Kalendarz wydarzeń

19 June 2018

19

Czerwca

Szkolenie „Aspekty społeczne w opisie przedmiotu zamówienia i kryteriach oceny ofert” – 19 czerwca 2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pt. „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne, Urząd Zamówień Publicznych organizuje dnia 19 czerwca 2018 r. jednodniowe szkolenie z zakresu aspektów społecznych w zamówieniach publicznych, które odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Golden Floor Plaza w Warszawie (Al. Jerozolimskie...

18

Czerwca

XI KONFERENCJA NAUKOWA pt. „POTRZEBY I KIERUNKI ZMIAN W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”

W ramach kontynuacji spotkań środowiska naukowego i praktyków zajmujących się problematyką zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych wraz z Katedrą Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego organizuje XI Konferencję Naukową z zakresu zamówień publicznych pt. „Potrzeby i kierunki zmian w Prawie zamówień publicznych”....