Kalendarz wydarzeń

30 May 2017

30

Maja

Robocze spotkanie ws. zamówień publicznych w ramach Polskiej Prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej

W dniu 30 maja br. odbędzie się organizowane przez Urząd Zamówień Publicznych w ramach Polskiej Prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej robocze spotkanie przedstawicieli państw należących do grupy. Spotkanie zorganizowane zostanie w poszerzonej formule. Wezmą w nim udział również przedstawiciele Litwy, Łotwy i Estonii. Spotkanie posłuży wymianie doświadczeń w zakresie implementacji do krajowych porządków prawnych nowych dyrektyw w sprawie zamówień publicznych.

...