Kalendarz wydarzeń

24 November 2017

24

Listopada

Konferencja "Praktyczne aspekty stosowania Prawa zamówień publicznych po transpozycji zmienionych dyrektyw UE"

Konferencja pt. "Praktyczne aspekty stosowania Prawa zamówień publicznych po transpozycji zmienionych dyrektyw UE", współorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie....