Kalendarz wydarzeń

5 October 2018

3

Października

Przedsięwzięcie pod Patronatem Prezesa UZP - 24 Konferencja Naukowo-Techniczna „Wycena inwestycji budowlanych w zamówieniach publicznych. Przesłanki waloryzacji ceny kontraktowej”

Przedsięwzięcie pod Patronatem Prezesa UZP: 24 Konferencja Naukowo-Techniczna „Wycena inwestycji budowlanych w zamówieniach publicznych. Przesłanki waloryzacji ceny kontraktowej”

Organizator: Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA sp. z o.o.

Miejsce: Ciechocinek

...

5

Października

Prezentacja miniPortalu podczas konferencji

Celem konferencji będzie m.in. zaprezentowanie funkcjonalności miniPortalu, nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań, wskazanie adresatów oraz zasad funkcjonowania i sposobu korzystania.

...