O zamówieniach publicznych w Jachrance

W dniach 12-14 października 2020 r. w Jachrance odbyło się XV Forum Przetargów Publicznych organizowane przez miesięcznik Przetargi Publiczne. Patronat nad wydarzeniem objął Urząd Zamówień Publicznych. W tym roku z uwagi na sytuację epidemiologiczną uczestnicy mieli możliwość udziału w wydarzeniu w formule online.

Coroczne forum to miejsce dyskusji i wymiany poglądów dotyczących najważniejszych zagadnień zamówieniowych. Do tej dyskusji włączył się Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. W wystąpieniu inaugurującym skoncentrował się  na realizowanych obecnie projektach, które zmieniają naszą wspólną zamówieniową rzeczywistość. Zaakcentował kluczowe kwestie związane z wejściem w życie nowego Pzp, przybliżył aktualne projekty związane z elektronizacją zamówień publicznych w tym wskazał kolejne kierunki elektronizacji (całkowita elektronizacja Krajowej Izby odwoławczej oraz rozwój metodyki BIM). Ponadto podkreślił wagę i znaczenie dalszej profesjonalizacji kadr zamówieniowych podkreślając kierunki działań podejmowanych w tym obszarze. Prezes zauważył również bardzo pozytywne zjawisko, iż wiele obecnie prowadzonych przez Urząd projektów jest realizowanych we współpracy z interesariuszami rynku zamówień publicznych co pozwala na uzyskanie efektu synergii i pozwala wykorzystać wiedzę i duże doświadczenie uczestników rynku. Prezentacja dostępna jest poniżej. Zapraszamy do zapoznania się z nią.

Prezentacja - Rok 2020 w zamówieniach publicznych. Najważniejsze projekty zmieniające rzeczywistość zamówieniową

Przejdź do góry strony