Międzynarodowa wideokonferencja nt. zielonych zamówień publicznych

24 września  2020 r. odbyła się międzynarodowa wideokonferencja nt. zielonych zamówień publicznych, zorganizowana przez Komisję Europejską we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych. Wydarzenie, które zrealizowano w ramach programu TAIEX EIR Peer 2 Peer służyło prezentacji doświadczeń krajów z zaawansowaną polityką zielonych zamówień publicznych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele holenderskiego Ministerstwa Infrastruktury i Gospodarki Wodnej, holenderskiego Centrum Ekspertyz ds. Zamówień Publicznych – PIANOo, szwedzkiej Krajowej Agencji Zamówień Publicznych, a także austriackiej Federalnej Agencji Zamówień Publicznych (BBG) i  Platformy Zrównoważonych Zamówień Publicznych (naBe). Eksperci omówili krajowe dokumenty strategiczne i wyznaczone cele w zakresie zielonych zamówień publicznych, zaprezentowali wypracowane na szczeblu narodowym kryteria w tym zakresie. W wideokonferencji nie zabrakło także przykładów skutecznie zrealizowanych  zamówień o charakterze środowiskowym.

W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele państw Grupy Wyszehradzkiej, w tym czeskiego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, słowackiego Urzędu Zamówień Publicznych oraz węgierskiej Agencji Zamówień Publicznych, a także przedstawiciele polskiej administracji rządowej.

Przejdź do góry strony