#idearozwojubiznesu – wystartował cykl edukacyjnych spotkań online

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpoczęły cykl edukacyjnych wideokonferencji dla przedsiębiorców. Spotkania będą poświęcone pakietowi rozwiązań przygotowanych przez rząd, które wesprą właścicieli firm w prowadzeniu działalności gospodarczej, również tych które zostały dotknięte skutkami pandemii.

Cykl „Idea Rozwoju Twojego Biznesu” to seria spotkań online poświęconych wybranym rozwiązaniom z Polskiego Ładu, a także tarczy antykryzysowej i finansowej. Eksperci z kluczowych instytucji w krajowym systemie gospodarczym będą dzielić się z przedsiębiorcami wiedzą i praktycznymi wskazówkami na temat korzystania z rozwiązań osłonowych proponowanych firmom przez rząd.

– Dzięki  staraniom przedsiębiorców, pracowników oraz mądrej i szybkiej  pomocy państwa o bezprecedensowej skali,  polska gospodarka  poradziła sobie z pandemią nadzwyczaj dobrze. Pandemia jest jednak cezurą, która wyznacza trwałą zmianę naszego sposobu funkcjonowania. Nowe czasy potrzebują  nowego spojrzenia na gospodarkę i reform społeczno-gospodarczych, które pozwolą jej na rozwój na nowych pułapach. Naszą receptą na restart gospodarki po globalnym wstrząsie związanym z pandemią jest Polski Ład. To nie tylko historyczne podwyższenie kwoty wolnej od podatków do wysokości 30 tys. zł, ale także kilkanaście korzystnych rozwiązań podatkowych dla przedsiębiorstw. To rozszerzone opcje ryczałtu w PIT (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) i w CIT (estoński CIT), nowe ulgi na innowacje (w tym ulga na prototyp, na zatrudnienie innowacyjnych pracowników oraz na robotyzację), a także ulgi na  rozwój i ekspansję – mówi Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju i technologii.

W trakcie wideokonferencji, które będą odbywały się regularnie w okresie od września do grudnia br. zostaną poruszone m.in. tematy: budownictwa, aspektów prawnych przy wprowadzaniu firmy na rynki zagraniczne, korzystania przez biznes z cyfryzacji administracji, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy, regulacji zamówień publicznych czy pozyskiwania i utrzymywania młodych pracowników. Przedsiębiorcy dowiedzą się też więcej o Systemie Rejestrów w Turystyce, Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków czy Funduszu Pracy na rzecz polskiej przedsiębiorczości.

– Ostatni rok sprawił, że doceniliśmy innowacyjność, elastyczność i cyfryzację różnych procesów zarówno w przedsiębiorstwach, jak i samorządach. Dzięki przewidzianemu spotkaniu w ramach wideokonferencji możemy sprawdzić, co w tym czasie zadziałało i gdzie jesteśmy. Jakie szanse zostały wykorzystane, a jakie wciąż nie? Jaka czeka nas przyszłość pod kątem innowacji, trendów, ale też np. cyber-bezpieczeństwa – komentuje Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Każde spotkanie składa się indywidualnych prelekcji zaproszonych ekspertów, moderowanej dyskusji na najważniejsze z poruszonych tematów, a także odpowiedzi na pytania uczestników.

Konferencje z cyklu #idearozwojubiznesu będą transmitowane „na żywo” na stronie internetowej www.parp.gov.pl/idearozwojubiznesu. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Urząd Zamówień publicznych jest jedną z 19 instytucji, której eksperci zostali zaproszeni do udziału w spotkaniach. Ponadto w wydarzeniach wezmą udział przedstawiciele m.in. : Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Finansów, KUKE, Głównego Urzędu Miar, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju czy Banku Gospodarstwa Krajowego.

W ramach cyklu eksperci UZP wezmą udział w 2 wydarzeniach:

25 listopada – „Zamówienia publiczne przyjazne dla przedsiębiorców”. W trakcie spotkania poruszone zostaną zagadnienia związane z obowiązującym od 1 stycznia br. Prawem zamówień publicznych, w szczególności te dotyczące zwiększenia znaczenia dialogu z wykonawcą, uproszczeń proceduralnych powyżej i poniżej progów unijnych, a także  zrównoważenia stron umowy o zamówienie publiczne

2 grudnia – „e-Zamówienia – droga do pozyskania publicznych kontraktów”. Wydarzenie poświęcone będzie platformie e-Zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonalności dedykowanym przedsiębiorcom oraz wykonawcom, a także tematyce prowadzenia komunikacji w postępowaniu.

O szczegółach wydarzeń, w których udział wezmą przedstawiciele UZP poinformujemy osobnym komunikatem

Partnerami merytorycznymi cyklu wideokonferencji „#idearozwojubiznesu” są Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Agencja Rozwoju Przemysłu, Urząd Zamówień Publicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Platforma Przemysłu Przyszłości, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd Dozoru Technicznego, Główny Urząd Miar i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Patronami medialnymi cyklu są: Polska Agencja Prasowa, Polsat News oraz Polska Press.

Przejdź do góry strony