O dostępności architektonicznej w zamówieniach publicznych

Czym są aspekty społeczne i klauzule społeczne w zamówieniach publicznych? Co możemy uznać za „dobre praktyki” w zakresie zapewniania dostępności architektonicznej? Jakie są wymagania w zakresie projektowania dla wszystkich? Odpowiedzi na te pytania znaleźć mogli uczestnicy szkoleń „Dostępność architektoniczna w zamówieniach publicznych”, które odbyły się w dniach 9 i 16 września.

Szkolenia zorganizowane zostały w ramach cyklu szkoleń dotyczących społecznych zamówień publicznych. Kwestia dostępności jest jedną z najbardziej kluczowych w momencie projektowania rozwiązań architektonicznych. Wymagania prawne nakładają obowiązek takiego dostosowania projektowanej przestrzeni i budynków, aby z efektów korzystać mogły jak najszersze grupy odbiorców. Zamawiający zobowiązani są do takiego projektowania budynków oraz elementów w przestrzeni, aby dostęp do nich zapewniony był dla możliwie jak najszerszej grupy odbiorców.

Szkolenie skoncentrowane zostało wokół dwóch kluczowych obszarów – wyjaśnienia czym są aspekty społeczne i klauzule społeczne w zamówieniach publicznych oraz pokazaniu jak projektować przestrzeń by była ona możliwie jak najbardziej dostępna. O aspektach społecznych i klauzulach społecznych w zamówieniach opowiadała Marta Wosiecka z Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej UZP.

Kamil Kowalski, przedstawiciel Fundacji Integracja, omówił po krótce poszczególne rodzaje niepełnosprawności zwracając uwagę na różne aspekty, które należy uwzględnić w momencie projektowania. Omówił również 7 zasad projektowania uniwersalnego, wśród których znajdują się m.in. czytelna informacja, minimalizowanie wysiłku fizycznego, czy prostota i intuicyjność. Zasady te powinny przyświecać projektantom zgodnie z założeniem, że tworzona przez nich przestrzeń ma służyć jak najszerszemu gronu odbiorców.

W dalszej części, uczestnicy szkolenia mieli okazję zobaczyć przykłady rozmaitych rozwiązań zastosowanych w praktyce. Układy drogowe, podnośniki oraz przykłady dobrych praktyk w projektowaniu wnętrz – to tylko część rozwiązań, które znalazły się w prezentacji. Podkreślony został również fakt, że choć czasem wydaje się, że zaproponowane rozwiązania są ułatwieniem i pomagają przezwyciężać bariery, w rzeczywistości okazują się uciążliwe w użytkowaniu. Dlatego też ważnym elementem projektowania powinna być szeroka konsultacja proponowanych rozwiązań z osobami posiadającymi wiedzę oraz odpowiednie doświadczenie.

Zagadnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych będzie również tematem kolejnych wydarzeń organizowanych przez Urząd w zakresie społecznych zamówień publicznych.

Przejdź do góry strony