W dniu 19 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlane i Rewaloryzacji Zabytków RENBUD Maciej Malec w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Ząbkowice Śląskie na: "usługę inżynieryjną, realizowaną w ramach zadania „budowa krytego basenu w Ząbkowicach Śląskich. Numer referencyjny: ZP.271.2.19.2017”(sygn. akt: KIO 62/18).

W dniu 19 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CONTROL PROCESS S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Kultury i Sztuki w Koninie na: "przebudowę i rozbudowę obiektu Centrum Kultury I Sztuki W Koninie - Dom Kultury Oskard. Numer referencyjny: DKO.392-5-3/17”(sygn. akt: KIO 61/18).

W dniu 18 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AZD PRAHA s.r.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "zabudowę systemu ERTMS/ETCS Poziom 2 na linii E20 Kunowice – Terespol (z wyłączeniem Węzła Warszawskiego) i systemu ERTMS/ETCS Poziom 1 na linii C-E20 Łowicz – Łuków. Numer referencyjny: 6060/ICZ5/25920/10640/16/P”(sygn. akt: KIO 43/18).

W dniu 17 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronix s.c. Rafał Sowiński, Krystyna Sowińska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy na: "konserwację techniczną targowisk: Banacha, Zieleniak, Zastępcze oraz Mołdawska. Numer referencyjny: DOK 3411/35/2017”(sygn. akt: KIO 35/18).

W dniu 17 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Firma Usługowa MARKAL Marcin Karczewski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złocieniec na: "wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Złocieniec w roku 2018. Numer referencyjny: ZG.270.1.1.2017”(sygn. akt: KIO 37/18).

W dniu 17 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: InfoStrategia Andrzej Szczerba i Wspólnicy s.j., InfoStrategia Sp. z o.o., GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi sp.p. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Cyfryzacji na: "świadczenie usług wsparcia eksperckiego w procesie aktualizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego w ramach projektu „Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych etap – I''”(sygn. akt: KIO 16/18).

W dniu 17 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Trakcja PRKil S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "wykonawstwo zastępcze na wykonywanie robót budowlanych na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Numer referencyjny: 9090/IRZR1/26487/09185/17/P”(sygn. akt: KIO 36/18).

W dniu 16 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Usługi Budowlane Marek Siuchta w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: "przebudowę niskiego parteru budynku bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego w Węgrowie, Numer referencyjny: ZP/RS/3/17”(sygn. akt: KIO 41/18).

W dniu 16 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Lyreco Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu na: "dostawę artykułów biurowych na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji wrocławskiej, Numer referencyjny: Z-362-21/17”(sygn. akt: KIO 25/18).

W dniu 16 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Vendi Servis Sp. z o.o., Izan+ Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP na: "usługę żywienia pacjentów Szpitala w systemie bemarowym z pełną obsługą pacjenta w ciągu 12 miesięcy. Numer referencyjny: 97/8/2017”(sygn. akt: KIO 38/18).

W dniu 16 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Stadler Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - "PKP Intercity" S.A. na: "dostawę 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług utrzymania. Numer referencyjny: 33/11/TUT/2017”(sygn. akt: KIO 57/18).

W dniu 15 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Cultware Sp. z o.o., MONGUZ Információtechnológiai Kft w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Muzeum Narodowe w Krakowie na: "modernizację i rozwój programu bazodanowego do zarządzania zbiorami i procesami muzealnymi. Numer referencyjny: EP-271-29/17”(sygn. akt: KIO 30/18).

W dniu 15 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PARAMEDICA MIL-SYS J.POSMYK spółka jawna w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojskowy Ośrodek Farmacji  i Techniki Medycznej Celestynów na: "dostawę zestawów medycznych: Plecak Ratownika Medycznego (PRM), Plecak Ratownika Sanitariusza (PRS) oraz Torba Lekarza (TL)", Numer referencyjny: Sprawa WOFiTM/2/2018/PN”(sygn. akt: KIO 28/18).

W dniu 15 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Stańczyk Barbara Neomed w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojskowy Ośrodek Farmacji  i Techniki Medycznej Celestynów na: "dostawę zestawów medycznych: Plecak Ratownika Medycznego (PRM), Plecak Ratownika Sanitariusza (PRS) oraz Torba Lekarza (TL)", Numer referencyjny: Sprawa WOFiTM/2/2018/PN”(sygn. akt: KIO 22/18).

W dniu 12 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Luxury Medical Care Sp. z o. o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu na: "świadczenie usług transportu sanitarnego, Numer referencyjny: USK/DZP/PN-263/2017”(sygn. akt: KIO 46/18).

W dniu 12 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Orange Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi na: "serwis pogwarancyjny i wsparcie techniczne środowiska TNMS i NE Coriant eksploatowanego w CWT SZ. Numer referencyjny: 17/3/10/17”(sygn. akt: KIO 20/18).

W dniu 12 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SIMPLE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej na: "dostawę, instalację i konfigurację infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania informatycznego wraz z migracją danych, dostawę infrastruktury PKI dla personelu Szpitala, szkolenia dla personelu Szpitala oraz działania promujące e-usługi w ramach projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Szpitalu im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy”. Numer referencyjny: PN/e-usługi/2017/3”(sygn. akt: KIO 2732/17).

W dniu 12 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Łodzi na: "świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych z wyposażeniem dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Numer referencyjny: ZP 68/2017”(sygn. akt: KIO 10/18).

W dniu 12 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: OPA-ROW Sp. z o.o., Elektrobudowa S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na:" modernizację rozdzielni głównej 6kV R-801 dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch Marcel, Numer referencyjny: 491600406”(sygn. akt: KIO 1/18).

W dniu 12 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Andrychów na: "budowę krytego basenu w Andrychowie. Numer referencyjny: BZP.271.44.2017”(sygn. akt: KIO 32/18).

W dniu 12 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Philips Lighting Poland Sp.  z o. o. z siedzibą w Pile w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Ełk na:" modernizację oświetlenia drogowego oraz dobudowę nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Ełk wraz z zapewnieniem finansowania, Numer referencyjny: IZP.271.3.49.2017”(sygn. akt: KIO 19/18).

W dniu 11 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DGP Clean Partner Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku na: "świadczenie usług z zakresu kompleksowego sprzątania, transportu wewnętrznego oraz czynności pomocniczych. Numer referencyjny: 85/2017”(sygn. akt: KIO 14/18).

W dniu 11 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AZD PRAHA s.r.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "zabudowę systemu ERTMS/ETCS Poziom 2 na linii E20 Kunowice – Terespol (z wyłączeniem Węzła Warszawskiego) i systemu ERTMS/ETCS Poziom 1 na linii C-E20 Łowicz – Łuków. Numer referencyjny: 6060/ICZ5/25920/10640/16/P”(sygn. akt: KIO 8/18).

W dniu 11 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Norge Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Strzelce Krajeńskie na: "świadczenie usług utrzymania czystości: Część I – Budynek Urzędu Miejskiego przy al. Wolności 48 w Strzelcach Kraj., Część II – Budynki Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Ks. J. Popiełuszki 31 w Strzelcach Kraj., Część III - Budynki Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. J. Słowackiego 14 w Strzelcach Kraj”(sygn. akt: KIO 6/18).

W dniu 10 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WASKO S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Płock na: "dostawę i montaż 11 tablic Dynamicznej Informacji Pasażerskiej wraz z systemem monitoringu i powiadamiania SOS w wiatach przystankowych. Numer referencyjny: WZP. 271.1.133.2017.AR”(sygn. akt: KIO 2742/17).

W dniu 10 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AZD PRAHA s.r.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "zabudowę systemu ERTMS/ETCS Poziom 2 na linii E20 Kunowice – Terespol (z wyłączeniem Węzła Warszawskiego) i systemu ERTMS/ETCS Poziom 1 na linii C-E20 Łowicz – Łuków. Numer referencyjny: 6060/ICZ5/25920/10640/16/P”(sygn. akt: KIO 2741/17).

W dniu 10 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp. k., BBC Best Building Consultants Nadzory i Doradztwo Budowlane Łukasz Zdziebłowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Ekonomiczny w Lublinie na: "wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej wszystkich branż w zakresie budowy zespołu dwóch budynków dydaktycznych oraz sprawowanie nadzorów autorskich, Numer referencyjny: PN/64-2017/DOP-p”(sygn. akt: KIO 15/18).

W dniu 10 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy LUBMEDICAL Sp. z o.o. Sp. k.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli na: "dostawę sprzętu do anestezjologii i intensywnej terapii jednorazowego i wielorazowego użytku. Numer referencyjny: COZL/ZPZ/MK/3411/PN-122/17”(sygn. akt: KIO 5/18).

W dniu 10 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GROVIS Bogdan Grochowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli na: "dostawę sprzętu do anestezjologii i intensywnej terapii jednorazowego i wielorazowego użytku. Numer referencyjny: COZL/ZPZ/MK/3411/PN-122/17”(sygn. akt: KIO 4/18).

W dniu 10 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Climamedic Sp. z o. o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. na: "rozbudowę Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. o budynek Bloku Operacyjnego wraz z budową szybu windowego. Etap II: Budowa Bloku Operacyjnego wraz z wyposażeniem i Centralną Sterylizatornią. Numer referencyjny: Szp.12/21/17”(sygn. akt: KIO 2733/17).

W dniu 8 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Betacom S.A w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi na: "dostawę serwerów i wyposażenia do serwerów. Numer referencyjny: 17/4/37/17”(sygn. akt: KIO 2658/17).

W dniu 8 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mӧlnlycke Health Care Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca na: "dostawę bielizny i pościeli jednorazowej. Numer referencyjny: DZ/3321/150/17”(sygn. akt: KIO 2724/17).

W dniu 5 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Fundacja "ANIMALSI", Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "ANIMALS" w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Piła na: "wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu miasta Piły w roku 2018, Numer referencyjny: BZP.271.36.2017”(sygn. akt: KIO 2714/17).

W dniu 5 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Ativa J. Kuratow w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika na: "usługi polegające na funkcji Inwestora zastępczego wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim dla Inwestycji: „Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD poprzez przebudowę obiektu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie przy ulicy Strzeleckiej 2”. Numer referencyjny: DZP.271-21/17”(sygn. akt: KIO 2642/17).

W dniu 4 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Zdrowia na: "dostawę i montaż mebli biurowych dla Ministerstwa Zdrowia. Numer referencyjny: FGZ.270.2.2017.AB”(sygn. akt: KIO 2691/17).

W dniu 4 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Centrum Aktywizacji Zawodowej ATUT Beata Kałuska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Szczebrzeszyn na: "usługę w zakresie przeprowadzenia kursów i szkoleń dla uczniów i nauczycieli. Numer postępowania: IBM.271.9.2017”(sygn. akt: KIO 2697/17).

W dniu 3 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PROMOCJA Biuro Handlowe w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "dostawy odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży identyfikującej na lata 2018 i 2019. Numer referencyjny: ILG6e-231-10/2017”(sygn. akt: KIO 2695/17).

W dniu 3 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Wawrzaszek ISS Sp. z o. o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" na: "zakup dwóch lotniskowych pojazdów ratowniczo-gaśniczych wodno-pianowych oraz lotniskowego pojazdy ratowniczo-ewakuacyjnego dla LSP. Numer referencyjny: 132/PN/ZP/TLLZP/17”(sygn. akt: KIO 2659/17).

W dniu 3 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Eclipse Sp. z o.o. Sp.K. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II na: "dostawę zamkniętego systemu do pobierania krwi wraz z dzierżawą aparatu do pomiaru OB i wirówki laboratoryjnej oraz innego sprzętu jednorazowego dla Laboratorium Analitycznego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Numer referencyjny: AG.ZP 3320.68.17”(sygn. akt: KIO 2688/17).

W dniu 3 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FBSerwis Karpatia spółka z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasta Tarnowa na: "świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy znajdujących się na terenie Gminy Skrzyszów”(sygn. akt: KIO 2635/17).

W dniu 2 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy OMC ENVAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy na: "dostawę synoptycznych stacji automatycznych z kompletem czujników. Numer referencyjny: AZ/22/PN/D/PS/um2061/17”(sygn. akt: KIO 2689/17).

W dniu 2 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ASO AUTOLUX - Janusz Obtułowicz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach na: "„świadczenie kompleksowych usług napraw powypadkowych pojazdów służbowych o DMC do 3,5t, użytkowanych przez KWP w Katowicach oraz jednostki terenowe i komórki organizacyjne podległe KWP w Katowicach.” Numer referencyjny: ZP-2380-311-78/2017”(sygn. akt: KIO 2679/17).

W dniu 2 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ERBUD S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka na: "budowę przychodni ze szpitalem jednodniowym na terenie dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Numer referencyjny: ZP/9/2017”(sygn. akt: KIO 2680/17).

W dniu 2 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Greenpol Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy na: "dostawę sterylizatora niskotemperaturowego plazmowego wraz z sukcesywnymi dostawami czynnika sterylizującego. Numer referencyjny: WSZSL/DZ-58A/17”(sygn. akt: KIO 2655/17).

W dniu 2 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DahliaMatic Sp. z o.o.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Obsługi Administracji Rządowej na: "usługę dostępu do platformy zakupowej dla Jednostek Administracji Państwowej. Numer referencyjny: 2017/36”(sygn. akt: KIO 2662/17).

W dniu 29 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: "projekt i budowę drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odcinek granica województwa świętokrzyskiego – Kraków: Część nr 1: odc. realizacyjny granica województwa świętokrzyskiego – węzeł Szczepanowice (bez węzła), długości ok. 23,3 km. Część nr 2: odc. realizacyjny węzeł Szczepanowice (z węzłem) – węzeł Widoma (z węzłem), długości ok. 14 km. Część nr 3: odc. węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska), długości ok. 18,3 km”(sygn. akt: KIO 2667/17).

W dniu 29 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Koncesjonowana Firma Ochrony Osób i Mienia "ADLER" Ryszard Szarejko w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. na: "strzeżenie obiektów i mienia PGK Sp. z o. o. w Barlinku w okresie od 02.01.2018 r. do 02.01.2019 r. Numer referencyjny: 04/2017”(sygn. akt: KIO 2656/17).

W dniu 29 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AZD PRAHA s.r.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "zabudowę systemu ERTMS/ETCS Poziom 2 na linii E20 Kunowice – Terespol (z wyłączeniem Węzła Warszawskiego) i systemu ERTMS/ETCS Poziom 1 na linii C-E20 Łowicz – Łuków. Numer referencyjny: 6060/ICZ5/25920/10640/16/P”(sygn. akt: KIO 2672/17).

W dniu 29 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Ekotrade Sp. z o.o., Ekotrade Ochrona Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Fundacja "Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie" na: "usługę ochrony osób i mienia w obiektach Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w roku 2018”(sygn. akt: KIO 2696/17).

W dniu 29 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Galeria Czystości Jarosław Żentkowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. na: "utrzymanie ekranów akustycznych, obiektów inżynierskich, pomników, miejsc pamięci narodowe i innych powierzchni na terenie Miasta Krakowa w zakresie mycia i usuwania graffiti. Numer referencyjny: TZ/TT/30/2017”(sygn. akt: KIO 2644/17).

W dniu 29 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ARSO Serwis P.U. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie na: "dzierżawę i świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą i wdrożeniem Systemu Obsługi Wydruku dla Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Numer referencyjny: 1801-ILZ1.260.62.2017””(sygn. akt: KIO 2701/17).

W dniu 28 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Intelimedical Polska Sp.  z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Zespolony na: "dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu pt. „Rozbudowa systemów informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. E-zdrowie 2.0””(sygn. akt: KIO 2648/17).

W dniu 28 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MPO Sp. z o.o.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Siemiatycze na: "odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Siemiatycze. Numer referencyjny: Kn.271.6.2017”(sygn. akt: KIO 2550/17).

W dniu 28 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: DGP Clean Partner Sp. z o. o., PU GOS-ZEC Sp. z o. o., Seban Sp. z o. o., Partner Medica Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej na: "wykonywanie usług kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej. Numer referencyjny: SPZZOZ.XII.381.22/2017”(sygn. akt: KIO 2661/17).

W dniu 27 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Disco-BAR Michał Dombrzalski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na: "przygotowanie, załadunek, dostawę i rozładunek gorących jednodaniowych posiłków dla osób uczęszczających do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie oraz dla dzieci klientów pomocy społecznej, objętych dożywianiem w szkołach na terenie Gminy Gniewkowo”(sygn. akt: KIO 2675/17).

W dniu 27 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Vendi Servis Sp. z o.o., Izan+ Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP na: "usługę żywienia pacjentów Szpitala w systemie bemarowym z pełną obsługą pacjenta w ciągu 12 miesięcy. Numer referencyjny: 97/8/2017”(sygn. akt: KIO 2607/17).

W dniu 27 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Vendi Servis Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w postępowaniu prowadzonym przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej na: "świadczenie usługi przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej”(sygn. akt: KIO 2692/17).

W dniu 27 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe Koltech Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu w postępowaniu prowadzonym przez "PKP Intercity" S.A. z siedzibą w Warszawie na: "dostawę tokarki podtorowej wraz z modernizacją stanowiska pomiarowego. Numer referencyjny: 03/07/TUT/2017”(sygn. akt: KIO 2610/17).

W dniu 22 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: PKP Utrzymanie Sp. z o.o., Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o.o., Almaviva S.p.A., Aitek S.p.A., Exatel S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "projekt, dostawę, instalację i uruchomienie urządzeń w ramach realizacji projektu pn. „Projekt, dostawa i instalacja elementów prezentacji dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu”. Numer referencyjny: 9090/IRZR1/14513/05228/17/P”(sygn. akt: KIO 2676/17).

W dniu 22 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych "EKO-WOD" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Jelcz-Laskowice na: "budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Minkowice Oławskie. Numer referencyjny: RI.271.27.2017”(sygn. akt: KIO 2693/17).

W dniu 22 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Szpital Specjalistyczny „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" SPZOZ w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP na: "dostawę mieszanin w postaci worków dla niemowląt w ciągu 12 miesięcy – 2 pakiety. Numer referencyjny: 109/8/2017”(sygn. akt: KIO 2604/17).

W dniu 22 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IZAN+ Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy na: "usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób: trzy karetki przewozowe zabezpieczające dowóz pacjentów MClChPiG na badania i konsultacje. Numer referencyjny: 25PN/2017”(sygn. akt: KIO 2640/17).

W dniu 22 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku na: "dostawę sprzętu jednorazowego użytku, materiałów do sterylizacji, taśm i siatek, implantów piersi”(sygn. akt: KIO 2634/17).

W dniu 22 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Autobox Innovations Sp. z o.o. Sp.k., Auto Special Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Inspektorat  Uzbrojenia na: "dostawę samochodów ciężarowo-osobowych wysokiej mobilności”(sygn. akt: KIO 2622/17).

W dniu 22 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., ROSOMAK S.A., Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Inspektorat  Uzbrojenia na: "dostawę samochodów ciężarowo-osobowych wysokiej mobilności”(sygn. akt: KIO 2617/17).

W dniu 22 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Polski Holding Obronny Sp. z o.o., Concept Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Inspektorat  Uzbrojenia na: "dostawę samochodów ciężarowo-osobowych wysokiej mobilności”(sygn. akt: KIO 2601/17).

W dniu 22 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: SKB Drivetech S.A., RENAULT TRUCKS Defense SAS w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Inspektorat  Uzbrojenia na: "dostawę samochodów ciężarowo-osobowych wysokiej mobilności”(sygn. akt: KIO 2599/17).

W dniu 22 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IT arte Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Mazowieckie - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie na: "dostawę, montaż, instalację sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz sprzętu techniczno-biurowego na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Numer referencyjny: OR-D-IV.ZP.D.272.44.2017.MK”(sygn. akt: KIO 2664/17).

W dniu 21 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PKS Gdynia S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Krokowa na: "wykonywanie przewozów młodzieży szkolnej z terenu gminy Krokowa”(sygn. akt: KIO 2555/17).

W dniu 21 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TMS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab.med. Eleonory Reicher na: "dostawę różnego sprzętu medycznego (3 części), Numer referencyjny: 30/PN/2017/ALK”(sygn. akt: KIO 2621/17).

W dniu 21 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Drogowa Trasa Średnicowa S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu na: "wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz do granicy województwa”. Numer referencyjny: WP.3211.27.2017”(sygn. akt: KIO 2615/17).

W dniu 21 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi "ODRA-NYSA-BÓBR" w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: "usługę wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych transportem wykonawcy oraz przekazanie ich do składowania i utylizacji, z terenu administrowanego przez 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Krośnie Odrzańskim ul. Słubicka 10. Sprawa nr 89/P/PN/2017”(sygn. akt: KIO 2596/17).

W dniu 21 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Paweł Hallman E.P.T. Master Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasta Gdańsk, Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Zamówień Publicznych na: "sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 do celów grzewczych. Numer referencyjny: BZP.271.48.2017”(sygn. akt: KIO 2603/17).

W dniu 20 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Perceptus Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Apelacyjny na: "dostawę sprzętu informatycznego na potrzeby sądów powszechnych apelacji gdańskiej. Numer referencyjny: I.391.8.2017”(sygn. akt: KIO 2636/17).

W dniu 20 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Intaris Sp. z o.o., Egida IT Solutions Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Komendę Stołeczną Policji z siedzibą w Warszawie na: "dostawę komputerów przenośnych. Numer referencyjny: WZP-4259/17/222/Ł”(sygn. akt: KIO 2638/17).

W dniu 20 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przewóz Osobowo - Towarowy Józef Pazdur z siedzibą w Trzemeśnej w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Wiśniowa na: "świadczenie usług dowozu i odwozu dzieci i młodzieży szkolnej na podstawie biletów miesięcznych do Zespołu Placówek Oświatowych w Wiśniowej. Numer referencyjny: BRGK.271.26.2017”(sygn. akt: KIO 2637/17).

W dniu 20 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy InterHall Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Gliwice na: "budowę nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Gliwicach (4). Numer referencyjny: ZA.271.131.2017”(sygn. akt: KIO 2641/17).

W dniu 20 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Cleaning Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu prowadzonym przez SP WZOZ MSW w Bydgoszczy na: "świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości oraz świadczenie prac personelu pomocniczego w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy, Numer referencyjny: 17/2017”(sygn. akt: KIO 2625/17).

W dniu 20 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AZD PRAHA s.r.o. w postępowaniu prowadzonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na: "zabudowę systemu ERTMS/ETCS Poziom 2 na linii E20 Kunowice – Terespol (z wyłączeniem Węzła Warszawskiego) i systemu ERTMS/ETCS Poziom 1 na linii C-E20 Łowicz – Łuków. Numer referencyjny: 6060/ICZ5/25920/10640/16/P ”(sygn. akt: KIO 2619/17).

W dniu 20 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Cleaning Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki z siedzibą w Warszawie na:" świadczenie usług utrzymania czystości i wykonywanie prac porządkowych w gmachu i na terenie posesji Ministerstwa Finansów oraz pielęgnacja zieleni na terenie posesji otaczającej gmach. Numer referencyjny: C/676/17/BL/B/265-1”(sygn. akt: KIO 2611/17).

W dniu 20 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: SYSTRA S.A., Biuro Projektowo - Konsultingowe BPK mosty S.C. Sławomir Biegański, Jerzy Broś w postępowaniu prowadzonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na: "opracowanie dokumentacji projektowej dla projektu „Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork – Oleśnica – Wrocław Mikołajów”. Numer referencyjny: 9090/IRZU/08516/04665/17/P”(sygn. akt: KIO 2614/17).

W dniu 20 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FCC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Bytom na: "odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Bytom. Numer referencyjny: PA.271.1.37.2017”(sygn. akt: KIO 2494/17).

W dniu 18 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "usługę doradztwa prawnego w zakresie wybranych projektów inwestycyjnych realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji (Regiony) świadczone w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ) oraz Pomocy Technicznej Connecting Europe Facility na lata 2014-2020 (CEF) na potrzeby wsparcia zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków UE w ramach POIiŚ i CEF”(sygn. akt: KIO 2578/17).

W dniu 18 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PORR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na: "projekt i budowę autostrady A-1 Tuszyn–gr. woj. łódzkiego/śląskiego. Zad. I Odc. A 335+937,65–351+800. Zad. II Odc. B 351+800–376+000. Zad. III Odc. C 376+000–392+720. Zad. IV Odc. D 392+720–399+742,51. Numer referencyjny: O/Ł.D3.2411.3.2017.jo”(sygn. akt: KIO 2646/17).

W dniu 18 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: FBSerwis S.A., FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Skrzyszów na: "odbiór,transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gm. Skrzyszów z nieruchomości  zamieszkałych, ze wskazanych budynków,miejsc użyteczności publicznej w tym przystanków autobusowych wraz z ich sprzątaniem”(sygn. akt: KIO 2624/17).

W dniu 18 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TBK Medical Partner Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie na: "dostawę na potrzeby SPZOZ w Augustowie aparatury medycznej. Numer referencyjny: 20/ZP/2017”(sygn. akt: KIO 2595/17).

W dniu 18 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ASSECO Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa – Główny Inspektorat Transportu Drogowego na: "utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Naruszeń. Numer referencyjny: BDG.ZPB.230.15.2017”(sygn. akt: KIO 2572/17).

W dniu 18 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: RDF Sp. z o.o., MPK PURE HOME Sp. z o.o. Spółka komandytowa w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Miejski w Wyszkowie na: "odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Wyszków w latach 2018-2019”(sygn. akt: KIO 2620/17).

W dniu 18 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Usług Technicznych "ENERGOAUDYT" Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. na: "kompleksowe usługi transformatorowe”(sygn. akt: KIO 2553/17).

W dniu 15 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Impel Defender Security Partner Sp. z o.o. sp.k., Impel Safety Security Partner Sp. z o.o., sp.k., Impel Security Polska Sp. z o.o., Impel Provider Security Partner Sp. z o.o. sp.k., Impel Monitoring Sp. z o.o. sp.k., ITM Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polskie Koleje Państwowe S.A. na: "świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia na dworcach kolejowych oraz terenach przyległych, znajdujących się w zarządzie Zamawiającego. Numer referencyjny: KIZ/2017/WNP-007065”(sygn. akt: KIO 2488/17).

W dniu 15 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kolej Bałtycka S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - "PKP Intercity" S.A. na: "świadczenie kompleksowej obsługi manewrowej wagonów i składów pociągów „PKP Intercity” S.A. Numer referencyjny: 42/07/PRZ/2017”(sygn. akt: KIO 2612/17).

W dniu 15 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Vernity Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej na: "wdrożenie interpretacyjnych i zintegrowanych systemów e – zdrowia w UCMMIT wraz z niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą. Numer referencyjny: 15/UCMMiT/PN/EL/2017”(sygn. akt: KIO 2560/17).

W dniu 14 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KD INVEST GROUP w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie na: "dostawę mebli biurowych i kuchennych do Dziekanatu Studiów Licencjackich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Numer referencyjny: ADZ.25.29.2017”(sygn. akt: KIO 2011/17).

W dniu 14 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DahliaMatic Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Obsługi Administracji Rządowej na: "usługę dostępu do platformy zakupowej dla Jednostek Administracji Państwowej. Numer referencyjny: 2017/36”(sygn. akt: KIO 2510/17).

W dniu 14 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Fundacja na rzecz Ochrony Praw Zwierząt Mondo Cane w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Burmistrz Miasta Turku na: "prowadzenie w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Turek. Numer Referencyjny: Gim.6140.36.2017”(sygn. akt: KIO 2589/17).

W dniu 14 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AquaRD Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. na: "zadanie V.3.2 – zakup przenośnych mierników natężenia przepływu i napełnienia – 50 szt. Numer referencyjny: 01186/WS/PW/PRO-JRP-T2/D/2017”(sygn. akt: KIO 2582/17).

W dniu 14 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AZD PRAHA s.r.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "zabudowę systemu ERTMS/ETCS Poziom 2 na linii E20 Kunowice – Terespol (z wyłączeniem Węzła Warszawskiego) i systemu ERTMS/ETCS Poziom 1 na linii C-E20 Łowicz – Łuków. Numer referencyjny: 6060/ICZ5/25920/10640/16/P”(sygn. akt: KIO 2580/17).

W dniu 14 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy bezpieczne.it Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Muzeum Historii Polski w Warszawie na: "zakup infrastruktury informatycznej do instalacji i wdrożenia systemu DAM. Numer referencyjny: 06/PN/D/17”(sygn. akt: KIO 2537/17).

W dniu 14 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FUJIFILM Europe GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego na: "dostawę diagnostycznej i leczniczej aparatury medycznej dla poprawy dostępności i skuteczności leczenia onkologicznego na terenie województwa dolnośląskiego na potrzeby Specjalistycznego Szpitala im. dra. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu. Numer referencyjny: Zp/91/PN-75/17”(sygn. akt: KIO 2577/17).

W dniu 14 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Trade Projekt mgr inż. Katarzyna Aftyka-Kustra w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na: "konserwację terenów zielonych na stacjach gazowych. Numer referencyjny: ZP/2017/06/0051/REM”(sygn. akt: KIO 2497/17).

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00