Konferencje w Białymstoku i Olsztynie

Białystok i Olsztyn – to kolejne miasta, w których odbyły się konferencje z cyklu „Zamówienia publiczne. Prawo i doświadczenia”. Wydarzenia były okazją do dyskusji na temat prawa zamówień publicznych, a także okazją do zadania pytań dotyczących poszczególnych instytucji zawartych w Pzp.

Z ramienia Urzędu, w obu konferencjach udział wzięli Mateusz Winiarz, Wiceprezes UZP oraz Bogdan Artymowicz, Dyrektor Departamentu Prawnego UZP. W wydarzeniu w Białymstoku udział wziął Pan Marcin Sekściński, Wicewojewoda Podlaski, z kolei w olsztyńskiej konferencji udział wziął Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Pan Artur Henryk Chojecki.

Po prezentacjach dotyczących zmian jakie zaszły wraz z nowym Prawem zamówień publicznych, uczestnicy mieli okazję do zadawania pytań. Dotyczyły one interpretacji poszczególnych przepisów, jak również miały na celu wyjaśnienie instytucji funkcjonujących w obowiązującej ustawie. Na wszystkich uczestników czekał pakiet materiałów – tekst ujednolicony ustawy, akty wykonawcze oraz Komentarza do Pzp przygotowany przez pracowników Urzędu Zamówień Publicznych.

Przejdź do góry strony