Kalendarz wydarzeń

9 February 2017

9

Lutego

System zamówień publicznych - Projektowane kierunki zmian i perspektywy rozwoju. Debata przedstawicieli instytucji zamawiających

...