Kalendarz wydarzeń

18 September 2018

18

Września

Prezentacja eKatalogów podczas konferencji Prawo do Przedsiębiorczości - Warszawa

Na stoisku eksperckim podczas cyklu konferencji "Prawo do przedsiębiorczości" organizowanej przez Parp, odbędzie się prezentacja funkcjonalności eKatalogów, nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań, wskazanie adresatów oraz zasad funkcjonowania i sposobu korzystania....

18

Września

Szkolenie w ramach projektu „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” - Ostrów Wlkp.

Uprzejmie informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pt. „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne, organizuje dwudniowe szkolenia.

Rekrutacja odbywa się poprzez przesłanie przez Urząd Zamówień Publicznych zaproszenia wraz z formularzem zgłoszeniowym na szkolenie odbywające się w konkretnym terminie i miejscu. Uczestnikami szkolenia są osoby, które przekażą do...

18

Września

Prezentacja miniPortalu podczas konferencji w KSAP

Celem prelekcji będzie m.in. zaprezentowanie funkcjonalności miniPortalu, nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań, wskazanie adresatów oraz zasad funkcjonowania i sposobu korzystania.

...