Informacja o ogłoszeniu postanowień kończących postępowanie odwoławcze wydanych na posiedzeniu niejawnym - Aktualne

W dniu 23 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy Piaseczno na: „utworzenie i prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Piaseczno. Numer referencyjny: Spr. 56/2021” (sygn. akt: 2446/21)

W dniu 23 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe FOXMET Monika Czaplińska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „likwidację szybu Jas VI w SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos-Rydułtowy I” Ruch „Jas-Mos. Numer referencyjny: ZP-JM-0008/21” (sygn. akt: 2515/21)

W dniu 23 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, REMONDIS Medison Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na: „usługę odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych. Numer referencyjny: ZOZ/ZP/3/08/2021” (sygn. akt: 2657/21)

W dniu 22 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Food Investment S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Pucki - Dom Pomocy Społecznej w Pucku na: „prowadzenie kuchni i świadczenie usług związanych z całodzienną obsługą przygotowywanie posiłków w pomieszczeniach wydzierżawionych przez Zamawiającego i dystrybucji posiłków do stołówki DPS w Pucku. Numer referencyjny: DPS.DTG-A.33-01/21” (sygn. akt: 2456/21)

W dniu 22 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ANPOL" Andrzej Polański w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na: „poprawę bezpieczeństwa wybranych obiektów MPWiK w m.st. Warszawie S.A. – ogrodzenie Zakładu Północnego w Wieliszewie przy ul. 600-lecia 20. Numer referencyjny: 00976/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/B/2021” (sygn. akt: 2694/21)

W dniu 22 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Warbud S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego na: „opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania „Budowa płaszczyzny parkingowej dla bezzałogowych statków powietrznych na terenie 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim”. Numer referencyjny: NCB/18/2020” (sygn. akt: 2642/21)

W dniu 22 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FOXMET Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „rozbiórkę 7 obiektów powierzchniowych szybu „Witczak” oraz Rozdzielni nr 2 (przy ul. Łużyckiej 7) położonych na terenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”. Numer referencyjny: ZP-C-0013/21” (sygn. akt: 2398/21)

W dniu 22 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FBSerwis S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: „całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach, Rejon w Zabrzu. Numer referencyjny: O.KA.D-3.2413.37.2021” (sygn. akt: 2576/21)

W dniu 22 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Clarifity Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na: „dostawę wraz z instalacją serwerów na potrzeby UMP wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego. Numer referencyjny: TPm-93/21” (sygn. akt: 2713/21)

W dniu 22 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy RAPID Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na: „modernizację komory nr 5 zbiornika wody czystej (II etap), Stacja Strefowa, 03-019 Warszawa, ul. Waligóry 2, dzielnica Białołęka. Numer referencyjny: 00075/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/B/2021” (sygn. akt: 2681/21)

W dniu 22 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: DGP Security Partner Sp. z o.o., DGP PROVIDER Sp. z o.o., CTG Sp. z o.o., 7 MG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu na: „usługę ochrony osób i mienia wykonywana przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne w latach 2021–2024 w Kompleksach Nieruch. Wojsk. (KNW) w Elblągu, Braniewie, Chruścielu, Bartoszycach i Morągu. Numer referencyjny: 1/SZP/OiB/2021” (sygn. akt: 2622/21)

W dniu 22 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Alba Dolny Śląsk Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wałbrzych-Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu na: „odśnieżanie i likwidowanie śliskości oraz utrzymanie czystości na drogach zlokalizowanych na terenie Gminy Wałbrzych. Numer referencyjny: DU.260.28.2021” (sygn. akt: 2530/21)

W dniu 22 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy P.H.U. EKO-TRANS Cezary Kubacki w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Jastków na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jastków Numer referencyjny: UG.271.3.2021.CT” (sygn. akt: 2555/21)

W dniu 22 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Catering Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej na: „świadczenie kompleksowych usług produkcji, przygotowywania i dostarczania posiłków całodziennych dla pacjentów oraz posiłków profilaktycznych dla pracowników UCMMIT. Numer referencyjny: 11/UCMMiT/TP-fn/2021” (sygn. akt: 2625/21)

W dniu 21 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MBA System Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu na: „dostawę sprzętu komputerowego. Numer referencyjny: BAG-31/2021” (sygn. akt: 2514/21)

W dniu 21 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Usług Komunalnych EKOGAB s.c. Gabriel Kropidłowski, Daniel Piąstka w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Zadzim na: „odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Zadzim” (sygn. akt: 2684/21)

W dniu 21 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: „zakup wraz z dostawą tomografu komputerowego dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Nr referencyjny: AZP.2411.103.2021.MK” (sygn. akt: 2408/21)

W dniu 21 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Facility Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na: „świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym na okres 24 miesięcy. Numer referencyjny: U -28/N/21,” (sygn. akt: 2462/21)

W dniu 21 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IZAN+ Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na: „świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym na okres 24 miesięcy Numer referencyjny: U -28/N/21” (sygn. akt: 2543/21)

W dniu 21 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ADAMIETZ Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof Jana Mazurkiewicza na: „poprawę efektywności energetycznej i dostosowanie do obowiązujących przepisów pawilonów I i VIIB MSCZ w Pruszkowie. Numer referencyjny: ZP/AM/5/2021” (sygn. akt: 1975/21)

W dniu 21 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń oraz terenów zewnętrznych w kompleksach wojskowych administrowanych przez 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy. Numer referencyjny: 22/ZP/U/INFR/2021” (sygn. akt: 2666/21)

W dniu 21 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy we Włocławku, SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu, ESBANK Bank Spółdzielczy z siedzibą w Radomsku, Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Kujawsko-Pomorskie na: „udzielenie długoterminowego kredytu w 2021 r. Numer referencyjny: WZP.272.22.2021” (sygn. akt: 2620/21)

W dniu 21 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MR SYSTEM Marek Lipowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Bank Polski na: „wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w obiekcie Wydziału Zasilania przy ul. Lelewela 14 we Wrocławiu. Numer referencyjny: SEZ/DKRZ-WPO1-AW-241-0328/OOWroc/21” (sygn. akt: 2656/21)

W dniu 20 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TAMEX Obiekty Sportowe S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Cieszyn na: „wykonanie modernizacji stadionu miejskiego przy al.Łyska w Cieszynie. Numer referencyjny: ZPIF.271.1.7.2021” (sygn. akt: 2617/21)

W dniu 20 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Enter Air Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego 1. Baza Lotnictwa Transportowego na: „szkolenie symulatorowe dla załóg statków powietrznych G550 i B737 w latach 2021–2023. Numer referencyjny: 4/2021” (sygn. akt: 2484/21)

W dniu 17 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Wojciech Czapliński w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „likwidację infrastruktury powierzchniowej w zakresie obiektów pozostałej infrastruktury kolejowej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Pokój I – Śląsk“ Ruch „Pokój I“ w Rudzie Śląskiej. Numer referencyjny: ZP-P-0002/21” (sygn. akt: 2008/21)

W dniu 17 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Computex Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu na: „dostawę, instalację i konfigurację systemu pamięci masowej All Flash. Numer referencyjny: Z-2502-24/21” (sygn. akt: 2579/21)

W dniu 16 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania EKODREN Naturalne Systemy Oczyszczania Michał Gojżewski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Cisna na: „budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj. Numer referencyjny: GGiB.271.5.2021” (sygn. akt: 2593/21)

W dniu 16 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Volvo Bus Corporation w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia na: „Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Numer referencyjny: ZP.270.3.2021” (sygn. akt: 2611/21)

W dniu 16 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MIRBUD S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy na: „generalnego wykonawcę projektu pn.: Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Chodkiewicza 9–11 w Bydgoszczy. Numer referencyjny: ZP-PN 3/A2020/2021” (sygn. akt: 2168/21)

W dniu 16 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na: „Generalnego Wykonawcę projektu pn.: Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Chodkiewicza 9–11 w Bydgoszczy. Numer referencyjny: ZP-PN 3/A2020/2021” (sygn. akt: 2157/21)

W dniu 16 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Polsuper Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów na: „zimowe utrzymanie ulic, chodników, ścieżek rowerowych, schodów i parkingów w pasach drogowych na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w latach 2021-2023. Numer referencyjny: KZP-XII-WZP.271.55.2021” (sygn. akt: 2650/21)

W dniu 16 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Praxima Krakpol Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach na: „kompleksową usługę prania bielizny i odzieży szpitalnej dla potrzeb ZZOZ w Wadowicach” (sygn. akt: 2388/21)

W dniu 16 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy JOL-MARK Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu na: „świadczenie usługi w zakresie żywienia dla Szpitala Specjalistycznego nr 1 przy ul. Żeromskiego 7 w Bytomiu, Szpitala Zakaźnego, Zakładu Opiekuńczo Leczniczego przy Al. Legionów 49 w Bytomiu. Numer referencyjny: ZP/07/2021” (sygn. akt: 2320/21)

W dniu 16 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy System Data Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie na: „dostawę i wdrożenie sieciowych urządzeń typu firewall do zabezpieczenia sieci teleinformatycznej na potrzeby systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej”. Numer referencyjny: DZ.371.UE.1.2021” (sygn. akt: 2595/21)

W dniu 16 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy W.S.O.P. Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A. na: „wymianę urządzeń linii diagnostycznych Stacji Kontroli Pojazdów. Numer referencyjny: PR/0009/2021” (sygn. akt: 2641/21)

W dniu 15 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Maxus sp. z o.o., MM SERVICE MONITORING sp. z o.o., MM SERVICE SECURITY sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Rejonowy w Wejherowie na: „Usługi ochrony osób i mienia. Numer referencyjny: sygn. akt: G.115-47/2021” (sygn. akt: 2654/21)

W dniu 15 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: GAJA Małgorzata Gancarczyk, LOWA Sportschuhe GmbH w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 3 Regionalna Baza Logistyczna na: „dostawę przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – buty górskie WS, buty specjalne letnie WS. Numer referencyjny: 66/2021” (sygn. akt: 2631/21)

W dniu 15 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Remondis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Ostrowiec Świętokrzyski na: „gospodarowanie odpadami komunalnymi w Ostrowcu Świętokrzyskim w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2024r. oraz organizacja i prowadzenie PSZOK. Numer referencyjny: 0r.271.14.2021” (sygn. akt: 2439/21)

W dniu 15 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ACTIVA LONGIN WITKOWSKI w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Kołobrzeg na: „modernizację terenu zielonego położonego na działce nr 399/9 i nr 400/11 obr. 11 w Kołobrzegu przy ul. Basztowej. Numer referencyjny: BZ.271.19.2021.II” (sygn. akt: 2511/21)

W dniu 15 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ERBUD Industry Południe Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na: „remont wybranych elementów kotła nr 5 oraz przynależnych do niego pyłoprzewodów, kanałów i wentylatorów powietrza i spalin, palników rozpałkowych i odżużlacza w PGE GiEK S.A., Oddz. Elektrownia Rybnik. Numer referencyjny: POST/GEK/CSS/PME-ELR/01794/2021” (sygn. akt: 2653/21)

W dniu 15 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ABB Power Grids Poland Sp. z o.o. Odział w Łodzi w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Tauron Dystrybucja S.A. na: „dostawę transformatorów SN/nN na potrzeby Tauron Dystrybucja S.A. Numer referencyjny: 2020/TD-CN/TD-CN/02625/S” (sygn. akt: 2356/21)

W dniu 15 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Comarch Polska S.A., Comarch S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych na: „świadczenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 1 listopada 2021 r., znak postępowania: 993200/271/135/2021” (sygn. akt: 2509/21)

W dniu 14 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IMMITIS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie na: „dostawę zestawów komputerowych typu Tower dla wszystkich jednostek AGH - KC-zp.272-189/21. Numer referencyjny: KC-zp.272-189/21” (sygn. akt: 2370/21)

W dniu 14 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Alteris S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach na: „dostawę rezonansu magnetycznego wraz z niezbędnymi pracami adaptacyjno-budowlanymi w pawilonie D Szpitala oraz dodatkowym wyposażeniem. Numer referencyjny: ZP.26.1.13.2021” (sygn. akt: 2496/21)

W dniu 14 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Chełm na: „dostawę elementów składowych „SYSTEMU ROWERU MIEJSKIEGO I GMINNEGO W CHEŁMSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM” wraz z uruchomieniem, w ramach projektu pn.: „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim. Numer referencyjny: BZP.271.12.31.2021” (sygn. akt: 2567/21)

W dniu 14 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MBA System Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Komenda Stołeczna Policji na: „dostawy zestawów komputerów biurowych. Numer referencyjny: WZP-2206/21/139/Ł” (sygn. akt: 2164/21)

W dniu 14 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Immitis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Stołeczna Policji na: „dostawy zestawów komputerów biurowych. Numer referencyjny: WZP-2206/21/139/Ł” (sygn. akt: 2181/21)

W dniu 14 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich na: „dostawę Tomografu komputerowego. Numer referencyjny: DSUiZP/252/MT/13/2021 D” (sygn. akt: 2478/21)

W dniu 14 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Climbex Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Energia Ciepła S.A. na: „usługi czyszczenia urządzeń energetycznych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie. Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/UZK/00604/2021” (sygn. akt: 2598/21)

W dniu 14 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IZAN+ Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na: „świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym na okres 24 miesięcy. Numer referencyjny: U -28/N/21” (sygn. akt: 2467/21)

W dniu 14 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. na: „przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gostyninie. Numer referencyjny: MPK.271.14.2021” (sygn. akt: 2361/21)

W dniu 14 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku na: „dostawy wyrobów z włóknin medycznych oraz materiałów opatrunkowych. Numer referencyjny: LAS-81-PN/21-2021” (sygn. akt: 2470/21)

W dniu 14 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sagemcom Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Dystrybucja S.A. na: „dostawę urządzeń układów pomiarowych energii elektrycznej, liczniki zdalnego odczytu 1- i 3-fazowe – w podziale na 2 zadania częściowe. Numer referencyjny: POST/DYS/OL/LZA/01232/2021” (sygn. akt: 2552/21)

W dniu 14 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SINMED Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie na: „dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku cz. II – 66 zadań. Numer referencyjny: FDZ.242-23/21” (sygn. akt: 2626/21)

W dniu 14 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GE Medical Systems Polska Sp. z  o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach na: „dostawę i instalację Tomografu komputerowego 1 szt. i Cyfrowego aparatu RTG 1 szt. wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb montażu aparatów i wykonanie prac remontowych. Numer referencyjny: 20/ZP/2021” (sygn. akt: 2473/21)

W dniu 14 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Żagański na: „przebudowę drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 11+440 wraz z budową 4 obiektów mostowych” (sygn. akt: 2153/21)

W dniu 14 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Polkomtel Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie na: „świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla jednostek Policji woj. małopolskiego wraz z dostawą sprzętu. Numer referencyjny: ZP.55.2021” (sygn. akt: 2354/21)

W dniu 14 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o., w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Związek Międzygminny "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na: „odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (sygn. akt: 2648/21)

W dniu 14 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GE Medical Systems Polska Sp. z  o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowy Instytut Badawczy na: „dostawę kardiomonitorów z centralami monitorującymi. Numer referencyjny: PN-98/21/ZS” (sygn. akt: 2629/21)

W dniu 14 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe "IZOLBUD" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo na: „budowę przedszkola przy ul. Siemiatyckiej na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Numer referencyjny: UD-I-WZP.271.24.2021.APO” (sygn. akt: 2633/21)

W dniu 14 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Intaris Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Stołeczna Policji na: „dostawy zestawów komputerów biurowych. Numer referencyjny: WZP-2206/21/139/Ł” (sygn. akt: 2162/21)

W dniu 13 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PORR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Medyczny w Łodzi na: „budowę Ośrodka Radioterapii w ramach Programu Drugi etap budowy Centrum Kliniczno Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym. Numer referencyjny: ZP/128/2020” (sygn. akt: 2610/21)

W dniu 13 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Remondis Szczecin Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego na: „letnie utrzymanie czystości na terenach Gminy Miasto Szczecin. Część I: Strefa A (priorytetowa). Część II: Strefa B (bieżąca), Strefa C (doraźna)”. Numer referencyjny: DZP/19/PN/2021” (sygn. akt: 2545/21)

W dniu 13 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Biuro Projektów "Metroprojekt" Sp. z o.o., Sud Architekt Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. na: „opracowanie dokumentacji przedprojektowej i dokumentacji projektowej wraz ze wsparciem technicznym dla projektu nr 00100011 pn.: „Budowa tunelu dalekobieżnego w Łodzi w ciągu linii kolejowej nr 85”. Numer referencyjny: 156/20/KRI/11/PZP/WD/90” (sygn. akt: 2632/21)

W dniu 13 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Viridian Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na: „system monitorowania dla Oddziału Klinicznego Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu - O1. Numer referencyjny: DZP/55/2021” (sygn. akt: 2546/21)

W dniu 13 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: AMW SINEVIA Sp. z o.o., PORR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Stołeczny Zarząd Infrastruktury na: „opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: Budowa budynków koszarowo-biurowych w Sochaczewie. Numer referencyjny: 16/2021” (sygn. akt: 2469/21)

W dniu 10 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ABBOTT Laboratories Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie na: „dostawę odczynników, materiałów zużywalnych, eksploatacyjnych i kontrolnych wraz z dzierżawą systemów diagnostycznych z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem. Numer referencyjny: ZP-05/21” (sygn. akt: 2118/21)

W dniu 10 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: MAXTO ITS Sp. z o.o. Sp.k., SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Poczta Polska S.A. na: „zakup i wdrożenie systemu kopii zapasowych i archiwalnych oraz świadczenie asysty technicznej. Numer referencyjny: BZA.2600.1430.2020” (sygn. akt: 2428/21)

W dniu 10 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "PIOMAR" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gdańskie Centrum Informatyczne (jednostka gminy miasta Gdańska) na: „dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Gminy Miasta Gdańska. Numer referencyjny: ZP/6/D/2021/M” (sygn. akt: 2276/21)

W dniu 10 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comeco Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Ełk na: „zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Ełk - Zakup śmieciarek – II postępowanie. Numer referencyjny: KZP.271.3.18.2021” (sygn. akt: 2564/21)

W dniu 10 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Michał Gojżewski Ekodren – Naturalne Systemy Oczyszczania w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Jordanów na: „wykonanie robót budowlanych związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jordanów w miejscowościach Naprawa oraz Wysoka. Numer referencyjny: ZP.271.10.2021” (sygn. akt: 2113/21)

W dniu 9 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy na: „Generalnego Wykonawcę projektu pn.: Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Chodkiewicza 9–11 w Bydgoszczy. Numer referencyjny: ZP-PN 3/A2020/2021” (sygn. akt: 2182/21)

W dniu 9 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na: „dostawę komputerowych zestawów mobilnych. Numer referencyjny: WZ/04/2021” (sygn. akt: 2524/21)

W dniu 9 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ALDUO  Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa na: „przebudowę zabytkowej kamienicy przy ul. Legionów w Tarnowie - meble i wyposażenie. Numer referencyjny: WIM.271.18.2021” (sygn. akt: 2518/21)

W dniu 9 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Healthcare S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Mazowieckie na: „budowę i wdrożenie systemu Business Intelligence, w ramach realizacji projektu pn. E-zdrowie dla Mazowsza 2 objętego Regionalnym programem operacyjnym województwa mazowieckiego na lata 2014–2020. Numer referencyjny: CG-R-III.ZP.U.272.28.2021.MK” (sygn. akt: 2554/21)

W dniu 8 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Usług Drogowych i Komunalnych "DROMAR" Marian Kaliściak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Zabrze- Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej na: „zimowe utrzymanie dróg i placów na terenie miasta Zabrze z podziałem na części. Numer referencyjny: DR.260.11.2021.PG” (sygn. akt: 2285/21)

W dniu 8 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Usług Drogowych i Komunalnych "DROMAR" Marian Kaliściak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Zabrze- Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej na: „zimowe utrzymanie dróg i placów na terenie miasta Zabrze z podziałem na części. Numer referencyjny: DR.260.11.2021.PG” (sygn. akt: 2485/21)

W dniu 8 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SKAMEX Sp. z o.o. Sp. j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie na: „dostawę rękawic jednorazowego użytku – 13 zadań. Numer referencyjny: FDZ.242-7/21” (sygn. akt: 2503/21)

W dniu 8 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Strabag Sp. z o.o, Strabag Rail a.s. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji na: „opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Stróże–Grybów, tor nr 1 i 2 realizowanego w ramach projektu: „Prace na linii kolejowej nr 96 na odcinku Tarnów–Muszyna”. Numer referencyjny: IREZA3.293.4.2021.f” (sygn. akt: 2603/21)

W dniu 8 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TK Telekom Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - „PKP Intercity” S.A. na: „świadczenie usług telekomunikacyjnych. Numer referencyjny: 21/WNP-009396/PRZ” (sygn. akt: 2538/21)

W dniu 8 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TonaTuszu.pl sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Jagielloński na: „zakup i sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (z wyłączeniem UJCM). Numer referencyjny: 80.272.65.2021” (sygn. akt: 2373/21)

W dniu 8 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej na: „umowę ramową na dostawę laptopów na rzecz sądów powszechnych. Numer referencyjny: WZP-421-21/2021” (sygn. akt: 2393/21)

W dniu 8 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Solutions for Technology sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej na: „umowę ramową na dostawę laptopów na rzecz sądów powszechnych. Numer referencyjny: WZP-421-21/2021” (sygn. akt: 2395/21)

W dniu 8 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MAXTO ITS Sp. z o.o. Sp. k w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej na: „umowę ramową na dostawę laptopów na rzecz sądów powszechnych. Numer referencyjny: WZP-421-21/2021” (sygn. akt: 2396/21)

W dniu 8 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WOJAM Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi na: „dostawę olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych i smarów dla KWP w Łodzi i jednostek garnizonu łódzkiego. Numer referencyjny: FZ-2380/26/21/SS” (sygn. akt: 2608/21)

W dniu 7 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie na: „dostawę, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego. Numer referencyjny: SPZOZ.ZP.3520.4.2021” (sygn. akt: 2494/21)

W dniu 7 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Becton Dickinson Polska sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu na: „zamknięty system próżniowy do pobierania krwi. Numer referencyjny: EZP/51/21” (sygn. akt: 2156/21)

W dniu 7 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Firma Budowlana DOLMAR Jasiński Grzegorz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na: „budowę kompleksu budynków Centrum Nauk Technicznych oraz budynku Magazynowo- Warsztatowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Okrężnej/Wileńskiej w Toruniu. Numer referencyjny: 90-DZP.261.23.2021” (sygn. akt: 2338/21)

W dniu 7 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mera-Serwis SGL Sp. z o.o. S.K.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. na: „sukcesywną dzierżawę 135 szt. automatów biletowych (biletomatów) wraz z czteroletnim okresem utrzymania z opcją wydłużenia o kolejne cztery lata. Numer referencyjny: OPZ-210-2/2021” (sygn. akt: 2441/21)

W dniu 7 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kłoczew na: „dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji solarnych w gminie Kłoczew. Numer referencyjny: ZP.271.1.2.2021” (sygn. akt: 2559/21)

W dniu 7 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Domosfera Sp. z o.o.,  Domosfera s.c. Robert Kozłowski i Lucyna Barbara Kozłowska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku na: „sprzątanie pomieszczeń i otoczenia budynków Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku i Łomży. Numer referencyjny: OK-III.272.11.2021” (sygn. akt: 2233/21)

W dniu 7 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Białystok na: „dostawę sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. „Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19”. Numer referencyjny: BSC.271.2.2021” (sygn. akt: 2413/21)

W dniu 7 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Inżynieria Rzeszów S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku na: „kontrakt I: zadanie 1.1 „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej”. Numer referencyjny: 1/04/2021/JRP” (sygn. akt: 2308/21)

W dniu 7 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KOMTUR POLSKA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut Matki i Dziecka w Warszawie na: „dostawę produktów leczniczych, utensyliów aptecznych. Numer referencyjny: A/ZP/SZP.261-28/21” (sygn. akt: 2479/21)

W dniu 6 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Teatr Polski im. Hieronima Konieczki na: „wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, nadbudowie, rozbudowie Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy. Numer referencyjny: WZP.271.10.2021.E” (sygn. akt: 2447/21)

W dniu 6 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SMGL CLEANING Dominika Śmigiel w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy na: „utrzymanie czystości wewnątrz budynków mieszkalnych, mieszkalno – usługowych, na terenach zewnętrznych i placach zabaw zarządzanych przez Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy. Numer referencyjny: MT.481.21.2021” (sygn. akt: 2172/21)

W dniu 6 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy COLAS Polska Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu na: „przebudowę DP Nr 1339F na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy i budowa obwodnicy miasta Trzciel. Numer referencyjny: I.252.8.2021.IJ” (sygn. akt: 2411/21)

W dniu 6 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TPF Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Stołeczna Policji na: „wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji elewacji Pałacu Mostowskich. Numer referencyjny: WZP-1232/21/68/IR” (sygn. akt: 2533/21)

W dniu 6 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Facility Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia na: „kompleksowe świadczenie usług sprzątania i odkażania dla OCZ w Ostrzeszowie w okresie 24 miesięcy. Numer referencyjny: OCZ/ZP-6/2021” (sygn. akt: 2226/21)

W dniu 6 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Usług Drogowych i Komunalnych "DROMAR" Marian Kaliściak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska  Żory na: „zimowe utrzymanie dróg, chodników, schodów terenowych, parkingów w gminie miejskiej Żory w sezonie 2021–2022” (sygn. akt: 2544/21)

W dniu 03 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Firma Budowlana SIKORA Maciej Sikora w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Wadowicki na: " budowę hali sportowej z zapleczem szatniowo - sanitarnym przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach. Numer referencyjny: NIZ.272.TP.69.2021" (sygn. akt: KIO 2498/21).

W dniu 03 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Centrum Kooperacji Recyklingu-Not For Profit System Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut Badań Edukacyjnych na: " wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora odzysku materiałowego surowców w Polsce (SRK dla OMS). Numer referencyjny: IBE/2/2021" (sygn. akt: KIO 2180/21).

W dniu 03 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Polis Security Glob Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie na: "usługę ochrony osób, obiektów i mienia Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie. Numer referencyjny: ZP/3/TP/2021" (sygn. akt: KIO 2303/21).

W dniu 03 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Śląski w Katowicach na: "usługę wywozu nieczystości stałych i odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych na terenie miast: Katowice, Boguchwałowice, Chorzów. Numer referencyjny: DZP.381.015.2021.UGU" (sygn. akt: KIO 2410/21).

W dniu 03 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej na: "dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu finansowo księgowego wraz ze świadczeniem prac dodatkowych oraz usługi serwisu utrzymaniowego i wsparcia. Numer referencyjny: 126/PAŻP/2021/AZP" (sygn. akt: KIO 2296/21).

W dniu 03 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Werfen Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży na: " zakup i dostawę odczynników koagulologicznych wraz z najmem analizatorów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Numer referencyjny: ZT-SZP-226/01/16/2021" (sygn. akt: KIO 2461/21).

W dniu 03 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG PFS sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, Zakład Linii Kolejowych w Łodzi oraz Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi na: " świadczenie usługi utrzymania instalacji, systemów i urządzeń na terenie multimodalnego dworca Łódź Fabryczna wraz z pełnieniem całodobowego pogotowia awaryjnego 24/7 (zarówno w części należącej do PKP PLK S.A. wraz z tunelem oraz w części należącej do Miasta Łódź). Numer postępowania 0112/IZ02GM/13933/03838/21/P, numer referencyjny IZ02GM.293.5.2021" (sygn. akt: KIO 2306/21).

W dniu 03 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG PFS sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, Zakład Linii Kolejowych w Łodzi oraz Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi na: " świadczenie usługi przeglądów konserwacyjnych budynków, budowli, instalacji, systemów i urządzeń zainstalowanych na terenie multimodalnego dworca Łódź Fabryczna (zarówno w części należącej do PKP PLK S.A. wraz z tunelem oraz w części należącej do Miasta Łódź). Numer postępowania 0112/IZ02GM/13877/03803/21/P, numer referencyjny IZ02GM.293.4.2021" (sygn. akt: KIO 2287/21).

W dniu 03 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Thales Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "zaprojektowanie i zabudowę systemu ERTMS/ETCS na linii kolejowej nr 8 w ramach projektu POIiŚ 5.1 – 10 Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka–Radom (LOT C,D,E). Numer referencyjny: 9090/IREZA1/10303/02941/21/P" (sygn. akt: KIO 2240/21).

W dniu 03 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: " zaprojektowanie i zabudowę systemu ERTMS/ETCS na linii kolejowej nr 8 w ramach projektu POIiŚ 5.1 – 10 Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka–Radom (LOT C,D,E). Numer referencyjny: 9090/IREZA1/10303/02941/21/P" (sygn. akt: KIO 2225/21).

W dniu 02 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PB Tenders Jakub Pawulski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Myślenicki na: "zakup i dostawę wraz z montażem wyposażenia meblowego do budynku usług publicznych przy ul. Drogowców 2A w Myślenicach. Numer referencyjny: IZP.272.4.2021" (sygn. akt: KIO 2481/21).

W dniu 01 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PrintNonStop Fleet Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie na: "dzierżawę urządzeń drukujących wraz z montażem dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.Numer referencyjny: OP-IV.272.145.2020.ŁB" (sygn. akt: KIO 2477/21).

W dniu 01 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FOXMET Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: "likwidację trzech wiaduktów kolejowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I - Śląsk” Ruch „Śląsk”.Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3. Numer referencyjny: ZP-S-0013/21" (sygn. akt: KIO 2262/21).

W dniu 01 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FOXMET Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: "likwidację infrastruktury powierzchniowej w zakresie obiektów pozostałej infrastruktury kolejowej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Pokój I – Śląsk“ Ruch „Pokój I“ w Rudzie Śląskiej. Numer referencyjny: ZP-P-0002/21" (sygn. akt: KIO 2257/21).

W dniu 01 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FOXMET Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: "likwidację obiektów budowlanych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK w Całkowitej Likwidacji – Rejon Polikwidacyjny Kazimierz Juliusz z podziałem na cztery zadania. Numer referencyjny: ZP-KCL-0015/21" (sygn. akt: KIO 2261/21).

W dniu 01 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FOXMET Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: "likwidację obiektów powierzchniowych SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK Boże Dary Mysłowice Wesoła I Ruch Boże Dary 3 Zadania. Numer referencyjny: ZP-BD-0003/21" (sygn. akt: KIO 2260/21).

W dniu 01 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FOXMET Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: "rozbiórkę obiektów budowlanych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla na terenie SRK S.A. w Bytomiu, Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy". Numer referencyjny: ZP-M-0031/20" (sygn. akt: KIO 2259/21).

W dniu 01 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kancelaria Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy Sp. p. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli na: "świadczenie usług prawnych we wszystkich dziedzinach działalności COZL. Numer referencyjny: COZL/DZP/ED/3412/TP-72/21" (sygn. akt: KIO 2400/21).

W dniu 01 września 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Advatech Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych na: "dostawę i wdrożenie przełączników sieci SAN oraz świadczenie usług serwisu. Numer referencyjny: TZ/271/63/20" (sygn. akt: KIO 2325/21).

W dniu 31 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: "dzierżawę trzech kombajnów chodnikowych wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW. Numer referencyjny: 492100171" (sygn. akt: KIO 1805/21).

W dniu 31 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Arkadis Sp. z o. o. S2 Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Bieszczadzki na: "nadzór inwestorski przy zadaniu Przebudowa i remont budynku dawnej rafinerii FANTO na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Numer referencyjny: IZP.272.5.2021," (sygn. akt: KIO 2451/21).

W dniu 31 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Megatherm Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 33 Baza Lotnictwa Transportowego na: "obsługę kotłowni opalanych paliwem stałym zlokalizowanych na terenie 33 BLTr Powidz Numer referencyjny: 10/2021" (sygn. akt: KIO 2385/21).

W dniu 31 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy United Imaging Healthcare Poland Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej na: "dostawę rezonansu magnetycznego. Numer referencyjny: DE-4/36/3/2021" (sygn. akt: KIO 2375/21).

W dniu 31 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Najwyższa Izba Kontroli na: "zakup systemu ERP (Enterprise Resource Planning) Numer referencyjny: BGO−BGZ.261.016.2021" (sygn. akt: KIO 2056/21).

W dniu 31 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Dräger Polska sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. na: „zakup pierwszego wyposażenia – aparatura medyczna w ramach zadania „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. Numer referencyjny: TZ.372.40.2020” (sygn. akt: 2379/21)

W dniu 31 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o. ; Impel Facility Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Opolska na: "usługę dozoru i ochrony mienia Politechniki Opolskiej. Numer referencyjny: ZS/3/2021" (sygn. akt: KIO 2508/21).

W dniu 30 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mostostal Warszawa S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach na: " budowę obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73, odcinek II Morawica – Wola Morawicka (realizacja w systemie „projektuj i buduj”). Numer referencyjny: O.Ki.D-3.2412.14.2021.az" (sygn. akt: KIO 2334/21).

W dniu 30 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PORR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Bank Gospodarstwa Krajowego na: "kompleksowe wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w systemie generalnego wykonawstwa w gmachu Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego przy Alejach Jerozolimskich 7 w Warszawie. Numer referencyjny: DZZK/15/DLA/2021" (sygn. akt: KIO 2315/21).

W dniu 30 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy EVEREST Polska sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie na: "dostarczenie wideoendoskopów na potrzeby drogowych przejść granicznych znajdujących się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Numer referencyjny: WO-IV.272.12.2021" (sygn. akt: KIO 2406/21).

W dniu 30 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie na: "zakup wyposażenia i materiałów dydaktycznych w ramach projektu Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie. Numer referencyjny: S.211.1.1.2021" (sygn. akt: KIO 1924/21).

W dniu 30 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AMP sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kozienice na: "dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Kozienice oraz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Kozienice do szkół specjalnych w roku szkolnym 2021/2022. Numer referencyjny: WI.7011.2.ED.2021" (sygn. akt: KIO 2499/21).

W dniu 30 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mostostal Warszawa S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: " projekt i budowę drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Łomża Zachód” (z węzłem) – węzeł „Kolno” (bez węzła), na długości około 12,922 km [S61] + DK 64 [GP] 6,963 km. Numer referencyjny: O.BI.D-3.2410.1.2021" (sygn. akt: KIO 2335/21).

W dniu 30 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "TRANS-KOM PKS" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Ruciane-Nida na: "realizację dowozu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ruciane-Nida do/z szkół i placówek w roku szkolnym 2021/2022 wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu. Numer referencyjny: IGK.271.7.2021," (sygn. akt: KIO 2431/21).

W dniu 30 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Nexus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na: "zakup dostawę i montaż Cyfrowego Aparatu RTG wraz z aplikacją wspomagającą detekcję zmian w płucach wywołaną Covid-19, integrację z oprogramowaniem PACS i RIS zamawiającego oraz adaptacja pomieszczeń. Numer referencyjny: MCM/WSM/ZP5/2021" (sygn. akt: KIO 2475/21).

W dniu 30 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FOXMET Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: "rozbiórkę obiektów położonych na terenie byłego Ruchu Wirek w Rudzie Śląskiej przy ul. ks. Tunkla 112 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu.” Numer referencyjny: ZP-KCL-0033/20" (sygn. akt: KIO 1869/21).

W dniu 27 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PrintNonStop Fleet Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Lubelskie – Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii na: "dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych wraz z obsługą serwisowo - eksploatacyjną dla Samorządowych Jednostek Organizacyjnych Województwa Lubelskiego w Lublinie. Numer referencyjny: LCIT-AO-II.251.13.2021.ADN" (sygn. akt: KIO 2419/21).

W dniu 27 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Paktor Sp. z o.o.,  Paktor Spółka Cywilna Adam Wróbel, Krystian Hałupka, Piotr Hanuszkiewicz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu na: „usługi transportowe. Numer referencyjny: 51/EZP/21” (sygn. akt: 1855/21)

W dniu 26 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PJM Invest Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: „zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w formule zaprojektuj i wybuduj. Numer referencyjny: AZP.2411.67.2021.M” (sygn. akt: 2139/21)

W dniu 26 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Falcon Krzysztof Abramczuk w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na: „całodzienne wyżywienie chorych hospitalizowanych w Szpitalu w Wołominie. Numer referencyjny: ZAM/08/2021” (sygn. akt: 2318/21)

W dniu 26 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy R&G PLUS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Sp. z o.o. na: „system wnoszenia za pomocą mobilnych kasowników opłat za przejazdy przy pomocy zbliżeniowych kart płatniczych lub zbliżeniowych płatności mobilnych dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Numer referencyjny: DZP-3411/04/2021” (sygn. akt: 2279/21)

W dniu 26 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GE Power Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna na: „wykonanie remontu kapitalnego TG4 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole. Numer referencyjny: POST/GEK/GEK/PMR-ELO/08929/2020” (sygn. akt: 2014/21)

W dniu 26 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Park-M Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Gmina Ścinawa na: „wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej Numer referencyjny: JRP.271.4.2020” (sygn. akt: 2351/21)

W dniu 25 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NaviGate Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na: „zakup pięciu identycznych precyzyjnych odbiorników GNSS wraz z anteną oraz niezbędnymi urządzeniami pomocniczym” w ramach Zadania nr 5 projektu „EPOS – System Obserwacji Płyty Europejskiej (EPOS-PL+)”. Numer referencyjny: I0CZZ000.271.19.2021” (sygn. akt: 1825/21)

W dniu 25 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Solispharm Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie na: „dostawę leków, środków dezynfekujących, materiałów opatrunkowych, pielęgnacyjnych i jednorazowego użytku. Numer referencyjny: DPS.II.261.14.2021” (sygn. akt: 2437/21)

W dniu 25 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Modertrans Poznań Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu na: „dostawę fabrycznie nowych, niskopodłogowych tramwajów jednokierunkowych z niezbędnym wyposażeniem dla MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu wraz z prawem opcji. Numer referencyjny: KU.241/pn39_2021/PC” (sygn. akt: 2357/21)

W dniu 25 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Huta Łabędy S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Tauron Wydobycie S.A. na: „dostawy obudowy chodnikowej prostej i giętej dla Tauron Wydobycie S.A. Numer referencyjny: PZP/TWD/03307/2021-116/P/AP” (sygn. akt: 2420/21)

W dniu 25 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Serwis Pojazdów Szynowych Sp. z o. o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. na: „wykonanie usługi przeglądu trzeciego poziomu utrzymania (poszerzony) P3 dziewięciu pojazdów EZT 35WE wraz z pracami dodatkowymi. Numer referencyjny: OPZ-210-1/2021” (sygn. akt: 2228/21)

W dniu 25 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NEOEnergetyka sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Paprotnia na: „opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Hołubli. Numer referencyjny: RLOZ.271.5.2021,” (sygn. akt: 2352/21)

W dniu 25 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance na: „świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w obiektach i terenach Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.. Numer referencyjny: 3794/EZP/PFR/2021” (sygn. akt: 2434/21)

W dniu 24 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Wamat Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy na: „dostawę i montaż trybun teleskopowych dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy” (sygn. akt: 2343/21)

W dniu 24 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Kancelaria Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy sp. p.; Brillaw Kancelaria Radców Prawnych Mikulski i Partnerzy sp. p. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - SINFONIA VARSOVIA na: „obsługę prawną zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonii Varsovii (Część A). Numer referencyjny: PP-US-1/2021” (sygn. akt: 2191/21)

W dniu 24 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji na: „świadczenie serwisu technicznego oraz dostawa części zamiennych, podzespołów zespołów do kombajnów ścianowych produkcji FAMUR S.A. dla Zakładów JSW S.A. Numer referencyjny: 42/P/21” (sygn. akt: 2455/21)

W dniu 24 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GMV Innovating Solutions Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska oraz Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku na: „nowe tablice informacji pasażerskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska w ramach GPKM – etap IVa – obejmujące zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż kompletnego systemu. Numer referencyjny: 49/BZP-U.500.30.2020/KW” (sygn. akt: 2327/21)

W dniu 24 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy JOL-MARK Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: „usługę cateringową polegającą na przygotowaniu, dostarczeniu i podawaniu posiłków pacjentom oddziałów szpitalnych wg. określonych przez Zamawiającego diet leczniczych. Numer referencyjny: EP/16/2021” (sygn. akt: 2317/21)

W dniu 24 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: TMS Sp. z o.o., MDS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. na: „utworzenie ośrodka udarowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o." (sygn. akt: 2414/21)

W dniu 24 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Print Flow Solutions M. Sianos Sp. j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Rejonowy w Białymstoku na: „usługę  drukowania wraz z kompleksową obsługą urządzeń drukujących w Sądzie Rejonowym w Białymstoku. Numer referencyjny: G-26-15/21" (sygn. akt: 2187/21)

W dniu 23 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PPHU Sauerkraut sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim na: „dostawy warzyw, owoców, ziemniaków i kiszonek do AŚ Piotrków Tryb. Numer referencyjny: D/I-Ł.2232.4.2021.AF" (sygn. akt: 2429/21)

W dniu 23 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Boxmet Medical Sp. z o.o., "PARAMEDYK JACEK DENEKA" w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej na: „dostawę toreb do indywidualnego pakietu medycznego – WOFiTM/14/2021/PN. Numer referencyjny: WOFiTM/14/2021/PN" (sygn. akt: 2094/21)

W dniu 23 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MIRBUD S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi na: „wybór partnera prywatnego do „Zaprojektowania, wybudowania i zarządzania nową siedzibą Urzędu Miasta Łodzi przy rynku Kobro (Nowe Centrum Łodzi) wraz z parkingiem. Numer referencyjny: DSR-ZP-III.271.54.2021" (sygn. akt: 2169/21)

W dniu 23 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MIRBUD S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu na: „budowę wielofunkcyjnej treningowej hali sportowej" (sygn. akt: 2086/21)

W dniu 23 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CONTROL PROCESS S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Energia Ciepła S.A. na: „zaprojektowanie i budowę instalacji kotłów wodnych gazowo-olejowych w PGE EC S.A., Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków. Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/ZSR/01920/2020" (sygn. akt: 2321/21)

W dniu 20 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PBW Inżynieria sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu na: „opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Remont kapitalny konstrukcji estakad Jana III Sobieskiego wraz z budową ciągów pieszo rowerowych w rejonie obiektów" (sygn. akt: 2392/21)

W dniu 20 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji na: „najem kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu dla potrzeb JSW S.A. KWK „Pniówek”. Numer referencyjny: 43/P/21” (sygn. akt: 2417/21)

W dniu 19 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "PIOMAR" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" na: „zakup sprzętu komputerowego, serwerowego oraz oprogramowania dla Instytutu „CZMP” w Łodzi w ramach realizacji projektu pn.: „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”. Numer referencyjny: ZP/13/2021” (sygn. akt: 2214/21)

W dniu 19 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PL.2012+ Sp. z o. o. na: „dostawę drukarek fiskalnych do ewidencjonowania sprzedaży towarów i usług dla PGE Narodowego wraz z usługami dodatkowymi. Numer referencyjny: WZ/IV/16/2021,” (sygn. akt: 2405/21)

W dniu 19 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy LS COMPLEX Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Stanin na: „budowę Gminnego Centrum Rekreacji w Wesołówce. Numer referencyjny: IG.271.3.2021” (sygn. akt: 2329/21)

W dniu 19 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SIMPLE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Najwyższa Izba Kontroli na: „zakup systemu ERP (Enterprise Resource Planning) Numer referencyjny: BGO−BGZ.261.016.2021” (sygn. akt: 2059/21)

W dniu 19 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TESGAS S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. na: „wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji Zadań nr 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 oraz Zadania nr 7, realizow. w ramach przedsięwzięcia inwest. pn. „Budowa gazociągu relacji Sandomierz - Ostrowiec Św.. Numer referencyjny: PSGKI.ZZSP.901.028.20” (sygn. akt: 2330/21)

W dniu 19 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Okręgowy w Katowicach na: „budowę budynku dla potrzeb Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70a. Numer referencyjny: ZP/8/21/OIR/PN” (sygn. akt: 2341/21)

W dniu 19 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sputnik Software Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Gnieźnieński na: „zakup sprzętu, oprogramowania, usług informatycznych oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług. Projekt: Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jedn. podległych. Numer referencyjny: WOA.272.1.2021” (sygn. akt: 1981/21)

W dniu 18 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: GISPartner Sp. z o.o., GeoTechnologies Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu na: „zaprojektowanie, budowę i wdrożenie „Systemu wczesnego ostrzegania, alarmowania i informowania 2.0” wraz ze sprzętową infrastrukturą serwerową oraz z usługą utrzymania przez okres 5 lat. Numer referencyjny: AL-ZP.272-34/20/ZP/DK” (sygn. akt: 2302/21)

W dniu 18 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SKAMEX Sp. z o.o. Sp. j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na: „materiały medyczne dla potrzeb Oddziału Urologii. Numer referencyjny: ZP/2501/76/21” (sygn. akt: 2390/21)

W dniu 18 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NETIA S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na: „dostarczenie i utrzymanie pomiędzy 39 lokalizacjami Zamawiającego sieci IP VPN w oparciu o sieć MPLS. Numer referencyjny: BOU-IV.272.20.2021” (sygn. akt: 2190/21)

W dniu 17 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NEWKOM-EKO Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na: „gospodarowanie odpadami o kodzie 19 08 05 pochodzącymi z Zakładu „Czajka” w ilości 12 500 Mg z podziałem na zadania. Numer referencyjny: 00791/WS/PW/PZP-DRZ-WRS/U/2021” (sygn. akt: 2286/21)

W dniu 17 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Hydro-Marko Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. na: „przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Święty Wojciech według warunków kontraktowych Żółty FIDIC – w formule zaprojektuj-wybuduj. Numer referencyjny: 69/ZP5/DEOŚ/POIIŚ/202” (sygn. akt: 2121/21)

W dniu 17 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "EMPOL" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wadowice Urząd Miejski na: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Wadowice w roku 2022.Numer referencyjny: OŚ.271.21.2021” (sygn. akt: 2269/21)

W dniu 17 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Intaris Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie na: „zakup i sukcesywną dostawę zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla projektu „e-Zdrowie w Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Numer referencyjny: CSK/CPeZ/2/2021” (sygn. akt: 2307/21)

W dniu 17 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PKP Energetyka S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji na: „zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Budowa nowej podstacji trakcyjnej Mszana Dolna realizowanej w ramach projektu pn.: „Budowa nowej linii kolejowej Podłeże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz”. Numer referencyjny: IREZA3.292.10.2021.f” (sygn. akt: 2125/21)

W dniu 17 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PKP Energetyka S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji na: „zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Budowa nowej podstacji trakcyjnej Przymłynie realizowanej w ramach projektu pn.: „Budowa nowej linii kolejowej Podłeże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz”. Numer referencyjny: IREZA3.292.11.2021.f” (sygn. akt: 2124/21)

W dniu 17 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PKP Energetyka S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji na: „zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Budowa nowych podstacji trakcyjnych Pisarzowa i Limanowa realizowanych w ramach projektu pn.: „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz”. Numer referencyjny: IREZA3.292.9.2021.f” (sygn. akt: 2123/21)

W dniu 16 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Rotomat Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu na: „całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Rejon we Wrocławiu w latach 2021–2025 w podziale na części Numer referencyjny: O.WR.D-3.2413.36.2021” (sygn. akt: 2319/21)

W dniu 16 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Egerton Sp.  z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile na: „dostawę sprzętu medycznego. Numer referencyjny: AG-2240-16-21” (sygn. akt: 2289/21)

W dniu 16 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Zakład Usług Inwestycyjnych INWEST-SERWIS Wojciech Grochowski, Inwest-Serwis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Ogólny w Kolnie na: „przebudowę Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z jej rozbudową obejmującą również zabudowę wjazdu dla karetek. Numer referencyjny: Sz.O./ZP/05/2021” (sygn. akt: 1786/21)

W dniu 16 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ERBUD Operations Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. na: „ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE POLEGAJĄCE NA „MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ ORAZ BUDOWIE BLOKU OPERACYJNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI DLA ODDZIAŁU UROLOGII”. Numer referencyjny: 127/ZP/2021,” (sygn. akt: 1892/21)

W dniu 16 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "Creator-Comm" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. na: „dostawę aparatury medycznej (Rezonans magnetyczny 1,5 T wraz z wyposażeniem) Numer referencyjny: PN 36/2021” (sygn. akt: 2337/21)

W dniu 16 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy RescuLine Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej – Celestynów na: „dostawę defibrylatorów – WOFiTM/15/2021/PN. Numer referencyjny: WOFiTM/15/2021/PN” (sygn. akt: 1977/21)

W dniu 13 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CT Alfa Sp. z o.o.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Główny Inspektorat Sanitarny  na: „dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania. Numer referencyjny: 3/2021” (sygn. akt: 2342/21)

W dniu 13 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kuźnia Raciborska na: „odnawialne źródła energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska realizowane w ramach projektu: „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg. Zamówienie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj". Numer referencyjny: IB.271.3.2020” (sygn. akt: 2216/21)

W dniu 13 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sanitbud Sp. z o.o.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilanach na: „modernizację kotłowni gazowej wraz z wykonaniem podłączenia pompy ciepła w budynku Ośrodka Zdrowia w Mogilanach. Numer referencyjny: 02/ZP/2021” (sygn. akt: 2148/21)

W dniu 13 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Progress Systemy Komputerowe Sp. z o.o.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Jagielloński na: „sukcesywną dostawę komputerów stacjonarnych dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie (z wyłączeniem Collegium Medicum UJ). Numer referencyjny: 80.272.23.2021” (sygn. akt: 2236/21)

W dniu 13 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: DSV Air & Sea Sp. z o.o., Bus Marco Polo Wratislavia 1992 Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa - 1 Regionalna Baza Logistyczna na: „zawarcie umowy ramowej na świadczenie usługi transportu drogowego na potrzeby Sił Zbrojnych RP” (sygn. akt: 2314/21)

W dniu 13 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DXC Technology Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralna Komisja Egzaminacyjna na: „utrzymanie w ruchu i rozwój systemu informatycznego SIOEPKZ w tym prace programistyczne oraz usługi im towarzyszące. Numer referencyjny: CKE/2/2021” (sygn. akt: 2382/21)

W dniu 13 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PHU Auto-Komplex Marta Jagielska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku na: „holowanie i parkowanie pojazdów i ich części zabezpieczonych w celach procesowych na zlecenie KPP Kwidzyn. Numer referencyjny: 12/2021,” (sygn. akt: 2275/21)

W dniu 13 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Sośnie na: „dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Sośnie Numer referencyjny: ZP.271.4.2021” (sygn. akt: 2280/21)

W dniu 12 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TORPOL S.A. postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji na: „zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Budowa nowej podstacji trakcyjnej Mszana Dolna realizowanej w ramach projektu pn.: „Budowa nowej linii kolejowej Podłeże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz”. Numer referencyjny: IREZA3.292.10.2021.f” (sygn. akt: 2114/21)

W dniu 12 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TORPOL S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji na: „zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Budowa nowej podstacji trakcyjnej Przymłynie realizowanej w ramach projektu pn.: „Budowa nowej linii kolejowej Podłeże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz”. Numer referencyjny: IREZA3.292.11.2021.f” (sygn. akt: 2115/21)

W dniu 12 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TORPOL S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji na: „zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.Budowa nowych podstacji trakcyjnych Pisarzowa i Limanowa realizowanych w ramach projektu pn.: „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz. Numer referencyjny: IREZA3.292.9.2021.f,” (sygn. akt: 2116/21)

W dniu 12 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AGROBEX Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Komorniki na: „rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach. Numer referencyjny: ZP.271.12.2021” (sygn. akt: 2011/21)

W dniu 12 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy JOL-MARK Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach na: „świadczenie usług w zakresie całodobowego żywienia pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Powiatowym im. dr. Wojciecha Oczki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach. Numer referencyjny: ZP/Ż/10/2021” (sygn. akt: 2268/21)

W dniu 12 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kancelaria Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy Sp. p. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku na: „kompleksową obsługę prawną Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku. Numer referencyjny: O.Gd.F-2.2413.03.2021” (sygn. akt: 2183/21)

W dniu 12 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ORTOCARE Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na: „dostawę narzędzi chirurgicznych w podziale na części – DZPUCK.262.167.2020. Numer referencyjny: DZPUCK.262.167.2020” (sygn. akt: 1982/21)

W dniu 12 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ABBOTT Laboratories Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Uniwersyteckie Centrum Kliniczne na: „dostawę odczynników, materiałów zużywalnych, kontroli i kalibratorów dla Centralnego Laboratorium Klinicznego wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu z zakresu Chemii Klinicznej dla UCK. Numer referencyjny: 18/PN/2021” (sygn. akt: 2381/21)

W dniu 11 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Polski Związek Pracodawców Budownictwa w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa- Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad na: „projekt i budowę drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz–Toruń, odcinek 1 od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Emilianowo wraz z rozbudową DK 25. Numer referencyjny: GDDKiA.O.BY.D-3.2410.1.2021.2” (sygn. akt: 1978/21)

W dniu 11 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AWIMA Sp. J. B. Wiśniewski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa na: „bieżące utrzymanie czystości w budynkach Urzędu m.st. Warszawy, w tym mycie okien, pranie firan i zasłon. Numer referencyjny: ZP/LK/271/III-68/2” (sygn. akt: 2092/21)

W dniu 11 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "Umo" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa - Jednostka Wojskowa Nr 2305 na: „dostawę jednorazowych wyrzutni pocisków przeciwpancernych. Numer referencyjny: ZP-32/DOiB/2021” (sygn. akt: 2305/21)

W dniu 11 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FOXMET Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „likwidację obiektów budowlanych w rejonie szybów I i II dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Rudzie Śląskiej KWK„Pokój I – Śląsk”, Ruch „Śląsk”. Numer referencyjny: ZP-S-0001/21” (sygn. akt: 2256/21)

W dniu 11 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FOXMET Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „likwidację szybów „Julian II” i „Julian IV” SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I”: Zamówienie podzielone jest na 4 części. Numer referencyjny: ZP-PI-0001/21” (sygn. akt: 2253/21)

W dniu 11 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FOXMET Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „likwidację szybu „Cieszkowski” – pompowni głębinowej „Paryż” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Numer referencyjny: ZP-CZOK-0001/21” (sygn. akt: 2252/21)

W dniu 11 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FOXMET Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „likwidację 4 obiektów budowlanych ZPMW dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos - Rydułtowy I” Ruch „Jas-Mos". Numer referencyjny: ZP-JM-0005/21” (sygn. akt: 2251/21)

W dniu 10 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ADS Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach na: „usługę sprzątania terenów zewnętrznych, pielęgnacji zieleni, odśnieżania, usuwania oblodzeń na terenach przylegających do budynków UJK. Numer referencyjny: ADP.2301.45.2021” (sygn. akt: 2274/21)

W dniu 10 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy EMCA S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe na: „rozbudowę infrastruktury POK-ZOK systemu wspomagania dowodzenia państwowego ratownictwa medycznego na potrzeby systemu typu SIEM. Numer referencyjny: ZP/3/V/2021” (sygn. akt: 2298/21)

W dniu 10 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mobilis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku na: „obsługę przewozów w transporcie zbiorowym minimum dwudziestoma trzema autobusami Numer referencyjny: PN/02/2021” (sygn. akt: 2196/21)

W dniu 10 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: WhyNotTravel Sp. z o.o. Sp. k., Blue Sky Travel Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA na: „rezerwację, zakup i dostawę biletów lotniczych na krajowe i zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze dla Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa. Numer referencyjny: AZLZ.26.227.2021” (sygn. akt: 2198/21)

W dniu 10 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na: „zbiornik Tulce gm. Kleszczewo, pow. poznański. Numer referencyjny: PO.ROZ.2810.33.2021” (sygn. akt: 1858/21)

W dniu 10 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TABAKA TOMASZ TIM w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 na: „usługi restauracyjne dla potrzeb dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 we Wrocławiu. CPV 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9, 55.52.00.00-1, 55.52.12.00-0. Numer referencyjny: ZP/1/2021” (sygn. akt: 2271/21)

W dniu 10 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Zamość w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Zamość na: „budowę ulicy łączącej ulicę Altanową z ulicą Lipską od km 0+0,00 do km 0+374,58 oraz ulicy Altanowej od km 0+0,00 do km 0+259,28 w Zamościu. Numer referencyjny: IM-ZP.272.8.2021.IW” (sygn. akt: 2344/21)

W dniu 10 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WASKO S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Centrum Informatyki Resortu Finansów na: „dostawę obiektowego systemu składowania danych o efektywnej dostępnej dla danych i metadanych pojemności użytecznej nie mniejszej niż 450 TB, wraz z wdrożeniem oraz udzieleniem gwarancji na okres 59 m. Numer referencyjny: PN/68/20/GDYP” (sygn. akt: 1871/21)

W dniu 9 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu na: „przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik - Kramarzówka - Helusz w km 0+000 - 8+365. Numer referencyjny: ZP.271.1.4.2021” (sygn. akt: 1860/21)

W dniu 9 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Firma Budowlana „Dolmar” Jasiński Grzegorz, „Ka-Bo” Karol Borkowski, Zakład Budowlany MS-BUD Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Włocławski – Starostwo Powiatowe we Włocławku na: „budowę Powiatowego Centrum Zdrowia. Numer referencyjny: ZP.272.1.33.2020” (sygn. akt: 2231/21)

W dniu 9 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp.k., ALSTAL Investment Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku na: „zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku” (sygn. akt: 2244/21)

W dniu 9 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Firma usługowa "GREG" Grzegorz Hilla w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m st. Warszawy na: „sprzątanie powierzchni wewnętrznych budynków oraz terenów zewnętrznych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w dwóch częściach. Numer referencyjny: ZGN/PZP/10/2021” (sygn. akt: 1950/21)

W dniu 9 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ONDE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: „projekt i budowę drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz-Toruń, odcinek 3 od węzła Solec do węzła Toruń Zachód. Numer referencyjny: GDDKiA.O.BY.D-3.2410.3.2021.4” (sygn. akt: 2093/21)

W dniu 6 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NTT Technology Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie na: „dostawę sprzętu informatycznego. Numer referencyjny: ZP.20.2021” (sygn. akt: 1845/21)

W dniu 6 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Niewiadomski" Władysław Niewiadomski, ENERIS Surowce S.A., ENERIS Gorzów Wielkopolski Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS Plus Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Międzyrzecz na: „wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie g. Międzyrzecz w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz odbiór odpadów w okresie od 1.6.2021 do 31.5.2022 Numer referencyjny: WRG.271.3.2021” (sygn. akt: 1878/21)

W dniu 6 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Usługi Transportowe Krzemiński Kamil w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wilczęta na: „DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY WILCZĘTA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022. Numer referencyjny: ZP.271.3.2021” (sygn. akt: 2199/21)

W dniu 6 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STAPRO POLAND Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku na: „dostawę oprogramowania serwera komunikacyjnego eCareMed (OSK) dla części wspólnej projektu ECAREMED. Numer referencyjny: DW-35-PN/14-2021” (sygn. akt: 1948/21)

W dniu 6 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala na: „wdrożenie systemu wspomagania zarządzania zasobami SWZZ klasy ERP wraz z 4-letnim utrzymaniem. Numer referencyjny: BAG-SZP.261.1.1.2021” (sygn. akt: 1985/21)

W dniu 5 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Endo-Tech Buczma Wiśniewski Spółka Jawna w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku na: „zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule „dostawę wideoendoskopów na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Numer referencyjny: 2001-ILZ.260.23.2021” (sygn. akt: 2064/21)

W dniu 5 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Impel Facility Services sp. z o.o.; ARS Medica sp. z o.o.; Optima Care sp. z o.o.; Optima Cleaning sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy na: „usługę utrzymania czystości i wykonywania zabiegów sanitarnych w pomieszczeniach szpitalnych, transportu wewnątrzszpitalnego oraz innych czynności pomocniczych wykonywanych na rzecz pacjentów. Numer referencyjny: ZP.022.2021” (sygn. akt: 1902/21)

W dniu 5 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku na: „zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie WSZ w Płocku (2)”. Numer referencyjny: SIR.2910.05.(15/SIR/11/ZP/21).2021” (sygn. akt: 2247/21)

W dniu 5 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PORR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku na: „budowę nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku” (sygn. akt: 2063/21)

W dniu 5 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu na: „zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: REWITALIZACJA LINII KOLEJOWEJ nr 316 relacji CHOJNÓW-ROKITKI. CPV 45234100-7, 71322000-1. Numer referencyjny: NI.2720.21.2021” (sygn. akt: 2270/21)

W dniu 4 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Apex.IT Sp. z o.o., SE16N Sp. z o.o., SE16 Consulting Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów na: „świadczenie kompleksowej usługi hostingowej, bazując na infrastrukturze chmury publicznej, dla systemu KRONIK@. Numer referencyjny: PN-49/2020” (sygn. akt: 2175/21)

W dniu 4 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SYSTRA S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. na: „zawarcie umowy ramowej dotyczącej świadczenia usług projektowych i rzeczoznawstwa technicznego w zakresie inwestycji kolejowych związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego Numer referencyjny: 131/20/KPR/8/PZP/WD/65” (sygn. akt: 2224/21)

W dniu 4 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GE Medical Systems Polska Sp. z  o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Wojewódzki w Poznaniu na: „zakup tomografu komputerowego. Numer referencyjny: SZW/DZP/20/2021” (sygn. akt: 1934/21)

W dniu 4 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Advanced Accelerator Applications Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na: „zakup i dostawę produktów radiofarmaceutycznych. Numer referencyjny: DZP/39/2021” (sygn. akt: 1768/21)

W dniu 4 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane BUDECON S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Ruda Śląska na: „budowę nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Szkolnej w Bielszowicach. Numer referencyjny: AP.271.15.2021” (sygn. akt: 2137/21)

W dniu 4 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: CATERMED S.A., JOL-MARK Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. na: „usługę żywieniową świadczoną na miejscu – przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów szpitala z uwzględnieniem diet i kaloryczności oraz prowadzenie bufetu Numer referencyjny: US/2/2021” (sygn. akt: 2209/21)

W dniu 4 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  GRETASPORT Ilona Stańczyk w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Olszyna na: „remont i modernizację Stadionu Miejskiego w Olszynie” – etap II. Numer referencyjny: ZP.271.1.2021” (sygn. akt: 1998/21)

W dniu 4 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy JOL-MARK Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na: „usługę cateringową - zbiorowego żywienia dla uczestników projektu MEN „WF z AWF” dla Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego Filia w Białej Podlaskiej”. Numer referencyjny: SSZP 371/15/2021,” (sygn. akt: 2185/21)

W dniu 3 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Advatech Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Prokuratura Krajowa na: „dostawę sprzętu i oprogramowania oraz wdrożenie infrastruktury techniczno-systemowej dla POPD PK i ZOPD PK.Numer referencyjny: PK XF 261.19.2021” (sygn. akt: 1931/21)

W dniu 3 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Ergo Ekologia Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na: „zamówienie z podziałem na 2 cz.: Dostawę i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – cz. 1: kotły gazowe kondensacyjne, cz. 2: kotły na biomasę. Numer referencyjny: ZP.ROF.1.2021” (sygn. akt: 1797/21)

W dniu 3 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KOSZT-BUD Dariusz Majer w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. na: „prace projektowe w zakresie zagospodarowania terenów zlokalizowanych w Poznaniu, przy ulicy Droga Dębińska 12 - ponowienie. Numer referencyjny: PIM/07/21/ZP35/2021-302” (sygn. akt: 2219/21)

W dniu 3 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DXC Technology Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralna Komisja Egzaminacyjna na: „utrzymanie w ruchu i rozwój systemu informatycznego SIOEPKZ w tym prace programistyczne oraz usługi im towarzyszące. Numer referencyjny: CKE/2/2021,” (sygn. akt: 1833/21)

W dniu 3 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych CECHINI Stanisław i Józef Cechini Spółka Jawna ( PRBiT CECHINI ) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce na: „modernizację zabytkowego budynku (dawnego Sądu Grodzkiego) dla potrzeb Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka - Etap IB, II, i III. Numer referencyjny:  DZP-271-02/2021” (sygn. akt: 2171/21)

W dniu 3 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Usługi Transportowe Krzemiński Kamil w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Budry na: „dowożenie uczniów do szkół w gm. Budry od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r. oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych do specjalnej placówki oświatowej w Węgorzewie na podst. zakupu biletów miesięcznych. Numer referencyjny: Z.271.1.2021” (sygn. akt: 2248/21)

W dniu 3 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PCO S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Policji na: „zakup indywidualnych niskoprofilowanych monokularów noktowizyjnych i gogli noktowizyjnych (Dual Tube Night Vision). Numer referencyjny: 17/Cut/21/EB/PMP” (sygn. akt: 1741/21)

W dniu 3 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IURIDICO Legal & Financial Translations Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Projektów Europejskich na: „świadczenie usług tłumaczenia ustnego i pisemne go (część I) oraz wynajem sprzętu niezbędnego do zapewnienia tłumaczenia ustnego (część II) dla PLSK 2014-2020. Numer referencyjny: WA.263.11.2021.KR” (sygn. akt: 2221/21)

W dniu 3 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CONTROL PROCESS S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Energia Ciepła S.A. na: „zaprojektowanie i budowę instalacji kotłów wodnych gazowo-olejowych w PGE EC S.A., Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków. Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/ZSR/01920/2020” (sygn. akt: 1958/21)

W dniu 3 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Link Mobility Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa na: „świadczenie  usługi przesyłania krótkich wiadomości tekstowych SMS. Numer referencyjny: ZP/JK/271/III-50/21” (sygn. akt: 2131/21)

W dniu 3 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KADIMEX Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie na: „dostawę 225 kpl. ubrań strażackich specjalnych. Numer referencyjny: WZP.2370.5.2021” (sygn. akt: 2166/21)

W dniu 3 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Serwis Pojazdów Szynowych Sp. z o. o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. na: „wykonanie usługi przeglądu trzeciego poziomu utrzymania (poszerzony) P3 dziewięciu pojazdów EZT 35WE wraz z pracami dodatkowymi. Numer referencyjny: OPZ-210-1/2021” (sygn. akt: 1983/21)

W dniu 3 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Euroasia Trade Invest Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: „dostawę zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 292-2. Numer referencyjny: 702001415/01” (sygn. akt: 2027/21)

W dniu 3 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BPROG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy na: „zaprojektowanie i stworzenie strony www dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Numer referencyjny: DB.077.UD.D.2.2021” (sygn. akt: 2178/21)

W dniu 3 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Inwest-Budowa Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Nadleśnictwo Trzebież na: „budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego i garażowo-gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu na działce ewidencyjnej nr 676/3, gmina Police. Numer referencyjny: SA.270.2.3.2021” (sygn. akt: 2066/21)

W dniu 2 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. na: „budowę nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu. Numer referencyjny: DZP.341.28.2021” (sygn. akt: 2076/21)

W dniu 30 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Wingu Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum e-Zdrowia na: „rozbudowę środowiska VMware. Numer referencyjny: WRZ.270.130.2021” (sygn. akt: 2013/21)

W dniu 30 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na: " rozbudowę systemu telekomunikacyjnego Alcatel Lucent OmniPCX Enerprise będącego własnością Zamawiającego znajdującego się w budynku przy ul. Podchorążych 2 w Krakowie. Numer referencyjny: 3/TP/DAG/2021" (sygn. akt: KIO 1926/21).

W dniu 30 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "JAWAL" sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiatowy Zarząd Dróg w Busku Zdroju na: " rozbiórkę istniejącego mostu, budowę mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0084T Siesławice – Skorocice w Siesławicach gmina Busko – Zdrój wraz z przebudową drogi Nr 0084T. Numer referencyjny: 261.5.PN.2021" (sygn. akt: KIO 2143/21).

W dniu 29 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DiaHem Diagnostic Products Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na: " dostawę odczynników, krwinek wzorcowych, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do wykonywania badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą analizatora i systemu "back up" na okres 36 miesięcy. Numer referencyjny: D-22/P/21," (sygn. akt: KIO 2103/21).

W dniu 29 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Klüh Facility Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Łódzki Ośrodek Geodezji na: " Kompleksowe, stałe świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości i porządku w budynku położonym w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23, w części administrowanej przez Łódzki Ośrodek Geodezji. Numer referencyjny: OAZP.2610/25/2021 " (sygn. akt: KIO 2177/21).

W dniu 28 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Impel Safety Sp. z o.o., Impel Defender Sp. z o.o., Impel Facility Services Sp. z o.o., Impel Provider Sp. z o.o., Biuro Szybkiej Interwencji Z. Mroczek i Wspólnicy Sp. z o.o. Sp. k., Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Biłgoraju na: " usługę ochrony obiektów, osób i mienia Oddziału ZUS w Biłgoraju oraz podległych terenowych jednostek organizacyjnych. Numer referencyjny: 030000/271/101/2021-ZAP" (sygn. akt: KIO 2075/21).

W dniu 28 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CATERMED S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu na: " przygotowanie, dystrybucję posiłków do łóżka pacjenta, „dieta mamy”. Numer referencyjny: DL-271-15/21" (sygn. akt: KIO 2087/21).

W dniu 28 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TAYLOR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lubartowie na: " budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,98 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Numer referencyjny: DRI/261/1/2021/UE," (sygn. akt: KIO 2078/21).

W dniu 27 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy UNIBEP S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof Jana Mazurkiewicza na: „poprawę efektywności energetycznej i dostosowanie do obowiązujących przepisów pawilonów I i VIIB MSCZ w Pruszkowie Numer referencyjny: ZP/AM/5/2021” (sygn. akt: 2029/21)

W dniu 27 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ETP S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie na: " kontrakt 1A.2 „Ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad Odrą. Modernizacja polderu Marwickiego etap III – modernizacja stacji pomp Krajnik” Numer referencyjny: SZ.JRP.2801......1A.2.2020" (sygn. akt: KIO 2081/21).

W dniu 27 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. na: " usługę transportu krwi, preparatów krwiopochodnych, materiałów biologicznych i szczepionek oraz materiału do i po sterylizacji dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. Numer referencyjny: D25M/251/N/15-22rj/21" (sygn. akt: KIO 2155/21).

W dniu 27 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Facility Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach na: " świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wraz ze stałą dostawą materiałów
eksploatacyjnych oraz inne usługi. Numer referencyjny: ZP/1/PN/2021" (sygn. akt: KIO 2037/21).

W dniu 27 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Tauron Wydobycie S.A. na: " dostawę -  najem kombajnu ścianowego wraz z wyposażeniem oraz obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu dla Tauron Wydobycie S.A. ZG Brzeszcze. Numer referencyjny: 2020/TWD/TWD/02394/L/229/P/PR" (sygn. akt: KIO 2132/21).

W dniu 26 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Computex Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów na: " świadczenie kompleksowej usługi hostingowej, bazując na infrastrukturze chmury publicznej, dla systemu KRONIK@ Numer referencyjny: PN-49/2020" (sygn. akt: KIO 2163/21).

W dniu 26 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie na: " budowę budynku dydaktyczno-administracyjnego pn. „Centrum Przestrzeni Innowacyjnej” przy ul. Batorego 8 w Warszawie. Numer referencyjny: ADZP.25.36.2020" (sygn. akt: KIO 2133/21).

W dniu 23 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy UMO Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Policji na: " dostawę karabinów wyborowych kal. 7,62 x 51 mm. Numer referencyjny: 15/Cut/21/AP" (sygn. akt: KIO 1828/21).

W dniu 23 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DROGOPOL Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zarząd Ulic i Mostów na: " remont ul. Wieniawskiego na odcinku od nr 22 do nr 48 w Tychach. Numer referencyjny: 13/DZP/21" (sygn. akt: KIO 2084/21).

W dniu 23 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej na: " wdrożenie EDM i usług z zakresu e-zdrowia oraz telemedycyny w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Numer referencyjny: 16/UCMMiT/PN/2020" (sygn. akt: KIO 1816/21).

W dniu 22 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy HBF Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Biebrzański Park Narodowy na: " usługę sprzątania pomieszczeń biurowych i terenów zewnętrznych przy budynku CEiZ oraz pomieszczeń budynku TOE w Trzyrzeczkach. Numer referencyjny: ZP.26.4.2021" (sygn. akt: KIO 1991/21).

W dniu 22 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Juvenes - Projekt sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego na: " opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego na wykonanie adaptacji Młyna Górnego w Grudziądzu. Numer referencyjny: WZP.272.19.2021" (sygn. akt: KIO 2006/21).

W dniu 22 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sprint S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Raszyn na: " budowę monitoringu w Gminie Raszyn. Numer referencyjny: ZP.271.1.7.2021.DC " (sygn. akt: KIO 1993/21).

W dniu 22 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy T-Mobile Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na: " usługę dostarczenia i utrzymania pomiędzy lokalizacjami Zamawiającego sieci IP VPN w oparciu o sieć MPLS oraz usługi dostępu do Internetu w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Numer referencyjny: BBA-2.262.16.2021" (sygn. akt: KIO 2038/21).

W dniu 22 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Centrum Ochrony Security Spółka z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie na: " świadczenie ciągłej usługi ochrony fizycznej terenu oraz obiektów szpitalnych (budynki i budowle) w tym również Ośrodka Zdrowia Psychicznego. Numer referencyjny: 8/2021" (sygn. akt: KIO 1719/21).

W dniu 22 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Supply24 Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Stołeczna Policji na: " dostawę urządzeń do kontroli pojazdów. Numer referencyjny: WZP-2040/21/131/Z" (sygn. akt: KIO 2040/21).

W dniu 22 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy REBUS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na: " świadczenie usług żywieniowych dla pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – Szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim - V postępowanie. Numer referencyjny: PCZ.ZP.07/2021," (sygn. akt: KIO 1772/21).

W dniu 22 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Facility Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego na: " świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w budynku Poradni Specjalistycznych i Dyrekcji Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Numer referencyjny: RSS/SZP/P-14/2021" (sygn. akt: KIO 2010/21).

W dniu 22 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MAX-BUD Grzegorz Pawłowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: " modernizację budynków SPZOZ w Lubartowie. Numer referencyjny: ZP/TP/12/2021" (sygn. akt: KIO 2111/21).

W dniu 22 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu na: " zakup, dostawę, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego. Numer referencyjny: DZP/2-23/233/73/2021" (sygn. akt: KIO 1912/21).

W dniu 22 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ALTOR Spółka z o.o w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Makowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim na: " przebudowę dogi powiatowej nr 2132W Krasnosielc - Pienice - Młynarze na odcinku o długości 4,128 km. Numer referencyjny: ZDP.DB.261.2.4.2021," (sygn. akt: KIO 2036/21).

W dniu 22 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Łągów na: " „poprawę efektywności energetycznej na terenie gminy Łagów”.  Numer referencyjny: IZP.271.12.2021" (sygn. akt: KIO 1955/21).

W dniu 22 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Bako Sport G. Baran, R. Koziołek Spółka Jawna w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wadowice Urząd Miejski na: " pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwest. nad realizacją zadania: Budowa boiska pełnowym. do piłki nożnej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w m. Wadowice w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Numer referencyjny: I.271.44.2021" (sygn. akt: KIO 2107/21).

W dniu 21 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe DELPHINUS Sport Promotion w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na: " świadczenie usługi obsługi ratowniczej obiektów basenowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o., wg. zadań 1–2. Numer referencyjny: ZZP.261.02.2021," (sygn. akt: KIO 1721/21).

W dniu 21 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sorted Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Złotów na: " PODNIESIENIE JAKOŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ NA OBSZARZE GMINY MIASTO ZŁOTÓW: GÓRA ŻYDOWSKA – PARK NASTROJÓW. Numer referencyjny: ZP.271.16.2021" (sygn. akt: KIO 1471/21).

W dniu 21 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KADIMEX Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej na: " dostawę ubrań specjalnych. Numer referencyjny: WT 2370.4.2021" (sygn. akt: KIO 2112/21).

W dniu 21 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ERBUD S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa - Wojewoda Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie na: " wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa Drogowego Przejścia Granicznego w Malhowicach”. Numer referencyjny: 2020/31" (sygn. akt: KIO 1831/21).

W dniu 21 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MBA System Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Białystok na: " dostawę sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. „Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19”. Numer referencyjny: BSC.271.1.2021" (sygn. akt: KIO 2109/21).

W dniu 21 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CA Consulting S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych na: " wykonanie studium wykonalności projektów w Centrali. Numer referencyjny: 993200/271/101/2021" (sygn. akt: KIO 2104/21).

W dniu 21 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GISS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego na: " budowę modułowej strzelnicy kontenerowej w formule zaprojektuj i wykonaj. Numer referencyjny: 9/DIR/2021," (sygn. akt: KIO 1822/21).

W dniu 21 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GISS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego na: " budowę modułowej strzelnicy kontenerowej w formule zaprojektuj i wykonaj. Numer referencyjny: 9/DIR/2021," (sygn. akt: KIO 1556/21).

W dniu 21 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TDC Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Muzeum Gdańska na: " opracowanie treści multimedialnych do wystawy stałej Muzeum Bursztynu w Gdańsku wraz z dostawą i montażem urządzeń. Numer referencyjny: NZP26.4.2021(ZP-PN/03)" (sygn. akt: KIO 1939/21).

W dniu 21 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Centrum Techniczno-Aranżacyjne Władysław Ciemnicki, Niver Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Muzeum im. Jacka Malczewskiego na: " wykonanie aranżacji wystawy stałej w ramach zadania: aranżacja i realizacja stałej wystawy Muz. His. Radomia wraz z wyposażeniem pomieszczeń nieekspozycyjnych.... Numer referencyjny: MJM-ZP.26-2/D/2021," (sygn. akt: KIO 1877/21).

W dniu 20 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Facility Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie na: " obsługę komórek organizacyjnych szpitala w zakresie usług porządkowo-czystościowych – SP ZOZ Sulechów. Numer referencyjny: 2/ZP-PN/2021" (sygn. akt: KIO 1971/21).

W dniu 20 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Praxima Krakpol Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. na: " świadczenie usług prania bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej oraz jej transport. Numer referencyjny: ZP/1/2021" (sygn. akt: KIO 1961/21).

W dniu 20 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Rejonowy w Białymstoku na: " świadczenie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń oraz obsługi szatni Sądu Rejonowego w Białymstoku. Numer referencyjny: G-026-14/21" (sygn. akt: KIO 1927/21).

W dniu 20 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Sanoku w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. KS. B. Markiewicza na: " dostawę pieczywa 30.2021. Numer referencyjny: SZSPOO.SZPiGM.3810/30/2021" (sygn. akt: KIO 1954/21).

W dniu 20 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DROGOPOL Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Dąbrowa Górnicza na: " przebudowę ul. Letniej w Dąbrowie Górniczej w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych (...) – pełna nazwa w sekcji III.1.1 pkt VIII. Numer referencyjny: ZP.WID.271.4.3.2021" (sygn. akt: KIO 1887/21).

W dniu 20 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Usługowy Sprzątanie Wnętrz A. Nowakowski, M. Nowakowska Spółka Jawna w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Poznańska na: " usługę mycia okien i powierzchni przeszklonych w budynkach dydaktycznych i domach studenckich Politechniki Poznańskiej w 2021/2022 roku z podziałem na części (pakiety). Numer referencyjny: RD/ZP/17/21" (sygn. akt: KIO 1919/21).

W dniu 20 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CATERMED S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na: " całodzienne wyżywienie chorych hospitalizowanych w Szpitalu w Wołominie. Numer referencyjny: ZAM/08/2021" (sygn. akt: KIO 1810/21).

W dniu 19 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PROMAT Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. na: " opracowanie kompleksowej pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla Wielospecjalistycznego Zespołu Opieki Ambulatoryjnej obejmującego POZ oraz specjalistyczne poradnie zachowawcze. Numer referencyjny: 56/ZP/2021," (sygn. akt: KIO 2046/21).

W dniu 19 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PROMAT Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. na: " opracowanie kompleksowej pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla apteki szpitalnej.
Numer referencyjny: 55/ZP/2021" (sygn. akt: KIO 2045/21).

W dniu 19 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Murkrak Sp. z o.o. Sp. k., Zygmunt Murdza Zakład Remontowo-Budowlany "Murdza" w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Jerzmanowice-Przeginia na: " przebudowę i zmiana sposobu użytkowania poddasza oraz wybranych pomieszczeń Szkoły
Podstawowej w Jerzmanowicach, na działce nr 519/2 w miejscowości Jerzmanowice, gmina Jerzmanowice - Przeginia. Numer referencyjny: IR.271.1.2.2021.JRM" (sygn. akt: KIO 1615/21).

W dniu 19 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Network Experts Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Prokuratura Krajowa na: " zakup zestawów wideokonferencyjnych na potrzeby powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Numer referencyjny: PK XF 261.11.2021" (sygn. akt: KIO 1634/21).

W dniu 19 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ERBUD S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie na: " budowę dodatkowego pawilonu dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie. Numer referencyjny: ZP/1/2021" (sygn. akt: KIO 1575/21).

W dniu 19 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "SZADEK" Dariusz Szadkowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Łódź, Zarząd Inwestycji Miejskich na: " projekt „OdNowa Parku Helenów”  - rewitalizację Parku Helenów polegającą na zmianie sposobu zagospodarowania terenu, budowie małej architektury, a także przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku usługowego wraz z towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz wykonaniem rozbiórek w systemie „ zaprojektuj i wybuduj”. Numer referencyjny: ZIM-DZ.2621.28.2020" (sygn. akt: KIO 1960/21).

W dniu 19 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Dabex Kołodziej i Jęczmionka Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach na: " dostawę środków czyszcząco-myjących oraz pojemników na odpady medyczne. Numer referencyjny: RZP/TP/19/21" (sygn. akt: KIO 2035/21).

W dniu 16 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na: " zapewnienie użytkowania systemu telekomunikacyjnego oraz świadczenie usług serwisowych, administracyjnych wraz z pracami konserwacyjnymi. Numer referencyjny: BDG.zp.23.1.6.2021" (sygn. akt: KIO 1782/21).

W dniu 16 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Sp. jawna w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Łódź- Urząd Miasta Łodzi na: " zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących. Nr referencyjny: DSR-ZP-III.271.6.2021" (sygn. akt: KIO 1547/21).

W dniu 16 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska i Cedrowa Sp. z o.o. na: " budowę ulicy Nowej Olchowej w Gdańsku. Numer referencyjny: 31/BZP-U.510.21/2021/KB" (sygn. akt: KIO 2047/21).

W dniu 16 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WILD BEAR Rafał Janikowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 4 Regionalna Baza Logistyczna na: " MAT/46/2021 dostawę termosów na napoje 10–12 l z kranem, termosów na napoje 18–20 l z kranem, termosów na napoje 35–40 l z kranem, pojemników plecakowych 25 l. Numer referencyjny: MAT/46/2021" (sygn. akt: KIO 1883/21).

W dniu 16 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o., Comp S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Tauron Dystrybucja S.A. na: „wdrożenie aplikacji wspierającej proces przyłączania w Tauron Dystrybucja S.A. Numer referencyjny: 2020/TD-CN/TD-CN/02652/L” (sygn. akt: 1447/21)

W dniu 16 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach na: „budowę odcinka drogi krajowej nr 74 łączącego DK 9 i DK 74 – łącznik północny. Numer referencyjny: O.Ki.D-3.2412.11.2021.jr” (sygn. akt: 1914/21)

W dniu 16 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DRO-MAR Marcin Dróżdż w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu na: „przebudowę wszystkich istniejących węzłów sanitarnych i budowę wc dla osób niepełnosprawnych – ETAP I. Numer referencyjny: 1/2021” (sygn. akt: 1695/21)

W dniu 16 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Creator-Comm Sp. z o.o w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1 na: „zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z modernizacją pomieszczeń pracowni. Numer referencyjny: AD.ZP.3810-8/2021/KZ” (sygn. akt: 2024/21)

W dniu 16 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MULTIKOM  Adam Papierski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Regionalny we Wrocławiu na: „zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukująco-kopiujących wraz z sukcesywną dostawą do Oddziału Regionalnego KRUS we Wrocławiu i podległych PT w Wałbrzychu. Numer referencyjny: 1500-OP.261.1.2021” (sygn. akt: 1779/21)

W dniu 16 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy LK INWEST Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - GMINA POLANICA-ZDRÓJ  na: „budowę budynku przedszkola i żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Polanicy –Zdrój przy ul. Wojska Polskiego 23. Numer referencyjny: CRZP/7/2021” (sygn. akt: 1894/21)

W dniu 16 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie na: „rozbudowę drogi powiatowej Nr 2326W Wiśniewo - Wola Szydłowska na odcinku od km 2+945,00 do km 4+441,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne. PZD. DT - 2310.2.2021” (sygn. akt: 1915/21)

W dniu 15 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy JANASZEK ELECTRIC Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: " kompleksowe utrzymanie urządzeń nietrakcyjnej elektroenergetyki kolejowej w latach 2022–2025. Numer referencyjny: 6060/ILG 7/00547/00469/21/P" (sygn. akt: KIO 1881/21).

W dniu 15 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  GRETASPORT Ilona Stańczyk w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Człuchów na: „przebudowę kompleksu lekkoatletycznego na stadionie OSiR w Człuchowie. Numer referencyjny: RI.271.08.2021” (sygn. akt: 1956/21)

W dniu 15 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy JANASZEK ELECTRIC Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „kompleksowe utrzymanie urządzeń nietrakcyjnej elektroenergetyki kolejowej w latach 2022–2025. Numer referencyjny: 6060/ILG 7/00547/00469/21/P” (sygn. akt: 1881/21)

W dniu 15 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Bluehill Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna na: „kompleksową organizację etapu krajowego wraz z organizacją logistyczną warsztatów oraz świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków i oceny strategii ekspansji w projekcie PMT na 12 rynkach. Numer referencyjny: BPR.CZP.25.07/2020” (sygn. akt: 1896/21)

W dniu 15 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: „dzierżawę kombajnu ścianowego wraz z zabezpieczeniem pełnej serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy do ścian 579, 559a i 578 dla PGG S.A., Oddział KWK Mysłowice-Wesoła. Numer referencyjny: 602100088” (sygn. akt: 1876/21)

W dniu 15 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PORR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku na: „zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie WSZ w Płocku (2)”. Numer referencyjny: SIR.2910.05.(15/SIR/11/ZP/21).2021” (sygn. akt: 1963/21)

W dniu 15 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Polimex Infrastruktura Sp. z o.o., Polimex Mostostal S.A., B4 Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Łódzkie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi na: „rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 715 na odcinku od km 8+200 do km 9+040 wraz z rozbiórką i budową wiaduktu nad torami PKP w Koluszkach. Numer referencyjny: DZ.342.87.2020” (sygn. akt: 1651/21)

W dniu 15 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na: „remont autostrady A-2 na odcinku od węzła Emilia do węzła Stryków, od km341+844 do km 361+800. Numer referencyjny: O.Ł.D3.2412.2.2021.ig” (sygn. akt: 1850/21)

W dniu 14 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej na: „usługę dozoru i ochrony osób i mienia świadczona dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach. Numer referencyjny: P/16/05/2021/OCHR” (sygn. akt: 1835/21)

W dniu 14 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. na: „usługi ochrony osób i mienia MPWiK S.A. we Wrocławiu” (sygn. akt: 1907/21)

W dniu 14 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Office Plus Wrocław Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Śrem na: „przebudowę obiektu sportowego w Parku im. Powstańców Wlkp. - II części. Numer referencyjny: BP.271.28.2021.BS” (sygn. akt: 1853/21)

W dniu 14 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy LODROM Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Opolska na: „opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.: „Budowa Innowacyjnego Centrum Zintegrowanych Usług Dydaktycznych i Bibliotecznych” dla Politechniki Opolskiej. Numer referencyjny: ZP/U/1/2021” (sygn. akt: 1631/21)

W dniu 14 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego na: „dostawę odczynników do RKZ wraz z dzierżawą analizatora, testów antygenowych i odczynników do wykrywania SARS-CoV-2, testów kasetkowych, odczynników oraz akcesoriów laboratoryjnych. Numer referencyjny: DA.ZP.242.16.2021” (sygn. akt: 1966/21)

W dniu 14 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Obsługi Administracji Rządowej na: „dostawę urządzeń biurowych na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej. Numer referencyjny: 2019/2” (sygn. akt: 1793/21)

W dniu 14 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. na: „zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach inwestycji „Budowa i przebudowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka i ul. Wolskiej". Numer referencyjny: DWZ/50/2020” (sygn. akt: 2015/21)

W dniu 14 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ERBUD Operations Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy na: „budowę parkingu wielopoziomowego na terenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy przy ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie. Numer referencyjny: PN-39/21/ZS” (sygn. akt: 2016/21)

W dniu 14 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie na: „świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie. Numer referencyjny: AE/ZP-27-14/21” (sygn. akt: 1711/21)

W dniu 13 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: K35 Usługi przyjazne Środowisku Łukasz Kowalczyk, Żelichowski Marek Firma Usługowa w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina na: „zaprojektowanie i rozbudowę instalacji odgazowania kwatery II składowiska odpadów. Numer referencyjny: UA.271.1.4.2021” (sygn. akt: 1990/21)

W dniu 13 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NETPRINT s.c. J. Wasiela, B. Szostak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „dostawę materiałów eksploatacyjnych. Numer referencyjny: 13/ZP/D/WYCH/ŁĄCZ/2021” (sygn. akt: 1994/21)

W dniu 13 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Gremedig Sp. z o.o., Firma Transportowa "OMEGA" Agnieszka Ignacyk w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na: „transport sanitarny pacjentów, transport pacjentów z lekarzem, transport osób dializowanych na i z oddziału hemodializ. Numer referencyjny: DZP/09/2021” (sygn. akt: 1815/21)

W dniu 13 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralna Komisja Egzaminacyjna na: „utrzymanie w ruchu i rozwój systemu informatycznego SIOEPKZ w tym prace programistyczne oraz usługi im towarzyszące. Numer referencyjny: CKE/2/2021,” (sygn. akt: 1836/21)

W dniu 13 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Voessing Polska Sp. z o.o., Instytut Kolejnictwa w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. na: „opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) dla Zadania: „Budowa linii kolejowej nr 29 na odc. Ostrołęka – Łomża – Pisz – Giżycko”. Numer referencyjny: 174/20/KRI/17/PZP/MAK/101” (sygn. akt: 1808/21)

W dniu 13 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Voessing Polska Sp. z o.o., Instytut Kolejnictwa w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. na: „opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla projektu nr 00100016 „Budowa linii kolejowych nr 267 i 268 na odc. Żarów – Świdnica – Wałbrzych – granica państwa”. Numer referencyjny: 176/20/KRI/17/PZP/MP/96” (sygn. akt: 1788/21)

W dniu 13 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach na: „pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Rozbudowa istniejącego mostu przez rzekę Wisłę w miejscowości Sandomierz w ciągu drogi krajowej nr 77”. Numer referencyjny: O.Ki.D-3.2413.25.2020.jr” (sygn. akt: 1623/21)

W dniu 13 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PROKOM Construction Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach na: „pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Rozbudowa istniejącego mostu przez rzekę Wisłę w miejscowości Sandomierz w ciągu drogi krajowej nr 77”. Numer referencyjny: O.Ki.D-3.2413.25.2020” (sygn. akt: 1626/21)

W dniu 13 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: "STEKOP" S.A.,  "STEKOP-OCHRONA" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie na: „ochronę obiektu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Numer referencyjny: SP-271-1/21” (sygn. akt: 1863/21)

W dniu 13 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MMT IDEA Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu na: „konserwację i utrzymanie 20 stacji prostownikowych oraz linii kablowych SN i nN na terenie Wrocławia wraz ze świadczeniem zdalnego sterowania i obsługi Centralnej Dyspozytorni Mocy z prawem opcji. Numer referencyjny: KU.241/pn6_2021/PC” (sygn. akt: 1715/21)

W dniu 13 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Ergo Ekologia Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Piszczac na: „dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie gminy Piszczac. Numer referencyjny: INW.271.10.2020” (sygn. akt: 1765/21)

W dniu 13 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy HIGIENA-KATOWICE Grzegorz Łagan w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie na: „zakup wraz z dostawą środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Szpitala Powiatowego oraz placówek podległych Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Aleja Wolności 29. Numer referencyjny: SP ZOZ/DZ/19/2021” (sygn. akt: 1942/21)

W dniu 13 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Grifols Polska sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o. w restrukturyzacji na: „dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora, sprzętu do badań immunohematologicznych wykonywanych za pomocą metod z użyciem technologii aglutynacji mikrokolumnowej. Numer referencyjny: ZP-2200-18/21” (sygn. akt: 1969/21)

W dniu 12 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy LTT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Radwanice na: „kompleksowe wykonanie technologii sceny wraz z dostawą i montażem trybun oraz sprzętu i urządzeń multimedialnych na potrzeby domu kultury w Radwanicach w ramach projektu pn. „Rozwój oferty kulturalno-edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice i Zagłębia Miedziowego poprzez utworzenie nowoczesnego Domu Kultury w Radwanicach”. Numer referencyjny: InII.271.62.2020” (sygn. akt: 1697/21)

W dniu 12 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy T-Mobile Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Dozoru Technicznego na: „świadczenie usług kolokacji dla Głównego i Zapasowego CPD – ZP-DI-54/21. Numer referencyjny: ZP-DI-54/21” (sygn. akt: 1666/21)

W dniu 12 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IZAN+ Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. na: „świadczenie usług agencji pracy tymczasowej na potrzeby Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie. Numer referencyjny: ZP/10/POŚREDNICTWO PRACY/2021/UE” (sygn. akt: 1510/21)

W dniu 12 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Informatyki Resortu Finansów na: „zawarcie umowy ramowej na dostawę komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem oraz dedykowanymi stacjami dokującymi. Numer referencyjny: PN/71/20/HGEA” (sygn. akt: 1646/21)

W dniu 12 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Doosan Babcock Energy Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na: „remont  turbozespołu i urządzeń pomocniczych TG-5 dla PGE GiEK S.A., Oddział Elektrownia Rybnik. Numer referencyjny: POST/GEK/CSS/PME-ELR/01883/2021” (sygn. akt: 1873/21)

W dniu 12 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Remondis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo na: „odbieranie i zagospodarowanie odpadów kom. od właścicieli nieruchomości na których zam. mieszkańcy, położonych na terenie gminy miejskiej Legionowo, z PSZOK oraz przeterminowanych leków z aptek.  Numer referencyjny: Rz.271.6.2021” (sygn. akt: 1446/21)

W dniu 12 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Integrated Solutions Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Ośrodek Informatyki na: „dostawę sprzętu i oprogramowania wraz ze wsparciem technicznym (4 części). Numer referencyjny: COI-ZAK.262.4.2021” (sygn. akt: 1688/21)

W dniu 9 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Andrzej Szybka P.P.U.H.T STALBET-2 w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „rozbiórkę obiektów położonych na terenie byłego Ruchu Wirek w Rudzie Śląskiej przy ul. ks. Tunkla 112 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. Numer referencyjny: ZP-KCL-0033/20” (sygn. akt: 1867/21)

W dniu 9 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wiązów na: „świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych miasta i gminy Wiązów. Numer referencyjny: BS.271.1.2021” (sygn. akt: 1941/21)

W dniu 9 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ERBUD S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie na: „budowę nowej siedziby II Komisariatu Policji w Rzeszowie przy ul. Błogosławionej Karoliny. Numer referencyjny: ZP/1/2021” (sygn. akt: 1964/21)

W dniu 9 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GE Medical Systems Polska Sp. z  o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach na: „dostawę rezonansu magnetycznego wraz z niezbędnymi pracami adaptacyjno-budowlanymi w pawilonie D Szpitala oraz dodatkowym wyposażeniem. Numer referencyjny: ZP.26.1.13.2021” (sygn. akt: 1628/21)

W dniu 9 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Warszawska na: „świadczenie usług sprzątania w budynkach Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku Numer referencyjny: BZP.261.5.2021” (sygn. akt: 1511/21)

W dniu 9 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mota-Engil Central Europe S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu na: „realizację projektu Trasa Sudecka – budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 382 w Piławie Górnej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 ul. Batalionów Chłopskich w Dzierżoniowie) – etap III. Numer referencyjny: NI.2720.22.2021” (sygn. akt: 1967/21)

W dniu 8 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tarkett Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Łańcut na: „budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w miejscowości Rogóżno. Numer referencyjny: RZP.271.12.2021” (sygn. akt: 1953/21)

W dniu 8 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Multiconsult Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu na: „opracowanie STEŚ z elementami KP dla zadania pod nazwą: „Budowa obwodnicy Złotego Stoku w ciągu dk nr 46” wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Numer referencyjny: O.WR.D-3.2413.249.2020,” (sygn. akt: 1599/21)

W dniu 8 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy InterHall Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Garwoliński - Starostwo Powiatowe w Garwolinie na: „budowę zadaszenia boiska piłkarskiego przy POSiZL w Miętnem. Numer referencyjny: INW 272.15.2021” (sygn. akt: 1551/21)

W dniu 8 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SAFEGE S.A.S. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Opec-Ineko Sp. z o.o. na: „świadczenie usług inżyniera kontraktu dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę biomasowej jednostki kotłowej w Elektrociepłowni Łąkowa w Grudziądzu”. Numer referencyjny: PN/03/21” (sygn. akt: 1699/21)

W dniu 8 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Biachem sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Skarżyski na: „dostawę asortymentu w ramach projektu pn. Stop Koronawirusowi. Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID – 19 na terenie powiatu skarżyskiego IX. Numer referencyjny: IM.272.1.2021” (sygn. akt: 1490/21)

W dniu 7 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MIRBUD S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu na: „budowę budynku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu przy ul. Zielińskiego, Piłsudskiego, Kolejowej, wraz z przebudową układu drogowego w rejonie ul. Kolejowej i ul. Zielińskiego. Numer referencyjny: Z-2502-23/20” (sygn. akt: 1515/21)

W dniu 7 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STAPRO POLAND Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku na: „dostawę oprogramowania serwera komunikacyjnego eCareMed (OSK) dla części wspólnej projektu ECAREMED. Numer referencyjny: DW-35-PN/14-2021” (sygn. akt: 1792/21)

W dniu 7 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku na: „usługę kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach i terenów zewnętrznych. Numer referencyjny: 10/PN/2021” (sygn. akt: 1776/21)

W dniu 7 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: DGP Clean Partner Sp. z o.o., Seban Sp. z o.o., 7 MG Sp. z o.o., Partner Medica Sp. z o.o., DGP Provider Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie na: „usługi kompleksowego sprzątania oraz utrzymania czystości w budynkach i wokół budynków w Oddziale ZUS W Krakowie. Numer referencyjny: 180000/271/1/2021-ZAP” (sygn. akt: 1830/21)

W dniu 7 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: MABUD INVEST Sp. z o.o., Mabud s.c. M. Chojecki, A. Atras w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kobierzyce na: „przebudowę ul. Kwiatowej i ul. Spokojnej w miejscowości Kobierzyce” (sygn. akt: 1781/21)

W dniu 7 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: „KONCEPT” Sp. z o.o., KONCEPT SERWIS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy na: „dostawę, instalację i konfigurację mobilnych pracowni komputerowych MPK. Numer referencyjny: ZZOSE.2111.1.2021.30.RST [KNMFiPR]” (sygn. akt: 1717/21)

W dniu 7 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Stołeczny Zarząd Infrastruktury na: „wykonanie robót budowlanych (...): budowa hali remontowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą z przeznaczeniem do wykonania obsługi i napraw czołgów Leopard 2” (sygn. akt: 1872/21)

W dniu 7 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy INWEST-SERWIS Krzysztof Popczyk w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie na: „świadczenie usług nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego „V Komisariat Policji w Krakowie – budowa nowej siedziby”” (sygn. akt: 1499/21)

W dniu 7 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. na: „zawarcie umowy ramowej dotyczącej opracowania studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych (STEŚ) dla inwestycji kolejowych związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Numer referencyjny: 10/21/JK/PZP/132” (sygn. akt: 1625/21)

W dniu 6 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PRIMOST POŁUDNIE Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta na: „remont mostu Zwierzynieckiego w zakresie wymiany płyty chodnikowej i zabezpieczeń antykorozyjnych” (sygn. akt: 1866/21)

W dniu 6 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MBA System Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Białystok na: „dostawę sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. „Wsparcie szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19”. Numer referencyjny: BSC.271.1.2021” (sygn. akt: 1841/21)

W dniu 6 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Medikol Solution Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na: „pogwarancyjną obsługę serwisową Rezonansu Magnetycznego typ Ingenia 1,5T Omega Firmy Philips” (sygn. akt: 1645/21)

W dniu 6 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy "PRIMEX" mgr inż. Marek Łyszczarz, Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne "WUDIMEKS" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie na: „świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu oraz nadzór i rozliczenie robót przy realizacji projektu pod nazwą: Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z [...]. Numer referencyjny: MZDiT.ZP.26.93.2021” (sygn. akt: 1864/21)

W dniu 6 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Gmsynergy Sp. z o.o. Sp. j w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na: „zapewnienie usług w związku z misją gospodarczą przedstawicieli Dolnego Śląska do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA). Numer referencyjny: DU-Z-IV.272.8.2021” (sygn. akt: 1861/21)

W dniu 6 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Seris Konsalnet Ochrona Sp. z o.o., Seris Konsalnet Security Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie na: „ochronę obiektu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Numer referencyjny: SP-271-1/21” (sygn. akt: 1857/21)

W dniu 6 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Simplicity sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala na: „zakup platformy do konteneryzacji. Numer referencyjny: BAG-SZP.261.1.14.2021” (sygn. akt: 1495/21)

W dniu 5 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: „dostawę elementów sterowania pilotowego obudową zmechanizowaną dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 295-30. Numer referencyjny: 702000973” (sygn. akt: 1450/21)

W dniu 5 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AIR-POL sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Inspektorat Uzbrojenia na: „dostawę sprzętu spadochronowo - desantowego” (sygn. akt: 1369/21)

W dniu 5 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BAG-POL S.A. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego na: „dostawę mleka i przetworów mlecznych. Numer referencyjny: 8/DZZ/2021” (sygn. akt: 1674/21)

W dniu 5 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Informatyki Resortu Finansów na: „postępowanie o zawarcie umowy ramowej na dostawę akcesoriów komputerowych Numer referencyjny: PN/73/20/VBC” (sygn. akt: 1338/21)

W dniu 5 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe "Transgór" S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Jastrzębie-Zdrój na: „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój. Numer referencyjny: BZP.271.13.2021” (sygn. akt: 1733/21)

W dniu 5 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BBC BEST BUILDING CONSULTANTS Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Michałowice na: „pełnienie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad budową przedszkola w Regułach. Numer referencyjny: ZP.271.1.6.2021” (sygn. akt: 1731/21)

W dniu 5 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BBC BEST BUILDING CONSULTANTS Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Michałowice na: „pełnienie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad budową przedszkola w Regułach. Numer referencyjny: ZP.271.1.6.2021” (sygn. akt: 1731/21)

W dniu 5 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Czernichów - Urząd Gminy na: „„odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Czernichów”. Numer referencyjny: GRO.271.1.2021” (sygn. akt: 1827/21)

W dniu 5 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Biameditek sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu na: „„dostawę sprzętu medycznego oraz wyposażenia oddziałów szpitalnych w ramach proj.: Zakup sprzętu med., zakup wyp. oddz. Szpit., zakup amb., zakup sprzętu komp., zakup urządz. do dezynf. i środ. dez.” Numer referencyjny: 103/PNE/DOT/2020” (sygn. akt: 1888/21)

W dniu 5 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ROKOM Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie na: „przebudowę skrzyżowania Rondo Dmowskiego. Numer referencyjny:  ZDM/UM/DZP/21/TP/17/21” (sygn. akt: 1694/21)

W dniu 5 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Airly Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa na: „zakup, montaż, uruchomienie i utrzymanie sieci czujników jakości powietrza wraz z oprogramowaniem. Numer referencyjny: ZP/GP/271/III-24/21” (sygn. akt: 1691/21)

W dniu 5 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe "REKOP” Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie na: „kompleksowe utrzymanie dróg krajowych będących w administracji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, Rejon w Rzeszowie OUA Dębica. Numer referencyjny: O.RZ.D-3.2413.14.2021” (sygn. akt: 1647/21)

W dniu 5 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ELDA Zakład Naprawy Autocystern Edward Prósiński w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 2 Regionalna Baza Logistyczna na: „usługę naprawy cystern paliwowych CN-33D, CND-27, CD-10, CD-7,5B/7,5 oraz CP-11/CP-11B. Numer referencyjny: U/25/2021” (sygn. akt:1618/21)

W dniu 2 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TRANSPRZĘT Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Lesko na: „odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Lesko. Numer referencyjny: PIK.271.1.1.2021” (sygn. akt: 1769/21)

W dniu 2 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji na: „najem kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu wraz z niezbędnym osprzętem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Budryk”. Numer referencyjny: 29/P/21” (sygn. akt: 1800/21)

W dniu 2 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MAR-FOUR Marian Siekierski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Wojewódzki w Poznaniu na: „zakup odczynników, kasetek oraz akcesoriów używanych do badań histopatologicznych w Zakładzie Patomorfologii. Numer referencyjny: SZW/DZP/9/2021” (sygn. akt: 1802/21)

W dniu 2 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Computex Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Ośrodek Informatyki na: „dostawę sprzętu i oprogramowania wraz ze wsparciem technicznym (4 części). Numer referencyjny: COI-ZAK.262.4.2021” (sygn. akt: 1675/21)

W dniu 2 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AARSLEFF Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Radzionków na: „zagospodarowanie terenu wokół osiedla robotniczego w Radzionkowie – Etap III (renowacja kanału deszczowego ø1800mm)” (sygn. akt: 1842/21)

W dniu 2 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Ricco Polska Sport Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie na: „remont nawierzchni boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy na terenie Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego z kompleksem ,,Moje Boisko - ORLIK 2012'' przy ul. Ojca Stefana Tarasiuka w Kleosinie. Numer referencyjny: ZS.III.341/2/2021” (sygn. akt: 1598/21)

W dniu 2 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Tauron Wydobycie S.A. na: „dostawę – najem kombajnu ścianowego wraz z wyposażeniem oraz obsługą serwisową gwarancyjną w całym okresie najmu dla Tauron Wydobycie S.A. ZG Brzeszcze. Numer referencyjny: 2020/TWD/TWD/02394/L/229/P/PR” (sygn. akt:1856/21)

W dniu 1 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Healthcare S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku na: „dostawę oprogramowania serwera komunikacyjnego eCareMed (OSK) dla części wspólnej projektu ECAREMED. Numer referencyjny: DW-35-PN/14-2021” (sygn. akt: 1505/21)

W dniu 1 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: ZUE S.A., Yörük Holding z siedzibą w Stmabule/Turcja w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. na: „zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa zajezdni Annopol”. Numer referencyjny: DWZ/97/2020” (sygn. akt: 1814/21)

W dniu 1 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie na: „budowę hali remontowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łomży – postępowanie nr 22/RB” (sygn. akt: 1849/21)

W dniu 1 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: WhyNotTravel Sp. z o.o. sp. k., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bokka Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wspólny Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; NCBR+ Sp. z o.o. na: „świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na przewozy pasażerskie w kraju i poza jego granice, wraz z ubezpieczeniem na czas podróży delegowanych pracowników. Numer referencyjny: 15/21/TPZNW” (sygn. akt: 1710/21)

W dniu 1 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa wymiana sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 22 etap III”. Numer referencyjny: 9090/IRZR3/08211/02379/21/P” (sygn. akt: 1523/21)

W dniu 1 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie na: „zakup rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej. Numer referencyjny: 5/21” (sygn. akt: 1756/21)

W dniu 1 lipca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Facility Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc na: „usługi kompleksowego sprzątania, transportu wewnętrznego oraz wykonywania czynności pomocniczych. Numer referencyjny: SOZ.383.17.2021” (sygn. akt: 1658/21)

W dniu 30 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. na: „świadczenie usług transportu sanitarnego pacjentów dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w lokalizacji Gdynia i Gdańsk. Numer referencyjny: D25M/251/N/10-16rj/21” (sygn. akt: 1560/21)

W dniu 30 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MEDISEPT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na: „zakup i dostawę chemicznych produktów leczniczych oraz produktów biobójczych do trzech lokalizacji UCK WUM Numer referencyjny: DZPUCK.262.151.2020” (sygn. akt: 1528/21)

W dniu 30 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania  wykonawcy "SPINEL" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Badań Kosmicznych PAN na: „zawarcie umowy ramowej na dostawę sprzętu komputerowego. Numer referencyjny: KP.ZP.26.04.2021” (sygn. akt: 1771/21)

W dniu 30 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sorted Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa w ramach którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy na: „wykonanie 700 sztuk metalowo-drewnianych ławek miejskich tzw. ławek warszawskich według dokumentacji technicznej wraz z dostawą i montażem na terenie m.st. Warszawy w trzech modelach. Numer referencyjny: 11/PN/2021” (sygn. akt: 1518/21)

W dniu 30 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. na: „usługę transportu krwi, preparatów krwiopochodnych, materiałów biologicznych i szczepionek oraz materiału do i po sterylizacji dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. Numer referencyjny: D25M/251/N/15-22rj/21” (sygn. akt: 1709/21)

W dniu 30 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sitnik Stanisław Firma Ogólnobudowlana w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Żarski na: „termomodernizację dachu ze zmianą sposobu użytkowania strychu w budynku DPS w Miłowicach. Numer referencyjny: WIGN.272.4.2021” (sygn. akt: 1734/21)

W dniu 30 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy The Level Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 3 Regionalna Baza Logistyczna na: „dostawę w latach 2021–2022 przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – kurtki i okulary. Numer referencyjny: 68/2021” (sygn. akt: 1747/21)

W dniu 29 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AMBET Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej na: „przebudowę obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części. Część 5: Wiadukt w ciągu ul. Roosevelta nad torami PKP. Numer referencyjny: DR.260.2.2021.AZ” (sygn. akt: 1678/21)

W dniu 29 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Warszawski na: „wykonanie przez Generalnego Wykonawcę robót budowlano-montażowych dla inwestycji pn. „Budowa domu studenckiego na Kampusie Służewiec” objętej programem wieloletnim pn. „Uniwersytet Warszawski ... Numer referencyjny: DZP-361-55/2021” (sygn. akt: 1789/21)

W dniu 29 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu na: „dostawę, montaż i uruchomienie kardioangiografu dwupłaszczyznowego oraz wyposażenia do pracowni przeznaczyniowej diagnostyki i terapii wrodzonych wad serca u dzieci. Numer referencyjny: Szp/FZ - 18 /2021” (sygn. akt: 1574/21)

W dniu 29 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy RATOWNIK-AMBULANSE Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: „dostawę fabrycznie nowego ambulansu drogowego typu A2 do transportu sanitarnego pacjentów. Numer referencyjny: 36/ZP/2021” (sygn. akt: 1774/21)

W dniu 29 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Medicus Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy na: „dostawę sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu: „Poprawa dostępności i jakości usług w zakresie leczenia i diagnostyki chorób nowotworowych poprzez remont i doposażenie Klinik i Zakładów...” Numer referencyjny: NLZ.2020.271.125” (sygn. akt: 1532/21)

W dniu 29 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie na: „zawarcie umowy wykonawczej na "Optymalizację funkcji aplikacji interakcyjnych wspierających pracowników ZUS w realizacji zadań w procesach" na podstawie Umów ramowych nr 1066671 oraz nr 1066673 dotyczących modyfikacji i rozbudowy oprogramowania KSI ZUS. Znak sprawy: TZ/271/1/21” (sygn. akt: 1247/21)

W dniu 29 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. na: „najem kombajnu ścianowego oraz kompletnego zespołu pompowego do zasilania instalacji zraszania zanożowego kombajnu ścianowego oraz chłodzenia podzespołów kombajnu (...). Numer referencyjny: 27/P/21” (sygn. akt: 1609/21)

W dniu 29 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy JUSTMAR Turczyński Marcin w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „Rekultywację w kierunku leśnym terenu zdegradowanego w Nadleśnictwie Andrychów w wydzieleniu 18i,~a dla SRK S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji”. Numer referencyjny: ZP-KCL-0002/21” (sygn. akt: 1476/21)

W dniu 28 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MAKI Architekci Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu na: „wykonanie dokumentacji projektu budowlanego, projektu rozbiórek, projektu aranżacji zieleni niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, Budynku Mroźni Automatycznej. Numer referencyjny: 1/2021” (sygn. akt: 1795/21)

W dniu 28 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Healthcare S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Conectio sp. z o.o. na: „utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Telecentrum i utrzymania systemu teleopieki” (sygn. akt: 1432/21)

W dniu 28 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IZAN+ Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach na: „świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości oraz czynności pomocniczych przy obsłudze pacjentów i  transportu wewnętrznego w Szpitalu w Pilchowicach. Numer referencyjny: 03/ZP/2021/|K” (sygn. akt:1461/21)

W dniu 28 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ZETO Projekt Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Grunwald na: „nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców gminy Grunwald” (sygn. akt:1650/21)

W dniu 28 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PWH WIP - Małgorzata Szczepanik-Grzywocz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej na: „zakup i dostawę sprzętu TIK do pracowni w PCKZiU w Jaworze oraz w ZSiP w Bolkowie w ramach projektu: "Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim III". Numer referencyjny: PCKZiU.081.4.1.2021” (sygn. akt:1794/21)

W dniu 28 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Simplicity Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Ośrodek Informatyki na: „dostawę serwerów wraz z gwarancją na okres 36 miesięcy oraz dostawę oprogramowania RedHat CEPH lub równoważnego wraz z usługami wsparcia technicznego na okres 36 miesięcy. Numer referencyjny: COI-ZAK.262.1.2021” (sygn. akt:1553/21)

W dniu 28 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy pm2pm Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza na: „organizację szkoleń z metodyki zarządzania projektami IPMA na poziomie D oraz na poziomie C dla student i pracow dyd , Realizacja szkoleń z wykorzystaniem BRANŻOWEJ SYMULACJI BIZNESOWEJ dla student.  Numer referencyjny: NA/P/28/2021” (sygn. akt:1453/21)

W dniu 28 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy INWEST-SERWIS Krzysztof Popczyk w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Brzeszcze na: „pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru podczas robót budowlanych pn.: "Przebudowa drogi gminnej 510580K ul. Os. Paderewskiego oraz rozbudowa drogi gminnej 510580 K ul. Os. Paderewskiego, Gmina Brzeszcze". Numer referencyjny: SZP.271.10.2021” (sygn. akt:1736/21)

W dniu 25 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Usługi Transportowe Przewóz Osób i Ładunków Bujak Sławomir w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polregio Sp. z o.o., Małopolski Zakład w Krakowie na: „zastępczą komunikację autobusową. Numer referencyjny: Kr.240.233.2021” (sygn. akt:1751/21)

W dniu 25 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AG-COMPLEX Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Oczyszczania Miasta w Warszawie na: „ręczne oczyszczanie na terenie m.st. Warszawy. Numer referencyjny: ZOM/KP/18/21” (sygn. akt: 1550/21)

W dniu 25 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Polsuper Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Oczyszczania Miasta w Warszawie na: „ręczne oczyszczanie na terenie m.st. Warszawy. Numer referencyjny: ZOM/KP/18/21” (sygn. akt: 1552/21)

W dniu 25 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CATERMED S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut Hematologii i Transfuzjologii na: „usługę gastronomiczną dostarczenia posiłków gotowych przy zastosowaniu jednorazowych naczyń do posiłków stałych i płynnych zapewniających szczelne zamknięcie oraz sztućców jednorazowych pakowanych osobno. Numer referencyjny: IHIT/P/40/2021” (sygn. akt: 1706/21)

W dniu 25 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Realism Technology Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. na: „usługę kompleksowej obsługi urządzeń drukujących wraz z dzierżawą urządzeń. Numer referencyjny: DZP.341.58.2020” (sygn. akt:1720/21)

W dniu 25 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wilkołaz na: „odnawialne źródła energii – dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w gminie Wilkołaz. Numer referencyjny: IG.271.12.2020” (sygn. akt: 1380/21)

W dniu 24 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel S.A.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jednostka Wojskowa Nr 2063 na: „usługę sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych na terenie kompleksów wojskowych administrowanych przez Jednostkę Wojskową nr 2063 (Radiowa, Kaliskiego, Leskiego, Krasińskiego, Pirenejska). Numer referencyjny: 17/21” (sygn. akt:1746/21)

W dniu 24 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Bank Gospodarstwa Krajowego na: „dostawę, wdrożenie, serwis, utrzymanie i rozwój systemu Platforma płatnicza banku. Numer referencyjny: DZZK/10/DRO/2021” (sygn. akt: 1444/21)

W dniu 24 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Policji na: „dostawę systemu kamer nasobnych dla jednostek organizacyjnych Policji, numer postępowania 34/Cut/21/DG/PMP” (sygn. akt: 1745/21)

W dniu 24 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Oborniki Śląskie na: „świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych (z wyłączeniem bioodpadów) powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Oborniki Śląskie. Numer referencyjny: ZP.271.93.2020,” (sygn. akt: 1161/21)

W dniu 24 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Group AV sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Muzeum Narodowe w Kielcach na: „dostawę oraz montaż systemu urządzeń multimedialnych do prezentacji materiałów audio i video w przestrzeniach ekspozycyjnych modernizowanego Muzeum Archeologicznego w Wiślicy. Numer referencyjny: AZP.261.2.2.2021” (sygn. akt: 1543/21)

W dniu 24 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PLATON Zarządzenie i Finanse Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska na: „świadczenie usługi w zakresie organizacji technicznej dwudniowych szkoleń z zakresu przepisów o ochronie przyrody dla przedstawicieli władzy sądowniczej. Numer referencyjny: 8/GDOS/2021” (sygn. akt: 1761/21)

W dniu 24 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Usługi Leśne "ASLAS" Andrzej Lipiński w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Nadleśnictwo Gniewkowo na: „wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo w roku 2021 – szkółka Odolion – przetarg 2. Numer referencyjny: SA.270.19.2021.WK” (sygn. akt: 1624/21)

W dniu 24 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Healthcare S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SP ZOZ na: „e-usługi w Podkarpackim Centrum Medycznym w Rzeszowie SPZOZ – dostawa sprzętu serwerowego i oprogramowania. Numer referencyjny: 1/ZP/PN/2021” (sygn. akt:1740/21)

W dniu 24 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IT Solution Factor Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Informatyki Resortu Finansów na: „dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie urządzeń przełączających ruch na potrzeby komunikacji w sieci LAN Data Center w podziale na 6 części. Numer referencyjny: PN/67/20/GDYP” (sygn. akt:1368/21)

W dniu 24 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy S&T Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Informatyki Resortu Finansów na: „dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie urządzeń przełączających ruch na potrzeby komunikacji w sieci LAN Data Center w podziale na 6 części. Numer referencyjny: PN/67/20/GDYP” (sygn. akt: 1399/21)

W dniu 24 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jednostka Wojskowa Nr 2063 na: „usługę sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych na terenach kompleksów wojskowych w Warszawie administrowanych przez Jednostkę Wojskową nr 2063. Numer referencyjny: 15/21,” (sygn. akt: 1748/21)

W dniu 23 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku na: „dostawę oprogramowania serwera komunikacyjnego eCareMed (OSK) dla części wspólnej projektu ECAREMED” (sygn. akt: 1513/21)

W dniu 23 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sanito Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Nowodwór na: „instalacje solarne, fotowoltaiczne oraz piece na pellet sposobem na produkcje energii dla mieszkańców Gminy Nowodwór. Numer referencyjny: PZP 271.1.2021” (sygn. akt: 1213/21)

W dniu 23 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IZAN+ Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na: " świadczenie usługi w zakresie procesu dekontaminacji: mycia, dezynfekcji i sterylizacji, gwarantującego sterylny produkt – narzędzi chirurgicznych oraz sprzętu medycznego – DZPUCK.262.042.2021. Numer referencyjny: DZPUCK.262.042.2021" (sygn. akt: KIO 1652/21).

W dniu 23 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, Zakład Linii Kolejowych w Łodzi na: " świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia na multimodalnym dworcu Łódź Fabryczna oraz na terenie wielostanowiskowego przystanku autobusowego Łódź Fabryczna wraz z parkingiem podziemnym Numer referencyjny: 0112/IZ02GM/10131/02792/21/P; IZ2GMZ.293.2.2021" (sygn. akt: KIO 1682/21).

W dniu 23 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ALTERSTOR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych na: " świadczenie opieki serwisowej oraz wsparcia oprogramowania Oracle Tuxedo orazOracle Salt Numer referencyjny: TZ/271/34/19" (sygn. akt: KIO 1521/21).

W dniu 23 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WIBUD Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wrocław Zarząd Inwestycji Miejskich we Wrocławiu na: "rozbudowę, przebudowę i remont budynku Przedszkola nr 90 przy ul. Zaporoskiej 51 we Wrocławiu. Numer referencyjny: NZ.362.22.P-90_Zaporoska.2021" (sygn. akt: KIO 1686/21).

W dniu 23 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy na: "infrastruktura serwerowa i oprogramowanie wirtualizacyjne na potrzeby usługi SaaS EZD RP. Numer referencyjny: ZZOSE.2111.2.2021.60.RST [EZDRP]" (sygn. akt: KIO 1579/21).

W dniu 23 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Facility Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach na: "wykonanie usługi sprzątania, czyszczenia i dezynfekcji oraz wykonywanie czynności pomocniczych przy pacjencie na zlecenie personelu medycznego. Numer referencyjny: zp.26.1.10.2021" (sygn. akt: KIO 1438/21).

W dniu 23 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TMS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie na: "zestaw do diagnostyki udarów w oparciu o szybką automatyczną analizę obrazów tomografii komputerowej. Numer referencyjny: CSKDZP-2375/10/05/01/2021" (sygn. akt: KIO 1713/21).

W dniu 22 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych Śmigiel Przemysław  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Bielany na: „przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania terenów zewnętrznych i budynków. Numer referencyjny: 71/ZE/2020/W” (sygn. akt:1664/21)

W dniu 22 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Maxto Sp. z o.o. S.K.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "projekt, dostawę i instalację elementów CSDIP oraz SMW wraz z infrastrukturą techniczną na stacji Rzeszów Główny i przystanku osobowym Rzeszów Zachodni. Numer referencyjny: 9090/IREZA3/05680/01594/21/P; IREZA3.292.3.2021.a," (sygn. akt: KIO 1722/21).

W dniu 22 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Okręgowy w Rzeszowie na: „budowę budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie przy ul. Granicznej w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Numer referencyjny: SIR-2512-1/21” (sygn. akt: 1419/21)

W dniu 22 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie Sygnity S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Bank Gospodarstwa Krajowego na: „dostawę, wdrożenie, serwis, utrzymanie i rozwój systemu Platforma płatnicza banku. Numer referencyjny: DZZK/10/DRO/2021” (sygn. akt: 1685/21)

W dniu 22 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Auto-Trans Asfalty Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Głubczycki na: „przebudowę drogi powiatowej nr 1213O relacji Klisino-Pomorzowiczki na odcinku Klisino- Pomorzowice oraz w miejscowości Pomorzowiczki. Numer referencyjny: OR.272.2.2021” (sygn. akt: 1655/21)

W dniu 22 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Philips Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej na: „dostawę sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej. Numer referencyjny: SPZZOZ.XII.381.3/2021” (sygn. akt: 1635/21)

W dniu 21 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: CATERMED S.A., JOL-MARK Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem na: „świadczenie usług kompleksowego żywienia pacjentów SZOZnMiD w Poznaniu wraz z odbiorem odpadów kuchennych powstałych w związku z udzieleniem świadczeniem zdrowotnym z grupy 20 01 08. Numer referencyjny: ADZP-381-07/21” (sygn. akt: 1630/21)

W dniu 21 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PWH WIP - M.Szczepanik-Grzywocz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. T. Kościuszki na: „dostawę sprzętu informatycznego w ramach projektu „Postaw na swoje umiejętności”. Numer referencyjny: ZSP1.2720.23.2021/PSU” (sygn. akt: 1696/21)

W dniu 21 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Naprzód Hospital Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. na: „usługę kompleksowego sprzątania i dezynfekcji powierzchni poziomych i pionowych w lokalizacji Szpital św. Wincentego a Paulo w Gdyni (nowy obiekt) Numer referencyjny: D25M/251/N/14-21rj/21” (sygn. akt: 1601/21)

W dniu 21 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Szczecińskie Centrum Brukarskie Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Goleniów na: „wykonanie infrastruktury węzła przesiadkowego na przystanku osobowym Goleniów Park Przemysłowy w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Numer referencyjny: WGG.271.1.02.2021.KN” (sygn. akt: 1590/21)

W dniu 18 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „realizację robót budowlanych dla zadania „Modernizacja układu torowo-peronowego i infrastruktury kolejowej na stacji Olsztyn Główny. Numer referencyjny: 9090/IRZR1/19277/05058/20/P” (sygn. akt: 846/21)

W dniu 18 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sanitbud Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego -  Klimat-Energia-Gospodarka Wodna na: „przebudowę inst. centralnego ogrzewania, inst. ciepłej wody użytkowej oraz inst. Ciepła technologicznego na potrzeby budynku VI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, ul. Wąska 5-7, 31-057 Kraków. Numer referencyjny: 2/V/2021,” (sygn. akt: 1708/21)

W dniu 18 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Bolesławiecki na: „zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa dróg dojazdowych do obozowisk Trzebień Mały oraz Pstrąże wraz z budową dwóch mostów na rzece Bóbr i skrzyżowań". Numer referencyjny: WIZ.272.1.5.2021” (sygn. akt: 1670/21)

W dniu 18 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto i Gmina Buk na: „doposażenie szkół w ramach projektu pt. Matematyka i Informatyka motorem do rozwoju oświaty w Mieście i Gminie Buk. Numer referencyjny: ZP.271.02.2021” (sygn. akt: 1593/21)

W dniu 18 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ASD Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - AMW SINEVIA Sp. z o.o. na: " zawarcie umowy ramowej na podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, które mogą być zlecane w ok. 12 miesięcy od daty zaw. um. ramowej lub do wyczerp. kwoty stanowiącej wart. um. ramowej – 3 cz. zamówienia Numer referencyjny: SVA/J/4629/22/2020" (sygn. akt: KIO 1589/21).

W dniu 18 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Optimus Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej na: " zakup i dostawę sprzętu ICT oraz mebli - "Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej”. Numer referencyjny: I-ZP.271.3.2021" (sygn. akt: KIO 1306/21).

W dniu 17 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: "Jantar 2" Sp. z o.o., "Jantar" Sp. z o.o., "Sekret" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Prokuratura Okręgowa w Koszalinie  na: „usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibach prokuratur okręgu koszalińskiego. Część VI: Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Sławnie. Numer referencyjny: PO VII WB 261.8.2021” (sygn. akt: 1690/21)

W dniu 17 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: "Jantar 2" Sp. z o.o., "Jantar" Sp. z o.o., "Sekret" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Prokuratura Okręgowa w Koszalinie na: „usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibach prokuratur okręgu koszalińskiego. Część VI: Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Sławnie. Numer referencyjny: PO VII WB 261.8.2021” (sygn. akt: 1596/21)

W dniu 17 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: "Jantar 2" Sp. z o.o., "Jantar" Sp. z o.o., "Sekret" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Prokuratura Okręgowa w Koszalinie  na: „usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibach prokuratur okręgu koszalińskiego. Część I: Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Koszalinie. Numer referencyjny: PO VII WB 261.3.2021” (sygn. akt: 1689/21)

W dniu 17 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Print Flow Solutions M. Sianos Sp. j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Okręgowy w Warszawie na: " świadczenie kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w Sądzie Okęgowym w Warszawie. Numer referncyjny: ZP/OI/11/21" (sygn. akt: KIO 1705/21).

W dniu 16 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ERBUD S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie na: „budowę budynku dydaktyczno-administracyjnego pn. „Centrum Przestrzeni Innowacyjnej” przy ul. Batorego 8 w Warszawie Numer referencyjny: ADZP.25.36.2020” (sygn. akt: 1619/21)

W dniu 16 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe "ELDOR" Łukasz Baranowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „dostawę materiałów elektrycznych dla 43 wojskowego Oddziału Gospodarczego. Numer referencyjny: 8/26/PN/2021” (sygn. akt: 1489/21)

W dniu 16 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Usługowe "Hetman" Sp z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Grodzisk Mazowiecki na: „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki. Numer referencyjny: ZP.271.125.2020” (sygn. akt: 1671/21)

W dniu 16 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji na: „budowę łącznicy w Kalwarii Zebrzydowskiej w ciągu linii kolejowych nr 97 Skawina–Żywiec i nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko Biała Główna. Numer referencyjny: IREZA3.292.6.2021.g” (sygn. akt: 1683/21)

W dniu 16 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Facility Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie na: „usługi sprzątania wnętrz budynków RCKiK w Krakowie” (sygn. akt: 1567/21)

W dniu 16 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Usługi Przyrodnicze Kamil Orliński w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Rybnik na: „utrzymanie zbiorników retencyjnych. Numer referencyjny: ZP.271.13.2021” (sygn. akt: 1585/21)

W dniu 16 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Anton New Technology Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu na: „oznakowanie rezerwatów tablicami urzędowymi. Numer referencyjny: WOF.261.1.30.2021” (sygn. akt: 1613/21)

W dniu 16 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy S4H Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Pile na: „świadczenie usługi utrzymania czystości w budynkach i na terenie zewnętrznym obiektów Oddziału ZUS w Pile Numer referencyjny: 270000/271/4/2020-ZAP” (sygn. akt: 1621/21)

W dniu 16 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Data Systems S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na: „dostawę i wdrożenie „Informatycznego systemu zarządzania uczelnią” wraz z dostawą sprzętu niezbędnego do prawidłowego działania, udzielenie lub zapewnienie udzielenia licencji do oprogramowania. Numer referencyjny: FZ.201.1.2021” (sygn. akt: 1246/21)

W dniu 16 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  "PCG ACADEMIA" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na: „dostawę i wdrożenie „Informatycznego systemu zarządzania uczelnią” wraz z dostawą sprzętu niezbędnego do prawidłowego działania, udzielenie lub zapewnienie udzielenia licencji do oprogramowania. Numer referencyjny: FZ.201.1.2021” (sygn. akt: 1255/21)

W dniu 15 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ERBUD S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku na: „podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa budynków nr B4A, B4, budynków technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu) w Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku – Etap I inwestycji. Numer referencyjny: ZP/03/20” (sygn. akt: 1424/21)

W dniu 15 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ANMAR Anna Traczyk – Nowakowska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na: „wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:Modernizacja instalacji kanalizacyjnej oraz wody zimnej i ciepłej i cyrkulacji w budynku F usytuowanym na terenie AWF Warszawa. Numer referencyjny: SSZP371/1/2021” (sygn. akt: 1642/21)

W dniu 15 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: TERMORES Sp. z o.o. Sp. k., PRESYSTEM Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna na: „budowę preizolowanej sieci ciepłowniczej oraz remonty sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin. Przedmiot zamówienia składa się z 3 odrębnych zadań. Numer referencyjny: NZ5-3113-4-3071-676,677,678/20” (sygn. akt: 1348/21)

W dniu 14 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MA.G Usługi Informatyczne - Marek Grabowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego na: „zakup i dostarczenie wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do utworzenia pracowni Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) (nazwa skrócona ze względu na ograniczoną liczbę znaków w tym polu). Numer referencyjny: ASI.272.32.2021,” (sygn. akt: 1594/21)

W dniu 14 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na: „zakup drukarek z oprogramowaniem do zarządzania oraz usługa serwisu na 48 miesięcy Numer referencyjny: ZA/264/5/2021” (sygn. akt: 1578/21)

W dniu 14 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comp S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa na: „wytworzenie, dostawę, wdrożenie narzędzi dla rozwiązań dziedzinowych, portali, uruchomienie e-usług, dostawę infrastruktury sprzętowo-programowej oraz teleinformatycznej dla Urzędu Marszałkowskiego [...], numer referencyjny: WOiRZL.II.272.31.2020.PW” (sygn. akt: 646/21)

W dniu 14 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Bcoders S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Warszawski Uniwersytet Medyczny na: „sukcesywne  dostawy sprzętu komputerowego oraz urządzeń drukujących na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Numer referencyjny: AEZ/S-106/2020” (sygn. akt: 1057/21)

W dniu 14 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: A2 Customer Care Sp. z o. o., HUBSAPA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. na: „usługę modyfikacji i rozwoju eksploatacyjnego aplikacji środowiska SAP w obszarach SAP ERP, SAP CRM, SAP BCM Numer referencyjny: 2020/W001/WP-002874” (sygn. akt: 1326/21)

W dniu 14 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Medlab Products Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu na: „dostawę podłóż i odczynników mikrobiologicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego. Numer referencyjny: DZP-271-37/20” (sygn. akt: 1497/21)

W dniu 14 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Rajczyk Włodzimierz Bringmore Advertising w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Bank Gospodarstwa Krajowego na: „wybór agencji reklamowej wspierającej działania promocyjne, w tym reklamowe Banku Gospodarstwa Krajowego. Numer referencyjny: DZZK.161.DM.2020” (sygn. akt: 1458/21)

W dniu 14 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie na: „dostawę odczynników, materiałów zużywalnych, eksploatacyjnych i kontrolnych wraz z dzierżawą systemów diagnostycznych z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem. Numer referencyjny: ZP-05/21” (sygn. akt: 1439/21)

W dniu 14 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Copma Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. na: „dostawę dwudrogowego specjalistycznego pojazdu do konserwacji i naprawy sieci trakcyjnej Numer referencyjny: MZK.D-251-04/2020” (sygn. akt: 1171/21)

W dniu 14 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania ZUE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich na: „rozbudowę układu drogowo- torowego w ciągu ulic Ogrodowa – Północna na odc. od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej. Numer referencyjny: DSR-ZP-II.271.33.2021” (sygn. akt: 1223/21)

W dniu 14 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Remondis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. na: „zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 104 000 Mg. Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.01.2021.LK” (sygn. akt: 1665/21)

W dniu 11 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Poznań oraz AQUANET S.A. na: „rozbudowę fragmentu ulicy św. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z al. Niepodległości oraz ul. Towarową” (zakres 4) oraz „Rozbudowa (...)”. Numer referencyjny: PIM/03/21/ZP6/2020-281” (sygn. akt: 1608/21)

W dniu 11 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MK Mikro Energia Kazimierz Martychowiec w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Piszczac na: „dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie gminy Piszczac. Numer referencyjny: INW.271.10.2020” (sygn. akt: 1583/21)

W dniu 11 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Lireco tech Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie na: „świadczenie usług nadzoru, napraw, eksploatacji, konserwacji i przeglądów instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej (grupa E), c.o, c.w, pary, kondensatu, instalacji burzowej i deszczowej. Numer referencyjny: DZPZ/333/4TP/2021” (sygn. akt: 1641/21)

W dniu 11 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FBSerwis S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku na: „awaryjne utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku z podziałem na 4 części. Numer referencyjny: O.GD.D-3.2412.04.2021” (sygn. akt: 1657/21)

W dniu 11 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Firma Handlowo-Usługowa "SANIT-BUD” Włodzimierz Meres w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Gminy Pawłowice na: „przebudowę kotłowni węglowej na gazową wraz z robotami towarzyszącymi” realizowana w ramach zadania pn.: „Przebudowa kotłowni budynku Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach. Numer referencyjny: OR.271.7.2021” (sygn. akt: 1486/21)

W dniu 11 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sanitbud Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Ornontowice na: „modernizację kotłowni w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia. Numer referencyjny: ZWRZP.271.00009.2021” (sygn. akt: 1239/21)

W dniu 10 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Słupecki na: „rozbudowę drogi powiatowej nr 3040P Smolniki Powidzkie (DW262) – Powidz (DP 3040P) wraz z budową obwodnicy m. Powidz i m. Przybrodzin w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Numer referencyjny: BZP.272.1.2021” (sygn. akt: 1278/21)

W dniu 10 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Madkom S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Złotoryja na: „dostawę/modernizację/integrację/wdrożenie oprogramowania dla uruchomienia e-usług w gminie Złotoryja w ramach projektu „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Krotoszyce, gminy wiejskiej (...). Numer referencyjny: RZK-II.271.14.2020” (sygn. akt: 1395/21)

W dniu 10 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: REMONDIS WARMIA – MAZURY Sp. z o.o. (dawniej REMONDIS OLSZTYN Sp. z o.o. Sp. k.), REMONDIS MRĄGOWO Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Gmina Piecki na: „odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Piecki. Numer referencyjny: RZK.271.2.2021” (sygn. akt: 1242/21)

W dniu 10 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy UNIBEP S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Ciechanowski-Starostwo Powiatowe na: „budowę Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego – budowa nowoczesnego Centrum Administracyjnego w Ciechanowie. Numer referencyjny: WO-ZP.272.3.19.2020” (sygn. akt: 1398/21)

W dniu 10 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tech Pipe Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie na: „odbudowę metodą bezwykopową rurociągów wody surowej Stacji Uzdatniania Wody Konin- etap II. Numer referencyjny: DOP/5/451/2020” (sygn. akt: 1259/21)

W dniu 10 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Naprzód Hospital Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. S. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na: „świadczenie usługi w zakresie przygotowywania i dostarczania całodziennego wyżywienia dla pacjentów szpitala z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych. Numer referencyjny: ZP/15/PN/2021” (sygn. akt: 1186/21)

W dniu 9 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki im.Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. na: „wykonanie robót budowlanych realizowanych w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w ramach realizacji projektu "Przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału Anesatezjologii i Intensywnej Terapii oraz Klinicznego Oddziału Okulistyki w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.”. Numer referencyjny: TZ.372.80.2020” (sygn. akt: 1385/21)

W dniu 9 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Apis Polska sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Gmina Rabka-Zdrój na: „budowę wodnego placu zabaw w Parku Zdrojowym - II postępowanie. Numer referencyjny: IRG.271.140.2021” (sygn. akt: 1592/21)

W dniu 9 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TESPOL Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Inspektorat Uzbrojenia na: „dostawę odbiorników szerokopasmowych pasma HF” (sygn. akt: 1375/21)

W dniu 9 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Niewiadomski" Władysław Niewiadomski, ENERIS Surowce S.A., ENERIS Gorzów Wielkopolski Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS Plus Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Międzyrzecz na: „wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie g. Międzyrzecz w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz odbiór odpadów w okresie od 1.6.2021 do 31.5.2022. Numer referencyjny: WRG.271.3.2021” (sygn. akt: 1545/21)

W dniu 9 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Solaris Bus & Coach S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitarnej z ograniczoną odpowiedzialnością na: „dostawę 25 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie spalinowym dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Metropolitalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Numer referencyjny: 2/ZPS/PKMS/05/2021” (sygn. akt: 1603/21)

W dniu 9 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: ZDI sp. z o.o.; ZBM S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Główny Urząd Miar na: „świadczenie  usługi Inwestora Zastępczego dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla przedsięwzięcia o nazwie: „ŚKLGUM". Numer referencyjny: BDG-WZP.262.9.2020” (sygn. akt: 1314/21)

W dniu 9 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: "Jantar 2" Sp. z o.o., "Jantar" Sp. z o.o., "Sekret" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Prokuratura Okręgowa w Koszalinie na: „usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibach prokuratur okręgu koszalińskiego. Część I: Usługi codziennego utrzymania czystości w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Koszalinie. Numer referencyjny: PO VII WB 261.3.2021” (sygn. akt: 1584/21)

W dniu 9 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Alba Dolny Śląsk Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu na: „długoterminowy (4 lata) wynajem pojemników na odpady komunalne Numer referencyjny: 3/ZSiZO/PN/2021” (sygn. akt: 1591/21)

W dniu 9 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: OS3 Sp. z o.o., Agencja Reklamowa ArtGroup sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Bank Gospodarstwa Krajowego na: „wybór agencji reklamowej wspierającej działania promocyjne, w tym reklamowe Banku Gospodarstwa Krajowego. Numer referencyjny: DZZK.161.DM.2020” (sygn. akt: 1467/21)

W dniu 9 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Solve Medical Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem na: „zakup aparatu RTG, USG oraz rezonansu magnetycznego dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem. Numer referencyjny: 33/2020” (sygn. akt: 1276/21)

W dniu 8 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: „świadczenie usług serwisowych dzierżawionych kombajnów ścianowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Numer referencyjny: 702100030” (sygn. akt: 1534/21)

W dniu 8 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy COLAS Polska Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa- Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad na: „remont autostrady A4 na odc. Góra św. Anny – gr. woj. śląskiego. Numer referencyjny: O.Op.D-3.2412.02.2021 (02)” (sygn. akt: 1384/21)

W dniu 8 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ROKOM Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie na: „przebudowę drogi krajowej nr 79 (ul. Puławska) na odcinku od km 8+895.00 do km 9+235.00. Numer referencyjny: GDDKiA.O.WA.D-3.2411.11.2021” (sygn. akt: 1581/21)

W dniu 8 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Gmsynergy Sp. z o.o. Sp. j w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Łódź- Urząd Miasta Łodzi na: „usługę przygotowania i organizacji w Łodzi w dniach 22-23 czerwca 2021 r. międzynarodowego kongresu gospodarczego. Numer referencyjny: DSR-ZP-II.271.38.2021,” (sygn. akt: 1588/21)

W dniu 8 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Usług Budowlano-Handlowych "NOWBUD" Aleksander Nowak, Edward Bracki sp. j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Lubelska na: „przebudowę Domu Studenckiego nr 2 Politechniki Lubelskiej w ramach dostosowania do nowelizacji przepisów przeciwpożarowych i podniesienia standardu w pokojach mieszkalnych. Numer referencyjny: KP-272-PNK-7/2021” (sygn. akt: 1342/21)

W dniu 8 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Usług Budowlano-Handlowych "NOWBUD" Aleksander Nowak, Edward Bracki Sp. j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Lubelska na: „przebudowę Domu Studenckiego nr 2 Politechniki Lubelskiej w ramach dostosowania do nowelizacji przepisów przeciwpożarowych i podniesienia standardu w pokojach mieszkalnych. Numer referencyjny: KP-272-PNK-7/2021” (sygn. akt: 1470/21)

W dniu 8 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji na: „opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Stróże–Grybów, tor nr 1 i 2 realizowanego w ramach projektu: „Prace na linii kolejowej nr 96 na odcinku Tarnów–Muszyna”. Numer referencyjny: IREZA3.293.4.2021.f” (sygn. akt: 1604/21)

W dniu 8 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Catering Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku na: „usługę żywienia pacjentów. Numer referencyjny: PN-4/21/15” (sygn. akt: 1349/21)

W dniu 8 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku na: „dostawę elektronarzędzi, materiałów technicznych i narzędzi, części zamiennych na rzecz 24 WOG. Numer referencyjny: 16/2021” (sygn. akt: 1554/21)

W dniu 8 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tree Capital Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „rozbiórkę 11 obiektów powierzchniowych szybu „Witczak” położonych na terenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” (sygn. akt: 1135/21)

W dniu 7 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni na: „pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Etap II – Pogłębienie toru podejściowego Numer referencyjny: ZP.371.6.2021.AW” (sygn. akt: 1209/21)

W dniu 7 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "PORTAL" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na: „dostawę różnych wyrobów medycznych i niemedycznych (56 pakietów). Numer referencyjny: D10.251.118.C.2020” (sygn. akt: 1452/21)

W dniu 7 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KOMA Olsztyn Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Frombork na: „odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Frombork. Numer referencyjny: PF.271.4.2021” (sygn. akt: 1328/21)

W dniu 7 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ASIG Igor Kwiatkowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Małopolskie na: „wykonanie ocen energetycznych budynków na terenie województwa małopolskiego, mających na celu przygotowanie projektów w ramach Działania 4.4 RPO WM 2014-2020.  Numer referencyjny: ZPO-IX.272.3.2021” (sygn. akt: 1416/21)

W dniu 7 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PRO-BART Bartłomiej Bartczak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi na: „wykonanie remontów lokali w podziale na 5 części. Numer referencyjny: DZP.26.1.55.2021” (sygn. akt: 1491/21)

W dniu 7 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Skriware sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu na: „dostawę sprzętu komputerowego oraz multimedialnego i sprzętu do robotyki. Numer referencyjny: P2/2020/2021” (sygn. akt: 1492/21)

W dniu 7 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SHARP Electronics (Europe) GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza na: „dzierżawę i świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej 15 fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą i wdrożeniem Systemu Obsługi Wydruku. Numer referencyjny: NA/P/46/2021” (sygn. akt: 1558/21)

W dniu 7 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SIMPLE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi na: „dostosowanie części administracyjnej systemu informatycznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi do obowiązujących przepisów prawa i obowiązków” (sygn. akt: 1102/21)

W dniu 7 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Europejskie Centrum Doradztwa Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na: „organizację szkolenia dla nauczycieli akademickich. Cz. 1: 4-dniowy kurs OSCE (Objective Structured Clinical Examination). Cz. 2: 1-dniowe podstawowe szkolenie metodyczne symulacji” (sygn. akt: 1261/21)

W dniu 4 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki w Krakowie na: „kompleksowe całodobowe wykonywanie usług polegających na przewożeniu transportem medycznym pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Numer referencyjny: DFP.271.38.2021.LS” (sygn. akt: 1563/21)

W dniu 4 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy POLMIL Sp. z o.o. S.K.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu na: „zakup i dostawę sprzętu medycznego sterylnego jednorazowego użytku. Numer referencyjny: 62/2020” (sygn. akt: 1220/21)

W dniu 4 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CPW Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie na: „kontrolę biletów w pojazdach Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie. Numer referencyjny: NO-JP-2210-05/2021” (sygn. akt: 1463/21)

W dniu 4 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy LUG Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Mirzec na: „modernizację  oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec. Numer referencyjny: IN.271.7.2021.A.K.” (sygn. akt: 1200/21)

W dniu 2 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SKAMEX Sp. z o.o. Sp. j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki w Krakowie na: „dostawę podstawowych materiałów medycznych i niemedycznych (DFP.271.165.2020.LS)” (sygn. akt: 1473/21)

W dniu 2 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji na: „najem kombajnu ścianowego wraz z osprzętem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice. Numer referencyjny: 23/P/21” (sygn. akt: 1396/21)

W dniu 2 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MAVEX-REKORD KFT Vasuti Jarmu Es Alkatresz Gyarto, Forgalmazo Es Ingatlanforgalmazo Korlatolt Felelossegu Tarsasag Sp. z o.o. Oddział w Polsce w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie na: „naprawę pojazdów kolejowych poziomu P5 i P4. Numer referencyjny: 0552/IZ12GM/01265/00454/21/P” (sygn. akt: 1531/21)

W dniu 2 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SINMED Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. na: „sukcesywne dostawy sprzętu jednokrotnego użytku. Numer referencyjny: TZ.280.9.2021” (sygn. akt: 1208/21)

W dniu 2 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sanito Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Niedrzwica Duża na: „odnawialne źródła energii w gminie Niedrzwica Duża – część 3. Numer referencyjny: ZP.271.1.41.2020” (sygn. akt: 1093/21)

W dniu 2 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STAPRO POLAND Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku na: „dostawę oprogramowania serwera komunikacyjnego eCareMed (OSK) dla części wspólnej projektu ECAREMED. Numer referencyjny: DW-35-PN/14-2021” (sygn. akt: 813/21)

W dniu 2 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GISS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego na: „budowę modułowej strzelnicy kontenerowej w formule zaprojektuj i wykonaj. Numer referencyjny: 9/DIR/2021” (sygn. akt: 1291/21)

W dniu 2 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe FOXMET Monika Czaplińska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „likwidację 3-ch osadników betonowych wód popłuczkowych Zakładu Mechanicznej Przeróbki Węgla dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu. Numer referencyjny: ZP-M-0018/20” (sygn. akt: 1203/21)

W dniu 2 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MEGAMASZYNY Rafał Pajek w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Gorzów Wielkopolski na: „dostawę wyposażenia pracowni CNC oraz pracowni obróbki metali. Numer referencyjny: BZP.271.77.2020.AZ” (sygn. akt: 993/21)

W dniu 2 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Firma Handlowo-Usługowa "SANIT-BUD” Włodzimierz Meres w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kalwaria Zebrzydowska na: „przebudowę instalacji wewnętrznej gazowej i c.o. wraz z kotłownią gazową w budynku OSP w Stanisławiu Dolnym. Numer referencyjny: ZP.271.14.2021” (sygn. akt: 1533/21)

W dniu 2 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WASKO S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zarząd Ulic i Mostów na: „Katowicki  Inteligentny System Zarządzania Transportem. Numer referencyjny: 37/XII/2020/WP” (sygn. akt: 1479/21)

W dniu 2 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MOLDRÓG" Ryszard Przydatek w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kostomłoty na: „budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przebudową odcinka sieci kanalizacyjnej metodą bez wykopową pomiędzy miejscowościami Kostomłoty i Piotrowice - ETAP I” (sygn. akt: 1485/21)

W dniu 1 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ZUE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. na: „zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa zajezdni Annopol”. Numer referencyjny: DWZ/97/2020” (sygn. akt: 1525/21)

W dniu 1 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Basma Security Sp. z o.o., CERBER OCHRONA Sp. z o.o., BASMA SECURITY GUARD Adam Mianecki i Michał Wyszkowski Sp.j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota na: „ochrona osób i mienia w obiektach Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Numer referencyjny: 1/2021/AGK” (sygn. akt: 1503/21)

W dniu 1 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Małopolski Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka na: „rozbudowę lub wymianę zintegrowanego systemu informatycznego (HIS) oraz zwiększenie funkcjonalności obecnie posiadanych modułów systemu z możliwością integracji regionalnej wymiany EDM oraz innych usług MSIM. Numer referencyjny: A.I.271-26/20,” (sygn. akt: 1168/21)

W dniu 1 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sagemcom Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - ENEA Operator Sp. z o.o. na: „dostawę statycznych liczników z modułem komunikacyjnym GSM. Numer referencyjny: RPUZ/P/0107/2021/DN/NU” (sygn. akt: 1437/21)

W dniu 1 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PANEP s.r.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. na: „dostawę obłożeń operacyjnych. Numer referencyjny: 6/SMRS/21” (sygn. akt: 1494/21)

W dniu 1 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe KALPLAST M. Kolmas, A. Wietecha Sp. j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie na: „bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej. Numer referencyjny: MZDiT.ZP.26.482.2020” (sygn. akt: 1502/21)

W dniu 1 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej na: „wdrożenie EDM i usług z zakresu e-zdrowia oraz telemedycyny w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Numer referencyjny: 16/UCMMiT/PN/2020” (sygn. akt: 1535/21)

W dniu 1 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy VIK-BUD Sp. z o.o. Sp. k.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojskowy Instytut Medyczny na: „przebudowę pomieszczeń Kliniki Neurologii blok E3 III piętro. Numer referencyjny: P/274/2020/SEN/WIM/MON - 120/ZP/20” (sygn. akt: 1192/21)

W dniu 1 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Medtronic Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wielkopolskie Centrum Onkologii na: „zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Numer referencyjny: 101/2020” (sygn. akt: 1373/21)

W dniu 31 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TPF Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie  na: „opracowanie  dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Budowa budynku koszarowego dla potrzeb Oddziału Prewencji Policji w Lublinie i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie”. Numer referencyjny: 70/64/20/SZP/U” (sygn. akt: 1025/21)

W dniu 31 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy S&T Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie na: „budowę oprogramowania systemu egzaminowania i monitorowania maszynistów wraz z dostawą infrastruktury IT (urządzenia aktywne) i serwerowni (pomieszczenie bezpieczeństwa IT wraz z wyposażeniem na potrzeby infrastruktury teletechnicznej) oraz zapewnieniem opieki serwisowej oraz utrzymaniowej. Numer referencyjny: BDG-WZPU.2501.2.2021” (sygn. akt: 1189/21)

W dniu 31 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: DTŚ S.A., Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych "TRAKT" w Szczecinie Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: „pełnienie nadzoru inwestorskiego i zarządzanie kontraktem pn.: „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód od km 6+400 do km 14+300” Numer referencyjny: GDDKiA O.Sz.D-3.2410.58.2020” (sygn. akt: 1331/21)

W dniu 31 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: RDF Sp. z o. o., MPK Pure Home Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Tłuszcz na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Tłuszcz. Numer referencyjny: ZP.271.1.3.2021” (sygn. akt: 1230/21)

W dniu 28 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SKAMEX Sp. z o.o. Sp. j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na: „dostawę jednorazowego sprzętu medycznego i kardiochirurgicznego. Numer referencyjny: DZ.3321.134.2020” (sygn. akt: 1119/21)

W dniu 27 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Decsoft S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Informatyki Resortu Finansów na: „dostawę obiektowego systemu składowania danych o efektywnej dostępnej dla danych i metadanych  pojemności użytecznej nie mniejszej niż 450 TB, wraz z wdrożeniem oraz udzieleniem gwarancji na okres 59 m. Numer referencyjny: PN/68/20/GDYP” (sygn. akt: 1094/21)

W dniu 27 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy EKODREN Naturalne Systemy Oczyszczania Michał Gojżewski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Jordanów na: „wykonanie robót budowlanych związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jordanów w miejscowościach Naprawa oraz Wysoka. Numer referencyjny: ZP.271.3.2021” (sygn. akt: 1484/21)

W dniu 27 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy COLAS Polska Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie na: "przebudowę drogi powiatowej nr 0246 T Kurzelów – Jeżowice – Łachów w miejscowości Kurzelów w km 0+270 do km 1+184" (sygn. akt: KIO 1488/21).

W dniu 27 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Realism Technology Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. na: "usługę kompleksowej obsługi urządzeń drukujących wraz z dzierżawą urządzeń. Numer referencyjny: DZP.341.58.2020" (sygn. akt: KIO 1047/21).

W dniu 27 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek-Janicka w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Brzeg - Burmistrz Brzegu na: " przebudowę ulicy Jana Pawła II. Numer referencyjny: OR.IV.042.8.2020" (sygn. akt: 1132/21).

W dniu 27 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "Platon" Zarządzanie i Finanse Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Projektów Europejskich na: "świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i wynajmu sali na potrzeby organizacji dwudniowego szkolenia. Numer referencyjny: WA.263.4.2021.KR" (sygn. akt: KIO 1496/21).

W dniu 26 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CATERMED S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ na: "dostawę i świadczenie żywienia. Numer referencyjny: 5/V/ZP/2021" (sygn. akt: KIO 1464/21).

W dniu 26 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Włodzimierz Meres Firma Handlowo-Usługowa "SANIT-BUD” w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych na: "wymianę kotłów gazowych na gazowe kondensacyjne w Szkole Podstawowej Nr 8 w Jaworznie. Numer referencyjny: OW.VII.260.29.2020" (sygn. akt: KIO 1431/21).

W dniu 26 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CATERMED S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju na: " wytwarzanie i dostawę posiłków dla pacjentów (dzieci w wieku od 1 do 18 lat) Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju. Numer referencyjny: ZP 01/2021" (sygn. akt: KIO 1428/21).

W dniu 26 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: RPM S.A., PPHU Instal - Budotech Jan Gorol w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Lubliniec na: „wykonanie robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Kokotku. Numer referencyjny: SZ.271.10.2021” (sygn. akt: 1454/21)

W dniu 26 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ESE Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Eko-Region Sp. z o.o. na: „pojemniki plastikowe/ 2020,” (sygn. akt: 1406/21)

W dniu 26 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Palmett Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Zabrze – Prezydent Miasta na: „realizację nasadzeń w terenach zieleni na terenie miasta Zabrze w ramach projektu: „Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze – etap I i II”. Numer referencyjny: BZP.271.81.2020.MK,” (sygn. akt: 1287/21)

W dniu 25 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sanito Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Mełgiew na: „OZE w Gminie Mełgiew. Numer referencyjny: ZP.271.17.2020” (sygn. akt: 1394/21)

W dniu 25 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PSN Infrastruktura Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polskie Radio Spółka Akcyjna na: „usługi  emisji programów Polskiego Radia S.A. w zakresie UKF-FM. Numer referencyjny: BZP.B5.15.2020” (sygn. akt: 1038/21)

W dniu 25 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy P.R.B. REMBUD Grzegorz Kowalski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jednostka Wojskowa nr 3964 na: „remont budynku nr 12 w kompleksie przy ul. Bystrej 1 w Warszawie” (sygn. akt: 1436/21)

W dniu 25 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ATM S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy na: „świadczenie usług obliczeniowych opartych na wysokowydajnych serwerach wraz z usługą zapewniającą ciągłość pracy infrastruktury sprzętowo-systemowej oraz opieki technicznej i serwisowej. Numer referencyjny: usługa obliczeniowa–80–2021” (sygn. akt: 1156/21)

W dniu 25 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GE Medical Systems Polska Sp. z  o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital w Olsztynie na: „dostawę aparatu RM wraz z adaptacją pomieszczeń. Numer referencyjny: DZPZ/333/6UEPN/2021” (sygn. akt: 1372/21)

W dniu 24 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MIRBUD S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Stołeczny Zarząd Infrastruktury na: „opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: Budowa budynków koszarowo-biurowych w Sochaczewie” (sygn. akt: 1442/21)

W dniu 24 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Basma Security Sp. z o.o., CERBER OCHRONA Sp. z o.o., BASMA SECURITY GUARD Adam Mianecki i Michał Wyszkowski Sp.j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota na: „ochronę osób i mienia w obiektach Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy” (sygn. akt: 937/21)

W dniu 24 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu na: „dostawę, montaż i uruchomienie kardioangiografu dwupłaszczyznowego oraz wyposażenia do pracowni przeznaczyniowej diagnostyki i terapii wrodzonych wad serca u dzieci. Numer referencyjny: Szp/FZ - 18 /2021” (sygn. akt: 1181/21)

W dniu 24 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: ENERIS Surowce S.A., ENERIS Tomaszów Mazowiecki Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Sulejów na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sulejów. Numer referencyjny: IZOŚ.ZP.271.1.2021” (sygn. akt: 1076/21)

W dniu 24 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Przeworski na: „przebudowę Przeworskiej Kolei Dojazdowej – wąskotorowej łączącej Przeworsk i Dynów w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja kolei dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów”. Numer referencyjny: GZ.272.5.2021,” (sygn. akt: 1409/21)

W dniu 24 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Facility Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach na: „usługę kompleksowego utrzymania czystości w siedzibach wyszczególnionych urzędów górniczych. Numer referencyjny: BAG/01/2021/PN” (sygn. akt: 1346/21)

W dniu 24 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DAJK Maciej Kańczugowski Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie na: „przebudowę sali koncertowej wraz z zapleczem w budynku OSM I i II stopnia w Lublinie” (sygn. akt: 1440/21)

W dniu 24 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku na: „zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku” (sygn. akt: 1418/21)

W dniu 24 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PORR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku na: „zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku” (sygn. akt: 1420/21)

W dniu 24 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SYNTEA S.A w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. na: „realizację szkoleń grupowych dla uczestników projektu „Kompetencje Przemysłu Przyszłości” – druga grupa szkoleń Numer referencyjny: DOP/6/10/2020” (sygn. akt: 1393/21)

W dniu 21 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Siemens Mobility Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gdański Zarząd Dróg i Zieleni na: „utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń w tunelu pod Martwą Wisłą” (sygn. akt: 1215/21)

W dniu 21 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku na: „dostawę oprogramowania serwera komunikacyjnego eCareMed (OSK) dla części wspólnej projektu ECAREMED. Numer referencyjny: DW-35-PN/14-2021” (sygn. akt: 825/21)

W dniu 21 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ABBOTT Laboratories Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na: „dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów i urządzeń dodatkowych, DZPUCK.262.016.2021. Numer referencyjny: DZPUCK.262.016.2021” (sygn. akt: 1107/21)

W dniu 21 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Lek S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu na: „zakup i dostawa leków dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu przez okres 24 miesięcy. Numer referencyjny: DZP/2-23/233/20/2021” (sygn. akt: 1391/21).

W dniu 21 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Transactor Security Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji na: „dostawę, instalację i uruchomienie elektrostatycznego systemu odczytywania obrazów na dokumencie i wideospektrokomaratora wraz z wyposażeniem i przeszkoleniem personelu. Numer referencyjny: ZP-4/CLKP/2021” (sygn. akt: 1036/21).

W dniu 20 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TPF Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach na: „pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Malewice–Chlebczyn”. Numer referencyjny: O.Ki.D-3.2413.24.2020.gk” (sygn. akt: 1055/21).

W dniu 20 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie na: „zaprojektowanie i budowę obwodnicy miejscowości Gostyń w ciągu drogi krajowej nr 12. Numer referencyjny: O.PO.D-3.2411.137.2020” (sygn. akt: 1105/21).

W dniu 20 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PRINT-SOL ANNA SOLDAK PRINTING SOLUTIONS AND SERVICE w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Medyczny na: „usługi serwisowe oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Numer referencyjny: ZP/95/2020” (sygn. akt: 1061/21).

W dniu 20 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Remondis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Łódź- Urząd Miasta Łodzi na: „odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Łodzi w sektorach: Bałuty, Śródmieście i Widzew na okres 19 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Numer referencyjny: DSR-ZP-III.271.17.2021” (sygn. akt: 1080/21).

W dniu 20 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Remondis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Łódź- Urząd Miasta Łodzi na: „odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Łodzi w sektorach: Bałuty, Śródmieście i Widzew na okres 19 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Numer referencyjny: DSR-ZP-III.271.17.2021” (sygn. akt: 1362/21).

W dniu 20 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Catering Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach na: „świadczenie usługi codziennego, całodobowego żywienia pacjentów ZZOZ w Wadowicach na okres 24 miesiące Numer referencyjny: ZP.26.1.1.2021” (sygn. akt: 1232/21).

W dniu  19 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SKAMEX Sp. z o.o. Sp. j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na: „strzykawki z solą. Numer referencyjny: DZP/175/2020” (sygn. akt: 1352/21).

W dniu  19 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Hochtief Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o. o. na: „budowę nowego terminala Cargo na terenie MPL. Numer referencyjny: MPL/PF/FZ/241/3/05/20” (sygn. akt: 1330/21).

W dniu  19 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Facility Sevices Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie na: „specjalistyczne usługi sprzątania Basenu AGH. Numer referencyjny: KC-zp.272-119/21” (sygn. akt: 1300/21).

W dniu  19 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Matusiak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut Matki i Dziecka w Warszawie na: „świadczenie usługi prawnej na potrzeby niekomercyjnych badań klinicznych w ośrodku – Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej” (sygn. akt: 1376/21).

W dniu  19 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. w Dęblinie w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 4 Regionalna Baza Logistyczna na: „naprawę główna pływającego transportera samobieżnego PTS-M nr sprawyTECH/54/OiB/2021” (sygn. akt: 1392/21).

W dniu  19 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BBF Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: „pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Strzelec Krajeńskich w ciągu drogi krajowej nr 22” Numer referencyjny: O.ZG.D-3.2413.15.2020” (sygn. akt: 1120/21).

W dniu  19 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu na: „budowę wiaduktu kolejowego / tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy wciągu drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy–Swarzędz – w systemie „projektuj i buduj”. Numer referencyjny: ZDP.WO.261.2.21/20” (sygn. akt: 1356/21).

W dniu  19 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy RescuLine Sp. z o.o w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej – Celestynów na: „dostawę defibrylatorów – WOFiTM/15/2021/PN” (sygn. akt: 1351/21).

W dniu  19 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Praxima Krakpol Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie im. Bronisława Czecha na: „kompleksowe sprzątanie obiektów Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie” (sygn. akt: 1210/21).

W dniu  19 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy „BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. na: „zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 86 000 Mg. Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.66.2020.LK” (sygn. akt: 1177/21).

W dniu  18 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Polis Security Glob Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie na: „USŁUGA OCHRONY OSÓB, OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE. Numer referencyjny: ZP/1/TP/2021” (sygn. akt: 1366/21).

W dniu  18 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Medikol Solution Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu na: „świadczenie usług przeglądów okresowych aparatury medycznej. Numer referencyjny: DZP.3320.10.21” (sygn. akt: 1184/21).

W dniu  18 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TPF Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach na: „pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku węzeł Boćki (bez węzła) – Malewice”. Numer referencyjny: O.Ki.D-3.2413.23.2020.mj” (sygn. akt: 1054/21).

W dniu  18 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Data Systems S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku na: „dostawę, instalację, wdrożenie oprogramowania wirtualnej symulacji medycznej w ramach projektu Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej, Numer referencyjny: AZP.25.1.5.2021” (sygn. akt: 1251/21).

W dniu  17 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AARSLEFF Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Gdańska na: „budowę przystani żeglarskiej Politechniki Gdańskiej na Martwej Wiśle w Sobieszewie przy ul. Nadwiślańskiej gmina Gdańsk. Numer referencyjny: ZP/313/055/R/20” (sygn. akt: 996/21).

W dniu  17 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Defender Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jednostka Wojskowa nr 2063 na: „dozór i ochronę mienia Inspektoratu Uzbrojenia przy ul. Królewskiej 1/7 oraz Jednostki Wojskowej nr 2063 przy ul. Radiowej w Warszawie. Numer referencyjny: 11/21” (sygn. akt: 1273/21).

W dniu  17 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tracknet Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na: „opracowanie projektu budowlanego na budowę kolektora Wiślanego w ramach etapu III, tj. od komory połączeniowej z kolektorem Bielańskim do Zakładu „Farysa”, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Numer referencyjny: 01675/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/U/2020” (sygn. akt: 1175/21).

W dniu  17 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CONTROL PROCESS S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. na: „rozbudowę (modernizacja) RIPOK (SPOK) Korzyścienko o instalację linii sortowania odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Numer referencyjny: 3/ZP/2021” (sygn. akt: 1321/21).

W dniu  17 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FOXMET Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.  na: „likwidację obiektów powierzchniowych SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary – Mysłowice – Wesoła I” Ruch KWK „Mysłowice – Wesoła I” z podziałem na 5 Części. Numer referencyjny: ZP-MW-0007/2” (sygn. akt: 1063/21).

W dniu  17 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BCAST Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polskie Radio Spółka Akcyjna na: „usługi emisji programów Polskiego Radia S.A. w zakresie UKF-FM. Numer referencyjny: BZP.B5.15.2020” (sygn. akt: 1037/21).

W dniu  14 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Zakład Obróbki i Handlu Drewnem Gabriel Jamróz; HUB-DEW Hubert Jamróz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Stalowowolski na: „modernizację sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 3 i hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących oraz budowę siłowni plenerowej przy ZPOW w Stalowej Woli” (sygn. akt: 1275/21).

W dniu  14 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GE Medical Systems Polska Sp. z  o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na: „dostawę rezonansu magnetycznego. Numer referencyjny: DZP. 382.PN.03.2021" (sygn. akt: 1098/21).

W dniu  14 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy B-Act Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na: „inżynier kontraktu/inwestor zastępczy inwestycji pod nazwą: „Budowa kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Chodkiewicza 9–11 w Bydgoszczy” Numer referencyjny: PN-ZP/16/A2020/2020” (sygn. akt: 1207/21).

W dniu  14 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Network Experts Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich na: „dostawę urządzeń i elementów sieci komputerowej. Numer referencyjny: CLO/ZP/11/2021” (sygn. akt: 1307/21).

W dniu  14 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Wojciech Czapliński w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „likwidację pompowni przy osadnikach popłuczki oraz osadników wody popłuczkowej z podtorzem suwnicy zlokalizowanych w rejonie szybu „Pułaski” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”. Numer referencyjny: ZP-WII-0013/20" (sygn. akt: 1142/21).

W dniu  13 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Biachem Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach na: „sukcesywne dostawy preparatów dezynfekcyjnych do Apteki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, numer referencyjny: EZ/ZP/30/2021/ESŁ” (sygn. akt: 914/21).

W dniu  13 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SINMED Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym SP ZOZ na: „drobny sprzęt medyczny jednorazowego i wielorazowego użytku dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu” (sygn. akt: 1068/21).

W dniu  13 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SIGMA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Krakowskie Biuro Festiwalowe na: „dostawę mebli do Pałacu Potockich mieszczącego się przy Rynku Głównym 20 / Bracka 2 w Krakowie. Numer referencyjny: DP-271-23/2020" (sygn. akt: 860/21).

W dniu  13 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PHU TOWEMO MONIKA SZCZYGIEŁ w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kałuszyn na: „budowę drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn. Numer referencyjny: PIR.271.1.2021” (sygn. akt: 1029/21).

W dniu  13 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: WASKO S.A., TELWAY Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: „regionalny projekt wdrożeniowy realizowany w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T etap 1 (RPW KSZRD E1) w Oddziale GDDKiA w Łodzi – drogi A1 i A2 oraz CZR w Strykowie. Numer referencyjny: O.Ł.D3.2410.2.2020” (sygn. akt: 1294/21).

W dniu  13 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: MURAPOL S.A.; GRIFFIN REAL ESTATE Sp. z o.o.; LATEA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi działający jako podmiot wykonujący zadania Centralnego na: „najem lokali mieszkalnych w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej – Miasta Łodzi. Numer referencyjny: DSR-ZP-III.271.54.2020" (sygn. akt: 844/21).

W dniu  13 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AWIMA Sp. J. B. Wiśniewski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa na: „usługi sprzątania i odśnieżania terenów zewnętrznych wraz z odśnieżaniem i monitoringiem dachów w okresie zimowym. Numer referencyjny: ZP/JŻ/271/II-20/2” (sygn. akt: 1269/21).

W dniu  12 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Ulman Dariusz Małek w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „rozbiórkę budynku Hotelu Robotniczego zlokalizowanego w Mysłowicach przy ul. Krakowskiej 14 dla SRK S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji. Numer referencyjny: ZP-KCL-0037/20” (sygn. akt: 1116/21).

W dniu  12 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe FOXMET Monika Czaplińska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „rozbiórkę Budynku Hotelu Robotniczego zlokalizowanego w Mysłowicach przy ul. Krakowskiej 14 dla SRK S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji. Numer referencyjny: ZP-KCL-0037/20” (sygn. akt: 1127/21).

W dniu  12 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "Gespar" G. Pyjor, A. Olszewski, M. Sutkowski-Spółka Jawna w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Lipno sp. z o. o. na: „dostawę pieluchomajtek dla osób dorosłych do Szpitala Lipno Sp. z o.o. w Lipnie. Numer referencyjny: ZP/10/2021” (sygn. akt: 1303/21).

W dniu  12 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TBM Telekom Sp. z o. o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na: „świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych w ciągu 4 lat” (sygn. akt: 1228/21).

W dniu  12 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Lireco tech Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital w Olsztynie na: „świadczenie usług nadzoru, napraw, eksploatacji, konserwacji i przeglądów instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej (grupa E), c.o, c.w, pary, kondensatu, instalacji burzowej i deszczowej. Numer referencyjny: DZPZ/333/4TP/2021” (sygn. akt: 1267/21).

W dniu  12 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane "CZĘSTOBUD" Damian Świącik, Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polskie Koleje Państwowe S.A. na: „przebudowę dworca kolejowego Opalenica. Numer referencyjny: KFZ/2020/WNP-011858” (sygn. akt: 966/21).

W dniu  12 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PKS Tarnobrzeg Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Koleje Małopolskie Sp. z o.o. na: „zawarcie umów ramowych na świadczenie usługi wynajmu na rzecz Zamawiającego autobusów wraz z kierowcami celem zapewnienia obsługi autobusowych linii dowozowych do linii kolejowych Zamawiającego. Numer referencyjny: KMDL/251/17/2020” (sygn. akt: 1137/21).

W dniu  12 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "Markpol" Transport Krajowy i Zagraniczny Marek Rzeźnik w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Koleje Małopolskie Sp. z o.o. na: „zawarcie umów ramowych na świadczenie usługi wynajmu na rzecz Zamawiającego autobusów wraz z kierowcami celem zapewnienia obsługi autobusowych linii dowozowych do linii kolejowych Zamawiającego. Numer referencyjny: KMDL/251/17/2020” (sygn. akt: 1136/21).

W dniu  12 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Konsorcjum: LOTOS Petrobaltic S.A.; Geofizyka Toruń S.A.; Przedsiębiorstwo Geologiczne "Geoprojekt Szczecin" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Elektrownia Wiatrowa Baltica 2 sp. z o.o. i Elektrownia Wiatrowa Baltica 3 sp. z o.o. na: „wykonanie badań dna morskiego pod kabel eksportowy i stacje transformatorowe dla morskich farm wiatrowych Baltica 2 i Baltica 3. Numer referencyjny: POST/BAL/BAL/ORBI/00002/2021” (sygn. akt: 1289/21).

W dniu 11 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy EFEMERYDA Pracownia Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Daria Puchalska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Brwinów na: „usługi geodezyjne" (sygn. akt: 1167/21).

W dniu 11 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Your Partner Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na: „przyjęcie do zagospodarowania odpadu o kodzie 19 05 99 – inne niewymienione odpady (stabilizat) Numer referencyjny: nr ref: 03/ZP/2021" (sygn. akt: 1162/21).

W dniu 11 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum ‘’DĄB’’: ZPHU „PINUS” s.c. K.Jędrzejczak, S.Pawłowski, Przedsiębiorstwo Usługowe Radosław Chrzan, „Las Serwis’’ s.c. W.Kowalczyk, A. Dzięcioł w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Nadleśnictwo Głogów na: „wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Głogów w roku 2021. Przetarg III. Numer referencyjny: NA.270.1.2021" (sygn. akt: 1198/21).

W dniu 11 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "CADABRA” Tomasz Przybył w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Rejonowy Zarząd Infrastruktury na: „dostawę krzeseł i foteli obrotowych – postępowanie nr 9/D. Numer referencyjny: 9/D," (sygn. akt: 1196/21).

W dniu 11 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BIOSANITA Budowlana Inżynieria Paweł Nowacki w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu na: „świadczenie usług inspektora nadzoru inwestorskiego" (sygn. akt: 1154/21).

W dniu 11 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe "ELDOR" Łukasz Baranowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - AMW SINEVIA Sp. z o.o. na: „dostawę materiałów elektrycznych w ramach zadania 43464 – rozbudowa budynku nr 267 na potrzeby Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie. Numer referencyjny: SVA/J/4620-88/2020" (sygn. akt: 1143/21).

W dniu 11 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Usługi Transportowe Dariusz Jedynak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wiązownica na: "sukcesywną dostawę kruszywa do remontu dróg gminnych na terenie gminy Wiązownica," (sygn. akt: 1081/21).

W dniu 11 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Facility Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego na: „świadczenie usług sprzątania pomieszczeń Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie. Numer referencyjny: SzNSPZOZ.N-ZP.3721-2/21/AP" (sygn. akt: 1075/21).

W dniu 11 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Biachem Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na: " zakup i dostawę chemicznych produktów leczniczych oraz produktów biobójczych do trzech lokalizacji UCK WUM Numer referencyjny: DZPUCK.262.151.2020" (sygn. akt: 1096/21).

W dniu 11 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Tarnowskie Góry na: „odnawialne źródła energii na terenie gminy Tarnowskie Góry. Numer referencyjny: BZP.271.12.2020" (sygn. akt: 986/21).

W dniu 11 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CADGEO Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na: " realizację kontroli na miejscu metodą FOTO i IT na terenie 16 województw. Numer referencyjny: DPiZP.2610.34.2020" (sygn. akt: 1283/21).

W dniu 10 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. na: „zakup angiografów w ramach realizacji projektu „Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowę szpitala specjalistycznego im. F. Ceynowy W Wejherowie". Numer referencyjny: D25C/251/N/1-3rj/21" (sygn. akt: 1059/21).

W dniu 10 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CATERMED S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie na: "kompleksową usługę pełnego, codziennego przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala oraz posiłków regeneracyjnych dla personelu szpitala" (sygn. akt: 1043/21).

W dniu 10 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Ventus Communications Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego na: „rozbudowę  Systemu Dostępu do Zasobów Sieciowych CISCO Identity Service Engine (ISE). Numer referencyjny: DZ.270.79.2020" (sygn. akt: 975/21).

W dniu 10 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Brzesko na: " odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Brzesko od 01.04.2021-30.09.2021" (sygn. akt: 926/21).

W dniu 10 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Elektrometal S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu na: "dostawę fabrycznie nowych, standardowych szafek gazowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu" (sygn. akt: 812/21).

W dniu 10 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Apex.IT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Gdańska na: „dostawę wraz z wdrożeniem oprogramowania do backupu danych na potrzeby Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej. Numer referencyjny: ZP/13/022/D/21" (sygn. akt: 794/21).

W dniu 10 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "ASWRO” Bohdan Jetz, Smart Service Marcin Laszuk w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wrocław – Urząd Miejski Wrocławia na: "obsługę przystanków w zakresie wywieszania rozkładów jazdy i informacji pasażerskich. Numer referencyjny: ZP/PN/17/2021/WTR" (sygn. akt: 1240/21).

W dniu 10 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy URTICA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na: „dostawę produktów leczniczych stosowanych w chemioterapii. Numer referencyjny: 2501/39/21" (sygn. akt: 1274/21).

W dniu 10 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Lingua Lab S.C. Weronika Szyszkiewicz, Małgorzata Dembińska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Małopolskie na: " wykonanie w ramach III etapu projektu pn. „m_MSIT – mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej”, pisemnych tłumaczeń z języka polskiego na język: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski, słowacki (łącznie 7 wersji językowych) przekazanych treści turystycznych, wraz z korektą Native Speaker’a (tj. osoby, dla której język danego tłumaczenia jest językiem ojczystym), a następnie wprowadzenie przetłumaczonych treści do systemu bazodanowego m_MSIT. Numer referencyjny: TS-VII.272.2.2020" (sygn. akt: 1023/21).

W dniu 10 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego "Cefarm -Warszawa” Spółka Akcyjna w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dom Pomocy Społecznej im. W. Łukasińskiego na: „dostawy leków do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii. Numer referencyjny: AG.262.1.20219" (sygn. akt: 1238/21).

W dniu 7 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Eksametr Sp. z o. o., Miliarium Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: "pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Strzelec Krajeńskich w ciągu drogi krajowej nr 22”. Numer referencyjny: O.ZG.D-3.2413.15.2020" (sygn. akt: 1099/21).

W dniu 7 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MJ BAUER AUDYT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Krajowe Biuro Wyborcze na: „usługę badania rocznych informacji finansowych partii politycznych o subwencji oraz rocznych sprawozdań finansowych partii politycznych w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy_cz. 47-49" (sygn. akt: 1141/21).

W dniu 7 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES S.A., GTC AMG Sp. z o.o w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii na: "obsługę Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w zakresie usług tłumaczeniowych pisemnych oraz ustnych, numer referencyjny: BDG-V.2611.26.2020.PC" (sygn. akt: 920/21).

W dniu 7 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel System Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" na: "usługi sprzątania i utrzymywania czystości pomieszczeń w obiektach trzech Przychodni należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu lecznictwa Ambulatoryjnego "Moja Przychodnia" w Katowicach, numer referencyjny: TP/1/U/2021" (sygn. akt: 941/21).

W dniu 7 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Realism Technology Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" na: " kompleksową obsługę drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych będących własnością Instytutu „CZMP” wraz z dzierżawą dodatkowych urządzeń drukujących. Numer referencyjny: ZP/174/2020" (sygn. akt: 1117/21).

W dniu 7 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy LABOR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. na: "nadzór inwestorski na zadaniu pn: Podkarpacki Park Biznesowy - budowa budynku biurowo-usługowego w Jasionce wraz z instalacjami, przyłączami, zewnętrzną instalacją oświetleniową, miejscami postojowymi oraz przełożeniem przyłącza kanalizacji deszczowej, numer referencyjny ZP 52/2020/PPNT" (sygn. akt: 923/21).

W dniu 7 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy APPIUS Inżynieria Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Pomiechówek na: " przebudowę dróg gminnych w miejscowości Pomiechowo i Stanisławowo w zakresie wykonania ścieżki rowerowej oraz ścieżki pieszo-rowerowej w systemie zaprojektuj i wybuduj. Numer referencyjny: WIZP.271.14.2019" (sygn. akt: 851/21).

W dniu 7 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy APPIUS Inżynieria Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Pomiechówek na: " przebudowę drogi gminnej wzdłuż linii kolejowej w m. Pomiechówek w zakresie wykonania nawierzchni z kostki betonowej wraz z wykonaniem zatoki parkingowej w systemie zaprojektuj i wybuduj. Numer referencyjny: WIZP.271.16.2019" (sygn. akt: 852/21).

W dniu 7 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy APPIUS Inżynieria Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Pomiechówek na: " przebudowę drogi gminnej wzdłuż linii kolejowej w miejscowości Pomiechówek w zakresie wykonania nawierzchni z kostki betonowej oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej. Numer referencyjny: WIZP.271.15.2019" (sygn. akt: 853/21).

W dniu 6 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "LIVIA” Lidia Michalak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Polkowice na: "wywóz odpadów z terenu miasta oraz z cmentarza gminnego przy ul. Spokojnej w Polkowicach" (sygn. akt: 1062/21).

W dniu 6 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski na: "rozbiórkę i budowę wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego: Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie. Numer referencyjny: BZP-8.271.1.3.2021.EM" (sygn. akt: 1170/21).

W dniu 6 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy LMX Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Iłowa na: "termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej" (sygn. akt: 1256/21).

W dniu 5 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Obsługi Administracji Rządowej na: "dostawę urządzeń biurowych na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej. Numer referencyjny: 2021/03" (sygn. akt: 890/21).

W dniu 5 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mastermind Media Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na: "realizację działań promocyjnych na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w podziale na dwie części" (sygn. akt: 943/21).

W dniu 4 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp. k., BBC Best Building Consultants Nadzory i Doradztwo Budowlane Łukasz Zdziebłowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin–Lubartów", numer referencyjny: O.LU.D-3.2410.2.2020.ap” (sygn. akt: 916/21).

W dniu 4 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FOXMET Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „„likwidację szybu „Cieszkowski” – pompowni głębinowej „Paryż” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń" (sygn. akt: 868/21).

W dniu 4 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GRAPH'IT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu na: "pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla budowy nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu. Numer referencyjny: ZP/PN/64/20/NPR/AW" (sygn. akt: 850/21).

W dniu 4 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o., COMP S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Pomorskie na: „budowę i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR. Numer referencyjny: DAZ-ZP.272.57.2019" (sygn. akt: 895/21).

W dniu 4 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Urbanowski" Zenon Urbanowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie na: " „naprawę ubytków na drogach wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego masą na gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, z podziałem na 26 części w 2021 r.” – nr postępowania 178/20. Numer referencyjny: 178/20" (sygn. akt: 770/21).

W dniu 4 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Baxter Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. na: "zakup, dostawę wraz z rozładunkiem i montażem sprzętu medycznego dla potrzeb Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. Numer referencyjny: ZP/TP/2021/10-sprzęt" (sygn. akt: 936/21).

W dniu 4 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Ekspert Security Duo Sp. z o.o., Ekspert Security AT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: "świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia przez Specjalistyczne Uzbrojone  Formacje Ochronne na rzecz jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu 26 Wojskowego oddziału Gospodarczego w Zegrzu" (sygn. akt: 951/21).

W dniu 4 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Medikol Systems Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy na: "przeglądy techniczne, testy specjalistyczne, naprawy aparatury medycznej oraz legalizacja testerów aparatury medycznej. Numer referencyjny: NLZ.2020.271.122" (sygn. akt: 1090/21).

W dniu 4 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mat-Pol Mateusz Surówka w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Poczta Polska S.A. na: "usługę „G” – obsługa kursów zwózkowo - rozwózkowych. Numer referencyjny: BZA.DTW.2600.1796.20" (sygn. akt: 877/21).

W dniu 4 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. na: "zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa zajezdni Annopol”. Numer referencyjny: DWZ/97/2020" (sygn. akt: 1190/21).

W dniu 4 maja 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mardo Sport Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Rogowo na: "PRZEBUDOWĘ BOISKA DO GRY W HOKEJA NA TRAWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W MIEJSCOWOŚCI ROGOWO. Numer referencyjny: ZP-INW.271.1.1.2021" (sygn. akt: 1195/21).

W dniu 30 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Gmsynergy Sp. z o. o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Łódzkie na: "kompleksowe świadczenie usług organizacyjnych oraz promocyjnych wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy w związku z udziałem Województwa Łódzkiego w Wystawie Światowej (...). Numer referencyjny: ASI.272.56.2020" (sygn. akt: 1071/21).

W dniu 30 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Catering Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Ogólny im. dr. Witolda Ginela na: "usługę  żywienia pacjentów Szpitala Ogólnego w Grajewie. Numer referencyjny: ZP 02/21" (sygn. akt: 1108/21).

W dniu 30 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Media Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. na: "dostawę i wdrożenie systemów SIEM (Security Information and event Management) oraz SOAR (Security Orchestration, Automation and Response)" (sygn. akt: KIO 948/21).

W dniu 30 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Koszalin na: "rozbiórkę i budowę wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego: Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie. Numer referencyjny: BZP-8.271.1.3.2021.EM" (sygn. akt: KIO 1182/21).

W dniu 29 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Usługi Leśne i Ogrodnicze Elitelas Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin na: "wycinka, podcinka drzew i krzewów w pobliżu linii elektroenergetycznych WN i SN na terenie PGE Dystrybucja S.A. w podziale na 8 zadań. Numer referencyjny: 0283/OL/PL/2020" (sygn. akt: KIO 1214/21).

W dniu 29 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy elzam.online Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego na: "zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich w obszarze IT. Numer referencyjny: DZA.DZAZZP.2610.38.2020" (sygn. akt: KIO 697/21).

W dniu 29 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy INSTALBUD-RZESZÓW Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Terespol na: "budowę wielorodzinnego budynku komunalnego w mieście Terespol. Numer referencyjny: IP.271.20.2020.JL" (sygn. akt: KIO 1174/21).

W dniu 29 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CATERMED S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uzdrowiskowy Willa Fortuna s.p.z.o.z. na: "świadczenie usługi żywienia gości w Szpitalu Uzdrowiskowym »Willa Fortuna« s.p.z.o.z. w Kołobrzegu wraz z
dzierżawą pomieszczeń kuchennych. Numer referencyjny: WF.02.1.2021.BP" (sygn. akt: KIO 1178/21).

W dniu 28 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: DGP Security Partner Sp. z o. o., DGP Provider Sp. z o.o., 7 MG Sp. z o. o., SEBAN Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy na: "świadczenie usług w zakresie ładu i porządku oraz ochrony osób i mienia na terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1. Numer referencyjny: NLZ.2020.271.116" (sygn. akt: KIO 816/21).

W dniu 28 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Safety Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Medyczne na: "zapewnienie ochrony osób i mienia, ładu i porządku w granicach chronionych obszarów UCK oraz obsługa ruchu wewnętrznego i systemu parkingowego na trenie UCK. Numer referencyjny: 34/US/2021" (sygn. akt: KIO 814/21).

W dniu 28 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Praxima Krakpol Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kłodzku na: "przetarg nieograniczony na usługę prania bielizny szpitalnej i innego asortymentu wraz z dzierżawą pościeli. Numer referencyjny: ZP DTA 31/20" (sygn. akt: KIO 801/21).

W dniu 28 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na: "dostawę i montaż wyposażenia do budynku przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu. Numer referencyjny: ADM.260.32.2020.AP" (sygn. akt: KIO 775/21).

W dniu 28 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ERBUD Operations  Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut Transportu Samochodowego na: "wykonanie robót budowlanych dotyczących termomodernizacji budynków Instytutu Transportu Samochodowego. Numer referencyjny: SZ-222/73/2020," (sygn. akt: KIO 772/21).

W dniu 27 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Philips Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach na: "zakup i dostawę  różnego sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”. Numer referencyjny: EZ/ZP/26/2021/EK" (sygn. akt: KIO 1014/21).

W dniu 23 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Corail TS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. na: " dostawę i montaż urządzenia do zabezpieczania podwozi pojazdów szynowych przed oblodzeniem Numer referencyjny: KW-WWA-282.01.2021.WK" (sygn. akt: KIO 1101/21).

W dniu 23 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ENERGOKON-PLUS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych na: "wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Studziennej 30 oficyna i ul. Studziennej 31 oficyna oraz rozbiórki budynku mieszkalnego, budynków garażowych i budynków gospodarczych przy ul. Studziennej 32 oficyna w Szczecinie, wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu. Numer referencyjny: ZBiLK.DZP.ACH.171-62-PN/20" (sygn. akt: KIO 1004/21).

W dniu 23 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NOVOHEMO K.E. Nyczka sp. j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia na: "dostawę nożyków/zgrzewów do jałowego łączenia drenów oraz dzierżawę zgrzewarek do jałowego łączenia drenów wraz z dostawą nożyków/zgrzewów. Części 1–3. Postępowanie znak: ZZP-23/21. Numer referencyjny: ZZP-23/21," (sygn. akt: KIO 1082/21).

W dniu 22 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zespół Projektowo-Inwestycyjny Kontrapunkt V-projekt Aleksander Mirek w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Opolska na: "opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.: „Budowa Innowacyjnego Centrum Zintegrowanych Usług Dydaktycznych i Bibliotecznych” dla Politechniki Opolskiej. Numer referencyjny: ZP/U/1/2021" (sygn. akt: KIO 1002/21).

W dniu 21 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CENZIN Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe na: "wykonanie inspekcji HSI (Hot Section Inspection) silników typu PT6A-66 o numerach seryjnych PCE-RK0104 oraz PCE-RK0103. Numer referencyjny: ZP/2/I/2021" (sygn. akt: KIO 1030/21).

W dniu 21 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Świętochłowice na: "wykonanie robót budowlanych na potrzeby realizacji inwestycji pn. Termomodernizacja budynku
OSiR „Skałka” w Świętochłowicach wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie" (sygn. akt: KIO 761/21).

W dniu 21 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sorted Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Pruszków na: "budowę placu zabaw przy ul. Narutowicza w Pruszkowie. Numer referencyjny: WSR.271.105.2020" (sygn. akt: KIO 1001/21).

W dniu 20 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy INFUSION Paweł Szczudło w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku na: "dostawę  płynów dializacyjnych, substytucyjnych, do przechowywania narządów oraz stosowanych w okulistyce
dla UCK. Numer referencyjny: 11/PN/2021" (sygn. akt: KIO 1072/21).

W dniu 20 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BDW EKO sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej na: "świadczenie  usług kompleksowego sprzątania i transportu wewnętrznego. Numer referencyjny: ZP/2/ZCO/2021" (sygn. akt: KIO 1074/21).

W dniu 20 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TELTRONIK Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. na: "budowę cyfrowego systemu łączności dyspozytorskiej opartej na standardzie DMR" (sygn. akt: KIO 861/21).

W dniu 20 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Wschodnia Energia Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na: "wykonanie robót budowlano-instalacyjnych związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Łomży realizowanych w ramach projektu WND-RPPD.05.01.00-20-0555/19 pn. „Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Łomży” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Numer referencyjny: ZT-SZP-226/01/23/2020" (sygn. akt: KIO 1084/21).

W dniu 16 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe LEKARO JOLANTA ZAGÓRSKA w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. na: "zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 158 900 Mg. Numer postępowania: DZA.ZOZ.27.03.2021.LK" (sygn. akt: KIO 701/21).

W dniu 16 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy UNIKAT KRZYSZTOF I AGATA MOELLENBROCK SPÓŁKA JAWNA w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu na: "dostawę mebli biurowych dla KPP Piła, numer referencyjny: ZZP.2380.85.2020" (sygn. akt: KIO 708/21).

W dniu 16 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: PORR S.A., Vamed Polska Sp. z o.o., VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na: "budowę Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK) w zakresie modułów 1, 2a, 2b i 3b w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Numer referencyjny: PN-52/20" (sygn. akt: KIO 682/21).

W dniu 16 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Alpha Productions Karolina Magdalena Mikołajczak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie na: " zawarcie umów ramowych na świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład ZWRSP oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania KOWR OT w Koszalinie. Numer referencyjny: KOS.WOP.SZP.260.22.2020" (sygn. akt: KIO 719/21).

W dniu 14 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zab-Bud Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Rawski na: "rozbudowę Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej- rozbudowa istniejącego kompleksu o nowy budynek dwukondygnacyjny z przeznaczeniem na Blok Operacyjny i OIT wraz z zakupem i montażem niezbędnego wyposażenia medycznego i niemedycznego" (sygn. akt: KIO 894/21).

W dniu 12 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Industry Personnel Services Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Obrót S.A. na: "zakup usługi pozyskania zasobów pracowniczych, numer referencyjny: POST/OBR/OBR/BI/00090/2020" (sygn. akt: KIO 957/21).

W dniu 12 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konkret Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku na: "dostawę sprzętu medycznego dla UCK. Numer referencyjny: 247/PN/2020" (sygn. akt: KIO 875/21).

W dniu 12 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FBSerwis S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Włocławski – Starostwo Powiatowe we Włocławku na: " budowę instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym" (sygn. akt: KIO 838/21).

W dniu 09 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Wallstein Ingenieur GmbH w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGNiG TERMIKA SA na: "sprzedaż i dostawę modułów chłodnicy spalin nieoczyszczonych stacji przesyłu ciepła instalacji MIOS Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie. Numer referencyjny: 20DOZZ1359" (sygn. akt: KIO 811/21).

W dniu 09 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ROKOM Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany na: "modernizację Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202, Szkoły Podstawowej Nr 273 przy ul. J. Balcerzaka 1 w Warszawie ETAP I - Roboty zewnętrzne. Numer referencyjny: Znak sprawy: UD-III-WZP.271.77.2020.EPI" (sygn. akt: KIO 858/21).

W dniu 09 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GRUPA SZYMBUD Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego na: "kompleksową realizację inwestycji w formule –zaprojektuj – wybuduj – wyposaż, polegającej na budowie budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych”. Numer referencyjny: IZP.272.54.2020" (sygn. akt: KIO 739/21).

W dniu 08 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "EWPA" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o. na: "zakup i dostawę koparki przeładunkowej z chwytakiem, numer referencyjny: DAP.ZP.18.2020" (sygn. akt: KIO 628/21).

W dniu 08 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Pentacomp Systemy Informatyczne S.A., Stowarzyszenie SWI w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Mazowieckie na: "świadczenie usług informatycznego doradztwa technicznego w ramach projektu „E-zdrowie dla Mazowsza 2”. Numer referencyjny: CG-R-III.ZP.U.272.55.2020.AR" (sygn. akt: KIO 874/21).

W dniu 08 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GE Medical Systems Polska Sp. z  o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem na: "zakup aparatu RTG, USG oraz rezonansu magnetycznego dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, numer referencyjny: 33/2020" (sygn. akt: KIO 954/21).

W dniu 08 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: New Amsterdam Sp. z o.o,, Pracownie Konserwacyjne Zabytków "Arkona" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Muzeum Getta Warszawskiego na: "opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa Muzeum Getta Warszawskiego” (...). Numer referencyjny: 01/2020" (sygn. akt: KIO 893/21).

W dniu 08 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Teo Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej na: "dostawę środków ochrony indywidualnej dla pracowników medycznych. Numer referencyjny: ZP/111/ZCO/2020" (sygn. akt: KIO 931/21).

W dniu 08 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Decsoft S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Główny Urząd Statystyczny na: "rozbudowę systemu Service Desk. Numer referencyjny: 67/ST/WS/POPC/PN/2020" (sygn. akt: KIO 810/21).

W dniu 07 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel System Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu na: "usługę kompleksowego utrzymania czystości i stanu sanitarno-higienicznego oraz transportu odpadów medycznych i komunalnych świadczona dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu. Numer referencyjny: 04/21." (sygn. akt: KIO 641/21).

W dniu 07 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy Spółka doradztwa podatkowego S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. na: "świadczenie obsługi prawnej w latach 2021-2022,z wyłączeniem bieżącej obsługi prawnej, w sprawach
z zakresu prawa podatkowego, przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Numer postępowania: ZP/US/34/2020" (sygn. akt: KIO 672/21).

W dniu 07 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. na: "zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach inwestycji „Budowa i przebudowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka i ul. Wolskiej". Numer referencyjny: DWZ/50/2020" (sygn. akt: KIO 699/21).

W dniu 06 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce na: "zakup i dostawę medycznego sprzętu jednorazowego użytku, odzieży, rękawic, podkładów higienicznych na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce. Numer referencyjny: 2020/PN/JU/02," (sygn. akt: KIO 872/21).

W dniu 02 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Naprzód Hospital sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na: "Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze" (sygn. akt: KIO 768/21).

W dniu 02 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: SPIE ELBUD GDAŃSK S.A.; Eltel Networks Energetyka S.A.; Elfeko S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. na: "budowę linii 400 kV Kozienice - Miłosna. Numer referencyjny: 2018/WNP-0328." (sygn. akt: KIO 756/21).

W dniu 02 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Baxter Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach na: "dostawę dializatorów, przewodów, igieł oraz koncentratów do dializy dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach" (sygn. akt: KIO 752/21).

W dniu 02 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych  ”EKO-WOD” Sp. z o.o. , Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne w Ząbkowicach Śląskich Sp. z o.o. , Zakład Inżynierii Sanitarnej WINSAN Lech Walkiewicz Zbigniew Warwarko Spółka Jawna,  JATAX Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. na: "budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Piławy Dolnej. Numer referencyjny: JRP/13/2020" (sygn. akt: KIO 571/21).

W dniu 01 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy HIGIENA-KATOWICE Grzegorz Łagan w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie na: "dostawę środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych. Numer referencyjny: ZP 1600/20." (sygn. akt: KIO 633/21).

W dniu 01 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane "LAUER" Przemysław Lauer w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi na: "budowę nowej siedziby Posterunku Policji w Andrespolu przy ul. Brzezińskiej 6. Numer referencyjny: FZ-2380/65/20/SS" (sygn. akt: KIO 753/21).

W dniu 01 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Thales Polska Sp. z o.o., Revenue Collection Systems France SAS w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Innobaltica Sp. z o.o. na: "wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego, wspólnego dla organizatorów i przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasażerskim. Numer referencyjny: ZP/PN/03/19" (sygn. akt: KIO 661/21).

W dniu 01 kwietnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. na: "przebudowę III piętra budynku A Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku na potrzeby Oddziału Kardiologicznego wraz z dostawą i montażem wyposażenia medycznego oraz niemedycznego w tym 2 szt. Angiografów. Numer referencyjny: D10.251.4.C.2021" (sygn. akt: KIO 685/21).

W dniu 31 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BRAT-BUD Łódź K&K s.c. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Stowarzyszenie "Hospicjum Łódzkie" na: "PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA ORAZ WYPOSAŻENIEM ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA POTRZEBY HOSPICJUM DLA DOROSŁYCH W ŁODZI" (sygn. akt: KIO 544/21).

W dniu 31 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Majerczyk Maciej Firma Usługowo Transportowa w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Tatrzański Park Narodowy na: "usługi leśne. Numer referencyjny: ZP/43-46/2021." (sygn. akt: KIO 561/21).

W dniu 31 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FARMAX Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu na: "sukcesywne dostawy leków dla Domu Pomocy Społecznej w SieradzuNr. ref. DP.GiO.ZP.271.01.2021." (sygn. akt: KIO 549/21).

W dniu 31 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Realism Technology Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" na: "kompleksową obsługę drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych będących własnością Instytutu „CZMP” wraz z dzierżawą dodatkowych urządzeń drukujących. Numer referencyjny: ZP/174/2020." (sygn. akt: KIO 550/21).

W dniu 31 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Gabos Software Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy na: "dostawę, instalację i konfigurację sprzętu informatycznego oraz implementację e-usług w ramach projektu pn. „Rozbudowa istniejącej infrastruktury informatycznej oraz wdrożenie e-usług w Dolnośląskim …
Numer referencyjny: DWOMP.V.221.01.2021.ZP" (sygn. akt: KIO 818/21).

W dniu 31 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Infonet Projekt S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu na: "zawarcie umowy ramowej na dostawę sprzętu komputerowego. Numer referencyjny: CUI-ZZ.3201.5.2020" (sygn. akt: KIO 831/21).

W dniu 31 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CONTROL PROCESS S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. na: "modernizację instalacji do sortowni odpadów – dostawa i montaż maszyn w ramach
przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”. Numer referencyjny: 53/PN/2020" (sygn. akt: KIO 693/21).

W dniu 31 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Biachem Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wielkopolskie Centrum Onkologii na: "zakup i dostawę środków dezynfekujących." (sygn. akt: KIO 898/21).

W dniu 31 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Promed S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na: " projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach projektu „Zakup niezbędnego sprzętu, aparatury medycznej oraz dostosowanie Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, celem przeciwdziałania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Zakup niezbędnych urządzeń do dezynfekcji, środków dezynfekcyjnych oraz testów i odczynników do badania próbek dla Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, celem przeciwdziałania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.” Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia-2 typ projektu. Dostawa wyposażenia medycznego: Zad. 1 – Aparat do mierzenia ciśnienia Zad. 2 – Pulsoksymetr Zad. 3 – Inhalator Zad. 4 – Kapnograf. Numer referencyjny: DZ.3321.282.2020" (sygn. akt: KIO 786/21).

W dniu 31 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel System Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu na: "usługę kompleksowego utrzymania czystości i stanu sanitarno-higienicznego oraz transportu odpadów medycznych i komunalnych świadczona dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu. Numer referencyjny: 04/21," (sygn. akt: KIO 800/21).

W dniu 31 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy COMFORT-THERM Łukasz Krawczyk w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Repki na: "TERMOMODERNIZACJĘ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ OŚRODKA ZDROWIA W GMINIE REPKI. Numer referencyjny:
In.G.Km.271.27.2020." (sygn. akt: KIO 864/21).

W dniu 30 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: "dostawę układów sterujących hydraulicznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny – nr grupy 295-27-17. Numer referencyjny: 512100075." (sygn. akt: KIO 859/21).

W dniu 29 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Autocomp Management Sp. z o.o w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Transportu Kolejowego na: "dostawę trzech symulatorów pojazdów kolejowych przeznaczonych do przeprowadzania jazd egzaminacyjnych
dla kandydatów na maszynistów, wraz z ich instalacją oraz adaptacją pomieszczeń (...), numer referencyjny: BDG-WZPU.2501.15.2020" (sygn. akt: KIO 691/21).

W dniu 29 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Recycling Group Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych na: "wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Studziennej 30 oficyna i ul. Studziennej 31 oficyna oraz rozbiórki budynku mieszkalnego, budynków garażowych i budynków gospodarczych przy ul. Studziennej 32 oficyna w Szczecinie, wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu. Numer referencyjny: ZBiLK.DZP.ACH.171-62-PN/20" (sygn. akt: KIO 835/21).

W dniu 26 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AMB Budownictwo Krzysztof Prokop w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gminę Żytno na: "budowę sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borzykowie." (sygn. akt: KIO 862/21).

W dniu 25 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Thales Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "realizację robót budowlanych dla zadania „Modernizacja układu torowo-peronowego i infrastruktury kolejowej na stacji Olsztyn Główny”. Numer referencyjny: 9090/IRZR1/19277/05058/20/P," (sygn. akt: KIO 729/21).

W dniu 25 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PORR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku na: "modernizację budynku Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, zlokalizowanego przy ul. Elektrycznej 12 – etap I. Numer referencyjny: ZP.26.01.2021." (sygn. akt: KIO 642/21).

W dniu 24 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy S&A Service Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "świadczenie usługi utrzymania czystości w wybranych lokalizacjach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP S.A. – obszar Wrocław numer referencyjny: 6060/ILG 7/14994/04125/20/P" (sygn. akt: KIO 502/21).

W dniu 24 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Consultronix S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. na: "dostarczenie rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń, numer referencyjny: 332/ZP/2020" (sygn. akt: KIO 631/21).

W dniu 22 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TMS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na: "zakup tomografu komputerowego, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie Ośrodka Udarowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie”. Numer referencyjny: ZP/2501/111/2020" (sygn. akt: KIO 574/21).

W dniu 22 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: DGP Clean Partner Sp. z o.o., Partner Medica Sp. z o.o., SEBAN Sp. z o.o., 7 MG Spółka z o. o., DGP PROVIDER Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu na: "usługę sprzątania obiektów Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz podległych jednostek na terenie woj. wielkopolskiego, numer referencyjny: 3001-ILZ.260.22.2020" (sygn. akt: KIO 712/21).

W dniu 22 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Radom METEO Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. na: "badania meteorologiczne dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. Numer referencyjny: 184/20/LSP/3/PZP/AM/100" (sygn. akt: KIO 789/21).

W dniu 22 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy RATOWNIK-AMBULANSE Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi na: "dostawę ambulansów typu C/B wraz z wyposażeniem dla WSRM w Łodzi. Numer referencyjny: DEA.ZP-291/15/2020" (sygn. akt: KIO 680/21).

W dniu 22 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Lafrentz Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na: "opracowanie dokumentacji technicznej w podziale na 4 części. Numer referencyjny: O.ZG.D-3.2413.12.2020" (sygn. akt: KIO 637/21).

W dniu 18 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SIMPLE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie na: "zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dostosowanego do potrzeb Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wraz z utrzymaniem, rozwojem i gwarancją. Numer referencyjny: EZ-p/PNO/p-214/12/2020" (sygn. akt: KIO 746/21).

W dniu 18 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie na: "dostawę materiałów opatrunkowych i środków pielęgnacyjnych" (sygn. akt: KIO 686/21).

W dniu 18 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Operator Chmury Krajowej Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Informatyki Statystycznej na: „zakup subskrypcji licencji systemu wideokonferencyjnego dla tysiąca użytkowników oraz ich integracja w środowisku teleinformatycznym Zamawiającego, numer referencyjny: CIS-WAZ.271.12.2020” (sygn. akt: KIO 513/21).

W dniu 18 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Polskie Linie Oceaniczne S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - LOTOS Petrobaltic S.A. na: „postępowanie publiczne mające na celu zawarcie umowy ramowej na dostawy żywności na potrzeby platform wiertniczo-wydobywczych zamawiającego. Numer referencyjny: LPB/ZP-2/2020” (sygn. akt: KIO 727/21).

W dniu 18 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Ciepłownik Ekoinwestycje Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o. o. na: „przebudowę i remont budynków wielorodzinnych Kilińskiego 4 i Kilińskiego 5. Numer referencyjny: ZP.201.48.2020” (sygn. akt: KIO 684/21).

W dniu 17 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Energia Ciepła S.A. na: „zaprojektowanie i budowę instalacji kotłów wodnych gazowo-olejowych w PGE EC S.A., Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków. Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/ZSR/01920/2020” (sygn. akt: KIO 723/21).

W dniu 17 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Lipusz na: „budowę odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma – INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE. Numer referencyjny: RG.271.19.2020” (sygn. akt: KIO 540/21).

W dniu 16 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Speed Invest Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ na: „zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr ew. 27/1, 29/1 i 12/4 w obrębie 4-18-11 przy ul. Jagiellońskiej 47 w Warszawie, w ramach zadania pn.„Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 w Warszawie”. Numer referencyjny: UD-VII.WZP.271.30.2020” (sygn. akt: KIO 545/21).

W dniu 16 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel System Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji na: „świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku w Śląskim Centrum Rehabilitacji i Prewencji” (sygn. akt: KIO 524/21).

W dniu 16 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Marvel Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach na: „dostawę samochodów osobowych w wersji nieoznakowanej segment „C”. Numer referencyjny: 128/PN/2020” (sygn. akt: KIO 704/21).

W dniu 16 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych "EKO-WOD" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Sobótka na: „uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka etap I. Numer referencyjny: RIiGK.271.3.19.2020.WG” (sygn. akt: KIO 403/21).

W dniu 15 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ETP S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na: „„Remont zbiornika Przeworno, zlokalizowanego w km 15+350 rzeki Krynki, gmina Przeworno – remont wieży i pozostałego zakresu wynikającego z nakazu DWINB”. Numer referencyjny: WR.ROZ.2810.153.2020” (sygn. akt: KIO 548/21).

W dniu 15 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie na: „kontynuację  projektowania i budowę drogi ekspresowej S7 od granicy województwa świętokrzyskiego do Krakowa, odcinek: węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła Nowa Huta), numer referencyjny: O.KR.D-3.2410.8.2020” (sygn. akt: KIO 677/21).

W dniu 15 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WebChili sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Świętokrzyska na: „dostawę wraz z wdrożeniem systemu informatycznego monitorującego wydajność infrastruktury badawczej Politechniki Świętokrzyskiej. Numer referencyjny: AZA-381-16/2020” (sygn. akt: KIO 654/21).

W dniu 12 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Medlab Products Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. na: „DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW, TESTÓW I DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO DLA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I MIKROBIOLOGICZNEJ Z BANKIEM KRWI ORAZ DLA ZAKŁADU PATOMORFOLOGII Z PROSEKTORIUM. Numer referencyjny: DZP/42/20” (sygn. akt: KIO 640/21).

W dniu 12 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Biachem Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego na: „DOSTAWĘ PREPARATÓW DO DEZYNFEKCJI. Numer referencyjny: DZP.3311-35/2020” (sygn. akt: KIO 650/21).

W dniu 12 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Net Marine - Marine Power Service sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Portu Wojennego Świnoujście na: „naprawę dokową SD-11” (sygn. akt: KIO 681/21).

W dniu 12 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "Ka-Bo" Karol Borkowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Lipno sp. z o. o. na: „poprawę jakości świadczonych usług medycznych w Szpital Lipno Sp. z o.o. – przebudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z wyposażeniem w aparaty i urządzenia medyczne. Numer referencyjny: ZP/16/2020” (sygn. akt: KIO 521/21).

W dniu 11 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "MELIOREX" Sp. z o. o.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na: „zadanie IV.2 Budowa kolektora Wiślanego – etap I, numer referencyjny: 01823/WS/PW/JRP-DNP/B/2020” (sygn. akt: KIO 518/21).

W dniu 11 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PPHU Sauerkraut sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wilkołaz na: „budowę oświetlenia drogowego w technologii LED na terenie Gminy Wilkołaz. Numer referencyjny: IG.271.13.2020” (sygn. akt: KIO 665/21).

W dniu 11 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PPHU Sauerkraut sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa – 1. Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu na: „dostawę przetworów warzywnych kwaszonych do jednostek wojskowych i ośrodków szkolenia poligonowego, numer referencyjny: 95/2020” (sygn. akt: KIO 466/21).

W dniu 11 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ESE Sp. z o.o.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Eko-Region Sp. z o.o. na: „pojemniki plastikowe/ 2020” (sygn. akt: KIO 560/21).

W dniu 11 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TELBUD S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Energia Odnawialna S.A. na: „modernizację systemów zabezpieczeń technicznych w Oddziałach PGE Energia Odnawialna S.A, numer referencyjny: POST/EOD/EOD/BM/00103/2019” (sygn. akt: KIO 464/21).

W dniu 10 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Vendi Cleaning Sp. z o.o., Naprzód Hospital Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu na: „kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach Oddziału ZUS w Zabrzu oraz na terenach zewnętrznych. Numer referencyjny: 480000/271/4/2020-ZAP” (sygn. akt: KIO 580/21).

W dniu 10 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Usługi Handel Transport Anna Chmiel w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej na: „dowożenie i odwożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Koziegłowy, numer referencyjny: ZEAOS-ZP 05/2020” (sygn. akt: KIO 465/21).

W dniu 10 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Usługi Leśne Piotr Polak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Nadleśnictwo Polanów na: „wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Polanów w roku 2021., numer referencyjny: SA.270.21.2020.ZN” (sygn. akt: KIO 455/21).

W dniu 10 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "Auto Punkt Krystian Ruszczyk" w Kętrzynie w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji na: „świadczenie usług holowania i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do i powyżej 3,5 t oraz ich części składowych na rzecz 13 jednostek Policji województwa warmińsko-mazurskiego (17 zadań częściowych), numer referencyjny: Z-t-P/32/2020” (sygn. akt: KIO 441/21).

W dniu 10 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy na: „rozbiórkę 5 budynków wraz z instalacjami i sieciami uzbrojenia podziemnego wchodzących w skład Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Numer referencyjny: PN-20/21/ZS.” (sygn. akt: KIO 539/21).

W dniu 9 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ELEKTROTIM S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Sobótka na: „uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka etap I. Numer referencyjny: RIiGK.271.3.19.2020.WG” (sygn. akt: KIO 394/21).

W dniu 9 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy INTER-PROFIL Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Mokotów na: „przebudowę i rozbudowę budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Warszawie, Dzielnica Wilanów ul.
Wiertnicza 81, numer referencyjny: SZP.26.1.22.2020” (sygn. akt: KIO 438/21).

W dniu 9 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Usługowe Spółka z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „świadczenie usługi utrzymania czystości w wybranych lokalizacjach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP S.A. – obszar Wrocław. Numer referencyjny: 6060/ILG 7/14994/04125/20/P” (sygn. akt: KIO 433/21).

W dniu 9 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Facility Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej na: „kompleksowe utrzymanie czystości, transport wewnętrzny oraz czynności pomocnicze przy obsłudze pacjenta niewymagające przygotowania medycznego na oddziałach szpitala SPZOZ przy ul. Starowiejskiej 15. Numer referencyjny: utrzymanie czystości/2/2021” (sygn. akt: KIO 395/21).

W dniu 9 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Budowlany "Most-Bud" Eugeniusz Klimczak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej na: „budowę  mostu w ciągu ul. Lipnickiej w Bielsku – Białej w ramach zadania: Rozbudowa ul. Lipnickiej w Bielsku-Białej, numer referencyjny: 355-20/IZ/67/B/PN” (sygn. akt: KIO 444/21).

W dniu 9 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. na: „opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla Zadania „Budowa linii kolejowych: nr 54 Trawniki – Krasnystaw i 56 Wólka Orłowska – Zamość – Tomaszów Lubelski – Bełżec”. Numer referencyjny: 178/20/KRI/18/PZP/JOK/99” (sygn. akt: KIO 150/21).

W dniu 9 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy „Zakład Techniki Ochrony Środowiska Foleko” Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. na: „rozbudowę obiektów Centrum Utylizacji Odpadów w formule „zaprojektuj i wybuduj” wraz z zakupem linii technologicznej w ramach projektu – etap II, numer referencyjny: 1/NIZ/2020/RPO” (sygn. akt: KIO 508/21).

W dniu 9 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KONSORCJUM BIURO KLUB Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucję Gospodarki Budżetowej w Krakowie oraz Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie na: „dostawę materiałów biurowych na rzecz sądów powszechnych. Numer referencyjny: WZP-421-39/2020” (sygn. akt: KIO 567/21).

W dniu 9 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Globus Medical Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab.med. Eleonory Reicher na: „dostawę systemu do stabilizacji pezeznasadowej i międzytrzonowej kręgosłupa. Numer referencyjny: 41/PN/2020/BK” (sygn. akt: KIO 583/21).

W dniu 9 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego -Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. na: „opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla projektu pn.: „001000009 Budowa Węzła kolejowego CPK". Numer referencyjny: 169/20/KRI/15/PZP/JOK/92” (sygn. akt: KIO 149/21).

W dniu 9 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Firma Usługowa MARKAL Marcin Karczewski, Zakład Usług Leśnych Dawid Zalewski, Zakład Usług Leśnych Wojciech Kołosowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego -Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kalisz Pomorski na: „wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kalisz Pomorski w roku 2021 – pakiet V. Numer referencyjny: SA.270.2.17.2020” (sygn. akt: KIO 536/21).

W dniu 8 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Archimmodicus Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Miejski w Miastku Sp. z.o.o. na: „wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego wraz z opracowaniem kosztorysowym w zakresie przebudowy istniejących pomieszczeń Szpitala Miejskiego w Miastku przy ul. Wybickiego 30 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego, numer referencyjny:  21/PN/2020” (sygn. akt: KIO 390/21).

W dniu 8 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane "CZĘSTOBUD" Damian Świącik, Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polskie Koleje Państwowe S.A. na: „„przebudowę dworca kolejowego Opalenica”. Numer referencyjny: KFZ/2020/WNP-01185” (sygn. akt: KIO 543/21).

W dniu 8 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: NDI S.A., NDI SOPOT S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Medyczny w Lublinie na: „budowę parkingu wielopoziomowego przy ulicy Gębali w Lublinie w formule zaprojektuj i wybuduj (UMZP-262-48/20). Numer referencyjny: UM-ZP-262-48/20” (sygn. akt: KIO 471/21).

W dniu 8 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy System Data Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Proszowice na: „dostawę i wdrożenie infrastruktury sprzętowo-programowej w ramach projektu pn. Cyfrowe Proszowice – nowoczesne zarządzanie w administracji realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja. Numer referencyjny: BI.271.7.2020” (sygn. akt: KIO 423/21).

W dniu 8 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: „dostawę części zamiennych do obudów ścianowych typu KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A., Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny – nr grupy 295-27-17, numer referencyjny: 512100025” (sygn. akt: KIO 614/21).

W dniu 8 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Obsługi Administracji Rządowej na: „dostawę urządzeń biurowych na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej. Numer referencyjny: 2021/03” (sygn. akt: KIO 459/21).

W dniu 8 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NEWKOM-EKO Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Czarna na: „odbiór, transport i zagospodarowanie osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, skratek o kodzie 19 08 01, zawartości piaskowników o kodzie 19 08 02 z Oczyszczalni Ścieków w Czarnej, oraz osadów z klarowania wody o kodzie 19 09 02 ze Stacji Uzdatniania Wody Krzemienicy, Czarnej i Pogwizdowie, numer referencyjny: WI.271.1.11.2020” (sygn. akt: KIO 606/21).

W dniu 8 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Straży Granicznej na: „doposażenie Straży Granicznej w sprzęt KRG na potrzeby systemu EES, numer referencyjny: 1/BF/BŁiI/21” (sygn. akt: KIO 511/21).

W dniu 5 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Legionowski na: „przebudowę drogi powiatowej Nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacjowa, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt”, na odcinku od km 2+479,70 do km 4+620,60 tj. na długości 2.140,90 m” (sygn. akt: KIO 581/21).

W dniu 5 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Usług Hydrauliczno-Budowlanych Zbigniew Ćwikła w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Słaboszów na: „budowę  przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Słaboszów oraz budowę sieci wodociągowej w miejscowości Słupów, numer referencyjny: ROŚI.271.4.2020” (sygn. akt: KIO 533/21).

W dniu 5 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Vendi Cleaning Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej na: „świadczenie usług kompleksowego sprzątania i transportu wewnętrznego” (sygn. akt: KIO 359/21).

W dniu 4 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Quizit Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. na: „dostawę i wdrożenie systemu wspierającego funkcjonowania aptek szpitalnych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego, Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie i Szpitala w Ciechanowie. Część nr: 1” (sygn. akt: KIO 579/21).

W dniu 4 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Quizit Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. na: „dostawę i wdrożenie systemu wspierającego funkcjonowania aptek szpitalnych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego, Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie i Szpitala w Ciechanowie. Część nr: 1” (sygn. akt: KIO 579/21).

W dniu 4 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: „dostawę części zamiennych do przenośników zgrzebłowych RYFAMA dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., nr grupy 292-10-01. Numer referencyjny: 702001423” (sygn. akt: KIO 558/21).

W dniu 3 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ZAZ sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 17 Terenowy Oddział Lotniskowy na: „opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej dla kompleksu lotniskowego 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego ŚWIDWIN” (sygn. akt: KIO 528/21).

W dniu 3 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju na: „przeglądy okresowe aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, numer referencyjny: BZP.38.382-44.20” (sygn. akt: KIO 514/21).

W dniu 3 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Głubczycki na: „przebudowę drogi powiatowej nr 1220O na odcinku Lewice-Michałkowice oraz drogi powiatowej nr 1241O w miejscowości Lewice. Numer referencyjny: OR.272.13.2020” (sygn. akt: KIO 566/21).

W dniu 3 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: CATERMED S.A., JOL-MARK Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu na: „usługę w zakresie żywienia pacjentów SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu. Numer referencyjny: P/16/2020” (sygn. akt: KIO 406/21).

W dniu 3 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Storio Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie na: „wdrożenie systemu backupu danych i archiwizacji danych z replikacją wraz z zapewnieniem infrastruktury dla PWSZ w Chełmie w ramach projektu „Kompleksowy program rozwoju uczelni – II edycja”. Numer referencyjny: K-ZP.251.44.2020” (sygn. akt: KIO 371/21).

W dniu 2 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BBC BEST BUILDING CONSULTANTS Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. na: „kompleksową  przebudowę obiektów Palmiarni Poznańskiej  - wykonanie koncepcji, prac projektowych, dokumentacji towarzyszącej oraz świadczenie usług zgodnie z zakresem określonym Umowie, w tym świadczenie usług nadzoru autorskiego (prawo opcji) wraz z uzyskaniem wykonalnego pozwolenia na budowę, numer referencyjny: PIM/08/20/ZP49/2020-258” (sygn. akt: KIO 360/21).

W dniu 2 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: ECO-ABC Sp. z o.o., Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie na: „kompleksowe świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych. Numer referencyjny: 50/2020.” (sygn. akt: KIO 534/21).

W dniu 2 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Recycling Group Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych na: „wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Studziennej 30 oficyna i ul. Studziennej 31 oficyna oraz rozbiórki budynku mieszkalnego, budynków garażowych i budynków gospodarczych przy ul. Studziennej 32 oficyna w Szczecinie, wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu. Numer referencyjny: ZBiLK.DZP.ACH.171-62-PN/20” (sygn. akt: KIO 501/21).

W dniu 2 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budowlane „CZĘSTOBUD” Damian Świącik w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina na: „modernizację energetyczną budynku OSiR przy ulicy Sportowej 4 w Będzinie, numer referencyjny: BZP.271.44.2020” (sygn. akt: KIO 284/21).

W dniu 2 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu na: „doprojektowanie i zbudowanie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego budynku dla Sądu Rejonowego w Nysie przy ul. Chopina. Numer referencyjny: Z-2502-26/20” (sygn. akt: KIO 152/21).

W dniu 1 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CELMAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu na: „utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej toalet samoobsługowych na terenie: Parku Wschodniego, Polany Karłowickiej, Parku Klecińskiego, Górki Skarbowców, Parku Zachodniego, Parku Skowroniego, Parku Szczytnickiego, przy ul. Purkyniego oraz kompleksowa obsługa szaletu publicznego, położonego we Wrocławiu przy ul. Nowowiejskiej/Prusa, numer referencyjny: ZP/PN/76/2020/DO” (sygn. akt: KIO 231/21).

W dniu 1 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu na: „dostawę i montaż wyposażenia poprawiającego ergonomię w środowisku pracy na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, numer referencyjny: SP.2611.11.2020” (sygn. akt: KIO 264/21).

W dniu 1 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IMPEL Defender Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Energia Odnawialna S.A. na: „usługę ochrony osób i mienia w Centrali i Oddziałach PGE Energia Odnawialna S.A., numer referencyjny: POST/EOD/EOD/BM/00004/2021” (sygn. akt: KIO 323/21).

W dniu 1 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Usług Hydrauliczno-Budowlanych Zbigniew Ćwikła w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Słaboszów na: „budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Słaboszów oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupów, numer referencyjny: ROŚI.271.4.2020” (sygn. akt: KIO 351/21).

W dniu 1 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Rotomat Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kąty Wrocławskie na: „opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka” zadanie ścieżka rowerowa Małkowice - stacja kolejowa Sadowice, numer referencyjny: ZP.271.55.2020” (sygn. akt: KIO 532/21).

W dniu 1 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DXC Technology Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. na: „opracowanie, implementację i wdrożenie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) wraz z usługami wspierającymi. Numer referencyjny: 2020/WNP-0242-CEDU-MŻ” (sygn. akt: KIO 470/21).

W dniu 1 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp.z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych dla fazy I projektu pn. Prace na linii E75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk, numer referencyjny: 9090/IRZR3/22981/06114/20/P” (sygn. akt: KIO 529/21).

W dniu 1 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych dla fazy I projektu pn. Prace na linii E75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk. Numer referencyjny: 9090/IRZR3/22981/06114/20/P” (sygn. akt: KIO 546/21).

W dniu 1 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Zakład Budowlany "Most-Bud" Eugeniusz Klimczak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Łękawica na: „remont kładki dla pieszych „Na Pyrle” w Kocierzu Moszczanickim, numer referencyjny: RI.271.1.11.2020.IS” (sygn. akt: KIO 313/21).

W dniu 1 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ABRAMSS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Białymstoku na: „usługi likwidacji śliskości zimowej i odśnieżania nawierzchni dróg parkingów zatok autobusowych oraz ciągów pieszo-rowerowych administrowanych przez GDDKiA, O. Białymstoku w sezonie 2020–2024, numer referencyjny: GDDKiA.O.BI.D-3.2413.32.2020” (sygn. akt: KIO 324/21).

W dniu 1 marca 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia na: „dostawę nożyków/zgrzewów do jałowego łączenia drenów oraz dzierżawę zgrzewarek do jałowego łączenia drenów wraz z dostawą nożyków/zgrzewów. Części 1–3. Postępowanie znak: ZZP-23/21. Numer referencyjny: ZZP-23/21” (sygn. akt: KIO 496/21).

W dniu 26 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie na: „kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej S7 od granicy województwa świętokrzyskiego do Krakowa, odcinek: węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła Nowa Huta)”. Numer referencyjny: O.KR.D-3.2410.8.2020” (sygn. akt: KIO 458/21).

W dniu 26 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sanito Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Zduńska Wola, Gmina Zapolice na: „zaprojektowanie, dostawę oraz wykonanie robót instalacyjnych związanych z dostawą i montażem instalacji do wytwarzania energii z OZE. Numer referencyjny: IPIU.271.1.21.2020.MB.” (sygn. akt: KIO 472/21).

W dniu 26 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SAFEGE S.A.S. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: „usługę wsparcia oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją kontraktów „Budowa autostrady A18 Olszyna–Golnice (przebudowa jezdni południowe) odcinek 3 i odcinek 4", numer referencyjny: O.ZG.D-3.2413.11.2020” (sygn. akt: KIO 461/21).

W dniu 26 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Łęczyce na: „dostawę wraz z montażem mebli biurowych w nowej siedzibie Urzędu Gminy w Łęczycach, numer referencyjny: RIR.271.24.2020.DB” (sygn. akt: KIO 274/21).

W dniu 26 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Inoplant Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. na: „rozbiórkę budynków byłej bazy Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Pleszewie. Numer referencyjny: 33/ZP/2020” (sygn. akt: KIO 366/21).

W dniu 26 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MBA System Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego na: „dostawę sprzętu komputerowego, akcesoriów i urządzeń sieci komputerowej. Numer referencyjny: OK-III.272.1.61.2020” (sygn. akt: KIO 122/21).

W dniu 26 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GRAPH'IT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie na: „kompleksowe przygotowanie dokumentacyjne zadania nr 91669 pn. „Nadbudowa budynku głównego szpitala z przeznaczeniem na oddział neurochirurgii, kardiologii oraz rehabilitacji kardiologicznej i neurologicznej” ujętego w Centralnym Planie Inwestycji Budowlanych MON. Numer referencyjny: DZP/PN/41/2020” (sygn. akt: KIO 139/21).

W dniu 26 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GISPRO Sp. z o.o.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni na: „wykonanie monitoringu brzegów morskich na podstawie danych uzyskanych metodą lotniczego skanowania laserowego LIDAR, ortofotomapy oraz profili poprzecznych brzegu morskiego, numer referencyjny: ZP.371.16.2020.KC” (sygn. akt: KIO 281/21).

W dniu 26 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GAMA-Marek Samborski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasta Toruń na: „organizację i realizację usług przewozowych osób z niepełnosprawnościami na terenie miasta Torunia. Numer referencyjny: 88/2020” (sygn. akt: KIO 192/21).

W dniu 26 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kancelaria Prawna r.pr. Maciej Mizera-adw. Sebastian Mroziński sp.j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na: „specjalistyczne usługi świadczone w ramach działań Punktu Konsultacyjnego - konsultacje prawne” (sygn. akt: KIO 177/21).

W dniu 26 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy P.R.B. REMBUD Grzegorz Kowalski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jednostka Wojskowa Nr 6021 na: „roboty konserwacyjne i naprawcze obiektów administrowanych przez Jednostkę Wojskową nr 6021 - umowa ramowa, numer referencyjny: 55/2020/PN/INFR” (sygn. akt: KIO 449/21).

W dniu 26 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Varsovia Capital Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. na: „kompleksową organizację  etapu krajowego wraz z organizacją logistyczną warsztatów oraz świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków i oceny strategii ekspansji w projekcie PMT na 12 rynkach numer referencyjny: BPR.CZP.25.07/2020” (sygn. akt: KIO 402/21).

W dniu 26 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy RescuLine Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego na: „dostawę trzech fabrycznie nowych Ambulansów typu C dla potrzeb Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja

pogotowia Ratunkowego w Gdańsku. Numer referencyjny: EZP-2021/29/01/01” (sygn. akt: KIO 491/21).

W dniu 25 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Wojciech Szewczyk - Firma Usługowa "Szewczyk” w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „świadczenie usług utrzymania czystości terenów i budynków w kompleksach wojskowych administrowanych przez 35. Wojskowy Oddział Gospodarczy w okresie 36 miesięcy. Numer referencyjny: 17/INFR/20” (sygn. akt: KIO 497/21).

W dniu 25 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Geomatyka-Kraków S.C. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Leszno na: „rozbudowę systemu PZGiK o nowe usługi, modernizację sieci uzbrojenia terenu (GESUT), opracowanie danych fotogrametrycznych oraz modelu 3D miasta, numer referencyjny: IN.271.27.2020” (sygn. akt: KIO 411/21).

W dniu 24 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane "CZĘSTOBUD" Damian Świącik, Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi na: „Remont Oddziału Neurologicznego w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi, ul. Szpitalna 40. Numer referencyjny: DZA.381.44.2020.” (sygn. akt: KIO 367/21).

W dniu 24 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SIMPLE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie na: „zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dostosowanego do potrzeb Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wraz z utrzymaniem, rozwojem i gwarancją. Numer referencyjny: EZ-p/PNO/p-214/12/2020” (sygn. akt: KIO 62/21).

W dniu 24 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TPF Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: „pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie kontraktem pn. Projekt i budowa drogi S-61 Obw. Augustowa-granica państwa, odc: koniec obw. Suwałk-Budzisko z obw. Szypliszek numer referencyjny: O.BI.D-3.2410.4.2019” (sygn. akt: KIO 435/21).

W dniu 24 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Comarch Polska S.A., Comarch S.A., w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych na: „zawarcie umowy wykonawczej dotyczącej dostosowania Aplikacji Krajowej (AKE) do nowego wydania oprogramowania AP i RINA dostarczanego przez Komisję Europejską oraz wprowadzenia zmian w oprogramowaniu wspierającym wymianę dokumentów w ramach systemu EESSI w ZUS na podstawie Umów ramowych nr 1066671 oraz nr 1066673 dotyczących modyfikacji i rozbudowy oprogramowania KSI ZUS. Znak sprawy: TZ/271/59/20” (sygn. akt: KIO 172/21).

W dniu 24 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy bezpieczne.it sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Okręgowy w Warszawie na: „świadczenie usługi wsparcia technicznego i serwisu sprzętu dla systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych Recourt w 55 salach rozpraw Sądu Okręgowego w Warszawie” (sygn. akt: KIO 440/21).

W dniu 23 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SOT SERVICE Cisz Paweł w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu na: „obsługę obiektów wyposażenia przystanków wrocławskiej komunikacji zbiorowej i mebli miejskich z podziałem na zadania: zadanie 1 – rejon zachodni, zadanie 2 – rejon wschodni. Numer referencyjny: TXU/EEIP/296/2020.” (sygn. akt: KIO 428/21).

W dniu 23 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: ECOVIR Sp. z o.o., ECO-SPEED Leszek Bogdański w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Szczawin Kościelny na: „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Szczawin Kościelny w 2021 roku”. Numer referencyjny: ZP.271.03.2.2020.” (sygn. akt: KIO 396/21).

W dniu 23 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Naprzód Hospital sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: „kompleksowe utrzymanie czystości, transport wewnętrzny oraz czynności pomocnicze przy obsłudze pacjenta niewymagające przygotowania medycznego na oddziałach szpitala SPZOZ przy ul. Starowiejskiej 15. Numer referencyjny: utrzymanie czystości/2/2021.” (sygn. akt: KIO 397/21).

W dniu 23 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Grupa Cichy-Zasada Sp. z o.o. Sp. j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Policji na: „dostawę 142 sztuk pojazdów typu furgon oznakowany w wersji wypadowy „W”. Numer referencyjny: 195/Ctr/20/TJ/PMP.” (sygn. akt: KIO 405/21).

W dniu 23 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Getinge Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. na: „zakup stołów operacyjnych, łóżek transportowych oraz łóżek anestezjologicznych na Blok Operacyjny w lokalizacji Szpitala św. Wincentego a Paulo w Gdyni, numer referencyjny: D25M/251/N/37-69rj/20” (sygn. akt: KIO 448/21).

W dniu 22 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NOVAGO Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Mława reprezentowane przez Burmistrza Miasta Mława na: „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Mława wraz z prowadzeniem PSZOK oraz dostarczaniem worków. Numer referencyjny: WGO.271.2.2020.EZ.” (sygn. akt: KIO 424/21).

W dniu 22 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Naprzód Marketing Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie na: „wytwarzanie i dostawę posiłków dla pacjentów SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, numer referencyjny: ZPZ-01/01/21” (sygn. akt: KIO 413/21).

W dniu 22 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika na: „usługę transportu sanitarnego, numer referencyjny: TP.382.143.2020 JK” (sygn. akt: KIO 373/21).

W dniu 22 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Print Flow Solutions Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie na: „świadczenie kompleksowej usługi serwisowej dla urządzeń: drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz kserokopiarek i risografu, udostępnienie drukarek i kserokopiarek oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji zamówienia, numer referencyjny: OZ.271.199.2020.MZY.Usł.ser.” (sygn. akt: KIO 357/21).

W dniu 22 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sanito Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Tomaszów Lubelski na: „odnawialne źródła energii oraz montaż instalacji fotowaoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w mieście Tomaszów Lubelski, numer referencyjny: IR.271.35.2020” (sygn. akt: KIO 415/21).

W dniu 22 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ABBOTT Laboratories Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: „dostawę wyrobów medycznych wraz z dzierżawą dla Laboratorium, numer referencyjny: 1/2021” (sygn. akt: KIO 401/21).

W dniu 19 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy OLYMPUS Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie na: „dostawę zestawu do echoendoskopii oraz generatora RF z pompą chłodzącą do generatora zgodnie z projektem pt.: „Poprawa jakości diagnostyki oraz wdrożenie nowych metod leczenia chorób nowotworowych ukł...". Numer referencyjny: 7/2020” (sygn. akt: KIO 398/21).

W dniu 19 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MEDOX Robert Łupicki w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie na: „dostawę jednorazowych i wielorazowych wyrobów medycznych – 33 zadania dla SPWSZ w Szczecinie. Numer referencyjny: EP/220/80/2020” (sygn. akt: KIO 383/21).

W dniu 19 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy EKSA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ na: „przebudowę kotłowni węglowej na kotłownię gazową w ramach zadania pn. ,, Modernizacja Kotłowni Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, numer referencyjny: DZP-280-60/2020” (sygn. akt: KIO 345/21).

W dniu 19 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Usługi Leśne Anna Prążyńska; Usługi Leśne Alina Andruszko; „MD” Daniel Mikunda; Usługi Leśne Cybula Dariusz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lądek Zdrój na: „wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lądek Zdrój w roku 2021, numer referencyjny: SAZ.270.25.2020” (sygn. akt: KIO 386/21).

W dniu 19 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Nekken Sp. z o. o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut Badań Edukacyjnych na: „opracowanie narzędzia służącego digitalizacji procesu etapowego gromadzenia i uznawania osiągnięć w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Numer referencyjny: IBE/71/2020” (sygn. akt: KIO 365/21).

W dniu 19 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie na: „kontynuację proj. i bud. poł. wyl. z W-wy drogi eksp. S-7 od w. Lotnisko na POW do obw. Grójca – Odc. „B” od w. „Lesznowola” (bez w.) do w. „Tarczyn Północ” (z w.) – dł. odc. ok. 14,8 km, numer referencyjny: GDDKiA.O.WA.D-3.2410.63.2020” (sygn. akt: KIO 339/21).

W dniu 19 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: AQUA-MK Sp. z o.o., P.P.H.U. KILBUD w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Jastków na: „przebudowę i modernizację Oczyszczalni Ścieków w Snopkowie, numer referencyjny: UG.271.27.2020.CT” (sygn. akt: KIO 309/21).

W dniu 18 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Baxter Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu na: „zakup i dostawę leków, i wyrobów medycznych dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu przez okres 24 miesięcy, numer referencyjny: DZP/2-23/233/03/2021” (sygn. akt: KIO 275/21).

W dniu 18 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MEDINET Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Mokotów na: „świadczenie usługi opieki serwisowej oprogramowania systemu MEDICOM przez okres 24 miesięcy lub dostarczenie rozwiązania równoważnego tj. dostawa i wdrożenie nowego Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz ze świadczeniem usługi opieki serwisowej oprogramowania przez okres 24 miesięcy, numer referencyjny: SZP.26.1.26.2020” (sygn. akt: KIO 353/21).

W dniu 18 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Biuro Inżynierskie Via Regia Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Sobótka na: „wielobranżowy nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka. Numer referencyjny: RIiGK.271.3.25.2020.WG” (sygn. akt: KIO 218/21).

W dniu 18 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WZIR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Świerklaniec na: „pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec”” (sygn. akt: KIO 282/21).

W dniu 17 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa - Główny Inspektorat Transportu Drogowego na: „świadczenie usług wytworzenia, rozwoju i utrzymania Systemu iBTM. Numer referencyjny: BDG.ZPB.230.53.2020” (sygn. akt: KIO 333/21).

W dniu 17 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa - Główny Inspektorat Transportu Drogowego na: „świadczenie usług wytworzenia, rozwoju i utrzymania Systemu iBTM. Numer referencyjny: BDG.ZPB.230.53.2020” (sygn. akt: KIO 307/21).

W dniu 17 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Nowa Sól na: „świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów i odwozów dzieci do
placówek oświatowych na terenie Gminy Nowa Sól w 2021 roku. Numer referencyjny: ZP.271.12.2020” (sygn. akt: KIO 3474/20).

W dniu 17 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRAK-BUD Jacek Gryziecki w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina - Miasto Elbląg na: „opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa budynku przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ul. Mielczarskiego 47 w Elblągu w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu". Numer referencyjny: DZP.271.72.2020.AŁ” (sygn. akt: KIO 3519/20).

W dniu 17 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Airly Sp. z o.o., Beskid Instruments, Marek Stopka w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy na: „dostawę i instalację zestawów do pomiaru zanieczyszczenia powietrza. Numer referencyjny: ZZOSE.2111.11.2020.386.2020.RST [OSE2020]” (sygn. akt: KIO 3510/20).

W dniu 17 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Endoelektronik. PL Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie na: „zakup i dostawę sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II, numer referencyjny: 21/11/2020” (sygn. akt: KIO 262/21).

W dniu 17 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Golden Line Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Opolski na: „sukcesywny zakup materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta do urządzeń drukujących i kopiujących dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego. Numer referencyjny: D/62/2020” (sygn. akt: KIO 294/21).

W dniu 17 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Skaryszew na: „dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Skaryszew, numer referencyjny: RIŚ.271.7.2020.KN” (sygn. akt: KIO 255/21).

W dniu 17 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. na: „zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa zajezdni Annopol”. Numer referencyjny: DWZ/97/2020” (sygn. akt: KIO 173/21).

W dniu 17 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. na: „zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa zajezdni Annopol”. Numer referencyjny: DWZ/97/2020” (sygn. akt: KIO 144/21).

W dniu 17 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Jan De Nul NV w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni na: „budowę toru podejściowego wewnętrznego (do Portu Północnego w Gdańsku) wraz z obrotnicą, numer referencyjny: Nr sprawy: ZP.371.45.2020.ASc” (sygn. akt: KIO 385/21).

W dniu 17 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BCJ Firma Instalacyjno-Budowlana Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Bodzechów na: „budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłków i Jędrzejów - część 2, numer referencyjny: ZP.271.14.2020” (sygn. akt: KIO 358/21).

W dniu 17 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Pol Invest Group Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „likwidację obiektów powierzchniowych wraz z wyposażeniem i przyłączami Zakładu A i Zakładu B byłej KWK „Mysłowice” w Mysłowicach dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji. Numer referencyjny: ZP-KCL-0018/20” (sygn. akt: KIO 299/21).

W dniu 16 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „FART BIS” Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Daleszyce na: „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Daleszyce, numer referencyjny: WI.ZP.271.1.17.2020” (sygn. akt: KIO 374/21).

W dniu 16 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Polskie Linie Oceaniczne S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - LOTOS Petrobaltic S.A. na: „postępowanie publiczne mające na celu zawarcie umowy ramowej na dostawy żywności na potrzeby platform wiertniczo-wydobywczych zamawiającego. Numer referencyjny: LPB/ZP-2/2020” (sygn. akt: KIO 206/21).

W dniu 16 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GAMA-Marek Samborski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasta Toruń na: „organizację i realizację usług przewozowych osób z niepełnosprawnościami na terenie miasta Torunia. Numer referencyjny: 88/2020” (sygn. akt: KIO 10/21).

W dniu 16 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Gostyński na: „dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby szkół prowadzących kształcenie zawodowe, numer referencyjny: OS.3153.8.2020” (sygn. akt: KIO 240/21).

W dniu 15 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Meden-Inmed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 na: „DOSTAWĘ LASERA UROLOGICZNEGO-1 kpl. Numer referencyjny: EDZ.242-90/20” (sygn. akt: KIO 332/21).

W dniu 15 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego -Centrum Obsługi Administracji Rządowej na: „dostawę komputerów stacjonarnych i monitorów, komputerów przenośnych i tabletów na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej. Numer referencyjny: 2021/01” (sygn. akt: KIO 119/21).

W dniu 15 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Compas sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej w Warszawie na: „usługę konserwacji, serwisu i konfiguracji zintegrowanych systemów ochrony elektronicznej w Żandarmerii Wojskowej. Numer referencyjny: RZP/26/PN/S/2020” (sygn. akt: KIO 329/21).

W dniu 15 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 31 Baza Lotnictwa Taktycznego na: „dostawę materiałów ogólnobudowlanych. Numer referencyjny: ZP 75/XI/20” (sygn. akt: KIO 337/21).

W dniu 15 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Bill-BUD Robert Kosiński, ERES Piotr Szymański w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Nadbużański Oddział Straży Granicznej na: „przebudowę Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej. Numer referencyjny: 19/20” (sygn. akt: KIO 317/21).

W dniu 15 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Oławie S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „naprawę i obsługę pojazdów mechanicznych na lata 2021–2022, numer referencyjny: CZOŁG-SAM/799/2020” (sygn. akt: KIO 314/21).

W dniu 15 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Politraffic Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Finansów na: „świadczenie usług doradczych o charakterze technicznym, technologicznym i biznesowym na potrzeby budowy, wdrożenia, eksploatacji i rozwoju krajowego systemu poboru opłat. Numer referencyjny: BDG.ZPB.230.10.2020” (sygn. akt: KIO 327/21).

W dniu 12 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie na: „kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej S7 od granicy województwa świętokrzyskiego do Krakowa, odcinek: węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła Nowa Huta)”. Numer referencyjny: O.KR.D-3.2410.8.2020” (sygn. akt: KIO 110/21).

W dniu 12 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mota-Engil Central Europe S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie na: „zaprojektowanie i budowę obwodnicy miejscowości Gostyń w ciągu drogi krajowej nr 12. Numer referencyjny: O.PO.D-3.2411.137.2020” (sygn. akt: KIO 303/21).

W dniu 11 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przemysław Nachman F.H.U. Maximus, Max - Las Sp. z o.o., Emilia Marcinkowska F.H.U. "Sokół", Roman Nawrot Bogdan Diakun Usługi Leśne i Transportowe s.c. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa, PGL LP, Nadleśnictwo Szczecinek na: „wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Szczecinek w roku 2021. Numer referencyjny: SA.270.2.2.2020” (sygn. akt: KIO 202/21).

W dniu 11 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MIKRONIKA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. na: „wykonanie integracji elektronicznych systemów zabezpieczeń budynków i terenów Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A, Numer referencyjny: DBM/227/SIWZ-44/KJ/2020” (sygn. akt: KIO 217/21).

W dniu 11 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Remondis Opole Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zarząd Dróg w Opolu na: „oczyszczanie miasta w zakresie: całoroczne oczyszczanie pasów drogowych rejonu I i II, w tym oczyszczanie chodników, placów, terenów zieleni, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz przejść podziemny. Numer referencyjny: NP.260.47.2020.P” (sygn. akt: KIO 141/21).

W dniu 11 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CONECT Marcin Barszcz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kleszczów na: „budowę telekomunikacyjnych przyłączy światłowodowych FTTH na terenie gminy Kleszczów. Numer referencyjny: ZP.271.32.2020” (sygn. akt: KIO 287/21).

W dniu 11 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: LIRECO Sp. z o.o., LIRECO ECO Magda Komajda w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni na: „usługi utrzymania czystości w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni w części wystawienniczej oraz części biurowej w okresie od 01.02.2021 r. do 31.01.2022 r., Numer referencyjny: ZP/13/MMW/2020” (sygn. akt: KIO 214/21).

W dniu 11 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich na: „przebudowę i rozbudowę Zajezdni Tramwajowej Chocianowice w Łodzi wraz z budową, przebudową i rozbudową obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi rozbiórkami. Numer referencyjny: ZIM-DZ.2621.32.2020” (sygn. akt: KIO 3536/20).

W dniu 10 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Oława na: „odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Oława do instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w Gać, numer referencyjny: RG.271.19.2020.ZP” (sygn. akt: KIO 276/21).

W dniu 10 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: "Usługi Leśne" Sławomir Stępień, "Usługi Leśne" Zbigniew Mastalerz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Piotrków na: „wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Piotrków w roku 2021. Numer referencyjny: NZ.270.1.7.2020” (sygn. akt: KIO 205/21).

W dniu 10 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Getinge Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. na: „zakup stołów operacyjnych, łóżek transportowych oraz łóżek anestezjologicznych na Blok Operacyjny w lokalizacji Szpitala św. Wincentego a Paulo w Gdyni. Numer referencyjny: D25M/251/N/37-69rj/20” (sygn. akt: KIO 298/21).

W dniu 10 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Vecto Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. na: „modernizację serwerowni dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o. Numer referencyjny: MZO/61/2020” (sygn. akt: KIO 297/21).

W dniu 10 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ITNS Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na: „dostawę, zainstalowanie i skonfigurowanie 2 szt. macierzy dyskowych typu All Flash wraz z autoryzowanym szkoleniem dla 3 osób na potrzeby Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Numer referencyjny: PN-94/20” (sygn. akt: KIO 225/21).

W dniu 10 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Dezynsekcji, Dezynfekcji, Deratyzacji "VITEX" Jan Czaja w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „USŁUGĘ DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI. Numer referencyjny: 18WOG-SZP.2712.61.2020” (sygn. akt: KIO 285/21).

W dniu 10 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FCC Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Ruda Śląska na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu miasta Ruda Śląska. Numer referencyjny: AP.271.108.2020” (sygn. akt: KIO 171/21).

W dniu 10 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Praxima Krakpol Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku na: „kompleksowe świadczenie usług pralniczych dla Prudnickiego Centrum Medycznego S. A. w Prudniku, numer referencyjny: 1/XII/2020” (sygn. akt: KIO 227/21).

W dniu 10 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Polkomtel Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina-Miasto Płock na: „świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Płocka i jednostek organizacyjnych. Numer referencyjny: WZP.271.1.136.2020/AS” (sygn. akt: KIO 140/21).

W dniu 10 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy B&B Polska Przemysław Miklaszewski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasta Braniewa na: „usługę odbioru i wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie miasta Braniewa, numer ogłoszenia: 2021/BZP 00001284/01” (sygn. akt: KIO 258/21).

W dniu 9 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Ośrodek Wsparcia Transportu 3 Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego na: „dostawę środków ochrony osobistej Numer referencyjny: 119/DZZ/2020” (sygn. akt: KIO 72/21).

W dniu 9 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KONSULTANT IT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach na: „dostawę oraz instalację sprzętu informatycznego, oprogramowania medycznego wraz z wdrożeniem oraz integracją z Platformą Regionalną w ramach projektu "MSIM". Numer referencyjny: 35/ZP/2020” (sygn. akt: KIO 112/21).

W dniu 9 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SIMPLE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach na: „dostawę oraz instalację sprzętu informatycznego, oprogramowania medycznego wraz z wdrożeniem oraz integracją z Platformą Regionalną w ramach projektu "MSIM". Numer referencyjny: 35/ZP/2020” (sygn. akt: KIO 114/21).

W dniu 9 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ZPH LUMAR Jacek Ogórkiewicz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. na: „dostawę mebli do siedziby ARP S.A., numer ogłoszenia: 2021/BZP 00001952/01” (sygn. akt: KIO 271/21).

W dniu 9 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AG-COMPLEX Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. na: „świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług w zakresie wydzielonych procesów porządkowych. Numer referencyjny: 8/2020” (sygn. akt: KIO 151/21).

W dniu 9 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SIMPLE S.A.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi na: „dostosowanie części administracyjnej systemu informatycznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi do obowiązujących przepisów prawa i obowiązków” (sygn. akt: KIO 199/21).

W dniu 9 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MM MARKET Małgorzata Małecka w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego na: „dostawę sprzętu biurowego i rtv. Numer referencyjny: 130/DZZ/2020” (sygn. akt: KIO 226/21).

W dniu 9 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Impel Facility Services Sp. z o.o., Impel Tech Solutions Sp. z o.o. Sp. k.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku na: „usługę konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku” (sygn. akt: KIO 233/21).

W dniu 9 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IMMITIS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Informatyki Resortu Finansów  na: „postępowanie o zawarcie umowy ramowej na Dostawę komputerów typu AiO wraz z oprogramowaniem, komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem i tabletów graficznych wraz z oprogramowaniem. Numer referencyjny: PN/74/20/GDYP” (sygn. akt: KIO 113/21).

W dniu 8 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie na: „projekt i budowę obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61, numer referencyjny: GDDKiA.O.WA.D-3.2411.68.2020” (sygn. akt: KIO 266/21).

W dniu 8 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Obsługi Administracji Rządowej na: „dostawę komputerów stacjonarnych i monitorów, komputerów przenośnych i tabletów na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej. Numer referencyjny: 2021/01” (sygn. akt: KIO 118/21).

W dniu 8 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy INTARIS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Obsługi Administracji Rządowej na: „dostawę komputerów stacjonarnych i monitorów, komputerów przenośnych i tabletów na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej. Numer referencyjny: 2021/01” (sygn. akt: KIO 95/21).

W dniu 8 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Copy Felix Ludwik Tuszyński w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Muzeum Narodowe w Krakowie na: „najem i kompleksową obsługę serwisową urządzeń wielofunkcyjnych wraz z systemem druku podążającego w oddziałach Muzeum Narodowego w Krakowie, numer referencyjny: EP-ZP-271-21/20” (sygn. akt: KIO 253/21).

W dniu 8 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Nexus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Wojewódzki w Poznaniu na: „dostawę oprogramowania wraz z usługami wdrożenia, szkolenia i opieki serwisowej – ujednolicenia systemów HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Numer referencyjny: SZW/DZP/98/2020” (sygn. akt: KIO 160/21).

W dniu 5 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mota-Engil Central Europe S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie na: „kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej S7 od granicy województwa świętokrzyskiego do Krakowa, odcinek: węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła Nowa Huta). Numer referencyjny: O.KR.D-3.2410.8.2020” (sygn. akt: KIO 98/21).

W dniu 5 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SIMPLE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej na: „wdrożenie EDM i usług z zakresu e-zdrowia oraz telemedycyny w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Numer referencyjny: 16/UCMMiT/PN/2020” (sygn. akt: KIO 123/21).

W dniu 5 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Healthcare S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej na: „wdrożenie EDM i usług z zakresu e-zdrowia oraz telemedycyny w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Numer referencyjny: 16/UCMMiT/PN/2020” (sygn. akt: KIO 107/21).

W dniu 5 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: WUPRINŻ S.A., POSTER Zakład Automatyzacji Sp. z o.o. Sp. k., PROCOROL Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. na: „przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Święty Wojciech według warunków kontraktowych Żółty FIDIC – w formule zaprojektuj-wybuduj. Numer referencyjny: 69/ZP5/DEOŚ/POIIŚ/2020” (sygn. akt: KIO 180/21).

W dniu 5 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Gabos Software Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na: „świadczenie usług utrzymaniowych oraz rekonfiguracyjnych dla aplikacji Systemu Teleinformatycznego Centrów Powiadamiania Ratunkowego oraz aplikacji mobilnej Alarm112. Numer referencyjny: BZP-WPP-2374-1-26-DT-PN-TK/2020” (sygn. akt: KIO 124/21).

W dniu 4 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Team Outsourcing Polska Sp. z o. o., Team Outsourcing Poland Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Śląski Zarząd Nieruchomości na: „usługę utrzymania czystości na terenie nieruchomości w Katowicach ul. Dąbrowskiego 23. Numer referencyjny: PN-6/2020” (sygn. akt: KIO 80/21).

W dniu 4 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Data Systems S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia na: „ŚKUP 1.5 – unowocześnienie systemu pobierania opłat za przejazdy publicznym transportem zbiorowym.
Numer referencyjny: ZP.270.4.2020” (sygn. akt: KIO 102/21).

W dniu 4 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu na: „budowę budynku Sądu i Prokuratury Rejonowej w Nisku. Numer referencyjny: ZP.261-6/2020” (sygn. akt: KIO 134/21).

W dniu 4 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: FBSerwis Wrocław Sp. z o.o., FBSerwis S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o. na: „odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław w obrębie sektora II – Krzyki. Numer referencyjny: 19/2019” (sygn. akt: KIO 157/21).

W dniu 4 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mota-Engil Central Europe S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie na: „kontynuację proj. i bud. poł. wyl. z W-wy drogi eksp. S-7 od w. Lotnisko na POW do obw. Grójca – Odc. „B” od w. „Lesznowola” (bez w.) do w. „Tarczyn Północ” (z w.) – dł. odc. ok. 14,8 km. Numer referencyjny: GDDKiA.O.WA.D-3.2410.63.2020” (sygn. akt: KIO 48/21).

W dniu 3 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Megatherm Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "ANN-POL" Anna Śmigiel, ZOOM-POL Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „świadczenie usługi utrzymania czystości w wybranych lokalizacjach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP
S.A. – obszar Wrocław. Numer referencyjny: 6060/ILG 7/14994/04125/20/P” (sygn. akt: KIO 17/21).

W dniu 3 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie na: „BUDOWĘ KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZNCE WRAZ Z MAGAZYNEM PRZECIWPOWODZIOWYM . Numer referencyjny: WZP.2370.15.4.2020.ŁB” (sygn. akt: KIO 92/21).

W dniu 3 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Healthcare S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie na: „dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla szpitalnego systemu informatycznego (SSI).
Numer referencyjny: DZPiZ-380-35/2020” (sygn. akt: KIO 108/21).

W dniu 3 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: „ZINSBUD” Inżynieria Bezwykopowa Emil Zimoch, TK Tech Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. na: „budowę kolektora sanitarnego VA w ul. Konstantynowskiej od istniejącej studni nr 43 w ul. Konstantynowskiej do przepompowni ścieków przy ul. Krańcowej w Łodzi. Numer referencyjny: BZZ.2291.21.20” (sygn. akt: KIO 195/21).

W dniu 3 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Obsługi Administracji Rządowej na: „dostawę urządzeń biurowych na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej. Numer referencyjny: 2021/03” (sygn. akt: KIO 117/21).

W dniu 3 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ATF Sp. z o.o. Sp. k w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Chojna na: „świadczenie na terenie gminy Chojna oraz gminy Widuchowa usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, powstających na nieruchomościach zamieszkałych” (sygn. akt: KIO 66/21).

W dniu 2 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TOI TOI Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy na: „usługę wywozu nieczystości płynnych z szamb i wc wolnostojących w roku 2021. Nr. referencyjny 112/20/A” (sygn. akt: KIO 175/21).

W dniu 2 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Transition Technologies S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach na: „dostawę oprogramowania komputerowego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Numer referencyjny: RZP/PN/15/1/20” (sygn. akt: KIO 194/21).

W dniu 2 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SOT SERVICE Cisz Paweł  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu na: „obsługę obiektów wyposażenia przystanków wrocławskiej komunikacji zbiorowej i mebli miejskich z podziałem na zadania: zadanie 1 – rejon zachodni, zadanie 2 – rejon wschodni” (sygn. akt: KIO 179/21).

W dniu 2 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CONTROL PROCESS S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Gospodarowania Odpadami GAĆ Sp. z o. o. na: „roboty budowlane zaprojektuj i wybuduj – zadania Z1-Z5 w ramach przedsięwz.: Wdrożenie nowych procesów przetwarz. i odzysku odpadów w celu zwiększ. poziom. recyklingu w Regionie Wschodn. Dolnego Śląska. Numer referencyjny: Z1-5/ ZGO-JRP-WDRO/NFOSiGW/12/2020” (sygn. akt: KIO 50/21).

W dniu 2 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu na: „budowę budynku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu przy ul. Zielińskiego, Piłsudskiego, Kolejowej, wraz z przebudową układu drogowego w rejonie ul. Kolejowej i ul. Zielińskiego. Numer referencyjny: Z-2502-23/20” (sygn. akt: KIO 94/21).

W dniu 2 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SINMED Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach na: „dostawę leków. Numer referencyjny: 01/2021” (sygn. akt: KIO 127/21).

W dniu 2 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Polski Związek Pracodawców Budownictwa  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na: „bieżące utrzymanie letnie i zimowe drogi ekspresowej S3 na odcinku: węzeł Myślibórz bez węzła do węzła Świebodzin północ w podziale na 2 części. Numer referencyjny: O.ZG.D-3.2413.20.2020” (sygn. akt: KIO 21/21).

W dniu 2 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MIKRONIKA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. na: „wykonanie integracji elektronicznych systemów zabezpieczeń budynków i terenów Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Numer referencyjny: DBM/227/SIWZ-44/KJ/2020” (sygn. akt: KIO 178/21).

W dniu 2 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Białostocka na: „„wykonanie termomodernizacji oraz innych robót budowlanych w wybranych budynkach Politechniki Białostockiej”. Numer referencyjny: K-DZP.262.149.2020” (sygn. akt: KIO 153/21).

W dniu 1 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Jacek Wieczorek Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów na: „letnie i zimowe utrzymanie pasa drogowego i konserwacja zieleni w pasie drogowym na terenie miasta Bytomia do 30.4.2025. Numer referencyjny: DNP.260.52.2020.PN.U” (sygn. akt: KIO 27/21).

W dniu 1 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Orange Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. na: „wykonanie usługi polegającej na budowie i obsłudze zdalnego systemu stacjonarnego odczytu danych z urządzeń pomiarowych służących do obsługi infrastruktury MPWiK S.A. Wrocław” (sygn. akt: KIO 73/21).

W dniu 1 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie na: „roboty budowlane w zakresie budowy dróg kołowania Alfa, Charli, Delta
oraz zjazdu w drogę nieutwardzoną Golf II na lotnisku PWSZ w Depułtyczach Królewskich. Numer referencyjny: K-ZP.251.68.2020” (sygn. akt: KIO 78/21).

W dniu 1 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Xcomp Sp. z o. o. sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: „dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej. Numer referencyjny: AZP.2411.155.2020.MK” (sygn. akt: KIO 55/21).

W dniu 1 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy POLMIL Sp. z o.o. S. K. A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach na: „sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach. Numer referencyjny: DO/DZ-381-1-91/20” (sygn. akt: KIO 58/21).

W dniu 1 lutego 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ENERIS Surowce S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Iłów na: „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Iłów w 2021 r. a także z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wskazanego przez Zamawiającego. Numer referencyjny: OC.ZP.271.06.2020” (sygn. akt: KIO 138/21).

W dniu 29 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Catermed S.A.; JOL-MARK Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. na: „wykonywanie usług żywieniowych (przygotowanie i dostarczanie posiłków) dla pacjentów i pracowników w Copernicus PL Sp. z o.o. w Gdańsku” (sygn. akt: KIO 3485/20).

W dniu 29 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Spółka Gmin Dolnej Odry Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Chojna na: „świadczenie na terenie gminy Chojna oraz gminy Widuchowa usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, powstających na nieruchomościach zamieszkałych” (sygn. akt: KIO 65/21).

W dniu 29 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GISS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Inspektorat Uzbrojenia na: „dostawę terminali satelitarnych SHF szczebla taktycznego w wersji przenośnej” (sygn. akt: KIO 25/21).

W dniu 29 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SOLISYS Marcin Świątek w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Siemiatycze na: „dostawę i montaż 8 instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej miasta Siemiatycze. Numer referencyjny: IF.271.7.2020” (sygn. akt: KIO 101/21).

W dniu 28 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Eco-Plan S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku na: „usługę kompleksowego utrzymania czystości budynków i terenów zewnętrznych” (sygn. akt: KIO 3528/20).

W dniu 28 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Bernarda Kuligowska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Karczma Borowa na: „wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Karczma Borowa w roku 2021. Numer referencyjny: ZG.270.8.2020” (sygn. akt: KIO 3365/20).

W dniu 28 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Arkadis Sp. z o.o. M3 Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Nowy Wiśnicz na: „pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez adaptację budynku szkoły przy ul. Kościelnej w Nowym Wiśniczu do pełnienia funkcji przedszkola” Numer referencyjny:RI-ZPU.271.39.2020” (sygn. akt: KIO 3417/20).

W dniu 28 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TPF Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania: „Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki – Stara Piła oraz nr 229 na odcinku Stara Piła –Glincz” (sygn. akt: KIO 133/21).

W dniu 28 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy OPTeam S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Wrocławska na: „AC/BZP/242-335/2020 wdrożenie systemu zarządzania Uczelnią w obszarze procesów dydaktycznych w ramach projektu pn. Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Wrocławskiej. Numer referencyjny: AC/BZP/242-335/2020” (sygn. akt: KIO 41/21).

W dniu 28 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: „dostawę zgrzebeł do przenośników zgrzeblowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 292-2. Numer referencyjny: 702001415/01” (sygn. akt: KIO 88/21).

W dniu 27 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Zakład Wsparcia Produkcji na: „dostawy do kopalń JSW S.A. rynien, ostrogorynien i członów do przenośników zgrzebłowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Numer referencyjny: 29/PM/21” (sygn. akt: KIO 87/21).

W dniu 27 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie na: „dowóz dzieci i uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym: 1.01 – 30.06.2021 r. oraz 1.09.2021 – 30.06.2022 r.
Numer referencyjny: ZOSiP 271.03.20” (sygn. akt: KIO 3524/20).

W dniu 27 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie na: „świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Numer referencyjny: OP-IV.272.139.2020.ŁB” (sygn. akt: KIO 3407/20).

W dniu 27 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy VITRONIC Machine Vision Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa – Główny Inspektorat Transportu Drogowego na: „dostawę i instalację 30 urządzeń rejestrujących wykroczenia niestosowania się do sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu. Numer referencyjny: BDG.ZPB.072.9.2020” (sygn. akt: KIO 106/21).

W dniu 27 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Gdański na: „wykonanie inwestycji pn. „Budowa zespołu budynków Centrum Sportowego Uniwersytetu Gdańskiego zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 31/37". Numer referencyjny: J711.291.1.126.2020.PJ” (sygn. akt: KIO 3537/20).

W dniu 27 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Olsztyn na: „przebudowę i rozbudowę Hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie. Numer referencyjny: ZP.271.1.38.2020.a” (sygn. akt: KIO 29/21).

W dniu 26 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy OPEGIEKA Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. na: „obsługę geodezyjna prac projektowych zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu Kolnik – Elbląg wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego”. Numer referencyjny: 2020/WG00/WP-002841” (sygn. akt: KIO 99/21).

W dniu 26 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ZGO-NOVA Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego na: „kompleksową usługę prania pościeli szpitalnej i materacy. Numer referencyjny: PN73/20” (sygn. akt: KIO 64/21).

W dniu 26 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na: „budowę obiektu laboratoryjno-dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym, infrastrukturą towarzyszącą, przyłączami, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu na potrzeby Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych. Numer referencyjny: DI.250.5.2020” (sygn. akt: KIO 3522/20).

W dniu 26 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na: „budowę obiektu laboratoryjno-dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym, infrastrukturą towarzyszącą, przyłączami, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu na potrzeby Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych. Numer referencyjny: DI.250.5.2020” (sygn. akt: KIO 3527/20).

W dniu 26 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Dariusz Serwach SPLENDOR w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Staroźreby spółka z o. o. na: „sukcesywne zakupy paliwa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Staroźreby sp. z o.o.” (sygn. akt: KIO 86/21).

W dniu 26 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy INSTAL WARSZAWA S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Zakład Gospodarowania Odpadami GAĆ Sp. z o. o. na: „roboty budowlane zaprojektuj i wybuduj – zadania Z1-Z5 w ramach przedsięwz.: Wdrożenie nowych procesów przetwarz. i odzysku odpadów w celu zwiększ. poziom. recyklingu w Regionie Wschodn. Dolnego Śląska. Numer referencyjny: Z1-5/ ZGO-JRP-WDRO/NFOSiGW/12/2020” (sygn. akt: KIO 67/21).

W dniu 25 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mennica Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. na: „dzierżawę, wraz z kompleksową obsługą serwisową, automatów mobilnych, służących do sprzedaży biletów lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi na przejazd pojazdami komunikacji miejskiej. Numer referencyjny: WZ-091-94/20” (sygn. akt: KIO 14/21).

W dniu 25 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KWK Construction Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Czersk na: „budowę budynku żłobka w Czersku realizowaną w ramach przedsięwzięcia pn. Utworzenie żłobka w gminie Czersk. Numer referencyjny: WZ.271.44.2020” (sygn. akt: KIO 44/21).

W dniu 25 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MTM Budownictwo Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  na: „budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z dwupoziomowymi garażami na terenie obejmującym działki nr 10/107, 10/102 obręb 0274 przy ulicach: Sportowej -– Prusa - Reja w Tarnowie Etap III (segment C), z instalacjami wewnętrznymi, z infrastrukturą towarzyszącą oraz uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu. Numer referencyjny: I-420/4/20” (sygn. akt: KIO 79/21).

W dniu 25 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ZGO-NOVA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Numer referencyjny: GO.271.4.2020” (sygn. akt: KIO 3513/20).

W dniu 25 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Usług Hydrauliczno-Budowlanych Zbigniew Ćwikła w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Gmina Słaboszów na: „budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Słaboszów oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupów. Numer referencyjny: ROŚI.271.4.2020” (sygn. akt: KIO 3526/20).

W dniu 25 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Powiat Włocławski – Starostwo Powiatowe we Włocławku na: „budowę Powiatowego Centrum Zdrowia. Numer referencyjny: ZP.272.1.33.2020” (sygn. akt: KIO 52/21).

W dniu 25 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Healthcare S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu na: „dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej oraz szpitalnego systemu Informatycznego (SSI). Numer referencyjny: SPZOZ -ZP/2/24/242 /19/2020” (sygn. akt: KIO 3542/20).

W dniu 25 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy POLMIL Sp. z o.o. S.K.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach na: „sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach. Numer referencyjny: DO/DZ-381-1-91/20” (sygn. akt: KIO 60/21).

W dniu 25 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Neomed Barbara Stańczyk w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: „dostawę artykułów fizelinowych i jednorazowego użytku dla Szpitala Wolskiego Numer referencyjny: EP/103/2020” (sygn. akt: KIO 42/21).

W dniu 25 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MARKAZ s.c. Elżbieta Marczak, Piotr Kaźmierczak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Kutno na: „bieżące utrzymanie zieleni miejskiej wraz z koszeniem terenów zielonych zlokalizowanych w pasach drogowych oraz utrzymanie miejsc pamięci w obrębie miasta Kutno. Numer referencyjny: ZP.271.13.2020.JB” (sygn. akt: KIO 43/21).

W dniu 25 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SIMPLE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi na: „dostosowanie części administracyjnej systemu informatycznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi do obowiązujących przepisów prawa i obowiązków” (sygn. akt: KIO 57/21).

W dniu 22 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie na: „budowę budynku dydaktyczno-administracyjnego pn. „Centrum Przestrzeni Innowacyjnej” przy ul. Batorego 8 w Warszawie. Numer referencyjny: ADZP.25.36.2020” (sygn. akt: KIO 3463/20).

W dniu 22 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie na: „budowę budynku dydaktyczno-administracyjnego pn. „Centrum Przestrzeni Innowacyjnej” przy ul. Batorego 8 w Warszawie. Numer referencyjny: ADZP.25.36.2020” (sygn. akt: KIO 3461/20).

W dniu 22 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Prezydent Miasta Świdnicy na: „wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn.: „Przebudowa basenu letniego w Świdnicy”. Numer referencyjny: P-122/XII/20” (sygn. akt: KIO 3460/20).

W dniu 22 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Adam Sojka P.P.H.U. ADBUD w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jednostka Wojskowa Nr 6021 na: „roboty konserwacyjne i naprawcze obiektów administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 6021- umowa ramowa. Numer referencyjny: 55/2020/PN/INFR” (sygn. akt: KIO 3253/20).

W dniu 22 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SANIT-TRANS sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej na: „odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF z Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej
Numer referencyjny: 16/ZP/ZGO/2020” (sygn. akt: KIO 19/21).

W dniu 22 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PROCOM SYSTEM S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie na: „dostawę i montaż urządzeń do monitoringu wędrówek ryb na dwóch przepławkach na rzece Rega, oraz demontaż urządzeń niesprawnych, w ramach projektu LIFE+ Rega pn.:„Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów”. Numer referencyjny: SZ.ROZ.2810.40.2020” (sygn. akt: KIO 3315/20).

W dniu 22 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Spartan 24 Sp. z o.o., Amazonka Clean Sp. z o.o., K&F 24 Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie na: „SPRZĄTANIE I UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI BUDYNKU ORAZ POSESJI NALEŻĄCYCH DO SĄDU REJONOWEGO W DZIERŻONIOWIE. Numer referencyjny: A-2502-4/20” (sygn. akt: KIO 3507/20).

W dniu 22 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Thales Polska sp. z o.o., Thales AVS France SAS, Ruag Defence France w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Inspektorat Uzbrojenia na: „taktyczne systemy symulacji pola walki” (sygn. akt: KIO 3410/20).

W dniu 21 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasta Jaworzno, Urząd Miejski w Jaworznie na: „„budowę nowego śladu DK 79 w Byczynie o długości około 1300 m wraz z wiaduktem drogowym o długości około 166 m (GP 1x2 KR 5) oraz przebudowa ulic (...)” Numer referencyjny: BZ.271.1.37.2020” (sygn. akt: KIO 37/21).

W dniu 21 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie na: „projekt i budowę autostrady A2 Warszawa–Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł „Cicibór” (z węzłem), odcinek IX od km ok 610+722 do km ok 624+830 z węzłem „Cicibór” o długości około 14,108 km. Numer referencyjny: GDDKiA.O.WA.D-3.2410.58.2020” (sygn. akt: KIO 54/21).

W dniu 21 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SIMPLE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Główny Urząd Statystyczny na: „dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz 19 podległych lub podporządkowanych Prezesowi GUS samobilansujących jednostek służb statystyki .... Numer referencyjny: 72/DB/BK/PN/2020” (sygn. akt: KIO 3437/20).

W dniu 21 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Warszawski na: „wykonanie przez Generalnego Wykonawcę robót budowlano-montażowych dla inwestycji pn. Budowa budynku naukowo-dydaktycznego na Kampusie Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia) [...] Numer referencyjny: DZP-361-128/2020” (sygn. akt: KIO 3532/20).

W dniu 20 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TPF Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji na: „opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 91 i 92 na odcinku Rzeszów–Medyka(granica państwa) wraz z liniami przyległymi – oprac. studium wykonalności"” (sygn. akt: KIO 3413/20).

W dniu 20 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CONTACT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „usługi utrzymania porządku powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych na terenie obiektów administrowanych przez 45 WOG obsługiwanych przez Sekcje Obsługi Infrastruktury w m. Wędrzyn, Międzyrzecz i Skwierzyna. Numer referencyjny: 48/2020/INFRA” (sygn. akt: KIO 3484/20).

W dniu 20 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe "Zieliński” Zbigniew Zieliński w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Strawczyn na: „odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Strawczyn oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Numer referencyjny: ZP.271.1.43.2020” (sygn. akt: KIO 3525/20).

W dniu 20 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Grupa Gumułka - Audyt Sp. z o.o. Sp. k., POL-TAX 2 Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" na: „badanie sprawozdań finansowych za 2020 i 2021 rok z możliwością przedłużenia na rok2022 i 2023. Numer referencyjny: 108/PN/ZP/TLLZP/20” (sygn. akt: KIO 3356/20).

W dniu 20 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: DGP Clean Partner sp. z o.o., ZAKŁAD SPRZĄTANIA WNĘTRZ JÓZEF JANKOWSKI ”MOP” 83 Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 41 Baza Lotnictwa Szkolnego na: „świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości budynków znajdujących się kompleksach wojskowych administrowanych przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Numer referencyjny: 53/20/N” (sygn. akt: KIO 3482/20).

W dniu 20 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SIMPLE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na: „kompleksową dostawę, wdrożenie, utrzymanie oraz usługi rozwoju i gwarancji zintegrowanego systemu klasy ERP, a także wdrożenie systemu personalizacji ELP i PKI. Numer referencyjny: PN-56/20” (sygn. akt: KIO 3494/20).

W dniu 19 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane „CZĘSTOBUD” Damian Świącik, Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza na: „spotkajmy się w pałacu! - rewitalizacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego Bobrowskich w Andrychowie. Numer referencyjny: BZP.271.33.2020” (sygn. akt: KIO 3425/20).

W dniu 19 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: „dostawę elementów sterowania pilotowego obudową zmechanizowaną dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 295-30. Numer referencyjny: 702000973” (sygn. akt: KIO 1/21).

W dniu 19 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Impel System Sp. z o.o., Impel Facility Services Sp. z o.o., Hospital Service "Company" Sp. z o.o. Sp. k., Ars Medica Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie na: „usługę sprzątania i dezynfekcji w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie. Numer referencyjny: SZP/14/2020” (sygn. akt: KIO 3469/20).

W dniu 19 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: ECO - ABC Sp. z o.o., Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na: „usługę odbioru, transportu i unieszkodliwiania –spalania zakaźnych odpadów medycznych z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie. Numer referencyjny: NA-26/15 P-15” (sygn. akt: KIO 3375/20).

W dniu 18 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Sanito Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Pajęczno na: „odnawialne Źródła Energii w gminie Pajęczno” – instalacje fotowoltaiczne i kolektorów słonecznych. Numer referencyjny: ZPF.271.12.2020” (sygn. akt: KIO 3406/20).

W dniu 15 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania F.H.U. "OPTIMA" Krystyna Sołoducha w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Bielski na: „opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od Ronda Żołnierzy do ul. Lipowskiej – etap II”. Numer referencyjny: ZDP.272.3.17.2020” (sygn. akt: KIO 3518/20).

W dniu 15 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania LIRECO Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ URZĄDZEŃ UZDATNIANIA WODY BASENU WRAZ Z JACUZZI W KOMPLEKSIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI W ZEGRZU. Numer referencyjny: ZP/5/2021,” (sygn. akt: KIO 3479/20).

W dniu 15 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Świnoujście na: „opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „modernizację przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków. Numer referencyjny: WIM.271.1.24.2020” (sygn. akt: KIO 3346/20).

W dniu 15 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu na: „zakup kompleksowej usługi w zakresie telefonii stacjonarnej dla Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Numer referencyjny: ZP.261.16.2020” (sygn. akt: KIO 3514/20).

W dniu 15 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Red Stack Poland Sp. z o. o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na: „zaprojektowanie oraz wdrożenie architektury bazodanowej opartej o dwa niezależne serwery bazujące na technologii Oracle Real Application Clusters lub równoważny oraz migracja dwóch niezależnych systemów bazodanowych Oracle z wersji 11g do 12c”, w ramach projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” w celu szczegółowym 2 Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych w ramach II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd programu operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014–2020, w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, w perspektywie finansowej na l” (sygn. akt: KIO 3368/20).

W dniu 15 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KOM-EKO S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Niemce na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Niemce od dnia 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022r. Numer referencyjny: IZP: 271.21.2020” (sygn. akt: KIO 3506/20).

W dniu 15 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROBUD" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Kujawsko-Pomorskie w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy na: „usługi zimowego utrzymania dróg administrowanych przez jednostki należące do struktury Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w sezonach zimowych 2020/2021,2021/2022, 2022/2023 roku. Numer referencyjny: O3.N4.361.02.2020” (sygn. akt: KIO 3337/20).

W dniu 14 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WIKSBUD Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy na: „zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: Komisariat Policji w Brześciu Kujawskim – przystosowanie obiektów - Stary Brześć 23, dz. nr ew. 48/2 Numer referencyjny: SZPiFP-128-20” (sygn. akt: KIO 3416/20).

W dniu 14 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SIMPLE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku na: „przetarg nieograniczony na dostarczenie i wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego w części
administracyjnej wraz z Portalem Pracownika oraz wykonanie usługi integracji zakupionego oprogramowania z posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS produkcji Asseco Poland S.A. wraz z migracją danych z systemu SIMPLE.ERP i wdrożenie oprogramowania, udzielenie licencji i objęcie nadzorem autorskim. Numer referencyjny: DZP.2344.53.2020” (sygn. akt: KIO 3412/20).

W dniu 14 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IT V-WAYS Piotr Piotrowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na: „administrowanie kolokowanymi w Centrum Przetwarzania Danych MRPiPS instancjami Oprogramowania SyriuszStd oraz migracja z PUP do MRPiPS. Numer referencyjny: 24/DI/PN/2020” (sygn. akt: KIO 3520/20).

W dniu 14 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PHU AVI SYSTEM Arkadiusz Maciejowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Poczta Polska S.A. na: „świadczenie usług napraw i ekspertyz sprzętu drukującego. Numer referencyjny: BZA.2600.920.2019” (sygn. akt: KIO 3433/20).

W dniu 14 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Catermed S.A., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Postęp” Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie na: „świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków stanowiących całodziennie wyżywienie dla pacjentów Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie” (sygn. akt: KIO 3478/20).

W dniu 14 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Cyców na: „odnawialne źródła energii w gminie Cyców. Numer referencyjny: Gk.271.11.2020” (sygn. akt: KIO 3504/20).

W dniu 14 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy EKOLAND Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Zakrzówek na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Zakrzówek. Numer referencyjny: ZP.271.14.2020” (sygn. akt: KIO 3431/20).

W dniu 14 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mikor Inżyniering Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Kultury 105 w Koszalinie na: „wyposażenie meblowe, scenotechniczne i nagłośnienie Amfiteatru im. Ignacego Jana Paderewskiego w Koszalinie. Numer referencyjny: ZP/PN/01/11/2020” (sygn. akt: KIO 3454/20).

W dniu 14 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Finansów reprezentowane przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie na: „rozbudowę, modernizację i rozwój systemu Zefir 2. Numer referencyjny: 1201-ILL-5.260.58.2020” (sygn. akt: KIO 3505/20).

W dniu 14 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy T-Mobile Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej na: „świadczenie usług przesyłu danych z wykorzystaniem łączy z podziałem na 45 części. Numer referencyjny: 266/PAŻP/2020/AZP” (sygn. akt: KIO 3384/20).

W dniu 13 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "KONCEPT" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Śląski w Katowicach na: „sukcesywną dostaęa notebooków. Numer referencyjny: DZP.381.094.2020.DW” (sygn. akt: KIO 3292/20).

W dniu 13 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin na: „budowę nowego przedszkola publicznego przy ul. Przygodnej w Szczecinie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”. Numer referencyjny: BZP/67/20” (sygn. akt: KIO 3367/20).

W dniu 13 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie na: „remonty cząstkowe nawierzchni dróg krajowych wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego oraz nakładki w podziale na trzy zadania. Numer referencyjny: O/OL.D-3.2412.27.2020” (sygn. akt: KIO 3476/20).

W dniu 13 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: ECO - ABC Sp. z o.o., Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na: „usługę odbioru, transportu i unieszkodliwiania –spalania zakaźnych odpadów medycznych z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie. Numer referencyjny: NA-26/15 P-15” (sygn. akt: KIO 3375/20).

W dniu 12 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Megatherm Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "ANN-POL" Anna Śmigiel w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy na: „utrzymanie porządku i czystości na terenach i w budynkach m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek. Numer referencyjny:ZGN-P-29/20” (sygn. akt: KIO 3472/20).

W dniu 12 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TMS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie na: „dostawę tomografu komputerowego i aparatu RTG cyfrowego do Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Numer referencyjny: SZP/27/2020” (sygn. akt: KIO 3502/20).

W dniu 12 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik, Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej na: „termomodernizację budynku głównego Szpitala w Czeladzi (segment A, segment B, segment C) w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi w ramach działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Numer referencyjny: DZA.381.32.2020” (sygn. akt: KIO 3391/20).

W dniu 12 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Żagański na: „przebudowę drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 11+440 wraz z budową 4 obiektów mostowych” (sygn. akt: KIO 3498/20).

W dniu 12 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe "EUROTRONIC" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna na: „rozbudowę systemu monitorowania jakości energii elektrycznej. Numer referencyjny: 2020/WNP-0322” (sygn. akt: KIO 3394/20).

W dniu 12 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: LIRECO Sp. z o.o., LIRECO ECO Magda Komajda w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na: „kompleksowe świadczenie usługi, polegającej na: 1) obsłudze technicznej: instalacji technologicznych basenów; instalacji technologicznych urządzeń wentylacyjnych hali basenowej, widowni, basenowych szatni i pomieszczeń technicznych, suszarek w szatniach; instalacji technologicznych łaźni parowej; instalacji technologicznych fontanny w Uniwersyteckim Centrum Sportowym UMK w Toruniu; 2) uzdatnianiu wody basenowej do wskaźników jakości wody zgodnych z obowiązującym podczas świadczenia usługi stanem prawnym, wraz z zakupem i sukcesywną dostawa chemii basenowej; 3) systematycznych i udokumentowanych badaniach jakości wody, prowadzonych zgodnie z zakresem i harmonogramem wynikającym z obowiązującego podczas świadczenia usługi stanu prawnego; 4) przeprowadzeniu i obsłudze przerwy technologicznej. Numer referencyjny: ZP-187.2020” (sygn. akt: KIO 3500/20).

W dniu 12 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: RDF Sp. z o. o., MPK Pure Home Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Ząbki na: „usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych na terenie miasta Ząbki. Numer referencyjny: ZPU.271.24.2020” (sygn. akt: KIO 3424/20).

W dniu 12 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Climamedic sp. z o.o. Sp. k., EKSA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Medyczny w Łodzi na: „przebudowę i rozbudowę Centrum Badań In Vivo w formule zaprojektuj i wybuduj. Numer referencyjny: ZP/93/2020” (sygn. akt: KIO 3273/20).

W dniu 12 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MMK-INŻ. Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich na: „przebudowę ul. Moniuszki w Łodzi na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Sienkiewicza. Numer referencyjny: ZIM-DZ.2621.21.2020” (sygn. akt: KIO 3291/20).

W dniu 12 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Łódzkie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi na: „rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 715 na odcinku od km 8+200 do km 9+040 wraz z rozbiórką i budową wiaduktu nad torami PKP w Koluszkach” (sygn. akt: KIO 3423/20).

W dniu 12 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS sp. z.o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto i Gmina Gołańcz na: „odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów problemowych z terenu Miasta i Gminy Gołańcz. Numer referencyjny: ZP.271.14.2020” (sygn. akt: KIO 3326/20).

W dniu 11 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kąty Wrocławskie na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Kąty Wrocławskie. Numer referencyjny: ZP.271.46.2020” (sygn. akt: KIO 3282/20).

W dniu 11 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie na: „3A.5 budowę wrót przeciwpowodziowych w ciągu lewego wału przeciwpowodziowego w rejonie ujęć wody dla Huty im. Sendzimira. Numer referencyjny: 2785/JRP/2020” (sygn. akt: KIO 3245/20).

W dniu 11 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Meden-Inmed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na: „dostawę aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Pionu Urologii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Numer referencyjny: ZT-SZP-226/01/ 58 /2020” (sygn. akt: KIO 3369/20).

W dniu 11 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Gniew na: „rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Gniew w miejscowościach Rakowiec, Małe Wyręby, Wielkie
Wyręby. Numer referencyjny: RIN.271.10.2020” (sygn. akt: KIO 3377/20).

W dniu 8 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Śląskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne "ATUT" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Tauron Wydobycie S.A. na: „dostawę i modernizację ciągników spalinowych podwieszanych oraz dostawa ciągników manewrowych dla Tauron Wydobycie S.A. Numer referencyjny: 2020/TWD/TWD/01198/L/120/P/PR” (sygn. akt: KIO 3239/20).

W dniu 8 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Budir System Sp. z o.o. Sp. k., PPHU IRMA- Ireneusz Załęski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Terespol na: „budowę przychodni w Gminie Terespol. Numer referencyjny: I-IM.7011.4.2020.AD” (sygn. akt: KIO 3449/20).

W dniu 8 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina na: „usługi transportu pacjentów dializowanych, transportu sanitarnego pacjentów oraz transportu materiałów biologicznych, przewozu krwi i jej składników. Numer referencyjny: ZP.261.3-T-E.2020, Postępowanie nr 85” (sygn. akt: KIO 3318/20).

W dniu 8 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy adrium BHP Adrian Robak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie na: „kompleksową obsługę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w roku 2021 samorządowych jednostek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków. Numer referencyjny: MCOO/ZP/R/35/20” (sygn. akt: KIO 3403/20).

W dniu 8 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Getinge Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. na: „zakup stołów operacyjnych, łóżek transportowych oraz łóżek anestezjologicznych na Blok Operacyjny w lokalizacji Szpitala św. Wincentego a Paulo w Gdyni. Numer referencyjny: D25M/251/N/37-69rj/20” (sygn. akt: KIO 3430/20).

W dniu 7 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SIMPLE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: „budowę i wdrożenie systemów informatycznych zwiększających dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach projektu e-Pacjent w Szpitalu Wolskim. Numer referencyjny: EP/96/2020” (sygn. akt: KIO 3329/20).

W dniu 7 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: RDF Sp. z o. o., MPK Pure Home Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Różan na: „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Różan. Numer referencyjny: PIOŚ.271.12.2020” (sygn. akt: KIO 3441/20).

W dniu 7 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na: „dostawę łóżek wielofunkcyjnych i narzędzi. Numer referencyjny: DZPUCK.262.145.2020” (sygn. akt: KIO 3355/20).

W dniu 4 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CHMAJ I WSPÓLNICY Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej na: „obsługę prawną w związku z aukcją na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz. Numer postępowania: BA.WZP.26.48.2020” (sygn. akt: KIO 3371/20).

W dniu 4 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na: „transport pacjentów bez opieki medycznej. Numer referencyjny: ZP-20-135UN” (sygn. akt: KIO 3359/20).

W dniu 4 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kanwa Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna na: „dostawę łączników rurowych oraz łączników rurowo kołnierzowych – uniwersalnych (dla stali, żeliwa, A-C, PCV, PE) w zakresie średnic od DN 50 do DN 600 mm” (sygn. akt: KIO 3420/20).

W dniu 4 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowe "HETMAN" Sp. z o.o., PN-WMS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. na: „zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 55 690 Mg. Numer referencyjny: ZA.ZOZ.27.23.2020.LK” (sygn. akt: KIO 3216/20).

W dniu 4 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. na: „dzierżawę analizatorów immunologicznych oraz analizatora hematologicznego wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych, zakup pasków testowych do moczu oraz odczynników. Numer referencyjny: ZP/65/ODCZYNNIKI/2020/UE” (sygn. akt: KIO 3311/20).

W dniu 4 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Korporacja Budowlana Doraco Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na: „rewitalizację obszaru obejmującego kwartał śródmiejski oznaczony numerem 36 ograniczony aleją Wojska Polskiego oraz ulicami Bohaterów Getta Warszawskiego, Bł. Królowej Jadwigi, Małkowskiego, ks. Bogusława X w Szczecinie. Numer referencyjny: Pn 78/DI/2020” (sygn. akt: KIO 3366/20).

W dniu 4 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Healthcare S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej na: „wdrożenie oprogramowania do usługi teleopieki wraz z urządzeniami dla uczestników projektu pn. „CUŚ DOBREGO!”. Numer referencyjny: ZP/09/2020” (sygn. akt: KIO 3246/20).

W dniu 4 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Pracownie Konserwacji Zabytków nad Łódką Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi na: „wykonanie remontu dachów w budynkach mieszkalnych nieruchomości administrowanych przez ZLM w Łodzi, w podziale na 2 części. Numer referencyjny: DZP.26.1.339.2020” (sygn. akt: KIO 3259/20).

W dniu 4 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Remondis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Aleksandrów Łódzki na: „odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Aleksandrów Łódzki Numer referencyjny: ZP.271.23.2020” (sygn. akt: KIO 3405/20).

W dniu 31 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie na: „projekt i budowę autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł „Cicibór’’ (z węzłem), odcinek VIII od km ok 598+216 do km ok. 610+722 o długości około 12,506 km. Numer referencyjny: GDDKiA.O.WA.D-3.2410.57.2020,” (sygn. akt: KIO 3427/20).

W dniu 30 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: „projekt i budowę obwodnicy miejscowości Szczecinek w ciągu drogi krajowej nr 20, Numer referencyjny: GDDKiA O.Sz.D-3.2410.52.2020” (sygn. akt: KIO 3322/20).

W dniu 30 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut Matki i Dziecka na: „meble i wyposażenie dla Kliniki Chirurgii Dzieci i Młodzieży. Numer referencyjny: A/ZP/SZP.261-98/20” (sygn. akt: KIO 3314/20).

W dniu 30 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CONTROL PROCESS S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Energia Odnawialna S.A. na: „wykonanie w trybie generalnego realizatora inwestycji modernizacji części technologicznej ESP Porąbka-Żar. Numer referencyjny: POST/EOD/EOD/BM/00178/2020” (sygn. akt: KIO 3325/20).

W dniu 30 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SINMED Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej na: „sprzęt medyczny jednorazowego użytku. Numer referencyjny: ZP 8/2020” (sygn. akt: KIO 3206/20).

W dniu 30 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ARPOL Narzędzia Profesjonalne Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „dostawę zestawów narzędzi i wyposażenia do napraw urządzeń zasilających - sprawa nr 99/2020. Numer referencyjny: 99/2020” (sygn. akt: KIO 3255/20).

W dniu 30 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: „budowę drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 1: Druga jezdnia w ciągu obwodnicy Słupska. Numer referencyjny: O.Gd.KP-9.2410.09.2020” (sygn. akt: KIO 3285/20).

W dniu 30 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Remondis Opole Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Opole na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miasta Opola. Numer referencyjny: ZP.271.2.20.2020” (sygn. akt: KIO 3191/20).

W dniu 30 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Sweco Consulting Sp. z o.o., Sweco Engineering Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Zabrze – Prezydent Miasta na: „opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dla zadania pn.: „Budowa drogi łączącej KSSE (ul. Goduli) z autostradą A1 w Zabrzu (ul. Witosa)”. Numer referencyjny: BZP.271.58.2020.EK” (sygn. akt: KIO 3386/20).

W dniu 30 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Elektrotechniczny ZELTECH Stanisław Przesmycki w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie na: „termomodernizację budynku Polikliniki w Siedlcach. Numer referencyjny:
CSKDZP-2375/15/07/01/2020” (sygn. akt: KIO 3350/20).

W dniu 29 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Usługi Leśne Jan Koronkiewicz, Redosz Wojciech Andrzej, Usługi Leśne Jolanta Pul w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Nadleśnictwo Krynki na: „wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Krynki w roku 2021.
Numer referencyjny: SA.270.6.2020” (sygn. akt: KIO 3354/20).

W dniu 29 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: „dostawę układów sterujących hydraulicznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny – nr grupy 295-27-17. Numer referencyjny: 512000772” (sygn. akt: KIO 3388/20).

W dniu 29 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PRO-ECO Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kleczew na: „dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy i miasta Kleczew. Numer referencyjny: IGN.271.7.2020” (sygn. akt: KIO 3317/20).

W dniu 29 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: CONTROL PROCESS S.A., STC Power S.r.l., Control Process EPC2 sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. na: „realizację pod klucz elektrociepłowni gazowo-parowej dla Kogeneracja S.A. w Siechnicach” (sygn. akt: KIO 3351/20).

W dniu 29 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sygnity S.A.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na: „usługi asysty technicznej i konserwacji, modyfikacji i rozwoju systemu e-PFRON2. Numer referencyjny: ZP/08/20” (sygn. akt: KIO 3243/20).

W dniu 29 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Finansów reprezentowane przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie na: „rozbudowę, modernizację i rozwój systemu Zefir 2. Numer referencyjny: 1201-ILL-5.260.58.2020” (sygn. akt: KIO 3290/20).

W dniu 29 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SPIDER Mateusz Pająk  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „świadczenie usług krajowego transportu drogowego na 2021 rok dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy". Numer referencyjny: ZP-M-0019/20” (sygn. akt: KIO 3316/20).

W dniu 29 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Bcoders S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych na: „zakup maszyn do migracji stosu aplikacyjnego systemu SZarP . Numer referencyjny: ZP/TITT/130/2020” (sygn. akt: KIO 3263/20).

W dniu 28 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MEGAMASZYNY Rafał Pajek w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie na: „dostawę sprzętów i narzędzi mechanicznych do Placówek oświatowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego 2014-2020. Numer referencyjny: MCOO/ZP/CKZ/20/20” (sygn. akt: KIO 3330/20).

W dniu 28 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsbud Audio Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Miasta Płocka na: „pełnienie funkcji doradcy akustycznego i elektroakustycznego wraz z systemami technologii scenicznej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej”. Numer referencyjny: WZP 271.1.117.2020.AK” (sygn. akt: KIO 3249/20).

W dniu 28 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Stekop S.A., Stekop-Ochrona Sp. z o.o., Silezjan System Security Biuro Ochrony Mienia Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie na: „usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitorowanie, świadczone przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną (SUFO) w całodobowym systemie zmianowym (obiektów i obszaru) kompleksu wojskowego (kw ...) na rzecz 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego (17WOG) w Koszalinie” (sygn. akt: KIO 3289/20).

W dniu 28 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELESIS Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Częstochowska na: „dostawę i montaż wraz usługą konfiguracji cyfrowej centrali telefonicznej dla Politechniki Częstochowskiej
Numer referencyjny: ZP/D-18/20” (sygn. akt: KIO 3265/20).

W dniu 23 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Berger Bau Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Lubin na: „przebudowę ul. Wierzbowej w Lubinie” (sygn. akt: KIO 3272/20).

W dniu 23 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - CPKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Kompleksowa wymiana sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 22 Etap II” (...). Numer referencyjny: 9090/IRZR3/22825/06020/20/P” (sygn. akt: KIO 3232/20).

W dniu 23 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Usługi Transportowe Marek Włastowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa" na: „świadczenie usług przewozu osób z niepełnosprawnością na terenie m.st. Warszawy. Numer referencyjny: CUS/ZP/4/2020” (sygn. akt: KIO 3378/20).

W dniu 23 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Partner Sp. z o.o. sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto i Gmina Serock na: „odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Serock w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2021. Numer referencyjny: PRI.271.2.26.2020” (sygn. akt: KIO 3247/20).

W dniu 23 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Medlab Products Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na: „DOSTAWĘ ZAMKNIĘTEGO SYSTEMU PRÓŻNIOWEGO POBIERANIA KRWI WRAZ Z NAKŁUWACZAMI. Numer referencyjny: FSZ.242.40.2020” (sygn. akt: KIO 3268/20).

W dniu 22 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasta Puck na: „rozbudowę i przebudowę portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich (etap I). Numer referencyjny: RGKiM.271.10.2020.ACH” (sygn. akt: KIO 3177/20).

W dniu 22 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Częstochowska na: „dostawę i montaż wraz usługą konfiguracji cyfrowej centrali telefonicznej dla Politechniki Częstochowskiej. Numer referencyjny: ZP/D-18/20” (sygn. akt: KIO 3261/20).

W dniu 22 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mota-Engil Central Europe S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach na: „rozbudowę istniejącego mostu przez rzekę Wisłę w miejscowości Sandomierz w ciągu drogi krajowej nr 77. Numer referencyjny: O.Ki.D-3.2412.22.2020.jr” (sygn. akt: KIO 3240/20).

W dniu 22 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach na: „rozbudowę istniejącego mostu przez rzekę Wisłę w miejscowości Sandomierz w ciągu drogi krajowej nr 77. Numer referencyjny: O.Ki.D-3.2412.22.2020.jr” (sygn. akt: KIO 3233/20).

W dniu 22 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BIO-EKOS Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasta Tychy Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach na: „zakładanie i utrzymanie rabat sezonowych na terenie miasta Tychy w 2021 r.”. Numer referencyjny: TZUK.271.32.2020” (sygn. akt: KIO 3241/20).

W dniu 21 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: ADVATECH Sp. z o.o., EGIDA IT SOLUTIONS Sp. z o.o., SUNTAR Sp. z o.o., IMMITIS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Prokuratura Krajowa na: „dostawę drukarek biurkowych, skanerów, drukarek i czytników kodów kreskowych w ramach projektu „Rozwój systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych w sprawach karnych (iSDA 2.0)”. Numer referencyjny: PK XF 261.9.2020” (sygn. akt: KIO 3116/20).

W dniu 21 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy T-SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Prokuratura Krajowa na: „dostawę drukarek biurkowych, skanerów, drukarek i czytników kodów kreskowych w ramach projektu „Rozwój systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych w sprawach karnych (iSDA 2.0)”. Numer referencyjny: PK XF 261.9.2020” (sygn. akt: KIO 3115/20).

W dniu 21 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STANISŁAWSKI - Jerzy Stanisławski w spadku w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Rozdrażew na: „budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice, gmina Rozdrażew. Numer referencyjny: PROW.271.2.2020.A.K.” (sygn. akt: KIO 3238/20).

W dniu 21 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "PIOMAR" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Poczta Polska S.A. na: „zakup sprzętu komputerowego. Numer referencyjny: BZA.2600.107.2019” (sygn. akt: KIO 3327/20).

W dniu 21 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku na: „budowę Centrum Prewencji i Medycyny Spersonalizowanej oraz Centrum Genomu wraz z zagospodarowaniem terenu ,przebudową sieci podziemnych, rozbiórką budynku byłej pralni i uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Numer referencyjny: AZP.25.3.11.2020” (sygn. akt: KIO 3345/20).

W dniu 21 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Eco-Plan S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości na terenach zewnętrznych w Grudziądzu, Gardei, Grupie, Brodnicy, Chełmnie i Grubnie – sprawa nr 45/2020. Numer referencyjny: 45/2020” (sygn. akt: KIO 3236/20).

W dniu 18 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Usługowy Zakład Robót Melioracyjnych Jan Nowak, Kasjan Nowak Melior w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: „bieżące utrzymanie i konserwacja obiektów inżynierskich w latach 2021–2024 na drogach krajowych GDDKiA Oddział w Szczecinie z podziałem na 7 części. Numer referencyjny: GDDKiA O.Sz.D-3.2413.29.2020” (sygn. akt: KIO 3203/20).

W dniu 17 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KONSORCJUM BIURO KLUB Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny w Rzeszowie na: „dostawę materiałów biurowych na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji rzeszowskiej. Numer referencyjny: F-271-63/2020” (sygn. akt: KIO 3262/20).

W dniu 17 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy JM DATA Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Warszawska na: „dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek PW, nr postępowania: ZP.D.SE.7.2020. Numer referencyjny: ZP.D.SE.7.2020” (sygn. akt: KIO 3100/20).

W dniu 17 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ELEKTROMEX Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kępno na: „przebudowę ulicy Armii Krajowej w Kępnie. Numer referencyjny: WR.271.15.2020” (sygn. akt: KIO 3140/20).

W dniu 17 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Most Spółka z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg Miejskich w Koninie na: „przebudowę obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie. Numer referencyjny: ZDM.IV.ZP.221.23.2020” (sygn. akt: KIO 3226/20).

W dniu 17 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na: „świadczenie usług transportu medycznego. Numer referencyjny: DZ.3321.227.2020” (sygn. akt: KIO 3139/20).

W dniu 16 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AG-COMPLEX Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto st. Warszawa Dzielnica Ursynów na: „utrzymanie placów zabaw na terenie dzielnicy Ursynów w Warszawie. Numer referencyjny: KZP-XII-WZP.271.68.2020” (sygn. akt: KIO 3172/20).

W dniu 16 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Doosan Babcock Energy Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - TAURON Wytwarzanie S.A. na: „remont średni kotła CFB-1300 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie z podziałem na części” (sygn. akt: KIO 3234/20).

W dniu 16 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy B-Act Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasta Wejherowa na: „pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa zespołu otwartych basenów kąpielowych – Centrum Integracji Społecznej »Wodne Ogrody« w Wejherowie z opcją”. Numer referencyjny: ZZP.271.25.2020.BJ” (sygn. akt: KIO 3235/20).

W dniu 16 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: MS-EKO Sp. z o.o., EKO MAX RECYKLING Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Nieporęt na: „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Nieporęt oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Nieporęcie. Numer referencyjny: ZF.271.27.2020” (sygn. akt: KIO 3260/20).

W dniu 16 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Ekom Maciejczyk Sp. J. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Inowłódz na: „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Inowłódz w 2021 r. Numer referencyjny: RI.271.11.2020” (sygn. akt: KIO 3267/20).

W dniu 16 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Gminy Siemiątkowo na: „odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Siemiątkowo w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Numer referencyjny: 271.6.2020” (sygn. akt: KIO 3228/20).

W dniu 16 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Kłodzko na: „usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy miejskiej Kłodzko. Numer referencyjny: ZP II.271.19.2020” (sygn. akt: KIO 3256/20).

W dniu 16 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PreZero Service Zachód Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Sulechów na: „odbiór, transport i zagospodarowanie (odzyski i lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Sulechów. Numer referencyjny: ZPB.271.24.2020” (sygn. akt: KIO 3271/20).

W dniu 16 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Bechtel Polska Sp. z o.o., JSK Architekci Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. na: „świadczenie usług biznesowo-technicznych ds. zintegrowanego zarządzania programem (Integrator) dla Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o. Numer referencyjny: 107/20/LDR/3/PZP/60” (sygn. akt: KIO 3220/20).

W dniu 15 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sanito Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kleszczewo na: "dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej na terenie gminy Kleszczewo oraz gminy Krzykosy. Numer referencyjny: ZP.271.12.2020" (sygn. akt: KIO 3169/20).

W dniu 15 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kleszczewo na: "dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej na terenie gminy Kleszczewo oraz gminy Krzykosy. Numer referencyjny: ZP.271.12.2020" (sygn. akt: KIO 3160/20).

W dniu 15 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FBSerwis S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach na: "remont estakady w ciągu drogi krajowej nr 81 w km 62+780 - jezdnia prawa i lewa - w miejscowości Skoczów. Numer referencyjny: O.KA.D-3.2412.44.2020" (sygn. akt: KIO 3167/20).

W dniu 15 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Pracownie Konserwacji Zabytków "ARKONA" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu na: "opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i prac konserwatorskich zabytkowych bloków o numerach inwentaryzacyjnych A-8 i A-9 na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (...)" (sygn. akt: KIO 3196/20).

W dniu 15 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CELMAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach na: "roboty budowlane związane z montażem małej architektury w związku z budową placu zabaw przy ul. Kozielskiej w Gliwicach. Numer referencyjny: MZUK.EPZ.50.37.2020" (sygn. akt: KIO 3067/20).

W dniu 14 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Usług Komunalnych EKOGAB s.c. Gabriel Kropidłowski, Daniel Piąstka w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Uniejów na: "odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, na terenie gminy Uniejów w2021 r. Numer referencyjny: ZP.271.24.2020 EL" (sygn. akt: KIO 3188/20).

W dniu 14 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy P.H.U. GAMMA Andrzej Zakrzewski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy na: "usługi sprzątania nieruchomości stanowiących własność 100 % m.st. Warszawy, zarządzanych przez ZGN Wola, położonych w obrębie TZOM Koło, Młynów, Nowolipki, Ogrodowa w okresie od 12.2020–9.2021. Numer referencyjny: ZP.26.136.2020.ŁU" (sygn. akt: KIO 3114/20).

W dniu 14 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy P.I.W. CAMCO Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu na: "dostawę, instalację i uruchomienie centralnego urządzenia podtrzymującego zasilanie systemów komputerowych oraz utylizacja zdemontowanych urządzeń. Numer referencyjny: Z-2502-13/20" (sygn. akt: KIO 3044/20).

W dniu 14 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Polkomtel Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji na: "zakup i dostawę telefonów komórkowych wraz z kartami SIM, zakup kart SIM i świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług mobilnego dostępu do internetu, dostawa kart telemetrycznych SIM i świadczenie usług wymiany danych informatycznych z zastosowaniem transmisji pakietowej GPRS (telemetria) dla Policji woj. zachodniopomorskiego. Numer referencyjny: ZZ-2380-63/20" (sygn. akt: KIO 3093/20).

W dniu 14 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych "EKO-WOD" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na: "wykonanie robót budowlanych poniżej Stopnia Wodnego Malczyce zgodnie z decyzją nr I-H-116/15. Numer referencyjny: WR.ROZ.2810.73.2020" (sygn. akt: KIO 3145/20).

W dniu 11 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Baxter Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach na: "dostawę sprzętu i materiałów zużywalnych do hemodializy. Numer referencyjny: FZAP-380-21/20" (sygn. akt: KIO 3129/20).

W dniu 11 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Usług Technicznych "ANBUD" Andrzej Budziński w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kamieniec Ząbkowicki na: "pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pod nazwą „Rewitalizacja i adaptacja oficyny …” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska pt. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko czeskiego pogranicza zarejestrowany pod numerem CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001836. Numer referencyjny: 08/BGP-7a/PN-U/2020" (sygn. akt: KIO 3096/20).

W dniu 11 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy 4system Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet w Białymstoku na: "dostawę i wdrożenie platformy edukacyjnej dla Uniwersytetu w Białymstoku na potrzeby projektu Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu. Numer referencyjny: Dzp-391/11/D/2020" (sygn. akt: KIO 3149/20).

W dniu 11 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Usług Miejskich "PUM" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina-Miasto Grudziądz na: "odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy – miasto Grudziądz (sektory: I, II, III, IV i V). Numer referencyjny: GSO.271.11.2020" (sygn. akt: KIO 3074/20).

W dniu 11 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Dominex Sp. z o.o., Recycling Logo Group Sp. z o.o. Sp. k., Trakt Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: "„Likwidację szybu wentylacyjnego Południowy wraz z przynależną infrastrukturą w SRK S.A Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu” Zadanie 1 - Likwidacja szybu wentylacyjnego Południowy Zadanie 2 –Rozbiórka wieży szybowej szybu Południowy Zadanie 3 –Rozbiórka budynku wciągarki szybu Południowy Zadanie 4 – Wykonanie płyty zamykającej szyb Południowy. Numer referencyjny: ZP-M-0007/20" (sygn. akt: KIO 3011/20).

W dniu 11 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Chorzów Biuro Zamówień Publicznych na: "świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i mieszanych na terenie miasta Chorzów. Numer referencyjny: RZP.271.385.2020" (sygn. akt: KIO 3105/20).

W dniu 11 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: DGP Security Partner Sp. z o.o., DGP PROVIDER Sp. z o.o., DERSŁAW Sp. z o.o., 7 MG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: "usługę bezpośredniej ochrony fizycznej realizowanej przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO) w jednostkach i instytucjach będących na zaopatrzeniu 15 WOG" (sygn. akt: KIO 3158/20).

W dniu 10 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: DGP Security Partner Sp. z o.o., DGP PROVIDER Sp. z o.o., DERSŁAW Sp. z o.o., 7 MG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: "usługę bezpośredniej ochrony fizycznej realizowanej przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO) w jednostkach i instytucjach będących na zaopatrzeniu 15 WOG" (sygn. akt: KIO 3111/20).

W dniu 10 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BUDOWNICTWO Michał Lidner w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na: "opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie podestów technologicznych na dachu budynku A i B przy ul. Zaruskiego 4 w Warszawie, dzielnica Śródmieście. Numer referencyjny: 01347/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/U/2020" (sygn. akt: KIO 3176/20).

W dniu 10 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o. na: "przetarg nieograniczony na usługi transportu sanitarnego . Numer referencyjny: 21/PN/2020" (sygn. akt: KIO 3181/20).

W dniu 10 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Chełm na: "dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia w ramach projektu pn.:”Chełmski Łańcuch Kreatywności” – kompleksowa modernizacja Amfiteatru Kumowa Dolina wraz z otoczeniem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Ochrona Dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne. Numer referencyjny: DIR-ZP.271.8.58.2020" (sygn. akt: KIO 3153/20).

W dniu 10 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PLUS INWEST P. Żygadło Sp. Jawna w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu na: "bieżące utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA, Oddział we Wrocławiu, Rejon we Wrocławiu w latach 2020–2021 z podziałem na zadania. Numer referencyjny: O.WR.D-3.2413.152.2020" (sygn. akt: KIO 3163/20).

W dniu 10 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy JOL-MARK Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach na: "kompleksową usługę żywienia pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach wraz z dzierżawą kuchni i prowadzeniem bufetu. Numer referencyjny: 5/USP/WU/2020" (sygn. akt: KIO 3110/20).

W dniu 10 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: "DERSŁAW" Sp. z o.o., 7 MG Sp. z o.o., Partner Medica Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 43 WOG na: "usługę utrzymania porządku powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych na terenie obiektów administrowanych przez 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy. Numer referencyjny: 56/PN/2020" (sygn. akt: KIO 3042/20).

W dniu 9 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Firma Turystyczno-Usługowa Śladowski Damian w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Jerzmanowice-Przeginia na: "świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w okresie od 01.10.2020r. do 25.06.2021r. Numer referencyjny: IR.271.1.11.2020.JRM" (sygn. akt: KIO 2838/20).

W dniu 9 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Remondis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Aleksandrów Łódzki na: "odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Aleksandrów Łódzki. Numer referencyjny: ZP.271.23.2020" (sygn. akt: KIO 3170/20).

W dniu 9 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie na: "dostawę sprzętów i narzędzi mechanicznych do Placówek oświatowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Numer referencyjny: MCOO/ZP/CKZ/20/20" (sygn. akt: KIO 3134/20).

W dniu 9 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MEGAMASZYNY Rafał Pajek w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie na: "dostawę sprzętów i narzędzi mechanicznych do Placówek oświatowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Numer referencyjny: MCOO/ZP/CKZ/20/20" (sygn. akt: KIO 3082/20).

W dniu 9 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie na: "dostawę sprzętów i narzędzi mechanicznych do Placówek oświatowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Numer referencyjny: MCOO/ZP/CKZ/20/20" (sygn. akt: KIO 3043/20).

W dniu 9 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych DIAG-MOST Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "„przebudowę peronów nr 1 i 2 na przystanku osobowym Kraków Business Park wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej” w ramach projektu nr 2015-PL-TM-0001-W. Numer referencyjny: IREZA3c-216-03/2020;9090/IREZA3/15181/04013/20/P" (sygn. akt: KIO 3101/20).

W dniu 9 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BIO-EKOS sp. z o.o. sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasta Tychy Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach na: "utrzymanie rabat stałych na terenie miasta Tychy w 2021 roku. Numer referencyjny: TZUK.271.27.2020" (sygn. akt: KIO 3076/20).

W dniu 8 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: PSI Polska Sp. z o.o., PSI Software AG, Apator Elkomtech S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Energa-Operator SA na: "wdrożenie centralnego systemu zarządzania ruchem sieci elektroenergetycznej SCADA." (sygn. akt: KIO 3165/20).

W dniu 8 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Soflab Technology Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum e-Zdrowia na: "wsparcie Zamawiającego w realizacji testów systemu P1 w ramach projektu „Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych” (projekt P1) oraz innych systemów Zamawiającego. Numer referencyjny: WZ.270.202.2020" (sygn. akt: KIO 3007/20).

W dniu 8 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Baxter Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Baxter Polska Sp. z o.o. na: "dostawę produktów leczniczych do apteki szpitalnej. Numer referencyjny: EZP-271-2-124/PN/2020" (sygn. akt: KIO 3030/20).

W dniu 8 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: GLOBALTERM Sp. z o.o., Grzegorz Wieczorek P.H.U. "Ciepło-Wiga" w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Rogów na: "modernizację systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku Dużym z wykorzystaniem OZE. Numer referencyjny: IRG.271.09.2020" (sygn. akt: KIO 3071/20).

W dniu 8 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kornowac na: "dostawę i montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych w ramach Projektu „Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych”. Numer referencyjny: RI.271.4.2018.SŻ" (sygn. akt: KIO 3052/20).

W dniu 8 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: ECON Trader sp. z o.o., EkoPartner Recykling Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na: "odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 1211" (sygn. akt: KIO 3036/20).

W dniu 8 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Blue Brain Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie na: "zakup kompleksowej usługi obsługi urządzeń drukujących i kopiujących poleg. na zapewnieniu prawidł. pracy urządz. wraz z dostawą mat. ekspl., serwisem, wdroż wydruku podążaj i dierż. urządz. do 18.1.2024. Numer referencyjny: 0800 OP.261.11.2020" (sygn. akt: KIO 3080/20).

W dniu 7 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: "usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych. Numer referencyjny: INFR/735/2020" (sygn. akt: KIO 3087/20).

W dniu 7 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ARCUS Systemy Informatyczne Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polskie Radio S.A. na: "zakup albo modernizację systemu ERP. Numer referencyjny: BZP.B5.19.2020" (sygn. akt: KIO 3029/20).

W dniu 7 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Ogólnobudowlany Grinbud Dominika Sieszchuła w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Rogowo na: "zagospodarowanie brzegu jeziora Rogowskiego Dużego na cele rozwoju społecznego wraz z przebudową ciągów pieszo rowerowych". Numer referencyjny: ZP-INW.271.1.7.2020" (sygn. akt: KIO 3024/20).

W dniu 7 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SNP Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Warszawski na: "usługę opieki serwisowej licencji SAP dla potrzeb zintegrowanego systemu zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Numer referencyjny: DZP 361-106/2020" (sygn. akt: KIO 3092/20).

W dniu 7 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Xerox Polska Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polregio Sp. z o.o. na: "dzierżawę wielofunkcyjnych urządzeń drukujących wraz z usługą druku podążającego i obsługą serwisową. Numer referencyjny: PZP1-25-2/2020" (sygn. akt: KIO 3056/20).

W dniu 7 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mostostal Warszawa S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie na: "projekt i budowę autostrady A2 Warszawa–Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł „Cicibór” (z węzłem), odcinek IX od km ok 610+722 do km ok 624+830 z węzłem „Cicibór” o długości około 14,108 km. Numer referencyjny: GDDKiA.O.WA.D-3.2410.58.2020" (sygn. akt: KIO 3137/20).

W dniu 7 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MRC System Marcin Malinowski sp. j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szkoła Podstawowa nr 351 im. Bolesława Prusa na: "wykonanie robót budowlanych w zakresie dotyczącym realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku celem przystosowania do przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku Szkoły Podstawowej nr 351 im. Bolesława Prusa przy ulicy Olbrachta 48/56 w Warszawie”" (sygn. akt: KIO 2954/20).

W dniu 7 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo "SOLGRUD" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Płużnica na: "budowę przedszkola w miejscowości Płużnica. Numer referencyjny: GPI.271.30.2020" (sygn. akt: KIO 3085/20).

W dniu 7 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 4 Regionalna Baza Logistyczna na: "zakup wraz z dostawą wyrobów papierniczych, rękawic ochronnych, produktów, preparatów i substancji chemicznych, produktów lakierniczych, farb kamuflażowych i innych produktów TECH/83/U/2020. Numer referencyjny: TECH/83/U/2020" (sygn. akt: KIO 3133/20).

W dniu 7 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Catering Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu na: "catering – przygotowanie oraz dostawę całodziennego wyżywienia dla pacjentów WOTUiW w systemie tacowym na rok 2021
Numer referencyjny: WOTUiW1/11/2020" (sygn. akt: KIO 3065/20).

W dniu 7 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KOMA Olsztyn Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto i Gmina Sztum na: "odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Sztum. Numer referencyjny: GKiB.271.26.2020" (sygn. akt: KIO 3062/20).

W dniu 4 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na: "dostawę i montaż wyposażenia meblowego dla Programu Aktywności Lokalnej dzielnicy Zandka oraz Centrum Wsparcia Rodziny przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu. Numer referencyjny: ADM.260.18.2020.KJK" (sygn. akt: KIO 3075/20).

W dniu 4 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sanito Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Pajęczno na: "odnawialne Źródła Energii w gminie Pajęczno. Numer referencyjny: ZPF.271.1.2020" (sygn. akt: KIO 3032/20).

W dniu 4 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Mazowieckie na: "dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego dla szkół w ramach RPO WM na lata 2014–2020. Numer referencyjny: ES-NR-IV.ZP.D.272.42.2020.LB" (sygn. akt: KIO 3064/20).

W dniu 4 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mostostal Warszawa S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa- Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad na: "projekt i budowę autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł „Cicibór’’ (z węzłem), odcinek VIII od km ok 598+216 do km ok. 610+722 o długości około 12,506 km. Numer referencyjny: GDDKiA.O.WA.D-3.2410.57.2020" (sygn. akt: KIO 3051/20).

W dniu 4 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Ekotrade Sp.z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej na: "usługi ochrony osób i mienia oraz konserwacji w obiektach PAŻP. Numer referencyjny: 164/PAŻP/2020/AZP" (sygn. akt: KIO 2975/20).

W dniu 4 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy VITRONIC Machine Vision Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Finansów na: "dostawę pojazdów mobilnych jednostek kontrolnych oraz mobilnych punktów kontrolnych wraz ze świadczeniem usług w zakresie ich utrzymania, serwisu, napraw bieżących i mycia. Numer referencyjny: BDG.ZPB.230.36.2020" (sygn. akt: KIO 3164/20).

W dniu 4 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GUTBRUK inż. Tomasz Gutowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Ciechanowski-Starostwo Powiatowe na: "budowę ścieżki rowerowej Ciechanów- Gołotczyzna Numer referencyjny: WO-ZP.272.3.16.2020" (sygn. akt: KIO 3094/20).

W dniu 4 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii na: "dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI). Numer referencyjny: EZP-252-22/2020" (sygn. akt: KIO 3053/20).

W dniu 4 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa-Zarząd Dróg Miejskich na: "konserwację oświetlenia ulicznego w tunelach na terenie m.st. Warszawy. Numer referencyjny: ZDM/UM/DZP/78/PN/69/20" (sygn. akt: KIO 3009/20).

W dniu 3 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty Sp. z o.o. Budownictwo Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa-Zarząd Dróg Miejskich na: "wykonanie inwestycji pn.: „Przebudowa tzw. Placu Pięciu Rogów”. Numer referencyjny: ZDM/UM/DZP/63/PN/55/20" (sygn. akt: KIO 3154/20).

W dniu 3 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "IZAN +" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach na: "usługę kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Numer referencyjny: ZP/10/2020" (sygn. akt: KIO 2989/20).

W dniu 3 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Nowator Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Izba Administracji Skarbowej w Łodzi na: "przebudowie nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi, przy ul. Żeromskiego 88. Numer referencyjny: 1001-ILZ.260.30.2020" (sygn. akt: KIO 3135/20).

W dniu 3 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Eyzee S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum e-Zdrowia na: "„zapewnienie zasobów ludzkich z branży IT na potrzeby CeZ”, znak sprawy: WRZ.270.129.2020" (sygn. akt: KIO 3099/20).

W dniu 3 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: CATERMED S.A., JOL-MARK Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 na: "usługę przygotowania i dystrybucji posiłków dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu" (sygn. akt: KIO 3073/20).

W dniu 3 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Gniew na: "rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Gniew w miejscowościach Rakowiec, Małe Wyręby, Wielkie Wyręby. Numer referencyjny: RIN.271.10.2020" (sygn. akt: KIO 3017/20).

W dniu 3 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Meran Point Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych na: "zakup i dostawę komputerów przenośnych z systemem operacyjnym. Numer referencyjny: TZ/271/62/20" (sygn. akt: KIO 3034/20).

W dniu 2 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PRINT-SOL PRINTING SOLUTIONS AND SERVICE Anna Soldak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Medyczny w Łodzi na: "usługi serwisowe oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Numer referencyjny: ZP/95/2020" (sygn. akt: KIO 2966/20).

W dniu 2 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Constructo Sp. z o. o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut Metali Nieżelaznych - Oddział w Poznaniu - Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw na: "modernizację Laboratorium przy ul Fortecznej 12 - Rozbudowa budynków przynależnych do budynku „B”. Numer referencyjny: 6/PN/2020" (sygn. akt: KIO 3015/20).

W dniu 2 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy " ECLER" Wywóz Nieczystości Dariusz Gałan w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Susiec na: "odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Susiec. Numer referencyjny: ZP.271.11.2020" (sygn. akt: KIO 3057/20).

W dniu 2 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Grifols Polska sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o. na: "DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA, SPRZĘTU DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH
WYKONYWANYCH ZA POMOCĄ METOD Z UŹYCIEM TECHNOLOGII AGLUTYNACJI MIKROKOLUMNOWEJ. Numer referencyjny: ZP-2200-17/20" (sygn. akt: KIO 2934/20).

W dniu 2 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Daniel Mróz, Zakład Kształtowania Terenów Zielonych Marek Włodarczyk w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Oczyszczania Miasta na: "opróżnianie koszy na terenie m. st. Warszawy. Numer referencyjny: ZOM/KP/4/20" (sygn. akt: KIO 2987/20).

W dniu 2 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sygnity Business Solutions S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne na: "zakup usług specjalistycznych związanych z oprogramowaniem Oracle. Numer referencyjny: C/328/20/DI/B/302" (sygn. akt: KIO 2998/20).

W dniu 2 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Integrated Solutions Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Informatyki Resortu Finansów na: "dostawę licencji oprogramowania: 158 szt. Microsoft SQL Server Enterprise Edition lub równoważnych oraz 81 szt. Microsoft SQL Server Standard Edition lub równoważnych wraz z gwarancją na okres 36 miesięcy. Numer referencyjny: PN/51/20/HCKY," (sygn. akt: KIO 3108/20).

W dniu 1 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "KC Consulting" Jerzy Wawryszczuk w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia na: "dostawę wielofunkcyjnych urządzeń drukujących oraz materiałów eksploatacyjnych do wielofunkcyjnych urządzeń drukujących. Numer referencyjny: BAG-SZP.261.1.31.2020" (sygn. akt: KIO 2930/20).

W dniu 1 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: BADER-DROG Sp.z.o.o. Sp.k., "BADERA” Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Tadeusz Badera w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu na: "całoroczne kompleksowe utrzymanie w systemie wskaźnikowym drogi ekspresowej S5 na odcinku węzeł Mosina – węzeł Rydzyna oraz DK 12u. Numer referencyjny: O.PO.D-3.2413.76.2020" (sygn. akt: KIO 2996/20).

W dniu 1 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: PSI Polska Sp. z o.o., PSI Software AG, Apator Elkomtech S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Energa-Operator S.A. na: "wdrożenie centralnego systemu zarządzania ruchem sieci elektroenergetycznej SCADA. Numer referencyjny: P/1/0121/2018" (sygn. akt: KIO 3081/20).

W dniu 1 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Elemont Sp. z o.o., Econstruction Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Energetyka Cieplna Opolszczyzny S. A. na: "budowę/przystosowanie instalacji odpylania i budowa instalacji odsiarczania spalin dla kotłów węglowych WR-25 nr 3 i OR-50N zainstalowanych w elektrociepłowni w Opolu przy ul. Harcerskiej" (sygn. akt: KIO 3055/20).

W dniu 1 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TTS Company Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Zdrowia na: "zakup oprogramowania. Numer referencyjny: ADR.250.265.2020" (sygn. akt: KIO 2944/20).

W dniu 1 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy HIGIENA-KATOWICE Grzegorz Łagan w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu na: "dostawę środków ochrony osobistej z listy pakietów, transportem Wykonawcy lub na jego koszt. Numer referencyjny: BZP.3810.48.2020.JU" (sygn. akt: KIO 3086/20).

W dniu 1 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy POLLIGHT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Chełmno na: "modernizację systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna”, współfinansowanego ze środków wspólnotowych EFRR w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014–2020. Numer referencyjny: TI.271.1(2).2020.MM" (sygn. akt: KIO 2999/20).

W dniu 1 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Oława na: "budowę wodociągu Siedlce-Stanowice w gminie Oława. Numer referencyjny: RG.271.14.2020.ZP" (sygn. akt: KIO 2955/20).

W dniu 30 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Spire Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Policji na: "modernizację indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych poprzez zakup komputerów przenośnych, sprzętu teleinformatycznego i oprogramowani. Numer referencyjny: 161/BŁiI/20/AK" (sygn. akt: KIO 2935/20).

W dniu 30 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ABBOTT Laboratories Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na: "dostarczanie odczynników i materiałów zużywalnych wraz z najmem analizatora głównego oraz analizatora dyżurnego back-up do badań immunochemicznych wraz z dostosowaniem pomieszczenia. Numer referencyjny: 192/ZP/2020" (sygn. akt: KIO 2946/20).

W dniu 30 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na: "dostarczanie odczynników i materiałów zużywalnych wraz z najmem analizatora głównego oraz analizatora dyżurnego back-up do badań immunochemicznych wraz z dostosowaniem pomieszczenia. Numer referencyjny: 192/ZP/2020" (sygn. akt: KIO 2943/20).

W dniu 30 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo J.A.T. Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku na: "budowę kwatery nr 4 (kwatera nr 3,etap III) w ramach inwestycji pn. Budowa III etapu wysypiska odpadów komunalnych dla m. Kielce w Promniku. Numer referencyjny: PGO/03/09/2020" (sygn. akt: KIO 3023/20).

W dniu 30 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PreZero Service Wschód Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Iłża na: "odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iłża. Numer referencyjny: RGN.271.1.2020" (sygn. akt: KIO 3027/20).

W dniu 30 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Serwis Pojazdów Szynowych Sp. z o. o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Koleje Małopolskie Sp. z o.o. na: "wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania (P4) i prac dodatkowych dla pięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu 32WE serii EN77 o numerach inwentarzowych 001, 002, 003, 004 i 005. Numer referencyjny: KMDL/251/11/2020" (sygn. akt: KIO 2931/20).

W dniu 30 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu na: "budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach. Numer referencyjny: PU-2380-167-057-134/2020/MR" (sygn. akt: KIO 2981/20).

W dniu 27 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IT Business Group Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum na: "dostawę wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami dla potrzeb Zakładu Dydaktyki Medycznej UJ CM i CIEM CM w Krakowie. Numer referencyjny: 141.2711.44.2020" (sygn. akt: KIO 3008/20).

W dniu 27 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comtel Robert Cylny w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut Psychiatrii i Neurologii na: "usługę konserwacji systemu elektroenergetycznego oraz sanitarnego w obiektach Instytutu Psychiatrii i Neurologii przy ul. Sobieskiego 9 w Warszawie. Numer referencyjny: DZP/PN/55/43/2020" (sygn. akt: KIO 2949/20).

W dniu 27 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: NBQ Sp. z o.o.; SAFEGE S.A.S. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie na: "pełnienia funkcji inżyniera kontraktu dla inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież”. Numer referencyjny: PO.II.260.25.20" (sygn. akt: KIO 2920/20).

W dniu 27 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o. o.; FB Serwis Kamieńsk Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa na: "odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu należącego do Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa. Numer referencyjny: AZLZ.26.367.2020" (sygn. akt: KIO 2960/20).

W dniu 26 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe "COM-D" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Świerzawa na: "budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobków etap II. Numer referencyjny: INGK.Kr.271.10.1.2020" (sygn. akt: KIO 2924/20).

W dniu 26 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp. k., BBC Best Building Consultants Nadzory i Doradztwo Budowlane Łukasz Zdziebłowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Kujawsko-Pomorskie, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego na: "rozbudowę i modernizację Zespołu Głównego Centrum Onkologii w Bydgoszczy w zakresie działalności podstawowej: diagnostyki i leczenia. Numer referencyjny: WZP.272.24.2020" (sygn. akt: KIO 2992/20).

W dniu 26 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Arkom PS Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej na: "dostawę 4 szt. trenażerów do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej. Numer referencyjny: ST.2370.19.2020" (sygn. akt: KIO 2985/20).

W dniu 26 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Grifols Polska sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr Janusza Daaba na: "dostawę odczynników do badań serologicznych wraz z dzierżawą sprzętu pomocniczego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich. Numer referencyjny: SZP.270-4/2020" (sygn. akt: KIO 2889/20).

W dniu 26 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na: "zakup macierzy klasy enterprise na potrzeby systemów aplikacyjnych ARiMR. Numer referencyjny: DPIZP.2610.16.2020" (sygn. akt: KIO 2888/20).

W dniu 25 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SIMPLE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na: "budowę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wraz ze świadczeniem serwisu utrzymaniowego i usług rozwoju. Numer referencyjny: KZGW/KGF/133/2020" (sygn. akt: KIO 2861/20).

W dniu 25 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KOMPOSTECH Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Gorlice na: "odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych Numer referencyjny: OR-III.271.2.34.2020" (sygn. akt: KIO 2828/20).

W dniu 25 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Martina Catering Sp. z o. o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Eksport-Import "Martina" Mirosław Walczak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na: "całodzienne żywienie pacjentów hospitalizowanych we wszystkich jednostkach Zamawiającego. Wytwarzanie posiłków poza Szpitalem wraz z dystrybucją na oddziały szpitalne do wszystkich jednostek, bezpośrednio do kuchenek oddziałowych. Numer referencyjny: EZP/146/20" (sygn. akt: KIO 2970/20).

W dniu 25 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Borowicz Krzysztof w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy na: "rewitalizacje terenów nadbrzeży Wisły w Starym Fordonie w ramach zadania: „Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Starego Fordonu – ETAP I". Numer referencyjny: 058/2020" (sygn. akt: KIO 2940/20).

W dniu 25 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tree Capital Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: "„likwidację 3-ch osadników betonowych wód popłuczkowych Zakładu Mechanicznej Przeróbki Węgla dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu.” Numer referencyjny: ZP-M-0018/20" (sygn. akt: KIO 2952/20).

W dniu 25 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IRIS INVESTMENTS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o. na: "REMONT I PRZEBUDOWĘ BUDYNKU BIUROWEGO. Numer referencyjny: ZP/PN/01/2020" (sygn. akt: KIO 2884/20).

W dniu 25 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: SPEC-BRUK Sp. z o. o. Sp. k., PROGREG Budownictwo Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Tramwaje Śląskie S.A. na: "przebudowę torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w Sosnowcu w ciągu ulic: ul. gen. W. Andersa od ul. Wojska Polskiego do Ronda Ludwik, ul. 1 Maja od Ronda Ludwik do Ronda E. Gierka – zadanie 2.8.1. Numer referencyjny: UE/JRP/B/399/2020" (sygn. akt: KIO 2901/20).

W dniu 25 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlane "DOMBUD" S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych na: "przebudowę i remont budynku przy ul. Bankowej 5 w Katowicach. Numer referencyjny: DZP.381.004.2020.RB" (sygn. akt: KIO 2802/20).

W dniu 24 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Borowicz Krzysztof w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy na: "rewitalizacje terenów nadbrzeży Wisły w Starym Fordonie w ramach zadania: „Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Starego Fordonu – ETAP I".Numer referencyjny: 058/2020" (sygn. akt: KIO 2939/20).

W dniu 24 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FOXMET Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: "wykonanie robót rozbiórkowych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej wybranych obiektów SRK S.A. oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu, ul. Makoszowska 24. Numer referencyjny: ZP-M-0020/20" (sygn. akt: KIO 2877/20).

W dniu 24 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Gastro Serwis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Łódź- Urząd Miasta Łodzi na: "usługi restauracyjne dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Spadkowa 4/6. Nr sprawy : ZP/US/1/2020" (sygn. akt: KIO 3020/20).

W dniu 24 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Finansów reprezentowane przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie na: "rozwój, modernizację i utrzymanie komponentów SISC w obszarze obrotu towarowego z krajami trzecimi i przemieszczeń akcyzowych. Numer referencyjny: 1201-ILL-5.260.48.2020" (sygn. akt: KIO 2915/20).

W dniu 24 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Finansów reprezentowane przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie na: "rozwój, modernizację i utrzymanie komponentów SISC w obszarze obrotu towarowego z krajami trzecimi i przemieszczeń akcyzowych. Numer referencyjny: 1201-ILL-5.260.48.2020" (sygn. akt: KIO 2915/20).

W dniu 24 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KONSORCJUM BIURO KLUB Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na: "dostawę artykułów biurowych na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Zarządów Zlewni. Numer referencyjny: WR.ROZ.2810.67.2020" (sygn. akt: KIO 2912/20).

W dniu 24 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Impel Defender Sp. z o.o., Impel Safety Sp. z o.o., Impel Provider Sp. z o. o., Impel Facility Services Sp. z o.o., Impel Technical Security Sp. z o. o., ITM Poland S.A., Seris Konsalnet Security Sp. z o.o., Seris Konsalnet Ochrona Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: "usługi w zakresie ochrony terenów, obiektów, urządzeń oraz osób, mienia i porządku na terenie chronionym, realizowane przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO)" (sygn. akt: KIO 2768/20).

W dniu 24 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy HIGIENA-KATOWICE Grzegorz Łagan w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s. p. z. o. z. na: "dostawę środków dezynfekcyjnych - II. Numer referencyjny: AZP/21/P/2020" (sygn. akt: KIO 2887/20).

W dniu 24 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tree Capital Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. na: "wykonanie rozbiórki budynków mieszkalnych wraz z obiektami gospodarczymi położonymi przy ul. Opolskiej 4, 6, 8 we Wrocławiu. Numer referencyjny: WM/SZP/PN/68/2020/G" (sygn. akt: KIO 2762/20).

W dniu 24 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy mToilet Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie na: "najem wraz z obsługą serwisową mobilnych urządzeń sanitarnych - Mirosławiec. Numer referencyjny: ZP/54/2020" (sygn. akt: KIO 3014/20).

W dniu 23 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Nakło nad Notecią na: "przetarg nieograniczony na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią” polegającego na wykonaniu aplikacji mobilnej w zakresie podstawy-bazy wraz z dodatkowym modułem. Numer referencyjny: ZP.271.37.2020" (sygn. akt: KIO 2938/20).

W dniu 23 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GRIFFIN GROUP S.A. MARINE Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa – 1. Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu na: "dostawę 10 – osobowych tratw ratunkowych w wariancie wyposażenia „Solas a Pack” w pojemnikach sztywnych. Numer referencyjny: 62/2020" (sygn. akt: KIO 2951/20).

W dniu 23 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Żory na: "budowę skrzyżowania bezkolizyjnego w ul. Dworcowej w Żorach wraz budową przyległego układu drogowego w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. a w km 14,114 linii kolejowej nr 159" (sygn. akt: KIO 2957/20).

W dniu 23 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "BUDCHEM" Arkadiusz Lewicki w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku spółka z o.o. na: "remont części wspólnych budynków zlokalizowanych w obszarze Rewitalizacji - Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy 17 Marca 21 w Malborku. Numer referencyjny: 06/rew/2020" (sygn. akt: KIO 2986/20).

W dniu 23 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "STAR-SAN-DUO" Dominik Pater w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 4 Regionalna Baza Logistyczna na: "usługę naprawy głównej uniwersalnej maszyny inżynieryjnej UMI 9.50(TECH/211/U/2020). Numer referencyjny: TECH/211/U/2020" (sygn. akt: KIO 2896/20).

W dniu 23 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Kształcenia Zawodowego na: "dostawę fabrycznie nowego wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz sprzętu TIK do 2 przedszkoli Gminy Wrocław - w podziale na 7 Zadań. Numer referencyjny: 11/PN/J/2020" (sygn. akt: KIO 2868/20).

W dniu 23 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: UTILA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, "EU-CONSULT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa-Zarząd Dróg Miejskich na: "wykonanie dzieła w postaci przygotowania sprawozdania wraz z oświadczeniem o osiągnięciu wskaźników rezultatu, które zostanie opracowane po przeprowadzeniu czynności w zakresie: (1) wykonania pomiarów ruchu, (2) opracowania i zweryfikowania modelu ruchu, (3) oszacowania korzyści w pracy przewozowej i (4) oszacowania korzyści z oszczędności i czasów w przewozach pasażerskich, dla projektów. Numer referencyjny: ZDM/UM/DZP/95/PN/84/20" (sygn. akt: KIO 2916/20).

W dniu 23 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ALMAX - DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" na: "Dostawę artykułów spożywczych i mrożonek oraz świeżych warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Warszawie. Numer referencyjny: ZP 1-2020" (sygn. akt: KIO 2908/20).

W dniu 20 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DROGOMAX Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Świerklaniec na: "budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy Świerklaniec – etap II Tranzyt. Numer referencyjny: IZ.271.2.13.2020" (sygn. akt: KIO 2902/20).

W dniu 20 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Immitis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na: "dostawy sprzętu komputerowego i asortymentu informatycznego. Numer referencyjny: 273/2020/C" (sygn. akt: KIO 2872/20).

W dniu 20 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Polskie Linie Oceaniczne S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - LOTOS Petrobaltic S.A. na: "postępowanie publiczne mające na celu zawarcie umowy ramowej na dostawy żywności na potrzeby platform wiertniczo-wydobywczych zamawiającego. Numer referencyjny: LPB/ZP-2/2020" (sygn. akt: KIO 2890/20).

W dniu 20 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Solid Security Sp. z o. o., Solid Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Portu Wojennego Świnoujście na: "całodobową, bezpośrednią fizyczną ochronę mienia i osób mieszczących się w obiektach KPW Świnoujście i jednostkach będących na jej zaopatrzeniu z podziałem na części" (sygn. akt: KIO 2984/20).

W dniu 20 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma we Władysławowie na: "przebudowę boiska piłkarskiego poprzez wymianę nawierzchni i wykonanie systemu podgrzewania murawy w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie. Numer referencyjny: 24/2020" (sygn. akt: KIO 2886/20).

W dniu 20 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel System Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na: "usługi kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymywania w należytej czystości i stanie higieniczno - sanitarnym krytej pływalni WODNIK Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czechowicach – Dziedzicach" (sygn. akt: KIO 2922/20).

W dniu 19 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów na: "przebudowę drogi w zakresie doświetlenia przejścia dla pieszych w podziale na zadania: Zad. Nr 1 - Przebudowa ulicy Czerwonych Beretów w zakresie doświetlenia przejścia dla pieszych (Czerwonych Beretów 14); Zad. Nr 2 - Przebudowa ulicy Czerwonych Beretów w zakresie doświetlenia przejścia dla pieszych (Czerwonych Beretów 6); Zad. Nr 3 - Przebudowa ulicy Frontowej w zakresie doświetlenia przejścia dla pieszych (Frontowa 8)
Numer referencyjny: UD-VIII-WZP.271.14.2020" (sygn. akt: KIO 2841/20).

W dniu 19 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Eco-Plan S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: "świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości na terenach zewnętrznych w Grudziądzu, Gardei, Grupie, Brodnicy, Chełmnie i Grubnie – sprawa nr 45/2020. Numer referencyjny: 45/2020” Numer referencyjny: CKE/ 10 /2020" (sygn. akt: KIO 2926/20).

W dniu 19 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sygnity S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralna Komisja Egzaminacyjna na: "ocenianie na ekranie: „Opracowanie systemu do oceniania prac egzaminacyjnych z wykorzystaniem technologii informatycznej”
Numer referencyjny: CKE/ 10 /2020" (sygn. akt: KIO 2905/20).

W dniu 19 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala na: "zakup komputerów AIO i urządzeń wielofunkcyjnych (w podziale na części). Numer referencyjny: 0000-ZP.261.17.2020" (sygn. akt: KIO 2783/20).

W dniu 19 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KAFAR Bartłomiej Sztukiert w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: "dostawę piecyków grzewczych na paliwo płynne do ogrzewania kontenerów i namiotów w warunkach polowych. Numer referencyjny: P/44/IW/20" (sygn. akt: KIO 3002/20).

W dniu 19 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Aero-GSE Sp. z o. o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o. o. na: "zakup i dostawę fabrycznie nowej zamiatarki lotniskowej do oczyszczania nawierzchni utwardzonych w 2021 roku. Numer referencyjny: MPL/PF/FZ/241/3/02/20" (sygn. akt: KIO 2885/20).

W dniu 19 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DXC Technology Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralna Komisja Egzaminacyjna na: "ocenianie na ekranie: „Opracowanie systemu do oceniania prac egzaminacyjnych z wykorzystaniem technologii informatycznej”.
Numer referencyjny: CKE/ 10 /2020" (sygn. akt: KIO 2903/20).

W dniu 19 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TRANSPRZĘT Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na: "usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 03 07. Numer referencyjny: IDZ.261.1.1.2020" (sygn. akt: KIO 2881/20).

W dniu 19 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Biuro Architekt Kaczmarczyk s.c. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Teatr im. Wandy Siemaszkowej na: "wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej przebudowy budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na potrzeby dostosowania go do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych z uwzględnieniem poprawy funkcjonalności, wraz ze świadczeniem nadzoru autorskiego. Realizacja w ramach zadania pn.: Dostosowanie budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej – Etap V. Numer referencyjny: AG-270-1-2020" (sygn. akt: KIO 2767/20).

W dniu 18 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na: "dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora dla Pracowni Biochemii. Numer referencyjny: PN/16/20" (sygn. akt: KIO 2760/20).

W dniu 18 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Infover S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na: "dostawę systemu telekomunikacyjnego - centrali telefonicznej wraz z wdrożeniem w środowisku Zamawiającego. Numer referencyjny: 44/20/PN/P32" (sygn. akt: KIO 2873/20).

W dniu 18 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Getinge Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na: "dostawę stołów operacyjnych i sprzętu medycznego. Numer referencyjny: DZP/34/PN/2020" (sygn. akt: KIO 2956/20).

W dniu 18 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MBA System Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Klimatu na: "zakup 100 sztuk laptopów typ I - część I; Zakup30 sztuk laptopów typ II - część II. Numer referencyjny: BDG-wzp-260/22/2020/AM" (sygn. akt: KIO 2782/20).

W dniu 18 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Ronomed Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital św. Anny w Miechowie na: "zakup i dostawę łóżek szpitalnych dla potrzeb Szpitala św. Anny w Miechowie. Numer referencyjny: 27/2020" (sygn. akt: KIO 2921/20).

W dniu 18 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy P.H.U. ILMAR Mariusz Ilnicki w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kąty Wrocławskie na: "zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na obszarze pozamiejskim Gminy Kąty Wrocławskie w sezonie 2020/2021
Numer referencyjny: ZP.271.37.2020" (sygn. akt: KIO 2929/20).

W dniu 18 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sportdata Serwis Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy na: "modernizację urządzeń elektronicznych stanowiących elementy infrastruktury Systemu Kontroli Biletów na Stadionie Miejskim przy ul. Bułgarskiej 17 w Poznaniu. Numer referencyjny: ZP.240.39.2020" (sygn. akt: KIO 2875/20).

W dniu 18 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Madkom S.A w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Otwock na: "dostawę i wdrożenie oprogramowania oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu „Rozwój e-usług w Otwocku”. Numer referencyjny: WZP.271.22.2020" (sygn. akt: KIO 2769/20).

W dniu 18 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Włodzimierz Meres Firma Handlowo-Usługowa "SANIT-BUD” w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Miasta Imielin na: "„termomodernizację budynków zaplecza sportowego przy ulicy Hallera 37A w Imielinie.” Część nr 2 – Roboty instalacyjne związane z systemem centralnego ogrzewania. Numer referencyjny: GK.271.29.2020" (sygn. akt: KIO 2837/20).

W dniu 18 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NDI Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jednostka Gospodarki Nieruchomościami na: "wsparcie mobilności miejskiej miasta Zabrze poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Numer referencyjny: ZP.340.43.II-17.2020" (sygn. akt: KIO 2770/20).

W dniu 18 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ABBOTT Laboratories Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy na: "dostawy odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów, według 8 pakietów. Numer referencyjny: EA/21/2020" (sygn. akt: KIO 2797/20).

W dniu 18 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Eurovia Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: "zaprojektowanie i budowa obwodnicy Strzelec Krajeńskich w ciągu drogi krajowej nr 22.Numer referencyjny: O.ZG.D-3.2411.10.2020" (sygn. akt: KIO 2764/20).

W dniu 17 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TPF Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: "pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktami z podziałem na dwie części. Numer referencyjny: GDDKiA O.Sz.D-3.2410.16/17.2020" (sygn. akt: KIO 2765/20).

W dniu 17 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: "projekt i budowę drogi S19 na odcinku Malewice–Chlebczyn. Numer referencyjny: O.BI.D-3.2410.11.2020" (sygn. akt: KIO 2824/20).

W dniu 17 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Eltel Networks Energetyka S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. na: "rozbudowę stacji 220/110 kV Chełm. Numer referencyjny: 2020/WNP-0281" (sygn. akt: KIO 2775/20).

W dniu 17 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Inwestycji Miejskich na: "budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ulicy Asfaltowej 6 we Wrocławiu. Numer referencyjny: NZ.362.72.ZSP_Asfaltowa.2020" (sygn. akt: KIO 2826/20).

W dniu 17 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc "Odrodzenie" im. Klary Jelskiej w Zakopanem na: "zakup oprogramowania typu HIS. Numer referencyjny: A.ZP-271-19/20" (sygn. akt: KIO 2867/20).

W dniu 17 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ESKOM IT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego na: "rozbudowę posiadanej przez zamawiającego infrastruktury sieciowych przełączników szkieletowych. Numer referencyjny: DZA-DZAZZP.2610.34.2020" (sygn. akt: KIO 2763/20).

W dniu 16 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich na: "przebudowę i remont obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 w Łodzi. Numer referencyjny: ZIM-DZ.2620.40.2020" (sygn. akt: KIO 2796/20).

W dniu 16 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak" Spółka Jawna w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa na: "sukcesywną dostawę tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek na potrzeby Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie. Numer referencyjny: OG-26-1-7/20" (sygn. akt: KIO 2840/20).

W dniu 16 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "Uni-Lux" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Śląskie na: "dostawę oczyszczaczy powietrza do przedszkoli na terenie województwa śląskiego. Numer referencyjny: OR-ZN.272.1.48.2020.MKC" (sygn. akt: KIO 2805/20).

W dniu 16 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Jabłonna Lacka na: " dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii w gminach nadbużańskich Jabłonna Lacka, Ceranów”. Numer referencyjny: SG.271.5.2020" (sygn. akt: KIO 2818/20).

W dniu 16 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Infradata Polska Sp. z o.o., NOMIOS SAS w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne na: " „zakup licencji Data Loss Protection DLP wraz z usługami konfiguracji, wdrożenia, warsztatami oraz wsparciem
Numer referencyjny: C/279/20/DI/B/166" (sygn. akt: KIO 2899/20).

W dniu 13 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Catermed S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie na: " „świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków stanowiących całodzienne wyżywienie dla pacjentów Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie”. Nr ref.: ZP 1313/20" (sygn. akt: KIO 2858/20).

W dniu 13 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Facility Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zachodniopomorskie Centrum Onkologii na: " PN-27/20 kompleksowe utrzymanie czystości wraz z usługami w zakresie pomocy przy pacjentach i transportu wewnętrznego. Numer referencyjny: PN-27/20" (sygn. akt: KIO 2854/20).

W dniu 13 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Palmett Sp. z o.o. s.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na: " dostawę kosiarki zdalnie sterowanej samojezdnej gąsienicowej z osprzętem dla PGW WP w ilości 23 sztuk. Numer referencyjny: KZGW/KP/222/2020" (sygn. akt: KIO 2836/20).

W dniu 13 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy B-Act Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na: " inżynier kontraktu/inwestor zastępczy inwestycji pod nazwą: „Budowa kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Chodkiewicza 9–11 w Bydgoszczy”. Numer referencyjny: PN-ZP/16/A2020/2020" (sygn. akt: KIO 2779/20).

W dniu 13 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: IMPEL Defender Sp. z o.o., IMPEL Safety Sp. z o.o., IMPEL Provider Sp. z o.o., IMPEL Facility Services Sp. z o.o., IMPEL Technical Security Sp. z o.o., ITM Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: " usługę w zakresie ochrony osób i mienia realizowana przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) w latach 2021–2023 na rzecz 6. Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek organizacyjnych będących na zaopatrzeniu" (sygn. akt: KIO 2753/20).

W dniu 13 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Farmator Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. na: " sukcesywną dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do pracowni serologii wraz z dzierżawą aparatury oraz sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego Numer referencyjny: ZP/17/20" (sygn. akt: KIO 2807/20).

W dniu 12 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PROMAT Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Kujawsko-Pomorskie, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego na: " opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej dla Zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego starego budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Św. Józefa 53-59 w Toruniu – I. Numer referencyjny: WZP.272.25.2020" (sygn. akt: KIO 2738/20).

W dniu 12 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TPF Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Kujawsko-Pomorskie, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego na: " opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej dla Zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego starego budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Św. Józefa 53-59 w Toruniu – I. Numer referencyjny: WZP.272.25.2020" (sygn. akt: KIO 2736/20).

W dniu 12 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel System Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny Nr 1 na: " pomoc pod nadzorem personelu medycznego w opiece przy pacjencie, zapewnienie transportu wewnętrznego oraz kompleksowe sprzątanie obiektów dla Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu. Numer referencyjny: ZP/PN/18/2020" (sygn. akt: KIO 2852/20).

W dniu 12 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "IZAN +" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce na: " usługę kompleksowego utrzymania czystości w szpitalu, pozostałe usługi w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowane, transport wewnętrzny oraz usługi dodatkowe. Numer referencyjny: MSS-TZP-ZPP-26-33-20," (sygn. akt: KIO 2851/20).

W dniu 12 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DGP Security Partner Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: " świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń przez specjalistyczne, uzbrojone formacje obronne w Polskiej Grupie Górniczej S.A., Oddział KWK Murcki – Staszic. Numer referencyjny: 622000773" (sygn. akt: KIO 2845/20).

W dniu 12 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Katowickie Centrum Onkologii na: " zakup i dostarczanie leków 476 Pakietów. Numer referencyjny: KCO/PN/18/2020" (sygn. akt: KIO 2834/20).

W dniu 12 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Ameco M. Chłostecki J. Dębkowski T. Kądziela Sp. J. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum e-Zdrowia na: " dostawę mebli gabinetowych. Numer referencyjny: WRZ.270.71.2020" (sygn. akt: KIO 2823/20).

W dniu 12 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy UNIBEP S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Sejny na: " uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Sejny. Numer referencyjny: RPG.271.20.2020.DL" (sygn. akt: KIO 2750/20).

W dniu 12 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Kalisz na: " odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Kalisza. Numer referencyjny: WGOŚ.271.01.0009.2020" (sygn. akt: KIO 2735/20).

W dniu 12 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Transport Osobowy Stepaniuk Marcin Stepaniuk w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Banie Mazurskie na: " „dowożenie uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Banie Mazurskie do szkoły w Baniach Mazurskich w okresie od 2 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. w formie zakupu biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami w czasie ich przewozu”- PONOWNA PROCEDURA. Numer referencyjny: GKIŚ.ZP.271.4.2020" (sygn. akt: KIO 2897/20).

W dniu 12 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Econ Trader Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Chojnów na: " zagospodarowanie odpadów komunalnych – część I: odbiór i transport odpadów komunalnych, część II od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta. Numer referencyjny: RG.271.13.2020" (sygn. akt: KIO 2870/20).

W dniu 12 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Solartime Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Susiec na: " dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Susiec
Numer referencyjny: ZP.271.6.2020" (sygn. akt: KIO 2814/20).

W dniu 12 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: IMPEL Defender Sp. z o.o., IMPEL Safety Sp. z o.o., IMPEL Provider Sp. z o.o., IMPEL Facility Services Sp. z o.o., IMPEL Technical Security Sp. z o.o., ITM Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: " usługę w zakresie ochrony osób i mienia realizowana przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) w latach 2021–2023 na rzecz 6. Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek organizacyjnych będących na zaopatrzeniu" (sygn. akt: KIO 2853/20).

W dniu 12 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Focus Dental Mirela Bartoszek w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej na: " dostawę unitów stomatologicznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. Numer referencyjny: OI/IR.2232.1.2020.AG" (sygn. akt: KIO 2743/20).

W dniu 12 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu na: "budowę wielofunkcyjnej treningowej hali sportowej" (sygn. akt: KIO 2786/20).

W dniu 10 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Krzysztof Momot - Usługi Leśno-Budowlane "DREWBUD" w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. – Departament Zakupów na: " kompleksowe prace wycinkowe na liniach przesyłowych najwyższych napięć w latach 2021-2022
Numer referencyjny: 2019-WNP-0548-DU-KKO" (sygn. akt: KIO 2833/20).

W dniu 10 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "Greenpol" Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie na: " dostawę maceratorów. Numer referencyjny: ZP 1294/20" (sygn. akt: KIO 2791/20).

W dniu 10 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Data Experts Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kęty na: " dostawę oraz instalacja sprzętu serwerowego oraz oprogramowania dla Gminy Kęty w 2020 r. Numer referencyjny: IN.271.48.2020.MR" (sygn. akt: KIO 2785/20).

W dniu 10 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PROMAT Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie na: " kompleksowe przygotowanie dokumentacyjne zadania nr 91669 pn. „Nadbudowa budynku głównego szpitala z przeznaczeniem na oddział neurochirurgii, kardiologii oraz rehabilitacji kardiologicznej i neurologicznej” ujętego w Centralnym Planie Inwestycji Budowlanych MON. Numer referencyjny: DZP/PN/41/2020" (sygn. akt: KIO 2347/20).

W dniu 10 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GE Medical Systems Polska Sp. z  o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej na: " zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej. Numer referencyjny: SPZZOZ.XII.381.19/2020," (sygn. akt: KIO 2843/20).

W dniu 09 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy OPTeam S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych na: " dostawę, uruchomienie i konfiguracja wysokowydajnego sprzętu komputerowego na potrzeby badań nad ludzkim genomem oraz zagadnień Data Science prowadzonych na Wydziale MiNI PW. Numer referencyjny: WMiNI 39/217/20" (sygn. akt: KIO 2660/20).

W dniu 06 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MBA System Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na: " dostawę sprzętu komputerowego dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Numer referencyjny: KZGW/KIT/120/2020" (sygn. akt: KIO 2737/20).

W dniu 06 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy LUKTRANS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. na: "usługę transportu sanitarnego realizowanego karetką typu „S” i „T”. Numer referencyjny: PN 69/2020" (sygn. akt: KIO 2752/20).

W dniu 06 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Węglokoks S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na: "dostawę miału węgla kamiennego na potrzeby miejskiej ciepłowni w Koluszkach. Numer referencyjny: O/340/WC/63/2020" (sygn. akt: KIO 2720/20).

W dniu 06 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TDC Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Teatr Dramatyczny m.st.Warszawy na: "dostawę sprzętu multimedialnego dla Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy" (sygn. akt: KIO 2697/20).

W dniu 5 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NBQ Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Świnoujście na: „pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla zadania „Przebudowa ul. 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Świnoujściu”. Numer referencyjny: WIM.271.1.15.2020” (sygn. akt: KIO 2587/20).

W dniu 5 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy LUKPOL Krzysztof Łuczak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wartkowice na: „„rozbudowę drogi gminnej nr 111232E Sucha". Numer referencyjny: ZP.271.16.2020” (sygn. akt: KIO 2641/20).

W dniu 5 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy P. P. H. U. ROTERM Krzysztof Roguski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „dostawę piecyków grzewczych na paliwo płynne dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Numer referencyjny: 84/PN/2020” (sygn. akt: KIO 2808/20).

W dniu 5 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Network Experts Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na: „zakup urządzeń sieciowych i firewall dla PGWWP. Numer referencyjny: KZGW/KIT/228/2020” (sygn. akt: KIO 2758/20).

W dniu 5 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Firma Handlowo Usługowa Mruk Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ogród Zoologiczny na: „dostawę siana i słomy. Numer referencyjny: SZ/271/14/2020” (sygn. akt: KIO 2628/20).

W dniu 5 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A.w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego na: „budowę budynku Collegium Humanum – Centrum Badań nad Człowiekiem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Numer referencyjny: PN-78/20” (sygn. akt: KIO 2732/20).

W dniu 4 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "Interplastic Roger Żółtowski" w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Muzeum Gdańska na: „wykonanie, dostawę, rozmieszczenie i montaż gablot ekspozycyjnych w Muzeum Bursztynu w Gdańsku w ramach projektu ER/1/035/2018 dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej P... Numer referencyjny: NZP.26.5.2020(ZP-PN/03” (sygn. akt: KIO 2616/20).

W dniu 4 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: "DRESŁAW" Sp. z o.o., DGP PROVIDER Sp. z o.o., SEKRET OCHRONA OSÓB I MIENIA W.GŁOWACKI I T. WOŹNIAK Sp.J., ARGUS OCHRONA OSÓB I MIENIA GRZEGORZ WOŹNIAK Sp.J., ZAKŁAD USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA „KONWÓJ-SECURITY”DARIUSZ WIELGOLIŃSKI I ELŻBIETA WIELGOLIŃSKA Sp.J., EKOTRADE Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Portu Wojennego Świnoujście na: „całodobową, bezpośrednią fizyczną ochronę mienia i osób mieszczących się w obiektach KPW Świnoujście i jednostkach będących na jej zaopatrzeniu z podziałem na części” (sygn. akt: KIO 2585/20).

W dniu 4 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy POLLIGHT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Sandomierz na: „modernizację miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta Sandomierza etap I i II” realizowanego w ramach naboru nr RPSW.03.04.00-IŻ.00-26-136/17 dla Działania 3.4 Strategia” (sygn. akt: KIO 2569/20).

W dniu 4 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konwerga Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu na: „rozbudowę i dostosowanie sieci LAN/WAN dla Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia”
Numer referencyjny: ZP.261.11.2020” (sygn. akt: KIO 2715/20).

W dniu 4 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Miejski w Miastku Sp. z.o.o. na: „świadczenie usług transportu medycznego dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. oraz usług ratowniczych na Izbie Przyjęć w godzinach pracy POZ-NS. Numer referencyjny: 15/PN/2020” (sygn. akt: KIO 2709/20).

W dniu 4 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Secure-Soft ANGELIKA MALLY Wytwórnia Cukierków "Mleczna Krówka" w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Mazowieckie na: „świadczenie usługi pakietowej transmisji danych wraz z routerem mobilnym wifi za pomocą sieci telefonii
komórkowej w technologii LTE w ramach projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” dofinansowanego ze środków RPO WM na lata 2014-2020. Numer referencyjny: ES-NR-IV.ZP.U.272.51.2020.LB” (sygn. akt: KIO 2708/20).

W dniu 4 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FXGrail Sp. z o.o. w restrukturyzacji w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Mazowieckie na: „świadczenie usług informatycznego doradztwa technicznego w ramach projektu „E-zdrowie dla Mazowsza 2”” (sygn. akt: KIO 2704/20).

W dniu 4 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Usługowo-Produkcyjny "EMITER" Spółka Jawna Stanisław Bieda Piotr Lis w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - ENEA Operator Sp. z o.o. na: „dostawę wnętrzowych rozdzielnic nn dla Enea Operator Sp. z o.o. w 2019 r i 2020 r. - 2 zadania. Numer referencyjny: RPUZ/P/0500/2019/DL/LZ” (sygn. akt: KIO 2707/20).

W dniu 4 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego na: „dostawę wraz z montażem i uruchomieniem tomografu komputerowego oraz aparatu do USG z gwarantowanym finansowaniem instrumentem finansowym dostawy przez Wykonawcę.Numer referencyjny: 22/8/2020” (sygn. akt: KIO 2711/20).

W dniu 4 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. J. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Czerwonak na: „zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Czerwonak w sezonie zimowym 2020/2021. Numer referencyjny: BZ.271.18.2020” (sygn. akt: KIO 2794/20).

W dniu 4 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Chełm na: „dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia w ramach projektu pn. :”Chełmski Łańcuch Kreatywności” — kompleksowa modernizacja Amfiteatru Kumowa Dolina wraz z otoczeniem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Ochrona Dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne. Numer referencyjny: DIR-ZP.271.8.58.2020” (sygn. akt: KIO 2696/20).

W dniu 4 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Pomorskie na: „budowę i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR. Numer referencyjny: DAZ-ZP.272.57.2019” (sygn. akt: KIO 2724/20).

W dniu 3 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Policji na: „„dostawę urządzeń pełniących rolę mobilnych terminali noszonych”. Numer referencyjny: 129/BŁiI/20/EZ/PMP” (sygn. akt: KIO 2588/20).

W dniu 3 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Solid Security Sp. z o. o., Solid Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Galeria Miejska bwa na: „ochronę mienia Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy. Numer referencyjny: ZP-1/2020” (sygn. akt: KIO 2690/20).

W dniu 3 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PreZero Service Centrum Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Strzelno na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzelno” (sygn. akt: KIO 2570/20).

W dniu 3 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mostostal Kraków S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasta Gdyni na: „zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych: Budowa w Gdyni w ciągu ul. Puckiej wiaduktu drogowego nad układem torów stacji Gdynia Port wraz z likwidacją przejazdu kolejowo-drogowego w ul. Puckiej” (sygn. akt: KIO 2723/20).

W dniu 3 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NMG S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. na: „wykonanie systemu rozliczania mediów wraz z systemem monitoringu ciepłomierzy wZarządzie Morskiego Portu Gdańsk S.A. Numer referencyjny: NPR/FIT/2020/024” (sygn. akt: KIO 2721/20).

W dniu 3 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Catering Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL POWIATOWY S.A. NZOZ SZPITAL IM. DR B. HAGERA na: „kompleksową usługę żywienia w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach” (sygn. akt: KIO 2799/20).

W dniu 3 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: MAXTO ITS Sp. z o.o. Sp. k.; MAXTO Sp. z o.o. S. K. A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny w Warszawie na: „dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby sądów apelacji warszawskiej” (sygn. akt: KIO 2589/20).

W dniu 3 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wawer na: „budowę ul. Bylicowej i ul. Trzykrotki oraz budowę sieci wodociągowej w ul. Bylicowej i ul. Trzykrotki w Warszawie. Numer referencyjny: UD-XIII-ZZP.271.38.2020.LCI” (sygn. akt: KIO 2604/20).

W dniu 3 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sprint S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Finansów na: „zaprojektowanie, budowa i utrzymanie Punktów Kontroli dla Systemu Kontroli w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej. Numer referencyjny: BDG.ZPB.230.35.2020” (sygn. akt: KIO 2658/20).

W dniu 2 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Farmacol-Logistyka Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie na: „dostawę leków, gazików do dezynfekcji, podłoży transportowych oraz zrównoważonego roztworu soli fizjologicznej dla okulistyki” (sygn. akt: KIO 2574/20).

W dniu 2 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy POLLIGHT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. na: „zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia zewnętrznego na terenach gminnych województw: wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego Numer referencyjny: 14/PN/2020” (sygn. akt: KIO 2669/20).

W dniu 2 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SMCE Europe Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Starachowicach na: „wykonanie inwestycji pn. Instalacja odzysku energii (IOE) w Starachowicach” (sygn. akt: KIO 2670/20).

W dniu 2 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy HaskoningDHV Polska Sp. z o.o.(poprzednio DHV Hydroprojekt Sp. z o.o.) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na: „budowę lewego wału na rzece Stradomce w km 17+400-17+800 oraz 17+800-18+400Przebudowa lewego wału na Stradomce w km 16+000-17+400” – dokumentacja projektowa. Numer referencyjny: 1523/ZZK/2020” (sygn. akt: KIO 2677/20).

W dniu 2 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy VIA-LUK Łukasz Wiśniewski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Piła na: „pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pn. Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego w Pile w ramach projektu „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”. Numer referencyjny: BZP 271.18.2020” (sygn. akt: KIO 2511/20).

W dniu 2 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PreZero Service Centrum Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Koło na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy miejskiej Koło. Numer referencyjny: ZP.271.13.2020” (sygn. akt: KIO 2691/20).

W dniu 2 listopada 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TMS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na: „dostawę urządzeń medycznych w ramach realizacji zadania pn. pn.: „Utworzenie Ośrodka Udarowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie”. Numer referencyjny: ZP/2501/90/20” (sygn. akt: KIO 2612/20).

W dniu 30 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Biachem Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej na: „dostawę środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu w związku z COVID-19 w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój na lata 2014–2020 współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” (sygn. akt: KIO 2665/20).

W dniu 30 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Ekotrade Sp.z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej na: „usługę ochrony osób i mienia oraz konserwacji w obiektach PAŻP. Numer referencyjny: 164/PAŻP/2020/AZP” (sygn. akt: KIO 2646/20).

W dniu 30 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe FOXMET Monika Czaplińska; FOXMET Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „likwidację wybranych obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem położonych w rejonie szybu „Poniatowski” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”. Numer referencyjny: ZP-WII-0002/20” (sygn. akt: KIO 2627/20).

W dniu 30 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Rejonowy Zarząd Infrastruktury na: „budowę infrastruktury warsztatowo-magazynowej systemu Sico-Wisła” (sygn. akt: KIO 2459/20).

W dniu 30 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Baxter Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu na: „dostawę sprzętu medycznego oraz wyposażenia oddziałów szpitalnych w ramach projektu: Zakup sprzętu medycznego, zakup wyposażenia oddziałów szpitalnych, zakup ambulansu, zakup sprzętu komputerowego, zakup urządzeń do dezynfekcji i środków dezynfekcyjnych. Numer referencyjny: 89/PNE/DOT/2020” (sygn. akt: KIO 2671/20).

W dniu 30 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BSG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich na: „przebudowę i remont obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 w Łodzi. Numer referencyjny: ZIM-DZ.2620.40.2020” (sygn. akt: KIO 2644/20).

W dniu 30 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy INTARIS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy na: „dostawę sprzętu i urządzeń informatycznych dla izb administracji skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej oraz Krajowej Szkoły Skarbowości. Numer referencyjny: 0401-ILZ.260.2.05.2020,” (sygn. akt: KIO 2599/20).

W dniu 30 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Orange Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Stołeczna Policji na: „dostawy telefonów komórkowych. Numer referencyjny: WZP-4776/20/288/Ł” (sygn. akt: KIO 2712/20).

W dniu 30 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina i Miasto Koziegłowy na: „budowę ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy, jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii. Numer referencyjny: RIGK. 271.08 .2018” (sygn. akt: KIO 2656/20).

W dniu 29 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Comarch S.A., Comarch Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowa Agencja Atomistyki na: „stworzenie i wdrożenie systemu informatycznego, składającego się z bazy danych monitoringu radiacyjnego oraz narzędzi do analizy i raportowania na potrzeby Centrum Analizy Danych Centrum ds. Zdarzeń. Numer referencyjny: 101/2020/CEZAR” (sygn. akt: KIO 2375/20).

W dniu 29 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo GRESAN Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Ustroń na: „budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Łącznej i Bładnickiej w Ustroniu. Numer referencyjny: ZP.271.1.35.2020” (sygn. akt: KIO 2560/20).

W dniu 29 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku na: „rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Numer referencyjny: PN-36/20/27” (sygn. akt: KIO 2650/20).

W dniu 29 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Warbud S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku na: „rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Numer referencyjny: PN-36/20/27” (sygn. akt: KIO 2659/20).

W dniu 29 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: WORK TEMPS Elżbieta Baran, WORK TEMPS GROUP Dorota Zwierzyńska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na: „świadczenie usług przez Agencję Pracy Tymczasowej polegających na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej” (sygn. akt: KIO 2398/20).

W dniu 29 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PORR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: „budowę Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej z podziałem na 2 części. Numer referencyjny: O.GD.KP-6.2410.02.2020” (sygn. akt: KIO 2714/20).

W dniu 29 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych Śmigiel Przemysław, Śmigiel Anna "ANN-POL" Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 44 WOG na: „wykonywanie obsługi kotłów wodnych i parowych kotłowni sezonowych na paliwo stałe wraz z instalacjami i urządzeniami pomocniczymi przynależnymi do kotłowni. Numer referencyjny: 46/PN/2020” (sygn. akt: KIO 2567/20).

W dniu 29 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Multiconsult Polska sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w imieniu której działa Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski na: „pełnienie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 naodc. Chorzów Batory – CD Sekcja 2.14. Numer referencyjny: IREZA4/1c-216-04/2019 – POIiŚ 5.1-14” (sygn. akt: KIO 2528/20).

W dniu 28 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Firma P.T. TravelWorld Tomasz Szymańczak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gminny Zespół Obsługi Szkół w Walimiu na: „dowóz zamieszkałych w Gminie Walim do szkół w roku szkolnym 2020/2021. Numer referencyjny:Przewozy ZP.271.3.2020” (sygn. akt: KIO 2629/20).

W dniu 28 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy APIUS TECHNOLOGIES S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny w Lublinie na: „dostawę urządzeń bezpieczeństwa brzegu sieci na rzecz Sądu Apelacyjnego w Lublinie wraz z usługą wdrożenia. Numer referencyjny: Zp 2130-227/20” (sygn. akt: KIO 2682/20).

W dniu 28 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy APIUS TECHNOLOGIES S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny w Lublinie na: „dostawę urządzeń bezpieczeństwa brzegu sieci na rzecz Sądu Apelacyjnego w Lublinie wraz z usługą wdrożenia. Numer referencyjny: Zp 2130-227/20” (sygn. akt: KIO 2492/20).

W dniu 28 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Multiconsult Polska sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na: „opracowanie studium korytarzowego i studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania »Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72«. Numer referencyjny: O.Ł.D3.2413.9.2020” (sygn. akt: KIO 2530/20).

W dniu 28 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Multiconsult Polska sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na: „opracowanie studium korytarzowego i studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania »Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72«. Numer referencyjny: O.Ł.D3.2413.9.2020” (sygn. akt: KIO 2529/20).

W dniu 28 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Partner Sp. z o.o. sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Myszyniec na: „odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Myszyniec w 2021r. Numer referencyjny: IN.271.18.2020.OŚ” (sygn. akt: KIO 2618/20).

W dniu 28 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe na: „zakup i dostawę mebli dla ZLO przy ul. Styrskiej 44 w Warszawie. Numer referencyjny: SZPZLO/ZP/09/20” (sygn. akt: KIO 2639/20).

W dniu 28 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AGRO-MAREK Wiesław Marek w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Korzenna sp. z o.o. na: „zakup ciągnika rolniczego oraz wozu asenizacyjnego do wywozu ścieków i osadów komunalnych. Numer referencyjny: PUK-5/2020/PN” (sygn. akt: KIO 2632/20).

W dniu 28 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "IZAN +" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu na: „świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości i stanu sanitarno-higienicznego oraz transportu odpadów medycznych i komunalnych świadczona dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyn.... Numer referencyjny: 61/20” (sygn. akt: KIO 2643/20).

W dniu 28 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy VARIMED Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej na: „dostawę aparatu RTG z wyposażeniem oraz wykonaniem budowlanych robót adaptacyjnych, kolumn zasilających, lamp zabiegowych oraz zestawu endoskopowego w podziale na 4 części. Numer referencyjny: ZP.3520/31/20” (sygn. akt: KIO 2536/20).

W dniu 28 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SANTEX Kazimierz Czapka w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Ropczyce na: „budowę wodociągu w miejscowości Lubzina, Okonin – etap I. Numer referencyjny: PPZP.271.19.2020” (sygn. akt: KIO 2557/20).

W dniu 28 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Introl - Energomontaż Sp. z o.o.; Bergen Engines AS w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Energia Ciepła S.A. na: „program inwestycyjny dla EC Zgierz – budowa nowych jednostek wytwórczych. Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/ZSR/00947/2020” (sygn. akt: KIO 2614/20).

W dniu 27 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NETWORKERS.PL Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademia Ignatianum w Krakowie na: „dostawę firewalli, monitorów, switchy, szafy montażowej typu rack, zasilacza awaryjnego ups, systemu taśm LTO. Numer referencyjny: 211/BZP/2020” (sygn. akt: KIO 2596/20).

W dniu 27 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa-Zarząd Dróg Miejskich na: „konserwację oświetlenia ulicznego w tunelach na terenie m.st. Warszawy. Numer referencyjny: ZDM/UM/DZP/78/PN/69/20” (sygn. akt: KIO 2630/20).

W dniu 27 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Remondis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina i Miasto Szadek na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy i miasta Szadek w okresie 1.1.2020–31.12.2020. Numer referencyjny: RG.271.19.2020” (sygn. akt: KIO 2433/20).

W dniu 27 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy RATOWNIK-AMBULANSE Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego na: „DOSTAWĘ AMBULANSU SANITARNEGO TYPU A2 dla potrzeb Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga- Północ. Numer referencyjny: 32/ZP/2020” (sygn. akt: KIO 2636/20).

W dniu 27 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Multiconsult Polska Sp. z o.o., ARCADIS Sp. z o.o., Transprojekt Gdański Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Regiona Śląski na: „opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo” dla zadania pn. LOT B - Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Nakło Śląskie (km 29,000) – Kalina (km 66,800) oraz zaprojektowanie podstacji trakcyjnych PT Boronów, PT Miasteczko Śląskie i infrastruktury kolejowej na linii kolejowej nr 131 i 144. Numer referencyjny: 9090/IREZA4DZ/12813/04161/20/P” (sygn. akt: KIO 2571/20).

W dniu 27 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Nersen.pl Jacek Potwora w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Rzeszów, Urząd Miasta Rzeszowa, postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie na: „bieżące utrzymanie i konserwacja znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na ulicach zlokalizowanych w granicach administracyjnych Rzeszowa. Numer referencyjny: CZ-I.271.55.155.2020” (sygn. akt: KIO 2490/20).

W dniu 27 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Serwis Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. na: „naprawy w poziomie utrzymania P4 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii 45WE. Numer referencyjny: MWZ7-26-64-2020” (sygn. akt: KIO 2640/20).

W dniu 27 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Eco-Team Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Przemyśl na: „zaprojektowanie, dostawa i montaż gazowych kotłów kondensacyjnych do zadania pn. Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w ramach Projektu pn.:...Numer referencyjny: ZP.271.2.6.2020” (sygn. akt: KIO 2454/20).

W dniu 27 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy A.P.N. Promise S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Prokuratura Krajowa na: „dostawę licencji, aktualizację licencji i subskrypcji oprogramowania oraz usług wsparcia lub produktów równoważnych w ramach programu licencjonowania grupowego dla podmiotów rządowych. Numer referencyjny: PK XF 261.35.2019” (sygn. akt: KIO 2383/20).

W dniu 27 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NETIA S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych na: „świadczenie usługi wdrożenia i utrzymania sieci WAN. Numer referencyjny: BDG-WO.261.5.2020” (sygn. akt: KIO 2609/20).

W dniu 27 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NETIA S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych na: „świadczenie usługi wdrożenia i utrzymania sieci WAN. Numer referencyjny: BDG-WO.261.5.2020” (sygn. akt: KIO 2609/20).

W dniu 26 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "Gespar" G. Pyjor, A. Olszewski, M. Sutkowski-Spółka Jawna w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. na: „wykonanie prac budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych dla zadania: „sukcesywne dostawy pieluchomajtek, podkładów higienicznych i ginekologicznych dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. Numer referencyjny: D25C/251/N/19-30rj/20” (sygn. akt: KIO 2681/20).

W dniu 26 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. na: „wykonanie prac budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych dla zadania: „wykonanie prac budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych dla zadania: „Rozbudowa ul. św. Marcin na odcinku pomiędzy ul. Ratajczaka i Al.Marcinkowskiego wraz z przebudową fragmentu Al.Marcinkowskiego na odcinku od ul. Św. Marcin do Pl. Wolności. Numer referencyjny: PIM/07/20/ZP39/2020-270” (sygn. akt: KIO 2542/20).

W dniu 26 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GISPRO Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni na: „wykonanie monitoringu brzegów morskich na podstawie danych uzyskanych metodą lotniczego skanowania laserowego LIDAR, ortofotomapy oraz profili poprzecznych brzegu morskiego. Numer referencyjny: Nr sprawy: ZP.371.16.2020.KC” (sygn. akt: KIO 2407/20).

W dniu 26 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Luxury Medical Care Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu na: „usługę transportu pacjentów. Numer referencyjny: Szp/FZ – 3C /2020" (sygn. akt: KIO 2518/20).

W dniu 26 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Strabag Sp. z o.o., Ed. Züblin A.G. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie na: „budowę wielofunkcyjnej hali sportowej AGH w Krakowie. KC-zp.272-255/20. Numer referencyjny: KC-zp.272-255/20” (sygn. akt: KIO 2532/20).

W dniu 26 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn na: „świadczenie usług odbierania i transportu stałych odpadów komunalnych z terenu gminy i miasta Stawiszyn. Numer referencyjny: PFiZP 271.9.2020” (sygn. akt: KIO 2594/20).

W dniu 26 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Depol Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego na: „dostawę żywienia dojelitowego w warunkach domowych wraz z transportem do domu pacjenta. Numer referencyjny: 11/8/2020” (sygn. akt: KIO 2368/20).

W dniu 23 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych "EKO-WOD" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na: „wykonanie robót budowlanych poniżej Stopnia Wodnego Malczyce zgodnie z decyzją nr I-H-116/15” (sygn. akt: KIO 2553/20).

W dniu 23 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gminę Blizanów na: „odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Blizanów. Numer referencyjny: B.271.12.2020” (sygn. akt: KIO 2592/20).

W dniu 23 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: CATERMED S.A., JOL-MARK Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie na: „świadczenie usługi żywienia pacjentów oraz prowadzenia barku wraz z dzierżawą pomieszczeń i sprzętu w SP ZOZ MSWiA w Lublinie. Numer referencyjny: ZP/10/2020" (sygn. akt: KIO 2200/20).

W dniu 23 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BBF Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.  z o.o. w Olsztynie na: „inżyniera kontraktu podmiotu publicznego wraz z pełnieniem nadzoru nad realizacją budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych wraz kotłownią szczytową przy ul. Lubelskiej. Numer referencyjny: MPEC/PE-EZ/55/20” (sygn. akt: KIO 2622/20).

W dniu 23 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Baxter Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce na: „dostawę sprzętu i aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ CPV – 33100000-1 Urządzenia medyczne w ramach programu inwestycyjnego „Zakup sprzętu i aparatury medycznej do SPZOZ w Sokółce". Numer referencyjny: Znak sprawy: SPZOZ APMED 3/2020” (sygn. akt: KIO 2611/20).

W dniu 23 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych Śmigiel Przemysław w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „świadczenie usługi utrzymania czystości w wybranych lokalizacjach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP S.A. Numer referencyjny: 6060/ILG 7/03981/01545/20/P" (sygn. akt: KIO 2341/20).

W dniu 23 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Optima Centrum Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury na: „modernizację instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury przy ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków na działce nr 446/14, 446/8 obr. 5 Śródmieście  Numer referencyjny: BD-V.2611.20.2020" (sygn. akt: KIO 2484/20).

W dniu 23 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego na: „SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ MEBLI NA POTRZEBY CMKP (nr sprawy ZP-705/2020). Numer referencyjny:ZP-705/2020” (sygn. akt: KIO 2608/20).

W dniu 22 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Apex.IT Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polskie Radio S.A. na: „modernizację repozytorium danych. Numer referencyjny: BZP.B5.28.2020” (sygn. akt: KIO 2668/20).

W dniu 22 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Neomed Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej - Celestynów na: „dostawę medycznych środków materiałowych przeznaczonych do odświeżania zestawów ratownictwa taktycznego – sprawa WOFiTM/16/2020” (sygn. akt: KIO 2509/20).

W dniu 22 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AGROS Maciej Trzewik w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” na: „dostawę artykułów spożywczych – warzywa i owoce. Numer referencyjny: ZP/CZD/0122/20” (sygn. akt: KIO 2502/20).

W dniu 22 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Firma Transportowa "OMEGA" Agnieszka Ignacyk; Gremedig Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego -  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na: „usługę transportu krwi i materiałów biologicznych - II Numer referencyjny: ZP-20-099 BN” (sygn. akt: KIO 2327/20).

W dniu 22 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Innergo Systems sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie na: „„dostawę infrastruktury sieciowej i serwerowej wraz z zabezpieczeniami oraz systemami uwierzytelniania i backupu” Numer referencyjny: DZ.381.UE-1/20” (sygn. akt: KIO 2428/20).

W dniu 22 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "PROJMORS" Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Stołeczny Zarząd Infrastruktury na: „wykonanie kompleksowego przygotowania dokumentacyjnego wraz z opz oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadań inwest. realizowanych w kompleksie wojskowym w Sochaczewie” (sygn. akt: KIO 2357/20).

W dniu 22 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KONSULTANT IT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Katowickie Centrum Onkologii na: „zakup, dostawę, wdrożenie systemu informatycznego do obsługi pracowni cytostatyków dla Katowickiego Centrum Onkologii. Numer referencyjny: K.C.O./PN/44 /2020” (sygn. akt: KIO 2539/20).

W dniu 22 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Energia Ciepła S.A. i Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. na: „sukcesywne dostawy taśm przenośnikowych i innych elementów gumowych dla PGE Energia Ciepła S.A. i Kogeneracja S.A. Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/ZCI/00953/2020” (sygn. akt: KIO 2503/20).

W dniu 21 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Wspólnicy spółki MANTICORA s.c. Łukasz Łydka WEBCREATIVE, Sesibon Dariusz Wieczorek w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi na: „dostawę i montaż urządzeń rejestrujących do samochodów będących w dyspozycji Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi. Numer referencyjny: WORD/DO/2300/10/20” (sygn. akt: KIO 2558/20).

W dniu 21 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Synektik S. A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na: „dostawę angiografu, wraz z adaptacją pomieszczeń Pracowni Hemodynamicznej. Numer referencyjny: ZP/2501/47/20” (sygn. akt: KIO 2583/20).

W dniu 21 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tree Capital Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „„likwidację obiektów budowlanych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji – Rejon Polikwidacyjny Brzeszcze Wschód”. Numer referencyjny: ZP-KCL-20/20” (sygn. akt: KIO 2471/20).

W dniu 21 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: EUVIC Sp. z o.o.; People More Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Telewizja Polska S.A. na: „zawarcie umowy ramowej na usługi programistyczne w zakresie tworzenia oprogramowania. Numer referencyjny: ZP/TITT/27/2020” (sygn. akt: KIO 2286/20).

W dniu 21 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DGP Security Partner Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Śląski w Katowicach na: „usługę ochrony obiektów Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych w Katowicach/Boguchwałowicach, Sosnowcu, Chorzowie, Cieszynie. Numer referencyjny: DZP.381.041.2020.UG” (sygn. akt: KIO 2579/20).

W dniu 21 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AARSLEFF Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Giżycko na: „przebudowę Pirsu nr 1 w ramach zadania pn.: Przebudowa nabrzeża jeziora Niegocin od Kanału Giżyckiego do molo poprzez „Przebudowę nabrzeża Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych (MBSW) przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku” w ramach projektu „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II A - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy”.  Numer referencyjny: ZP.271.1.23.2020.GW” (sygn. akt: KIO 2478/20).

W dniu 21 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "ARKUS" Marta Węgiel-Mandrak Artur Mandrak s.c. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jednostka Wojskowa Nr 6021 na: „dostawę sprzętu informatycznego i warsztatowego dla Jednostki Wojskowej nr 6021.Numer referencyjny: 15/2020/PN/Ł” (sygn. akt: KIO 2561/20).

W dniu 21 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie na: „3D.2/2 rozbudowę lewego i prawego wału rzeki Biała w gm. Tarnów w m. Tarnów. Numer referencyjny: 2096/JRP/2020” (sygn. akt: KIO 2373/20).

W dniu 20 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Computex Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny w Lublinie na: „dostawę pamięci masowych na rzecz Sądu Apelacyjnego w Lublinie wraz z usługą wdrożenia. Numer referencyjny: Zp 2130-221/20” (sygn. akt: KIO 2469/20).

W dniu 20 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Philips Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne na: „dostawę aparatury medycznej dla UCK. Numer referencyjny: 137/PN/2020” (sygn. akt: KIO 2269/20).

W dniu 20 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A., Alba Dolny Śląsk Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o. na: „odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław w obrębie sektora III – Fabryczna. Numer referencyjny: 20/2019” (sygn. akt: KIO 2409/20).

W dniu 20 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CONTROL PROCESS S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGNiG TERMIKA SA na: „budowę kotłowni gazowo-olejowej (KGO) wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ciepłowni Kawęczyn. Numer referencyjny: 19DOZZ493” (sygn. akt: KIO 2615/20).

W dniu 20 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy T-Mobile Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Finansów na: „świadczenie przez Wykonawcę usługi transmisji danych na rzecz Zamawiającego w lokalizacjach przez niego wskazanych oraz świadczenie usług towarzyszących. Numer referencyjny: BDG.ZPB.230.34.2020” (sygn. akt: KIO 2655/20).

W dniu 20 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ATTIS s.c. M. Błachno-Wyrwicka, K. Lewandowska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego na: „przygotowanie i realizacje 8-dniowego wyjazdu studyjnego do Włoch. Znak sprawy: ZG.261.01.2020” (sygn. akt: KIO 2499/20).

W dniu 20 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Archimmodicus Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej na: „wykonanie projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy budynku Szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej w Ostrowi Mazowieckiej” (sygn. akt: KIO 2441/20).

W dniu 20 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignaciuk Spigarski Sp.j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne na: „dostawę wyrobów jednorazowych dla UCK. Numer referencyjny: 84/PN/2020” (sygn. akt: KIO 2559/20).

W dniu 20 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Catermed S.A.; JOL-MARK Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Powiatowy na: „usługę całodziennego żywienia pacjentów Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. Numer referencyjny: 20/2020” (sygn. akt: KIO 2424/20).

W dniu 20 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Zachodniopomorskie - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego na: „wytworzenie, dostawę, wdrożenie narzędzi dla rozwiązań dziedzinowych, portali, uruchomienie e-usług, dostawę infrastruktury sprzętowo-programowej oraz teleinformatycznej dla Urzędu Marszałkowskiego i  Partnerów Projektu wraz z usługą wdrożenia i utrzymania, szkolenia pracowników z obsługi systemu RIIP WZ i niezbędnych narzędzi do świadczenia e-usług. Numer referencyjny: WOiRZL.II.272.31.2020.PW” (sygn. akt: KIO 2385/20).

W dniu 20 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy InterHall Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy na: „zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni. Numer referencyjny:  DOSiR/5/N/2020” (sygn. akt: KIO 2384/20).

W dniu 20 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na: „dostawę 80 sztuk fabrycznie nowych komputerów (stacji roboczych) wraz z zainstalowanymi systemami operacyjnymi dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Numer referencyjny: TZ-PNK.260.69.2020” (sygn. akt: KIO 2610/20).

W dniu 20 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Econ Trader Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Chojnów na: „zagospodarowanie odpadów komunalnych – część I: odbiór i transport odpadów komunalnych, część II od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta. Numer referencyjny: RG.271.13.2020” (sygn. akt: KIO 2626/20).

W dniu 20 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BITSTREAM Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych na: „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do budowy sieci informatycznych. Numer referencyjny: 2616.28.2020.EW” (sygn. akt: KIO 2545/20).

W dniu 20 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: FBSerwis Wrocław Sp. z o.o., FBSerwis S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o. na: „odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław w obrębie sektora IV – Psie Pole. Numer referencyjny: 21/2019” (sygn. akt: KIO 2435/20).

W dniu 20 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: BBF Sp. z o.o., IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o., IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu pn. „Prace na linii kolejowej C-E 30 na odcinku Opole Groszowice – Jelcz – Wrocław Brochów” w ramach projektu pn. ...Numer referencyjny: 9090/IRZU/17619/06457/19/P” (sygn. akt: KIO 2423/20).

W dniu 20 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel System Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 42. Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu na: „świadczenie usług porządkowych na obiektach wojskowych administrowanych przez 42Bazę Lotnictwa Szkolnego w Radomiu w latach 2021–2022. Numer referencyjny: 14/PN-E/2020” (sygn. akt: KIO 2580/20).

W dniu 20 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Bank Gospodarstwa Krajowego na: „dostawę sprzętu komputerowego. Numer referencyjny: DZZK/95/DI/2020” (sygn. akt: KIO 2619/20).

W dniu 19 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Medlab Products Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu na: „dostawę odczynników i sprzętu laboratoryjnego do wykonywania badań mikrobiologicznych wraz z dzierżawą aparatów. Numer referencyjny: 62/PNE/SW/2020” (sygn. akt: KIO 2572/20).

W dniu 19 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: General Aviation Service Sp. z o. o.; Heli Holland Air Service B.V. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - LOTOS Petrobaltic S.A. na: „świadczenie usług transportu lotniczego na platformy Zamawiającego. Numer referencyjny: LPB/ZP-20/2019” (sygn. akt: KIO 2457/20).

W dniu 19 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Heli Service International GmbH w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - LOTOS Petrobaltic S.A. na: „dostawę produktów leczniczych przeznaczonych do odświeżenia zestawów medycznych poziomu 1 z przeznaczeniem dla RBZMED – WOFiTM/40/2020/PN. Numer referencyjny: WOFiTM/40/2020/PN” (sygn. akt: KIO 2126/20).

W dniu 19 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MERCANT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej na: „dostawę produktów leczniczych przeznaczonych do odświeżenia zestawów medycznych poziomu 1 z przeznaczeniem dla RBZMED – WOFiTM/40/2020/PN. Numer referencyjny: WOFiTM/40/2020/PN” (sygn. akt: KIO 2647/20).

W dniu 19 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy VARIMED Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie na: „dostawę zestawu do echoendoskopii oraz generatora RF z pompą chłodzącą do generatora zgodnie z projektem pt.: „Poprawa jakości diagnostyki oraz wdrożenie nowych metod leczenia chorób nowotworowych ukł... Numer referencyjny: 7/2020” (sygn. akt: KIO 2260/20).

W dniu 19 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SMCE Europe Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Starachowicach na: „wykonanie inwestycji pn. Instalacja odzysku energii (IOE) w Starachowicach. Numer referencyjny: ZEC/3/07/2020” (sygn. akt: KIO 2525/20).

W dniu 19 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SAFEGE S.A.S. Société par Actions Simplifiée (spółka akcyjna uproszczona) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. na: „pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji obiektowych na systemie wodociągowo-kanalizacyjnym realizowanych przez ŁSI Sp. z o.o. w latach 2020–2024 Etap 1. Numer referencyjny: BZU.2291.5.20” (sygn. akt: KIO 2361/20).

W dniu 19 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Impel Defender Sp. z o.o., Impel Safety Sp. z o.o., Impel Provider Sp. z o. o., Impel Facility Services Sp. z o.o., Impel Technical Security Sp. z o. o., ITM Poland S.A., Seris Konsalnet Security Sp. z o.o., Seris Konsalnet Ochrony Sp. z o.o.,Poczta Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia przez SUFO w kompleksach w Grudziądzu, Chełmnie i Grubnie, Brodnicy, Jamach” (sygn. akt: KIO 2534/20).

W dniu 19 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WARPOL.INFO Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Pomorskie na: „budowę i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR. Numer referencyjny: DAZ-ZP.272.57.2019” (sygn. akt: KIO 2333/20).

W dniu 19 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: MOPLI Sp. z o.o.; TIMSI Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala na: „wykonanie Modułu Obsługi Sprawozdawczości i Kontroli MOPSIK. Numer referencyjny: BAG-SZP.261.1.12.2020” (sygn. akt: KIO 2216/20).

W dniu 19 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Eksploterm Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „dostawę ciepła do systemów ciepłowniczych zlokalizowanych na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy, w latach 2020/2023. Numer referencyjny: 18/INFR/20” (sygn. akt: KIO 2446/20).

W dniu 19 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Asseco Data Systems S.A., AEP Ticketing Solutions s.r.l. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Innobaltica Sp. z o.o. na: „wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego, wspólnego dla organizatorów i przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasażerskim. Numer referencyjny: ZP/PN/03/19” (sygn. akt: KIO 2154/20).

W dniu 19 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Saferoad Grawil Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach na: „roboty w zakresie napraw i utrzymania obiektów inżynierskich na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w
Katowicach Rejon w Zawierciu. Numer referencyjny: O.KA.D-3.2412.39.2020” (sygn. akt: KIO 2527/20).

W dniu 16 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WASKO S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu na: „bieżące utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnych oraz infrastruktury systemu sterowania ruchem (ITS) na terenie m. Wrocławia z podziałem na zadania: zad. 1 – obszar A i zad. 2 – obszar B. Numer referencyjny: TXU/EIS/206/2020” (sygn. akt: KIO 2395/20).

W dniu 16 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ELEKTROTIM S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu na: „bieżące utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnych oraz infrastruktury systemu sterowania ruchem (ITS) na terenie m. Wrocławia z podziałem na zadania: zad. 1 – obszar A i zad. 2 – obszar B. Numer referencyjny: TXU/EIS/206/2020” (sygn. akt: KIO 2377/20).

W dniu 16 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: FOXMET Sp. z o.o.; Universal Energy Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „likwidację obiektów budowlanych SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń: Część I - Wykonanie rozbiórki wybranych obiektów budowlanych przy szybie „Gigant” Etap I i Etap II dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Pompownia „Pstrowski” Zabrze. Część II - Wykonanie rozbiórki wybranych obiektów budowlanych przy szybie „Staszic” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Pompownia „Pstrowski” Zabrze. Część III - Rozbiórka budynków oraz przebudowa zbiornika powierzchniowego p. poż. - Pompownia „Dębieńsko” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Pompownia „Dębieńsko” Czerwionka Leszczyny. Numer referencyjny: ZP-CZOK-0009/20” (sygn. akt: KIO 2325/20).

W dniu 16 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MEDAN Sp. j. PAWLAK i S-ka w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego na: „dostawy płynów infuzyjnych. Numer referencyjny: Z/31/PN/20” (sygn. akt: KIO 2477/20).

W dniu 16 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Praxima Krakpol Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Małopolski Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka na: „pranie odzieży i bielizny szpitalnej, dzierżawa pościeli, fartuchów, ubrań chirurgicznych i prześcieradeł barierowych oraz dzierżawa wraz z usługą sterylizacji fartuchów operacyjnych wzmocnionych. Numer referencyjny: A.I.271-22/20” (sygn. akt: KIO 2522/20).

W dniu 16 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Cora New sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Bank Gospodarstwa Krajowego na: „realizację opróżnienia wnętrz budynku Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego przy Alejach Jerozolimskich 7 w Warszawie, polegającego na kompleksowym wykonaniu kompletnych pod każdym względem prac demontażowych z elementów współczesnego wyposażenia budowlano-instalacyjnego obiektu oraz wyposażenia meblowego wraz z wyposażeniem AGD, wraz z wywiezieniem i utylizacją zdemontowanego wyposażenia. Numer referencyjny: DZZK/25/DLA/2020” (sygn. akt: KIO 2173/20).

W dniu 15 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie na: „dostawę sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz innych oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr R. Ostrzyckiego w Koninie. Numer referencyjny: WSZ-EP-20/2020” (sygn. akt: KIO 2380/20).

W dniu 15 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KONSORCJUM BIURO KLUB Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pomorski Oddział Regionalny na: „sprzedaż i dostawa artykułów biurowych oraz papieru kserograficznego na potrzeby Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR. Numer referencyjny: BOR11.2610.04.2020.ŁZ” (sygn. akt: KIO 2554/20).

W dniu 15 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NETIA S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Finansów na: „zapewnienie Kolokacji Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych oraz jego fizycznego połączenia z Podstawowym Centrum Przetwarzania Danych w ramach Nowego Krajowego Systemu Poboru Opłat. Numer referencyjny: R/5/20/PO/G/413” (sygn. akt: KIO 2191/20).

W dniu 15 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CLIMATIC Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa na: „roboty budowlane w formule zaprojektuj-zbuduj polegające na budowie żłobka i przedszkola w technologii modułowej na osiedlu Budziwój w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadań inwestycyjnych: ,,Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie’’, ,,Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie”. Numer referencyjny: CZ-A.271.54.166.2020” (sygn. akt: KIO 2485/20).

W dniu 15 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IMMITIS Spółka z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Stołeczna Policji na: „dostawy zestawów komputerowych. Numer referencyjny: WZP-4210/20/225/Ł” (sygn. akt: KIO 2442/20).

W dniu 15 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PW Krystian sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. na: „dostawę odzieży ochronnej dla pracowników PGNIG SA w latach 2021–2022. Numer referencyjny: ZP/PGNG/20/0081/CS/CA” (sygn. akt: KIO 2293/20).

W dniu 15 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: „budowę Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej z podziałem na 2 części. Numer referencyjny: O.GD.KP-6.2410.02.2020” (sygn. akt: KIO 2458/20).

W dniu 15 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Virtual Technologies IT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji na: „postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego dla szkół na terenie województwa opolskiego na potrzeby projektu 9.2.1 „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”. Numer referencyjny: 18/ZP/RZPWE/9.2.1/2020” (sygn. akt: KIO 2498/20).

W dniu 15 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Polkomtel Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na: „świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, w tym transmisji danych, wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. Numer referencyjny: BOU-OA.471.9.2020” (sygn. akt: KIO 2317/20).

W dniu 15 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Gospodarki Komunalnej "Bolesław" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto i Gmina Olkusz na: „system gospodarki odpadami komunalnymi – wywóz odpadów. Numer referencyjny: OA.271.2.20.2020” (sygn. akt: KIO 2467/20).

W dniu 14 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SINMED Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr Janusza Daaba na: „dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich. Numer referencyjny: SZP.270-3/2020” (sygn. akt: KIO 2541/20).

W dniu 14 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: GMT Sp. z o.o., Gunnebo Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie na: „dostawę bramek ABC zintegrowanych z systemem informatycznym Straży Granicznej służącym do kontrolowania osób przekraczających granicę państwową. Numer referencyjny: WL-IV.272.19.2020” (sygn. akt: KIO 2305/20).

W dniu 14 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MGGP S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad na: „pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy woj.świętokrzyskiego do Krakowa. Numer referencyjny: O.KR.D-3.2410.3.2020” (sygn. akt: KIO 2391/20).

W dniu 14 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: INKO Consulting Sp. z o.o., MP Consulting Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad na: „pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy woj.świętokrzyskiego do Krakowa. Numer referencyjny: O.KR.D-3.2410.3.2020” (sygn. akt: KIO 2386/20).

W dniu 14 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Doosan Babcock Energy Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. na: „modernizację turbozespołów bloków nr 3 i 8. Numer referencyjny: KZP-PT.2103.3.2020” (sygn. akt: KIO 2427/20).

W dniu 14 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Veolia Energia Warszawa S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Mokotów m.st. Warszawy na: „dostawę energii cieplnej obejmująca dystrybucję i zakup energii cieplnej dla szkół iplacówek oświatowych w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na okres trzech lat(2021–2023). Numer referencyjny: DBFO.WAO.26.3.1.ZP.2020.1.DG” (sygn. akt: KIO 2526/20).

W dniu 14 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Ingrifo Sp. z o.o. Sp. k., Betacom S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Finansów na: „zakup usługi wsparcia i rozwoju systemu Centralny Service Desk w oprogramowaniu HPSM. Numer referencyjny: C/77/20/DI/B/38” (sygn. akt: KIO 2233/20).

W dniu 13 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy T-Mobile Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Spraw Zagranicznych na: „zakup mobilnych usług telekomunikacyjnych. Numer referencyjny: BDG.741.035.2020” (sygn. akt: KIO 2504/20).

W dniu 13 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: IMPEL Defender Sp. z o.o.; IMPEL Safety Sp. z o.o.; IMPEL Provider Sp. z o.o.; IMPEL Facility Services Sp. z o.o.; IMPEL Technical Security Sp. z o.o.; ITM Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego -32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu na: „świadczenie usługi polegającej na całodobowej, stałej i bezpośredniej ochronie fizycznej osób, mienia i obiektów, realizowanej przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne, w kompleksie wojskowym w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka 70, będącego na zaopatrzeniu gospodarczym 32WOG w Zamościu” (sygn. akt: KIO 2453/20).

W dniu 13 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PPH Margo Małgorzata Lewandowska-Szpak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. na: „dostawę odzieży ochronnej dla pracowników PGNIG SA w latach 2021–2022. Numer referencyjny: ZP/PGNG/20/0081/CS/CA” (sygn. akt: KIO 2566/20).

W dniu 13 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Lądek-Zdrój na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lądek-Zdrój. Numer referencyjny: WR.271.12.2020.206” (sygn. akt: KIO 2497/20).

W dniu 13 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CT Alfa Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na: „dostawę zestawów laptopów dla Biura KRRiT. Numer referencyjny: ZP/5/DA/2020” (sygn. akt: KIO 2412/20).

W dniu 13 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Okręgowy w Olsztynie na: „przebudowę budynków Sądu Rejonowego w Bartoszycach przy ul. Warszawskiej 3 i 7. Numer referencyjny: ZP-2131-15/2020” (sygn. akt: KIO 2514/20).

W dniu 13 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Włodzimierz Meres Firma Handlowo-Usługowa "SANIT-BUD” w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Miasta Imielin na: „termomodernizację budynków zaplecza sportowego przy ulicy Hallera 37A w Imielinie.” Część nr 2 – Roboty instalacyjne związane z systemem centralnego ogrzewania. Numer referencyjny: GK.271.29.2020” (sygn. akt: KIO 2515/20).

W dniu 13 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PHU Komunalnik Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Stronie Śląskie na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych, na terenie gminy Stronie Śląskie na okres od 1.12.2020 – do 31.5.2023. Numer referencyjny: GKP.271.34.2020.JC” (sygn. akt: KIO 2550/20).

W dniu 13 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Nexus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na: „dostawę, instalację i wdrożenie lokalnego oprogramowania komunikacyjnego oraz dostawa systemu autoryzacji – etap I. Numer referencyjny: SzW/2/2020” (sygn. akt: KIO 2337/20).

W dniu 13 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KAMSOFT S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na: „dostawę, instalację i wdrożenie lokalnego oprogramowania komunikacyjnego oraz dostawa systemu autoryzacji – etap I. Numer referencyjny: SzW/2/2020” (sygn. akt: KIO 2335/20).

W dniu 13 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o., Grupa Azoty Polskie PROREM Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na: „budowę międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi w zakresie dostosowania Tłoczni Gazu Hołowczyce IIdo pracy przy ciśn. tłoczenia 8,4 MPa. Numer referencyjny: ZP/2020/06/0130/PI” (sygn. akt: KIO 2448/20).

W dniu 12 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej realizowanego w ramach projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej”. Numer referencyjny: IREZA3c-216-03/2020; 9090/IREZA3/11107/02977/20/P” (sygn. akt: KIO 2339/20).

W dniu 12 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne na: „zakup usług specjalistycznych związanych z oprogramowaniem Oracle. Numer referencyjny: C/328/20/DI/B/302” (sygn. akt: KIO 2209/20).

W dniu 12 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne na: „zakup usług specjalistycznych związanych z oprogramowaniem Oracle. Numer referencyjny: C/328/20/DI/B/302” (sygn. akt: KIO 2218/20).

W dniu 12 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comp S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne na: „zakup usług specjalistycznych związanych z oprogramowaniem Oracle. Numer referencyjny: C/328/20/DI/B/302” (sygn. akt: KIO 2208/20).

W dniu 12 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Exclusivio Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia na: „sukcesywne dostawy kart telefonicznych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na cztery części. Numer referencyjny: 1/09/2020/D” (sygn. akt: KIO 2516/20).

W dniu 12 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej realizowanego w ramach projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej”. Numer referencyjny: IREZA3c-216-03/2020; 9090/IREZA3/11107/02977/20/P” (sygn. akt: KIO 2339/20).

W dniu 12 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe na: „rozbudowę i przebudowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz Stacji obsługi technicznej (SOT) wraz z budową strefy końcowego podejścia i startu śmigłowca – FATO położonych przy ul. Książęcej 5, wraz z rozbiórką i elementów zagospodarowania terenu. obiektów budowlanych Numer referencyjny: ZP/4/V/2020” (sygn. akt: KIO 2365/20).

W dniu 12 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Poznańska na: „dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej. Numer referencyjny: AD/ZP/17/2020” (sygn. akt: KIO 2523/20).

W dniu 12 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Usług Malarsko-Drogowych A. Sarata, J. Sarata Sp.j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Nowy Sącz na: „rewitalizację Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu – roboty drogowe – przebudowa układu dróg publicznych przylegających do terenu parku wraz z budową miejsc postojowych oraz wydzielonego parkingu. Numer referencyjny: BZP.271.9.2020” (sygn. akt: KIO 2268/20).

W dniu 12 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ML System S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Nowy Targ na: „montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Nowy Targ, miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia. Numer referencyjny: GPI-ZPI.271.3.3.2019” (sygn. akt: KIO 2551/20).

W dniu 12 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Okręgowy w Olsztynie na: „dostawę i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych na wskazanych salach rozpraw w Sądzie Okręgowym w Olsztynie wraz ze świadczeniem usługi serwisu oraz wsparcia technicznego Systemu. Numer referencyjny: ZP-2131-16/2020” (sygn. akt: KIO 2564/20).

W dniu 12 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DOMINEX Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „rozbiórkę budynku Związków Zawodowych byłej KWK „Kazimierz – Juliusz” w Sosnowcu przy ul. Ogrodowej (dz. nr 1492/2) dla SRK S.A. Oddział KWK w Całkowitej Likwidacji”. Numer referencyjny: ZP-KCL-0010/20” (sygn. akt: KIO 2153/20).

W dniu 9 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe "ELDOR" Łukasz Baranowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 31 Baza Lotnictwa Taktycznego na: „dostawę materiałów elektrycznych. Numer referencyjny: ZP 37/VI/20” (sygn. akt: KIO 2436/20).

W dniu 9 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: DGP Security Partner Sp. z o. o., DGP Provider Sp. z o.o., 7 MG Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia przez SUFO w kompleksach w Grudziądzu, Chełmnie i Grubnie, Brodnicy, Jamach” (sygn. akt: KIO 2421/20).

W dniu 9 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BonaSoft Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Małopolskie na: „przygotowanie, wdrożenie i utrzymanie platformy MSIM w ramach projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”. Numer referencyjny: IS-I.272.7.2019” (sygn. akt: KIO 2482/20).

W dniu 9 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o. o.; IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U.; HIQE Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu: Prace na liniach kolejowych nr 220 i 221 na odcinku Olsztyn – Gutkowo – Dobre Miasto” (sygn. akt: KIO 2452/20).

W dniu 9 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Orange Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Informatyki Resortu Finansów na: „usługę dedykowanej transmisji danych DWDM. Numer referencyjny: PN/31/20/VBC” (sygn. akt: KIO 2466/20).

W dniu 9 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KOSMED Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach na: „dostawę aparatury naukowej. Numer referencyjny: ADP.2301.30.2020” (sygn. akt: KIO 2430/20).

W dniu 9 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Luxury Medical Care Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego na: „usługę samochodowego transportu sanitarnego. Numer referencyjny: ZP 44/20” (sygn. akt: KIO 2366/20).

W dniu 9 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Farmator Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku na: „dostawę odczynników do badań dla pacjentów z zakresu serologii grup krwi mikrometodą kolumnową oraz krwinek wzorcowych do techniki mikrokolumnowej żelowej służące do wykrywania i ustalenia swoistości przeciwciał antyerytrocytarnych mające zastosowanie w badaniach dla pacjentów i do kontroli tych badań wraz z dzierżawą wirówek. Numer referencyjny: 1/2020” (sygn. akt: KIO 2058/20).

W dniu 9 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy S&A Service Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „usługę sprzątania powierzchni wewnętrznych budynków w jednostkach i instytucjach administrowanych przez 2. WOG. Numer referencyjny: INFR/585/2020” (sygn. akt: KIO 2431/20).

W dniu 8 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Solve Medical Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na: „dostawę urządzeń medycznych: 1. tomografu komputerowego, wraz z adaptacją pomieszczeń; 2. rezonansu magnetycznego, wraz z adaptacją pomieszczeń; 3. aparatu rtg, wraz z adaptacją pomieszczeń. Numer referencyjny: ZP/2501/75/20” (sygn. akt: KIO 2306/20).

W dniu 8 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: IGEKA - Usługi geodezyjne i informatyczne Daniel Jasiurkowski; UNIMAP S.C. J. Bryk D. Malcharek, Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Vertical Sp. z o.o.; GEOMATYKA-KRAKÓW S.C. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Zabrze – Prezydent Miasta na: „modernizację i rozbudowę TIK – e-usługi i szkolenia oraz modernizacja i rozwój treści cyfrowych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług (...). Numer referencyjny: BZP.271.14.2020.MK” (sygn. akt: KIO 2261/20).

W dniu 8 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych „Rewitalizacja linii kolejowej nr 357 na odcinku Drzymałowo – Wolsztyn” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. Numer referencyjny: IREZA5i-216-02/20 oraz 9090/IREZA5/16791/04425/20/P” (sygn. akt: KIO 2222/20).

W dniu 8 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Multidekor Sp. z o.o. Sp. K. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu na: „wykonanie iluminacji świątecznej we Wrocławiu w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023.
Numer referencyjny: TXU/EEIM/194/2020” (sygn. akt: KIO 2311/20).

W dniu 7 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PROBUD Jarosław Dąbrowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji „Wod.-Kan." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na: „Kontrakt 05 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piotrkowskiej i Zdzieszulickiej w Bełchatowie”.
Numer referencyjny: JRPII.ZP-1/2020” (sygn. akt: KIO 2400/20).

W dniu 7 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SIMPLE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Białostocka na: „dostawę, wdrożenie i wsparcie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP dla Politechniki Białostockiej”. Numer referencyjny: ZK-DZP.262.9.2020” (sygn. akt: KIO 2242/20).

W dniu 7 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy S&A Service Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „usługę sprzątania zewnętrznych powierzchni utwardzonych oraz utrzymania terenów zielonych. Numer referencyjny: INFR/574/2020” (sygn. akt: KIO 2359/20).

W dniu 7 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Computex Sp. z o.o. Sp. k.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Cyfryzacji na: „zakup laptopów 192 szt. wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz gwarancją na okres minimum 36 miesięcy. Numer referencyjny: BDG-WZP.263.26.2020” (sygn. akt: KIO 2237/20).

W dniu 7 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Ulman Dariusz Małek w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „likwidację wybranych obiektów budowlanych Zakładu Mechanicznej Przeróbki Węgla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu Numer referencyjny: ZP-M-0010/20” (sygn. akt: KIO 2323/20).

W dniu 7 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Multiconsult Polska sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na: „opracowanie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego. Numer referencyjny: KZGW/KPP/77/2020” (sygn. akt: KIO 2131/20).

W dniu 7 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Baxter Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne na: „dostawę produktów do żywienia pozajelitowego dla UCK. Numer referencyjny: 148/PN/2020” (sygn. akt: KIO 2496/20).

W dniu 7 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Stella Building Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Koło na: „BUDOWĘ NAWIERZCHNI DROGI I BUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ULICY L. STAFFA W M. KOLE. Numer referencyjny: ZP.271.8.2020” (sygn. akt: KIO 2303/20).

W dniu 7 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TMS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej na: „zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej. Numer referencyjny: PN XVI/2020” (sygn. akt: KIO 2397/20).

W dniu 6 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Łomianki na: „dostawę olejów, płynów eksploatacyjnych i smarów do pojazdów KWP w Bydgoszczy. Numer referencyjny: SZPiPF-32-20” (sygn. akt: KIO 2411/20).

W dniu 6 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Łomianki na: „rozbudowę ulicy Fabrycznej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową niezbędnej infrastruktury wod – kan, energetycznej i telekomunikacyjnej w ramach zadania: „Przebudowa ul. Fabrycznej” – zad. 2016/03. Numer referencyjny: RZP.271.32.2020” (sygn. akt: KIO 2403/20).

W dniu 6 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Verde Sp. z o.o. Sp. k.; Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ROADBUD Roman Leniarski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Kampinoski Park Narodowy na: „wykonanie działań ochronnych na obszarze projektu w Kampinoskim Parku Narodowym w latach 2020–2021. Numer referencyjny: 5/2020” (sygn. akt: KIO 2258/20).

W dniu 6 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Gminy Kobierzyce na: „świadczenie usługi polegającej na odbiorze, zbieraniu, transporcie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kobierzyce oraz zagospodarowanie tych odpadów. Numer referencyjny: RŚZiZP.271.24.2020” (sygn. akt: KIO 2336/20).

W dniu 6 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TPF Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: „pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktami pn.: 1) Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Krynice (od istn. DK65) – Dobrzyniewo (bez węzła) – Białystok Zach. (...). Numer referencyjny: O.Ł.D3.2410.1.2020II.1.2)” (sygn. akt: KIO 2270/20).

W dniu 6 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Marcin Szopa Poke Yoke w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Teatr Dramatyczny m.st.Warszawy na: „dostawę sprzętu multimedialnego dla Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy” (sygn. akt: KIO 2415/20).

W dniu 6 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Integrated Solutions Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Finansów na: „świadczenie przez Wykonawcę usługi transmisji danych na rzecz Zamawiającego w lokalizacjach przez niego wskazanych oraz świadczenie usług towarzyszących Numer referencyjny: BDG.ZPB.230.34.2020” (sygn. akt: KIO 1919/20).

W dniu 6 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Integrated Solutions Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, działający na podstawie udzielonych pełnomocnictw w imieniu i na rzecz Miasta Stołecznego Warszawa na: „dostawę subskrypcji usług standardowych i oprogramowania standardowego oraz standardowych pakietów usługowo-wdrożeniowych w ramach umowy obowiązującej przez 36 miesięcy. Numer referencyjny: PN 22/2020” (sygn. akt: KIO 2390/20).

W dniu 6 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GRAPH'IT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej na: „wykonanie projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy budynku Szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej w Ostrowi Mazowieckiej” (sygn. akt: KIO 2451/20).

W dniu 6 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Philips Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu na: „przetarg nieograniczony na zakup i dostawę tomografu komputerowego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu. Numer referencyjny: 22/22PN/2020” (sygn. akt: KIO 1986/20).

W dniu 6 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sorted Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy na: „dostawę i posadzenie bylin, roślin cebulowych i krzewów na terenach m.st. Warszawy wraz z pielęgnacją. Numer referencyjny: 32/PN/2020” (sygn. akt: KIO 2493/20).

W dniu 6 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji ABIES Maciej Osieleniec w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. – Departament Zakupów na: „kompleksowe prace wycinkowe na liniach przesyłowych najwyższych napięć w latach 2021-2022. Numer referencyjny: 2019-WNP-0548-DU-KKO” (sygn. akt: KIO 2100/20).

W dniu 6 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FITNET Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu na: „przetarg nieograniczony na aktualizację instalacji oprogramowania wspomagającego zarządzanie obiektami „Wodna Nuta” i „Akwarium”, „Stegu Arena” oraz objęcie systemem obiektów „Toropol” oraz „Błękitna Fala”. Numer referencyjny: DZP.231.8.2020” (sygn. akt: KIO 2134/20).

W dniu 5 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Europejskie Centrum Doradztwa Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego na: „usługę przeprowadzenia szkoleń w obszarze symulacji medycznej na potrzeby uruchomienia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego. Numer referencyjny: 3/2020” (sygn. akt: KIO 2238/20).

W dniu 5 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comtel Robert Cylny w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut Psychiatrii i Neurologii na: „usługę konserwacji systemu elektroenergetycznego oraz sanitarnego w obiektach Instytutu Psychiatrii i Neurologii przy ul. Sobieskiego 9 w Warszawie. Numer referencyjny: DZP/PN/42/43/2020” (sygn. akt: KIO 2328/20).

W dniu 5 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Constructo Sp. z o. o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wójt Gminy Tarnowo Podgórne na: „budowę Centrum Integracji Obywatelskiej w Przeźmierowie. Numer referencyjny: WOP.271.22.2020” (sygn. akt: KIO 2462/20).

W dniu 5 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: „leasing finansowy wraz z dostawą fabrycznie nowego przenośnika taśmowego specjalnego o szerokości taśmy 1 400 mm dla odstawy głównej KWK ROW Ruch Chwałowice” (sygn. akt: KIO 2463/20).

W dniu 5 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "BYŚ" Wojciech Byśkiniewicz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Żyrardów na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Miasta Żyrardowa z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Numer referencyjny: ZP.271.2.28.2020.JM” (sygn. akt: KIO 2235/20).

W dniu 5 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Remondis Opole Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zarząd Dróg w Opolu na: „oczyszczanie miasta w zakresie: całoroczne oczyszczanie pasów drogowych rejonu I i II, w tym oczyszczanie chodników, placów, terenów zieleni, ciągów pieszych i pieszorowerowych oraz przejść podziemny. Numer referencyjny: NP.260.47.2020.P” (sygn. akt: KIO 2190/20).

W dniu 5 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na: „dostawę i wdrożenie eUsług i oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego wraz z usługą migracji danych do nowego środowiska bazodanowego – DZPUCK.262.108.2020. Numer referencyjny: DZPUCK.262.108.2020” (sygn. akt: KIO 2291/20).

W dniu 5 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MBA System Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu na: „dostawę fabrycznie nowych notebooków wraz z dodatkowym oprogramowaniem i
wyposażeniem w ramach umowy ramowej w ilości 410. Numer referencyjny: PU-2380-106-016-081/2020/IR” (sygn. akt: KIO 2227/20).

W dniu 2 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Firma Usługowo-Handlowa Grzegorz Przerwa w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Karczew na: „dowóz uczniów (dzieci) niepełnosprawnych wraz z opieką nad uczniami w czasie przewozu, z terenu Gminy Karczew do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021. Numer referencyjny: ZP.271.7.2020” (sygn. akt: KIO 2443/20).

W dniu 2 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mostostal Warszawa S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Stołeczna Policji na: „budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, przy ul. Jana Łupińskiego 42. Numer referencyjny: WZP-4789/20/290/IR” (sygn. akt: KIO 2363/20).

W dniu 2 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Eksametr Sp. z o. o., Miliarium Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie na: „pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579”. Numer referencyjny: 089/20” (sygn. akt: KIO 2408/20).

W dniu 1 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta Bytomia na: „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Bytom. Numer referencyjny: PA.271.1.20.2020” (sygn. akt: KIO 2030/20).

W dniu 1 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Remondis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta Bytomia na: „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Bytom. Numer referencyjny: PA.271.1.20.2020” (sygn. akt: KIO 2029/20).

W dniu 1 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy REMONDIS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz na: „utrzymanie zieleni niskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie parków, skwerów i zieleńców administrowanych przez Dzielnicę Żoliborz m.st. Warszawy od 1 lutego 2021 r. do 21 grudnia 2023 r. Numer referencyjny: UD-XVIII-WZP.271.6.2020” (sygn. akt: KIO 2144/20).

W dniu 1 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WUPRINŻ S. A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. na: „opracowanie dokumentacji technicznej i realizację robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego na osiedlu Kiekrz”” Numer referencyjny: PIM/06/20/ZP34/2019-236” (sygn. akt: KIO 2267/20).

W dniu 1 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy EuroLinux Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Ośrodek Informatyki na: „przedłużenie wsparcia technicznego oprogramowania Red Hat JBoss wraz z dostawą subskrypcji. Numer referencyjny: COI-ZAK.262.24.2020” (sygn. akt: KIO 2294/20).

W dniu 1 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej na: „zaprojektowanie, budowa i wdrożenie oprogramowania dla stacji pomiarowych wraz z usługami jego utrzymania i rozwoju
Numer referencyjny: BA.WZP.26.58.2019” (sygn. akt: KIO 1955/20).

W dniu 1 października 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Malczyce na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Malczyce.Numer referencyjny: ORG.271.10.2020” (sygn. akt: KIO 2263/20).

W dniu 30 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Gonar-Bis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: „dostawę noży kombajnowych do organów urabiających dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 295-9. Numer referencyjny: 702000045-1” (sygn. akt: KIO 2236/20).

W dniu 30 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WhyNotTravel Sp. z o. o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jednostka Wojskowa nr 3964 na: „usługę zakupu międzynarodowych biletów na przewozy lotnicze, kolejowe i promowe. Numer referencyjny: 10/2020/Z” (sygn. akt: KIO 2334/20).

W dniu 30 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GISPartner Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Zachodniopomorskie - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego na: „wytworzenie, dostawę, wdrożenie narzędzi dla rozwiązań dziedzinowych, portali, uruchomienie e-usług, dostawę infrastruktury sprzętowo-programowej oraz teleinformatycznej dla Urzędu Marszałkowskiego i  Partnerów Projektu wraz z usługą wdrożenia i utrzymania, szkolenia pracowników z obsługi systemu RIIP WZ i niezbędnych narzędzi do świadczenia e-usług. Numer referencyjny: WOiRZL.II.272.31.2020.PW” (sygn. akt: KIO 2187/20).

W dniu 30 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SLX sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Śląskie na: „zakup projektorów – wyposażenie multimedialne w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”. Numer referencyjny: ZN-ZP.272.1.9.2020.RK” (sygn. akt: KIO 2184/20).

W dniu 30 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mostostal Warszawa S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum na: „„modernizację i rozbudowę istniejącego Kampusu UJ CM w Krakowie – Prokocimiu – etap I”. Numer referencyjny: 141.2711.43.2020” (sygn. akt: KIO 2103/20).

W dniu 30 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Ekotrade Sp.z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jednostka Wojskowa nr 2063 na: „dozór i ochronę mienia siedziby Wojskowego Biura Emerytalnego przy ul. Złotej 5 oraz Centralnego Wojskowego Ośrodka Metrologii przy ul. Radiowej 2 w Warszawie. Numer referencyjny: 27/20” (sygn. akt: KIO 1876/20).

W dniu 30 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w imieniu której działa Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski na: „opracowanie dok. dla zadania prace na odc. Katowice Zawodzie – Mysłowice – Sosnowiec Jęzor wraz z dobudową torów aglomeracyjnych oraz na obw. Tow. GOP na odc. K-ce Muchowiec – Chorzów Stary – Piekary Śl. Numer referencyjny: 9090/IREZA4DZ/00227/01749/20/P” (sygn. akt: KIO 2284/20).

W dniu 29 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Usług Drogowych i Komunalnych "DROMAR" Marian Kaliściak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Knurów na: „usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych. Numer referencyjny: ZP.271.2.39.2020” (sygn. akt: KIO 2355/20).

W dniu 29 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: BUD-AN Sp. z o.o.; WODPOL Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na: „budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie po byłych Zakładach Mechanicznych Ursus, w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Numer referencyjny: 00127/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/B/2020” (sygn. akt: KIO 1954/20).

W dniu 29 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Aktywów Państwowych na: „zakup 75 szt. laptopów z oprogramowaniem. Numer referencyjny: BA.V.270.2.2020” (sygn. akt: KIO 2220/20).

W dniu 29 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy E-mocja Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach na: „zakup wyposażenia i sprzętu medycznego - wsparcie dla Szpitala Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach w zwalczaniu epidemii i chorób zakaźnych w tym COVID-19 i gruźlicy. Numer referencyjny: 22/ZP/2020/P” (sygn. akt: KIO 2329/20).

W dniu 29 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na: „dostawę leków i preparatów leczniczych. Numer referencyjny: 13/ZP/2020” (sygn. akt: KIO 2315/20).

W dniu 29 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sanimax - Transport s.c. Janusz Sosnowski i Monika Sosnowska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Słupno na: „dostawę biletów miesięcznych dla uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupno oraz usługa przewozów okazjonalnych na potrzeby szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowo-edukacyjnych prowadzonych przez Gminę Słupno w okresie 01.09.2020r. – 30.06.2021r. oraz 01.09.2021r. – 30.06.2022r. Numer referencyjny: SZP.271.1.10.2020” (sygn. akt: KIO 2119/20).

W dniu 29 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Integrated Solutions Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szkoła Główna Służby Pożarniczej na: „dostawę systemu zabezpieczeń sieci komputerowych typu next generation firewall. Numer referencyjny: PN 15/20” (sygn. akt: KIO 2308/20).

W dniu 29 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Grzegorz Buczyński Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "RED HOUSE"; "DACH SYSTEM" Mariusz Drej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu na: „odtworzenie dachu w budynku Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Numer referencyjny: SZP-26-3/2020,” (sygn. akt: KIO 2289/20).

W dniu 29 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „modernizację 21 szt. obiektów inżynieryjnych na szlaku Opoczno Płd. – Pilichowice w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II” (sygn. akt: KIO 2342/20).

W dniu 29 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KD INVEST GROUP Konrad Warda w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Pruszcz Gdański na: „dostawę mebli do budynku Administracyjnego Urzędu Gminy w Juszkowie. Numer Referencyjny: Zp.271.26.2020” (sygn. akt: KIO 2245/20).

W dniu 29 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "Fehlings Krug Polska" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Kraków - Urząd Miasta Krakowa na: „wielowariantową koncepcję budowy linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem P+R i rozbudowy ulicy Domagały w obszarze Rybitw. Numer referencyjny: OR-10.271.43.2020” (sygn. akt: KIO 2206/20).

W dniu 29 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MGGP S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: „pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem: Projekt i budowa S-61Ostrów Mazowiecka–Szczuczyn, odcinek: węzeł Podborze (z węzłem)–węzeł Śniadowo (bez węzła). Numer referencyjny: O.BI.D-3.2410.2.2020” (sygn. akt: KIO 2292/20).

W dniu 29 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: PBW INŻYNIERIA Jacek Garbacz, Probudowa.com Sp. z o.o w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. na: „remont stawu osadowego nr 2 na ZPW MD. Numer referencyjny: PN/068/U/2020/1” (sygn. akt: KIO 2301/20).

W dniu 28 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Boxmet Medical Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej – Celestynów na: „dostawę Indywidualnego pakietu medycznego (zestaw komponentów do IPMed oraz torba do IPMed) – sprawa nr WOFiTM/22/2020/PN. Numer referencyjny: WOFiTM/22/2020/PN” (sygn. akt: KIO 2344/20).

W dniu 28 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Pro Air Sp. z o.o., Tes Yacht Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Inter-G Krystyna Ginter, PPHU "System-Mast" Mariusz Dziedzic w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Pruszcz Gdański na: „dostawę łodzi żaglowych. Numer referencyjny: ZP.271.22.2020” (sygn. akt: KIO 2228/20).

W dniu 28 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Grupa Gumułka - Audyt Sp. z o.o. Sp.k., KPW Audytor Sp. z o.o., POL-TAX 2 Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na: „przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2020 i 2021 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Numer referencyjny: KZGW/KGF/114/2020,” (sygn. akt: KIO 2382/20).

W dniu 28 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignaciuk Spigarski Sp.j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku na: „dostawę sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku. Numer referencyjny: PN XX/2020” (sygn. akt: KIO 2349/20).

W dniu 28 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MMCITÉ4 Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu na: „dostawę i montaż koszy do śmieci na wybranych obiektach na terenie miasta Poznania. Numer referencyjny: ZZM.ZP/252-10/2020P” (sygn. akt: KIO 2320/20).

W dniu 28 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NTT Technology Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie na: „modernizację sprzętu klienckiego w ramach realizacji projektu „Nowoczesna Policja dla Małopolski”. Numer referencyjny: ZP.48.2020” (sygn. akt: KIO 2273/20).

W dniu 25 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "PIOMAR" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na: „dostawę sprzętu komputerowego. Numer referencyjny: p/106/BI/2020” (sygn. akt: KIO 2118/20).

W dniu 25 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy:Eduline sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet w Białymstoku na: „ddostawę i wdrożenie platformy edukacyjnej dla Uniwersytetu w Białymstoku na potrzeby projektu Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu
Numer referencyjny: Dzp-391/11/D/2020” (sygn. akt: KIO 2186/20).

W dniu 25 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Integrated Solutions Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Finansów na: „świadczenie przez Wykonawcę usługi transmisji danych na rzecz Zamawiającego w lokalizacjach przez niego wskazanych oraz świadczenie usług towarzyszących Numer referencyjny: BDG.ZPB.230.34.2020” (sygn. akt: KIO 1919/20).

W dniu 25 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Control Net Sp. z o.o., Usługi Sprzętowo – Transportowe REMIKOP Paweł Zieliński  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Rejonowy Zarząd Infrastruktury na: „budowę obwałowań na terenie technicznym składu w kompleksie wojskowym 2069 w Toruniu – zadanie 11755. Numer referencyjny: WIB/PN/6/R/4” (sygn. akt: KIO 1989/20).

W dniu 25 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Control Net Sp. z o.o., Usługi Sprzętowo – Transportowe REMIKOP Paweł Zieliński  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Rejonowy Zarząd Infrastruktury na: „budowę obwałowań na terenie technicznym składu w kompleksie wojskowym 2069 w Toruniu – zadanie 11755. Numer referencyjny: WIB/PN/6/R/4” (sygn. akt: KIO 1989/20).

W dniu 24 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Sygnity S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na: „usługi asysty technicznej i konserwacji, modyfikacji i rozwoju systemu e-PFRON2. Numer referencyjny: ZP/08/20” (sygn. akt: KIO 1764/20).

W dniu 24 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: STE CAPITAL Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska w Lubaczowie (Burmistrz Miasta Lubaczowa) na: „„budowę krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap II”. Numer referencyjny: RIR.III.271.4.2020” (sygn. akt: KIO 2165/20).

W dniu 24 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: 13p Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Poronin na: „dostawę z montażem wyposażenia pracowni do realizacji zajęć w ramach projektu „Wiem i potrafię”. Numer referencyjny: ZP.271.10.2020” (sygn. akt: KIO 2120/20).

W dniu 23 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Altvater Piła Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Związek Międzygminny "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na: „odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w 2021. Numer referencyjny: PZP.271/48/2020” (sygn. akt: KIO 2276/20).

W dniu 23 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: F.H.U. "Horyzont" Krzysztof Lech w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny na: „zakup sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. Numer referencyjny: DEZ.26.060.2020” (sygn. akt: KIO 1956/20).

W dniu 23 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Linde Gaz Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: „dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli. Numer referencyjny: ZP/16/2020” (sygn. akt: KIO 2249/20).

W dniu 23 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Eduline sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku na: „dostawę, wdrożenie wraz ze szkoleniami oraz utrzymanie platformy e-learningowej (LMS) na potrzeby kształcenia na odległość na kierunkach Lekarsko-Dentystycznym i Techniki Dentystyczne na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Numer referencyjny: AZP.25.1.58.2020” (sygn. akt: KIO 2111/20).

W dniu 23 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych na: „dostawę sprzętu teleinformatycznego na potrzeby jednostek Gminy Stalowa Wola. Numer referencyjny: ZP – II.271.70.2020” (sygn. akt: KIO 2136/20).

W dniu 23 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Althea Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika na: „usługę serwisową aparatów medycznych. Numer referencyjny: TP.382.106.2020 BS” (sygn. akt: KIO 2253/20).

W dniu 22 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: WORKS 11 Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Inspektorat Uzbrojenia na: „dostawę 7,62 x 51 mm nabojów DA165 do karabinów maszynowych M134” (sygn. akt: KIO 2232/20).

W dniu 22 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: MIRANEX Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 43 WOG na: „dostawę materiałów biurowych dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Numer referencyjny: 52/PN/2020” (sygn. akt: KIO 2179/20).

W dniu 22 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o., Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy Gliwice na: „zakup i dostawę akcesoriów samochodowych oraz środków chemicznych w podziale na 2 zadania. Numer referencyjny: 4WOG.1200.2712.57.2020” (sygn. akt: KIO 1811/20).

W dniu 22 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Philips Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne na: „dostawę tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego dla UCK. Numer referencyjny: 150/PN/2020” (sygn. akt: KIO 2031/20).

W dniu 22 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe na: „dostawę mebli dla Przychodni ZLO przy ul. Styrskiej 44 w Warszawie. Numer referencyjny: SZPZLO/ZP/06/20” (sygn. akt: KIO 2226/20).

W dniu 22 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: JOPEL TRANS EU Łukasz Małetko w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Oczyszczania Miasta na: „opróżnianie recyklomatów na terenie m.st. Warszawy. Numer referencyjny: ZOM/KP/6/20” (sygn. akt: KIO 2224/20).

W dniu 22 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Aerzen Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. na: „modernizację nadrzędnego systemu sterowania (NSS) procesami w komorach osadu czynnego w Oczyszczalni Ścieków w Słupsku przy ul. Sportowej 73” (sygn. akt: KIO 2205/20).

W dniu 22 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: ALMA S.A., VOL SYSTEM Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Poznańska na: „dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej, wraz ze szkoleniem w siedzibie zamawiającego, z podziałem na 2 części (pakiety). Numer referencyjny: AD/ZP/28/20” (sygn. akt: KIO 2157/20).

W dniu 22 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: "Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie na: „usługę odbioru i zagospodarowania odpadu - kompost nieodpowiadający wymaganiom ( kod odpadu 19 05 03) z Instalacji komunalnej w Woli Pawłowskiej. Numer referencyjny: ZPU/6/2020” (sygn. akt: KIO 2241/20).

W dniu 22 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp. k., BBC Best Building Consultants Nadzory i Doradztwo Budowlane Łukasz Zdziebłowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na: „wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla „Nowego Budynku Wydziału Ekonomicznego” SGGW w Warszawie. Numer referencyjny: DI.250.3.2020” (sygn. akt: KIO 1999/20).

W dniu 22 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Alstal Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. na: „modernizację Budynku Głównego Szpitala w Rudce. Numer referencyjny: FZP.2810.21.2020” (sygn. akt: KIO 2272/20).

W dniu 21 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg Powiatowych na: „przebudowę wiaduktu drogowego nad linią kolejową (stacja Oleśnica Rataje), w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8. Numer referencyjny: ZDP-DT.272.1.9.2020.AK” (sygn. akt: KIO 2106/20).

W dniu 21 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Baxter Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku na: „dostawę linii dializacyjnych do Ośrodka Dializ I Kliniki Nefrologii i Transplantologii USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14. Numer referencyjny: 16/SZ/2020” (sygn. akt: KIO 2319/20).

W dniu 21 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: „dostawę uszczelnień z tworzyw sztucznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.- nr grupy 252-11. Numer referencyjny: 702000572” (sygn. akt: KIO 2264/20).

W dniu 21 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid Czystość sp.j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Wołomiński na: „rozbudowę drogi powiatowej nr 4351W na odcinku od msc. Zabraniec gm. Poświętne do granicy powiatu wołomińskiego w ramach zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 4351W na odcinku od msc. Zabraniec, gm. Poświętne do granicy powiatu wołomińskiego. Numer referencyjny: SPW.272.34.2020” (sygn. akt: KIO 2139/20).

W dniu 21 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego Poznaniu na: „budowę Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK) w zakresie modułów 1, 2a, 2b i 3b w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Numer referencyjny: PN-52/20” (sygn. akt: KIO 1907/20).

W dniu 21 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego Poznaniu na: „budowę Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK) w zakresie modułów 1, 2a, 2b i 3b w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Numer referencyjny: PN-52/20” (sygn. akt: KIO 1913/20).

W dniu 21 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Przewóz Osób Robert Opara w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Jasieniec na: „świadczenie usług przewozu ze sprzedażą imiennych biletów miesięcznych, z zastosowaniem ulg ustawowych, na przewóz dzieci do szkół i przedszkola z terenu gminy Jasieniec. Numer referencyjny: RG.271.10.2020.BP” (sygn. akt: KIO 2207/20).

W dniu 21 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o. na: „budowę trzech wielorodzinnych budynków mieszkalnych B1, B2, B7 oraz jednego budynku biurowego BB wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem przy ul. Gilarskiej w Warszawie. Numer referencyjny: BZP.DIR.69.2020” (sygn. akt: KIO 1830/20).

W dniu 18 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: SILTEC Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej na: „dostawę systemów ochrony perymetrycznej w ramach Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina. Numer referencyjny: 4/WŁiI/2020” (sygn. akt: KIO 1962/20).

W dniu 18 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: DGP Clean Partner Sp. z o.o w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu na: „usługę sprzątania obiektów Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz podległych jednostek na terenie woj. wielkopolskiego. Numer referencyjny: 3001-ILZ.260.22.2020” (sygn. akt: KIO 2183/20).

W dniu 18 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Recycling Logo Group Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „„likwidację obiektów powierzchniowych SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary – Mysłowice – Wesoła I” Ruch KWK „Boże Dary” Część I, Część II, Część III, Część IV.”. Numer referencyjny: ZP-BD-0006/20” (sygn. akt: KIO 2149/20).

W dniu 18 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "ESKULAP" M.Furyk, J. Matłosz sp. j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku na: „dostawę zestawów diagnostycznych do wykrywania i izolacji DNA wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFv) u świń i dzików dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku – 2 części. Numer referencyjny: WIW-a-z.272.13.2020” (sygn. akt: KIO 2204/20).

W dniu 18 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: LIRECO Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Portu Wojennego Gdynia na: „konserwację i serwis hydroforni z ujęciem wody oraz dokonywanie napraw i usuwanie awarii związanych z realizacją niniejszej umowy na terenie kompleksów wojskowych administrowanych przez Komendę Portu Wojennego Gdynia. Numer referencyjny: 51/KPW/INFR/2020” (sygn. akt: KIO 2080/20).

W dniu 18 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Advanced Accelerator Applications Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na: „dostawę generatora technetowego oraz świadczenie usługi znakowania białka DOTA-TATE izotopem itru 90 i/lub lutetu 177 wraz z dostawą oznakowanego białka. Numer referencyjny: DZP/102/2020” (sygn. akt: KIO 2252/20).

W dniu 17 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: LAS-R Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Zawierciański reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zawierciańskiego na: „opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów położonych na terenie gmin: Irządze, Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica i Zawiercie - 2 zadania. Numer referencyjny: IZ. 261-0011/20” (sygn. akt: KIO 2278/20).

W dniu 17 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: CATERMED S.A., JOL-MARK Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 na: „usługę przygotowania i dystrybucji posiłków dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu. Numer referencyjny: DZP - 19/2020” (sygn. akt: KIO 2174/20).

W dniu 17 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: WNW - TRANS Wojciech Wawrzyniak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie na: „zimowe utrzymanie dróg w latach 2020–2023 (trzy sezony zimowe) w administracji Oddziału GDDKiA w Szczecinie z podziałem na 20 części” (sygn. akt: KIO 2171/20).

W dniu 17 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: LIRECO Sp. z o.o., LIRECO ECO Magda Komajda w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na: „kompleksową obsługę urządzeń kotłowni. Numer referencyjny: ZP-1158-2020” (sygn. akt: KIO 2085/20).

W dniu 17 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: MDS Cardio Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne na: „dostawę aparatury medycznej dla UCK. Numer referencyjny: 137/PN/2020” (sygn. akt: KIO 2054/20).

W dniu 17 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: BIUREX Rafał Michniewski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów. Numer referencyjny: 48/ZP/20” (sygn. akt: KIO 2150/20).

W dniu 17 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: eMtiM Marek Mazurkiewicz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie na: „dostawę skanera do aparatu RTG 2 sztuki. Numer referencyjny: AE/ZP-27-39/20” (sygn. akt: KIO 2055/20).

W dniu 17 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: F.H.U. SANIT-BUD Włodzimierz Meres w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie na: „remont instalacji c.o. w pomieszczeniach dydaktycznych i laboratoryjnych hali H-B1B2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-397/20.
Numer referencyjny: KC-zp.272-397/20” (sygn. akt: KIO 2251/20).

W dniu 16 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: ZBM S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie na: „świadczenie usługi inżyniera kontraktu dla zadania pn. „Budowa budynku dydaktycznego „Centrum Przestrzeni Inwestycyjnej” Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przy ul. Batorego 8 w Warszawie”. Numer referencyjny: ADZP.25.15.2020” (sygn. akt: KIO 1910/20).

W dniu 16 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki na: „modernizację sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu. Numer referencyjny: 332/01/2020” (sygn. akt: KIO 1905/20).

W dniu 15 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Intertrading Systems Technology Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych na: „zakup oprogramowania DLP i systemu znakowania oraz sprzętu serwerowego. Numer referencyjny: 2616.31.2020.KE” (sygn. akt: KIO 2229/20).

W dniu 15 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: CLOCKWISE Sp. zo.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Ośrodek Informatyki na: „dostawę oraz wdrożenie sprzętowej platformy wirtualizacyjnej Hiper Converged Infrastructure (HCI) wraz z 60-miesięcznym wsparciem technicznym Numer referencyjny: COI-ZAK.262.9.2020” (sygn. akt: KIO 2105/20).

W dniu 15 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Robert Chymkowski ROBSON w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Legionowski na: „zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Legionowskiego w sezonie 2020/2021. Numer referencyjny: ZPU.272.26.2020” (sygn. akt: KIO 1929/20).

W dniu 15 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: "Hymon Energy" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa na: „dostawę i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE – zestawów instalacji fotowoltaicznych, zestawów kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła w ramach zadania pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej ene...Numer referencyjny: SZPT/ZP-02/07/2019” (sygn. akt: KIO 2147/20).

W dniu 15 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: TRANSPRZĘT Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Zagórz na: „odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Zagórz. Numer referencyjny: PZP.271.15.2020” (sygn. akt: KIO 2135/20).

W dniu 15 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Postęp" Sp. z o.o., Vendi Cleaning Sp. z o.o., CATERMED S.A., JOL-MARK Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na: „świadczenie usług żywienia pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Czerniakowskim Sp. z o.o. Numer referencyjny: 23.2020” (sygn. akt: KIO 1721/20).

W dniu 15 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Głubczycki na: „sukcesywną dostawe materiałów budowlanych dla Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Filia w Branicach w ramach zadania : "Zmniejszenie zużycia energii w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Filia w Branicach poprzez kompleksową termomodernizację, wymianę oświetlenia i montaż pompy ciepła". Numer referencyjny: OR.272.6.2020” (sygn. akt: KIO 2211/20).

W dniu 15 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: TMS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu na: „dostawę i montaż tomografu komputerowego min. 24 rzędowego w ramach projektu
pn. „Małopolska tarcza antykryzysowa – pakiet medyczny” dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” (sygn. akt: KIO 2219/20).

W dniu 14 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "Fart-Bis" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie na: „odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie na okres od 01.08.2020 r. do dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wybranym w postępowaniu toczącym się jako przetarg nieograniczony pod znakiem ZP.I.271.6.2020, jednak nie dłużej niż do dnia 30.09.2020 r. Numer referencyjny ZP.I.271.7.2020” (sygn. akt: KIO 1810/20).

W dniu 14 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Kłodzko na: „usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy miejskiej Kłodzko. Numer referencyjny: ZP II.271.19.2020” (sygn. akt: KIO 2114/20).

W dniu 14 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: MOTA - ENGIL Central Europe S.A., Mota-Engil, Engenharia e Construcao, S.A w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. na: „rozbudowę stacji 400/220/110 kV Plewiska. Numer referencyjny: 2019/WNP-0500” (sygn. akt: KIO 1994/20).

W dniu 14 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Aleksandra Woyton-Kochanek Jacek Kochanek wspólnicy spółki cywilnej PPHU A`TU SERVICE s.c. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu na: „usługę świadczoną przez Wykonawcę na rzecz Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu oraz Placówki Zamiejscowej w Obornikach Śl. polegającą na: praniu odzieży pracowniczej, bielizny pościelowej oraz mopów w posiadaniu Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105 oraz Placówki Zamiejscowej DCCHP w Obornikach Śl. przy ul. Trzebnickiej 3/5 i Dunikowskiego 2-4. Numer referencyjny: BZP.3810.16.2020.JK” (sygn. akt: KIO 1857/20).

W dniu 14 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ZGO-NOVA Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu na: „usługę świadczoną przez Wykonawcę na rzecz Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu oraz Placówki Zamiejscowej w Obornikach Śl. polegającą na: praniu odzieży pracowniczej, bielizny pościelowej oraz mopów w posiadaniu Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105 oraz Placówki Zamiejscowej DCCHP w Obornikach Śl. przy ul. Trzebnickiej 3/5 i Dunikowskiego 2-4. Numer referencyjny: BZP.3810.16.2020.JK” (sygn. akt: KIO 1861/20).

W dniu 14 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Zakład Robót Komunikacyjnych-DOM w Poznaniu Sp. z o.o., DOMOST Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „wykonanie robót budowlanych w ramach projektu POIiŚ 5.1-11.2 pn.: „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa–Otwock–Dęblin–Lublin, etap II”” (sygn. akt: KIO 2039/20).

W dniu 14 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" na: „wykonanie na terenie lotniska Radom-Sadków w formule projektuj i wybuduj, wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, prac projektowych i budowlanych: obiekt B4 – budynek LSRG i wieża PAŻP oraz prace uzupełniające w rejonie B4. Numer referencyjny: 109/PN/ZP/TLLZP/20” (sygn. akt: KIO 2097/20).

W dniu 14 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CEKOM Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Ursus na: „budowę budynku żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudową fragmentu chodnika przy ul. H. Pobożnego w Warszawie- 2 etap – realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego. Numer referencyjny: UD-XI-WZP.271.19.2020.URY” (sygn. akt: KIO 2006/20).

W dniu 14 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MOPLI Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Główny Urząd Geodezji i Kartografii na: „rozbudowę UMM wraz z wdrożeniem i konfiguracją systemu GEOINFO. Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.14.2020.IZ” (sygn. akt: KIO 1802/20).

W dniu 14 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Marfina, S.L. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa-Zarząd Dróg Miejskich na: „uruchomienie, zarządzanie i kompleksowa eksploatacja samoobsługowego systemu najmu rowerów publicznych „Warszawski rower publiczny” sprzętem używanym lub odnowionym. Numer referencyjny: ZDM/UM/DZP/70/PN/61/20” (sygn. akt: KIO 2059/20).

W dniu 14 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne Krzysztof Kühn w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kętrzyn na: „dowóz dzieci i młodzieży do szkół. Numer referencyjny: RGG.271.60.2020” (sygn. akt: KIO 1886/20).

W dniu 11 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SAFEGE S.A.S. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego na odcinku Warszawa Wschodnia Osobowa – Warszawa Wawer w ramach projektu POIiŚ 5.1-11.2 pn. „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa–Otwock–Dęblin–Lublin, etap II” (sygn. akt: KIO 2189/20).

W dniu 11 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ECO-ABC Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie na: „świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Lublinie. Numer referencyjny: ZP / 11 / 2020” (sygn. akt: KIO 1875/20).

W dniu 11 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Żagański na: „dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach realizacji projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19. Numer referencyjny: ZP.272.10.2020” (sygn. akt: KIO 1925/20).

W dniu 10 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Borowicz Krzysztof w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Miasta Bydgoszczy na: „wykonanie robót budowlanych polegających na budowie nabrzeża o funkcji cumowniczej i rekreacyjnej w ramach inwestycji "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu, Etap I, część 2". przy ul. A. Frycza- Modrzewskiego w Bydgoszczy. Numer referencyjny: WZP.271.27.2020.B” (sygn. akt: KIO 2138/20).

W dniu 10 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tracktech Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica PRI Sp. z o.o.  na: „rewitalizację obszaru zdegradowanego w Wańkowej - roboty budowlane w ramach projektu "Bieszczad-ski - rewitalizacyjne koło zamachowe rozwoju Gminy Olszanica". Numer referencyjny: PRI.271.1.3.2020” (sygn. akt: KIO 1912/20).

W dniu 10 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. na: „wykonanie projektów technicznych (dokumentacji technicznej) tworzących inteligentny system zarządzania ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia. Numer referencyjny: DSR/DSP- 612/SW/05/2020” (sygn. akt: KIO 1924/20).

W dniu 10 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TPF Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „opracowanie dokumentacji projektowej z nadzorem autorskim dla „Prace na linii kolejowej nr 203 na odcinku Tczew–Czersk” w ramach projektu „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów w sieci TEN-T". Numer referencyjny: 9090/IRZU/00831/00246/20/P” (sygn. akt: KIO 2032/20).

W dniu 9 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Chema Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 2 Regionalna Baza Logistyczna na: „dostawę zestawów do oznakowania trenów skażonych ZO-1 na lata 2020–2022” (sygn. akt: KIO 1893/20).

W dniu 9 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Multiconsult Polska Sp. z o.o., Ekocentrum - Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. na: „zarządzanie i sprawowanie funkcji nadzoru (w tym budowlanego i inwestorskiego) – Inżynier Kontraktu dla inwestycji pn. Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy... Numer referencyjny: WKD10c-27-3/2020” (sygn. akt: KIO 2133/20).

W dniu 9 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gminę Kobierzyce na: „zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych sprzętem mechanicznym na terenie gminy Kobierzyce. Numer referencyjny: RSZiZP.271.28.2020” (sygn. akt: KIO 2156/20).

W dniu 9 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sanito Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gminę Korczyna na: „dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych płaskich i próżniowych, ogniw fotowoltaicznych oraz kotłów na pelet w gospodarstwach domowych na terenie gminy Korczyna. Numer referencyjny: EPP.271.7.2020” (sygn. akt: KIO 2141/20).

W dniu 9 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gminę Szepietowo na: „dowóz uczniów z terenu Gminy Szepietowo do Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie, Szkoły Podstawowej im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Dąbrówce Kościelnej i Szkoły Podstawowej w Wojnach-Krupach w roku szkolnym 2020/2021. Numer referencyjny: ZB.271.1.2020” (sygn. akt: KIO 2169/20

W dniu 8 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Stella Building Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska  Koło na: „budowę nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy l. Staffa w m. Kole. Numer referencyjny: ZP.271.8.2020” (sygn. akt: KIO 2082/20).

W dniu 8 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Orange Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych na: „zakup i dostawę tabletów dla szkół w ramach konkursu grantowego „Zdalna szkoła plus”. Numer referencyjny: OR-10.271.68.2020” (sygn. akt: KIO 2160/20).

W dniu 8 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Inżynieria Rzeszów S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Miasta Rzeszowa na: „budowę parkingu podziemnego wraz z przebudową układu komunikacyjnego w systemie projektuj i buduj, w ramach budowy Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego oraz przebudowa budynku dworca kolejowego Rzeszowie. Numer referencyjny: CZ-A.271.41.120.2020” (sygn. akt: KIO 2056/20).

W dniu 8 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SHADOK AV Sp. z o.o. sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu na: „zakup ekranu LED z nagłośnieniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu” (sygn. akt: KIO 1806/20).

W dniu 8 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ZPUE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Energa-Operator S.A. na: „sukcesywne dostawy rozłączników napowietrznych SN o budowie zamkniętej z telesterowaniem itelesygnalizacją. Numer referencyjny: P/1/0101/2019” (sygn. akt: KIO 1889/20).

W dniu 8 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przemysław Tomecki PTM Soft w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut Badań Edukacyjnych na: wykonanie aplikacji interkonektor „ELA”, (sygn. akt: KIO 2081/20).

W dniu 7 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Usługi Leśne i Szkółkarskie "Budnik" Małgorzata Zolech; Usługi Pilarskie "Drwal" Adam Wyka; Zakład Handlowo-Usługowy Agata Budziak; Zakład Usług Leśnych "Las" Henryk Budziak; Usługi Leśne Artur Wardęga w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa, PGL LP, Nadleśnictwo Międzyrzecz na: „wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Międzyrzecz w latach 2020–2022. Numer referencyjny: SA.270.1.2019” (sygn. akt: KIO 1946/20).

W dniu 7 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GRIFFIN GROUP Spółka Akcyjna DEFENCE Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Inspektorat Uzbrojenia na: „dostawę parków pontonowych” (sygn. akt: KIO 1991/20).

W dniu 4 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mota-Engil Central Europe S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa- Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad na: „budowę obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42. Numer referencyjny: O.Ki.D-3.2412.11.2020.gk” (sygn. akt: KIO 1790/20).

W dniu 4 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MobileMS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie  na: „usługę budowy dwujęzycznej strony internetowej www.muzeach.pl z systemem zarządzania treścią (CMS) – łącznie zwane “Systemem” i gwarancja jakości na ich prawidłowe działanie oraz opracowanie identyfikacji wizualnej dla projektu ”www.muzeach”. Numer referencyjny: KF.AZ.2401.10.AZ.2020" (sygn. akt: KIO 1931/20).

W dniu 4 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Anna Twaróg SIMPLYQ w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu na: „kompleksową usługę prania bielizny szpitalnej dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Numer referencyjny: DA.271-34/20" (sygn. akt: KIO 2068/20).

W dniu 3 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy EKO-TRANS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Głusk na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gm. Głusk oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanego w Wilczopolu 100. Numer referencyjny: ZP.271.8.2020" (sygn. akt: KIO 2089/20).

W dniu 3 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik, Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie na: „wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentacji projektowej oraz robót remontowo –budowlanych na zadanie: Przebudowa i modernizacja pomieszczeń SP ZOZ w Myszkowie na potrzeby utworzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do uruchomienia w strukturach szpitala pięciołóżkowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w zakresie robót remontowo- budowlanych" (sygn. akt: KIO 1887/20).

W dniu 3 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FLEXIPOWER Group Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa na: „dostawę i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE – zestawów instalacji fotowoltaicznych, zestawów kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła w ramach zadania pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej ene...Numer referencyjny: SZPT/ZP-02/07/2019" (sygn. akt: KIO 2021/20).

W dniu 3 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WASKO S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Informatyki Resortu Finansów na: „rozbudowę infrastruktury Centrum Informatyki Resortu Finansów – dostawa serwerów stelażowych Numer referencyjny: PN/17/20/HCKY" (sygn. akt: KIO 2040/20).

W dniu 3 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: NDI Sp. z o.o., NDI SOPOT S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Katowice na: "dokończenie robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa trzech basenów w dzielnicach” w lokalizacji Katowice – Ligota – Zadole, ul. Wczasowa. Numer referencyjny: BZP.271.1.34.2020" (sygn. akt: KIO 2042/20).

W dniu 3 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KONSULTANT IT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Katowickie Centrum Onkologii na: "zakup, dostawę, wdrożenie systemu informatycznego do obsługi Pracowni Cytostatyków dla Katowickiego Centrum Onkologii. Numer referencyjny: K.C.O./PN/32/2020" (sygn. akt: KIO 1944/20).

W dniu 3 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BITUNOVA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na: "wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni metodą Slurry Seal ww ciągu dr. woj. nr 652" (sygn. akt: KIO 2070/20).

W dniu 3 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "SPINEL" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki na: " zakup wraz z dostawą sprzętu informatycznego i urządzeń sieciowych. Numer referencyjny: WNP/332/PN/2020" (sygn. akt: KIO 1902/20).

W dniu 3 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WASKO S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na: "zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Systemu Rejestracji Broni (SRB). Numer referencyjny: BZP-WPP-2374-1-34-DZIK-PN-TK/2019" (sygn. akt: KIO 1837/20).

W dniu 3 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sygnity S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na: "zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Systemu Rejestracji Broni (SRB). Numer referencyjny: BZP-WPP-2374-1-34-DZIK-PN-TK/2019" (sygn. akt: KIO 1840/20).

W dniu 3 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na: " zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Systemu Rejestracji Broni (SRB). Numer referencyjny: BZP-WPP-2374-1-34-DZIK-PN-TK/2019" (sygn. akt: KIO 1841/20).

W dniu 3 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ANMARO Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu na: " dostawę i montaż zasilaczy bezprzerwowych UPS dla jednostek organizacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Numer referencyjny: 240000/271/9/2020-ZAP" (sygn. akt: KIO 1984/20).

W dniu 3 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MEDIX Sławomir Szwed Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na: "dostawę mammografu i głowicy wolumetrycznej wraz z oprogramowaniem 3D / 4D" (sygn. akt: KIO 1972/20).

W dniu 3 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy OPEGIEKA Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Mławski na: " modernizację osnowy poziomej 3 klasy dla gminy Wieczfnia Kościelna." - inwentaryzacja, projekt i realizacja. Numer referencyjny: zm. publ. 272.1.2020" (sygn. akt: KIO 1762/20).

W dniu 2 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  BBC BEST BUILDING CONSULTANTS Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Toruńskie Towarzystwo Budownictwo Społecznego Sp. z o. o. na: "opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą oraz rozwiązaniem ewentualnych kolizji dla terenów: OM DĘBOWA GÓRA Toruń ul. Batorego – oznaczenie planistyczne 118.09-MW2. Numer referencyjny:2/P/LW/2020" (sygn. akt: KIO 1749/20).

W dniu 2 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Firma Handlowo - Usługowa Mariusz Franków w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polregio Sp. z o.o., Małopolski Zakład w Krakowie na: "zastępczą komunikację autobusową. Numer referencyjny: PRT3-251-4-2020" (sygn. akt: KIO 2050/20).

W dniu 2 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Firma Handlowo - Usługowa Mariusz Franków w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Polregio Sp. z o.o., Małopolski Zakład w Krakowie na: "zastępczą komunikację autobusową. Numer referencyjny: PRT3-251-4-2020" (sygn. akt: KIO 2051/20).

W dniu 2 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny w Warszawie na: "dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby sądów apelacji warszawskiej," (sygn. akt: KIO 2012/20).

W dniu 2 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NETIA S.A.  postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Minister Finansów na: "zapewnienie Kolokacji Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych oraz jego fizycznego połączenia z Podstawowym Centrum Przetwarzania Danych w ramach Nowego Krajowego Systemu Poboru Opłat. Numer referencyjny: R/5/20/PO/G/413" (sygn. akt: KIO 1964/20).

W dniu 2 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IBCOL Sp.z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: "dostawę tarcz termalnych. Numer referencyjny: 61/PN/2020" (sygn. akt: KIO 2016/20).

W dniu 2 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DUCTUS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu na: " bieżące utrzymanie dróg krajowych A-4, S-3, 3, 94 na terenie Rejonu w Legnicy w latach 2020-2023, Zadanie nr 3 – Utrzymanie oznakowania i urządzeń BRD. Numer referencyjny: O.WR.D-3.2412.109.2020," (sygn. akt: KIO 1992/20).

W dniu 2 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MBA System Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Główny Urząd Statystyczny na: " zakup tabletów dla potrzeb przeprowadzenia spisów powszechnych. Numer referencyjny: 23/ST/SPIS/PN/2020" (sygn. akt: KIO 1717/20).

W dniu 1 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KID Krzysztof Fiedorczuk w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum na: "dostawę 6 trenażerów chirurgicznych (laparoskopowych). Numer referencyjny: 141.2711.19.2020" (sygn. akt: KIO 1998/20).

W dniu 1 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IMMITIS Spółka z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Województwo Mazowieckie na: " dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego dla szkół w ramach RPO WM na lata 2014–2020 Numer referencyjny: ES-NR-IV.ZP.D.272.42.2020.LB" (sygn. akt: KIO 2008/20).

W dniu 1 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Ekspert Security Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: " świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne na rzecz jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu" (sygn. akt: KIO 1963/20).

W dniu 1 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "TAMAX" Szczepan Cieślak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gminę Iwanowice na: "odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z terenu gminy Iwanowice. Numer referencyjny: IGKR.271.3.7.2020.MK" (sygn. akt: KIO 1773/20).

W dniu 1 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Luxury Medical Care Sp.z o.o. Sp. k., LMC Trans Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny na: „świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego pacjentów dializowanych. Numer referencyjny: DEZ.26.032.2020” (sygn. akt: KIO 1822/20).

W dniu 1 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Hochtief Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum na: "modernizację i rozbudowę istniejącego Kampusu UJ CM w Krakowie – Prokocimiu – etap I”. Numer referencyjny: 141.2711.43.2020" (sygn. akt: KIO 1753/20).

W dniu 1 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Intertrading Systems Technology Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na: " dostawę urządzeń sieciowych, wraz z instalacją i wdrożeniem. Numer referencyjny: 20/DI/PN/2020" (sygn. akt: KIO 2044/20).

W dniu 1 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na: " rozbudowę oczyszczalni ścieków – Program dostosowania jednostek wytwórczych PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów do konkluzji BAT. Numer referencyjny: POST/GEK/GEK/PMR-ELT/00716/2020" (sygn. akt: KIO 1603/20).

W dniu 1 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: " rozbudowę drogi S3/A6 odc. w. Kijewo (z węzłem) – w. Rzęśnica (bez węzła) – rozbudowa węzła Kijewo – dokończenie robót na węźle Kijewo. Numer referencyjny: GDDKiA O.Sz.D-3.2410.25.2020" (sygn. akt: KIO 1892/20).

W dniu 1 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: PAGIKO Sp. z o.o. Sp. k., CORA NEW Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego na: "przebudowę i remont wybranych pomieszczeń w budynku Domu Nauki CMKP przy ul. Schroegera 82 w Warszawie (numer sprawy: ZP-585/2020)" (sygn. akt: KIO 1812/20).

W dniu 1 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Ayesa Polska Sp. z o.o., PROKOM Construction Sp z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie na: "świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla zad. pn.: „Rozbudowa al. 29-Listopada na odc. od ul. Opolskiej do granic m-a Krakowa o dł. około 2.6km w form. zaprojektuj-wybuduj–zgodn. z warunkami FIDIC". Numer referencyjny: ZIM.ZP.262.2.1.2020" (sygn. akt: KIO 1920/20).

W dniu 1 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FUH Adam-Tours Angela Kuś w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Koleje Małopolskie Sp. z o.o. na: "świadczenie usługi obsługi Autobusowych Linii Dowozowych do linii kolejowych Zamawiaja?cego na terenie gmin: Wieliczka, Gdo´w, S´wia?tniki Go´rne poprzez zapewnianie na rzecz Zamawiaja?cego autobuso´w, zwanych dalej „pojazdami” wraz z kierowcami na okres od 01.08.2020 r. do 31.10.2020 r. z prawem opcji od 01.11.2020 r. do 31.12.2020 r." (sygn. akt: KIO 1827/20).

W dniu 1 września 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Transactor Security Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Służba Ochrony Państwa na: "dostawę analizatora gazów, analizatora płynów, urządzenia RTG do kontroli bagażu, ręcznego skanera RTG, wykrywacza materiałów wybuchowych. Numer referencyjny: 18/2020/ZP" (sygn. akt: KIO 2022/20).

W dniu 31 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Firma Handlowo - Usługowa  Mariusz Franków w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. na: "autobusowy przewóz osób na odcinku Warszawa–Pilawa–Warszawa. Numer referencyjny: MWZ7-26-32-2020" (sygn. akt: KIO 1490/20).

W dniu 31 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: AMISTAD Sp. z o.o.; Gorzowska Inżynierska Firma Konsultingowa "INTERPROJEKT" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego na: „Opracowanie i wdrożenie koncepcji przebiegu szlaków rowerowych w województwie lubuskim w ramach projektu Odra Velo – Oder Velo, budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim. Numer referencyjny: DA.III.2721.1.6.2020” (sygn. akt: KIO 1945/20).

W dniu 31 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Animalab Sp. z o.o w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk na: „rozbudowę istniejącego systemu klatek do hodowli gryzoni laboratoryjnych z dopuszczeniem składania ofert częściowych. Numer referencyjny: AZP-261-18/2020” (sygn. akt: KIO 1947/20).

W dniu 31 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Doosan Babcock Energy Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. na: „modernizację turbozespołów bloków nr 3 i 8. Numer referencyjny: KZP-PT.2103.3.2020” (sygn. akt: KIO 1959/20).

W dniu 31 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Drew-Kos Dariusz Różycki w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na: „Zarząd Zlewni w Inowrocławiu – Wykonywanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych Numer referencyjny: BD.ROZ.281.51.2019” (sygn. akt: KIO 1795/20).

W dniu 31 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Euvic Sp. z o.o., Team Connect Sp. z o.o., Edge One Solutions Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Aplikacje Krytyczne sp. z o.o. na: „świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT dla spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. Numer referencyjny: AKMF/DZA/PZP/06/2019” (sygn. akt: KIO 2015/20).

W dniu 31 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Auto GT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi  na: „dostawę samochodów osobowych typu suv w policyjnej wersji oznakowanej. Numer referencyjny: FZ-2380/13/20/KK” (sygn. akt: KIO 2026/20).

W dniu 31 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Nowosądecka Infrastruktura Komunalna Sp. z o.o. na: „realizację obiektu Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenów i otoczenia obiektu – realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj. Numer referencyjny: NIK.271.1.2020” (sygn. akt: KIO 1982/20).

W dniu 31 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: MMCITÉ4 Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Skawinie na: „dostawę małej architektury na ulicę Batorego w Skawinie - II przetarg. Numer referencyjny: ZP.271.20-2.IN.2020” (sygn. akt: KIO 1684/20).

W dniu 31 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: AG-COMPLEX Sp. z o.o  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Zieleni m.st. Warszawy  na: „dostawę i posadzenie krzewów, pnączy i bylin na terenach m.st. Warszawy wraz z pielęgnacją. Numer referencyjny: 18/PN/2020,” (sygn. akt: KIO 1820/20).

W dniu 27 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Comarch Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego -Ministerstwo Finansów na: „zakup usług specjalistycznych związanych z oprogramowaniem Oracle. Numer referencyjny: C/328/20/DI/B/302” (sygn. akt: KIO 1670/20).

W dniu 27 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska na: „budowę przepompowni wspomagającej na kolektorze kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach” (sygn. akt: KIO 1949/20).

W dniu 27 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Finansów na: „zawarcie umowy ramowej na dostawę produktów i usług firmy Microsoft lub równoważnych. Numer referencyjny: C/223/20/DI/B/134” (sygn. akt: KIO 1756/20).

W dniu 27 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: MIKRONIKA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Energa-Operator S.A. na: „dostawę zestawów telesterowania dla stacji SN/nn 3, 4 i 5 polowych. Numer referencyjny: P/1/0086/2019” (sygn. akt: KIO 1487/20).

W dniu 26 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wręczyca Wielka na: „PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ BOISKA W TRUSKOLASACH. Numer referencyjny: NIP.03.2020.B” (sygn. akt: KIO 1839/20).

W dniu 26 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Usługi Transportowe Andrzej Brzęcki w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie na: „zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie, w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 (3 sezony) z podziałem na 19 Zadań. Numer referencyjny: O/OL.D-3.2413.15.2020” (sygn. akt: KIO 1736/20).

W dniu 26 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Philips Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. na: „obsługę serwisowa, przeglądy, konserwacja i naprawy sprzętu medycznego” (sygn. akt: KIO 1935/20).

W dniu 26 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Computex Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Bank Gospodarstwa Krajowego na: „dostawę sprzętu komputerowego. Numer referencyjny: DZZK/95/DI/2020” (sygn. akt: KIO 1846/20).

W dniu 26 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych na: „rozwój i utrzymanie Portalu klienta oraz Szyny usług (ESB) w ramach Platformy usług elektronicznych ZUS. Numer referencyjny: TZ/271/89/19” (sygn. akt: KIO 1809/20).

W dniu 25 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: UMO Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa - Jednostka Wojskowa Nr 2305 na: „dostawę jednorazowych wyrzutni pocisków przeciwpancernych” (sygn. akt: KIO 1526/20).

W dniu 24 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: CATERMED S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu na: „kompleksowe usługa codziennego, całodobowego żywienia pacjentów na bazie kuchni głównej szpitala dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu. Numer referencyjny: DA.271-29/20” (sygn. akt: KIO 1918/20).

W dniu 24 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Euvic Sp. z o.o., Team Connect Sp. z o.o., Edge One Solutions Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Aplikacje Krytyczne sp. z o.o. na: „świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT dla spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. Numer referencyjny: AKMF/DZA/PZP/06/2019” (sygn. akt: KIO 1901/20).

W dniu 24 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: OFFICE PLUS Rzeszów sp. z o.o. w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Lublin na: „wykonanie, dostarczenie i montaż szafek metalowych wraz z systemem sterowania i zarządzania szafkami dla Szkoły Podstawowej nr 58 w Lublinie, przy ul. Berylowej 7. Numer referencyjny: ZP-P-I.271.64.2020” (sygn. akt: KIO 1891/20).

W dniu 24 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie na: „dostawę angiografu i sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Radiologii Interwencyjnej. Numer referencyjny: ZPZ-03/01/20” (sygn. akt: KIO 1828/20).

W dniu 24 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o. o., IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski na: „opracowanie dok. dla zadania prace na odc. Katowice Zawodzie – Mysłowice – Sosnowiec Jęzor wraz zdobudową torów aglomeracyjnych oraz na obw. Tow. GOP na odc. K-ce Muchowiec – Chorzów Stary – PiekaryŚl. Numer referencyjny: 9090/IREZA4DZ/00227/01749/20/P” (sygn. akt: KIO 1825/20).

W dniu 24 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: EMPIREUM Dopieralski Piotr w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. na: „sukcesywne dostawy artykułów medycznych. Numer referencyjny: D25M/251/N/4-15rj/20” (sygn. akt: KIO 1979/20).

W dniu 24 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: FUJIFILM Europe GmbH Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta na: „dostawę dwóch cyfrowych aparatów RTG kostno-płucnych do radiologii w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”. Numer referencyjny: RZP-II-WI/9/DZP-1/2020” (sygn. akt: KIO 1888/20).

W dniu 24 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Romil Sp. z o.o., Polbud Partners Sp. z o.o w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie na: „zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie, w sezonachzimowych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 (3 sezony) z podziałem na 19 Zadań. Numer referencyjny: O/OL.D-3.2413.15.2020” (sygn. akt: KIO 1719/20).

W dniu 21 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: "MARKPOL" Transport Krajowy i Zagraniczny Marek Rzeźnik w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. na: „autobusowy przewóz osób na odcinku Warszawa–Pilawa–Warszawa. Numer referencyjny: MWZ7-26-32-2020” (sygn. akt: KIO 1563/20).

W dniu 21 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: INKO Consulting Sp. z o.o., MP Consulting Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu na: „pełnienie nadzoru nad realizacją zadania pn.: Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 – w formule „zaprojektuj i wybuduj”. CPV 71000000-8. Numer referencyjny: NI.2720.129.2019” (sygn. akt: KIO 1896/20).

W dniu 21 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: FPN Kartuzy Witold Stec w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Nakielski Ośrodek Kultury im. Zygmunta Kornaszewskiego  na: „przetarg na dostawę i montaż foteli w ramach zadania "Modernizacja kina w Nakle nad Notecią pozwalająca na wznowienie działalności filmowej". Numer referencyjny: 184/NOK/20/PW8” (sygn. akt: KIO 1898/20).

W dniu 21 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: GE Medical Systems Polska
Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza  na: „dostawę tomografu komputerowego. Numer referencyjny: NBO/08/20” (sygn. akt: KIO 1951/20).

W dniu 20 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy:  P.H.U. KAREX-POL Lesław Hrywniak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa - 1 Regionalna Baza Logistyczna  na: „dostawę wkładów filtracyjnych. Numer referencyjny: 66/2020” (sygn. akt: KIO 1708/20).

W dniu 20 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: ANN-POL Inwestycje 3 Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 44 WOG na: „wykonywanie obsługi kotłów wodnych i parowych kotłowni sezonowych na paliwo stałe wraz z instalacjami i urządzeniami pomocniczymi przynależnymi do kotłowni. Numer referencyjny: 46/PN/2020” (sygn. akt: KIO 1815/20).

W dniu 20 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Serwis Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. Sp. k., Serwis Pojazdów Szynowych ASO Piotr Mieczkowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. na: „naprawy w poziomie utrzymania P4 elektrycznych zespołów trakcyjnych. Numer referencyjny: MWZ3-26-94-2019” (sygn. akt: KIO 1879/20).

W dniu 20 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Polkomtel Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. na: „wdrożenie wirtualnego operatora sieci komórkowej w zakresie telemetrii dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o.
Numer referencyjny: 2020/W001/WP-002348” (sygn. akt: KIO 1797/20).

W dniu 19 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Świętokrzyskie Centrum Onkologii na: „zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Numer referencyjny: AZP.2411.88.2020.JS” (sygn. akt: KIO 1476/20).

W dniu 19 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Ekoland Sp. z o.o.; Eko-Kras Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Głusk na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gm. Głusk oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanego w Wilczopolu 100. Numer referencyjny: ZP.271.8.2020” (sygn. akt: KIO 1922/20).

W dniu 19 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Polski Instytut Rozwoju Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim na: „opracowanie i wdrożenie e-usług wraz z dostawą zestawów telemetrycznych. Numer referencyjny: ZP.371.13.2020” (sygn. akt: KIO 1794/20).

W dniu 19 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: FHU Sanit-Bud Włodzimierz Meres w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Łukowica na: „przebudowę budynku kotłowni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Przyszowej wraz z budową przyłącza do kanału ciepłowniczego. Numer referencyjny: ZP.271.rb/4/PN/4/2020” (sygn. akt: KIO 1903/20).

W dniu 18 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: HEWALEX Spółka z o.o., sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Sokołów Podlaski na: „dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Sokołów Podlaski”. Numer referencyjny: IGKOŚiPF.271.2.5.2020” (sygn. akt: KIO 1906/20).

W dniu 18 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa na: „dostawę i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE – zestawów instalacji fotowoltaicznych, zestawów kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła w ramach zadania pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej ene... Numer referencyjny: SZPT/ZP-02/07/2019” (sygn. akt: KIO 1816/20).

W dniu 18 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: IT Solution Factor Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Informatyki Resortu Finansów na: „dostawę i wdrożenie Centralnego Systemu Zarządzania i Urządzeń Bezpieczeństwa sieci WAN dla jednostek organizacyjnych resortu finansów. Numer referencyjny: PN/21/20/HGEA” (sygn. akt: KIO 1858/20).

W dniu 18 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Envimet Services Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Główny Inspektorat Ochrony Środowiska na: „zakup automatycznych mierników pyłu PM10/PM2.5. Numer referencyjny: ZP/220-29/20/AO” (sygn. akt: KIO 1641/20).

W dniu 18 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: ROKOM Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Jabłonna na: „wykonanie w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „PD-2” w Dąbrowie Chotomowskiej. Numer referencyjny: ZP.271.1.11.2020” (sygn. akt: KIO 1874/20).

W dniu 18 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: SUEZ Zachód Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o. na: „odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław w obrębie sektora IV – Psie Pole. Numer referencyjny: 21/2019” (sygn. akt: KIO 1575/20).

W dniu 18 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: EURO-LIGHT sp. z o.o., GR VISIO sp. z o.o. sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie na: „wykonanie robót termomodernizacyjnych budynków Szpitala. Numer referencyjny: 23/2020” (sygn. akt: KIO 1457/20).

W dniu 17 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Finansów na: „dostawę sprzętu i oprogramowania wraz ze wsparciem technicznym. Numer referencyjny: BDG.ZPB.230.33.2020” (sygn. akt: KIO 1883/20).

W dniu 17 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: SINMED Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: „zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych dla Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Numer referencyjny: AZP.2411.45.2020.JS” (sygn. akt: KIO 1821/20).

W dniu 17 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Euvic Sp. z o.o., Team Connect Sp. z o.o., Edge One Solutions Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Aplikacje Krytyczne sp. z o.o. na: „świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT dla spółki AplikacjeKrytyczne Sp. z o.o. Numer referencyjny: AKMF/DZA/PZP/06/2019” (sygn. akt: KIO 1814/20).

W dniu 17 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie na: „budowę wielofunkcyjnej hali sportowej AGH w Krakowie. KC-zp.272-255/20. Numer referencyjny: KC-zp.272-255/20” (sygn. akt: KIO 1750/20).

W dniu 17 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Trecom S.A. Sp. K. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Unijnych Projektów Transportowych na: „zakup, dostawę i wdrożenie serwera oraz przełączników sieciowych na potrzeby Centrum Unijnych Projektów Transportowych (dalej „CUPT”). Numer referencyjny: 9.2020.ZAM” (sygn. akt: KIO 1702/20).

W dniu 17 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: pegaz90 Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina i Miasto Witkowo na: „poprawę stanu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek. Numer referencyjny: ITz.271.9.2020” (sygn. akt: KIO 1916/20).

W dniu 17 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane KAN-BUD Arkadiusz Wawrzyniak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina i Miasto Witkowo na: „poprawę stanu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek. Numer referencyjny: ITz.271.9.2020” (sygn. akt: KIO 1915/20).

W dniu 17 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni na: „modernizację kompleksu zamkowego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka Numer referencyjny: AZ-271-02/2020” (sygn. akt: KIO 1672/20).

W dniu 17 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "GP-TERM" M. Gajek & B. Gajek w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka na: „modernizację kompleksu zamkowego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka Numer referencyjny: AZ-271-02/2020” (sygn. akt: KIO 1759/20).

W dniu 17 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Moris-Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka na: „modernizację kompleksu zamkowego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. Numer referencyjny: AZ-271-02/2020” (sygn. akt: KIO 1741/20).

W dniu 17 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „odcinek D – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz – Kartuzy realizowane w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”” (sygn. akt: KIO 1683/20).

W dniu 14 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: IZAN+ Sp. z o.o.; Naprzód Hospital Sp. z o.o.; Naprzód Service Sp. z o.o.; Vendi Cleaning Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o. na: „usługę kompleksowego sprzątania pomieszczeń w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 oraz Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Szubińskiej 4, wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. Numer referencyjny: ZP/17/2020” (sygn. akt: KIO 1722/20).

W dniu 14 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: P.H.U. KAREX-POL Lesław Hrywniak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 2 Regionalna Baza Logistyczna na: „dostawę wkładów filtrów paliwa z podziałem na 3 zadania. Numer referencyjny: D/93/2020” (sygn. akt: KIO 1760/20).

W dniu 14 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Comarch Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Mazowieckie na: „zaprojektowanie i budowę „Portalu mazowieckich bibliotek pedagogicznych”, tzw. front-office wraz z modernizacją i budową systemów back-office, e-usługami oraz dostosowaniem lub budową nowych stron www ... Numer referencyjny: CG-R-II.ZP.U.272.28.2020.MK” (sygn. akt: KIO 1866/20).

W dniu 14 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach na: „Zachodnią Bramę Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach – roboty budowlane (część po południowej stronie dworca PKP). Numer referencyjny: ZDM.26.20.2020” (sygn. akt: KIO 1880/20).

W dniu 14 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: TMS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy na: „dostawę, montaż i uruchomienie 64 warstwowego tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń. Numer referencyjny: 453/P/2020” (sygn. akt: KIO 1748/20).

W dniu 13 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Sweco Consulting Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Rejonowy Zarząd Infrastruktury na: „opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowej dla zadania 11814 pn.: „Przebudowa sieci sanitarnych oraz oczyszczalni ścieków z dostosowaniem do aktualnych potrzeb oraz wymagań zabezpieczenia przeciwpożarowego i socjalno-sanitarnego REGNY”. Numer referencyjny: WIB/PN/5/U/5” (sygn. akt: KIO 1706/20).

W dniu 13 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: PROMAT Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego na: „opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z wyposażeniem” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem”.  Numer referencyjny: RSS/SZP/P-18/2020” (sygn. akt: KIO 1665/20).

W dniu 13 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: TMS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej na: „zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej. Numer referencyjny: PN XVI/2020” (sygn. akt: KIO 1833/20).

W dniu 13 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: FBSerwis S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu na: „bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Wołowie w latach 2020–2022; zadanie 3 – Prace związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Numer referencyjny: O.WR.D-3.2412.53.2020” (sygn. akt: KIO 1792/20).

W dniu 13 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: BICO Group Sp.z o.o., Three Sixty Project Development Consultants CC w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. na: „zarządzanie realizacją kontraktu na zaprojektowanie, budowę, utrzymanie techniczne i rozbiórkę Pawilonu Polski na wystawie światowej Expo 2020 w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Numer referencyjny: BPR.SPED.25.20/2020/PN” (sygn. akt: KIO 1909/20).

W dniu 13 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: ITINet R. Wojniusz, R. Wojniusz S.C. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Bytom Odrzański na: „budowę kablowej sieci elektroenergetycznej NN-0,4 kV wraz z lampami oświetlenia ulicznego w obrębie Parku Nauk Przyrodniczych w Gminie Bytom Odrzański. Numer referencyjny: ZP.271.4.2020” (sygn. akt: KIO 1848/20).

W dniu 13 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Eskom IT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Ośrodek Informatyki na: „dostawę oraz wdrożenie sprzętowej platformy wirtualizacyjnej Hiper Converged Infrastructure (HCI) wraz z 60-miesięcznym wsparciem technicznym. Numer referencyjny: COI-ZAK.262.9.202” (sygn. akt: KIO 1775/20).

W dniu 13 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: PAKO Eugeniusz Milko w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na: „okresowe pomiary instalacji elektrycznych, badanie ochrony przeciwporażeniowej wraz z oględzinami w obiektach i budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Numer referencyjny: ZP/868/U/20” (sygn. akt: KIO 1852/20).

W dniu 13 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Warbud S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego Poznaniu na: „budowę Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK) w zakresie modułów 1, 2a, 2b i 3b w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Numer referencyjny: PN-52/20” (sygn. akt: KIO 1872/20).

W dniu 12 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: MMK-INŻ. Sp. z o.o.; Larkbud Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. na: „rozbudowę ul. Traktorowej w Łodzi na odcinku od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Łanową oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Numer referencyjny: BZU.2291.29.20” (sygn. akt: KIO 1724/20).

W dniu 12 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Inżynieria Rzeszów S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie na: „dokończenie ciągu przetwarzania osadów w ramach zadania Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina. Numer referencyjny: POIS/P/10/2020” (sygn. akt: KIO 1831/20).

W dniu 12 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Strach i Synowie Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Zębowice na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zębowice oraz opróżnianie koszy ulicznych i pojemników z odpadami z czyszczenia ulic i placów, ich transport i zagospodarowanie” (sygn. akt: KIO 1776/20).

W dniu 12 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Nutricia Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na: „dostawę diet do żywienia dojelitowego, linii do podaży wraz z dzierżawą pomp. DZPUCK.262.040.2020
Numer referencyjny: DZPUCK.262.040.2020” (sygn. akt: KIO 1765/20).

W dniu 12 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: WORKS 11 Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Inspektorat Uzbrojenia na: „dostawę nabojów zakłócających termicznych MJU-7A/B” (sygn. akt: KIO 1788/20).

W dniu 12 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: MEGMAR Logistics & Consulting Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Inspektorat Uzbrojenia na: „dostawę nabojów zakłócających termicznych MJU-7A/B” (sygn. akt: KIO 1532/20).

W dniu 11 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: REMONDIS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Zduńska Wola na: „odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów na potrzeby Urzędu Miasta Zduńska Wola w okresie od 01.01.2021 r. do 28.02.2021 r. Numer referencyjny: OA.271.167.2020” (sygn. akt: KIO 1859/20).

W dniu 11 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Catermed S.A., Jol-Mark Sp. z o.o, IZAN+ Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Bartoszyce na: „przygotowanie i dostawę posiłków do bartoszyckich przedszkoli. Numer referencyjny: 271.14.2020” (sygn. akt: KIO 1691/20).

W dniu 11 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Envimet Services Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Główny Inspektorat Ochrony Środowiska na: „zakup mini stacji pomiarowych pyłu zawieszonego PM10/PM2.5. Numer referencyjny: ZP/220-36/20/MST” (sygn. akt: KIO 1640/20).

W dniu 11 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Medlab-Products Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny na: „dostawę wyrobów diagnostycznych, odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego. Numer referencyjny: DZPZ/333/7UEPN/2020” (sygn. akt: KIO 1571/20).

W dniu 11 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi na: „wykonanie przeglądów sprzętu medycznego. Numer referencyjny: 17/PNP/SW/2020” (sygn. akt: KIO 1853/20).

W dniu 11 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: BAROSZ-GWIMET Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: „odbiór, transport kruszywa skalnego RA powstałego na bazie odpadów wydobywczych i wbudowanie w bryłę krajobrazową dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy. Numer referencyjny: 502000089” (sygn. akt: KIO 1695/20).

W dniu 10 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: MIRBUD S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" na: „budowę układu drogowego wraz z włączeniem i przebudową ul. Lubelskiej, włączeniem w al. Wojska Polskiego oraz wykonaniem infrastruktury technicznej, stanowiąca część zadania inwestycyjnego pn.: (...) Numer referencyjny: 48/PN/ZP/TLLZP/20” (sygn. akt: KIO 1659/20).

W dniu 10 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie na: „wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” – zadania 1–3 w ramach programu operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Numer referencyjny: PO-II.260.24.20” (sygn. akt: KIO 1751/20).

W dniu 10 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Sygnity S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowy Instytut Badawczy na: „budowę nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z KRN oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+). Numer referencyjny: PN-106/20/MS” (sygn. akt: KIO 1804/20).

W dniu 10 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Sygnity S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowy Instytut Badawczy na: „budowę nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z KRN oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+). Numer referencyjny: PN-106/20/MS” (sygn. akt: KIO 1804/20).

W dniu 10 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Hochtief Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na: „przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 32 w Kielcach. Numer referencyjny: DN 499/2020” (sygn. akt: KIO 1720/20).

W dniu 10 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: „ALMA” S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie na: „budowę systemu łączności alarmowej na autostradzie A2 w województwie mazowieckim.  Numer referencyjny: GDDKiA.O.WA.D 3.2411.41.2020” (sygn. akt: KIO 1685/20).

W dniu 10 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: PSI Polska Sp. z o.o., PSI Software AG, Apator Elkomtech S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Energa-Operator S.A. na: „wdrożenie centralnego systemu zarządzania ruchem sieci elektroenergetycznej SCADA. Numer referencyjny: P/1/0121/2018” (sygn. akt: KIO 1305/20).

W dniu 10 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: MIKRONIKA Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Energa-Operator S.A. na: „wdrożenie centralnego systemu zarządzania ruchem sieci elektroenergetycznej SCADA Numer referencyjny: P/1/0121/2018” (sygn. akt: KIO 1299/20).

W dniu 10 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: T-SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Policji na: „zakup usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu dla centralnych systemów informatycznych CPD, tj. CSIP, CSD, ERCDŚ CBŚPiBSW, SIO, SYNAPS, SEWN, SESPOL, SWLP, sieci teleinformatycznej CBŚP, Child Alert, SEŚT, ZSODE. Numer referencyjny: 43/BŁiI/20/AP” (sygn. akt: KIO 1661/20).

W dniu 10 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: CONTROL PROCESS S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na: „przebudowę, rozbudowę i nadbudowę zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 32 w Kielcach. Numer referencyjny: DN 499/2020” (sygn. akt: KIO 1725/20).

W dniu 10 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o. na: „odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław w obrębie sektora II – Krzyki. Numer referencyjny: 19/2019” (sygn. akt: KIO 1569/20).

W dniu 10 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie na: „budowę szkoły podstawowej na os. Złocień w Krakowie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Numer referencyjny: MCOO/ZP/R/23/20” (sygn. akt: KIO 1601/20).

W dniu 7 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE PPP Road Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie na: „budowę Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Numer referencyjny: 2/IV/2018” (sygn. akt: KIO 1658/20).

W dniu 7 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Nadleśnictwo Olecko na: „dostawę i montaż wyposażenia do pomieszczeń budynku biurowego Nadleśnictwa Olecko. Numer referencyjny: S.270.1.2020” (sygn. akt: KIO 1511/20).

W dniu 7 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Signea Sp. z o.o. Sp. k.; Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania ECTIZ Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Zachodniopomorskie - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego na: „usługi inżyniera kontraktu w projekcie Zachodniopomorskie e-Zdrowie. Numer referencyjny: WOiRZL.II.272.10.2020.PR” (sygn. akt: KIO 1807/20).

W dniu 6 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Serwis Pojazdów Szynowych Sp. z o. o. Sp. k., Piotr Mieczkowski Autoryzowana Stacja Obsługi Serwis Pojazdów Szynowych w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polregio sp. z o.o. Podlaski Zakład w Białymstoku na: „wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania (P4), wraz z pracami dodatkowymi elektrycznego zespołu trakcyjnego EN57AL-1543. Numer referencyjny: PRTL4-251-06/2019” (sygn. akt: KIO 1241/20).

W dniu 6 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: ERBUD Operations Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie na: „przebudowę i modernizację pomieszczeń szpitala w celu dostosowania do potrzeb oddziału anestezjologii i intensywnej terapii i jednosalowego bloku operacyjno - zabiegowego w SPZOZ w Łukowie Numer referencyjny: 09/20” (sygn. akt: KIO 1404/20).

W dniu 6 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Wioletta Wawrzyniak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie, Dział Gospodarki Materiałowej i Zamówień na: „sprzedaż " tłucznia torowego"” (sygn. akt: KIO 1682/20).

W dniu 6 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: AQUA INSTAL Sabina Śmich; Inter Materials Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Pawłowiczki na: „wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa stacji uzdatniania wody w Grodzisku. Numer referencyjny: ZRI.271.4.2020” (sygn. akt: KIO 1370/20).

W dniu 6 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: KenBIT Koenig i Wspólnicy Sp. J. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa - Jednostka Wojskowa Nr 2305 na: „dostawę anteny Skyray wraz z modyfikacją. Numer referencyjny: ZP-27/2020” (sygn. akt: KIO 1669/20).

W dniu 6 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Control Process Silesia Spółka z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. na: „uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Międzyrzecz z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu wodno-ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu. Numer referencyjny: 19/ZP5/DEOŚ/POIIŚ/2020” (sygn. akt: KIO 1782/20).

W dniu 6 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Impel System Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: „świadczenie usług w zakresie specjalistycznego sprzątania obiektów szpitalnych Zamawiającego, współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentami, utrzymania w czystości terenów zewnętrznego, świadczenie usług całodziennego żywienia pacjentów oraz świadczenie usług w zakresie transportu wewnątrzszpitalnego w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żorach. Numer referencyjny: 105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2612-20-2020” (sygn. akt: KIO 1777/20).

W dniu 6 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: GWS Eco Sp. z o.o., GWS Cleaning Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku na: „sprzątanie pomieszczeń oraz terenu wokół Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. Numer referencyjny: DTE.272.3.2020” (sygn. akt: KIO 1757/20).

W dniu 5 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Stanisław Bodzioch Firma Przewozowa "FB" w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół na: „dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie gminy Raciechowice w roku szkolnym 2020/21 oraz 2021/22 na podstawie zakupu biletów miesięcznych. Numer referencyjny: GZ.26.01.2020” (sygn. akt: KIO 1787/20).

W dniu 5 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: PAROKS Roksana Partyka w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa- Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad na: „koszenie traw i chwastów oraz utrzymanie czystości na drogach krajowych na terenie Oddziału w OpoluGDDKiA rejon w Kluczborku w okresie 48 miesięcy od daty podpisania umowy. Numer referencyjny: O.Op.D-3.2413.11.2020 (19” (sygn. akt: KIO 1650/20).

W dniu 5 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: SIMPLE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Brzeski na: „E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu – czwarte postępowanie. Numer referencyjny: ZAM. 272.1.1.2020” (sygn. akt: KIO 1579/20).

W dniu 5 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Asseco Healthcare Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Brzeski na: „E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu – czwarte postępowanie. Numer referencyjny: ZAM. 272.1.1.2020” (sygn. akt: KIO 1578/20).

W dniu 5 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Comarch Healthcare S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Brzeski na: „E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu – czwarte postępowanie. Numer referencyjny: ZAM. 272.1.1.2020” (sygn. akt: KIO 1576/20).

W dniu 5 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Brzeski na: „E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu – czwarte postępowanie. Numer referencyjny: ZAM. 272.1.1.2020” (sygn. akt: KIO 1574/20).

W dniu 5 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Philips Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota na: „dostawę, montaż i uruchomienie nowego cyfrowego aparatu RTG wraz z pracami instalacyjnymi niezbędnymi do podłączenia aparatu. Numer referencyjny: ZP-2511-09-MDM/2020” (sygn. akt: KIO 1547/20).

W dniu 5 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki na: „rozbudowę ulicy Borek wraz z przebudową ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim. Numer referencyjny: WI.271.1.7.2020.ZP” (sygn. akt: KIO 1723/20).

W dniu 5 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu Sp. z o.o. na: „świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji miejskiej na terenie gminy miastoElbląg i gmin sąsiadujących. Numer referencyjny: ZP-01/2020” (sygn. akt: KIO 1561/20).

W dniu 4 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: TPF Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski na: „opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (e 30 i e 65) na obszarze śląska, etap Ia, na odcinku Katowice Ligota–Tychy”. Numer referencyjny: 9090/IREZA4DZ/00981/00221/20/P” (sygn. akt: KIO 1302/20).

W dniu 4 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ELDOR Łukasz Baranowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „dostawę materiałów elektrycznych i aparatury pomiarowej.Numer referencyjny: 65/ZP/20” (sygn. akt: KIO 1732/20).

W dniu 4 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Kobyłka na: „zakup i dostawę laptopów w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Numer referencyjny: WZP.271.20.2020” (sygn. akt: KIO 1497/20).

W dniu 4 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Usługi Przewozowe Lucjan Brożek w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Ruda Śląska na: „transport dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021. Numer referencyjny: AP.271.29.2020” (sygn. akt: KIO 1677/20).

W dniu 4 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: FASTER Typa Radosław w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Pieckach na: „organizację dowozu dzieci szkolnych do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie gminy Piecki. Numer referencyjny: DZ.343.1.2020” (sygn. akt: KIO 1674/20).

W dniu 4 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: COVERTECH Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej na: „dostawę radiotelefonów stacjonarnych, przewoźnych i przenośnych na potrzeby Żandarmerii Wojskowej. Numer referencyjny: RZP/09/PN/S/2020” (sygn. akt: KIO 1734/20).

W dniu 4 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Granabud Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Rafał Gębal w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na: „remont Hali Sportowej nr 5 na terenie Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Numer referencyjny: SSZP 371/14/2020” (sygn. akt: KIO 1198/20).

W dniu 4 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Control Process Silesia Spółka z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - "Wodociągi Kieleckie" Sp. z o.o. na: „kontrakt 11 / Zadanie 1 Przebudowa stacji uzdatniania gazu dla generatorów prądu na terenie Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka”. Numer referencyjny: JRP-5/2020” (sygn. akt: KIO 1452/20).

W dniu 4 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Zakład Usług Drogowych i Komunalnych "DROMAR" Marian Kaliściak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zarząd Dróg w Opolu na: „oczyszczanie miasta w zakresie: całoroczne oczyszczanie pasów drogowych rejonu I i II, w tym oczyszczanie chodników, placów, terenów zieleni, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz przejść podziemny
Numer referencyjny: NP.260.47.2020.P” (sygn. akt: KIO 1715/20).

W dniu 3 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Sanimax - Transport s.c. Janusz Sosnowski i Monika Sosnowska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie na: „dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radzymin z miejsca zamieszkania do szkół prowadzonych przez Gminę Radzymin oraz ze szkół do miejsca zamieszkania w roku szkolnym 2020/2021 wraz z zapewnieniem im opieki.
Numer referencyjny: DAO.26.03.2020” (sygn. akt: KIO 1584/20).

W dniu 3 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Impel System Sp. z o.o., Impel Facility Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie na: „kompleksową usługę sprzątania Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, plac Małachowskiego 3 oraz pomieszczeń galerii Miejsce Projektów Zachęty w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego 3. Numer referencyjny: ZP/01/2020” (sygn. akt: KIO 1582/20).

W dniu 3 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Hochtief Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie na: „budowę „Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia”. Numer referencyjny: 1/Centrum/2020/RB” (sygn. akt: KIO 1517/20).

W dniu 3 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie na: „budowę „Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia”. Numer referencyjny: 1/Centrum/2020/RB” (sygn. akt: KIO 1525/20).

W dniu 3 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Słupecki na: „budowę nowego odcinka drogi powiatowej nr 3040P pomiędzy m. Powidz a m. Niezgoda oraz rozbudowę drogi powiatowej nr 3054P na odcinku Niezgoda–Kochowo. Numer referencyjny: BZP.272.4.2020” (sygn. akt: KIO 1406/20).

W dniu 3 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Siemens Healthcare Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach na: „dostawę i montaż kompletnego zestawu rezonansu magnetycznego oraz wykonanie dostosowania wielobranżowego projektu obszaru rezonansu do potrzeb oferowanego urządzenia dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach. Numer referencyjny: 06/PN/2020” (sygn. akt: KIO 1617/20).

W dniu 3 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Siemens Healthcare Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. Mikołaja Kopernika na: „przebudowę pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, bloku operacyjnego oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi. Numer referencyjny: EZ.28.58.2020” (sygn. akt: KIO 1484/20).

W dniu 3 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie na: „wykonanie dokumentacji projektowej STEŚ-R wraz z uzyskaniem decyzji DŚU dla budowy obwodnicy Limanowej oraz obwodnicy Nowego Targu. Numer referencyjny: O.KR.D-3.2413.19.2020” (sygn. akt: KIO 1523/20).

W dniu 3 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: ECO-ABC Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie na: „odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów medycznych. Numer referencyjny: ZP 3311/31//2020” (sygn. akt: KIO 1664/20).

W dniu 3 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: RENOWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Firma Handlowo – Usługowa REMGIPS Piotr Broczek w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wieluń na: „remont zabytkowego dworu drewnianego mieszczącego Muzeum Wnętrz Dworskich oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, rozbudowa i remont Domu nad stawem i przekształcenie jego układu funkcjonalno-użytkowego oraz remont Kantorka zlokalizowanego w przestrzeni dworskiej” w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Numer referencyjny:ZP.271.2.26.2019” (sygn. akt: KIO 1548/20).

W dniu 3 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Primost Południe Sp. z o.o. , ZBD sp. z o.o. Sp.k w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu na: „remont wiaduktu w ciągu dk nr 11 nad linia PKP w m. Pleszew. Numer referencyjny: O.PO.D-3.2411.34.2020” (sygn. akt: KIO 1586/20).

W dniu 31 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: CSPM Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Finansów na: „dostawę sprzętu i oprogramowania wraz ze wsparciem technicznym. Numer referencyjny: BDG.ZPB.230.33.2020” (sygn. akt: KIO 1600/20).

W dniu 31 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "PIOMAR" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Fundusz Zdrowia Dolnośląski Oddział Wojewódzki na: „zakup zestawów komputerowych typu All-in-One. Numer referencyjny: WAG.261.3.2.2020” (sygn. akt: KIO 1500/20).

W dniu 31 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. na: „przebudowę Nabrzeża Norweskiego w Porcie Gdynia. Numer referencyjny: ZHB-612/SIWZ-11/TW/AP/2020” (sygn. akt: KIO 1531/20).

W dniu 31 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa na: „dostawę i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE – zestawów instalacji fotowoltaicznych, zestawów kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła w ramach zadania pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej ene... Numer referencyjny: SZPT/ZP-02/07/2019” (sygn. akt: KIO 1655/20).

W dniu 30 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Comarch Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Zduńska Wola na: „asystę techniczną, usługi serwisowe oraz usługi wsparcia dla oprogramowania dostarczonego w ramach projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez miasto Zduńska Wola”. Numer referencyjny: Znak sprawy: OA.I.271.33.2020” (sygn. akt: KIO 1718/20).

W dniu 30 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: STEKOP S.A., STEKOP - OCHRONA sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Łódzka, Dział Zamówień Publicznych na: „część I: Ochronę wybranych obiektów i mienia Politechniki Łódzkiej, monitorowanie systemów alarmowych wraz z ochroną w trakcie imprez; część iI: Ochrona w trakcie imprez masowych w tym Juwenaliów PŁ. Numer referencyjny: RAP.383.06.2020.AGN.U” (sygn. akt: KIO 1552/20).

W dniu 30 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: FCC Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Nova Sp. z o.o. na: „zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120. Numer referencyjny: NV/V/P_Z/3/2020/2155” (sygn. akt: KIO 1056/20).

W dniu 30 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Systemy Pomiarowe Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Główny Inspektorat Ochrony Środowiska na: „Zakup i dostawę aparatury pomiarowej” (sygn. akt: KIO 1485/20).

W dniu 30 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Eyzee S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki na: „zawarcie umowy ramowej na świadczenie usługi dot. wytwarzania lub wdrażania lub utrzymania systemów informatycznych przez wyspecjalizowany zespół informatyczny. Numer referencyjny: C/588/19/DI/B/483” (sygn. akt: KIO 1489/20).

W dniu 30 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: AWIMA Sp. J. B. Wiśniewski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie na: „kompleksową usługę sprzątania Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, plac Małachowskiego 3 oraz pomieszczeń galerii Miejsce Projektów Zachęty w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego 3. Numer referencyjny: ZP/01/2020” (sygn. akt: KIO 1605/20).

W dniu 29 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: "POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE" S. A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Kołobrzeg na: „przebudowę ul. Rybackiej w Kołobrzegu” (sygn. akt: KIO 1550/20).

W dniu 29 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: T-Mobile Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. na: „usługę zdalnego odczytu układów pomiarowo-rozliczeniowych. Numer referencyjny: EZP/164/2020” (sygn. akt: KIO 1412/20).

W dniu 29 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: FBSerwis S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Byczyna na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu gminy Byczyna oraz organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” (sygn. akt: KIO 1713/20).

W dniu 29 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. na: „budowę zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20. Numer referencyjny: PIM/07/20/ZP37/2016-85” (sygn. akt: KIO 1690/20).

W dniu 29 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: TELBUD S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych na: „budowę sieci strukturalnej i kanalizacji teletechnicznej w m. Krosno Odrzańskie - wykonanie robót budowlanych. Numer referencyjny: 2610 15 2020 JŁ” (sygn. akt: KIO 1395/20).

W dniu 29 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: InterHall Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Suwałki na: „zaprojektowanie z wybudowaniem hali pneumatycznej na boisko przy Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach - BO” – część 1 „Zakup i dostawa wyposażenia sportowego dla potrzeb hali pneumatycznej - BO” – część 2. Numer referencyjny: ZP.271.40.2020” (sygn. akt: KIO 1606/20).

W dniu 29 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: IMPEL Defender Sp. z o.o., IMPEL Safety Sp. z o.o., IMPEL Provider Sp. z o.o., IMPEL Facility Services Sp. z o.o., IMPEL Technical Security Sp. z o.o., ITM Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „usługę ochrony mienia realizowana w formie stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej terenów, obszarów,obiektów i urządzeń stanowiących jego wyposażenie (zamówienie z podziałem na 12 części)”. Numer referencyjny: OB4/2020” (sygn. akt: KIO 1710/20).

W dniu 29 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: UMO Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Policji na: „dostawę policyjnej maski przeciwgazowej pełnotwarzowej wraz z 3 filtropochłaniaczami w ilości 1 870 kpl. Numer referencyjny: 75/Cut/20/KK” (sygn. akt: KIO 1269/20).

W dniu 28 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kondratowice na: „świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Kondratowice w okresie od 01.08.2020 r. do 31.12.2020 r. Numer referencyjny: WI.271.5.2020” (sygn. akt: KIO 1701/20).

W dniu 28 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Baxter Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na: „dostawę produktów farmaceutycznych, wyrobów medycznych, opatrunków i środków dezynfekcyjnych. Numer referencyjny: 13/ZP/2020” (sygn. akt: KIO 1271/20).

W dniu 28 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Inżynieria Rzeszów S.A., CAMBI Solutions AS w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi na: „zad. 5 „Budowę instal. termicznej hydrolizy osadu”, zad. 6 „Budowę instal. do usuwania azotu”, zad. 7 „Budowę instal. do odzysku fosforu z odcieków” w ram. proj. „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi". Numer referencyjny: DOA-ZP-III.271.114.2019” (sygn. akt: KIO 1372/20).

W dniu 28 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: IZAN+ Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na: „świadczenie usług polegających na zapewnieniu pracowników tymczasowych do wykonywania pracy tymczasowej w charakterze personelu pomocniczego na potrzeby Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. Numer referencyjny: 11/2020” (sygn. akt: KIO 1379/20).

W dniu 28 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: NETIA S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia na: „połączenie Centrali NFZ i kolokacji z Oddziałami Wojewódzkimi NFZ zapasową siecią rozległą WAN oraz zapewnienie dostępu do Internetu. Numer referencyjny: BAG-SZP.261.1.6.2020” (sygn. akt: KIO 1227/20).

W dniu 28 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: TIMKO Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki w Krakowie na: „dostawę sprzętu medycznego do biopsji stereotaktycznej piersi wraz z dzierżawą systemu do biopsji (DFP.271.64.2020.EP). Numer referencyjny: DFP.271.64.2020.EP” (sygn. akt: KIO 1447/20).

W dniu 28 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: DROMAX Piotr Szanser w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Usług Komunalnych na: „pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Wykonanie przebudowy ulicy Krętej w ramach zadania: „Rewitalizacja – przebudowa ciągów komunikacyjnych – ulica Kręta i Podgórna w Tczewie”. Numer referencyjny: ZUK.271.3.4.2020” (sygn. akt: KIO 911/20).

W dniu 28 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na: „wykonanie inwestycji pn.: „Zadanie nr 1: Przebudowa i rozbudowa Budynku Głównego dla potrzeb Oddziału Gastroenterologicznego Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań); Zadanie nr 2: Przebudowa pomieszczeń Budynku Głównego na Bloki Operacyjne i Oddziały Pooperacyjne Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań)”, w Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 16/20. Numer referencyjny: sygn. postępowania: PN 16/20” (sygn. akt: KIO 1376/20).

W dniu 28 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie na: „budowę wielofunkcyjnej hali sportowej AGH w Krakowie. KC-zp.272-255/20. Numer referencyjny: KC-zp.272-255/20” (sygn. akt: KIO 1524/20).

W dniu 27 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Sevitel Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „wymianę odcinka rurociągu wraz z trójnikiem na rurociągu głównego odwadniania DN450 w szybie "Kolejowy I" dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. Numer referencyjny: ZP-CZOK-0005/20” (sygn. akt: KIO 1158/20).

W dniu 27 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Orange Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. na: „wdrożenie wirtualnego operatora sieci komórkowej w zakresie telemetrii dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Numer referencyjny: 2020/W001/WP-002348” (sygn. akt: KIO 1386/20).

W dniu 27 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Polkomtel Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. na: „wdrożenie wirtualnego operatora sieci komórkowej w zakresie telemetrii dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Numer referencyjny: 2020/W001/WP-002348” (sygn. akt: KIO 1377/20).

W dniu 27 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Siemens Healthcare Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na: „dostawę angiografu, wraz z adaptacją pomieszczeń III piętra Oddziału Kardiologicznego – Pracownia Hemodynamiczna Numer referencyjny: ZP/2501/47/20” (sygn. akt: KIO 1387/20).

W dniu 27 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Philips Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na: „dostawę angiografu, wraz z adaptacją pomieszczeń III piętra Oddziału Kardiologicznego – Pracownia Hemodynamiczna Numer referencyjny: ZP/2501/47/20” (sygn. akt: KIO 1380/20).

W dniu 27 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Lubawa S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Zarząd Służby Więziennej na: „dostawę kamizel i hełmów kuloodpornych oraz kajdanek i kajdanek zespolonych. Numer referencyjny: 12/20/DR” (sygn. akt: KIO 1649/20).

W dniu 24 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Taxus UL Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi na: „SIWZ ZP-5/2020 wykonanie nowego operatu – ochrona ekosystemów leśnych i nieleśnych BgPN. Numer referencyjny: ZP-5/2020” (sygn. akt: KIO 1444/20).

W dniu 24 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: „budowę drogi S1 Pyrzowice–Kosztowy, odc. Podwarpie – Dąbrowa Górnicza (przebudowa DK 1). Numer referencyjny: O.KA.D-3.2410.70.2019” (sygn. akt: KIO 1425/20).

W dniu 24 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: LUG Light Factory Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Skarżysko-Kamienna na: „modernizację oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej. Numer referencyjny: ZP.271.17.2020” (sygn. akt: KIO 1645/20).

W dniu 24 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: American Systems Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II na: „dostawę wraz z wdrożeniem i wsparciem technicznym zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania zasobami dla Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Numer referencyjny: AZP-240/PN-p221/020/2019” (sygn. akt: KIO 1469/20).

W dniu 24 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: American Systems Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II na: „dostawę wraz z wdrożeniem i wsparciem technicznym zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania zasobami dla Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Numer referencyjny: AZP-240/PN-p221/020/2019” (sygn. akt: KIO 1469/20).

W dniu 24 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie na: „modernizację systemu HIS oraz dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu: Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap. Numer referencyjny: 8/2020” (sygn. akt: KIO 1427/20).

W dniu 23 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: CONTROL PROCESS S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Energia Ciepła S.A. na: „budowę turbiny gazowej z kotłem odzyskowym parowo-wodnym oraz gazowoolejowych kotłów rezerwowo-szczytowych, parowo-wodnych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy” (sygn. akt: KIO 1619/20).

W dniu 23 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: PCG Academia Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie na: „dostawę oraz wdrożenie oprogramowania Akademickiego Biura Karier i systemu badania losów absolwentów
Numer referencyjny: DZP-262-4/2020” (sygn. akt: KIO 1630/20).

W dniu 23 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: "Taternicki.pl" Anna Krawczyk-Wojciechowska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „dostawę wyposażenia siłowni , sprzętu wspinaczkowego , obuwia sportowego , ubiorów sportowych i sprzętu sportowego dla 31 WOG Zgierz i podległych pododdziałów pozostających na jego zaopatrzeniu. Numer referencyjny: 61/zp/20” (sygn. akt: KIO 1580/20).

W dniu 23 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Immitis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny w Krakowie  na: „umowę ramową na dostawę monitorów na rzecz sądów powszechnych. Numer referencyjny: WZP-421-16/2020” (sygn. akt: KIO 1564/20).

W dniu 23 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: KenBIT Koenig i Wspólnicy Sp. J. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Inspektorat Uzbrojenia na: „dostawę terminali satelitarnych SHF szczebla taktycznego w wersji przenośnej” (sygn. akt: KIO 1426/20).

W dniu 23 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Zarząd Służby Więziennej na: „dostawę komputerów stacjonarnych typu all-in-one. Numer referencyjny: 5/20/PA” (sygn. akt: KIO 1393/20).

W dniu 23 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Immitis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Stołeczna Policji na: „wykonanie szczegółowej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej rozbudowy i modernizacji Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Numer referencyjny: PN-7/20/ZS/MZ” (sygn. akt: KIO 1545/20).

W dniu 23 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: EKO ELPROM Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowy Instytut Badawczy na: „wykonanie szczegółowej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej rozbudowy i modernizacji Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Numer referencyjny: PN-7/20/ZS/MZ” (sygn. akt: KIO 1318/20).

W dniu 23 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach  na: „sukcesywne dostawy rękawic chirurgicznych i diagnostycznych na potrzeby oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, Numer referencyjny: EZ/ZP/18/2020/ESŁ” (sygn. akt: KIO 1466/20).

W dniu 22 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Epa Green Sp. z o.o., CLEANART Artur Durda w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  na: „świadczenie usługi utrzymania czystości w wybranych lokalizacjach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP S.A. Numer referencyjny: 6060/ILG 7/03981/01545/20/P” (sygn. akt: KIO 1375/20).

W dniu 22 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Epa Green Sp. z o.o., CLEANART Artur Durda w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „świadczenie usługi utrzymania czystości w wybranych lokalizacjach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP S.A. Numer referencyjny: 6060/ILG 7/03981/01545/20/P” (sygn. akt: KIO 1375/20).

W dniu 22 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: PUH Proserw Piotr Szewczyk, Compas Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jednostka Wojskowa Nr 6021 na: „zakup i dostawę kart zbliżeniowych HID Global Mifare 13,56 MHz Classic 1 kB MF1MOA2S50 NXP UID4 dla jednostki będącej na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej nr 6021. Numer referencyjny: 25/2020/PN/INFR” (sygn. akt: KIO 1538/20).

W dniu 22 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: P.U.H. "FREM-BUD" Zenon Kuśmierz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Nowy Targ  na: „Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Mokotów” (sygn. akt: KIO 1553/20).

W dniu 22 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Sanito Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Nowy Targ na: „montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Nowy Targ, miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia. Numer referencyjny: GPI-ZPI.271.3.3.2019” (sygn. akt: KIO 1541/20).

W dniu 22 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane SAWREM Sp. z o.o. Sp. k.; Przedsiębiorstwo Budowlane SAWREM s.c. Danuta Sawińska, Tomasz Sawiński w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Worcella 5 a  na: „REMONT ELEWACJI WRAZ Z OCIEPLENIEM ELEWACJI PODWÓRZOWYCH, REMONT TARASU, WYKONANIE IZOLACJI
PRZECIWWILGOCIOWEJ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU PRZY UL. STANISŁAWA WORCELLA 5A WE WROCŁAWIU. Numer referencyjny: 1/W5/2020” (sygn. akt: KIO 1368/20).

W dniu 22 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Zakład Drogowo-Transportowy Mirosław Lewczuk w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Miejski w Zabłudowie na: „bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie na terenie Gminy Zabłudów Numer referencyjny: ZP.271.6.2020” (sygn. akt: KIO 1309/20).

W dniu 21 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: SMART PLAC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego na: „odnowę i wykonanie oznakowania poziomego w ciągu dróg wojewódzkich utrzymywanych przez ZDIR Powiatu Rybnickiego. Numer referencyjny: ZP-SDMB/10DW/20” (sygn. akt: KIO 1616/20).

W dniu 21 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Bankowe Biuro Podróży "TravelBank" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Policji na: „zawarcie umowy ramowej na rezerwację, sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych na trasach zagranicznych oraz świadczenie usług opcjonalnych na potrzeby policji. Numer referencyjny: 35/BF/20/AP” (sygn. akt: KIO 1290/20).

W dniu 21 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: ROKOM Sp. z o.o.; TOMBRUK Sp. z o.o.; WIEMAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Łomianki na: „rozbudowę ulicy Fabrycznej wraz z budową kanalizacji deszczowej wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury wod - kan, energetycznej i telekomunikacyjnej w ramach zadania: "Przebudowa ul. Fabrycznej" - zad. 2016/03” (sygn. akt: KIO 1509/20).

W dniu 21 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. na: „świadczenie usług transportu sanitarnego pacjentów dla Szpitali Pomorskich sp. z o.o. w lokalizacji Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie. Numer referencyjny: D25C/251/N/18-27rj/20” (sygn. akt: KIO 1519/20).

W dniu 21 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Bcoders S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej - Politechnika Warszawska na: „dostawę komputerów. Numer referencyjny: CI.ZP.261.05.2020” (sygn. akt: KIO 1549/20).

W dniu 21 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: KANZEON Wrocławski Catering Grzegorz Ciężkal w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szkoła Podstawowa nr 91 im. Orląt Lwowskich we Wrocławiu na: „usługi restauracyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 91 im. Orląt Lwowskich we Wrocławiu w roku szkolnym 2020/2021.Znak sprawy: 991/1/2020” (sygn. akt: KIO 1589/20).

W dniu 21 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: e-Instytucja.pl Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kiwity na: „modernizację, dostawę i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu. Numer referencyjny: GKŚO.I.271.3.2020” (sygn. akt: KIO 1479/20).

W dniu 21 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: P.R.B. REMBUD Grzegorz Kowalski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jednostka Wojskowa Nr 6021 na: „roboty konserwacyjne i naprawcze obiektów administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 6021 – umowa ramowa. Numer referencyjny: 27/2020/PN/INFR” (sygn. akt: KIO 1330/20).

W dniu 21 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Alstal Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. na: „budowę czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kompleksowym zagospodarowaniem terenu przy ul. Celulozowej. Numer referencyjny: MBM.NR.ZP.01/2020” (sygn. akt: KIO 1303/20).

W dniu 21 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zespół Obsługi Oświaty na: „dostawę komputerów przenośnych z oprogramowaniem w ramach w ramach projektu Szkoła Jutra - II edycja. Numer referencyjny: MZOO.330.5.2020” (sygn. akt: KIO 1276/20).

W dniu 21 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Spire Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polregio Sp. z o.o. na: „dzierżawę wielofunkcyjnych urządzeń drukujących wraz z usługą druku podążającego i obsługą serwisową. Numer referencyjny: PZP1-25-2/2020” (sygn. akt: KIO 1568/20).

W dniu 21 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Giant Lazer Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte na: „dostawę licencji i wdrożenie symulatorów VR, dostawa sprzętu, przeprowadzenie szkoleń oraz zapewnienie opieki serwisowej dla dostarczonych symulatorów VR. Numer referencyjny: 51/ZP/20” (sygn. akt: KIO 1522/20).

W dniu 21 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: ECM Group Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad opracowaniem projektów wykonawczych i wykonaniem robót budowlanych w ramach proj. pn.: „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie. Numer referencyjny: IREZA4/1f-216-04/2019” (sygn. akt: KIO 1629/20).

W dniu 21 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Regionalny Szpital w Kołobrzegu na: „zakup wyrobów medycznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z rozbudową Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z przebudową Centrum Diagnostyczno-Obrazowego oraz pozostałe pracownie diagnostyczne. Numer referencyjny: EP/44/2019” (sygn. akt: KIO 1565/20).

W dniu 21 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Poczta Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych na: „świadczenie usług pocztowych polegających na doręczeniu przesyłek listowych do klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w latach 2021–2023. Numer referencyjny: TZ/271/15/20” (sygn. akt: KIO 1560/20).

W dniu 20 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: MobileMS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie na: „wykonanie i wdrożenie systemu w ramach projektu pn. „Platforma edukacyjna Teatru Polskiego w Warszawie” [z wyłączeniem dostawy sprzętu informatycznego]. Numer referencyjny: ZP/TP-4/231/2019” (sygn. akt: KIO 1292/20).

W dniu 20 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: CATERMED S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 na: „usługę przygotowania i dystrybucji posiłków dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu. Numer referencyjny: DZP - 19/2020” (sygn. akt: KIO 1536/20).

W dniu 20 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Polkomtel Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych na: „świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych. Numer postępowania: 2614.13.2020.IR” (sygn. akt: KIO 1627/20).

W dniu 20 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Asseco Data Systems S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia na: „dostawę systemu elektronicznej dystrybucji biletów na potrzeby aplikacji mobilnych zwanego dalej „eMagazyn”na potrzeby Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Numer referencyjny: ZA.270.2.2020” (sygn. akt: KIO 1252/20).

W dniu 20 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: PMB GROUP Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?” na: „budowę stanu surowego zamkniętego zakładu rehabilitacyjnego „Klinika Budzik dla dorosłych”. Numer referencyjny: PZP/2/2020” (sygn. akt: KIO 1628/20).

W dniu 20 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Becton Dickinson Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu na: „sukcesywną dostawę systemu zamkniętego do pobierania krwi żylnej i tętniczej. Numer referencyjny: ZP/PN/25/20/LNPPSO/JG” (sygn. akt: KIO 1512/20).

W dniu 17 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na: „1. Przebudowa i umocnienie Kanału Tałckiego; 2. Przebudowa i umocnienie Kanału Grunwaldzkiego; 3. Przebudowa i umocnienie Kanału Mioduńskiego. Numer referencyjny: WA.ROZ.281.4.2020” (sygn. akt: KIO 1433/20).

W dniu 17 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: SEEN Technologie Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Wodociągów I Kanalizacji Sp. z o.o. na: „budowę ujęcia wody powierzchniowej, przesyłu wody surowej oraz układu uzdatniania wraz z odsalaniem iinfrastrukturą towarzyszącą, dla zaopatrzenia w wodę m. Świnoujście. Zakład „Wydrzany II". Numer referencyjny: 14/2020/KSz” (sygn. akt: KIO 1518/20).

W dniu 17 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Zakład Usług Drogowych i Komunalnych "DROMAR" Marian Kaliściak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad na: „koszenie traw i chwastów oraz utrzymanie czystości w ciągu dróg krajowych nr 38, 38a, 40, 40b, 45, 45b, 88 i 94 na terenie Oddziału GDDKiA w Opolu – rejon Kędzierzyn-Koźle w okresie 48 miesięcy. Numer referencyjny: O.Op.D-3.2413.07.2020 (14)” (sygn. akt: KIO 1179/20).

W dniu 17 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Integrated Solutions Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Najwyższy na: „zawarcie umowy ramowej na dostawę licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji pakietów standardowychoprogramowania, usług hostowanych dla Sądu Najwyższego. Numer referencyjny: KPP IV-0413-22/20” (sygn. akt: KIO 1080/20).

W dniu 17 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na: „modernizację śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Krapkowice wraz z przebudową awanportów. Numer referencyjny: GL.ROZ.2810.39.2020.EB” (sygn. akt: KIO 1435/20).

W dniu 17 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 4 Regionalna Baza Logistyczna na: „zakup wraz z dostawą wyrobów papierniczych, rękawic ochronnych, produktów, preparatów i substancji chemicznych, produktów lakierniczych, farb kamuflażowych i innych produktów TECH/83/U/2020. Numer referencyjny: TECH/83/U/2020” (sygn. akt: KIO 1501/20).

W dniu 16 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: FENSTERBAU Sp. z o.o. Sp. k w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Cyfryzacji na: „budowę systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie – roboty konstrukcyjno-budowlane, wentylacja, instalacja elektryczna, instalacja sygnalizacji pożaru. Numer referencyjny: 1/MC/PN/20” (sygn. akt: KIO 1480/20).

W dniu 16 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa na: „dostawę i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE – zestawów instalacji fotowoltaicznych, zestawów kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła w ramach zadania pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski". Numer referencyjny: SZPT/ZP-02/07/2019” (sygn. akt: KIO 1478/20).

W dniu 16 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: ALNAG Barbara Wróbel w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu na: „zakup, dostawę i montaż wyposażenia meblowego dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – ½ oddziału oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Diabetologii i Endokrynologii. Numer referencyjny: TLZP/2-23/233/31/2020” (sygn. akt: KIO 1186/20).

W dniu 16 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: TIME SECURITY Sp. z o.o., SKY ONE Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie na: „usługi ochrony osób i mienia w obiektach II Oddziału ZUS w Warszawie. Numer referencyjny: 450000/271/3/2020-ZAP” (sygn. akt: KIO 1184/20).

W dniu 16 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Remondis Dolny Śląsk Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wiązów na: „świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych Miasta i Gminy Wiązów. Numer referencyjny: BS.271.5.2020” (sygn. akt: KIO 1474/20).

W dniu 16 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowy Instytut Badawczy na: „budowę nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z KRN oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+). Numer referencyjny: PN-106/20/MS” (sygn. akt: KIO 1353/20).

W dniu 16 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Serwis Pojazdów Szynowych Sp. z o. o. Sp. k.w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Koleje Dolnośląskie S.A. na: „wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 wraz z pracami dodatkowymi w pojazdach SA134-025, SA135-004, SA135-008, SA135-009. Numer referencyjny: KD/OZ/U/9/2020” (sygn. akt: KIO 1244/20).

W dniu 16 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: TDL Instal Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Park Narodowy Gór Stołowych na: „wymianę podestów drewnianych na trasie turystycznej Szczelińca Wielkiego. Numer referencyjny: 7/ZP/PN/ZBU/RB/2020” (sygn. akt: KIO 1217/20).

W dniu 16 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: OPTeam S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polskie Radio S.A. na: „zakup albo modernizację systemu ERP. Numer referencyjny: BZP.B5.19.2020” (sygn. akt: KIO 1333/20).

W dniu 15 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: PKP Cargo Service Sp. z o.o., PKP Cargo S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: „obsługę bocznicy PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit w okresie 36 m-cy z podziałem na zadania. Numer referencyjny: 432000583” (sygn. akt: KIO 1122/20).

W dniu 15 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Primost Południe Sp. z o.o. , ZBD sp. z o.o. Sp.k w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta na: „remont wiaduktu drogowego w ciągu ul. Kowalskiej nad ul. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu” (sygn. akt: KIO 1555/20).

W dniu 15 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Spire Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych na: „zakup komputerów stacjonarnych z wyposażeniem dodatkowym. Numer referencyjny: TZ/271/80/19” (sygn. akt: KIO 1359/20).

W dniu 15 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: TEWA Information Technologies R. Mierzwa, T. Mierzwa, J. Rak, M. Onyszko s.c. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli na: „„dostawę serwera wraz z montażem na potrzeby COZL”. Numer referencyjny: COZL/DZP/AS/3412/PN- 76/20” (sygn. akt: KIO 1385/20).

W dniu 15 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: „remont elementów hydrauliki siłowej sekcji obudów zmechanizowanych dla Oddziałów PGG S.A. Numer referencyjny: 701903418” (sygn. akt: KIO 1226/20).

W dniu 15 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Borowicz Krzysztof w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Bydgoszcz na: „rewitalizację społeczo-gospodarczą Starego Fordonu – gminne budynki mieszkalne (GPR). Termomodernizacja i zagospodarowanie otoczenia 7 komunalnych budynków mieszkalnych” (sygn. akt: KIO 1400/20).

W dniu 15 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Linde Gaz Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o na: „dostawę tlenu medycznego i innych gazów medycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim). Numer referencyjny: PCZ.ZP,04/2020” (sygn. akt: KIO 1014/20).

W dniu 15 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Krzysztof Pilichowski "Car-Trans" P.P.H.U. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Długołęka na: „utrzymanie w czystości i porządku terenów zielonych, przystanków komunikacyjnych oraz innych miejsc użyteczności publicznej na terenie gminy Długołęka – z podziałem na dwie części (zadania). Numer referencyjny: RI.271.2.2020.KP” (sygn. akt: KIO 1045/20).

W dniu 15 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: „dostawę części zamiennych do obudów ścianowych typu KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny w 2020 r. – nr grupy 295-27-17. Numer referencyjny: 512000303” (sygn. akt: KIO 1126/20).

W dniu 15 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: D-WELL Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Hala Gdańsk Sopot Sp. z o.o. na: „dostawę i montaż ledowych opraw oświetlenia sportowego w hali Ergo Arena. Numer referencyjny: 1/2020 ZP” (sygn. akt: KIO 1360/20).

W dniu 15 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: PUH El Professional Mariusz Maszota w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Hala Gdańsk Sopot Sp. z o.o. na: „dostawę i montaż ledowych opraw oświetlenia sportowego w hali Ergo Arena. Numer referencyjny: 1/2020 ZP” (sygn. akt: KIO 1357/20).

W dniu 15 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Rejonowy Zarząd Infrastruktury na: „budowę hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej 2098 w Bemowie Piskim – postępowanie nr 50/RB. Numer referencyjny: 50/RB” (sygn. akt: KIO 1369/20).

W dniu 15 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa- Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad na: „pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktami pn.:
1) „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku od węzła Białystok Księżyno (bez węzła) do węzła Białystok Południe (z węzłem) oraz drogi krajowej nr 65 na odcinku od węzła Białystok Południe do m. Grabówka”;
2) „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku od węzła Białystok Południe (bez węzła) – Ploski”.
Zamówienie obejmuje usługi w zakresie nadzoru nad projektowaniem, zarządzania i kontroli oraz nadzoru nad realizacją ww. umów („Kontraktów”) na warunkach określonych w umowie z konsultantem oraz zgodnie z warunkami kontraktowymi dla każdego z zadań. Numer referencyjny: O.Op.D-3.2410.01.2020” (sygn. akt: KIO 1431/20).

W dniu 14 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Citonet - Kraków Sp.z o.o., Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki w Krakowie na: „dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku (zestawy do zabiegów chirurgicznych). Numer referencyjny: DFP.271.120.2019.DB” (sygn. akt: KIO 1439/20).

W dniu 14 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Optima Centrum Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej na: „wymianę oświetlenia tradycyjnego na LED w SPZZOZ w Przasnyszu. Numer referencyjny: SPZZOZ.ZP/9/2020” (sygn. akt: KIO 1331/20).

W dniu 14 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Somonino na: „dostawę i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Somonino i Gminy Przywidz” dla zadania pn.: „Eko Energia od Somonina aż po Przywidz” w ramach działania 10.3.1 Odnawialne źródła energii” (sygn. akt: KIO 1338/20).

W dniu 14 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: ALNAG Barbara Wróbel w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II na: „dostawy wraz z montażem wyposażenia w meble biurowe i medyczne – Samodzielnej Pracowni Endoskopii - Budynek M-I oraz Oddziału Chorób Cywilizacyjnych i Chorób Płuc – Budynek M-IX według Projektu aranżacji pomieszczeń. Numer referencyjny: DZ.271.126.2019” (sygn. akt: KIO 963/20).

W dniu 14 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Hydrogeowiert Grudziądz Mirosław Szałkowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gminny Zakład Komunalny na: „budowę nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z KRN oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+). Numer referencyjny: PN-106/20/MS” (sygn. akt: KIO 1216/20).

W dniu 14 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Sygnity S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie-Państwowy Instytut Badawczy na: „budowę nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z KRN oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+). Numer referencyjny: PN-106/20/MS” (sygn. akt: KIO 1358/20).

W dniu 14 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: INKO Consulting Sp. z o.o., MP Consulting Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu na: „pełnienie nadzoru nad realizacją zadania pn.: Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 – w formule „zaprojektuj i wybuduj”. CPV 71000000-8. Numer referencyjny: NI.2720.129.2019” (sygn. akt: KIO 1297/20).

W dniu 14 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: DiaHem AG Diagnostic Products w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na: „zakup i dostawę odczynników do badań immunohematologicznych, materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatorów. Numer referencyjny: DZP/46/2020” (sygn. akt: KIO 1422/20).

W dniu 14 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Meran Point Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na: „zakup laptopów. Numer referencyjny: WZ.270.72.2020” (sygn. akt: KIO 1188/20).

W dniu 14 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: LUG Light Factory Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Staszów na: „modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta i gminy Staszów. Numer referencyjny: BZP.271.21.11.2020.I” (sygn. akt: KIO 1020/20).

W dniu 13 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Usług Komunalnych na: „wykonanie przebudowy ulic dla zadania „Rewitalizacja – poprawa bezpieczeństwa – wykonanie systemu monitoringu i
oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej, zagospodarowanie terenu zadworcowego na osiedlu Zatorze” w Tczewie – ETAP I. Numer referencyjny: MZD.2260-1/20” (sygn. akt: KIO 638/20).

W dniu 13 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Catermed S.A., IZAN+ Sp. z o.o., Jol-Mark Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu na: „przygotowanie i dostawa całodziennych posiłków dla pacjentów Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu oraz odbiór resztek pokonsumpcyjnych w okresie od 1.07.2020 do 30.06.2021r. (12 miesięcy)” (sygn. akt: KIO 1530/20).

W dniu 13 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: FABE POLSKA Sp. z o.o., "SP" SINE MIDAS STROY" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie na: „„budowę zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi DW nr 579 odcinek od km 2+209,60do km 9+560,51” – przewidziane do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM na lata 2014–2020. Numer referencyjny: 003/20” (sygn. akt: KIO 1361/20).

W dniu 13 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Advanced Accelerator Applications Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki w Krakowie na: „dostawę radiofarmaceutyków (DFP.271.78.2020.EP). Numer referencyjny: DFP.271.78.2020.EP” (sygn. akt: KIO 1424/20).

W dniu 13 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Sprint S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - WASKO S.A. na: „regionalne Projekty Wdrożeniowe – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T Etap 1(RPW KSZRD E1) – część 1, część 2. Numer referencyjny: O.KA.D-3.2413.27.2020” (sygn. akt: KIO 1083/20).

W dniu 13 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: WASKO S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - WASKO S.A. na: „regionalne Projekty Wdrożeniowe – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T Etap 1(RPW KSZRD E1) – część 1, część 2. Numer referencyjny: O.KA.D-3.2413.27.2020” (sygn. akt: KIO 1081/20).

W dniu 13 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: FUH Adam-Tours Angela Kuś w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Koleje Małopolskie Sp. z o.o. na: „zapewnienie obsługi Autobusowych Linii Dowozowych do linii kolejowych Zamawiającego na terenie gmin:Wieliczka, Gdów, Świątniki Górne poprzez zapewnianie autobusów wraz z kierowcami. Numer referencyjny: KMDL/251/3/2020” (sygn. akt: KIO 1047/20).

W dniu 13 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu na: „najem i kompleksowa obsługa serwisowa urządzeń wielofunkcyjnych w jednostkach Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz kompleksowa obsługa urządzeń drukujących będących własnością Zamawiającego. Numer referencyjny: 3001-ILZ.260.10.2020” (sygn. akt: KIO 1249/20).

W dniu 13 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Alstal Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasta Wejherowa na: „budowę zespołu otwartych basenów kąpielowych – Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody” w Wejherowie z opcją. Numer referencyjny: ZZP.271.13.2020.BJ” (sygn. akt: KIO 1214/20).

W dniu 10 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: 4KL Sp. z o.o., Partner Medica Sp. z o.o., DGP Clean Partner Sp. z o.o., DGP PROVIDER Sp. z o. o., SEBAN Sp. z o.o., 7 MG Spółka z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica na: „świadczenie usług kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica (II). Numer referencyjny: EZP.I-240/15/20” (sygn. akt: KIO 1084/20).

W dniu 10 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Usługi Handel Transport Anna Chmiel w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Chmielnik na: „przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na trasie Sędziejowice-Suków-Sędziejowice przez Chmielnik, Pierzchnicę, Borków. Numer referencyjny: RG.271.1.2020” (sygn. akt: KIO 1440/20).

W dniu 10 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Techniczne TELTOR-POL Północ S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 22 Baza Lotnictwa Taktycznego na: „naprawę ustawień słupów oświetleniowych obwodnica sekcji ZPiER w kompleksie wojskowym 6010 w Królewie Malborskim dla 22. BLT Malbork. Numer referencyjny: 22.BLT.SZP.2612.53.2020” (sygn. akt: KIO 1438/20).

W dniu 10 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: P.P.H.U. " Dąbrowski" Dąbrowski Jan w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kąty Wrocławskie na: „budowę kanalizacji sanitarnej wschód- Zabrodzie – dodatkowe odcinki. Numer referencyjny: ZP.271.49.2019” (sygn. akt: KIO 1417/20).

W dniu 10 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Biuro Usług Inżynierskich Kosztbud Witold Mikołajczak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie na: „zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania KOWR OT w Koszalinie. Numer referencyjny: KOS.WOP.SZP.260.9.B.20.14cz” (sygn. akt: KIO 1432/20).

W dniu 10 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: REAGO TRAINING Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na: „dostawę fabrycznie nowych symulatorów, trenażerów, otoczenia symulacyjnego oraz mebli medycznych, aparatury i sprzętu medycznego do sal Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej: sali pielęgniarstwa. Numer referencyjny: SSZP 371/7 /2020” (sygn. akt: KIO 1415/20).

W dniu 10 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Stalko Przybysz i Wspólnicy Sp. j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Pruszków na: „wykonanie usługi w zakresie Publicznego Transportu Zbiorowego świadczonego na rzecz miasta Pruszkowa na 9 liniach komunikacyjnych w okresie od 1.7.2020 do 30.6.2024.” (sygn. akt: KIO 1423/20).

W dniu 10 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Agencja Ochrony Kowalczyk Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. na: „ochronę portu morskiego w Gdyni w latach 2020–2024. Numer referencyjny: DBM/227/SIWZ-8/KJ/2020” (sygn. akt: KIO 1493/20).

W dniu 10 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: PROTECHNIKA Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. na: „dostawę rozrywarki do worków dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Numer referencyjny: MKUO ProNatura ZP/NO/15/20” (sygn. akt: KIO 1354/20).

W dniu 10 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Alstal Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku na: „podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa budynków nr B4A, B4, budynków technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalis .... Numer referencyjny: ZP/03/20” (sygn. akt: KIO 1383/20).

W dniu 9 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Miasta Rzeszowa na: „budowę parkingu podziemnego wraz z przebudową układu komunikacyjnego w systemie projektuj i buduj, w ramach budowy Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego oraz przebudowa budynku dworca kolejowego Rzeszowie.Numer referencyjny: CZ-A.271.41.120.2020” (sygn. akt: KIO 1346/20).

W dniu 9 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: NETPRINT s.c. J. Wasiela, B. Szostak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „zakup i dostawę tuszy, tonerów i innych materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego. Numer referencyjny: ZP/27/2020” (sygn. akt: KIO 1408/20).

W dniu 9 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Adam Kwiatkowski "LEVEL" Zakład Instalacyjno-Budowlany w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd m. st. Warszawy Urząd Dzielnicy Praga-Południe na: „przebudowę instalacji wodociągowej wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz przeciwpożarowej z rozdziałem instalacji ppoż. od instalacji w. z. - etap I w Przedszkolu Nr 331 przy ul. Szaserów 61A w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Numer referencyjny: UD-VI-ZP/20/20” (sygn. akt: KIO 1471/20).

W dniu 9 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: FOXMET Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „likwidację obiektów budowlanych Zakładu przeróbki Mechanicznej Węgla dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Rudzie Śląskiej KWK "Slask". Numer referencyjny: ZP-S-0015/19” (sygn. akt: KIO 1025/20).

W dniu 9 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Multiconsult Polska Sp. z o.o., Transprojekt Gdański Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu pn. „Prace na linii kolejowej C-E 30 na odcinku Opole Groszowice – Jelcz – Wrocław Brochów” w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”. Numer referencyjny: 9090/IRZU/17619/06457/19/P” (sygn. akt: KIO 1075/20).

W dniu 9 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie na: „rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55 + 328 do km 72 + 775 na terenie gmin: Żuromin,Bieżuń, Lutocin, Rościszewo. Etap II – odcinek drogi od km 57 + 600 do km 69 + 230. Numer referencyjny: 040/20” (sygn. akt: KIO 1167/20).

W dniu 9 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: S&T Services Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na: „wykonanie projektu pn. „System satelitarnego monitorowania upraw rolnych w Polsce – S2MUR”. Numer referencyjny: 158/2020/C” (sygn. akt: KIO 889/20).

W dniu 9 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na: „wykonanie projektu pn. „System satelitarnego monitorowania upraw rolnych w Polsce – S2MUR”. Numer referencyjny: 158/2020/C” (sygn. akt: KIO 887/20).

W dniu 8 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Partner Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wieliszew na: „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Wieliszew w 2020 r. Numer referencyjny: ZZP.271.1.8.2020.AZ” (sygn. akt: KIO 1382/20).

W dniu 8 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Barski Tomasz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Wolsztynie na: „przewozy uczniów do szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Wolsztyn na podstawie biletów miesięcznych” (sygn. akt: KIO 1482/20).

W dniu 8 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: WhyNotTravel Sp. z o.o. sp. k.; Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bokka Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 1. Baza Lotnictwa Transportowego na: „obsługę biletową zagranicznych podróży służbowych. Numer referencyjny: 2/2020” (sygn. akt: KIO 1071/20).

W dniu 8 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Kapsch Telematic Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy na: „usługę prowadzenia miejsc obsługi klienta – punktów dystrybucyjnych w ramach obsługi, utrzymania i rozwoju elementów elektronicznego systemu poboru opłat (ESPO). Numer referencyjny: DZ/02/20” (sygn. akt: KIO 1144/20).

W dniu 8 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Sanito Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina i Miasto Koziegłowy na: „budowę ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy, jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii. Numer referencyjny: RIGK. 271.08 .2018” (sygn. akt: KIO 1091/20).

W dniu 8 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Progress Systemy Komputerowe Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie na: „dostawę licencji oprogramowań dla wszystkich jednostek AGH - KC-zp.272-182/20. Numer referencyjny:KC-zp.272-182/20” (sygn. akt: KIO 1156/20).

W dniu 8 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie na: „udrożnienie i stabilizację koryta Pilicy w kilometrach od km 153+000 do 159+300. Numer referencyjny: WA.ROZ.2810.46.2020” (sygn. akt: KIO 1093/20).

W dniu 8 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Taxus UL Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu na: „usługi zarządzania zasobami leśnymi na nieruchomościach wchodzących w skład mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie działania KOWR OT we Wrocławiu. Numer referencyjny: WRO.WOP.260.24.2020” (sygn. akt: KIO 1228/20).

W dniu 8 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Inżynieryjnych SANEL Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „remont wiaduktu kolejowego w ciągu wojskowej bocznicy kolejowej nr 301 nad drogą powiatową nr 2145K zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Niedźwiedziu gmina Słomniki”. Numer referencyjny: 6/INFR/20” (sygn. akt: KIO 1224/20).

W dniu 8 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Speedserwis Tomasz Wroński w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Lubelska na: „sukcesywną dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Lubelskiej. Numer referencyjny: KP-272-PNU-12/2020” (sygn. akt: KIO 1148/20).

W dniu 8 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Siemens Healthcare Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM - Centralny Szpital Weteranów na: „dostawę sprzętu medycznego: tomografu, angiografu ze wstrzykiwaczem do podawania kontrastu, defibrylatora. Numer referencyjny: 30/PN/ZP/D/2020” (sygn. akt: KIO 1046/20).

W dniu 7 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Comarch Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych na: „rozwój i utrzymanie Portalu klienta oraz Szyny usług (ESB) w ramach Platformy usług elektronicznych ZUS. Numer referencyjny: TZ/271/89/19” (sygn. akt: KIO 964/20).

W dniu 7 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Herkules Artur Jędrzejczak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Zasobu Komunalnego Jednostka Budżetowa Gminy Wrocław na: „usługę koszenia trawy i przycinania żywopłotów na terenach gminnych, zarządzanych przez ZZK. Numer referencyjny: ZZK-NZ/290/3400/34/20” (sygn. akt: KIO 1234/20).

W dniu 7 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Track Tec Construction Sp. z o.o., INFRAKOL Sp. z o.o. Sp.k., "INTOP Tarnobrzeg" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „realizację robót budowlanych w formule „Buduj” w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie” linia kolejowa 132 Bytom – Wrocław Główny na odcinku Opole. Numer referencyjny: 9090/IREZA4/X/00931/19/P” (sygn. akt: KIO 1236/20).

W dniu 7 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Borys Jakub w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa-Zarząd Dróg Miejskich na: „„konserwację oświetlenia ulicznego na terenie m.st. Warszawy, obejmującą 10 rejonów na terenie dzielnic: Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga – Południe, Praga – Północ,Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz na ulicach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych". Numer referencyjny: ZDM/UM/DZP/38/PN/33/20” (sygn. akt: KIO 1109/20).

W dniu 7 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: TORPOL S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „realizację robót budowlanych dla Etapu I projektu „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją”. Numer referencyjny: 9090/IRZR2/11159/02970/20/P” (sygn. akt: KIO 1310/20).

W dniu 7 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: VIK-BUD Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Izba Administracji Skarbowej w Łodzi na: „roboty budowlane polegające na przebudowie nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi, przy ul. Żeromskiego 88. Numer referencyjny: 1001-ILZ.260.30.2020” (sygn. akt: KIO 1421/20).

W dniu 7 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: TRI-COLOR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej na: „dostawę spektrofotometru dla UMCS w Lublinie. Numer referencyjny: PN/49-2020/DZP-p” (sygn. akt: KIO 1450/20).

W dniu 7 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Bcoders S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Telewizja Polska S.A. na: „dostawę serwerów brzegowych w ramach rozbudowy systemu dystrybucji treści. Numer referencyjny: ZP/TITT/38/2020” (sygn. akt: KIO 1247/20).

W dniu 7 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: COPY-Q s.c. Adam Chojnacki Radosław Stępień w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na: „zakup i dostawę urządzeń wielofunkcyjnych dla WFOŚiGW w Warszawie wraz z usługą serwisową. Numer referencyjny: ZP-7/2020” (sygn. akt: KIO 1399/20).

W dniu 7 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Inspektorat Uzbrojenia na: „dostawę BSP klasy mikro” (sygn. akt: KIO 1230/20).

W dniu 7 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Top Construction S.A. Sp. k., Tedom Poland Sp. z o.o., Tedom a.s. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Energetyka Cieplna Sp. z o.o. na: „rozbudowę EC sp. z o.o. w Skierniewicach o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych.
Numer referencyjny: 15/2020/III” (sygn. akt: KIO 1340/20).

W dniu 7 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: Top Construction S.A. Sp. k., Tedom Poland Sp. z o.o., Tedom a.s. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Energetyka Cieplna Sp. z o.o. na: „rozbudowę EC sp. z o.o. w Skierniewicach o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych. Numer referencyjny: 15/2020/III” (sygn. akt: KIO 1185/20).

W dniu 7 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Artur Klejna Polska Inżynieria w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma we Władysławowie na: „rozbiórkę budynków internatów sportowych D i E oraz budowa nowego internatu sportowego w COS-OPO we Władysławowie. Numer referencyjny: 07/2020” (sygn. akt: KIO 991/20).

W dniu 7 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Partner Sp. z o.o. sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wieliszew na: „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Wieliszew w 2020 r. Numer referencyjny: ZZP.271.1.8.2020.AZ” (sygn. akt: KIO 1170/20).

W dniu 6 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej realizowanego w ramach projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej”. Numer referencyjny: IREZA3c-216-03/2020; 9090/IREZA3/11107/02977/20/P” (sygn. akt: KIO 1329/20).

W dniu 6 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Integrated Solutions Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Główny Urząd Statystyczny na: „budowę systemu informatycznego „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa” (PDS) oraz realizację szkoleń w ramach projektu „PDS”. Numer referencyjny: 53/ST/PDS/POPC/PN/2019” (sygn. akt: KIO 1078/20).

W dniu 6 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: "PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak" Spółka Jawna w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi na: „dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów dla KWP w Łodzi oraz jednostek podległych. Numer referencyjny: FZ-2380/1/20/SS” (sygn. akt: KIO 1350/20).

W dniu 6 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: ASH Remigiusz Skowroński w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Czerwonka na: „ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Czerwonka”. Numer referencyjny:271.ZP.2.2020” (sygn. akt: KIO 1403/20).

W dniu 6 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Konsorcjum: ClickAd Interactive Sp. z o. o., Fabryka Komunikacji Społecznej s. c. Paweł Prochenko, Ireneusz Stankiewicz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut Książki w Krakowie na: „usługę przygotowania i przeprowadzenia kompleksowej kampanii promującej czytelnictwo w Polsce wśród najmłodszych. Numer referencyjny: 261-11/20” (sygn. akt: KIO 1373/20).

W dniu 6 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Baxter Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. Mikołaja Kopernika na: „dostawę aparatów do CRRT – 10 szt., asystora kaszlu – 1 szt. oraz aparatów do pomiaru parametrówkrytycznych – 2 szt. dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi. Numer referencyjny: EZ.28.41.2020” (sygn. akt: KIO 1022/20).

W dniu 6 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Chorzów Biuro Zamówień Publicznych na: „świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie miasta Chorzów. Numer referencyjny: RZP.271.271.2020” (sygn. akt: KIO 1413/20).

W dniu 6 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Chorzów Biuro Zamówień Publicznych na: „świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie miasta Chorzów. Numer referencyjny: RZP.271.271.2020” (sygn. akt: KIO 1240/20).

W dniu 6 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: AG-COMPLEX Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów na: „urządzanie i pielęgnacja zieleni na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Numer referencyjny: 3/WOŚ/2020” (sygn. akt: KIO 1067/20).

W dniu 3 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Taxus UL Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie na: „opracowanie projektów planów urządzenia lasu na lata 2022–2031 oraz sporządzenie opracowania fitosocjologicznego dla nadleśnictw RDLP w Krakowie” (sygn. akt: KIO 1366/20).

W dniu 3 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: ALNAG Barbara Wróbel w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Limanowa na: „dostawę i montaż mebli i wyposażenia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej.Numer referencyjny: SZP.271. I .4.2020” (sygn. akt: KIO 857/20).

W dniu 3 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Enter T&T Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Izba Administracji Skarbowej w Warszawie na: „Świadczenie usług  telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Numer referencyjny: PN/3/2020” (sygn. akt: KIO 869/20).

W dniu 3 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: SINMED Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie na: „dostawę sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz innych oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr R. Ostrzyckiego w Koninie. Numer referencyjny: WSZ-EP-20/2020” (sygn. akt: KIO 1117/20).

W dniu 3 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: DROMAX Piotr Szanser w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Usług Komunalnych na: „pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania „Rozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (etap IV), budowa systemu tras rowerowych. Numer referencyjny: ZUK.271.3.1.2020” (sygn. akt: KIO 859/20).

W dniu 3 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Usług Komunalnych na: „pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania „Rozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (etap IV), budowa systemu tras rowerowych. Numer referencyjny: ZUK.271.3.1.2020” (sygn. akt: KIO 850/20).

W dniu 3 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Zakład Produkcji Sprzętu Medycznego RAVIMED Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej - Celestynów na: „dostawę indywidualnego zestawu autostrzykawek IZAS-05 - WOFiTM/24/2020/PN. Numer referencyjny: WOFITM/24/2020/PN” (sygn. akt: KIO 1254/20).

W dniu 3 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Farmator Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. na: „ZP/PN/2020/14 - odczynniki, krwinki wzorcowe. Numer referencyjny: ZP/PN/2020/14 - odczynniki, krwinki wzorcowe” (sygn. akt: KIO 1384/20).

W dniu 3 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Thales Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o na: „budowę zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni oraz peronu SKM. Numer referencyjny: SKMMU.086.16.20” (sygn. akt: KIO 907/20).

W dniu 2 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: ARUP Polska Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Informatyki Resortu Finansów na: „świadczenie usług w zakresie zarządzania, nadzoru i kontroli nad realizacją kontraktu „Rozbudowa ośrodka Centrum Informatyki Resortu Finansów – projekt i budowa serwerowni wraz z wyposażeniem”. Numer referencyjny: PN/22/20/HGEA” (sygn. akt: KIO 1407/20).

W dniu 2 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Pajęczno na: „odnawialne Źródła Energii w gminie Pajęczno. Numer referencyjny: ZPF.271.1.2020” (sygn. akt: KIO 951/20).

W dniu 1 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Spółka z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Kowary na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy miejskiej Kowary. Numer referencyjny: WRM.271.4.2020” (sygn. akt: KIO 1037/20).

W dniu 1 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Sterimed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku na: „optymalizacje usług medycznych w SPZOZ Kraśnik – Zakup sprzętu medycznego II. Numer referencyjny: SPZOZ/ZP/03/2020” (sygn. akt: KIO 982/20).

W dniu 1 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg "DROGOPOL-ZW" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Siemianowice Śląskie - Urząd Miasta Siemianowice Śląskie na: „budowę drogi gminnej łączącej ul. Konopnickiej i ul. Matejki z ul. Stara Katowicka w Siemianowicach Śląskich” (sygn. akt: KIO 1381/20).

W dniu 1 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Lingua Lab S.C. Weronika Szyszkiewicz, Małgorzata Dembińska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Opolska na: „usługę w zakresie tłumaczeń pisemnych dla jednostek Politechniki Opolskiej. Numer referencyjny: ZP/U/9/2020” (sygn. akt: KIO 1345/20).

W dniu 1 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: LUG Light Factory Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Starachowice na: „modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Starachowice. Numer referencyjny: ZP.271.12.2020.HE” (sygn. akt: KIO 967/20).

W dniu 1 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: OPTeam S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademia Techniczno-Humanistyczna na: „usługę wdrożenia, wykonania analizy, opracowania koncepcji, dostarczenia licencji oraz zapewnienia serwisu zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią (ZSZU). Numer referencyjny: KN-ZZ-258/IV/2020” (sygn. akt: KIO 910/20).

W dniu 1 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Larkbud Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich na: „budowę ul. Lotnej na odcinku od ul. Kurczaki do ul. Bałtyckiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Bałtycką w Łodzi. Numer referencyjny: ZIM-DZ.2620.14.2020” (sygn. akt: KIO 851/20).

W dniu 1 lipca 2020 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy: Larkbud Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich na: „budowę ul. Lotnej na odcinku od ul. Kurczaki do ul. Bałtyckiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Bałtycką w Łodzi. Numer referencyjny: ZIM-DZ.2620.14.2020” (sygn. akt: KIO 851/20).

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00