Kalendarz wydarzeń

14 June 2018

14

Czerwca

XII Konferencja - Zielone zamówienia publiczne

W dniu 14 czerwca 2018 r. w Warszawie odbyła się XII konferencja w zakresie zielonych zamówień publicznych zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych. Wydarzenie mające na celu promowanie uwzględniania aspektów środowiskowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego koncentrowało się przede wszystkim na kryteriach oceny ofert, w tym możliwościach zastosowania rachunku kosztów cyklu życia przy wyborze kryterium kosztu oraz dopuszczalności uwzględnienia w ramach kryteriów oceny ofert wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego. W konferencji wzięło udział ok. 130...