„Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”

W dniach 28-29 września we Wrocławiu odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja – „Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”. Wydarzenie zorganizował Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wspólnie z Regionalnymi Izbami Obrachunkowymi z Wrocławia i Opola, przy współudziale Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW, Wydziału Prawa i Administracji UŁ, a także Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Konferencja skoncentrowana była wokół tematyki zasad dysponowania środkami publicznymi i skutków ich naruszenia. Wydarzeniu towarzyszyło seminarium poświęcone podstawom odpowiedzialności kierownika i pracownika jednostki w ujęciu naruszenia systemu finansów publicznych. Nie zabrakło również tematyki zamówień publicznych. Mateusz Winiarz, Wiceprezes UZP wziął udział w jednej z sesji, podczas której poruszył tematykę nowego Prawa zamówień publicznych w spojrzeniu zamawiającego w kontekście dyscypliny finansów publicznych.

Obok kwestii zamówień publicznych, w ramach dwudniowego programu Seminarium i Konferencji wyodrębnione zostały sesje bezpośrednio związane z tematyką odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w trakcie których występowały osoby o uznanych autorytetach i doświadczeniu zawodowym, m.in. rzecznicy dyscypliny finansów publicznych, członkowie Głównej Komisji Orzekającej oraz regionalnych komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jak również pracownicy państwowych organów kontroli.

Przejdź do góry strony