Chat z przedsiębiorcami o Prawie zamówień publicznych

W ramach Tygodnia Przedsiębiorcy, w środę 23 czerwca odbył się videochat poświęcony Prawu zamówień publicznych dla przedsiębiorców.

Inicjatywa została ciepło przyjęta i spotkała się z dużym zainteresowaniem, dzięki czemu w spotkaniu udział wzięło ponad 50 osób. Ze strony Urzędu na nurtujące uczestników pytania odpowiadał Bogdan Artymowicz, Dyrektor Departamentu Prawnego UZP.

Ponieważ było to pierwsze spotkanie zorganizowane w takiej konwencji uczestnicy mogli zapytać o dowolnie wybrane zagadnienie dotyczące stosowania Prawa zamówień publicznych, które obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. Stąd też pojawiły się pytania dotyczące m.in. kwestii związanych z podwykonawstwem, przedmiotowych środków dowodowych, sposobów podpisywania dokumentów elektronicznych, czy formułowania kryteriów oceny ofert.

Pod hasłem „Tygodnia Przedsiębiorcy” odbywa się szereg wydarzeń organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, a także przez jednostki podległe i nadzorowane. „Podczas organizowanych spotkań, telekonferencji, webinariów i podcastów chcemy wesprzeć małe i średnie przedsiębiorstwa praktyczną wiedzą, doświadczeniem i kontaktami na rzecz rozwoju ich działalności biznesowej tak w kraju, jak i na rynkach Unii Europejskiej, a także pozaunijnych.” – czytamy na stronie projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem wydarzeń dostępnym pod tym linkiem -  https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/tydzien-przedsiebiorcy

Przejdź do góry strony