Kalendarz wydarzeń

3 February 2017

3

Lutego

System zamówień publicznych - Projektowane kierunki zmian i perspektywy rozwoju. Debata radców prawnych

...

3

Lutego

Dzień Otwarty eKatalogów w Urzędzie Zamówień Publicznych

...