Konferencja pt. „Profesjonalizacja zamówień publicznych”

29 czerwca 2020 r. odbyła się konferencja pt. "Profesjonalizacja zamówień publicznych", zorganizowana przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy współpracy z Wydawnictwem CH Beck w Warszawie. Konferencja została zrealizowana z zastosowaniem środków komunikacji elektronicznej.

Zagadnienia merytoryczne obrad skupiono w pięciu blokach:

  • Kierunki wsparcia urzędowego na rzecz dalszej profesjonalizacji zamówień publicznych
  • Profesjonalizacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  • Rozstrzyganie sporów przedumownych w zamówieniach publicznych
  • Edukacja, szkolenia oraz samokształcenie w sferze zamówień publicznych
  • Kontrola i odpowiedzialność w zamówieniach publicznych

Prelekcje wygłosili m.in. przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych i Krajowej Izby Odwoławczej:

Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych – Rola UZP w profesjonalizacji zamówień publicznych

Mateusz Winiarz, Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych – Profesjonalizacja kontroli sprawowanej przez Prezesa UZP

Małgorzata Rakowska, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej – Postępowanie kwalifikacyjne na arbitrów KIO w nowym ujęciu

Anita Wichniak-Olczak, Dyrektor Departamentu Informacji, Edukacji i Analiza Systemowych UZP – Działalność edukacyjno-informacyjna UZP na rzecz dalszej profesjonalizacji zamówień publicznych – perspektywy rozwojowe

Przejdź do góry strony