Informacja o ogłoszeniu postanowień kończących postępowanie odwoławcze wydanych na posiedzeniu niejawnym - Aktualne

W dniu 26 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „realizację robót budowlanych dla Projektu "Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Giżycko - Korsze wraz z elektryfikacją''. Numer referencyjny: 9090/IRZR2/08397/02327/22/P” (sygn. akt: 1314/22).

W dniu 26 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Lek S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu na: „DOSTAWĘ LEKÓW STOSOWANYCH W CHEMIOTERAPII I W PROGRAMACH LEKOWYCH.Numer referencyjny: Sz/ZP-129/2022” (sygn. akt: 1279/22).

W dniu 26 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  URTICA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu na: „DOSTAWĘ LEKÓW STOSOWANYCH W CHEMIOTERAPII I W PROGRAMACH LEKOWYCH. Numer referencyjny: Sz/ZP-129/2022” (sygn. akt: 1281/22).

W dniu 26 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Specjał Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Rzeszowski na: „świadczenie usług portierskich oraz dozorowania obiektów i mienia Uniwersytetu Rzeszowskiego. Numer referencyjny: ZP/UR/42/2022” (sygn. akt: 1342/22).

W dniu 25 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Impel Catering Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na: „świadczenie usług w zakresie kompleksowego żywienia pacjentów z dzierżawą pomieszczeń Zamawiającego na okres 36 miesięcy. Numer referencyjny: U -13/US/22” (sygn. akt: 1275/22).

W dniu 25 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Park-M Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Zbąszynek na: „rewitalizację placu dawnego targowiska miejskiego w Zbąszynku na skwer wypoczynkowy. Numer referencyjny: RIT.IV.271.8.2022” (sygn. akt: 1301/22).

W dniu 25 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Konsorcjum: CIVIS Polska Sp. z o.o.; CIVIS Polska CDO Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota na: „ochronę osób i mienia w obiektach Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Numer referencyjny: 7/2022/AGK” (sygn. akt: 1302/22).

W dniu 25 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z.o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Nowy Dwór Mazowiecki na: „wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz z Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w 2022 roku Numer referencyjny: WPI.271.1.17.2021” (sygn. akt: 1183/22).

W dniu 25 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  SINMED Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. na: „sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Numer referencyjny: D25M/251/N/51-86rj/21” (sygn. akt: 1296/22).

W dniu 25 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Smart Technology sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Wrocławska na: „dostawę sprzętu komputerowego w ramach potrzeb Politechniki Wrocławskiej. Numer referencyjny: SZP/242-173/2021” (sygn. akt: 1246/22).

W dniu 25 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Konsorcjum: Jastrzębskie Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOP Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji na: „wykonanie w JSW S.A. KWK „Borynia - Zofiówka" Ruch „Borynia" usługi obejmującej prace przy transporcie dołowym oraz prace pomocnicze związane z utrzymaniem ciągów technologicznych zakładu górniczego. Numer referencyjny: 9/P/22” (sygn. akt: 1273/22).

W dniu 25 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  SK-MED Systems Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny na: „usługę serwisu technicznego urządzeń medycznych. Numer referencyjny: DZPZ/333/47UEPN/2021” (sygn. akt: 1291/22).

W dniu 25 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  MSafe sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie na: „modernizację instalacji systemu sygnalizacji pożaru” (sygn. akt: 1278/22).

W dniu 24 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  ECM Group Polska  S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o. na: „pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. ”Modernizacja Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie wraz z pomieszczeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania. Numer referencyjny: 135/2022” (sygn. akt: 1226/22).

W dniu 24 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Madkom S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Izabelin na: „zakup licencji, wdrożenie i uruchomienie e-usług, zakup sprzętu oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn.: „E-usługi dla Gminy Izabelin”. Numer referencyjny: WRU.271.3.2022” (sygn. akt: 1290/22).

W dniu 24 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Multiconsult Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Otwock na: „pełnienie funkcji inżyniera projektu w trakcie prowadzenia prac geologicznych których celem jest wykonanie otworu geotermalnego Otwock GT 1. Numer referencyjny: WZP.271.10.2022” (sygn. akt: 1201/22).

W dniu 24 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  SADIDA Dariusz Talaga w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Terenów Publicznych w Warszawie na: „usługę prowadzenia 13 całodobowych parkingów strzeżonych zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie Numer referencyjny: ZTP-IV.26.5.2022.MBO Zp-5/2022” (sygn. akt: 1195/22).

W dniu 24 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Konsorcjum: PROTE-Technologie dla Środowiska Sp. z o.o., ALS Poland Sp. z o.o., ALS Czech Republic s.r.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra na: „remediację historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie poligonu wojskowego Numer referencyjny: 1/PN/WEN/2022” (sygn. akt: 1313/22).

W dniu 24 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Fudeko S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na: „świadczenie usług w zakresie kompleksowego żywienia pacjentów z dzierżawą pomieszczeń Zamawiającego na okres 36 miesięcy. Numer referencyjny: U -13/US/22” (sygn. akt: 1311/22).

W dniu 23 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  CATERMED Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU na: „ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH DPS ORUNIA dla Domu Pomocy Społecznej Orunia w Gdańsku ul. Starogardzka 20. Numer referencyjny: DPS.AG.202.1.2022” (sygn. akt: 1220/22).

W dniu 23 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Fundacja Wodna Służba Ratownicza w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Rewal na: „zapewnienie obsługi ratowniczej na kąpieliskach strzeżonych Gminy Rewal, podczas sezonów letnich, w latach 2022 - 2023. Numer referencyjny: ZP.271.03.2022.TB” (sygn. akt: 1315/22).

W dniu 23 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  GRUPA E Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - GMINA JARACZEWO na: „dostawę sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”. Numer referencyjny: P-zp.271.01.03.2022” (sygn. akt: 1270/22).

W dniu 23 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Konsorcjum: EKO Energetyka i Ciepłownictwo Sp. z o.o., HEATCO Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie na: „przebudowę sieci cieplnych w rejonie ul. Piłsudskiego- Wyszyńskiego- Etap II, w rejonie ul. Piłsudskiego- Wyszyńskiego- Etap III (od komory P8 do punktu Z24a) oraz Etap IV ( od punktu Z24A do Z25A, od punktu Z51 do punktu PW1), w rejonie ul. Głowackiego, od punktu PW3 do punktu PW4. Numer referencyjny: MPEC/PE-EZ/306/21” (sygn. akt: 1263/22).

W dniu 23 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  SPIRE Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. na: „zakup sprzętu komputerowego. Numer referencyjny: 2022/WNP-0053-CEDL-MŻ” (sygn. akt: 1240/22).

W dniu 23 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Solispharm Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dom Pomocy Społecznej im. W. Łukasińskiego na: „dostawy leków do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii. Numer referencyjny: AG.261.12.2022” (sygn. akt: 1329/22).

W dniu 23 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  JACK-BUD Polska Sp. z o. o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie na: „termomodernizację Hali Sportowo-Widowiskowej Trapez im. Zbigniewa Białasa w Lesznie. Numer referencyjny: MOSIR.3.2022” (sygn. akt: 1250/22).

W dniu 23 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: „dzierżawę kombajnów chodnikowych wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy. Numer referencyjny: 502200426” (sygn. akt: 1244/22).

W dniu 23 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Konsorcjum: Orange Polska S.A., Integrated Solutions Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Prokuratura Krajowa na: „zakup usług transmisji danych dla jednostek organizacyjnych prokuratury. Numer referencyjny: PK XF 261.17.2021” (sygn. akt: 1260/22).

W dniu 20 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Signify Poland Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Kłodzko na: „energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej. Numer referencyjny: ZP.271.10.2022.MG” (sygn. akt: 1193/22).

W dniu 20 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  POLLIGHT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Kłodzko na: „energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej. Numer referencyjny: ZP.271.10.2022.MG” (sygn. akt: 1215/22).

W dniu 20 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Remea Sp. z. o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojskowy Zarząd Infrastruktury na: " „kontynuację prac remediacyjnych historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na obiektach MPS-1, MPS-2, CPPS na terenie 31. BLT Poznań-Krzesiny”. Numer referencyjny: 49/WZI/21/WEN" (sygn. akt: KIO 994/22).

W dniu 20 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Euroasia Trade Invest Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji na: " dostawy do kopalń JSW S.A zgrzebeł oraz listew i obejm do zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Numer referencyjny: 34/PM/2" (sygn. akt: KIO 1268/22).

W dniu 20 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Solispharm Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu na: " dostawę leków oraz wyrobów medycznych do Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu na 2022 rok. Numer referencyjny: DAG.330.1.2.2022" (sygn. akt: KIO 1269/22).

W dniu 20 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CONTROL PROCESS S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Energia Ciepła S.A. na: " budowę źródła kogeneracyjnego na paliwo gazowe o mocy min. 50 MWe opartego o silniki gazowe oraz źródła ciepłowniczego rezerwowo-szczytowego w PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy" (sygn. akt: KIO 1150/22).

W dniu 19 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Usług  Leśnych - Handel Drewnem Andrzej Kądziołka w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dębica na: " wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Dębica w roku 2022 (V postępowanie powtórzone) Numer referencyjny: SA.270.9.2022.ND" (sygn. akt: KIO 1257/22).

W dniu 19 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Firma Inżynierska "ALOG" Gerard Gola w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kędzierzyn-Koźle - Urząd Miasta Wydział Zamówień Publicznych na: "budowę Przedszkola na osiedlu Cisowa przy ul. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu. Numer referencyjny: ZP.271.1.28.2022.AJ" (sygn. akt: KIO 1272/22).

W dniu 19 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołań wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: "wykonanie robót budowlanych w obrębie stacji Słupsk od km 128,600 do km 135,100 linii kolejowej nr 202 w ramach projektu POIiŚ 5.1-17 pn. „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk” część II odcinek Lębork – Słupsk. Numer referencyjny: 9090/IRZR2/00287/00078/22/P" (sygn. akt: KIO 1229/22 oraz KIO 1259/22).

W dniu 18 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy na: „zakup sprzętu medycznego PET-CT oraz budowa bunkra na potrzeby Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Numer referencyjny: PN-45/22/ZS/UE” (sygn. akt: 1173/22).

W dniu 18 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy LUG Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Gorlice na: "MODERNIZACJĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA GORLICE Z ZASTOSOWANIEM OPRAW LED ORAZ SYSTEMU INTELIGENTNEGO STEROWANIA.Numer referencyjny: OR-III.271.2.4.2022" (sygn. akt: KIO 1166/22).

W dniu 18 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: UNIBEP S.A., Introl Energetyka Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Energia Ciepła S.A. na: "budowę bloku gazowego w oparciu o turbinę gazową z wodnym kotłem odzysknicowym w PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach oraz umowa serwisowa dla Turbiny Gazowej. Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/UZS/00721/2021" (sygn. akt: KIO 1227/22).

W dniu 18 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Poznań na: "wykonanie prac budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych Zadania Inwestycyjnego pn.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem. Numer referencyjny: PIM/04/22/ZP25/2016-86" (sygn. akt: KIO 1261/22).

W dniu 18 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy LUK-SERWIS Łukasz Wierzbicki w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu na: "zimowe utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Rejon w Kłodzku w sezonach zimowych2022/2023 i 2023/2024 w podziale na zadania. Numer referencyjny: O/WR.D-3.2421.10.2022" (sygn. akt: KIO 1186/22).

W dniu 18 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy JOL-MARK Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. na: " ŚWIADCZENIE SUKCESYWNEJ USŁUGI CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA PACJENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH NA LECZENIU W M. Sz.S Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu NA BAZIE WYNAJMOWANYCH POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH Numer referencyjny: DZP.341.13.2022" (sygn. akt: KIO 1231/22).

W dniu 17 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów na: „letnie i zimowe utrzymanie czystości i konserwacja zieleni poza pasem drogowym na terenie miasta Bytomia na okres 12 miesięcy. Numer referencyjny: DNP.260.10.2022.PN.U” (sygn. akt: 1178/22).

W dniu 16 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Copernicus Diagnostics Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku na: „dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą w pełni automatycznego analizatora - ZP/PN-6/22. Numer referencyjny: ZP/PN-6/22” (sygn. akt: 1243/22).

W dniu 16 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  EBS BUD Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Stołeczne Centrum Opiekuńczo – Lecznicze sp. z o.o. na: „budowę drugiego Pawilonu Medycznego w ZOL przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie na potrzeby działalności leczniczej Zakładu, wchodzącego w skład SCOL Sp. z o.o. wraz z wyposażeniem. Numer referencyjny: ZP/1/2022” (sygn. akt: 1152/22).

W dniu 16 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Zakład Usług Hydrotechniczno-Melioracyjnych Wojciech Ferenc w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na: „modernizację prawostronnego obwałowania rzeki Prosny Modlica-Lisewo od km 0+000 do km 8+330 – ETAP III, gm. Pyzdry powiat wrzesiński woj. Wielkopolskie. Numer referencyjny: PO.ROZ.2810.18.2022” (sygn. akt: 1181/22).

W dniu 16 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Impel System Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Powiatowy we Wrześni Sp z o.o. w restrukturyzacji na: „świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i transportu wewnętrznego w Szpitalu Powiatowym we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji. Numer referencyjny: SA-381-4/22” (sygn. akt: 1213/22).

W dniu 16 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  EBS BUD Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Stołeczne Centrum Opiekuńczo – Lecznicze sp. z o.o. na: „budowę drugiego Pawilonu Medycznego w ZOL przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie na potrzeby działalności leczniczej Zakładu, wchodzącego w skład SCOL Sp. z o.o. wraz z wyposażeniem. Numer referencyjny: ZP/1/2022” (sygn. akt: 1152/22).

W dniu 16 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na: „ocenę merytoryczną I lub II (pierwszego lub drugiego) stopnia wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć, Programu Priorytetowego „Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 - 2023”. Numer referencyjny: WZ/01/2022” (sygn. akt: 1211/22).

W dniu 16 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Tauron Wydobycie S.A. na: „dostawę – najem oraz świadczenie usług serwisowych kombajnów ścianowych dla TAURON Wydobycie S.A - Zakład Górniczy Sobieski. Numer referencyjny: PZP/TWD/01646/2022/60/P/PR” (sygn. akt: 1242/22).

W dniu 16 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Chorzów Biuro Zamówień Publicznych na: „prace pielęgnacyjne w pasach zieleni ulicznej Chorzowa o łącznej powierzchni 27,77 ha w terminie od 1.05.2022 r. do 30.04.2023 r. Numer referencyjny: RZP.271.638.2021” (sygn. akt: 1175/22).

W dniu 13 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na: „upgrade oprogramowania z licencjami oraz wymianą konsol operatorskich. Numer referencyjny: DZ.3321.28.2022” (sygn. akt: 1207/22).

W dniu 13 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  P.I.W. CAMCO Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych na: „dostawę zasilaczy awaryjnych wraz z bateriami akumulatorów. Numer referencyjny: 2616.46.2021.EW” (sygn. akt: 1127/22).

W dniu 13 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Kancelaria Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka S.K.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na: „obsługę prawną projektu pn. Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” (...). Numer referencyjny: WA.ROZ.2810.4.2022/ZZW,” (sygn. akt: 1165/22).

W dniu 13 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Comarch Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala na: „przejęcie utrzymania systemu EESSI (RINA) oraz rozwój systemu w ramach pakietu 20000 rbh. Numer referencyjny: BAG-SZP.261.1.64.2021” (sygn. akt: 1189/22).

W dniu 13 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  PRO-TRA BUILDING Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu na: „przebudowę wału przeciwpowodziowego w ciągu ul. Ślęzoujście wraz z infrastrukturą drogową. Numer referencyjny: TXU/TRP/266/2021/PG” (sygn. akt: 1223/22).

W dniu 13 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TMS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o. na: „zakup tomografu komputerowego na potrzeby ,,Pro-Medica’’ w Ełku Sp. z o. o. wraz z montażem, instalacją i jego uruchomieniem. Numer referencyjny: 1192/2022” (sygn. akt: 1153/22).

W dniu 12 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SKAMEX Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy na: „dostawę sprzętu medycznego specjalistycznego. Numer referencyjny: NLZ.2021.271.63” (sygn. akt: 1218/22).

W dniu 12 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ATREM S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - ENEA Operator Sp. z o.o. na: „budowę linii kablowych 110 kV Garbary – Cytadela, Garbary – EC Karolin wraz z budową stacji 110/15/6 kV Garbary celem poprawy zasilania miasta Poznań. Numer referencyjny: RPUZ/P/0314/2022/OD/ZIR/RI” (sygn. akt: 1145/22).

W dniu 12 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Orange Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie na: „świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej i Internetu bezprzewodowego oraz zakup telefonów komórkowych i modemów mobilnego dostępu do Internetu. Numer referencyjny: 993200/271/1/2022” (sygn. akt: 1182/22).

W dniu 12 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AVprojekt sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu na: „dostawę ściany wizyjnej wraz z systemem nagłośnienia oraz systemem do wideokonferencji. Numer referencyjny: 13/SZP/22” (sygn. akt: 1233/22).

W dniu 11 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy INSTAL-NIKA Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na: „budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skalnicowej odc. Trakt Lubelski-Zasadowa iw ul. Panny Wodnej odc. Skalnicowa - Mozaikowa wraz z odcinkami sieci na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Numer referencyjny: 01799/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/B/2021” (sygn. akt: 1177/22).

W dniu 11 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Edward Biel Producent Rozdzielnic Elektrycznych w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Tauron Dystrybucja S.A. na: „dostawę wyłączników SN dla TAURON Dystrybucja S.A. Numer referencyjny: PZP/TD-CN/02822/2021” (sygn. akt: 1108/22).

W dniu 11 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  GARMEX A. Jafiszow, W. Kamiński sp. j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu na: „dostawę jednorazowych wyrobów medycznych. Numer referencyjny: TP/10/2022” (sygn. akt: 1212/22).

W dniu 11 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Impel S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA na: „wykonanie usługi sprzątania budynków oraz mycia elewacji PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze. Numer referencyjny: ZP/PGNG/22/0018/OZ/EA” (sygn. akt: 1131/22).

W dniu 11 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Impel S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gdański Ogród Zoologiczny na: „DOZOROWANIE I OCHRONAĘ TERENU, OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA Gminy Miasta Gdańska - Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego w latach 2022-2023. Numer referencyjny: ZP.U.271.3.2022” (sygn. akt: 1163/22).

W dniu 11 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Wilanka Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Ząbkowicki na: „dostawę wyposażenia i sprzętu dydaktycznego w ramach projektu „Inwestycja w kwalifikacje” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS. Numer referencyjny: WBKZP.272.12.2022” (sygn. akt: 1224/22).

W dniu 11 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Alfred Feike "AlfaCom" w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kondratowice na: „zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Numer referencyjny: WI.271.5.2022,” (sygn. akt: 1139/22).

W dniu 11 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Remondis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Gmina Konstantynów Łódzki na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Konstantynów Łódzki. Numer referencyjny: ZP.271.10.2021.ŁP” (sygn. akt: 1214/22).

W dniu 10 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Ministerstwo Sprawiedliwości na: „usługę wsparcia i modyfikacji Systemu RZ. Numer referencyjny:  BF-II.3710.72.2020” (sygn. akt: 944/22).

W dniu 10 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Polkomtel Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Poznań na: „dostawę telefonów i tabletów bez kart SIM oraz świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z kartami SIM lub e-SIM Numer referencyjny: ZPb-II.271.34.2022.MC” (sygn. akt: 1172/22).

W dniu 10 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Orange Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie na: „usługi transmisji danych w sieci rozległej WAN sądów administracyjnych. Numer referencyjny: WAG.262.1.2022” (sygn. akt: 1070/22).

W dniu 9 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  ProjectMed Tomasz Surowiec w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Opieki  Zdrowotnej Sucha Beskidzka na: „dostawę leków i innych produktów dla Apteki Szpitalnej - uzupełnienie IV” (sygn. akt: 1169/22).

W dniu 9 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Impel S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Główny Urząd Statystyczny w Warszawie na: „wykonywanie usługi sprzątania w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Numer referencyjny: 4/DB/PN/2022” (sygn. akt: 1129/22).

W dniu 9 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe s.c. STAN - LUB Lubomir Bujała, Stanisław Maliborski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Niedrzwica Duża na: „przebudowę drogi gminnej Nr 107081 L ul. Ułańska w miejscowości Niedrzwica Kościelna. Numer referencyjny: ZP.271.1.5.2022” (sygn. akt: 1158/22).

W dniu 9 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Konsorcjum: ACC ELECTRIC Arkadiusz Jabłoński, EKO INVEST Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie na: „utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z infrastrukturą techniczną i zakupem sprzętu medycznego oraz budowa lądowiska dla helikoptera Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Numer referencyjny: ZP/TP/4/2022” (sygn. akt: 1160/22).

W dniu 9 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  IZAN+ Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Powiatowy we Wrześni Sp z o.o. w restrukturyzacji na: „świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i transportu wewnętrznego w Szpitalu Powiatowym we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji. Numer referencyjny: SA-381-4/22” (sygn. akt: 1168/22).

W dniu 9 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Praxima Krakpol Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital św. Anny w Miechowie na: „świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z transportem i dzierżawą bielizny pościelowej z wykorzystaniem technologii RFiD na okres 36 miesięcy dla Szpitala. Numer referencyjny: 4/PN/2022” (sygn. akt: 1171/22).

W dniu 6 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Impel S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku na: „wykonywanie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach biurowych, socjalnych, magazynowych itp. oraz na terenach posesji GDDKiA Oddział w Białymstoku i w Rejonach z podziałem na części. Numer referencyjny: O/BI.D-3.2420.1.2022” (sygn. akt: 1105/22).

W dniu 6 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  SIMPLE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szkoła Główna Służby Pożarniczej na: „dostawę i wdrożenie informatycznego systemu ERP w ramach Projektu: Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (Nr projektuPOWR.03.05.00-00-z089/18). Numer referencyjny: PN/06/22” (sygn. akt: 1099/22).

W dniu 5 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. na: „dostawę i wdrożenie Systemu Ewidencji Zdarzeń Drogowych. Numer referencyjny: DWZ/66/2021” (sygn. akt: 1056/22).

W dniu 5 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  VOESSING POLSKA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: „wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Budowa drogi S6 – Zachodnia Obwodnica Szczecina” z podziałem na 2 części. Numer referencyjny: O.Sz.D-3.2413.51.2021” (sygn. akt: 1032/22).

W dniu 5 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ANMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. na: „zakup aparatury medycznej w ramach realizacji projektu „Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowę Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie. Numer referencyjny: D25C/251/N/33-83rj/21” (sygn. akt: 1040/22).

W dniu 4 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Medtronic Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie na: „dostawę szwów chirurgicznych – powtórka. Numer referencyjny: DZPZ/333/11TP/2022” (sygn. akt: 1004/22).

W dniu 4 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Ekotechnika Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. na: „Zakład Recyklingu Tworzyw Sztucznych - instalacja przygotowania odpadów tworzyw sztucznych do recyklingu - Numer referencyjny: TZ_EG_2_2022” (sygn. akt: 1174/22).

W dniu 4 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Małopolskie - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego na: „dostawę sprzętu komputerowego. Numer referencyjny: DG-XII.272.4.2022” (sygn. akt: 1149/22).

W dniu 4 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Paweł Kaczmarczyk Kama Bis w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy na: „wykonanie w latach 2022 – 2023 robót utrzymaniowych wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły zlokalizowanych w granicach m.st. Warszawy. Numer referencyjny: 143/PN/2021” (sygn. akt: 1044/22).

W dniu 4 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "DREMEX" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji na: „dostawy do kopalń JSW S.A. strzemion SDS V32/36 według dokumentacji JSW S.A. w ilości 488 904 szt. z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. Numer referencyjny: 58/PM/22” (sygn. akt: 1164/22).

W dniu 4 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  TAMEX Obiekty Sportowe S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Horyniec-Zdrój na: „przebudowę kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą techniczną stadionu w Horyńcu-Zdroju-Przebudowa boisk, przebudowa bieżni lekkoatletycznej okrężnej oraz budynku zaplecza na stadionie w Horyńcu-Zdroju. Numer referencyjny: ZP.271.2.22” (sygn. akt: 1083/22).

W dniu 4 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  EKOINDUSTRY Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Nyska Energetyka Cieplna - Nysa Sp. o. o. na: „budowę kotłowni z kotłem parowym opalanym paliwem alternatywnym dla Nyskiej Energetyki Cieplnej - Nysa Sp. z o.o. Numer referencyjny: 1/ZP/2022” (sygn. akt: 1071/22).

W dniu 4 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  PreZero Service Wschód Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Nowe Miasto nad Pilicą na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w okresie od 01.04.2022 do 31.03.2024 r. Numer referencyjny: FN.271.1.2022” (sygn. akt: 1094/22).

W dniu 4 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Building Enterprise Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społeczngo Sp. z o.o. na: „I Etap: Budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach 165/28, 166/28 położonych w Łące przy ul. Cieszyńskiej – zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 881/16 z dnia 27.09.2016r.” (sygn. akt: 986/22).

W dniu 4 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Agencja Uzbrojenia na: „mobilną Radiostację Lotniczej Łączności Radiowej (MRLŁR). Numer referencyjny: AU/19/V-181/ZO/NZOOiB/DOS/SS/2022” (sygn. akt: 1068/22).

W dniu 4 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Konsorcjum: MM SERVICE MONITORING Sp. z o.o., MAXUS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Stacja Muzeum na: „usługę ochrony obiektów i mienia Stacji Muzeum ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa. Numer referencyjny: STM-ZP.271.3.2022” (sygn. akt: 1063/22).

W dniu 4 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe "OTECH" sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na: „przebudowę i rozbudowę Stacji Wodociągowej w Myszkowie przy ul. J. Piłsudskiego 17 działka ewid. Nr 2817/2. Numer referencyjny: ZP.2.02.2022” (sygn. akt: 1039/22).

W dniu 4 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Fresenius Medical Care Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie na: „wyroby medyczne oraz produkty lecznicze do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatów - powtórka. Numer referencyjny: DZPZ/333/14UEPN/2022” (sygn. akt: 1079/22).

W dniu 4 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Remondis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Jabłonna na: „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, NA TERENIE GMINY JABŁONNA, W LATACH 2022-2024. Numer referencyjny: ZP.271.1.13.2022” (sygn. akt: 1057/22).

W dniu 4 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  TECHMADEX S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa - 1 Regionalna Baza Logistyczna na: „dostawę podnośników widłowych spalinowych terenowych o udźwigu 4,5 T 4x4. Numer referencyjny: 76/2021” (sygn. akt: 1038/22).

W dniu 2 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Konsorcjum: Solid Security Sp. z o.o., Solid Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy na: „usługę ochrony osób i mienia w obiektach IHAR-PIB z podziałem na 4 części. Numer referencyjny: Nr postępowania: ZP: 1/ZP/1/US/2022” (sygn. akt: 1147/22).

W dniu 2 maja 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej – Celestynów na: „dostawę sprzętu medycznego. Numer referencyjny: WOFiTM/16/2022/PN” (sygn. akt: 1055/22).

W dniu 29 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Fire-Max Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej na: „dostawę samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną (SD 40). Numer referencyjny: WT.2370.02.2022” (sygn. akt: 977/22).

W dniu 29 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: „dzierżawę kombajnu ścianowego dla PGG S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały. Numer referencyjny: 402200305” (sygn. akt: 1126/22).

W dniu 29 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  SICAME Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość na: „dostawy osprzętu do linii napowietrznych izolowanych nN oraz wykonanych przewodami nieizolowanymi SN na potrzeby Oddziałów PGE Dystrybucja S.A. Numer referencyjny: POST/DYS/OZ/LZA/02997/2021” (sygn. akt: 1054/22).

W dniu 29 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  JOL-MARK Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dom Pomocy Społecznej na: „przygotowanie i dostawę całodziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Olsztynie, ul. Bałtycka 37a. Numer referencyjny: DPS.241.01.2022” (sygn. akt: 1060/22).

W dniu 29 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  CELMAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Zabrze – Prezydent Miasta na: „naprawę urządzeń małej architektury na placach zabaw i zieleńcach w Zabrzu” (sygn. akt: 1067/22).

W dniu 29 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  CATERMED Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku na: „świadczenie usług całodziennego żywienia w formie cateringu dla pacjentów SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku. Numer referencyjny: ZP 5 -2022” (sygn. akt: 1069/22).

W dniu 29 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Integrated Solutions Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Informatyki Resortu Finansów na: „dostawę oprogramowania do zbierania i analizy logów systemowych klasy SIEM wraz z wdrożeniem i gwarancją. Numer referencyjny: PN/39/21/GWWF” (sygn. akt: 1102/22).

W dniu 29 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Konsorcjum: Impel System Sp. z o.o., ARS Medica Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na: „świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym na okres 24 miesięcy. Numer referencyjny: U -28/N/21” (sygn. akt: 1022/22).

W dniu 29 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjno - Handlowe "OTECH" sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na: „przebudowę i rozbudowę Stacji Wodociągowej w Myszkowie przy ul. J. Piłsudskiego 17 działka ewid. Nr 2817/2. Numer referencyjny: ZP.2.02.2022” (sygn. akt: 1036/22).

W dniu 28 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  "COBBY” Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 3 Regionalna Baza Logistyczna na: „dostawę umundurowania i wyekwipowania - kurtka technika lotniczego, okulary ochronne gogle i pasek do spodni marynarki wojennej. Numer referencyjny: 64/2022” (sygn. akt: 1034/22).

W dniu 28 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  SK-MED Systems Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie na: „usługę polegającą na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych urządzeń i aparatury medycznej cz.1. Numer referencyjny: 6/2022” (sygn. akt: 1046/22).

W dniu 28 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  dogadamycie.pl Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne na: „świadczenie usługi tłumaczeń pisemnych oraz tłumaczeń ustnych na rzecz Ministerstwa Finansów Numer referencyjny: C/711/21/BAD/B/193” (sygn. akt: 1033/22).

W dniu 28 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Summa Linguae Technologies S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne na: „świadczenie usługi tłumaczeń pisemnych oraz tłumaczeń ustnych na rzecz Ministerstwa Finansów. Numer referencyjny: C/711/21/BAD/B/193” (sygn. akt: 1031/22).

W dniu 28 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Medicavera Sp. z o.o. Dahlhausen Group w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach na: „dostawę jednorazowego sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Gryficach. Numer referencyjny: 7/22” (sygn. akt: 1026/22).

W dniu 28 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Clar System S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Prokuratura Okręgowa w Poznaniu na: „usługę sprzątania pomieszczeń biurowych w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu i w Prokuraturach Rejonowych. Numer referencyjny: 3032-7.261.01.2022” (sygn. akt: 1035/22).

W dniu 28 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  HAMSTER Polska sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie na: „projekt i budowę budynku toalety samoobsługowej w Pszczynie przy ul. Chrobrego. Numer referencyjny: AZK.291.4.22” (sygn. akt: 993/22).

W dniu 27 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Konsorcjum: INKO CONSULTING Sp. z o.o., MP CONSULTING Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi i robotami budowlanymi związanymi z przebudową mostu w Przemyślu, w km 243,845 linii kolejowej nr 91Kraków Główny – Medyka. Numer referencyjny: 9090/IREZA3/13974/03924/21/P” (sygn. akt: 1049/22).

W dniu 27 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Golden Line Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „zakup i dostawę tuszy, tonerów i innych materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego w roku 2022 na podstawie wniosków rzeczowo-finansowych przesłanych przez Jednostki Wojskowe. Numer referencyjny: ZP/23/2022” (sygn. akt: 995/22).

W dniu 27 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  BIO-EKOS Group sp. z o.o. sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach na: „„utrzymanie terenów miejskich w Katowicach”. Numer referencyjny: NZI.261.3.2022” (sygn. akt: 1015/22).

W dniu 27 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Firma Handlowo Usługowa KOZERA Michał Kozera w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Imielin na: „roboty związane z utrzymaniem i konserwacją rowów na terenie Miasta Imielin w 2022 roku. Numer referencyjny: GK.271.13.2022” (sygn. akt: 1053/22).

W dniu 27 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Konsorcjum: Clean Jakub Jankowiak; Clean Glass Service Marian Jankowiak w spadku w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Poznańska na: „usługę mycia okien i powierzchni przeszklonych w budynkach dydaktycznych i domach studenckich Politechniki Poznańskiej w 2022/2023 roku z podziałem na części(pakiety). Numer referencyjny: RD/ZP/25/22” (sygn. akt: 1043/22).

W dniu 27 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  T-Mobile Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej na: „świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą urządzeń GSM. Numer referencyjny: 58/PAŻP/2022/AZP” (sygn. akt: 990/22).

W dniu 27 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  CloudiMed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie na: „wdrożenie platformy e-usług zdrowotnych wraz z rozbudową infrastruktury IT” realizowane w ramach projektu: „Rozwój elektronicznych form komunikacji w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie”. Numer referencyjny: ZOZ-7/2021” (sygn. akt: 1082/22).

W dniu 26 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Ekoinstal Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Brzeszcze na: „budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiśniowej w Jawiszowicach. Numer referencyjny: SZP.271.3.2022” (sygn. akt: 1062/22).

W dniu 26 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: „projekt i budowę drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz–Toruń, odcinek 2 od węzła Emilianowo do węzła Solec Numer referencyjny: GDDKiA.O.BY.D-3.2410.2.2021.3” (sygn. akt: 943/22).

W dniu 26 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Strzelin na: „świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Strzelin. Numer referencyjny: ZP.1.2022” (sygn. akt: 976/22).

W dniu 26 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  CATERMED Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr A. Pawelca na: „usługę kompleksowego żywienia pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.” (sygn. akt: 1064/22).

W dniu 26 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  PSI Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na: „system monitorowania i sterowania (SMiS) dla obiektów wodociągowych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu. Numer referencyjny: DFZ/11/P/22” (sygn. akt: 1010/22).

W dniu 26 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  ARP E-VEHICLES Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Bielsk Podlaski na: „zakup niskoemisyjnych autobusów elektrycznych w ramach projektu Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego. Numer referencyjny: Izp.271.22.2021” (sygn. akt: 1042/22).

W dniu 26 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Centrum Diabetologii Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie na: „dostawę portów do chemioterapii oraz innych jednorazowych wyrobów medycznych. Numer referencyjny: ZP/220/04/22” (sygn. akt: 958/22).

W dniu 26 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. na: „modernizację 12 wózków w 4 tramwajach 120NaS (Pesa)” (sygn. akt: 996/22).

W dniu 26 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  NETIA S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa - Komendant Główny Policji na: „dzierżawę łączy telekomunikacyjnych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie” (sygn. akt: 988/22).

W dniu 26 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  PHU Komunalnik Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Głuchołazy na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Głuchołazy z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych będących własnością Gminy Głuchołazy.  Numer referencyjny: ZP.271.1.11.2022.JSz” (sygn. akt: 985/22).

W dniu 26 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  AV Multimedia Małysz i Spółka, Spółka Jawna w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży na: „dostawę wyposażenia do pracowni szkolnych w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Numer referencyjny: SP1.26.1.2022” (sygn. akt: 1076/22).

W dniu 26 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Medis24 Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Usług Społecznych w Rawiczu na: „świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Rawicz w okresie od 01.04.2022r. do 31.12.2022r. Numer referencyjny: I.331.1.3.2022” (sygn. akt: 968/22).

W dniu 26 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Warbud S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Teatr Rozmaitości na: „budowę budynku TR Warszawa na placu Defilad w Warszawie. Numer referencyjny: PZP.TR-2.2022” (sygn. akt: 1014/22).

W dniu 25 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Remondis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa na: „odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych w m.st. Warszawie, od dnia 1 lipca 2022 r. - Zadanie nr 2, 4, 7 i 9 (dzielnice Białołęka, Targówek, Ochota., Ursus, Włochy, Śródmieście, Bemowo i Wola) oraz od dnia 1 października 2022 r. - Zadanie nr 3 (dzielnica Mokotów) Numer referencyjny: ZP/GP/271/IV-44/22” (sygn. akt: 971/22).

W dniu 25 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  SMCE Europe Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Muzeum Getta Warszawskiego na: „świadczenie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Utworzenie Muzeum Getta Warszawskiego na terenie kompleksu dawnego Szpitala Dziecięcego fundacji małżeństwa Bersohn i Bauman przy ul. Siennej 60/Śliskiej 51 w Warszawie....". Numer referencyjny: MGW/5/2021” (sygn. akt: 1000/22).

W dniu 25 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  BSG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Aleksandrów Łódzki na: „remont stadionu lekkoatletycznego zlokalizowanego przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim. Numer referencyjny: ZP.271.6.2022” (sygn. akt: 1037/22).

W dniu 25 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  DAN POL Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Będzin na: „termomodernizację budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Będzin przy ulicach: Paryska 9,  1 Maja 8 A w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Numer referencyjny: BZP.271.2.2022” (sygn. akt: 928/22).

W dniu 25 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji na: „najem jedenastu kombajnów chodnikowych wraz z osprzętem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Knurów- Szczygłowice Numer referencyjny: 1/P/22” (sygn. akt: 1021/22).

W dniu 25 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Konsorcjum: Agencja Reklamowa DSK Sp. z o.o., Euvic Media Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Zdrowia na: „przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych wśród studentów medycyny dotyczących wyboru dziedzin onkologicznych jako ścieżki dalszego rozwoju zawodowego po ukończeniu studiów i stażu podyplomowego. Numer referencyjny: ADR.250.412.2021” (sygn. akt: 937/22).

W dniu 22 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Pirios S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Informatyki Resortu Finansów na: „postępowanie na zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie, przetestowanie Systemu wraz z WAK oraz przeszkolenie Użytkowników Systemu wraz z udzieleniem gwarancji na ww. System na okres 60 miesięcy. Numer referencyjny: PN/7/22/HSKU” (sygn. akt: 980/22).

W dniu 22 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy LK INWEST Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Jelenia Góra na: „utworzenie nowoczesnego kompleksu opiekuńczo – mieszkalnego dla osób z niepełnosprawnością i seniorów przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze. Numer referencyjny: RZ.271.2.2022” (sygn. akt: 947/22).

W dniu 21 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy RAD-BUD Wiesław Radziejowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk na: " wykonanie skateparku w Płońsku. Numer referencyjny: ZP.271.5.2022" (sygn. akt: KIO 1024/22).

W dniu 21 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Solispharm Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: "zakup wraz z transportem i wniesieniem do magazynów leków, medycznych środków materiałowych oraz drobnego sprzętu medycznego dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Numer referencyjny: 25/23/PN/2022" (sygn. akt: KIO 1017/22).

W dniu 21 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy EUROKERG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. na: "zakup sprzętu komputerowego. Numer referencyjny: 2022/WNP-0053-CEDL-MŻ" (sygn. akt: KIO 974/22).

W dniu 21 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy S&T Services Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na: "budowę Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) wraz z usługami utrzymania i rozwoju oraz usługami migracji obecnie eksploatowanych systemów informatycznych. Numer referencyjny: WZ/13/2021" (sygn. akt: KIO 945/22).

W dniu 20 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  GE Medical Systems Polska Sp. z  o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie na: „przeglądy okresowe i naprawy urządzeń medycznych będących na wyposażeniu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie. Numer referencyjny: DZP-382-5/2022,” (sygn. akt: 981/22).

W dniu 20 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  VITRONIC Machine Vision Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie na: „dostawę oraz montaż radarowych wyświetlaczy prędkości na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego”- nr postępowania 045/22” (sygn. akt: 957/22).

W dniu 20 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Lireco Tech Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Miasto Łódź- Urząd Miasta Łodzi na: „obsługę i utrzymanie 8 szaletów publicznych na terenie Miasta Łodzi w 2022 roku. Numer referencyjny: DSR-ZP-III.271.9.2022” (sygn. akt: 940/22).

W dniu 20 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Impel S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu na: „przygotowanie i dostawę posiłków i napojów dla mieszkańców DPS. Numer referencyjny: FK.261.2.2022.MA” (sygn. akt: 960/22).

W dniu 19 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  CONTROL PROCESS S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Energia Ciepła S.A. na: „budowę źródła kogeneracyjnego na paliwo gazowe o mocy min. 50 MWe opartego o silniki gazowe oraz źródła ciepłowniczego rezerwowo-szczytowego w PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy” (sygn. akt: 951/22).

W dniu 19 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Signify Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina i Miasto Przysucha na: „rozbudowę i wymianę oświetlenia ulicznego na ledowe na terenie Gminy i Miasta Przysucha. Numer referencyjny: ZPI.271.22.2022.MF” (sygn. akt: 969/22).

W dniu 19 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Thales Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „zaprojektowanie i budowę nowych urządzeń srk w stacji Zawiercie oraz roboty towarzyszące w ramach projektu pn. "Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II". Numer referencyjny: IREZA1.293.9.2022.u” (sygn. akt: 915/22).

W dniu 15 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Stołeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Rewal na: „zapewnienie obsługi ratowniczej na kąpieliskach strzeżonych Gminy Rewal, podczas sezonów letnich, w latach 2022 - 2023. Numer referencyjny: ZP.271.1.2022.TB” (sygn. akt: 979/22).

W dniu 15 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Konsorcjum: Megatherm Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "ANN-POL" Anna Śmigiel w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na: „wykonywanie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w bud. oraz na terenach przyległych do tych nieruch., adm.przez ZGN w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, znajdujących się w VI Rejonach. Numer referencyjny: TZ.PNU.260.1.2021” (sygn. akt: 912/22).

W dniu 14 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Firma Budowlana Ekoinbud Sp. z o.o. Sp. k. postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Nadarzyn na: „zaprojektowanie i budowę budynku przedszkola w m. Wolica przy ul. Złotego Kłosa, działka nr ew. 513, 514, gmina Nadarzyn realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Numer referencyjny: ZPiFZ.271.6.2022” (sygn. akt: 967/22).

W dniu 14 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Jarosław Myśliński Domino Computer w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na: „sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Numer referencyjny: SZP.250.4.2022” (sygn. akt: 851/22).

W dniu 13 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  ENERGOKON-PLUS Sp. z o.o. postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Medyczny na: „rozbiórkę budynków należących do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Muszyńskiego 1 oraz Czechosłowackiej 2a, w formule „zaprojektuj i wyburz”. Numer referencyjny: ZP/125/2021” (sygn. akt: 905/22).

W dniu 13 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  TATRA TRADE S.C. D. Wilczyński, M. Kreft w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd Główny na: „dostawę ekwipunku skitourowego. Numer referencyjny: L.dz.52/I/2022” (sygn. akt: 900/22).

W dniu 13 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Multiconsult Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Żyrardów na: „sprawowanie funkcji inżyniera kontraktu podczas wykonywania otworu geotermalnego dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód termalnych w miejscowości Żyrardów. Numer referencyjny: ZP.271.2.16.2022.MP” (sygn. akt: 954/22).

W dniu 13 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Climamedic Sp. z o. o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII na: „budowę parkingu wielopoziomowego na terenie Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie. Numer referencyjny: ZP.089.2021” (sygn. akt: 973/22).

W dniu 13 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  BSG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Aleksandrów Łódzki  na: „remont stadionu lekkoatletycznego zlokalizowanego przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 3  w Aleksandrowie Łódzkim. Numer referencyjny: ZP.271.6.2022” (sygn. akt: 961/22).

W dniu 13 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: B.T.B. - Inżynieria Budownictwo Instalacje Sp. z o.o., HEATCO Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. na: „przebudowę sieci ciepłowniczych na wyjściu ze źródła ciepła Tauron Ciepło Sp. z o.o. Zakład Wytwarzania w Tychach. Numer referencyjny: 20/IX/NZ/2021” (sygn. akt: 862/22).

W dniu 13 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Basma Security Sp. z o.o., MW Scorta Sp. z o. o., Cerber Ochrona Sp. z o.o.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO W LUBLINIE na: „świadczenie usługi ochrony osób i mienia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Numer referencyjny: ZP/WBP/1/2022” (sygn. akt: 903/22).

W dniu 13 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ALDUO  Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Kraków - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie na: „zakup, dostawę i montaż mebli wraz ze sprzętem  AGD, zgodnie z projektami Zamawiającego w ramach pierwszego wyposażenia budynku przy  al. Modrzewiowej 25 w Krakowie. Numer referencyjny: 271.2.6.2022” (sygn. akt: 824/22).

W dniu 13 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kostecki Jarosław TAXUS w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Włodawski na: „wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów i inwentaryzacji stanu lasów. Numer referencyjny: WO.272.2.5.2022.BT” (sygn. akt: 889/22).

W dniu 12 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ENERGOKON-PLUS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - GMINA GRODZISK MAZOWIECKI na: „rozbiórki budynków przy ul. Harcerskiej 3, budynku mieszkalnego z gospodarczymi ul. Żyrardowska 39, budynku mieszkalnego oraz dwóch gospodarczych ul. Limanowskiego 29 w Grodzisku Mazowieckim. Numer referencyjny: ZP.271.18.2022” (sygn. akt: 959/22).

W dniu 12 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych "INSBUD" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Radzymin na: „przebudowę drogi gminnej ul. Cypriana Kamila Norwida w Słupnie. Numer referencyjny: ZP.271.1.4.2022” (sygn. akt: 963/22).

W dniu 12 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy QB sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Sosnowiec - Miasto posiadające prawa powiatu na: „uruchomienie oraz obsługę programu Sosnowiecka Karta Miejska. Numer referencyjny: WZP.271.1.103.2021.JŁ” (sygn. akt: 887/22).

W dniu 12 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CATERMED Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na: „usługi przygotowania i dostarczania posiłków do CZMZ. Numer referencyjny: CZMZ/2500/4/2022” (sygn. akt: 941/22).

W dniu 12 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Zakład Doskonalenia Zawodowego, KenBIT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Inspektorat Uzbrojenia na: „dostawę Aparatowni Łączności Troposferycznej.” (sygn. akt: 864/22).

W dniu 11 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Ogólnopolski Panel Badawczy Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polski Instytut Ekonomiczny na: „przeprowadzenie badań przy zastosowaniu technik do gromadzenia danych CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) i/lub CAWI (Computer-Assisted Web Interview) - badania ilościowe. Numer referencyjny: PZP.1.2022” (sygn. akt: 869/22).

W dniu 11 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Hetman" Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Parasol" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie na: „usługę ochrony fizycznej osób i mienia, dozoru i usług portierskich w obiektach przy ul. Za Torem 22, al. Żubrowej 15 oraz tężniach przy ul. Bulwarowej i ul. Koziej, dla ZZM w Krakowie. Numer referencyjny: NP.26.2.139.21.DO” (sygn. akt: 805/22).

W dniu 11 kwietnia 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SHADOK AV Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Śląska na: „dostawę i montaż ścianki multimedialnej w Sali Senatu Politechniki Śląskiej. Znak sprawy. IA1.282.8.2022.AG” (sygn. akt: 828/22).

W dniu 11 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Impel System Sp. z o.o., Impel Facility Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach na: „kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości i porządku nieruchomości zarządzanych przez KZGM w Katowicach. Numer referencyjny: NZ.231.011.2022” (sygn. akt: 930/22).

W dniu 11 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy HYPERVIEW Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Mszana Dolna  na: „wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Mszana Dolna. Numer referencyjny: IGK.271.1.2022” (sygn. akt: 826/22).

W dniu 11 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Ośrodek Informatyki na: „dostawę sprzętu i oprogramowania wraz ze wsparciem technicznym (3 Części). Numer referencyjny: COI‑ZAK.262.33.2021” (sygn. akt: 841/22).

W dniu 11 kwietnia 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Edukacja Plus sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Gdańska na: „dostawę systemu fotowoltaiczno-wodorowego z generatorem wodoru. Numer referencyjny: ZP/49/008/D/22” (sygn. akt: 908/22).

W dniu 11 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  ENERGOKON-PLUS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Medyczny na: „rozbiórkę budynków należących do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Muszyńskiego 1 oraz Czechosłowackiej 2a, w formule „zaprojektuj i wyburz”. Numer referencyjny: ZP/125/2021,” (sygn. akt: 905/22).

W dniu 11 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel System Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: „świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i higieny w Centrum Rehabilitacji i innych komórkach organizacyjnych WSM im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy. Numer referencyjny: DZP-270-22-2022” (sygn. akt: 874/22).

W dniu 11 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Pekabex Bet S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" Sp. z o.o. na: „ZAMIERZENIE BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA BUDOWIE SZEŚCIU HAL MAGAZYNOWO – PRODUKCYJNYCH WRAZ Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO–BIUROWĄ, PEŁNĄ INFRASTRUKTURĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ INSTALACJĄ FOTOWOLTAICZNĄ. CZĘŚĆ I” (sygn. akt: 902/22).

W dniu 8 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Usług Komunalnych "HAK" Stanisław Burczyński w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Piotrków Trybunalski na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (V części). Numer referencyjny: SPZ.271.22.2021” (sygn. akt: 852/22).

W dniu 8 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Autorska Pracownia Projektowa Jerzy Wowczak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zamek Królewski na Wawelu-Państwowe Zbiory Sztuki na: „Wawel Podziemny - udostępnienie rezerwatów archeologicznych w obrębie międzymurza. Numer referencyjny: DZZP-282-41/21” (sygn. akt: 814/22).

W dniu 8 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SKAMEX Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie na: „dostawę kaniul, kaniul dotętniczych, koreczków i innych akcesoriów dla potrzeb SPSK NR 1 PUM. ZP-261-93/2021. Numer referencyjny: ZP-261-93/2021” (sygn. akt: 873/22).

W dniu 8 kwietnia 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Rejonowy w Wieluniu na: „usługę utrzymania czystości w budynkach, sprzątanie posesji oraz obsługa szatni w obiektach Sądu Rejonowego w Wieluniu, zlokalizowanych w Wieluniu i w Pajęcznie. Numer referencyjny: ZP/1/2022” (sygn. akt: 871/22).

W dniu 8 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Leszno na: „zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie. Etap I uzupełnienie. Numer referencyjny: IN.271.43.2021” (sygn. akt: 726/22).

W dniu 7 kwietnia 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Spiczyn na: „dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Spiczyn. Numer referencyjny: UZP.271.1.2022” (sygn. akt: 797/22).

W dniu 7 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "GEMARK" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu na: „„sukcesywne dostawy części elektrycznych do tramwajów 105N, WrAs, Skoda,Moderus, Pesa w podziale na dziewięć zadań dla MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu”. Numer referencyjny: KU.241/pn58_2021/JR” (sygn. akt: 850/22).

W dniu 7 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Solispharm Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MGOSZCZU na: „dostawę leków oraz wyrobów medycznych do Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu na 2022 rok. Numer referencyjny: DAG.330.1.2.2022” (sygn. akt: 904/22).

W dniu 7 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Remondis Opole Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zarząd Dróg w Opolu na: „oczyszczanie miasta w zakresie: opróżnianie i bieżące utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola. Numer referencyjny: NP.260.07.2022.P” (sygn. akt: 781/22).

W dniu 7 kwietnia 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Gózd na: „modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gózd. Numer referencyjny: BGK.ZP.271.1.2022” (sygn. akt: 801/22).

W dniu 7 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy LUG Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Gózd na: „modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gózd. Numer referencyjny: BGK.ZP.271.1.2022” (sygn. akt: 815/22).

W dniu 7 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku na: „świadczenie usług całodziennego żywienia w formie cateringu dla pacjentów SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku. Numer referencyjny: ZP 1 - 2022” (sygn. akt: 756/22).

W dniu 7 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Grifols Polska sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim na: „dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim. Numer referencyjny: ZOZ.V.260-8/ZP/22” (sygn. akt: 891/22).

W dniu 7 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Praxima Krakpol Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: „świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z transportem i dzierżawą bielizny pościelowej i wykorzystaniem technologii RFiD na okres 36 miesięcy dla Szpitala. Numer referencyjny: 65/ZP/2021” (sygn. akt: 855/22).

W dniu 6 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CATERMED Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu na: „świadczenie usług całodziennego żywienia pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskie – Curie w Zgierzu” (sygn. akt: 921/22).

W dniu 6 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 na: „dostawę i montaż krzeseł. Numer referencyjny: ZSP15.1.2022.TP” (sygn. akt: 827/22).

W dniu 6 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Bank Gospodarstwa Krajowego na: „usługę utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych BGK zlokalizowanych w budynku Varso 2. Numer referencyjny: DZZK/6/DLA/2022” (sygn. akt: 839/22).

W dniu 5 kwietnia 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Suntar Professional Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejska Przychodnia Specjalistyczna w Toruniu na: „dostawy sprzętu informatycznego sieciowego wraz z montażem i modernizacją sieci LAN oraz modernizacją sieci elektrycznej. Numer referencyjny: MPS-ZP.2.202” (sygn. akt: 820/22).

W dniu 5 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Arkadis Sp. z o.o. S1 Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Jedlicze na: „pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego oraz technologicznego na rzecz Gminy Jedlicze, przy realizacji zadań pn.: Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Jedliczu. Numer referencyjny: RP.271.4.2.2022.MŻM” (sygn. akt: 822/22).

W dniu 5 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Michał Gojżewski Ekodren – Naturalne Systemy Oczyszczania w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto i Gmina Ostrzeszów na: „zaprojektowanie, dostawę, budowę i uruchomienie Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Rogaszyce, gmina Ostrzeszów. Numer referencyjny: IDR.271.2.2022” (sygn. akt: 810/22).

W dniu 5 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy na: „dostawę fabrycznie nowego, niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy Numer referencyjny: 012/2022” (sygn. akt: 877/22).

W dniu 5 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy LS COMPLEX Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Urzędów na: „budowę i modernizację infrastruktury drogowej w Gminie Urzędów. Numer referencyjny: ZP:271.2.2022” (sygn. akt: 783/22).

W dniu 5 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe; Wejherowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Trzy Fale Sp. z o.o. na: „świadczenie usług ratownictwa wodnego. Numer referencyjny: 1/3F/2022” (sygn. akt: 806/22).

W dniu 4 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CATERMED Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. na: „ŚWIADCZENIE SUKCESYWNEJ USŁUGI CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA PACJENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH NA LECZENIU W M. Sz.S Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu NA BAZIE WYNAJMOWANYCH POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH Numer referencyjny: DZP.341.13.2022” (sygn. akt: 709/22).

W dniu 4 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "ECO-ABC" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku na: „odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych. Numer referencyjny: 05/22” (sygn. akt: 883/22).

W dniu 4 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o.; ENERIS Surowce S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Lądek-Zdrój na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lądek-Zdrój. Numer referencyjny: WR.1.2022.206” (sygn. akt: 791/22).

W dniu 4 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Intaris Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. na: „zakup sprzętu komputerowego. Numer referencyjny: 2022/WNP-0053-CEDL-MŻ” (sygn. akt: 761/22).

W dniu 4 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. na: „dostawę i montaż linii technologicznej wraz z zaprojektowaniem i budową hali sortowni, infrastruktury towarzyszącej, ścieżki edukacyjnej oraz przebudową i rozbudową istniejącego placu na odpady budowlane z przeznaczeniem na plac na bioodpady i polepszacz glebowy, w ramach projektu pn. ”Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.”.  Numer referencyjny: ZP/ZZO/4/2022” (sygn. akt: 798/22).

W dniu 4 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi na: „ochronę (dozór) obiektów Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi. Numer referencyjny: 6/ZP/US/TP/22” (sygn. akt: 738/22).

W dniu 4 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Ratownictwo Wodne sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie na: „świadczenie kompleksowej usługi ratowników wodnych w obiektach OSiR w Olsztynie: WCRS Aquasfera i ZKOS II w okresie od 19.03-31.10.2022. Numer referencyjny: A.171.2.2022” (sygn. akt: 753/22).

W dniu 31 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BILPOL - KUŻAJ Sp. j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Opole na: „utrzymanie terenów zieleni miejskiej. Numer referencyjny: ZP.271.2.30.2021” (sygn. akt: 838/22).

W dniu 31 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Verde Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie na: „wykonanie konserwacji rzeki Basinka na odcinku od km 9+190 do km 10+710 – nr postępowania 007/22” (sygn. akt: 773/22).

W dniu 31 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CATERMED Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab.med. Eleonory Reicher na: „świadczenie kompleksowych usług codziennego, całodobowego żywienia pacjentów w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher” (sygn. akt: 817/22).

W dniu 31 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Europel Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Jasielski na: „poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego. Numer referencyjny: IN.II.272.1.2022” (sygn. akt: 792/22).

W dniu 31 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Społeczne Przedsiębiorstwo Usługowe Spółdzielnia Socjalna, Przedsiębiorstwo Rozwoju Społecznego Spółdzielnia Socjalna, Lubuski Zespół Obsługi Projektów Spółdzielnia Socjalna w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Świnoujście na: „obsługę i bieżące utrzymanie ogólnodostępnych toalet publicznych w Świnoujściu. Numer referencyjny: BZP.271.1.12.2022” (sygn. akt: 830/22).

W dniu 31 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ERBUD S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP na: „projekt i budowę Centrum Naukowo-Dydaktycznego i Ćwiczeń Kadawerowych oraz projekt i budowę Łącznika pomiędzy budynkiem Centrum Rehabilitacji oraz budynkiem H-J w SPSK w Otwocku. Numer referencyjny: DZP.26.78.2021” (sygn. akt: 702/22).

W dniu 31 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ATF  Sp. z o.o. Sp. k w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Wałcz na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość. Numer referencyjny: GKD.271.3.2022” (sygn. akt: 734/22).

W dniu 30 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy VIK-BUD Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Łaski na: „remont wraz z kompleksową termomodernizacją zabytkowego dworu w Ostrowie wpisanego do rej. zabytków pod poz. 379/A. Numer referencyjny: IZ.272.1.3.2022” (sygn. akt: 790/22).

W dniu 30 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji na: „dostawy do kopalń JSW S.A. elementów tras kolejek podwieszonych ZD24D/130M, P-80, P-130, Neuhauser, BOWA/KGO, 120 kN z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Numer referencyjny: 47/PM/22” (sygn. akt: 837/22).

W dniu 30 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji na: „najem na okres 640 dni kombajnu ścianowego wraz z elektrycznym systemem posuwu dla JSW S.A. KWK „Pniówek”. Numer referencyjny: 13/P/22” (sygn. akt: 836/22).

W dniu 30 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FCC Lubliniec Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach na: „świadczenie usług odbioru i wywozu nieczystości stałych segregowanych i niesegregowanych oraz wywóz nieczystości płynnych wytwarzanych w kompleksach wojskowych administrowanych przez 4 WOG. Numer referencyjny: 4WOG.1200.2712.49.2021” (sygn. akt: 762/22).

W dniu 30 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o., Aldesa Construcciones S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa- Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad na: „zaprojektowanie i budowę obwodnicy miejscowości Koźmin Wielkopolski w ciągu drogi krajowej nr 15 Numer referencyjny: O.PO.D-3.2410.111.2021” (sygn. akt: 714/22).

W dniu 30 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna Leszek Kochanowicz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie na: „całoroczne (bieżące i zimowe) utrzymanie dróg krajowych będących w administracji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, Rejon w Krośnie. Numer referencyjny: O.RZ.D-3.2421.2.2022” (sygn. akt: 723/22).

W dniu 30 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FBSerwis S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na: „całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, Rejon w Sieradzu – droga ekspresowa S8. Numer referencyjny: O/Ł.D-3.2413.15.2021.mr” (sygn. akt: 729/22).

W dniu 30 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FBSerwis S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na: „całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, Rejon w Wieluniu – droga ekspresowa S8. Numer referencyjny: O/Ł.D-3.2413.16.2021.jo” (sygn. akt: 727/22).

W dniu 30 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "GNOM" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na: „całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, Rejon w Sieradzu – droga ekspresowa S8. Numer referencyjny: O/Ł.D-3.2413.15.2021.mr” (sygn. akt: 705/22).

W dniu 29 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Facility Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. na: „świadczenie usług sprzątania pomieszczeń Szpitala Powiatowego w Gryfinie i jego jednostek organizacyjnych. Numer referencyjny: SZG.ZP.04.2022” (sygn. akt: 706/22).

W dniu 29 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Facility Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uzdrowisko Rymanów S.A. na: „usługę polegającą na zapewnieniu utrzymaniu czystości w obiektach „Uzdrowisko Rymanów S.A.” Numer referencyjny: RLE 01/22” (sygn. akt: 699/22).

W dniu 29 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Remondis Opole Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Opole na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Miasta Opola. Numer referencyjny: ZP.271.2.5.2022” (sygn. akt: 701/22).

W dniu 29 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Kieleckie Centrum Kultury na: „OCHRONĘ FIZYCZNĄ OSÓB I MIENIA KIELECKIEGO CENTRUM KULTURY ORAZ OBSŁUGĘ URZĄDZEŃ OCHRONY TECHNICZNEJ. Numer referencyjny: ZP-KCK/13/2022” (sygn. akt: 746/22).

W dniu 29 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy EVERSPORT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Narew na: „budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Narwi. Numer referencyjny: Or.271.1.2022” (sygn. akt: 747/22).

W dniu 29 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Supply24 Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. T. Kościuszki na: "doposażenie pracowni zawodowej dla uczniów / uczennic oraz przeszkolenie 8 nauczycieli z obsługi sprzętu w ramach projektu „Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój”. Numer referencyjny: ZSP1.2720.1.2022/NK" (sygn. akt: KIO 696/22).

W dniu 29 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Agencja Ochrony MK Sp. z o.o w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN, Dział Zamówień Publicznych na: "ŚWIADCZENIE CAŁODOBOWEJ USŁUGI OCHRONY FIZYCZNEJ BUDYNKÓW I MIENIA IPPT PAN. Numer referencyjny: ZP/TP1/68/2021" (sygn. akt: KIO 825/22).

W dniu 29 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PRINT-SOL Anna Soldak Printing Solutions and Service w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na: "kompleksową obsługę wydruku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Numer referencyjny: DOK-IZ-II.272.37.2021" (sygn. akt: KIO 808/22).

W dniu 28 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska na: „modernizację Długiego i Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego) Numer referencyjny: 42/BZP-U.500.12/2022/Mm” (sygn. akt: 694/22).

W dniu 28 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Bionanopark Sp. z o.o. na: "świadczenie usług ochrony osób, mienia, terenu i obiektów należących do „Bionanopark” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Dubois 114/116, 93-465 Łódź. Numer referencyjny: BNP/ZP-4/2022" (sygn. akt: KIO 752/22).

W dniu 28 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy HIGIENA - KATOWICE Grzegorz Łagan w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny w Chorzowie na: „dostawę środków ochrony osobistej. Numer referencyjny: TP/SO/19/21,” (sygn. akt: 731/22).

W dniu 28 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe "COM-D" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Jedlina-Zdrój na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jedlina-Zdrój. Numer referencyjny: OEL.271.1.4.2022” (sygn. akt: 710/22).

W dniu 28 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - POLREGIO S.A. Warmińsko-Mazurski Zakład w Olsztynie na: „termomodernizację w ramach projektu „usługę sprzątania pomieszczeń. Numer referencyjny: OI.240.1728.2021” (sygn. akt: 692/22).

W dniu 28 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BSG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu na: „modernizację stadionu przyszkolnego przy ul. Mickiewicza w Piszu – Etap I. Numer referencyjny: OSiR.341/01/2022” (sygn. akt: 784/22).

W dniu 28 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna Leszek Kochanowicz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie na: „całoroczne (bieżące i zimowe) utrzymanie dróg krajowych będących w administracji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, Rejon w Rzeszowie Numer referencyjny: O.RZ.D-3.2413.7.2021” (sygn. akt: 720/22).

W dniu 28 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji na: „najem komb. ścian. oraz kompl. zespołu pompowego do zasilania instalacji zraszania zanożowego komb. ścian. oraz chłodzenia podzespołów komb. dla potrz. JSW S.A. KWK „Knurów - Szczygłowice” Ruch Knurów. Numer referencyjny: 4/P/22” (sygn. akt: 751/22).

W dniu 28 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ERBUD INTERNATIONAL Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie na: „termomodernizację w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach CSK MSWiA w Warszawie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Numer referencyjny: CSKDZP-2375/01/02/01/2022” (sygn. akt: 681/22).

W dniu 28 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Tronus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 na: „dostawę i montaż krzeseł. Numer referencyjny: ZSP15.1.2022.TP” (sygn. akt: 645/22).

W dniu 28 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "MP PROLIFT" sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Warszawski Dział Zamówień Publicznych na: „usługi konserwacji dźwigów i pogotowia dźwigowego 24 h/dobę, 7 dni w tygodniu w obiektach administrowanych przez jednostki organizacyjne UW nadzorowane przez Biuro Spraw Socjalnych w okresie 3 lat. Numer referencyjny: DZP-361/120/2021” (sygn. akt: 698/22).

W dniu 25 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Intaris sp. z o.o.; Aksiom sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowa Agencja Atomistyki na: „dostawę serwerów typu Rack wraz zapewnieniem serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji. Numer referencyjny: 176/2021/DBO” (sygn. akt: 711/22).

W dniu 25 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Biachem sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na: „dezynfekcję powierzchni o raz płyny do myjek. Numer referencyjny: D10.251.8.F.2022” (sygn. akt: 682/22).

W dniu 25 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "IZAN +" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. na: „ŚWIADCZENIE USŁUGI KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI ORAZ PRAC POMOCNICZYCH DLA SZPITALI POMORSKICH SP.Z O.O. W LOKALIZACJI POMORSKIEGO CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY W GDAŃSKU. Numer referencyjny: D25C/251/N/37-91rj/21” (sygn. akt: 639/22).

W dniu 25 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Facility Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. na: „ŚWIADCZENIE USŁUGI KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI ORAZ PRAC POMOCNICZYCH DLA SZPITALI POMORSKICH SP.Z O.O. W LOKALIZACJI POMORSKIEGO CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY W GDAŃSKU Numer referencyjny: D25C/251/N/37-91rj/21” (sygn. akt: 618/22).

W dniu 25 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: REMONDIS Medison Sp. z o.o.,PROMAROL-PLUS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu na: „ŚWIADCZENIE USŁUGI TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH WYTWARZANYCH W WSS WE WROCŁAWIU. Numer referencyjny: Szp/FZ-83/2021” (sygn. akt: 691/22).

W dniu 24 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Jacek Wieczorek Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Knurów na: „oczyszczanie mechaniczne i ręczne dróg, chodników, ciągów pieszych i rowerowych oraz parkingów na terenie miasta Knurów. Numer referencyjny: ZP.271.2.7.2022” (sygn. akt: 774/22).

W dniu 24 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Rebels Valley Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na: „świadczenie kompleksowych usług doradczych na rzecz przedsiębiorstw biorących udział w IV, V i VI Edycji programu Akademia Menedżera Innowacji (AMI). Numer referencyjny: p/96/DRK/2021” (sygn. akt: 673/22).

W dniu 24 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy EKOINDUSTRY Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. na: „zakład Recyklingu Tworzyw Sztucznych - instalacja recyklingu folii PE - Numer referencyjny: TZ_EG_3_2022” (sygn. akt: 678/22).

W dniu 23 marca 2022 . zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CZESŁAW JUDZIŃSKI P.P.H. MITCHELL EXPORT IMPORT w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 4 Regionalna Baza Logistyczna na: „DOSTAWĘ PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA I WEKWIPOWANIA: BERET KOLORU OLIWKOWEGO POLOWY WZÓR 422/MON. Numer referencyjny: MAT/45/PG/2022” (sygn. akt: 687/22).

W dniu 23 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Skarżysko-Kamienna na: „dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”. Numer referencyjny: ZP.271.58.2021.EZ” (sygn. akt: 661/22).

W dniu 23 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Climamedic Sp. z o. o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy na: „przebudowę skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego ( etap I ) przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku. Numer referencyjny: 2/TP/2022” (sygn. akt: 733/22).

W dniu 23 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. na: „świadczenie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń wewnętrznych w budynkach oraz terenów zewnętrznych, użytkowanych przez Zamawiającego w podziale na 2 zadania. Numer referencyjny: PSGJA.ZZSP.901.001.22” (sygn. akt: 629/22).

W dniu 23 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Ekolavit Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Wrocławski na: „kompleksowe utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz obsługa szatni w budynkach Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu. Zadanie1 i 2. Numer referencyjny: BZP.2711.26.2021.BO” (sygn. akt: 669/22).

W dniu 23 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NDI S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na: „ROBOTY BUDOWLANE DLA ZADANIA: „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 934 OD MIEJSCOWOŚCI IMIELIN DO DK 44”. Numer referencyjny: WI-K/PN/220211/1” (sygn. akt: 683/22).

W dniu 23 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IT4P S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na: „budowę i wdrożenie systemu informatycznego Centralnej bazy danych projektu Czyste Powietrze (CBCP) wraz z usługami wsparcia i rozwoju do tego systemu. Numer referencyjny: WZ/15/2021” (sygn. akt: 644/22).

W dniu 23 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TRANSPRZĘT Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Lesko na: „odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Lesko. Numer referencyjny: PIK.271.1.3.2022” (sygn. akt: 737/22).

W dniu 23 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: PORR S.A., Fast Group Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) na: „roboty budowlano-montażowe związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa nowej siedziby i zagospodarowanie terenu PSE S.A. w Radomiu” (sygn. akt: 648/22).

W dniu 23 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ZUE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. na: „zaprojektowanie i wybudowanie trasy tramwajowej do Wilanowa na odcinku od ul. Puławskiej do ul. Branickiego. Numer referencyjny: DWZ/74/2021” (sygn. akt: 775/22).

W dniu 22 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ELTERIS sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy na: „dostawę i instalację zestawów do pomiaru zanieczyszczenia powietrza, w podziale na siedem Części. Numer referencyjny: ZZOSE.2111.1.2022.2.MPU[OSE2021][ESA_MIER_2022]” (sygn. akt: 612/22).

W dniu 22 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PRIMOST POŁUDNIE Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu na: „rozbudowę mostu przez rzekę Gwda i mostu przez rzekę Noteć w ciągu drogi krajowej nr 11 w miejscowości Ujście. Numer referencyjny: O.PO.D-3.2411.87.2021” (sygn. akt: 668/22).

W dniu 22 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy OPTeam S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet w Białymstoku na: „dostawę i wdrożenie platformy uczelnianej Uniwersytetu w Białymstoku wraz z dostosowaniem 16 istniejących stron internetowych Uczelni do Ustawy o dostępności. Numer referencyjny: Dzp.2510.4.2022” (sygn. akt: 666/22).

W dniu 22 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ATF  Sp. z o.o. Sp. k  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Drawsko Pomorskie  na: „odbiór i transport odpadów. Numer referencyjny: IR.271.3.2022.DR” (sygn. akt: 736/22).

W dniu 22 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "Drogomex" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy na: „modernizację infrastruktury drogowej na terenie powiatu nidzickiego z podziałem na 6 części. Numer referencyjny: 08/2021” (sygn. akt: 657/22).

W dniu 22 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Stołeczna Policji na: „usługę sprzątania budynków i utrzymania terenów zielonych. Numer referencyjny: WZP-554/22/41/AG” (sygn. akt: 660/22).

W dniu 22 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie na: „świadczenie usług codziennego i całodobowego żywienia pacjentów hospitalizowanych w Samodzielnym Publicznym Woj. Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie wraz z dzierżawą kuchni i prowadzeniem bufetu Numer referencyjny: ZP.3311.11.2022” (sygn. akt: 671/22).

W dniu 22 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy EKOINDUSTRY Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. na: „Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie - budowa Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych - Numer referencyjny: TZ/EG/1/2022” (sygn. akt: 679/22).

W dniu 22 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy EXP Odzież Operacyjna Dominik Orlicki w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu na: „dostawę odzieży roboczej i obuwia dla personelu medycznego. Numer referencyjny: Szp/FZ-86/2021” (sygn. akt: 664/22).

W dniu 22 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: REMONDIS Medison sp. z o.o.; REMONDIS Medison Chrzanów sp. z o.o.; PROMAROL-PLUS sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. na: „odbiór i utylizację odpadów medycznych z Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o. o. Numer referencyjny: PZP-225_02/2022” (sygn. akt: 689/22).

W dniu 21 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Serwis Pojazdów Szynowych Sp. z o. o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego na: „wykonanie czynności z zakresu utrzymania naprawczego wg czwartego poziomu utrzymania (PU4) w pojazdach typu 213Ma – serii SA105-105 i SA105-101”. Numer referencyjny: DA.III.2721.1.5.2021” (sygn. akt: 647/22).

W dniu 21 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CATERMED Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie na: „przygotowanie i dostawę całodziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Olsztynie, ul. Bałtycka 37a. Numer referencyjny: DPS.241.01.2022” (sygn. akt: 713/22).

W dniu 21 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MT-ECO Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Tauron Wydobycie S.A. na: „usługi sprzętem specjalistycznym dla TAURON Wydobycie S.A.” (sygn. akt: 640/22).

W dniu 21 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TMS MEDICAL Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wspólny Zamawiający: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu na: „dostawę urządzeń medycznych montowanych trwale do budynku dla Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu-centrum medycyny interwencyjnej-(etap I CZSK) w zakresie Modułów 1 i 2a (...). Numer referencyjny: PN-7/22” (sygn. akt: 524/22).

W dniu 21 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ArjoHuntleigh Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wspólny Zamawiający: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu na: „dostawę urządzeń medycznych montowanych trwale do budynku dla Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu-centrum medycyny interwencyjnej-(etap I CZSK) w zakresie Modułów 1 i 2a (...). Numer referencyjny: PN-7/22” (sygn. akt: 602/22).

W dniu 21 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Dräger Polska Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wspólny Zamawiający: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu na: „dostawę urządzeń medycznych montowanych trwale do budynku dla Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu-centrum medycyny interwencyjnej-(etap I CZSK) w zakresie Modułów 1 i 2a (...) Numer referencyjny: PN-7/22” (sygn. akt: 608/22).

W dniu 21 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Getinge Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wspólny Zamawiający: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu na: „dostawę urządzeń medycznych montowanych trwale do budynku dla Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu-centrum medycyny interwencyjnej-(etap I CZSK) w zakresie Modułów 1 i 2a (...). Numer referencyjny: PN-7/22” (sygn. akt: 609/22).

W dniu 21 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CATERMED Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej w Łodzi na: „świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodobowego żywienia mieszkańców CRO DPS w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 255/267. Numer referencyjny: ZP/1/CRO/2022/U” (sygn. akt: 619/22).

W dniu 18 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy T-Mobile Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Poczta Polska S.A. na: „świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej S.A. Numer referencyjny: BZA.2600.656.2021.DC” (sygn. akt: 614/22).

W dniu 18 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Agencja Ochrony Kowalczyk Sp. z o.o., Agencja Ochrony MK Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na: „świadczenie usługi polegającej na ochronie fizycznej gmachu Domu Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. W. Rzymowskiego 32 w Warszawie. POSTĘPOWANIE nr PZP/1/2022” (sygn. akt: 630/22).

W dniu 18 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Ekspert Security AP Sp. z o.o., Ekspert Security Duo Sp. z o.o., Ekspert Security MW Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd do Spraw Cudzoziemców na: „świadczenie usług ochrony osób i mienia w ośrodkach dla cudzoziemców. Numer referencyjny: 36/OCHRONA – OŚRODKI/US/21” (sygn. akt: 526/22).

W dniu 18 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy T-Mobile Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa na: „umowę ramową na świadczenie usług telefonii komórkowej dla Urzędu m.st. Warszawy Numer referencyjny: ZP/GP/271/III-9/22” (sygn. akt: 628/22).

W dniu 18 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CATERMED Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego na: „usługę przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów hospitalizowanych w SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. Numer referencyjny: DA.ZP.242.10.2022” (sygn. akt: 569/22).

W dniu 18 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: VULCAN Sp. z o.o., Asseco Data Systems S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Łódź- Urząd Miasta Łodzi na: „przeprowadzenie elektronicznego naboru do przedszkoli i szkół na rok 2022/2023. Numer referencyjny: DSR-ZP-III.271.15.2022” (sygn. akt: 603/22).

W dniu 17 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Supply24 Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim na: „doposażenie pracowni zawodowej dla uczniów / uczennic oraz przeszkolenie 4 nauczycieli z obsługi sprzętu w ramach projektu „Międzynarodowe standardy w elektronice”. Numer referencyjny: ZP/ZSP1/MSWE/2022/1” (sygn. akt: 662/22).

W dniu 17 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PreZero Service Południe Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR I W BYTOMIU na: „usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, opakowaniowych oraz odpadów z budowy i remontów. Numer referencyjny: ZP/04/2022” (sygn. akt: 592/22).

W dniu 17 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "TOP PODRÓŻE" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Agencja Kosmiczna na: „kompleksową obsługę Zamawiającego w związku z krajowymi i zagranicznymi podróżami służbowymi w zakresie rezerwacji, sprzedaży oraz sukcesywnej dostawy biletów lotniczych na trasach zagranicznych 2. Numer referencyjny: BO/3/2022” (sygn. akt: 637/22).

W dniu 17 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CATERMED Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. na: „świadczenie usługi żywienia realizowanej na potrzeby Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o. Numer referencyjny: DZP.26.5.2022” (sygn. akt: 567/22).

W dniu 17 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Facility Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety I Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. na: „utrzymanie czystości Szpitala Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o Numer referencyjny: UCZKIN/ZP-03/02/2022/TP” (sygn. akt: 616/22).

W dniu 16 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „zaprojektowanie i realizację robót budowlanych na linii kolejowej nr 104 na odcinku A1 Chabówka - Rabka Zaryte. Numer referencyjny: 9090/IRZR1/02233/00591/22/P” (sygn. akt: 536/22).

W dniu 16 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: „Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. E". Numer referencyjny: 9090/IRZR1/02227/00595/22/P” (sygn. akt: 537/22).

W dniu 16 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: „Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. E". Numer referencyjny: 9090/IRZR1/02227/00595/22/P” (sygn. akt: 538/22).

W dniu 16 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FBSerwis S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa- Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad na: „bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Oddziału w Warszawie w podziale na 10 zadań. Numer referencyjny: GDDKiA.O.WA.D-3.2412.61.2021,” (sygn. akt: 585/22).

W dniu 16 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TETTSUI Security Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  na: „zapewnienie całodobowej, jednoosobowej, bezpośredniej ochrony fizycznej nieruchomości położonej przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa „NILA” 15 w Ostrołęce”. Numer referencyjny: WI.ZP.01.2022” (sygn. akt: 555/22).

W dniu 16 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TRANSPRZĘT Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Lesko na: „odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Lesko. Numer referencyjny: PIK.271.1.3.2022” (sygn. akt: 596/22).

W dniu 16 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Catermed S.A.; JOL-MARK Sp. z o.o.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - SP ZOZ Rypin na: „świadczenie usług żywienia na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie. Numer referencyjny: ZP/PN-4/2021” (sygn. akt: 565/22).

W dniu 16 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: ENERIS Surowce S.A., ENERIS Tomaszów Mazowiecki Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - GMINA SADKOWICE na: „ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY SADKOWICE. Numer referencyjny: GO.271.1.2022” (sygn. akt: 634/22).

W dniu 16 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Centrum Obsługi Administracji Rządowej na: „dostawę sprzętu komputerowego, w tym komputerów stacjonarnych, monitorów, komputerów przenośnych i tabletów dla Jednostek Administracji Państwowej. Numer referencyjny: 2022/03” (sygn. akt: 611/22).

W dniu 16 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Elte Smart Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Starogard Gdański na: „dostawę, instalację i wdrożenie systemu identyfikacji pojemników i pojazdów na potrzeby organizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Starogard Gdański oraz dostawa transponderów RFID. Numer referencyjny: ZP.271.8.2022” (sygn. akt: 655/22).

W dniu 16 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: „dzierżawę dwóch kombajnów ścianowych dla potrzeb eksploatacji ścian wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej dla PGG S.A. Oddział KWKROW Ruch Chwałowice”. Numer referencyjny: 472101416” (sygn. akt: 623/22).

W dniu 16 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ARW BALTIC Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na: „sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu kodzie 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne). Numer referencyjny: PN/21/2021” (sygn. akt: 652/22).

W dniu 16 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Veolia Energia Warszawa S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Muzeum Historii Polski w Warszawie na: „dostawę energii cieplnej z sieci ciepłowniczej do budynku Muzeum Historii Polski w Warszawie przy ul. Dymińskiej 13 w Warszawie II (powtórzony). Numer referencyjny: RZP/5/TP/D/2022” (sygn. akt: 627/22).

W dniu 16 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku na: „świadczenie usług całodziennego żywienia w formie cateringu dla pacjentów SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku. Numer referencyjny: ZP 1 - 2022” (sygn. akt: 597/22).

W dniu 16 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Polski Związek Pracodawców Budownictwa w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: „Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. E". Numer referencyjny: 9090/IRZR1/02227/00595/22/P” (sygn. akt: 528/22).

W dniu 16 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Polski Związek Pracodawców Budownictwa w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „zaprojektowanie i realizację robót budowlanych na linii kolejowej nr 104 na odcinku A1 Chabówka - Rabka Zaryte. Numer referencyjny: 9090/IRZR1/02233/00591/22/P,” (sygn. akt: 531/22).

W dniu 15 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe KALPLAST M. Kolmas, A. Wietecha Sp. J., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe REZ-DROGPOL s.c. z siedzibą w Jaskrowie, Zakład Usługowo-Handlowy DET Zdzisław Galant z siedzibą w Częstochowie w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W CZĘSTOCHOWIE na: „utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 2022-2025. Numer referencyjny: MZD.26.426.2021” (sygn. akt: 546/22).

W dniu 15 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Medlab-Products Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny  im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie na: „dostawę wyrobów medycznych jednorazowych sterylnych i niesterylnych Numer referencyjny: ZP/12/2021” (sygn. akt: 553/22).

W dniu 15 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Morski w Szczecinie na: „pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu dla ‘’Budowy opasek brzegowych w m. Pleśna (km 316,31 – 317,05) i na wysokości Ekoparku Wschodniego w Kołobrzegu (km 327,42 – 328,74)’’, Numer referencyjny: PO-II.2610.3.22” (sygn. akt: 593/22).

W dniu 14 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Sokółka na: „budowę Gminnego Centrum Przesiadkowego w Sokółce. Numer referencyjny: PI.I.271.6.2022” (sygn. akt: 615/22).

W dniu 14 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Solispharm Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MGOSZCZU  na: „dostawę leków oraz wyrobów medycznych do Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu na 2022 rok .Numer referencyjny: DAG.330.1.2.2022” (sygn. akt: 653/22).

W dniu 14 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Michał Gojżewski Ekodren – Naturalne Systemy Oczyszczania w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Cisna na: „budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj. Numer referencyjny: GGiB.IV.271.12.2021” (sygn. akt: 595/22).

W dniu 14 marca 2022r zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy S&A Service Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wrocław na: „usługi utrzymania stałej czystości i porządku budynków stanowiących własność Gminy Wrocław oraz stałej czystości i porządku miejsc gromadzenia odpadów stałych z nieruchomości Gminy Wrocław. Numer referencyjny: WM/SZP/PN/52/2021/G” (sygn. akt: 541/22).

W dniu 11 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Okręgowy w Lublinie na: „usługi ochrony i usługi towarzyszące dla Sądu Okręgowego w Lublinie i sądów funkcjonalnych. Numer referencyjny: D.ZP-2820-10/22” (sygn. akt: KIO 525/22).

W dniu 11 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PROAUDIO MEDIA Filip Polanowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Włodawski na: „dostawę nagłośnienia w systemie liniowym na potrzeby Centrum Edukacji historycznej Stacja Sobibór. Numer referencyjny: WO.272.2.3.2022”  (sygn. akt: KIO 485/22).

W dniu 11 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Orange Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Poczta Polska S.A. na: „świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej S.A. Numer referencyjny: BZA.2600.656.2021.DC” (sygn. akt: KIO 515/22).

W dniu 11 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy T-Mobile Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Poczta Polska S.A. na: „świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej S.A. Numer referencyjny: BZA.2600.656.2021.DC” (sygn. akt: KIO 511/22).

W dniu 11 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SDLF-DREVPOL Jarosław Kot w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na: „fumigację dachu/poddasza budynku Centrum Symulacji Medycznej UMW przy ul. Chałubińskiego 7a we Wrocławiu. Numer referencyjny: AZP-260-TP-69/21”  (sygn. akt: KIO 497/22).

W dniu 11 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Integrated Solutions Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Sprawiedliwości na: „usługę eksploatacji i rozwoju Systemu Dozoru Elektronicznego. Numer referencyjny: BF-II.3710.4.2022”  (sygn. akt: KIO 539/22).

W dniu 11 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Sprawiedliwości na: „usługę eksploatacji i rozwoju Systemu Dozoru Elektronicznego. Numer referencyjny: BF-II.3710.4.2022”  (sygn. akt: KIO 533/22).

W dniu 11 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MELVIT S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na: „dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 koszyk 1. Numer referencyjny: 221/2021/C”  (sygn. akt: KIO 513/22).

W dniu 11 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Geotermia Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Oława na: „pełnienie nadzoru i dozoru podczas realizacji projektu „Poszukiwanie i rozpoznanie złóż wód geotermalnych na terenie miasta Oława” oraz wykonanie części badawczej projektu. Numer referencyjny: INW.271/3/22” (sygn. akt: KIO 583/22).

W dniu 10 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Partner Medica Sp. z o.o., DGP Clean Partner Sp. z o.o., SEBAN Sp. z o.o., 4 OP Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. na: „usługi kompleksowego utrzymania czystości, higieny, transportu wewnętrznego oraz czynności pomocniczych przy pacjencie służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu i poprawie zdrowia. Numer referencyjny: 129/PN/2021”  (sygn. akt: KIO 523/22).

W dniu 10 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Ericsson Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Systemy S.A. na: „zakup i wdrożenie komponentów sieci rdzeniowej CORE LTE450 wraz z usługą wsparcia i utrzymania. Numer referencyjny: POST/PGE/SYS/DZ/00013/2022”  (sygn. akt: KIO 550/22).

W dniu 10 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Unified Solutions sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Warszawski na: „SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ SYSTEMU BEZPRZEWODOWEGO DOSTĘPU DO SIECI WIFI DOBUDYNKÓW UW. Numer referencyjny: DZP-361/146/2021”  (sygn. akt: KIO 460/22).

W dniu 10 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich na: „realizację usługi transportu sanitarnego. Numer referencyjny: ZSM/ZP/3/2022”  (sygn. akt: KIO 520/22).

W dniu 10 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: REMONDIS Medison Sp. z o.o., REMONDIS Medison Rzeszów Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku na: „usługę odbioru, transportu (wraz z załadunkiem i rozładunkiem) oraz unieszkodliwiania odbioru odpadów niebezpiecznych od SP ZOZ Kraśnik. Numer referencyjny: SPZOZ/ZP/02/2022” (sygn. akt: KIO 580/22).

W dniu 9 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu na: „catering dla pacjentów WOTUiW w 2022 r. Numer referencyjny: ADM.262.1.2022”  (sygn. akt: KIO 498/22).

W dniu 9 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach na: „kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości i porządku nieruchomości zarządzanych przez KZGM w Katowicach. Numer referencyjny: NZ.231.011.2022”  (sygn. akt: KIO 493/22).

W dniu 9 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Teatr Polski im. Hieronima Konieczki na: „wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, nadbudowie, rozbudowie Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy. Numer referencyjny: WZP.271.10.2021.E” (sygn. akt: KIO 527/22).

W dniu 9 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: DROMOSTTOR POLSKA Sp. z o.o. Sp. k., DROMOSTTOR Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach na: „remont jazu stałego na rzece Bytomce w km 9+470 m. Zabrze. Numer referencyjny: GL.ROZ.2810.98.2021.EWK”  (sygn. akt: KIO 484/22).

W dniu 9 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ArchiDoc S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Aquanet S.A. na: „wdrożenie systemu cyfrowej archiwizacji dokumentów - Etap II – Część II. Numer referencyjny: Z/97/2021”  (sygn. akt: KIO 465/22).

W dniu 9 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PARAMEDYK Jacek Deneka w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej - Celestynów na: „DOSTAWĘ WYROBÓW MEDYCZNYCH I ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI DO ODŚWIEŻENIAZESTAWÓW MEDYCZNYCH POZIOMU 1 DLA RBZMED - WOFiTM/8/2022/PN. Numer referencyjny: WOFiTM/8/2022/PN”  (sygn. akt: KIO 521/22).

W dniu 9 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Usługi Transportowe Krzysztof Pawelec; KŁOSOK sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Transportu Metropolitalnego na: „świadczenie usług autobusowego transportu publicznego na obszarze działania Zarządu Transportu Metropolitalnego. Numer referencyjny: OP/14/ZP/11/21”  (sygn. akt: KIO 492/22).

W dniu 8 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BSG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Leżajsk na: „"Budowę Sportowego Centrum Piłkarsko-Lekkoatletycznego w Leżajsku I i II etap”. Numer referencyjny: ZP.271.1.3.2022”  (sygn. akt: KIO 564/22).

W dniu 8 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Praxima Krakpol Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie na: „kompleksowe świadczenie usług pralniczych. Numer referencyjny: ZP 325/22”  (sygn. akt: KIO 594/22).

W dniu 8 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: PRIMA CW Sp. z o.o., Pakar Service Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Teatr Narodowy na: „świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach Teatru Narodowego oraz terenów zewnętrznych. Numer referencyjny: 2/2022”  (sygn. akt: KIO 487/22).

W dniu 8 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ELEKTRO MED Grzegorz Pałkowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: „dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku laboratoryjnego dla Zakładu Patomorfologii na okres 24 miesięcy. Numer referencyjny: 163/2021”  (sygn. akt: KIO 481/22).

W dniu 8 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Saneccy Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Pomorskie na: „wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa budynku usługowego o funkcji biurowej w Gdańsku”. Numer referencyjny: DAZ-Z.272.6.2022”  (sygn. akt: KIO 469/22).

W dniu 8 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel System Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. na: „sukcesywne usługi specjalistycznego sprzątania i całodobowego utrzymania czystości w budynkach Zamawiającego. Numer referencyjny: TZ.280.8.2022”  (sygn. akt: KIO 517/22).

W dniu 8 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SIMPLE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina na: „dostawę systemu kadrowo-płacowego na potrzeby Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Numer referencyjny: ZP-3/02/2022/272/W/MSW”  (sygn. akt: KIO 490/22).

W dniu 7 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Grupa EKOENERGIA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na: „przebudowę i modernizację pomieszczeń Budynku Zakaźnego - roboty budowlane. Numer referencyjny: ZP/2501/95.1/21”  (sygn. akt: KIO 251/22).

W dniu 7 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CATERMED Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na: „świadczenie usług żywienia dla pacjentów Szpitala Nowowiejskiego. Numer referencyjny: 2/DZP/2022”  (sygn. akt: KIO 470/22).

W dniu 7 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - POLREGIO S.A. Małopolski Zakład w Krakowie na: „wykonanie przeglądów okresowych trzeciego poziomu utrzymania P3 dla dwóch trójczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN64 oraz czterech dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN64 i EN99. Numer referencyjny: Kr.240.118.2022”  (sygn. akt: KIO 514/22).

W dniu 7 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CATERMED Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. na: „świadczenie usługi żywienia realizowanej na potrzeby Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o. Numer referencyjny: DZP.26.5.2022”  (sygn. akt: KIO 444/22).

W dniu 7 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PWH WIP - Małgorzata Szczepanik-Grzywocz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Krakowski na: „dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Zespołu Szkół Techniczno -Ekonomicznych w Skawinie - 8 części zamówienia. Numer referencyjny: BSR.042.4.52.2020”  (sygn. akt: KIO 478/22).

W dniu 7 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna na: „dostawę wyposażenia w pomieszczeniach medycznych i towarzyszących Szpitala Uzdrowiskowego Krystyna. Numer referencyjny: TZP.291.10.2022”  (sygn. akt: KIO 468/22).

W dniu 7 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Naprzód Service Sp. z o.o., Naprzód Marketing Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. na: „wykonywanie usług sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach „Mazowieckiego Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie. Numer referencyjny: ZP/19/21”  (sygn. akt: KIO 532/22).

W dniu 4 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Lubelska na: „opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy budynku dydaktycznego Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 38 wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Numer referencyjny: KP-272-PNU-94/2021”  (sygn. akt: KIO 576/22).

W dniu 4 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Koźmin Wielkopolski na: „budowę instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Numer referencyjny: GK 271.13.2021”  (sygn. akt: KIO 406/22).

W dniu 4 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MIRBUD S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych na: „budowę i utrzymanie Archiwów Państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Numer referencyjny: BDG-WO.261.19.2021”  (sygn. akt: KIO 411/22).

W dniu 4 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BUDOKOP Piotr Głodowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miejska Kętrzyn na: „budowę i przebudowę ulicy Ogrodowej, wraz z budową infrastruktury towarzyszącą w mieście Kętrzyn. Numer referencyjny: SO.271.41.2021”  (sygn. akt: KIO 477/22).

W dniu 3 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel Facility Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina na: „usługi kompleksowego utrzymania czystości oraz stanu sanitarnego obiektów, transportu, dystrybucji posiłków. Reference number: ZP.261.1-T-E.2022, Postępowanie nr 4” (sygn. akt: KIO 472/22).

W dniu 3 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Meridian `s Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dom Pomocy Społecznej na: „przygotowanie i dostawa wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20. Numer referencyjny: CUW-SAZ.4440.1.2022” (sygn. akt: KIO 486/22).

W dniu 3 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "DREMEX" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: „dostawę rozpór stalowych do obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych – nr grupy 285-6. Numer referencyjny: 702101456”  (sygn. akt: KIO 446/22).

W dniu 3 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GISS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej na: „dostawę, montaż i uruchomienie trzech nowych radarów w lokalizacjach Gdańsk, Katowice i Pułtusk Numer referencyjny: 339/PAŻP/2020/AZP”  (sygn. akt: KIO 512/22).

W dniu 2 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podkarpacki Oddział Regionalny na: „usługę utrzymania czystości w Podkarpackim Oddziale Regionalnym oraz 20 Biurach Powiatowych ARiMR. Numer referencyjny: BOR09.2010.1.2022”  (sygn. akt: KIO 456/22).

W dniu 2 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Jacek Wieczorek Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów na: „zimowe utrzymanie pasa drogowego oraz konserwacja zieleni w pasie drogowym na terenie miasta Bytomia do 31.01.2022 roku. UMOWA NR 5.DZO.2621.2022.U”  (sygn. akt: KIO 393/22).

W dniu 2 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy HOCHTIEF Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. na: „Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie - budowa Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych - Numer referencyjny: TZ/EG/1/2022”  (sygn. akt: KIO 435/22).

W dniu 2 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BSG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu na: „modernizację stadionu przyszkolnego przy ul. Mickiewicza w Piszu – Etap I. Numer referencyjny: OSiR.341/01/2022”  (sygn. akt: KIO 417/22).

W dniu 2 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IURIDICO Legal & Financial Translations Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na: „kompleksowe usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych (w tym przysięgłych) i ustnych w zakresie języków obcych zaliczanych do I i II grupy językowej dla UOKiK. Numer referencyjny: BBA-2.262.33.2021”  (sygn. akt: KIO 429/22).

W dniu 1 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GRUPA E Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu na: „zakup kompleksowej usługi w zakresie telefonii stacjonarnej dla Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Numer referencyjny: WAG-ZP.261.2.2022”  (sygn. akt: KIO 412/22).

W dniu 1 marca 2022 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy COMPLEX MAINTENENCE SERVICES sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa- Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad na: „bieżące utrzymanie drogi ekspresowej administrowanej przez GDDKiA Oddział w Lublinie Rejon w Kraśniku w latach 2021 – 2024 z podziałem na części. Numer referencyjny: O.LU.D-3.2412.12.2021.ak”  (sygn. akt: KIO 413/22).

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00