Kalendarz wydarzeń

18 September 2017

18

Września

Konferencja UZP w ramach projektu „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji”

Konferencja Urzędu Zamówień Publicznych w ramach projektu „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” współfinansowanego ze środków UE w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Rekrutacja na konferencje i seminaria odbywa za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego zamieszczanego na stronie internetowej UZP przed terminem konkretnego przedsięwzięcia.

...