Kalendarz wydarzeń

24 October 2018

24

Października

Konferencja „Dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz projektowanie uniwersalne w zamówieniach publicznych”

Uprzejmie informujemy, że dnia 24 października 2018 r. w Warszawie odbędzie się konferencja pt. „Dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz projektowanie uniwersalne w zamówieniach publicznych” zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych w ramach projektu „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” współfinansowanego ze środków UE w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne. Celem konferencji będzie przeprowadzenie pogłębionej dyskusji na temat uwzględniania...