Kalendarz wydarzeń

23 November 2018

23

Listopada

Konferencja pt. „Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych– raport z przeprowadzonych badań”

Konferencja pt. „Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych– raport z przeprowadzonych badań” organizowana w ramach projektu realizowanego przez Urząd Zamówień Publicznych „EFEKTYWNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI”. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

...