Nowa ustawa Pzp - regulacje ważne dla wykonawców

Prezes UZP, Pan Hubert Nowak, był w dniu 27.02.2019 r. Gościem Specjalnym Forum Zamówień Publicznych dla Wykonawców, zorganizowanego przez Przetargi Publiczne w Otwocku.

W prelekcji inaugurującej obrady Forum mówił o zmianach przyjaznych dla wykonawców,  przewidzianych w projekcie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Celem zmian jest ułatwienie przedsiębiorcom udziału w rynku zamówień publicznych poprzez m.in. uproszczenia proceduralne i wprowadzenie nowych rozwiązań uwzględniających w większym stopniu perspektywę wykonawców w postępowaniach.

Zwrócił uwagę na projektowane regulacje dotyczące umów. Stanowią one zagadnienia dużej wagi z perspektywy pozycji wykonawców w procesie realizacji zamówień publicznych. To z myślą o przedsiębiorcach proponuje się w nowej ustawie zapisy mające na celu równoważenie stron umów w sprawach zamówień publicznych. Proponuje się, aby umowy podlegały ewaluacji w trakcie realizacji zamówienia publicznego.

Dla przedsiębiorców istotne będą też uproszczenia proceduralne proponowane w projekcie ustawy. Prezes UZP wskazał również, że do przepisów regulujących udzielanie zamówień wprowadza się nową ważną zasadę efektywności ekonomicznej. Większy nacisk będzie położony na planowanie i przygotowanie postępowania.

W trakcie prelekcji Prezesa UZP przedsiębiorcy zostali zapoznani także z zagadnieniami dotyczącymi środków ochrony prawnej oraz nowym rozwiązaniem, polegającym na wprowadzeniu procedury koncyliacyjnej do procesu rozwiązywania sporów zamówieniowych.

Prezes Hubert Nowak podkreślił, że zmiany proponowane w projekcie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych są efektem założeń polityki zakupowej państwa i realizują jej cele.  Powinny one wpłynąć na poprawę kondycji wykonawców w procesie realizacji publicznych kontraktów.

Forum zamówień publicznych

Przejdź do góry strony