Kalendarz wydarzeń

10 October 2018

9

Października

Szkolenie w ramach projektu „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” - Kielce

Uprzejmie informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pt. „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne, organizuje dwudniowe szkolenia.

Rekrutacja odbywa się poprzez przesłanie przez Urząd Zamówień Publicznych zaproszenia wraz z formularzem zgłoszeniowym na szkolenie odbywające się w konkretnym terminie i miejscu. Uczestnikami szkolenia są osoby, które przekażą do...

10

Października

Zielone zamówienia publiczne - Szkolenie w dniu 10.10.2018 r.

Urząd Zamówień Publicznych organizuje w dniu 10 października 2018 r. jednodniowe szkolenie z zakresu zielonych zamówień publicznych. Szkolenie poświęcone jest środowiskowym kryteriom oceny ofert oraz zastosowaniu rachunku kosztów cyklu życia w praktyce. Szkolenie odbędzie się w hotelu Sangate Airport w Warszawie (ul. Komitetu Obrony Robotników 32) i zaplanowane dla 40 uczestników

Program szkolenia

...

10

Października

Udział Pani Barbary Loby, Wiceprezes UZP w konferencji "Prawo do przedsiębiorczości" organizowanej przez Parp - Radom

Udział Pani Barbary Loby, Wiceprezes UZP w konferencji "Prawo do przedsiębiorczości" organizowanej przez Parp w Radomiu.

...