Kalendarz wydarzeń

14 November 2017

14

Listopada

Seminarium UZP w ramach projektu „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji”

Seminarium odbędzie się w ramach projektu „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” współfinansowanego ze środków UE w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Rekrutacja na konferencje i seminaria odbywa za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego zamieszczanego na stronie internetowej UZP przed terminem konkretnego przedsięwzięcia.

...

14

Listopada

Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych

Z dniem 14 listopada 2017 r. wchodzi w życie opublikowana w Dzienniku Ustaw RP z dnia 30 października 2017 r. pod poz. 2018 ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych, która dokonuje zmian w art. 131w ustawy Pzp.

Nowelizacja dotyczy art. 131w ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp w zakresie podwyższenia maksymalnej wysokości jednorazowej zaliczki, możliwej do udzielenia na poczet...