Konferencja „Zamówienia publiczne w dobie epidemii”

17 czerwca 2020 r.. odbyła się wideokonferencja pt. Zamówienia publiczne w dobie epidemii – praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia postępowań.

Program konferencji:

  • Bogdan Artymowicz, Dyrektor Departamentu Prawnego UZP –  „Praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne podczas epidemii”;
  • Ewa Wiktorowska, Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, Członek Rady Zamówień Publicznych – „Wpływ skutków epidemii COVID-19 na przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych”;
  • mec. Jerzy Pieróg, Adwokat Kancelarii Prawnej PIERÓG & Partnerzy, Członek Rady Zamówień Publicznych – „Unieważnienie postępowania z uwagi na pandemię”;
  • prof. UMK, dr hab. Paweł Nowicki, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, Członek Rady Zamówień Publicznych – „COVID-19 jako okoliczność niemożliwa do przewidzenia w zamówieniach publicznych”.

Wydarzenie było elementem cyklu „Tarcza antykryzysowa dla biznesu” zainicjowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwo Rozwoju https://www.parp.gov.pl/tarcza

Przejdź do góry strony