Kalendarz wydarzeń

25 September 2018

25

Września

Szkolenia „Aspekty społeczne w ramach kwalifikacji podmiotowej wykonawców. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” – 25 września 2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pt. „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne, Urząd Zamówień Publicznych organizuje w dniach 13 oraz 25 września 2018 r. dwa jednodniowe szkolenia z zakresu aspektów społecznych w zamówieniach publicznych, które odbędą się w Sangate Hotel Airport – Warszawa, ul....

25

Września

Udział Pana Huberta Nowaka, Prezesa UZP w konferencji "Prawo do przedsiębiorczości" organizowanej przez Parp - Żyrardów

Udział Pana Huberta Nowaka, Prezesa UZP w konferencji "Prawo do przedsiębiorczości" organizowanej przez Parp w Żyrardowie.

...