Toruńska edycja konferencji „Zamówienia publiczne. Prawo i doświadczenia”

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu był areną kolejnej konferencji z cyklu „Zamówienia publiczne. Prawo i doświadczenia”.

W trakcie wydarzenia UMK reprezentowany był przez dr. Tomasza Jędrzejewskiego,  Kanclerza UMK, dr. hab. Henryka Nowickiego, prof. UMK z Katedry Prawa Ochrony Środowiska i Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji oraz dr. hab. Pawła Nowickiego, prof. UMK z Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego.

Konferencja w Toruniu 24.09.2021

Z ramienia Urzędu w konferencji udział wzięli Hubert Nowak, Prezes UZP oraz Izabela Fundowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego UZP.

Wydarzenie otworzył dr hab. Henryk Nowicki, prof. UMK oraz Hubert Nowak, Prezes UZP.

Konferencja w Toruniu 24.09.2021

Konferencja podzielona została na dwie części. W pierwszej omówione zostały najważniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem Prawa zamówień publicznych. W drugiej uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań. Żywa, prowadzona w bardzo dobrej atmosferze dyskusja skoncentrowana była wokół praktycznych aspektów stosowania regulacji zawartych w Pzp. Wzorem pozostałych konferencji z cyklu „Zamówienia publiczne. Prawo i doświadczenia”, wszyscy uczestnicy otrzymali egzemplarze komentarza do ustawy, który został przygotowany w całości przez pracowników Urzędu.

Bardzo serdecznie dziękujemy dr. Tomaszowi Jędrzejewskiemu,  Kanclerzowi UMK, dr. hab. Henrykowi Nowickiemu, prof. UMK oraz dr. hab. Pawłowi Nowickiemu, prof. UMK za pomoc w organizacji przedsięwzięcia i wspaniały wkład merytoryczny.

Konferencja w Toruniu 24.09.2021

Przejdź do góry strony