Kalendarz wydarzeń

23 October 2018

23

Października

Prezentacja miniPortalu podczas targów PolEko

Celem udziału w targach będzie m.in. zaprezentowanie funkcjonalności miniPortalu, nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań, wskazanie adresatów oraz zasad funkcjonowania i sposobu korzystania.

...