Kalendarz wydarzeń

16 February 2017

16

Lutego

System zamówień publicznych - Projektowane kierunki zmian i perspektywy rozwoju. Debata przedstawicieli wykonawców

...