Zasady ponoszenia odpowiedzialności i orzekania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Mateusz Winiarz, Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych wziął udział w Konferencji Zasady ponoszenia odpowiedzialności i orzekania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zorganizowanej w dniach 27-28 kwietnia br. przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Uczestnikami Konferencji byli członkowie komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Mateusz Winiarz wygłosił referat i wziął udział w dyskusji na temat odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych.

Przejdź do góry strony