Zamówienia publiczne. Prawo i doświadczenia – Wrocław

6 września 2021 r. konferencja nt. regulacji nowego Pzp z perspektywy tegorocznych doświadczeń odbyła się w stolicy Dolnego Śląska. Spotkanie było współorganizowane przez Politechnikę Wrocławską i Urząd Zamówień Publicznych.

W imieniu gospodarzy uczestników powitał prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs, Rektor Politechniki Wrocławskiej, a następnie Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, który podzielił się informacjami i spostrzeżeniami dotyczącymi funkcjonowania systemu zamówień publicznych w warunkach nowej ustawy Pzp z perspektywy Urzędu.

Zamówienia publiczne. Prawo i doświadczenia – Wrocław

Następnie prelekcję na temat wybranych aspektów stosowania nowego Prawa zamówień publicznych w kontekście najważniejszych zmian, jakie wprowadziła ta ustawa obowiązująca od 1 stycznia 2021 r., wygłosiła dr Izabela Fundowicz, zastępca dyrektora Departamentu Prawnego UZP.

Podczas dyskusji uczestnicy konferencji mieli okazję zadawać pytania pytania i pozyskać interesujące ich informacje, dotyczące praktyki udzielania zamówień publicznych w warunkach wciąż świeżych zmian w przepisach.

Każdy z uczestników otrzymał przygotowany przez Urząd pakiet materiałów, składający się z tekstu ustawy, aktów wykonawczych oraz Komentarza do Pzp autorstwa pracowników Urzędu.

Przejdź do góry strony