Informacja o ogłoszeniu postanowień kończących postępowanie odwoławcze wydanych na posiedzeniu niejawnym - Aktualne

W dniu 18 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konosorcjum: WYG International Sp. z o.o., Domański Zakrzewski Palinka Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. na: "doradztwo dla partnera publ. w przygotowaniu projektu ppp dla inwest. pn.Budowa Portu Centralnego w Morskim Porcie w Gdańsku wraz z opracow. Studium Wykonalności dla ww. inwest. w ramach prawa opcji. Numer referencyjny: NPR/IN/2018/047" (sygn. akt: KIO 407/19).

W dniu 18 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ENERIS Surowce S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Lądek-Zdrój na: "odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na terenie Gminy Lądek-Zdrój. Numer referencyjny: WR.271.2.2019.207" (sygn. akt: KIO 379/19).

W dniu 18 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Agnieszka Blochel w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice na: "bieżące utrzymanie i czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Świętochłowice. Numer referencyjny: OR.271.3.2019" (sygn. akt: KIO 398/19).

W dniu 18 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Obsługi Administracji Rządowej na: "dostawę komputerów stacjonarnych i monitorów, komputerów przenośnych i tabletów na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej. Numer referencyjny: 2019/1" (sygn. akt: KIO 393/19).

W dniu 18 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Obsługi Administracji Rządowej na: "dostawę systemu informacji prawnej dla Jednostek Administracji Państwowej. Numer referencyjny: 2019/7" (sygn. akt: KIO 383/19).

W dniu 18 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KOMTUR POLSKA Sp. z o.o.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" na: "dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych stosowanych w ramach programów lekowych. Numer referencyjny: ZP/CZD/0032/19" (sygn. akt: KIO 409/19).

W dniu 18 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Integrated Solutions Sp. z o.o.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Policji na: "budowę Systemu Elektronicznej Poczty Policji (SEPP). Numer referencyjny: 5/BŁiI/18/RG/PMP" (sygn. akt: KIO 387/19).

W dniu 15 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy S&T Services Polska Sp. z o.o.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na: "utworzenie systemu monitorowania pomocy publicznej SHRIMP ver. 2. Numer referencyjny: BBA-2/262-28/2018" (sygn. akt: KIO 404/19).

W dniu 15 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Planeta Sp. z o. o.; Autostrada Mazowiecka Sp. z o. o.; Wardex Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad  na: "całoroczne kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA w Kielcach z podziałem na 3 części zamówienia. Numer referencyjny: O.Ki.D-3.2413.19.2018.gk" (sygn. akt: KIO 356/19).

W dniu 14 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Techsource Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Policji na: "modernizację indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych poprzez zakup komputerów, sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania. Numer referencyjny: 12/BŁiI/19/EZ/PMP" (sygn. akt: KIO 389/19).

W dniu 14 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PAUL HARTMANN POLSKA Sp. o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne na: "dostawę jednorazowych różnych wyrobów medycznych dla UCK. Numer referencyjny: 185/PN/2018" (sygn. akt: KIO 369/19).

W dniu 14 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Polkomtel Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Poczta Polska S.A. na: "świadczenie usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą urządzeń i akcesoriów do ich świadczenia. Numer referencyjny: PI.PZ.2600.097.2018" (sygn. akt: KIO 352/19).

W dniu 14 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DXC Technology Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na: "zakup usługi Utrzymania i Rozwoju Aplikacji ZSZiK, IACSplus, GIS, SIZ, PZSiPplus, PA oraz eWniosekPlus na okres 47 miesięcy. Numer referencyjny: DPiZP.2610.20.2018" (sygn. akt: KIO 368/19).

W dniu 14 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Elektrometal S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: "budowę klimatyzacji grupowej o mocy chłodniczej 6MW dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba. Numer referencyjny: 441700711" (sygn. akt: KIO 351/19).

W dniu 14 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Impel System Sp. z o.o., Impel Facility Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Katowice na: "usługę sprzątania, mycia okien w budynkach Urzędu Miasta Katowice - zamówienie w 2 częściach. Numer referencyjny: BZP.271.1.322.2018" (sygn. akt: KIO 371/19).

W dniu 14 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Lyreco Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. na: "dostawę artykułów biurowych na potrzeby Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Numer referencyjny: 2018/W001/WP-000918" (sygn. akt: KIO 355/19).

W dniu 14 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy LUBMEDICAL Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" na: "dostawę strzykawek enteralnych do żywienia dojelitowego oraz łączników typu Enfit. Numer referencyjny: ZP/CZD/35/19" (sygn. akt: KIO 403/19).

W dniu 14 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FINEZJA A. K. Zając, Sp. J. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Dobroń na: "rozbudowę oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w m. Dobroń ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w m. Przygoń. Numer referencyjny: 271.1.2019" (sygn. akt: KIO 390/19).

W dniu 13 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DS Consulting Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. na: "doradztwo dla partnera publ. w przygotowaniu projektu ppp dla inwest. pn.Budowa Portu Centralnego w Morskim Porcie w Gdańsku wraz z opracow. Studium Wykonalności dla ww. inwest. w ramach prawa opcji. Numer referencyjny: NPR/IN/2018/047" (sygn. akt: KIO 411/19).

W dniu 13 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PROKOM Construction sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Dąbrowa Górnicza na: "zarządzanie kontraktami pn.: Promowanie Zielonej Mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza Etap I i Etap II. Numer referencyjny: ZP.WIM.271.4.87.2018" (sygn. akt: KIO 336/19).

W dniu 13 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: DMK Inżynieria Sp. z o.o., Inżbud TT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Dąbrowa Górnicza na: "zarządzanie kontraktami pn.: Promowanie Zielonej Mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza Etap I i Etap II. Numer referencyjny: ZP.WIM.271.4.87.2018" (sygn. akt: KIO 328/19).

W dniu 13 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Alpinus Chemia Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny na: "dostawę środków do dezynfekcji. Numer referencyjny: DAZ.26.065.2018" (sygn. akt: KIO 388/19).

W dniu 13 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Boniface Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Główny Inspektorat Ochrony Środowiska na: "redakcję zaktualizowanych metodyk monitoringu biologicznych elementów oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych wraz z recenzją naukową i publikacją. Numer referencyjny: ZP/220-47/18/ABA" (sygn. akt: KIO 347/19).

W dniu 13 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Spire Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Policji Biuro Finansów na: "zawarcie umowy ramowej na modernizację indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych poprzez zakup komputerów. Numer referencyjny: 26/BŁiI/19/MR/PMP" (sygn. akt: KIO 349/19).

W dniu 12 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Terumo BCT Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie na: "sprzedaż i dostawę zestawów do aferezy automatycznej wykonywanej za pomocą separatora komórkowego i zestawów do plazmaferezy automatycznej wykonywanej za pomocą separatora osoczowego oraz dzierżawa separatorów do zaaferowanych zestawów. Numer referencyjny: ZP/PN/06/2019" (sygn. akt: KIO 386/19).

W dniu 12 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe "Spector" Wiesław Leusz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. na: "wykonanie robót budowlanych w ramach projektu inwestycyjnego „Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja”. Numer referencyjny: DSP – 612/25/SW/07/ZTR/AP/2018" (sygn. akt: KIO 333/19).

W dniu 12 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Biameditek sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.  na: "dostarczenie sprzętu medycznego dla nowej siedziby Małopolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej oraz Oddz. Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci. Numer referencyjny: 11/ZP/2019" (sygn. akt: KIO 350/19).

W dniu 12 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Medline Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie na: "dostawę sprzętu medycznego do ambulansów ratunkowych typu C w formie sprzedaży ratalnej. Numer referencyjny: ZP1 – 8/2019" (sygn. akt: KIO 361/19).

W dniu 12 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Biała Podlaska na: "dostawę wraz z rozmieszczeniem i montażem mebli biurowych do Oficyny Zachodniej w Zespole Zamkowo-Parkowym Radziwiłłów w Białej Podlaskiej. Numer referencyjny: ZP.271.2.2.2019.JW2" (sygn. akt: KIO 344/19).

W dniu 12 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Śląski w Katowicach na: "sukcesywne dostawy mebli biurowych wraz z montażem realizowane wg bieżących potrzeb Zamawiającego. Numer referencyjny: DZP.381.002.2019.DW" (sygn. akt: KIO 335/19).

W dniu 11 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GAMA-Marek Samborski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu na: "dowóz dzieci z niepełnosprawnościami do wrocławskich placówek oświatowych. Numer referencyjny: CUI/ZP/PN/4/2019" (sygn. akt: KIO 337/19).

W dniu 11 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PWH WIP - Małgorzata Szczepanik-Grzywocz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Prusice na: "dostawę sprzętu elektronicznego stanowiącego doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu pt. „Gmina Prusice stawia na rozwój uczniów!”- II przetarg nieograniczony. Numer referencyjny: ZP.271.1.49.2018" (sygn. akt: KIO 346/19).

W dniu 11 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ForSec Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Policji na: "zakup stanowisk badawczych z zakresu badań informatycznych na potrzeby laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji, numer postępowania 7/BŁiI/19/ESz/PMP. Numer referencyjny: 7/BLiI/19/ESz/PMP" (sygn. akt: KIO 342/19).

W dniu 11 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Nextbike Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Nowy Dwór Mazowiecki na: "dostawę elementów składowych systemu rowerów miejskich oznaczonych dalej jako Nowodworski Rower Miejski (NRM). Numer referencyjny: WPI.271.3.2019" (sygn. akt: KIO 391/19).

W dniu 8 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego na: "dostawę sprzętu medycznego z podziałem na części celem realizacji projektu: podniesienie jakości i dostępności do komplementarnych świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego. Numer referencyjny: ZP/p/05/19" (sygn. akt: KIO 334/19).

W dniu 7 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PRO-GEO-EX MACIEJ FILIPEK w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wyższy Urząd Górniczy na: "dostawę sprzętu kontrolno - pomiarowego w ramach dofinansowania przedsięwzięcia w formie przekazania środków przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. Doposażenie organów nadzoru górniczego w sprzęt służący do monitorowania eksploatacji kopalin. Numer referencyjny: BAG/12/2018/PN" (sygn. akt: KIO 339/19).

W dniu 7 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SINMED Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej na: "jednorazowe,niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne" (sygn. akt: KIO 348/19).

W dniu 7 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Eurovia Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie na: "przebudowę drogi powiatowej nr 1933D Zakrzów – granica powiatu – Kotowice km 0+000 ÷ 1+434. Numer referencyjny: PZD.251.2.2019.AK" (sygn. akt: KIO 341/19).

W dniu 7 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Trakcja PRKil S.A.; Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele”" (sygn. akt: KIO 316/19).

W dniu 7 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: GISPRO Sp. z o.o.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. na: "Zadanie V.1 – Rozwój systemu GIS. Cześć V. 1.2 Usługa: Rozwój systemu GIS dla potrzeb eksploatacji sieci i zarządzania majątkiem sieciowym”. Numer referencyjny: 01846/WS/PW/JRP-JRP/U/2018" (sygn. akt: KIO 326/19).

W dniu 7 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Vendi Servis Sp. z o.o., JOL-MARK Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Postęp" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim na: "świadczenie usług społecznych w zakresie żywienia pacjentów i dystrybucji posiłków w oddziały. Nr sprawy 44/ZP/2018" (sygn. akt: KIO 360/19).

W dniu 6 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Landis+Gyr Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Tauron Dystrybucja S.A. na: "dostawę statycznych bezpośrednich liczników energii elektrycznej z wbudowanym modemem GPRS/UMTS. Numer referencyjny: 2018/TD-CN/TD-CN/02651/L" (sygn. akt: KIO 312/19).

W dniu 6 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Energopol-Szczecin S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie na: "budowę Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie. Numer referencyjny: 1/2019" (sygn. akt: KIO 321/19).

W dniu 6 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Trecom Enterprise Solutions Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Policji na: "rozbudowę systemu bezpieczeństwa poczty elektronicznej. Numer referencyjny: 332/BŁiI/18/RG/PMP" (sygn. akt: KIO 330/19).

W dniu 6 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WhyNotTravel Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 1. Baza Lotnictwa Transportowego na: "obsługę biletową zagranicznych podróży służbowych. Numer referencyjny: 1/2019" (sygn. akt: KIO 322/19).

W dniu 5 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MEDYK-POL Maciej Staszajtis w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu na: "świadczenie usług transportu sanitarnego zespołem podstawowym „P” oraz zespołem niewymagającym opieki medycznej „T” na potrzeby działalności Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Numer referencyjny: TLZP/2-23/233/145/2018" (sygn. akt: KIO 307/19).

W dniu 5 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Althea Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie na: "świadczenie usług serwisowych pogwarancyjnych – przeglądy i naprawy tomografu komputerowego Somatom Definition AS z wyposażeniem oraz oprogramowaniem Syngo.VIA. Numer referencyjny: EZP-271-2-99/2018" (sygn. akt: KIO 267/19).

W dniu 4 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Bezpieczne.IT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Rejonowy w Białymstoku na: "usługę serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego sprzętu na salach rozpraw w Sądzie Rejonowym w Białymstoku G-3710-1/19. Numer referencyjny: G-3710-1/19" (sygn. akt: KIO 303/19).

W dniu 4 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FOXMET Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: "„4. Rozbiórka 14 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A. KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia”. Numer referencyjny: KWK K/31/18/19" (sygn. akt: KIO 300/19).

W dniu 4 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy HICRON Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Metro Warszawskie Sp. z o.o. na: "dostawę, wdrożenie, utrzymanie i rozwój systemu ERP wraz z Szyną Integracyjną oraz środowiskiem utrzymaniowym PaaS. Numer referencyjny: WP.25.00276.2018.S.P.JAWO" (sygn. akt: KIO 273/19).

W dniu 4 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska CePeLek Samodzielny Publiczny ZOZ w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jednostka Wojskowa Nr 6021 na: "świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników RON i żołnierzy zawodowych Jednostki Wojskowej Nr 6021 oraz jednostek będących na jej zaopatrzeniu. Numer referencyjny: 55/2018/PN/SŁ.ZDR" (sygn. akt: KIO 332/19).

W dniu 4 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Inżynieria Rzeszów S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno sp. z o.o. na: "rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Święte Gmina Radymno oraz dostawę pojazdu asenizacyjnego z funkcją płukania sieci. Numer referencyjny: ZP.271.3.2018" (sygn. akt: KIO 304/19).

W dniu 4 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TEVOR S. A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji na: "dostawę fabrycznie nowych nieoznakowanych pojazdów dla KWP w Szczecinie. Numer referencyjny: ZZ-2380-15/19" (sygn. akt: KIO 299/19).

W dniu 1 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy RAVEN INMEDIA Sp.z o.o. Sp. K. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli na: "usługę outsourcingu drukarek. Numer referencyjny: COZL/ZPZ/ED/3412/PN-5/19" (sygn. akt: KIO 279/19).

W dniu 1 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comtegra S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Policji na: "rozbudowę systemu bezpieczeństwa poczty elektronicznej. Numer referencyjny: 332/BŁiI/18/RG/PMP" (sygn. akt: KIO 296/19).

W dniu 1 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Veloni Danuta Pawlak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie na: "usługę transportu żywności dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie. Numer referencyjny: WSZ-EP-72/2018" (sygn. akt: KIO 222/19).

W dniu 1 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BICO GROUP Tomasz Przybylski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" Spółka z o.o. na: "zadanie 26 - „Pomoc Techniczna- Inżynier Kontraktu” dla Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – Etap III". Numer referencyjny: ZP/JRP/U/18/2018" (sygn. akt: KIO 284/19).

W dniu 1 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usług Leśnych Forest Sp. z o.o., "Usługi Wielobranżowe" Józef Czekieryło, "PHU Biozbyt" Zbigniew Ciszek w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa-Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie na: "wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Niedźwiady w Przechlewie w latach 2019-2020. Numer referencyjny: SA.270.19.2018.KG" (sygn. akt: KIO 288/19).

W dniu 1 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: WhyNotTravel Sp. z o.o. sp. k., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bokka Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Dział Zamówień Publicznych na: "usługę pośrednictwa przy zakupie biletów lotniczych dla Politechniki Krakowskiej. Numer referencyjny: KA-2/006/2019" (sygn. akt: KIO 293/19).

W dniu 1 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy POLLIGHT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Ożarów na: "modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ożarów. Numer referencyjny: BIII.271.14.2018" (sygn. akt: KIO 315/19).

W dniu 1 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Healthcare S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na: "opracowanie, wdrożenie i utrzymanie Platformy Regionalnej e-Pacjent. Numer referencyjny: SzW/1/2019" (sygn. akt: KIO 290/19).

W dniu 1 marca 2019 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na: "opracowanie, wdrożenie i utrzymanie Platformy Regionalnej e-Pacjent. Numer referencyjny: SzW/1/2019" (sygn. akt: KIO 281/19).

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00