Kalendarz wydarzeń

28 November 2017

28

Listopada

Szkolenie w ramach projektu „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” - Kalisz

Uprzejmie informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pt. „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne, organizuje dwudniowe szkolenia.

Rekrutacja odbywa się poprzez przesłanie przez Urząd Zamówień Publicznych zaproszenia wraz z formularzem zgłoszeniowym na szkolenie odbywające się w konkretnym terminie i miejscu. Uczestnikami szkolenia są osoby, które przekażą do...

28

Listopada

Międzynarodowa Konferencja Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Zamówienia publiczne w państwach UE po reformie - implementacja dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE, praktyka stosowania, wyzwania na przyszłość”

Celem konferencji jest prezentacja praktyki stosowania regulacji Prawa zamówień publicznych znowelizowanych w wyniku wdrożenia nowych dyrektyw unijnych oraz wymiana poglądów, wiedzy i doświadczeń w tym zakresie po upływie roku funkcjonowania nowych procedur.

W gronie znakomitych prelegentów znajdą się m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, goście z Czech, Węgier, Rumunii, a także reprezentanci Ministerstwa Rozwoju i Urzędu Zamówień Publicznych.

...