Kalendarz wydarzeń

25 May 2018

25

Maja

RODO

25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), tj. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, którego przepisy mają wpływ na proces udzielania zamówień publicznych, konkursów i zawieranie umów koncesji na roboty budowlane i usługi.

...