Kalendarz wydarzeń

29 November 2018

29

Listopada

Konferencja pt. „Problematyka antykorupcji i konfliktu interesów w zamówieniach publicznych”

Konferencja pt. „Problematyka antykorupcji i konfliktu interesów w zamówieniach publicznych” organizowana w ramach projektu realizowanego przez Urząd Zamówień Publicznych „EFEKTYWNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI”. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

...