O BIMie w formie Hyde Parku

14 października w ramach konferencji infraBIM 2020 Expo V4 Visegrad Group odbył się międzynarodowy Hyde Park poświęcony różnym aspektom wdrażania BIM. Wydarzenie współorganizował Urząd Zamówień Publicznych.

Hyde Park podzielony został na 3 obszary tematyczne. W pierwszej części przedstawiciele krajów Grupy Wyszehradzkiej omówili etapy wdrażania różnych aspektów BIM na jakich obecnie są ich państwa. W panelu udział wzięli przedstawiciele Czeskiej Agencji Normalizacyjnej, węgierskiego Lechner Competence Center, słowackiego BIMaS jak również polskiego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Urzędu Zamówień Publicznych.

Druga sesja skoncentrowana była wokół potrzeby stworzenia krajowych standardów BIM i ich powiązania z normami międzynarodowymi. Uczestnikami panelu były krajowe instytucje posiadające już doświadczenie w stosowaniu narzędzi BIM lub zaangażowane w temat standaryzacji i   reprezentujące: Ministerstwo Infrastruktury, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, a także dużych, polskich zamawiających – GDDKiA, PKP PLK, PSE, CPK. W ramach panelu szukano odpowiedzi na pytanie o konieczność istnienia standardów krajowych, ich ewentualnego charakteru oraz zakresu standaryzacji w poszczególnych sektorach i branżach.

Ostatnia część poświęcona została kwestii kompetencji. W tej części przedstawiciele świata nauki i edukacji dyskutowali kompetencje poszczególnych uczestników inwestycji realizowanej z wykorzystaniem BIM, sformalizowanie edukacji w zakresie BIM w ramach krajowego szkolnictwa wyższego jak również kwestię pozaakademickich form edukacji wspierających użytkowników BIM. Rozważano temat certyfikacji umiejętności jak również obecnych wyzwań pozwalających zoptymalizować nauczanie BIM w przyszłości. Udział w panelu wzięli przedstawiciele Politechniki Krakowskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, SARP, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Centrum Nauki Kopernik i Akademii INFRAMA.

Konferencja trwa do 16 października. Cały czas można ją śledzić online. Więcej informacji na oficjalnej stronie wydarzenia.

Przejdź do góry strony