Kalendarz wydarzeń

29 May 2017

29

Maja

Seminarium UZP "Praktyka kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego"

Urząd Zamówień Publicznych w dniu 29 maja 2017 r. w Warszawie organizuje seminarium pt. „Praktyka kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego”.

Seminarium odbędzie się w ramach projektu „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” współfinansowanego ze środków UE w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

...

29

Maja

Przedsięwzięcie pod Patronatem Prezesa UZP - Konferencja "Reforma prawa zamówień publicznych IV. Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych"

Przedsięwzięcie pod Patronatem Prezesa UZP - Konferencja "Reforma prawa zamówień publicznych IV. Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych"

Organizator: Uniwersytet Łódzki
Miejsce: Łódź
...