Kalendarz wydarzeń

20 October 2017

20

Października

Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych udzielanych przez administrację rządową

Konferencja organizowana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz Urząd Zamówień Publicznych

...