Kalendarz wydarzeń

22 May 2018

22

Maja

Społeczne zamówienia publiczne - Szkolenie

Uprzejmie informujemy, iż w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pt. „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne, Urząd Zamówień Publicznych organizuje w dniu 22 maja 2018 r. w Warszawie jednodniowe szkolenie z zakresu aspektów społecznych w zamówieniach publicznych. Tematyka szkolenia obejmuje: aspekty społeczne w ramach opisu przedmiotu zamówienia...