Kalendarz wydarzeń

8 October 2018

8

Października

Prezentacja miniPortalu podczas konferencji

Celem konferencji będzie m.in. zaprezentowanie funkcjonalności miniPortalu, nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań, wskazanie adresatów oraz zasad funkcjonowania i sposobu korzystania.

...