Kalendarz wydarzeń

22 November 2018

22

Listopada

XIII Konferencja - Zielone zamówienia publiczne

Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanej przez Urząd Zamówień Publicznych XIII Konferencji - Zielone zamówienia publiczne pn. „Ochrona powietrza a zamówienia publiczne”, która odbędzie się w dniu 22 listopada br. w Warszawie (hotel Sangate Airport, ul. Komitetu Obrony Robotników 32). Głównym celem wydarzenia jest upowszechnienie informacji na temat sposobów uwzględniania aspektów środowiskowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Intencją Urzędu Zamówień Publicznych, poza przedstawieniem działań Rządu na rzecz ograniczenia emisji szkodliwych dla zdrowia i środowiska...