Kalendarz wydarzeń

1 July 2017

1

Lipca

Wejście w życie przepisów art. 12-14 i art. 18-20 ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu 1 lipca 2017 r. wchodzą w życie przepisy art. 12-14 i art. 18-20 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 2261).

W szczególności, podmioty reprezentujące Skarb Państwa są zobowiązane uzyskać opinię prawną Prokuratorii Generalnej o projektach umów, ugód oraz jednostronnych czynności prawnych dokonywanych przez Skarb Państwa, jeżeli wartość przedmiotu czynności prawnej przekraczać będzie kwotę 100 000 000 zł. Wniosek o wydanie opinii prawnej powinien być przedłożony Prokuratorii Generalnej nie później niż...