W gronie państw Grupy Wyszehradzkiej o zamówieniach publicznych

Wydarzenie to zostało zorganizowane w ramach prezydencji Polski w Grupie Wyszehradzkiej (V4), która przypadła na okres 1 lipca 2020 r. – 30 czerwca 2021 r.

Konferencja służyła wymianie doświadczeń państw Grupy V4 w zakresie zamówień innowacyjnych. Przedstawiciele urzędów odpowiedzialnych za obszar zamówień publicznych z Polski, Węgier, Słowacji oraz czeskiego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zaprezentowali ramy prawne, aspekty instytucjonalne, kwestię monitoringu oraz potencjalne wyzwania w obszarze zamówień na innowacje.

W ramach omówienia drugiego tematu konferencji dotyczącego wpływu pandemii COVID-19 na zamówienia publiczne, przedstawiciele państw Grupy V4 przybliżyli uczestnikom wydarzenia problemy napotykane przy udzielaniu zamówień publicznych w czasie pandemii oraz rozwiązania przyjęte w tych krajach w celu ich przezwyciężenia.

Przejdź do góry strony