżania chodników i parkingów, dla potrzeb Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, ul. Wołoska 137, Poliklinika w Radomiu ul. Orląt Lwowskich 5. Numer referencyjny: CSKDZPiM-2375/25/11/01/2022” (sygn. akt: 3384/22).

W dniu 4 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu na: „dostawę i montaż mebli wykonanych na wymiar do pracowni kosmetologicznych dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Numer referencyjny: ZP/TP/2312/40/2225/2022” (sygn. akt: 3421/22).

W dniu 4 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Centrum Diabetologii Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. na: „DOSTARCZANIE GLUKOMETRÓW, PASKÓW TESTOWYCH, PŁYNU KONTROLNEGO. Numer referencyjny: 237/ZP/2022” (sygn. akt: 3423/22).

W dniu 4 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach na: „zakup, dostawę i instalację sprzętu medycznego na potrzeby Działu Diagnostyki Laboratoryjnej SP ZOZ w Łapach. Numer referencyjny: ZP/69/2022/PN” (sygn. akt: 3486/22).

W dniu 3 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Globalterm Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Starachowicki na: „wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w ramach realizacji projektu pn."Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Starachowickim". Numer referencyjny: ZP.272.11.2022” (sygn. akt: 3383/22).

W dniu 3 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Złoty Stok na: „odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Złoty Stok oraz utworzenie i utrzymywanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w 2023 r. Numer referencyjny: RL.271.16.2022” (sygn. akt: 3386/22).

W dniu 3 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Instytut Fryderyka Chopina na: „budowę Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli. Numer referencyjny: ZP.25.47.2022.1” (sygn. akt: 3282/22).

W dniu 3 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Impel Defender Sp. z o.o., Impel Safety Sp. z o.o., Impel Facility Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - WOJSKOWY INSTYTUT HIGIENY I EPIDEMIOLOGII IMIENIA GENERAŁA KAROLA KACZKOWSKIEGO na: „ochronę fizyczną Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHE w Puławach przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną. Numer referencyjny: 03/TP1/U/ODiZZB/DIAG/22” (sygn. akt: 3422/22).

W dniu 3 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NDI S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Instytut Fryderyka Chopina na: „budowę Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli. Numer referencyjny: ZP.25.47.2022.1” (sygn. akt: 3278/22).

W dniu 3 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: RDF Sp. z o. o., MPK PURE HOME Sp. z o.o., EKO-SAM BIS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Karczew na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Karczew – trzy Części. Numer referencyjny: ZP.271.14.2022.MS” (sygn. akt: 3403/22).

W dniu 3 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Web-Profit Maciej Kuźlik w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Jeleśnia na: „dostawę zestawów komputerowych i urządzeń peryferyjnych realizowanych w ramach projektu CYFROWA GMINA. Numer referencyjny: ZP.271.03.2022” (sygn. akt: 3389/22).

W dniu 3 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kostomłoty na: „odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Numer referencyjny: PIFZ.271.31.2022” (sygn. akt: 3499/22).

W dniu 3 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Agencja Ochrony Osób i Mienia "ROMA" Romuald Stańczyk, Przedsiębiorstwo Usługowe ROMA Sp. z o.o., Agencja Ochrony Osób i Mienia Zubrzycki Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie na: „świadczenie usługi ochrony osób i mienia w budynku przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie mieszczącego komórki organizacyjne Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie. Numer referencyjny: ZP/SR/05/22” (sygn. akt: 3410/22).

W dniu 3 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na: „dostawę rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją i wyposażeniem pomieszczeń. Numer referencyjny: DZP.381.70A.2022” (sygn. akt: 3425/22).

W dniu 3 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ONDE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Golubsko-Dobrzyński na: „rozbudowę drogi powiatowej nr 2104C Wielkie Rychnowo - Kowalewo Pomorskie. Numer referencyjny: SZP.272.7.2022” (sygn. akt: 3395/22).

W dniu 3 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Fundacja Wodna Służba Ratownicza w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie na: „świadczenie usługi ratownictwa wodnego na krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 B oraz kąpieliskach miejskich w sezonie letnim 2023 roku. Numer referencyjny: M.241.20.2022.ZP” (sygn. akt: 3504/22).

W dniu 3 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miłosław na: „odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Miłosław w 2023 roku. Numer referencyjny: IŚR.271.ZP.23.2022” (sygn. akt: 3419/22).

W dniu 3 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: MEDIS24 sp. z o.o., MEDIS24 Łukasz Zasim w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ na: „„świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.” PS.I.271.9.2022” (sygn. akt: 3413/22).

W dniu 2 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Camaro sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego na: „usługę polegającą na usuwaniu z dróg wewnętrznych oraz publicznych położonych na terenie miasta Szczecina pojazdów. Numer referencyjny: DZP/52/TP/2022” (sygn. akt: 3123/22).

W dniu 2 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina-Miasto Grudziądz na: „odbieranie odpadów komunalnych od wskazanych właścicieli nieruchomości z terenu gminy-miasto Grudziądz Numer referencyjny: GSO.271.1.2022” (sygn. akt: 3368/22).

W dniu 2 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PARTNER Dariusz Apelski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Leoncin na: „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Leoncin oraz wyposażenie w pojemniki, odbiór i zagospodarowanie odpadów z gm. PSZOK w roku 2023. Numer referencyjny: GK.271.PN.13.2022” (sygn. akt: 3379/22).

W dniu 2 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sorted Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi na: „dostawę ulicznych koszy na śmieci do segregacji. Numer referencyjny: DSR-ZP-VIII.271.83.2022” (sygn. akt: 3376/22).

W dniu 2 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Intaris Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej na: „dostawę skanerów formatu A4 na potrzeby obsługi legitymacji OSP. Numer referencyjny: BF-IV.2370.29.2022” (sygn. akt: 3414/22).

W dniu 2 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii na: „zakup tomografu komputerowego z wyposażeniem wraz z dostosowaniem pomieszczeń. Numer referencyjny: Nr postępowania EZP-252-28/2022” (sygn. akt: 3369/22).

W dniu 2 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Usługowy KOM BŁYSK Sylwia Kołcz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kąty Wrocławskie - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie na: „zimowe utrzymanie dróg gminnych na obszarze pozamiejskim Gminy Kąty Wrocławskie w sezonie 2022/2023. Numer referencyjny: ZP.271.66.2022” (sygn. akt: 3367/22).

W dniu 2 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FULL-MED Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: „pierwsze wyposażenie – pawilon nr 10 – meble biurowe. Numer referencyjny: EP/93/2022” (sygn. akt: 3467/22).

W dniu 2 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ENERGOKON-PLUS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Szkół Poligraficznych na: „roboty budowlane polegające na rozbiórce budynku mieszkalnego znajdującego się na terenie Zespołu Szkół Poligraficznych w Łodzi. Numer referencyjny: 2/ZSP/TP/RB/2022” (sygn. akt: 3432/22).

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00