Podpisano Porozumienie o dofinansowanie projektu „E-zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne” realizowanego w ramach POPC na lata 2014-2020

W dniu 11 sierpnia 2017 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Ministerstwo Cyfryzacji działające w partnerstwie z Urzędem Zamówień Publicznych podpisały Porozumienie o dofinansowanie projektu „E-zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Równocześnie informujemy, że komunikat o zawarciu Porozumienia o dofinansowaniu projektu został zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji pod adresem http://archiwum.mc.gov.pl/aktualnosci/podpisano-z-cppc-porozumienie-o-dofinansowanie-na-realizacje-projektu-e-zamowienia.

Podstawowe założenia projektu ilustruje schemat graficzny.

O postępach w realizacji projektu będziemy Państwa informować na bieżąco.

schemat_e-zamowienia

Przejdź do góry strony