„Zamówienia publiczne. Prawo i doświadczenia” - Pierwsza konferencja cyklu za nami

Za nami pierwsza konferencja cyklu „Zamówienia publiczne. Prawo i doświadczenia”. W Sali „pod kopułą” w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, uczestnicy mieli okazję wysłuchać prezentacji oraz zadać pytania dotyczące różnych aspektów stosowania Pzp.

Każdy uczestnik prezentacji otrzymał pakiet materiałów przygotowany przez Urząd Zamówień Publicznych. Materiały cieszyły się dużą popularnością, a w pakiecie obok tekstu ujednoliconego ustawy, tekstów aktów wykonawczych znalazł się również egzemplarz Komentarza, który został przygotowany w całości przez pracowników Urzędu.

Wydarzenie zainaugurowali ze strony Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii Pan Przemysław Grosfeld, Zastępca Dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych oraz Pan Hubert Nowak, Prezes Urzędu, który przedstawił również zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu zamówień publicznych z perspektywy Urzędu. Prezentację poświęconą w głównej mierze doświadczeniom ze stosowania procedury podstawowej po pierwszych 6 miesiącach obowiązywania ustawy wygłosiła Pani dr Izabela Fundowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego UZP.

W dalszej części wydarzenia, uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań. Uczestników konferencji interesowały m.in. kwestie związane z Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia, podmiotowy środkami dowodowymi, aktualizacją planu postępowań, problematyką składania ofert przez konsorcja, czy terminem związania ofertą.

Konferencja w siedzibie MRPiT zainaugurowała cykl „Zamówienia publiczne. Prawo i doświadczenia”. Kolejne wydarzenia odbędą się 21 i 22 lipca, odpowiednio w Białymstoku (limit miejsc wyczerpany) i Olsztynie (miejsca jeszcze dostępne!). O wszystkich kolejnych terminach i zapisach informować będziemy za pośrednictwem naszej strony www oraz profili w mediach społecznościowych. Zachęcamy do stałego śledzenia naszych publikacji!

Przejdź do góry strony