Kalendarz wydarzeń

28 August 2018

28

Sierpnia

Odrzucenie oferty – zmiana przesłanki

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28 sierpnia 2018 r. wchodzi w życie art. 80 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1560), który nadaje nowe brzmienie art. 89 ust. 1 pkt 7d ustawy Pzp....