Kalendarz wydarzeń

16 October 2018

15

Października

Prezentacja miniPortalu podczas XIII Forum Przetargów Publicznych

Celem udziału w XII Forum Przetargów Publicznych będzie m.in. zaprezentowanie funkcjonalności miniPortalu, nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań, wskazanie adresatów oraz zasad funkcjonowania i sposobu korzystania.

...

15

Października

Przedsięwzięcie pod Patronatem Prezesa UZP "XIII Forum Przetargów Publicznych"

Przedsięwzięcie pod Patronatem Prezesa UZP: "XIII Forum Przetargów Publicznych"

Organizator: Miesięcznik Przetargi Publiczne

Miejsce: Jachranka k/Warszawy

...

16

Października

Udział Pani Barbary Loby, Wiceprezes UZP w konferencji "Prawo do przedsiębiorczości" organizowanej przez Parp - Kędzierzyn Koźle

Udział Pani Barbary Loby, Wiceprezes UZP w konferencji "Prawo do przedsiębiorczości" organizowanej przez Parp w Kędzierzynie-Koźlu.

...

16

Października

Szkolenie w ramach projektu „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” - Białystok

Uprzejmie informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pt. „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne, organizuje dwudniowe szkolenia.

Rekrutacja odbywa się poprzez przesłanie przez Urząd Zamówień Publicznych zaproszenia wraz z formularzem zgłoszeniowym na szkolenie odbywające się w konkretnym terminie i miejscu. Uczestnikami szkolenia są osoby, które przekażą do...