Kalendarz wydarzeń

1 March 2017

1

Marca

Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach

Ostatni dzień na przekazanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach w roku 2016 do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Uprzejmie przypominamy o obowiązku przekazywania przez zamawiających do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach. Zgodnie z art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku 2016 należy przekazać w terminie do dnia 1 marca 2017 r.

Więcej informacji na stronie poświęconej rocznym sprawozdaniom (link tutaj)

...

1

Marca

Sprawozdawczość - klauzule społeczne

Ostatni dzień na przekazanie sprawozdania z zastosowania klauzul społecznych w zamówieniach udzielonych w 2016 r.

Uprzejmie przypominamy o obowiązku przekazywania przez kierowników jednostek administracji rządowej za pośrednictwem aplikacji internetowej http://klauzule.uzp.gov.pl sprawozdań z zastosowania klauzul społecznych w udzielonych zamówieniach. Obowiązek sprawozdawczy wynika z przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 28 lipca 2015 r. „Zaleceń w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych”.

Więcej informacji na stronie poświęconej sprawozdawczości z klauzul społecznych...