"Zamówienia publiczne. Prawo i doświadczenia" w Kielcach

Za nami kielecka edycja konferencji „Zamówienia Publiczne. Prawo i doświadczenia”. Podczas spotkania zostały szczegółowo omówione zmiany w ustawie, która weszła w życie z początkiem 2021 roku. Z ramienia Urzędu Zamówień Publicznych w spotkaniu udział wzięły dr Joanna Knapińska, Wiceprezes Urzędu oraz Anna Dunajewska-Bańka, Naczelnik Wydziału w Departamencie Prawnym

Po przedstawieniu zmian dotyczących ustawy Prawo Zamówień Publicznych , każdy uczestnik konferencji miał okazję zadać pytania . Pytania dotyczyły m.in. sposobu dokumentowania postępowania, terminu związania ofertą, podmiotowych środków dowodowych i ustawowych regulacji przejściowych w powyższym zakresie.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pakiet materiałów, w którym znajdował się tekst ujednolicony ustawy, akty wykonawcze oraz komentarz do ustawy przygotowany przez pracowników Urzędu. Konferencja przeznaczona była zarówno dla zamawiających jak i wykonawców.

Przypominamy o trwających zapisach na konferencję w Sopocie, gdzie zaplanowane zostały 2 tury. Pozwoli to na udział dwukrotnie większej liczby osób, do których trafi pakiet materiałów, w tym Komentarz do Pzp. Formularz zgłoszeniowy znaleźć można tutaj.

Przejdź do góry strony